Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Lốc cốc lão nhân  
#1 Đã gửi : 04/03/2019 lúc 10:32:22(UTC)
Lốc cốc lão nhân

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 4 bài viết
Sự khác về năm thần thông của ngoại đạo
Duyên Môn hỏi: Vốn nghe ngoại đạo cũng được năm thần thông, Bồ tát cũng được. Vậy có khác gì với họ?

Nhập Lý đáp: Chẳng đồng. Tại sao? Ngoại đạo cho là có người hay được, Bồ tát tức chẳng vậy, vì rõ suốt vô ngã.

Năng lực thần thông của ngoại đạo hay những tôn giáo khác là :

1. Thấy được những gì người khác không thấy
2. Nghe được những gì người khác không nghe.
3. Thấy được quá khứ, vị lai.
4. Đọc được tư tưởng người khác.
5. Có thể hiện ra ở bất cứ nơi nào.

Nhưng khi một vị tăng hỏi thiền sư Lâm Tế về năng lực thần thông và giáo lý Phật về năng lực thần thông là gì, Lâm Tế trả lời:

1. Thấy sắc không bị mê hoặc theo sắc.
2.Nghe tiếng không bị lung lạc nơi tiếng.
3. Ngửi mùi không bị dính mắc nơi mùi.
4.Nếm vị không bị đắm nhiễm nơi vị.
5. Khởi ý không bị lôi cuốn theo ý.

Đó là con người có độc lập thật sự. Hai cách định nghĩa trên đã mô tả rõ ràng sự khác biệt giữa năng lực thần thông theo ngoại đạo và năng lực của một vị Bồ tát theo giáo lý Phật.

trích đăng - Tuyệt Quán Luận

Sửa bởi quản trị viên 04/03/2019 lúc 10:38:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Lốc cốc lão nhân cho bài viết.
cuiyang07 trên 04-03-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-03-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 04/03/2019 lúc 10:49:58(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2775 lần trong 674 bài viết
Nói đến ý niệm thần thông của hầu khắp mọi người đều cho rằng là như vậy, thấy biết được quá khứ hiện tại vị lai, đọc được tư tưởng ý nghĩ của người khác, có thể thể hiện khả năng ở bất cứ chỗ nào. Nhưng ý niệm đấy như Tổ Đạt Ma đã nói tức còn có người có pháp để đạt vậy vẫn còn ngã. Nhưng đối với các vị Bồ tát thông suốt mọi vật, mà không bị dính mắc ở chỗ được và thấy được. Tôi nhớ đến câu nói của Thầy trong một bài viết Thầy cũng nhắc nói đến thần thông .

"Nếu chúng ta tu học Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm khi chúng ta thất vạn vật, vạn niệm, vạn pháp đều là thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, như vậy có phải là thần thông không? Thần thông tức là mọi cái biết được thông suốt trong vạn vật, vạn pháp, vạn niệm. Khi đó một điểm, một lần gạch, một hình vuông, hình tròn, một cây, một vật tất cả khi chúng ta biết chúng đều có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cái biết đó không có vật, không có ở ta nhưng cùng khắp. Như vậy khi chúng ta hành pháp, hành niệm tất cả những ý niệm trong tâm những sự vật, vạn pháp đều sống như ta sống lại thì có có thần thông không?". - cư sĩ Thanh Hùng.

sự dung thông trên vạn pháp, vạn ý, vạn niệm của cả sự sống vũ trụ vạn vật. Một cái nhìn thông suốt không vướng mắc. Vậy Thầy có thần thông không?thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 12:48:14(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 902 lần
Được cảm ơn: 191 lần trong 60 bài viết
những cái thấy cái biết ở thầy.trong thân tứ đại,đất nước gió lửa được thầy hân tập từ trong vô lượng kiếp,thầy đã viên thông tất cả các pháp với nguyện hoằng hóa phật pháp.tâm chú của đức phật mẫu chuẩn đề.úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.bộ lâm.thầy thị hiển ở thế gian này như một vị bồ tát,để giáo hóa chúng sinh biết khổ mà giải thoát.chúng con còn vô minh chìm chắm trong tình cảm luyến ái,bỏ pháp chạy theo dục vọng của bản thân đã phụ công ơn thầy chỉ dạy.chúng con nguyện cầu tấm lòng đại từ đại bi của thầy thương sót cứu giúp chúng con trên con đường tu học,chuyên nhất trì niệm mật chú chuẩn đề;úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.bộ lâm.nguyện cầu năng lực vi diệu của mật chú chuẩn đề,gia hộ cho chúng con luôn được an vui trong chánh pháp của như lai.thân tâm thường an lạc.nguyện hồi hướng công đức này đến với tất cả chúng sinh đều trọn thành phật đạo;úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.bộ lâm;om ma ni pad me hum;
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.