Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 07/10/2020 lúc 10:40:04(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3072 lần trong 427 bài viết
NĂNG LỰC CỦA SỰ TRỞ VỀQua những lần chia sẻ pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề trên nền tảng quán Cửu tự thánh phạn. Qua từng giai đoạn quán, từng chữ một trong tâm thức tôi luôn có những thể hiện phương pháp tu học. Nó nằm trong những quốc độ, trong tâm những hạt vi trần, hạt hạ nguyên tử cùng những hình danh sắc tướng khác nhau. Nhưng tựu trung những phép quán đó là những phương pháp tu học cả.
Qua những lần tu quán sát như vậy trên từng chữ, ngay trong phép quàn hành pháp đó đều thể hiện lên Tịnh độ tông, Mật tông, Thiền tông từng bài một, từng pháp tu một đều có 3 tông trên đi cùng trong tư tưởng tôi. Toàn bộ những phương pháp hình ảnh tâm thức thọ cảm trong từng nội dung chi tiết đều là những pháp tu chính ngay nơi tâm tôi. Nói thực chứng ngộ những điều trên cũng đúng, vì tất cả những phương pháp thấy nghe hay biết cảm thọ đó tôi đã thầm lặng sống trong đó. thầm lặng đây là một cuộc sống chân thật của tôi qua thời gian cảm thọ thấy nghe hay biết ma sát với nhau. Và trong suốt những khoảng thời gian dài trong cuộc sống từng giờ từng phút trong thiền quán sống trong tâm thức ý niệm vọng tưởng điên đảo. Nơi đó tôi đã tự khế hợp với vạn pháp, khế hợp tôi mật chú phương pháp sống. Phương pháp sống ở đây là phương pháp chân thật, vì tất cả những nỗi niềm ý niệm cảm xúc biết, không biết ngay nơi đó tôi đã biết chúng , biết thật rõ . Vì chúng luôn luôn được thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Tất cả vạn niệm, ý niệm hình danh sắc tướng cảm thọ biết đến chúng đều có thể hiện mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Mật chú này nó đã được hòa quyện trong tàng thức của tôi, vì trước đây những lần đau bệnh, buồn khổ đói rét chúng va chạm với nhau. Ngay đó có một ý niệm trung gian thấy những điều ma sát đó và cũng ngay nơi đó trong bất chợt từng mật chú đồng thể hiện lên trong tâm hư không của mình. Ngay nơi đó mật chú tự thể hiện âm thanh, âm lực, năng lực của mật chú thể hiện lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum dần dần những chủng tử mà đã từng đặt tên là có cảm thọ biết và chúng phát lên liên tục hành nghiệp đau khổ, buồn tủi, sân hận, tham, dục, luyến ái, si mê cùng những điều cảm xúc hỉ lạc. Vì tất cả chủng tử đó và chủng tử mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum đều ở một chỗ tàng thức và năng lực của vọng tưởng, năng lực của mật chú cũng là như vậy, và chúng đều thể hiện ra như vậy trong cùng một thời gian không gian tâm thức. Nếu người hành giả biết chúng “ như vậy” thì tất cả những vạn niệm vạn pháp cảm thọ trên đều là ta – ta là vạn pháp, vạn pháp là ta, nói đi nói lại, nói có nói không ….Tất cả những điều đó là do tôi, trong cuộc sống của tôi đầy dẫy những bệnh tật đau khổ, nghèo khổ. Nó đã đưa tôi đến những mức độ như vậy, và ngay nơi đó vì bệnh tật hoàn cảnh gia đình khó khăn chỉ có một con đường quyết tâm kính tin nơi giáo lý thoát khổ của chư Phật. Quyết định là phải sống trong những khổ đau bệnh tật đó để tự thấy biết nghe cảm nhận để ngay nơi đó có một cuộc sống an lành hạnh phúc hơn.

Cái thời đó, thời gian đó kinh sách có rất ít, cũng không có kinh giảng, quí thầy giảng. Tôi phải đi tìm mãi lâu lắm mới tìm gặp một quyển kinh. Những kinh thời đó không có những vị thầy giảng sư giảng dạy trên băng đĩa như thế này. Nghe kinh giảng, có kinh đọc thật khó có tìm được. Nhưng khoảng thời gian đó tôi cũng có một chút duyên làm quen được một vị phật tử - Vị này cũng là một người phật tử thật tín tâm và ngay thời gian đó cũng có một số tiền tài sản nên vị phật tử này xây dựng cơ sở làm ăn kết đường. Thật tốt kiếm được một chút tiền vì thời gian đó rất khó khăn vừa làm ăn phật tử này thường lui tới thiền viện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ để nghe thầy giảng dạy. Vị này cũng có tâm đạo đã bỏ tiền ra thu băng một bộ kinh Lăng Già mà Hòa Thượng đã giảng dạy. Bộ kinh đó được ghi âm thu vào đĩa nhựa thời đó là bốn mươi mấy cuốn băng nhựa như vậy. Thời gian đó đi chùa người phật tử này đã nói cho chúng tôi biết là đã có ghi âm lời giảng kinh Lăng Già. Từ đoạn đường nhà tôi đến đó cũng không mấy gì xa lắm. Nhưng mỗi buổi sáng tôi và người bạn cùng xóm – anh này cũng do tôi đưa kinh sách giúp anh ta tu học. Hai anh em sáng phải lo sắp xếp gia đình, Anh ấy đưa con đi học xong hai anh em ăn cơm nguội đi bộ lên nhà vị phật tử đó mỗi ngày để nghe kinh Lăng già. Bốn mươi mấy cuốn băng chúng tôi cũng phải bốn mươi mấy ngày ròng rã đến nghe kinh. Ngày xưa khi Đức Đạt Ma sư tổ trao phẩm vị tổ lại cho Nhị tổ Huệ Khả. Ngài đã trao cho Nhị tổ 4 quyển kinh Lăng Già và bảo ngài Huệ Khả sau này hãy trao lại cho thế hệ sau tu. Trong lịch sử thiền tông của Trung Hoa - Ấn Độ tính từ Đạt Ma sơ Tổ thì hai lần được trao kinh truyền kế vị Tổ sau này đó là Lần đầu tiên Đức Đạt Ma sơ Tổ trao kinh Lăng Già cho Nhị Tổ Huệ Khả, lần hai là Đức Ngũ Tổ Huỳnh Mai đã trao bộ kinh Kim Cang lại cho Lục Tổ Huệ Năng. Từ đức Lục Tổ Huệ Năng thì thiền tông Đại Thừa, nhất thừa phát triển rộng rãi lớn mạnh và thiền tông đó đến nay vẫn còn sống trong tâm thức những vị tổ thầy đang hoằng hóa và sống chân thật nơi đó. Đang được bảo giữ trong mật tạng của những người con của chư Phật, Tổ.
Những kinh văn tư tưởng này khó có một vị thầy nào thể hiện được sự sống chân thật trong trí tuệ của bộ kinh trên. Mỗi người, mỗi thầy tăng sĩ, cư sĩ, thiện tri thức có thể xem qua, coi qua, lý luận giảng dạy rất nhiều kinh sách, luật luận nhưng ngay nơi kinh Lăng già, Lăng nghiêm, Kim Cang chỉ cần thâm nhập mà không có sự thâm nhập. Chỉ có sự sống “ như vậy” như diệu lý đó là đã bảo giữ được giáo lý phật pháp của 10 phương 3 đời. Hòa Thượng Thanh Từ đã từng giảng giải kinh Lăng Già, Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm ….cùng rất nhiều loại kinh quyển kinh khác. Nhưng Hòa Thượng đã sống được với bộ kinh Lăng Già, kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm….và một vị Hòa Thượng Trí Quảng đã giảng giải bộ kinh Hoa Nghiêm …Ngay nơi hai vị Hòa Thượng này, ngay nơi tâm tôi, chính tôi rất kính trọng tôn kính quí ngài. Như những vị Phật, Bồ Tát, những chân sư. Đúng là người con của Đức Phật.

Qua những ý niệm, sự kiện. tất cả những cảm thọ cảm nghĩ vừa qua là thầm thể hiện lên sự sống chân thật của tôi. “ Nó” cuộc sống chân thật đó đã thể hiện lên trong pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề. Người hành giả tu về Mật tông, Tịnh độ tông cùng Nguyên Thủy, Đại Thừa cũng nên thâm nhập chứng ngộ diệu lý chân thật của kinh. Những diệu lý đó là một sự sống an lạc hạnh phúc một loại trí tuệ chỉ có chư Phật, chư Bồ tát thể hiện lên rồi bế tàng. Tùy theo cơ duyên mà hoằng hóa Phật pháp không có một vị thầy nào, có một đấng nào mà nói được cảnh giới trí tuệ giải thoát trên. Cảnh giới tự chứng cùng không chứng nơi đó. Nó không có phàm thánh, không phiền não, không niết bàn chỉ có chân trí không ai phá vỡ nổi, không phương tiện nào phá vỡ nổi. Vì cũng như trí tuệ ấy là biển cả chân trí chân tánh sóng mòi cùng sóng lớn nhỏ không ai có phương tiện nào để tách rời - Sóng và nước ra cả. Vì khi thọc tay xuống bóp, đập sóng đó thì ngay đó sóng và nước đều dính tay người đó. Ở xa thọc vào cũng dính nước và sóng còn ở gần nhảy vào sóng nước đó thì cũng dính vào sóng nước đó. Nước biển và sóng biết hiện hành ngay đó chỉ là một, nhưng khi hành động nghĩ về cái một đó cũng như người bảo rằng biển là chân tánh nhảy vào biển đó thì biển và sóng cũng dính người đó. Như vậy ngay đây cũng chỉ là tà kiến thôi. Vì ngay đó còn có cái gì nơi đó mới biết dính nước và biển cũng như dụ vàng ròng làm ra vòng đeo tai, cà rá, dây chuyền các cái nhưng chúng chỉ từ vàng mà ra . Biển và vàng “ chỉ là” buông xuống đi – buông – thật buồn cười ai nơi đó mà buông. Biển liền tuột xuống còn một giọt nước trên đỉnh, lạnh ngắt, tiếng cười của Ma Ha Ca Diếp, tiếng cười ấy là nơi dụng của kinh Lăng Già – Kim Cang vậy….ở đây thiền quán Mật chú Chuẩn Đề tiếng cười đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Có phải như vậy không? Nếu cảm thấy không phải hãy lên đỉnh Thiên sơn đó xem coi giọt nước đó còn dính trên đỉnh núi đó không? Sẽ thấy diệu lý nội quán đó ở ngay chỗ con giọt nước, hay không còn giọt nước. Tiện đó lên đỉnh Thiên sơn nghe lại âm thanh ngày ấy, Tiếng cười đó…..chất lên, chất lên, chồng lên mãi những cái đó. Những cái gì đang thể hiện và bế tàng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Mang cái này đi khắp thế gian vũ trụ vạn niệm, vạn vật để cho tất cả đều là tiếng cười ngày ấy. Để một ngày nào đó thời gian nào đó tiếng cười này lại nở ra trong tâm của Đức Di Lặc Vương Phật. Đóa hoa cười đó được ngài thể hiện ra trong tâm của sự thanh tịnh an lạc hạnh phúc tâm của 10 phương 3 đời chư Phật. Sự thể hiện phật pháp đó không nhất ở một vị phật nào cả. Vì 10 phương 3 đời chư Phật là Phật không khác. Quá khứ, hiện tại, vị lai cũng như vậy. Ngay nơi đây trong pháp môn thiền quán mật chú Chuẩn đề Ngài Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề đã thể hiện ngay tâm tôi với nhiều thân sắc vi diệu.

Ngài đã thể hiện chữ ÚM tròn sáng thành như mặt trăng, mặt trời, ánh sáng đủ màu sắc từ nơi kim khẩu của Ngài chữ ÚM đó từ từ đi đến miệng khẩu hình của tôi tồi thâm nhập vào tâm tôi, thâm nhập vào tâm pháp vũ trụ hư vô. Trong thời khắc đó vì khi chữ ÚM đó thâm nhập vào tâm – mượn từ ngữ thâm nhập vào tâm. Vì ngay nơi đó chỉ có cảm thọ tưởng hành thức trong thể hư không vạn pháp ẩn tàng. Khi chữ ÚM đó hình thành nơi đó sự lớn rộng tâm thức đó trở thành mênh mông và tâm đó ngay nơi đó chữ ÚM nằm trong hình tròn kính đàn cũng như trong hư không thấy mặt trăng thị hiện. Chữ ÚM đó phát ra rất nhiều ánh sáng đủ màu sắc từ nơi tâm chữ ÚM đó phát ra những âm thanh khác nhau, rất nhiều âm thanh và sự chấn động nơi đó. Mặc dù nhiều âm thanh như vậy nhưng chỉ biết hay cảm nhận Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Chữ ÚM là mẹ sanh ra các mật chú Đà là ni. Khi những âm thanh trong vũ trụ vang lên ta sẽ thấy có hình dạng âm sắc, âm lực của chữ ÚM. Khi người hành giả miên mật vào sự hành trì đọc hay quán trong tâm vang lên Úm. Chữ ÚM âm thanh đó rền lên đi khắp mọi nơi. Khi cảm thọ nghe thấy khắp mọi nơi người hành giả ngay đây chỉ có nghe biết mật chú đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hay nghe OM ( ÚM) Ma Ni Pad Me Hum vang lên. Khi nghe được như vậy người hành giả sẽ chìm được trong hư không tâm thức đó mà nghe mật chú. Mật chú vang lên, vang lên đến một thời gian nào đó nghe và mật chú không khác. Người hành giả đã và đang thâm nhập vào thiền tánh mật chú cứ như vậy càng lúc người hành giả hãy nhẹ nhàng hơn để mật chú đến lúc trên dưới ngay đây người hành giả không tác ý vào gì cả hãy để tự nhiên. Mới ban đầu thì thấy rất trở ngại khó chịu, nhưng hãy quán sát cái gì là tâm ta, cái gì là hư không, cái gì là pháp. Tất cả chỉ là duyên hợp không có một tướng nhất định nào cả. Rồi ngay đó hãy tỉnh thức nhẹ nhàng buông xả - Buông xả mà làm sao không có thấy sự buông xả hoặc là ngay đó hãy thực sự là thực hiện buông xả đừng suy nghĩ gì cả lăng xăng ngay đây “ cái lăng xăng” này gọi là tỉnh thức ái luyến, so đo, ngã chấp. Hãy nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng thấy buông bỏ
Nhưng ngay đó ai buông xả
Buông xả không thì-
Pháp cùng ngã không,
Đã không thì không còn ngã
Nhất định chỗ nơi cũng không,
Trên dưới, nơi đâu, nơi nào cũng nhẹ nhàng.
Vạn vật, vạn pháp
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Âm thanh, năng lực đó từ đâu đến
Đi đâu, ai bảo niệm và không niệm.
Tiếng chuông chùa, Boong, boong – Đứt dây. Ai cùng rơi nơi đó.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.
Trong thiền tánh quán mật chú Chuẩn Đề phép quán nội thức chuyển biến mật chú Chuẩn đề chín chữ thánh phạn này rất vi diệu. Người hành giả phải nên kính tin thật hành miên mật sẽ giúp cho mình được những đại pháp công đức, năng lực, trí tuệ. Giúp cho bản thân mình có đầy đủ sức khỏe thoát ly sự đói nghèo bệnh tật, tai nạn, quỉ ma vọng lượng không đến gần được. Vì chín chữ Thánh phạn đó được Ngài Phật Mẫu Chuẩn Đề phun ra thể hiện công đức vi diệu không thể nghĩ bàn được. Rất mong quí bạn chú tâm .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
haiha232 trên 07-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-10-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 08-10-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 08-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 09-10-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 17-10-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 27-10-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 08/10/2020 lúc 12:31:05(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 4 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 08-10-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 08-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 09-10-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 17-10-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 08/10/2020 lúc 07:20:35(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1277 lần
Được cảm ơn: 425 lần trong 104 bài viết
Nam Mô Cư Sĩ Thanh Hùng
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Úm Ma Ni Pad Me Hum
Úm Xỉ Lâm
Úm A Hum
A Mi Đà Phật
Úm Lam
thanks 4 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
chuctinh trên 08-10-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 08-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-10-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 17-10-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#4 Đã gửi : 09/10/2020 lúc 02:49:49(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 695 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 73 bài viết
Biển và vàng “chỉ là” buông xuống đi –buông- thật buồn cười ai nơi đó mà buông.Biển liền tuột xuống còn một giọt nước trên đỉnh,lạnh ngắt…”.Cái “lạnh ngắt” chân thật,đắt giá làm sao.Cái “lạnh ngắt “ của Thiền sư.Đọc đến đây cảm giác thật vui,chững lại,gom lại ,để cho biển tâm tuột xuống,tuột xuống.Uả,ai ngay đó?vô vọng…
Một bài pháp bao hàm cả sự,lý.Viên thông pháp lý ,để tự tại sự tướng.Thầy-Một nghệ sĩ tài hoa-Một tu sĩ giải thoát.Đệ tử xin đảnh lễ quy ngưỡng trí tuệ của Người!
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
“Mật chú vang lên,vang lên đến một thời gian nào đó nghe và mật chú không khác.Người hành giả đã và đang thâm nhập vào thiền tánh mật chú,cứ như vậy càng lúc người hành giả hãy nhẹ nhàng hơn để mật chú đến,lúc trên dưới ngay đây người hành giả không tác ý vào gì cả hãy để tự nhiên.”
Lại một tâm pháp tu trì mà con rất tâm đắc.Thật ra Thầy diễn tả cảnh giới vi tế thiền định,nhưng nếu ở góc độ đệ tử sơ cơ như con,tâm pháp ấy vẫn là chân lý thực hành.Bởi khi nhất tâm vào hơi thở,câu Thần chú vang lên,tâm thâu nhiếp tĩnh lặng,ngay đó không năng-sở,không phân biệt ngã hay pháp,thì phải chăng tự nhiên khế hợp với cái yếu chỉ đó không?Đã là diệu pháp thì nơi đâu cũng diệu pháp,dù thô hay tế thì với lòng kính tin,giáo pháp ấy sẽ luôn đưa chúng ta đến sự lĩnh hội,ngộ nhập,hạnh phúc.
Chỉ là những niệm tưởng,cảm xúc xin được thể hiện tri ân nguồn giáo pháp của Thầy!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 3 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Vũ đình Vinh trên 09-10-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 17-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 18-10-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#5 Đã gửi : 09/10/2020 lúc 09:26:06(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 175 lần trong 30 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường...!!!
thanks 2 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 17-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 18-10-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 17/10/2020 lúc 09:59:19(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 731 lần
Được cảm ơn: 3417 lần trong 824 bài viết
“ Hãy để ý rác là vàng”. Để chứng ngộ được “ năng lực của sự trở về” thì những ngày của sự hành trì Huân tập đó là những vọng tưởng điên đảo đưa hành nghiệp đau khổ, bệnh tật, đói nghè.... đó là rác nhưng ngay nơi ý rác đó Thầy luôn thường hằng miên mật cùng mật chú xuyên suốt cùng sự sống. Để rồi những cái đó hoà quyện cùng tâm thể năng lực của thần chú .... và rồi vàng ròng xuất hiện. Nói nó xuất hiện nhưng cũng ngay đó nó không xuất hiện chỉ là sự đối đãi của sự hoằng hoá nói trên văn tự để cho chúng sinh biết dấu mà quay về. Đó chính là sự trở về của năng lực. Ngay nơi đó Thầy tiếp phá pháp chấp ngã chấp vi tế ko còn một mảy may bụi trần. Ngay nơi đó chỉ là tiếng cười trên đỉnh thiên sơn lộng gió, giọt sương lạnh buốt. Sự sống chân thật như vậy đấy mà hành giả phải hoài công tìm đâu xa. Năng lực âm lực của mật chú sẽ chỉ dạy cho người hành giả có đầy đủ năng lực trí Huệ chứng ngộ thể hiện lên được đời sống của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha . Bộ Lâm.
Đây là pháp bảo giúp người hành giả chứng ngộ năng lực của mười phương ba đời chư Phật. Hãy chân thật kính Tin pháp bảo này bạn sẽ tự thấy được điều huyền vi này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum

Sửa bởi người viết 17/10/2020 lúc 10:00:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 18-10-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 27-10-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#7 Đã gửi : 27/10/2020 lúc 11:31:22(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 57 lần
Được cảm ơn: 63 lần trong 21 bài viết
Nhẹ nhàng thấy buông bỏ.....
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.