Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 06:12:06(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
UserPostedImage
Kính Đàn Chuẩn Đề 9 chữ Thánh Phạn: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

KHÔNG GIAN NĂNG LỰCTrong những bài viết vừa qua tôi đã thể hiện một chút gì đó trong pháp trì niệm Tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam, năng lực của Tịnh pháp giới chân ngôn không những thể hiện được sự thực hành thiền quán, mà nó cũng luôn luôn giúp người hành giả, người trì niệm được nhẹ nhàng thoải mái, vì tâm chú này công năng trị bệnh cũng rất lớn. Tất cả những tai ương tật chướng bệnh tật đến nó đều do tập nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta mà nó phát tiết ra, thể hiện ra. Mà năng lực mật chú Úm Lam này có đầy đủ năng lực tiêu trừ những tập nghiệp trên. Để muốn đạt được làm được những điều đó người hành giả phải thực hành tu học trì niệm tỉnh thức quán sát hình thể chữ Lam rất có nhiều phương pháp trì niệm mật chú này. Nhưng nền tảng để chuyên chờ thực hiện mật chú này người hành giả nên thực hiện trên hơi thở ra vào của mình. Cũng như những bài vừa qua các bạn thấy thực hiện thiền quán hơi thở qua mật chú Úm Lam. Người hành giả trên bước đường thực hiện phương pháp này hít vào thở ra đều quán tưởng chữ “ Lam tự” cho đến một thời gian nào đó, ngay tâm thức đó thấy rõ nơi hư không tâm thức đó có một hạt sáng, hạt sáng đó là chữ Lam, tiếp tục hít thở quán tưởng hạt sáng đó lúc màu trắng, đỏ, xanh...nên chú ý nhớ kỹ là nền tảng ý niệm để chuyên chở phép quán này người hành giả phải luôn luôn trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum hay một mật chú Chuẩn Đề cũng được. Nền tảng niệm mật chú Chuẩn Đề này là nguồn gốc khi quán tưởng các pháp môn. Mật chú khác người hành giả phải luôn luôn nhớ nghĩ đọc tụng quán tưởng sâu hay cạn, xa hay gần đều phải biết nơi đó có năng lực âm thanh hoặc cảm thọ, xúc cảm, tưởng tưởng âm thanh sắc tướng mật chú cho đến bất cứ chỗ nơi nào, ý niệm nào sự vật nào đều mang mật chú Chuẩn đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì năng lực mật chú này trong thời gian này nó rất phù hợp với mọi tầng lớp khác nhau giàu sang, nghèo khổ , vui bườn, hờn giận, ái luyến, phá giới cùng giữ giới. Năng lực mật chú này giúp cho người ngu, người trí đều trì niệm được, ăn chay trì niệm cũng được, ăn mặn trì niệm cũng được. Năng lực mật chú Chuẩn đề hay mật chú Chuẩn Đề là tâm của Đức Phật mẫu Chuẩn Đề, tâm Đức Phật thật vi diệu từ bi, hỉ xả, đại hùng đại lực...Đức Phật Mẫu là tâm chú này đã thể hiện bế tàng tạo tác hình thành rất nhiều năng lực thủ hộ ban phước thể hiện từ bi trí huệ . Như thí dụ chúng ta đã thấy kinh nói rằng mật chú Chuẩn đề này người ăn mặn vẫn đạt được pháp, uống rượu còn sống trong ngũ dục vẫn đắc pháp điều đó không ngoa. Như người hành giả ăn thịt uống rượu sân hận...qua thời gian thọ trì năng lực mật chú sẽ làm tiêu đi những tập nghiệp tham luyến ăn thịt, tiêu đi tham luyến trong ngũ dục, năng lực này rất vi diệu. Ở đây nói lên đây không phải để thể hiện ở một chi tiết hoằng hóa nào đó hay thể hiện lên sự ngã mạn. Mà ở đây ngay chi tiết nội dung này mong các bạn hãy thật khách quan quán xét điều đó qua những thực chứng thấy biết những bạn bè anh chị em xung quanh mình họ đã thọ trì đọc tụng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trước mình, mình hãy để ý xác chứng điều đó qua những sự kiện hình ảnh có thể thấy trước mắt mình. Năng lực mật chú chuẩn Đề còn tạo nên hình thành nên vô số Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên Ngài mới được danh hiệu là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề vô số chư Phật thể hiện trong mật chú đó còn được huống chi những chuyện nhỏ nhặt ăn mặn uống rượu, ngũ dục. Nói như vậy để biết năng lực nhưng qua những lời nói đó chúng ta cũng đừng nên lạm dụng nghĩa lý văn tự đó mà dễ giãi tha hóa gây tạo ác nghiệp vô minh....biết như vậy để hiểu rằng chư Phật đã từ bi ban tặng cho chúng ta một chiếc áo giáp pháp bảo giúp chúng ta trên những chặng đường tiến tu gặp trở ngại, giúp chúng ta được những phương tiện thắng giải, giúp chúng ta an tâm tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Phật, nơi giáo lý của chư Phật. Qua những nét quán xét trên chúng ta thấy phương pháp tu của mình lấy mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là một pháp tu có nhiều sự an toàn. Lỡ một khi nào đó chúng ta trợt chân vì một lý do nào đó tinh thần sự kính tin, sự thực hành không miên mật liên tục gián đoạn làm tâm trì trệ không phát triển năng lực, không được an lành an lạc...Tất cả vấp ngã tai nạn gặp trong bước đường tu học đó quí bạn nên thành tâm an ăn sám hối, ôm ngay lòng đại từ của Đức Ngài tha thiết cầu mong như một người con làm ăn tha phương xa cách quê hương mẹ hiền, không nghe lời dạy của mẹ. Hôm nay về dưới chân người hãy làm động tác tự ôm chân tâm ngài tha thiết niệm trì thành khẩn hơn. Mỗi lần vấp ngã hãy đứng dậy mạnh hơn, đọc tụng nhiều hơn, quán xét nhiều hơn. Lấy những tiêu đề cột mốc vấp ngã của mình mà mạnh dạn ngay tự tâm của mình hãy nhìn thẳng nó và nói với nó bằng tất cả sự hiểu biết về sự giả hợp sinh khởi từ vô minh. Hãy nói với nó là khổ, vô ngã, vô thường. Hãy nói với nó là những thứ này, ý niệm này cảm thọ này, xúc cảm này, tưởng này thức phân biệt này là những sự phân biệt vọng tưởng giả hợp. Chúng nó không thể đứng riêng một mình một đơn vị, một ý niệm, một sự vật mà hình thành nên “ thọ giả”. Những pháp mà ta đang thấy ta đang bị chúng cuốn hút đang bị hấp dẫn ngay nơi chúng đó để ngay nơi đó ta không cần phải dùng chữ “ Ta” bao đời qua, muôn đời qua đã dùng chữ “ Ta” đó để đối tác quán hệ với chúng. Hãy quán sát thấy rõ chúng đó ( những ý niệm vạn sự vạn vật sắc, thọ, tưởng hành thức) chúng cũng chỉ là duyên hợp không, vô ngã, vô thường. Biết ngay đó là như vậy! Bất, Vô, Phi, ly. Bốn từ ngữ này hình thành không gian năng lực trong không gian vô biên đó năng lực thể hiện: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Không gian năng lực đó nó đi mãi mãi mà không có chỗ đi và chỗ đến, vì ngay chính nó cũng không có thì đến làm sao có. Đến không có thì đi làm sao có – cứ nói mãi làm mãi sống mãi để không gian năng lực đó thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum.

Lạ nhỉ không gian năng lực đó nó thể hiện Úm Lam khi mật chú Chuẩn Đề vừa dứt hoặc vừa đang thể hiện Úm Lam đó thể hiện thấy được màu sắc sống động, tịnh lặng chữa bệnh – cầu tài, cầu trí tuệ tiêu nghiệp là do một người, một người tên là hóa thân Phật – người ấy cũng từ ngay chỗ thể hiện không gian năng lực bế tàng không gian năng lực đó. Một sự rung động đó chuyển động thể hiện thành không gian năng lực vô biên mật chú trong đó một người hóa thân đó sẽ thể hiện Úm Lam hoặc bất cứ những mật ngôn chân ngôn. Dùng một ngôn chân ngôn là vì ngay nơi đó có ai một lần nghe chân ngôn thật bao giờ. Một hóa thân đó động chuyển những chân ngôn đó thể hiện nền tảng vũ trụ không gian mật chú đủ màu, đủ năng lực sự sống chân thật ngay đó đã hình thành trên người hóa thân. Đó là báo thân. Báo thân thể hiện bế tàng tạo dựng thành những màu sắc âm thanh. Ngay nơi đó người hóa thân đó kể lại nói lại cho mọi người chúng ta là : Úm Lam – Úm Lam. Đọc tụng ghi nhớ tiêu trừ nghiệp chướng. Ngay nơi đó có đủ 7 báu vì báo thân hình thành, người chủ muôn thuở dâng trao tặng, trao tặng mãi mãi. Có phải là thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, có phải trong không gian năng lực đó cùng khắp gọi 10 phương 3 đời chư Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng niệm như vậy sẽ có vô lượng âm thanh ánh sáng. Hồng danh chư Phật hãy niệm tụng đi


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 21/07/2020 lúc 06:14:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 12 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 21-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 21-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 21-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 26-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 03-08-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-08-2021(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 08:23:42(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 450 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A hùm. A mi đà Phật.
thanks 5 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
cuiyang07 trên 21-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 21-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 09:22:29(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 725 lần
Được cảm ơn: 3400 lần trong 821 bài viết
Như Thầy nói : “ nền tảng để chuyên chở phép quán chữ Lam này chính là hơi thở cùng âm lực của mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” đây là phương pháp đưa người hành giả tịnh tâm, lắng tâm thức thực hiện phương pháp tầm tứ trì giữ Lam tự từ đó ma xát, thọ cảm được năng lực vi diệu của Lam tự. Các bạn hãy thực hiện nó đi rồi các bạn sẽ tự thấy
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 21-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 26-08-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 10:24:33(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1273 lần
Được cảm ơn: 422 lần trong 104 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề:Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.năng lực vi diệu của Mật Chú Chuẩn Đề và Mật Chú Úm Lam.ở Thầy đã tu học về hai mật chú này mấy chục năm,được Thầy trì niệm hai mật chú này trong từng sát na trong từng bài pháp,trong đàn pháp được Thầy chuyển hoá bằng: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm:Úm Làm.con đọc bài viết của Thầy chúng con luôn kính tin vào năng lực vi diệu của Mật Chú Chuẩn Đề và Mật Chú Úm Lam trong tâm con khởi niệm mật chú nào thì con trì niệm mật chú đó.mỗi bài pháp của Thầy viết ra là pháp vô giá chỉ có sự tu học tỉnh giác mới hiểu được giáo lý của Đức Phật của Thầy chỉ dạy tất cả bài viết của Thầy là tâm huyết.cầu cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A Hum:A Mi Đà Phật.
thanks 7 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 21-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 26-08-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#5 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 11:14:20(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 287 lần trong 117 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#6 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 04:44:22(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 691 lần
Được cảm ơn: 392 lần trong 73 bài viết
“Tất cả vấp ngã tai nạn gặp trong bước đường tu học đó,quí bạn nên thành tâm ăn năn sám hối,ôm ngay lòng đại từ của Đức Ngài tha thiết cầu mong như một người con làm ăn tha phương xa cách quê hương mẹ hiền,không nghe lời dạy của mẹ.Hôm nay về dưới chân người hãy làm động tác tự ôm chân tâm Ngài tha thiết trì niệm thành khẩn hơn.”
Trong đây,con thấy được hình ảnh của mình.Sự vọng động,ưu tư,si mê,con tự tạo nên khoảng cách với Người.Cái khoảng cách ấy,tưởng chừng dài xa vạn dặm,vạn dặm nẻo ý.Nhưng khi chợt ngoảnh đầu,Người vẫn bên con.Bình yên,từ ái đến lạ.Oai dũng,trí huệ đến lạ.
Ô hay,nào có bao giờ ngăn cách.Bao vọng tưởn tưởng đầy hư không,bỗng hóa hư không.Bất,Vô,Phi ,Ly.
Trong đàn lễ trao pháp gần đây,khi Thầy tác pháp trợ duyên cho con,tâm thức con rung động;Bao niệm tưởng ma sát,đưa về trong con là hình ảnh,tâm thức một vị sư ôm bình bát.Vị sư ấy-con-hay đơn giản chỉ là một chủng nghiệp trong bể tàng thức-Đã từng phát nguyện thọ trì ,chia sẻ con đường Mật chú Chuẩn Đề-Lục Tự.Sự ma sát đó khiến nhịp tim thổn thức,hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi.Hạnh phúc,khắc khoải…Một dấu ấn để khắc ghi,để tri ân,để tôn kính Pháp Bảo,Ân Sư.
Qua đó,để con thể nhận sâu sắc cái hữu hạn,ngắn ngủi một kiếp người.Do vô minh,tham luyến,nhiều khi ta cứ tự đánh lừa cảm xúc,để dỗ dành,ru ngủ sự ái luyến,bám chặt vào cái “Ta”,của “Ta”.”Ta” tự chuốc độc cho mình.Nhưng đối với Chư Phật,Chư Bồ Tát,Chư vị Minh Sư,cái thân này,hay kiếp sống này,chỉ là một cuộc dạo chơi,một hành trình hóa độ,một điểm sáng chợt lóe lên trong hư không tâm vô tận.Người vẫn ở đó,thường hằng chiếu soi,tiếp độ,mà con đã tự lấy tay che mắt mình.
Con xin sám hối cho sự vô minh muôn thuở!
Xin được thường hằng sám hối!
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
thanks 6 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thiên Trang trên 21-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#7 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 11:04:16(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 202 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 35 bài viết
“ biết như vậy để hiểu rằng chư Phật đã từ bi ban tặng cho chúng ta một chiếc áo giáp pháp bảo giúp chúng ta trên những chặng đường tiến tu gặp trở ngại, giúp chúng ta được những phương tiện thắng giải, giúp chúng ta an tâm tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Phật, nơi giáo lý của chư Phật. Qua những nét quán xét trên chúng ta thấy phương pháp tu của mình lấy mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là một pháp tu có nhiều sự an toàn. “

Để giúp chúng em thọ nhận được sự an toàn trong tu học điều đầu tiên đó chính là nhờ có sự truyền lửa của Thầy , qua những bài pháp ấn chứng màu nhiệm chân thật trong sự sống tu học của Thầy cùng những sự màu nhiệm mà năng lực của Mật Chú Chư Phật đã thể hiện lên , người tu được thọ nhận năng lực Mật Chú Chuẩn Đề đều được nuôi dưỡng những hạt giống Chuẩn Đề hạnh nguyện .

. Qua sự sống của cá nhân em có được sự an toàn và bình an như ngày hôm nay đều nhờ ơn Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nhờ ơn Thầy gia hộ chỉ dạy nuôi dưỡng tâm đạo trong em , dần cắt bỏ đi những khổ đau si mê ái luyến mà nhiều đời đã từng chấp dính vào nó mà tự thân tự lực em không thể nào làm được , đều nhờ sự cảm hoá từ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề mỗi khi khổ đau tột cùng cầu cứu sám hối Ngài trong tâm vang niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Sự sống giả hợp , tâm thức giả hợp , như lời Thầy dạy nó vô thường . Nên những vọng tưởng miên man làm cho tâm thức em xáo trộn cái đầu nó đơ đơ khi đó chỉ có ôm Mật Chú Chuẩn Đề chuyên trì suốt mới tỉnh . Em Nhớ Thầy vẫn luôn dạy Không - Vô Ngã - Vô Thường là Tam Pháp Ấn lấy Tam Pháp Ấn làm kim chỉ nan trên con đường tu . Nhưng do si mê chấp dính nên , cái này hạ xuống thì lại dính lấy cái kia . Ơn Chư Phật Ơn Thầy Tổ chỉ có việc duy nhất là tu thôi mà vẫn còn vụng . Con thành tâm xin Thầy sám hối những si mê ngã chấp , nguyện mong chúng con luôn được trong sự gia hộ che chở của Thầy để được nương theo quyết tâm tu sửa .
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 22/07/2020 lúc 05:43:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#8 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 04:17:16(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 702 lần
Được cảm ơn: 85 lần trong 29 bài viết
Úm Lam
Úm Lam
Úm Lam
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#9 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 05:24:38(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 244 lần
Được cảm ơn: 240 lần trong 44 bài viết
Con nhớ có lần con từng hỏi Thầy làm thế nào để sống chân thật với Đức Phật , “ Thầy dạy sống chân thật ngay với tâm mình là đang sống chân thật với Đức Phật “ . Một lời giải đáp chỉ dạy giản dị chân thật ngay thẳng để từ đó để đến hôm nay con vẫn luôn được nhào nắn rèn luyện để tiếp tục đập vỡ đi những vỏ bọc giả tạo trong tâm thức con để tôi luyện hiểu thế nào là sống chân thật đúng nghĩa . khi đọc bài Pháp của Thầy con đã đọc đi đọc lại và sự đọng lại trong tâm con là cảm nhận quen thuộc trong lời Pháp xuất phát từ tâm từ bi trí huệ đang thôi thúc tâm con quay về quy y Mật Chú Chuẩn Đề quy y Mật Chú Lam Tự để từ nay chuyên tâm quán tưởng tỉnh giác Lam Tự trong sự sống , những lời Thầy dạy thực hành quán tưởng đều rất rõ ràng cặn kẽ chi tiết phương pháp đó đã thấm dần trong tâm thức con những năm tháng qua , đã đọng lại nhưng rồi lại bị che đi mất bởi sự buông lung không quý trọng Pháp . Khi con cầu sự tu học rồi cầu những phương tiện thiện duyên , rồi lại để sự mê mờ nó cuốn đi , khi vọng tưởng rằng mình đã đạt được một cái gì đó trong cuộc sống tu tập nhưng rồi lại để bỏ lỡ thực hành pháp thì con đã tu sai .

Ngày hôm nay nhờ có bài Pháp của Thầy dạy đã giúp con ngồi xuống lắng tâm nhìn nhận lại quán xét và sám hối những lỗi lầm của con , cho con được thực hiện pháp quán tưởng mật chú Lam tự , trì chú Chuẩn Đề như phương pháp Thầy hướng dẫn . Sự chuyên chú đó giúp cho con minh mẫn tỉnh giác trước những vọng tưởng mà không để vọng tưởng lôi kéo và con tiếp tục chuyên tâm trì niệm và con thành kính tin tưởng Pháp Bảo của Chư Phật cùng Pháp Bảo của Thầy là một không khác sẽ luôn đem đến lợi ích rất lớn đối với những người hành giả chuyên tu cùng những người tu cầu phước báu đều thành tựu sự phát triển tinh thần trí huệ cùng sức khoẻ và kiết tường như ý . Con Nguyện mong cho tất cả chúng sanh cùng một lòng trọn hiếu với Đức Phật với Tam Bảo cùng được tiêu trừ đi vô minh đạt được những an lạc trí huệ giải thoát .
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 22/07/2020 lúc 05:31:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#10 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 06:44:26(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 427 lần
Được cảm ơn: 63 lần trong 22 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Đạo Nguyệt cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#11 Đã gửi : 03/08/2021 lúc 09:51:17(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 20 bài viết
Như lời Thầy nói: "Tất cả vấp ngã tai nạn gặp trong bước đường tu học đó quí bạn nên thành tâm an ăn sám hối, ôm ngay lòng đại từ của Đức Ngài tha thiết cầu mong như một người con làm ăn tha phương xa cách quê hương mẹ hiền, không nghe lời dạy của mẹ. Hôm nay về dưới chân người hãy làm động tác tự ôm chân tâm ngài tha thiết niệm trì thành khẩn hơn. Mỗi lần vấp ngã hãy đứng dậy mạnh hơn, đọc tụng nhiều hơn, quán xét nhiều hơn. Lấy những tiêu đề cột mốc vấp ngã của mình mà mạnh dạn ngay tự tâm của mình hãy nhìn thẳng nó và nói với nó bằng tất cả sự hiểu biết về sự giả hợp sinh khởi từ vô minh. Hãy nói với nó là khổ, vô ngã, vô thường. Hãy nói với nó là những thứ này, ý niệm này cảm thọ này, xúc cảm này, tưởng này thức phân biệt này là những sự phân biệt vọng tưởng giả hợp. Chúng nó không thể đứng riêng một mình một đơn vị, một ý niệm, một sự vật mà hình thành nên “ thọ giả”."

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
Om Mani Padme Hum
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Kim Cang Phổ Nguyệt  
#12 Đã gửi : 08/08/2021 lúc 11:36:18(UTC)
Kim Cang Phổ Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-06-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 5 bài viết
Sau bao năm tháng đi lang thang sống hành khất khắp đó đây, con đã hiểu rằng chỉ có Đức Phật và Bổn Sư vẫn mãi Bất Không Thành Tựu Như Lai Phật..... dù con có trở về hay con lạc lối mãi ngoài kia, Người vẫn nơi đó Bất Động Như Lai Phật..... Rồi khi con buồn đau ngục ngã, cánh tay sờ lên ngực trái chợt nhận ra nơi đây Người vẫn để sẵn viên Ngọc quý nhắc con nhớ đường tìm về nhà, tìm về chốn quê nhà trang nghiêm thanh tịnh, tri túc an lạc thấm đẫm tình yêu trải rộng khắp hư không Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật. Những âm vang của Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn - Úm Lam cứ vang dội giúp cho thân tâm con không có sạch - không có bẩn. Âm vang của Hộ Thân Chân Ngôn - Úm Xỉ Lâm - che chở cho con trước phong ba bão táp của tâm thức ngũ dục luôn cuộn trào nơi tàng thức của con..... Những Âm Vang của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn - Om Ma Ni PadMe Hum - như lắng nghe, lắng nghe từng sự động dụng vi tế nhỏ nhiệm nhất đang âm thầm rung chuyển nơi thân tâm tham đắm của con, lắng nghe sự khóc than buồn khổ khi ngục ngã trên đường đời không như là mơ ấy. Những âm lực của Mật Chú Chuẩn Đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm - vẫn rộng khắp không gian, ôm ấp chở che biết bao tiếng khóc than, xoa dịu những cơn đau nơi thân tâm chúng con. Linh An Trụ lực niệm Phật - A Mi Đà Phật âm thanh ấy mãi sống động nơi đó, nơi ta có trở về hay không trở về, ngay nơi tâm buồn đau thất bại đó ..... âm thanh A Mi Đà Phật vẫn mãi trở che và là con thuyền đưa mỗi chúng sinh sớm trở về với Thế Giới Tây Phương - A Mi Đà Phật - A Mi Đà Phật. Âm lực của Tam Tổng Trì Mật Ngôn - Úm A Hùm cũng không khác, cũng như vậy, là một chiếc áo giáp, là thanh gươm báu, là viên Ngọc quý để mỗi người có đủ tư lương sống được bình an tri túc trong cuộc đời tìm kiếm tâm tỉnh, trí tỉnh ..... Nhất Tự Đà Na Ni Minh Vương Chú - Bộ Lâm - không hai không khác, chỉ là một, Đức Phật vì thương nên đã trao Bộ Lâm cho chúng con.... Vậy mà bao ngày qua con cứ mải miết đi mãi đi mãi, đến khi chán và mệt con mới thấy chỉ có Người, mãi nơi đó ...... giúp cho chúng con có đời tỉnh thức tự mình nắm lấy phương tiện Phật trao rồi đốt đuốc lên mà đi, đi để mà tới, đi để mà không tới.......

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in....

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Kim Cang Phổ Tạng  
#13 Đã gửi : 04/09/2021 lúc 01:37:25(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 20 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
A Mi Đà Phật.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.