Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 21/04/2018 lúc 02:17:05(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2414 lần trong 381 bài viết
Năng lực nhất tự Đà La NiNhất tự Đà la ni là tâm chú của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,cũng là tâm chú của mười phương chư Phật ba đời, âm chữ của thần chú là Bộ Lâm, Bột Lung hay Brum. Khi người hành giả thọ nhận do người minh sư truyền trao âm ngữ trên. Nếu âm nào thì người hành giả đệ tử đó phải thọ nhận đọc tụng hành theo âm ngữ đó. Thí dụ như được trao Bộ Lâm thì phải chuyên trì là Bộ Lâm. Khoảng một thời gian nào đó khi tâm người đệ tử đó thuần thục và có những ấn chứng, chứng đắc rõ ràng thì nên đọc những âm khác. Nói thì trên lý thuyết là vậy, nhưng khi người hành giả thực hiện chuyên tâm trì niệm, thì ngay nơi tâm đó và có từng thời gian, có những chuyển biến thể hiện cùng ẩn tàng khác nhau. Giáo pháp của Đức Phật chúng ta cũng đừng nên chấp quá mà phải thể hiện qua trí tuệ an lạc, thoải mái như cuộc sống chân thật. Năng lực của mật chú này không thể nghĩ bàn được, người thiện nam tín nữ nào một lòng kính tin thọ nhận, thọ trì truyền bá giáo hóa giúp đỡ mọi người cùng hiểu rõ năng lực, công đức trí huệ của mật chú sẽ thấy mật chú Bộ lâm này thật vi diệu không thể nghĩ bàn được. Người thọ trì mật chú Bộ Lâm ngay nơi đời sống hiện tại sẽ được mọi điều tốt đẹp cuộc sống âm nó trí huệ sáng suốt, bệnh tật nhẹ nhàng an lành. Câu nói trên chúng ta nhìn thấy rất là lạ, tạm mượn từ ngữ trên. Vì ngay nơi tâm tôi dù một âm thanh, một sự suy nghĩ, một ý niệm thật nhỏ cũng không dám nghĩ đến là thần chú này, mật chú này không đem lại lợi ích, không là đại trí huệ, không là đem lại vạn điều tốt thiện lành, không giải thoát được…có người có ý nghĩ ngược lại trên, một thân tôi sẽ nói lên những điều tốt đẹp đó. Nhưng ở đây chỉ gợi lên cho mọi người “ Tỉnh thức” thấy ngay điều trên mật chú giáo pháp của Chư phật dù linh diệu, vi diệu đến mấy , nhưng nếu một cá nhân người nào đó thọ nhận không chuyên tâm trì niệm thì cũng không được bấy nhiêu. Dùng chữ câu không được bấy nhiêu là nói lên một phần năng lực của mật chú, dù người đó thọ nhận, họ không chuyên tâm trì niệm mấy nhưng vẫn có những lợi ích theo từng cấp độ tư tưởng, theo từng công đức thọ trì của từng người khác nhau. Thọ trì ít thời gian ngắn vẫn có lợi ích của công đức đó. Thọ trì miên mật thời gian dài có lợi ích sự miên mật công đức tốt hơn. Mật chú Bộ lâm này được Đức Phật nói tại cõi trời Tịnh Cư cho Chư Thiên. Chư Tiên nghe. Với tâm Đại từ Đại Bi Đức Phật đã phổ hóa mật chú Bộ Lâm Này trong khắp nhân gian chúng sinh. Ngài và Đệ Tử của Ngài đã để lại của báu hết sức quí giá này tại thế giới chúng ta nói riêng. Vì Ngài biết nào thời tương lai ( Trong kinh gọi là thời mạt pháp ) Ở đây tôi không nói đến từ đó mà mượn tạm từ thời tương lai tức là thời ngay chúng ta đang sống và về sau cho đến khi Đức Di Lặc hạ thế , trở thành một vị Phật giáo hóa chúng sinh. Ngài nói trong thời tương lai này, rất nhiều điều mang đến cho con người, cho chúng sinh khổ não. Như thiên tai, bão lụt, động đất, chiến tranh, dịch bệnh…Ngài để của báu này, áo giáp này để che chắn chống đỡ những khổ đau trên.

Riêng bản thân tôi ngày xưa gia đình thật nghèo khổ, đau bệnh, đói rách, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà cửa không có. Cảnh nghèo khổ này chắc có lẽ tại tỉnh Bến Tre chỉ có nhà tôi là nghèo nhất thôi chứ không ai qua hết.

Nhà không có, phải ở đậu nhà người khác, tới thời gian chưa có nhà dời đi nơi khác. Một mái nhà lá theo đúng ra mỗi 3, 4 năm là thay lá. Mà nhà tôi ở 5, 6 năm chưa thay một lần cột, kèo, đòn tay đã mục gãy nhà dột. Những buổi đêm trăng ánh trăng xuyên vào nhà những cơn mưa đến, nước mưa dột ướt đẫm cả nền nhà. Mẹ con bà cháu phải dời tới dời lui chỗ nằm, nhà có bao nhiêu thau, xoong nồi đều đem ra để hứng nước mưa ngay chỗ dột, lỗ hỏng của mái nhà. Trời mưa lạnh, bụng lại kêu vì cơm chẳng bao giờ dủ no, mẹ và ngoại bao giờ cũng nhường lại cho tôi và hai em để ăn cho no. Nhưng những báy cơm nhường đí cũng không đủ để no. Có những đêm thức giấc ban đêm nghe bụng kêu rất dữ, vội tìm ca ly để uống nước mưa. Những lúc đó chợt nhớ đến câu thơ ca dao: “Mộng với mơ bao giờ cũng đẹp, nhưng em ơi! Cơm nguội nước mưa đâu đẹp giấc mơ đời”. Rồi như vậy ngày tháng đã trôi qua dần, nhà đến hạn dời đi nhưng chưa có chỗ, nhà khác đành phải chịu những lời nói nặng nhẹ. Có những lúc gia đình tôi đang ăn cơm chủ nhà sau con cháu qua ngời đó ỉa đái tại gần mâm cơm chúng tôi ăn. Có rất nhiều khổ cảnh như thế xảy ra hoàn toàn gia đình tôi rất khổ sở đủ điều, ở mọi khía cạnh. Không tiền, không nhà, không nghề nghiệp , tật bệnh liên miên, nợ nần chồng chất. Cứ ngỡ rằng không thể nào thoát ly ra khỏi những khổ cảnh đó. Với lòng kính tin nơi chư Phật, tôi quyết định chọn một con đường đạo. Với bản chất từ nhỏ lớn lên tôi đã không ăn, hay ít ăn thịt cá. Mỗi lần đi học về nhà gặp mẹ và ngoại nấu thịt cá thì lòng không vui rớt nước mắt. Từ tâm tư nguyện vọng đó tôi đã đi tầm thầy, đến chùa. Thường đến chùa vì tôi học nghề thuốc ngành y của một vị sư Thích Huệ Được. Vì cơ duyên đó gặp được Hòa Thượng Thích Từ Huệ trao cho Mật chú Chuẩn Đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Và Hòa Thượng đã trao cho tôi đúng theo Ngũ Bộ chú: Om Ma Ni Pad Me Hum, Úm Lam, Úm Xỉ Lâm, Bộ Lâm . Hòa Thượng cho tôi đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đọc thần chú Chuẩn Đề kèm theo nhất tự Đà La Ni “ Bộ Lâm”.

Duyên lành đưa tôi gặp thần chú BỘ LÂM, tâm chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vì lòng đại từ đại bi của Ngài và bản nguyện độ sanh nên Ngài thị hiện hành Bồ tát, nhưng thực tế Ngài là một vị cổ Phật. Trong bản nguyện của Đức Ngài có lời nguyện rằng Trí tuệ của Ngài là trí tuệ của 10 phương ba đời chư Phật. Bản nguyện như vậy cho nên tâm chú của Ngài năng lực không thể nghĩ bàn được. BỘ LÂM là mạt pháp nhất tự Đà la ni. Đức Phật nói Đà la ni này tại cõi trời Tịnh Cư. Lòng đại từ đại bi của Phật muốn cứu độ chúng sinh thời mạt phpas, đầy dẫy sự khổ đau, thiên tai lũ lụt, chiến tranh, đói nghèo. Con người tính khí không kềm chế được dục vọng, vật cây cỏ biến dị khác thường mang đầy độc tố xâm hại lẫn nhau, xâm hại con người. Đức Phật đã thấy như vậy cho nên ngài nói ra Đà la ni này có đầy đủ công năng tiêu diệt những tâm ác, tiêu trừ đi nghiệp chướng tai nạn đói nghèo, cầu được mọi điều lành trợ giúp cơ duyên phương tiện năng lực giúp cho sớm thành tựu pháp bảo. Đức Phật đã từng nói những điều lành này tại cõi trời Tịnh Cư.

“ Khi ấy Đức Thế Tôn nhập vào chánh định kia rồi mười phương chư Phật quan sát thấy Như lai tại Thanh tịnh Thiên cung mỗi mỗi đều vân tập đến hội này, cùng nhau cung thỉnh Đức Phật Thích ca Mâu ni nói thần chú mà thuyết kệ rằng

Phật nói đại oai đức
Vì lợi ích các hữu tình.
Hay thành hết thảy chú.
Nguyện ấy đến đầy đủ
Tất cả Phật đã nói
Chú vương này oai đức
Hay ở trong các chú
Một chữ làm tôn thượng.
Đảnh sanh đại oai đức
Sức kia khó nghĩ bàn
Khéo trừ các yêu tà
Thoái các tinh tú
Độc hại mẫu thần thảy
Và Na Dạ Ca kia
Ác loại các quỉ thần
Ép bức hữu tình ấy
Sau này trong đời trược
Tụng trì được an vui
Lành thay! Thầy trời người,
Nguyện vì chúng sinh nói.

(trích bộ Mật tông – Kinh Mạt pháp Nhất tự Đà la ni. Trang 653)

Đức Phật nói: Các ông lắng nghe, liền nói tụng rằng:
Bảo các Phật tử thảy,
Các ông nay lắng nghe,
Ta nay nói chú này,
Đầy đủ các công đức,
Sau này khi đời ác,
Pháp ta sắp muốn diệt,
Hay ở trong thời ấy,
Hộ trì Mạt pháp ta,
Hay trừ ác thế gian,
Độc hại các quỷ thần,
Và các Thiên, ma, nhơn,
Hết thảy các chú pháp,
Nếu nghe danh chú này,
Thảy đều tự nép phục,
Sau khi ta diệt độ,
Phân khắp Xá lợi rồi,
Sẽ ẩn các tướng tốt
Biến thân làm chú này,
Phật có hai thứ thân,
Chơn thân và Hóa thân,
Nếu hay cúng dường ấy,
Phước đức không có khác,
Chú này cũng như thế,
Tất cả các trời, người,
Thường sanh lòng hy hữu,
Thọ trì và cúng dường,
Đã được các công đức,
Như thân ta không khác,
Công đức chú vương này,
Ta nay chỉ lược nói.

Trích bộ mật tông Thích Viên Đức – Kinh Nhất tự Đà la ni trang 656.

Đây là lời Đức Phật nói trong kinh Nhất tự Đà la ni. Những năng lực công đức trên Đức Phật bảo rằng Ngài chỉ nói sơ lược qua thôi. Năng lực không thể nghĩ bàn được.

Riêng bản thân thọ trì mật chú đến ngày nay cuộc sống an ổn, đời sống an lạc. Mặc dù về sức khỏe cũng chưa phải là một người mạnh mẽ tột bực, nhưng bịnh tật không còn thấy nữa. Hàng ngày với một bát cơm lức muối mè, tập luyện Thái cực quyền, sinh hoạt cuộc sống gia đình là một thầy thuốc hàng ngày cũng phụng sư sức khỏe cho bà con . Qua đó mọi người cũng giúp cho một cuộc sống tri túc muối dưa an lạc. Trì niệm tu học. Đến giờ này sự nghiệp bằng cấp văn hóa cũng không được bằng ai mấy, nhưng bản thân trong sự tu học cũng đã phấn đấu cho mình trở thành một lương y, Y sĩ Y học cổ truyền . Cũng có một chút gì trong xã hội. Tiền bạc sự nghiệp không giàu có gì mấy, nhưng nhờ sự tu học trì niệm Mật chú đã đưa tâm hạnh của mình biết đời sống tri túc an lạc. Cho nê lúc nào cũng thấy an lạc. Mượn cuộc sống hôm nay như vậy để nói lên một tinh thần tu học bằng mật chú BỘ LÂM, bằng năng lực vi diệu ấy. Chúng ta nhìn thấy và nghe cuộc sống như vậy, nó cũng giống như những câu chuyện bình thường khác. Nhưng đối với tôi là một sự chuyên cần tu niệm từ con số O dưới con số 0 nếu có. Trong đó nếu chúng ta đào sâu sự việc thấy một người con trai lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khổ bệnh tật như thế, học vấn không có gì mấy, bố thì mất sớm, còn mẹ và ngoại phải tất bật tần tảo hàng ngày vật lộn với miếng cơm manh áo. Có nhiều lúc bệnh tật đến cũng phải đi làm kiếm tiền, kiếm cơm nuôi chúng tôi tảo tần một nắng hai sương như vậy thì đâu có thời gian đâu mà dạy dỗ chúng tôi. Ai trong lòng của mình cũng có sự ham muốn dục vọng, tự kỷ, tự ái…nhưng trong hoàn cảnh sống như vậy mà chúng tôi không đánh mất mình, không bị sự sa đọa, rượu chè, cờ bạc, lêu lổng, trộm cắp. Ai cũng có muốn quần áo đẹp, đôi dép đẹp, giầy đẹp, nhà cửa cùng những tình thường, tình yêu. Từ những cái đó nếu một người bình thường như tôi không có những năng lực mật chú vi diệu của Chư Phật thì tôi đã trở thành một người khác, một loại người khác…ở đây muốn nói lên hoàn cảnh sự sống của bản thân và gia đình tôi không phải để than thở, không phải để nâng cao con người, không phải để tự khen chê mình. Mà ngay đây tôi muốn nói lên một năng lực của mật chú Uế Tích Kim Cang, A Mi Đà Phật. Năng lực này như một chiếc áo giáp của chư Phật tôi đã mặc nó trong suốt khoảng thời gian phải chiến đấu với sự nghèo khổ, với bệnh tật, với lòng khát khao , dục vọng..nó đã bảo vệ tôi và từng phút từng giây, từng sat na nó luôn luôn là bậc thầy, bậc thiện tri thức ,là kim chỉ nam hướng dẫn chỉ đạo cho tôi đến sự tri túc an lạc. Cho nên hôm nay mượn tất cả những chi tiết sự kiện của bản thân và gia đình tôi thể hiện phơi bày lên năng lực giáo pháp của chư Phật. Nếu một ngày nào đó, một giờ phút nào đó, một người nào đó có đồng cảm với tôi xin hãy trân trọng nâng niu những chiếc áo giáp đó. Mong sẽ giúp quí vị như tôi trải qua cuộc sống trong sự khó khăn hay hoặc là sự khổ đau mà sống an lạc. Sự tự do tự tại an lạc hạnh phúc chỉ được tìm cầu trong những sự khổ đau khó khăn đó. Trong đó chúng ta hãy tỉnh thức trì niệm để nhớ rằng ta đang sống đang hạnh phúc vì ta đang sống bên người thân của mình, đang thở vào đang thở ra một cách an nhàn. Hãy lấy sự an nhàn đó dùng mật chú là những bài ca, an lạc trong ta.

Hạnh phúc quá đơn sơ mà đời tôi đâu có ngờ.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM – OM MA NI PADME HUM.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu : Thích Chính Trí
Mật tông hiệu : Kim Cang Kiết Tường


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 21-04-2018(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 21-04-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 22-04-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-04-2018(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 27-04-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-05-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 22/04/2018 lúc 06:27:57(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 564 lần
Được cảm ơn: 2984 lần trong 767 bài viết
Có những âm lực mà vô lượng kiếp chúng sinh chưa từng nghe tới , có những bước đi ta không thể biết hoá trước là như thế nào . Nhưng với nhiều chúng sinh có nghe có thấy có biết cũng không biết đó là gì . Thế mới biết rằng ĐƯỢC thọ nhận pháp bảo quí báu đến nhường nào . BỘ LÂM thần chú khi được thị trì đọc tụng chân ngôn này dưới sự hướng dẫn từ một vị Thầy bồn sư người hành giả sẽ chạm ma sát được năng lực ấy , thực chứng nó bằng kinh nghiệm ngay nơi tâm thức đó . Để mà hoà hợp với Bộ Lâm
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 07-05-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-05-2018(UTC) ngày
chuctinh  
#3 Đã gửi : 30/04/2018 lúc 05:38:10(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 518 lần
Được cảm ơn: 188 lần trong 47 bài viết
Đọc bài viết của Thầy,con bỗng nhớ đến hình ảnh ẩn dụ "Hạt châu đính trên áo gã cùng tử " trong Kinh Pháp Hoa.Trong Kinh dạy rằng,có một người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm , lúc đó người bạn có việc phải đi,lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say,cho đó rồi đi.Gã say sau khi tỉnh dậy,vẫn không hay biết,bèn đi đến nước khác làm lụng vất vả,khổ nhọc để mưu sinh.Sau này gặp lại người bạn thân ,người ấy thấy lạ mới bảo tại sao khi xưa tôi đã cho anh hạt châu vô giá,nay vẫn còn đó mà anh không biết,nay hãy đem ngọc báu đó đổi lấy những đồ cần dùng thì hề thiếu thốn.Gã say giờ mới biết lâu nay mình vốn rất giàu có.
Cũng như con tự xét nghĩ,chúng con được Thầy quán đảnh,trao truyền Ngũ Bộ Chú.Lòng tin dĩ nhiên là có,rồi mới khởi sự tu học,trì niệm.Tưởng chừng như chúng ta rất tín tâm,nhưng càng tu,mỗi chặng đường khi ta quay nhìn lại thời gian trước kia,ta mới thấy mình sao hời hợt,hững hờ xem nhẹ Pháp Bảo.Rồi đối với những người có chút kiến thức về Phật Đạo,tự mãn với những kiến thức thu lượm ấy,tưởng đó là của mình,lại khởi tâm so đo,tính toán.Cái tâm ấy nhỏ nhiệm,vi tế,đưa chúng ta lên một bàn cân đong đếm,phân biệt,Pháp này hay,pháp kia năng lực,Mật chú này dài,năng lực;Mật chú kia ngắn,chúng ta hững hờ ,xem nhẹ...
Thì ở đây,sự tu học,hành pháp ,hoằng hóa của Thầy như một tiếng chuông thức tỉnh,đưa chúng ta trở lại đúng nghĩa một người đệ tử Phật.Biết trân trọng,tôn kính Pháp Bảo của Đức Phật.Thần chú BỘ LÂM,con chưa gặp và cũng chưa từng được biết ai thâm nhập hay xiển dương về Nhất Tự Đà La Ni.Và thật ra chúng con,có phước duyên được trao truyền và trì niệm bấy lâu nay,chứ có mấy ai để ý hay được biết đến năng lực,công đức của Thần Chú.
Nhân bài giảng của Thầy,không biết cảm nhận của mọi người ra sao,còn riêng con,con cảm thấy mình như gã say được chỉ cho hạt châu vô giá trên vạt áo trên kia.Cái cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng.Thì ra bấy lâu nay gia tài của báu mình vốn đã đầy đủ.Tư lương đã đầy đủ,giờ được chỉ điểm,ta chỉ cần đem đổi để tha hồ thọ dụng.
Ví như khi ta đi rừng khát nước, có những mạch nước nhỏ ta không để ý,nhưng nếu biết khơi đào thì ẩn sâu dưới đó là dòng chảy bất tận của những mạch nước ngầm.Trên con đường tu học Mật Chú Chuẩn Đề,Thầy đã khơi gợi cho chúng con những dòng chảy miên tận giáo Pháp Như Lai qua khẩu quyết,tâm ấn của Ngũ Bộ Chú,Uế Tích Kim Cang Thần Chú.Chúng con là những người được uống nước từ công Thầy đã khơi đào.Chính sự âm thầm ,xuyên suốt tu học,hoằng hóa của Thầy chính thật là hộ trì Phật Đạo,duy trì vận mạch Phật Pháp.
Trong niềm hạnh phúc,tôn kính dâng trào,đệ tử con Kim Cang Đạo Tín xin đảnh lễ Ân Sư Kim Cang Kiết Tường!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA .BỘ LÂM!OM MANI PADME HUM.ÚM A HÙM.

Sửa bởi quản trị viên 30/04/2018 lúc 09:55:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 30-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 07-05-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-05-2018(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 29/07/2020 lúc 02:10:07(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1011 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 75 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề:Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.Thầy đã trao Mật Chú Bộ Lâm .để tu học chuyển hoá thân tâm chuyển hoá nghiệp tập vô minh tiêu trừ đi tai ương dịch bệnh tai nạn.mật Chú Bộ Lâm là hành trang giúp cho người hành giả xâm nhập vào giáo lý của Đức Phật để cầu trí huệ giải thoát: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hùm:A Mi Đà Phật: Úm Lam.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.