Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Thiên Trang  
#1 Đã gửi : 26/04/2018 lúc 02:32:26(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 109 lần trong 21 bài viết
BỘ LÂM Như Ý


Trong thời khoá học thiền trì niệm mật chú âm vang Bộ Lâm Bộ Lâm Bộ Lâm vang lên vang lên trong tâm tôi thấy kinh luân đang chuyển động đi khắp muôn nơi , trên thân tướng tôi đang ngồi xếp bằng đầu , thân người , trên hai tay , hai chân các điểm đều hiện lên mật chú Bộ Lâm rồi có lúc toàn thân tôi là mật chú Bộ Lâm , mật chú nhỏ lại đi xuyên qua lớp da chạy trong thớ thịt như nước trôi tan trong thân . Thời gian đó Thầy cho chúng tôi vẽ Bộ Lâm chơn ngôn mực đỏ lên giấy vàng dâng cúng dường Mười Phương Chư Phật nguyện cầu xin Đức Phật trí huệ tu học tỉnh giác . Sau cảm nhận trong tâm đó tôi vẽ mật chú Bộ Lâm lên miếng giấy vàng khi vẽ xong tôi bồi hồi xúc động khi thấy vẽ Bộ Lâm to ở giữa và xung quang thật nhiều Bộ Lâm nhỏ , mỗi nét Bộ Lâm là pháp thân của Chư Phật , là pháp thân của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thị hiện cùng Mười Phương chư Phật đang ngồi kiết già cùng đồng tâm trì tụng Nhất Tự Đà La Ni Bộ Lâm chơn ngôn thể hiện trí huệ của Mười Phương Chư Phật ba đời quá khứ - hiện tại - vị lai , trí huệ của Đại Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài vì vòng thương cứu khổ cứu nạn chúng sinh giữa thời nay chúng sinh vì vô minh mà luân hồi sinh tử : sinh - lão - bệnh - tử bệnh tật , khổ đau , đói nghèo , nhược trí với tấm lòng đại từ đại bi đã thể hiện lên Trí Huệ của Mười Phương Chư Như Lai chỉ cần người hành giả nhất tâm công phu tu học mà trì tụng Bộ Lâm chơn ngôn , tuỳ theo sự rèn luyện tu tập người hành giả đều có được những lợi ích tốt đẹp . Với người chỉ cần được nhìn thấy Bộ Lâm chơn ngôn thôi đã có phước rồi , người được thọ nhận trì tụng thì công đức phước báu tăng trưởng được trí huệ sáng ngời , đời sống an vui hạnh phúc thuận duyên tốt lành sự nghiệp hanh thông như ý , không bao giờ còn nghèo khổ bủa vây , người hành giả chuyên sâu trì niệm sẽ gặt hái được những thắng giải trí huệ từ bi là người con của Phật .

Như bản thân tôi , thật phước báu biết bao nhiêu khi tôi được thọ nhận pháp bảo Nhất Tự Đà La Ni hàng ngày cứ trì niệm như vậy BỘ LÂM BỘ LÂM BỘ LÂM BỘ LÂM BỘ LÂM ... khắp các cung cõi giới cùng đồng nhịp trì tụng duy trì giáo pháp của Chư Như Lai đời đời cửu trụ . Những mạn đà la Bộ Lâm màu vàng sáng hiển hiện lên khác nhau và thấy biết như vậy là mật chú đang vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Vẫn còn trong ngũ ấm ( sắc , thọ , tưởng , hành , thức ) còn trong tưởng mà sinh ra các pháp này , nhưng cũng là một bước đà giúp tôi hiểu rằng chỉ cần khi ta bỏ hết mọi sự , ngồi xuống tĩnh tâm khởi tâm ý muốn tu tập trì tụng nhất tâm ta sẽ có được Chư Phật Chư Tổ Thầy ban cho ta những trợ duyên an lành hơn nhờ đó công đức trí huệ tu học tăng trưởng . Tôi đảnh lễ biết ơn Thầy khi đó trong tâm tôi Thầy là Úm Lam , Bộ Lâm .

Trong các thời khoá hành thiền Thầy trao duyên cho chúng tôi được vẽ mật chú Úm Lam - Bộ Lâm , vẽ mật chú với tâm hoan hỷ trì niệm không cần khép mình trong khuôn mẫu đẹp hay xấu ở đây chỉ cần ý niệm tỉnh giác , với lời cầu nguyện : nguyện xin dâng cúng dường tâm chú Bộ Lâm chơn ngôn được đầy đủ sự thanh tịnh chúng con nguyện thành tâm xin dâng cúng dường đầy khắp Mười Phương Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Đại Thần Kim Cang , Chư Đại Thần Hộ Pháp Chư Thiên Chư Hộ Pháp . Chúng con nguyện xin dâng cúng mật chú Bộ Lâm đầy khắp Mười Phương Chư Phật Chư Như Lai Thất Tinh Bắc Đẩu Bổn Tinh Quân chúng con nguyện xin hồi hướng công đức này đến với khắp chúng sinh cùng tỉnh thức trong vô minh tăng trưởng trí huệ , tỉnh giác cầu sự tu học cầu sự giải thoát BỘ LÂM BỘ LÂM BỘ LÂM . Tôi là một người sống trong vô minh , nhờ trì tụng mật chú Chuẩn Đề Bộ Lâm chơn ngôn ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM - OM MANI PADME HUM - ÚM A HÙM , nhờ tha lực của Chư Tổ Thầy , năng lực của Mật Chú tôi có những chuyển hoá huệ thức . Tôi có được sự chuyển hoá lớn trong tâm thức khi tôi hiểu ra rằng tu học không phải chỉ để cho riêng mình , không phải là những lời nói xuông cần tỉnh giác tinh ý trong từng ý niệm duyên khởi . Khi ta nguyện cầu một lòng tu học theo Phật , theo Tổ Thầy lời nguyện rất cao siêu thậm thâm , nhưng sự thực hành thì non kém quá . Tôi cứ nghĩ rằng thệ nguyện như vậy việc lớn đến sẽ luôn sẵn sàng hy sinh cống hiến vì Đạo vì Ơn Sư . Nhưng trong từng ý niệm nhỏ , hành động nhỏ , lời nói nhỏ gọn đã nhắc nhở tôi sự tôn kính toàn tâm toàn ý sẽ thể hiện lên trên từng chi tiết ánh mắt , bàn tay , bước chân đi , cảm nhận , tình thương yêu chân thật , thẳng thắn , vô tư như đứa trẻ theo bóng Thầy mình chứ không phải đợi chờ một hình thức nào quá xa vời . Thấy được những điều đó tôi thật cảm phục lòng đại từ đại bi trí huệ của Thầy , lòng biết ơn trân quý Ơn Sư và cũng hổ thẹn khi đã có lúc những suy tư không hiểu lòng Thầy , chưa thật hết tâm với Thầy như lời tôi nguyện để mà thiếu đi thiện căn . Nếu không nhờ lòng từ bi gia hộ của Thầy tôi vẫn mãi chỉ là một người chịu sống trong cảnh nghèo túng , luôn mang bệnh mà không hay , cuộc sống không như ý khiến tôi luôn tự ti bất mãn , hèn nhát không chịu đấu tranh vươn lên , sống trong bùn mà chẳng hay mùi bùn . Thầy đã đưa tôi trở về với Đạo với sự sống chân thật đơn giản mộc mạc tỉnh giác , khi tu học sẽ có những phương tiện thiện xảo trợ duyên giúp cho mình thuận duyên hơn trên con đường tu , từ từ sẽ trút bỏ được gánh nặng trên vai mà an vui tu học .

Từ miếng ăn , giấc ngủ chúng tôi đều được Thầy dạy " muốn tu học được trước tiên phải lo ăn ngủ " nếp ăn nếp ngủ rất quan trọng , ngủ nhiều sinh mê mộng mị , cứ nghĩ rằng ngủ là nhắm mắt lại ngủ mê mệt là ngủ nhưng ai hay ngay cả khi đang mở mắt vẫn là ngủ . Khi tâm không tỉnh là tâm mê , có lần tôi đang đọc sách hoặc viết bài , trì niệm mắt tôi mở mà tâm tôi gật một cái mắt sụp lại rồi liền mở ra , có khi đang trì niệm Phật tôi mất hút luôn không hay câu chú , có lúc đang ngắm đường phố xá mà trong ở vô thức . Khi ăn thấy đồ ăn ngon khoái ăn là ham ăn nhiều quá tâm trí mụ mị khác nào con heo , khi ăn tay gắp đồ ăn miệng nhai ngon lành mà suy tư gieo chạy nơi khác , phóng tâm thức mình ra ngoài mà không an trú ngay nơi chính mình chậm rãi tỉnh giác trong từng ý niệm . Khi biết vậy mật chú luôn là hành trang duy nhất hoà nhập cùng tôi với sự thực hành chuyển hoá luôn là xuyên suốt không ngừng nghỉ , thoải mái trong sự sống và nghiêm khắc chấn chỉnh mình trong ý duyên .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . A Mi Đà Phật


Đệ Tử : Thiên Trang

Sửa bởi người viết 26/04/2018 lúc 02:34:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-04-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 26-04-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 26-04-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-04-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 09-01-2019(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.