Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 22/10/2020 lúc 10:33:51(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3038 lần trong 422 bài viết
SỰ SỐNG CỦA CHỦNG NGHIỆP


Thiền quán mật chú Chuẩn đề la một pháp tu ở tại trên Tam tông: Mật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông. Đây là một pháp tu đòi hỏi người hành giả luôn luôn phải tỉnh thức trên từng giác niệm. Vì tất cả niệm khởi người hành giả phải biết ngay đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.
Để đạt được sự quán tưởng đó người hành giả phải trải qua một thời gian tu quán sát thiền quán trên cơ thể, trên thân tâm, trên thọ tưởng…quán sự duyên hợp giả hợp của thân tâm, của vạn vật, vạn pháp. Như thân của mình là sự giả hợp của tứ đại đất, nước, gió, lửa đó là về phần thô. Từ thô đến tế người hành giả ngay niệm tưởng đó liền biết sự giả hợp trên thân ấy là do từng hạt nhỏ, nguyên tố, phân tố, cho đến những hạt nhỏ như những hạt hạ nguyên tử hay nhỏ hơn chúng được duyên hợp với nhau. Chúng có một đời sống nghiệp tập như thế nào, kiếp số của chúng để thể hiện và bế tàng. Ngay nơi quán sự sống của chúng, ngay nơi đó sẽ thấy sự kết tập, kết hợp ma sát của chúng tạo nên những âm thanh, tạo nên những điện năng chậm, mau, âm dương, lạnh nóng, ánh sáng muôn màu. Khi người hành giả thiền quán, quán sát như vậy thì ngay nơi đó liền thấy từng hạt nhỏ đó chúng tự phát lên theo ý niệm của mình là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay nơi đó có rất nhiều hạt đủ màu sắc chúng lăng tăng xáo động theo quỹ đạo của chúng. Ngay nơi đó ta sẽ thấy những hạt xung quanh đó chúng cũng niệm phát ra, tự phát ra Om Ma Ni Pad Me Hum, hay Úm Lam, Úm Xỉ Lâm. Khi tự bản thân của những hạt đó có sự sống chân thật của chân ngôn rồi thì sự phát tiết, phát động điện năng, năng lực từ những hạt đó theo ánh sáng, hay tự bản thân ánh sáng đó phóng đi xa gần trên dưới cao thấp 10 phương thế giới chỉ một hoặc những động dụng của bản thân hững hạt đó chúng sẽ bắn phát động chuyển biến khắp tất cả vũ trụ, khắp tất cả vạn niệm, vạn pháp. Người hành giả tu tập như vậy một thời gian nào đó ý lực, năng lực của ý và năng lực mật chú nơi từng hạt nhỏ năng lực đó nó sẽ thể hiện hóa thân của mình “ ý sanh thân”. Người hành giả niệm một niệm sanh vạn niệm rồi đến vô lượng vô biên niệm cùng khắp vũ trụ. Như vậy ngay nơi đó người hành giả sẽ tự chứng thấy chân ngã của mình từ vô thủy vô chung đến nay không có thêm cũng không có bớt. Tất cả niệm tưởng đều không liên quan gì đến. Ngay nơi đây không dùng một pháp tu nào để đến để hội nhập, không có ý niệm không ngã cũng không ngã sở. Tất là ngay đó những bất chợt là danh sắc chúng cũng “ như là”, “ như vậy”. Đó thiền tánh mật chú Chuẩn đề là như thế, để thấy biết. Như vậy người hành giả phải có những phương pháp thiện xảo. Mặc dù vào nơi ấy không có phương pháp nào Bất, Vô, Phi, Ly nhưng trước khi bước vòng vòng đến lúc mỏi gối chồn chân thì cũng phải thực hiện phương pháp đi, đi để có chỗ dừng. Khi người hành giả muốn đạt, muốn thấy những hạt hạ nguyên tử đó thì phải huân tập tu tập thiền quán hơi thở của mình để ngay đó thấy được sự sống chân thật trên ý niệm hơi thở. Hít vào ( thở vào), thở ra biết rõ hơi ra vào, biết rõ hơi thở ra vào ngắn hay dài. Để từ đó ta biết rõ ý thức hơi thở đi bao xa đi ở đâu, tới đâu trong cơ thể của mình. Hít vào nơi đan điền dưới rốn. Thở ra thấy nhẹ nhàng bụng hàm răng nhẹ nhàng thoải mái để hơi thở ra, lưỡi hơi co lên. Ngay đó thấy hơi thở ra ở miệng, ở mũi rồi tiếp tục hít thở như vậy trong từng động dụng của hơi thở người hành giả phải tỉnh thức biết rõ hành trang của hơi thở trong khoảng thời gian hít thở đó ta, người nghe cảm nhận rõ ràng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm người hành giả thiện xảo hơn thì nên nghe – Om Ma Ni Pad Me Hum gửi đưa niệm tưởng Om Ma Ni Pad Me Hum theo con đường đi theo dính. Bản thân ý thức niệm tưởng hơi thở nghĩa là hơi thở đi đến đâu ngay đó Om Ma Ni Pad Me Hum miệng tâm thức vẫn niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, không thể quên niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm được, vì ngay mật chú đó là tâm của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Người hành giả trong bất cứ hoàn cảnh nào nhơ hay sạch, vọng tưởng hay thanh tịnh. Người vẫn luôn từ bi tác động tha lực gia hộ chỉ biểu tác duyên cho chúng ta tu học mau đến bờ giải thoát. Phương pháp tu thiền quán hơi thở này để quán xét mổ xẻ thân tâm của mình là từ nơi pháp tu quán cửu tự. Trong pháp tu Chuẩn Đề hôm nay tôi viết ra thể hiện lên để giúp cho quí bạn quí hành giả có thêm Đức tin dũng mãnh khi tu pháp tu thiền quán trong pháp quán cửu tự thánh phạn mật chú Chuẩn đề. Có một pháp quán là người hành giả quán tưởng kính đàn, quán ngay nơi kính đàn thấy cảm nhận biết rõ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề người hành giả luôn liên tục quán như thế để một ngày nào đó một thời gian nào đó sẽ thấy chân thật Đức Phật Mẫu Chuẩn đề thị hiện trong kính đàn.Có đầy đủ ánh sáng đầy đủ hình trạng 18 tay cầm đủ binh khí, pháp khí hình ánh sáng thân ngài sáng rực.
Một ngày đó tôi trong pháp tu quán này đã thấy được Ngài rất nhiều lần và thực hiện pháp tu này cùng rất nhiều pháp tu khác do tâm cảm nhận được sự dạy dỗ của Ngài. Một đếm đó khoảng 2h khuya tôi ngồi hành trì một thời gian thấy trước mặt của mình ánh sáng rực lên tròn lớn. Ngay đó tôi thấy một kính đàn rất rõ trong kính đàn đó Đức Phật Mẫu thị hiện với thân tướng sáng kim vàng đủ màu tay cầm tất cả các binh khí, pháp khí như trong những hình ở chùa. Ánh sáng càng lúc càng sáng phóng vào thân tâm tôi. Ngay đó thân và tâm tôi không còn đó nữa thông suốt như hư không. Hình đức Phật mẫu trong hư không ánh sáng êm dịu. Nơi thân Ngài phát ra vô số những vị hóa Phật hình tướng như Đức Phật Mẫu phát ra trong không gian tâm thức đó. Những vị Phật đó có khắp trong không gian đó làm cho không gian tâm thức đó như những dài ngân Hà. Tất cả các tay pháp khí của chư Phật chuyển động tay kiết vô số ấn pháp nơi những sự chuyển động đó thể hiện ra những âm chú âm lực rung động trong tâm thức đủ loại âm thanh đủ loại âm ngữ khác nhau. Ánh sáng phát ra là do năng lực phát tiết âm thanh của những pháp khí phát tiết ra hòa lẫn với nhau như những âm thanh từ những vì sao trong ngân hà Om Om O Um Hum . Những âm thanh này phát ra sự rung động chuyển động tâm tôi ngay đó cảm nhận được sự rung động đó mang những năng lực cực mạnh lan rộng rung chuyển thấy khắp trong hư không tâm thức đó. Ngay từ nơi Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nơi kính đàn đó, nơi kim khẩu của người phát ra một luồng ánh sáng mang chữ ÚM bắn vào nơi tâm thức tôi. Nơi tôi không có thân nhưng ngay đó thân tôi là ngũ ấm ; sắc, tho, tưởng, hành, thức. Ngay đây không có thấy thân bằng xác thịt này những cảm xúc cảm thọ vẫn biết chữ ÚM lan rộng trong tâm thức tôi lần lượt chín chữ Thánh phạn từ nơi Đức Phật Mẫu nhập vào thân tâm thức tôi. Chín chữ này xoay theo chiều kim đồng hồ trên một vòng kính đàn nơi tâm thức tôi. Ngay nơi đây tâm tôi nghe Om Om… Chữ Om âm thanh nó rền vang khắp trong hư không tâm thức. Trong âm thanh rền đó tôi cảm nhận nghe thấy Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm rồi cũng nghe trong tiếng rền vang của âm thanh chữ Úm đó nghe Om Ma Ni Pad Me Hum. Hai mật chú này luôn đi đôi với nhau lần lượt trong hàng giờ. Lúc đó không để ý đến thời gian cứ như thế cho đến một lúc thân tôi thấy như hình tượng Đức Phật Mẫu Chuẩn đề. Khi đó tay thân tôi mới động dụng kiết ấn chuyển liên tục các ấn. Thân tâm trở về với hiện trạng xưa cũ lúc đó tôi hít thở nhẹ nhàng thoải mái, tâm thức tôi chỉ duyên cái thân trong tâm thức là một hạt nhỏ hạ nguyên tử hít thở ra vào niệm chú. Chỉ thấy ngay đó chỉ có cái biết và hạt hạ nguyên tử đó.

Lúc đó thời gian cách đây cũng hơi lâu xa chưa có báo đài tôi chưa biết được thông tin là hạt nhỏ đó là hạt hạ nguyên tử. Cho đến sau này tôi mới biết tạm gọi như thế. Cứ hít thở như vậy cho đến một thời gian nào đó trong thiền quán thiền định chỉ thấy hạt đó và vô số những hạt đó chúng chuyển động. Mỗi sự chuyển động xoay theo quĩ đạo của chúng tâm tôi đều biết. Ngay đó không còn biết thấy hơi thở ngay đó. Đến lúc đó và nhiều lần hành trì thấy biết như vậy thì tôi mới biết chân thật rằng hơi thở của con người của chúng sinh nguồn gốc của hơi thở chỉ là sự động chuyển trong tâm thức trong vạn niệm vào và thể nhập trong động chuyển đó mới là sự sống dài hơn, trường sanh hơn. .Vì trong đó không có hơi thở. Ở ngnay tứ Thiền cũng không có hơi thở. Nhưng để trở về với hiện tượng động chuyển thể hiện bế tàng đó người hành giả phải thực hiện biết ý thức trong hơi thở để ngay đó mới thấy được chân thân chân sắc hạt hạ nguyên tử. Tạm gọi như vậy vì hạt hạ nguyên tử chỉ là những hạt còn lớn còn những hạt nhỏ nhiệm hơn. Chỉ trong thiền định mới thấy hạt đó có danh là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ngay nơi không sắc đó không còn sự phân biệt nữa. Tạm mượn tên hạt hạ nguyên tử để nói lên cho mọi người để hiểu vì ngay hạt đó hiện nay khoa học đã tìm thấy. từ những cái thấy biết nghe đó người hành giả liền biết tất cả các pháp đều duyên hợp và ngay nơi đó chứng thật mình là ai và khi biết và tìm hiểu tự cảm nhận không có một suy nghĩ nào đó để từ từ hay sống chân thật nơi đó đến một ngày nào biết ai đang niệm đó. Khi biết ai đang niệm đó thì tất cả không dính líu gì với ta với pháp với không với có. Nhưng ngay nơi đó có cái không có không, không có, có, không có không, không có có, như , như….Tất có cái như như đó
Như như có đó
Để như vậy
Biết trong cái không biết
Không biết để không còn dấu vết biết.
Để biết, biết không biết.
Mưa nắng
Ánh trắng
Chim kêu
Hạt mưa rớt
Như ngày đó trong đã thấy
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Đức Phật Mẫu vẫn hiện diện trong kính đàn
Hình đó. Đức Phật Mẫu ở đâu?
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Ai để Ngài trong tia sáng vũ trụ
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Như tôi đang niệm

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: TC. Trí
Mật Tông Hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 22-10-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-10-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 23-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 23-10-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 24-10-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 25-10-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 09-11-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-11-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2020(UTC) ngày, lientrung trên 14-04-2021(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 24/10/2020 lúc 11:10:31(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 450 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 3 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 05-11-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-11-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#3 Đã gửi : 28/10/2020 lúc 06:20:25(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 174 lần trong 30 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường...!!!h
thanks 3 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
chuctinh trên 05-11-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-11-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#4 Đã gửi : 02/11/2020 lúc 01:18:53(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 55 lần trong 18 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 3 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tạng cho bài viết.
chuctinh trên 05-11-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-11-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 04/11/2020 lúc 09:45:49(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 723 lần
Được cảm ơn: 3386 lần trong 819 bài viết
“ sự sống của chủng nghiệp” . Trên con đường tu tập hướng về sự giải thoát, thì người tu hành giả sẽ luôn bị chi phối bởi nghiệp lực. “ sự sống của nghiệp lực” chính là như vậy. Nằm trên sự đối đãi thiện và bất thiện thì sự giãi đãi phóng túng sống và tạo tác theo sự tham lam ích kỷ tật đố... là sự bất thiện ta nuôi dưỡng cho sự sống bất thiện đó. Còn nếu người tu tỉnh thức trong sự Huân tu, tu tập trì giới trang nghiêm thân tâm ......thì người tu nuôi dưỡng nhân lành thiện nghiệp. Nhưng còn một con đường trung đạo là Bất, Vô, Phi, Ly, điên đảo vọng tưởng cùng trang nghiêm thanh tịnh kia cùng đồng là đệ nhất nghĩa.
Vậy sự sống của nghiệp lực mà thầy chia sẻ cho chúng đệ tử là con đường như vậy, như là không có một mảy may nào dính mắc... từ đó đệ tử tiên quyết con đường này, nguyện quyết nuôi trưởng dưỡng sự sống phát động của nghiệp lực này .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 04/11/2020 lúc 09:47:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 04-11-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 05-11-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 09-11-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-11-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2020(UTC) ngày, lientrung trên 14-04-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.