Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Ngoxuan  
#1 Đã gửi : 28/12/2017 lúc 10:53:27(UTC)
Ngoxuan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Kính chào quý đạo hữu.Đệ xin tự giới thiệu với huynh đệ nhà mình. Đệ tên Sang. Pháp danh Ngộ Xuân. Đệ đã theo dõi diễn đàn rất lâu rồi. Từ xưa khi đệ còn ở củ chi. Thật ra trước đây đệ đã từng được biết thần chú và ấn Chuẩn Đề. Nhưng tự đệ trì tại nhà ko theo nghi quỹ nào cả. Và cũng không có thầy hướng dẫn. Nhưng sự gia trì của thần chú vẫn có.đệ rất an toàn mỗi khi đi vào những nơi có âm khí nặng hoặc khi tới gần những người có bùa ngải. Tự động cơ thể báo cho đệ biết ngay. Nhưng đệ nghĩ dù pháp môn nào cũng cần có người đi trước hướng dẫn thì mình mới khai thác được triệt để oai lực. Đệ cứ mong mỏi trong lòng được gặp đạo tràng mình và Thầy để xin thọ nhận ấn chú một cách đúng Pháp.
Duyên lành hội đủ. Một đạo hữu cho đệ số điện thoại của Thầy. Do là đệ ở sài gòn nên thầy trao Pháo điểm đạo qua điện thoại. Nhưng mọi thứ diễn ra rất tuyệt với.
Sau khi dâng hương lên bàn Phật và làm theo hướng dẫn của thầy. Đệ thành tâm thọ nhận Mật Pháp từ Thầy. Khi quỳ thọ Pháp. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm được vài phút thì ngay ở giữa ngực đệ nóng lên. Rất nóng và có cảm giác xoáy nóng. Khi đó đệ nhắm mắt. Rồi thấy có lửa cháy lớn và từ từ dần dần hiện ra một vòng tròn. Xung quanh lửa cháy rực. Nhưng được một lúc thì vòng tròn lửa ấy mất.còn lại một màu đen như bình thường. Đệ vẫn tiếp tục trì niệm. Một lúc sau vòng tròn lửa đó lại hiện ra. Và tay đệ đang chấp tự dưng co nắm lại. Đệ thử tự duỗi thẳng bàn tay ra chấp lại như ban đầu. Bốn lần như thế nhưng nó vẫn tự co nắm lại. Sau rồi từ từ mọi thứ trở lại bình thường. Và đệ xả niệm. Báo cho Thầy biết và được thầy hướng dẫn cách tu trì. Quả là khi ta khởi tâm cảm thì các Ngài liền ứng xuống.Phật Pháp rất nhiệm màu.hiện tại thì nhà đệ có thờ 2 tôn ảnh của Bồ Tát Chuẩn Đề và Uế Tích Kim Cang từ lâu rồi. Vì ở củ chi là chiến địa thời xưa.rất nhiều vong nên âm khí cũng không ích. Đệ thỉnh các Ngài để trấn giữ ban thờ và gia đạo nhà đệ. Đó là chuyện thật từ bản thân đệ khi thọ nhậ Mật Pháp. Nhân đây cũng thành tâm đảnh lễ tỏ lòng biết ơn với Thầy đã hướng dẫn truyền trao tâm pháp cho Con. Con sẽ cố gắng tu trì. Cuối lời kính chúc Thầy cùng quý đạo hữu thân thường an tâm thường lạc. Đạt được nhiều thành tựu trên con đường tu tập.
Nam Mô Sắc Cứu Cánh Tọa Ngự Thất Câu Chi Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
Đây là hình ảnh ban thờ nhà đệ
https://photos.app.goo.gl/gfZrQj39YGWeD1RO2

https://photos.app.goo.gl/gfZrQj39YGWeD1RO2

Sửa bởi người viết 28/12/2017 lúc 10:56:17(UTC)  | Lý do: Thêm hình ảnh

thanks 3 người cảm ơn Ngoxuan cho bài viết.
cuiyang07 trên 30-12-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 05-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 30/12/2017 lúc 12:14:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 739 lần
Được cảm ơn: 3438 lần trong 828 bài viết
Chúc đạo hữu tu học tinh tấn. Nghi quĩ hành trì Mật chú Chuẩn Đề. Đạo hữu có thể thực hành theo Nghi Thức mà Thầy hướng dẫn trên diễn đànNghi Quĩ Hành Trì Thần Chú Chuần Đề
(Dành cho người có thời gian công phu trước bàn thờ, đàn pháp)


- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.


“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, làm thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.

Đi vào trì niệm

Úm Lam ( 21 -49 biến)
Úm Xỉ Lâm ( 21 - 49 biến)
Úm (Om) Ma Ni Pad Me Hum (21- 49 biến)
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ .
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề ( 3 lần) Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng.
Nguyện:’ “Con tên.....tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
Nam mô thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn đề ”.


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.
- ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)


Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.

Sửa bởi người viết 30/12/2017 lúc 12:15:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 05-01-2018(UTC) ngày, LeDuyen trên 10-01-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 12:34:09(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1287 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm;Om Ma Ni PaD Mê Hum;Um Xỉ Lâm;Um A Hum;A Mi Đà Phật;Um Lam
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.