Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Tâm m?t  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 135 lần trong 95 bài viết
Những ấn pháp cơ bản trong pháp tu


Để các đạo hữu có cái nhìn căn bản trong pháp tu Chuẩn Đề, xin sơ lược chia sẻ lại phương pháp, ấn pháp căn bản cùng pháp khí kính đàn kết hợp cùng pháp tu hỗ trợ hành giả trên bước đường tu tập.

1. Bước đầu tiên là cơ duyên biết đến Phật Pháp biết đến mật chú Chuẩn Đề với tâm mong cầu thọ nhận Pháp tu, tuỳ hỷ mỗi cá nhân để có buổi thọ nhận pháp tu từ một vị truyền thừa trao truyền lại từ hữu hình.

2. Sau khi thọ nhận Pháp tu người hành giả sẽ được chia sẻ phương pháp quán chữ “ LAM” phạn tự , để trợ giúp trên bước đường tu tập, kết hợp cùng khi hành trì chú Chuẩn Đề

UserPostedImage
Chữ Lam Phạn tự


3. Cùng với đó sẽ được chia sẻ ấn pháp Chuẩn Đề, ấn hộ thân Kim Cang quyền , kết hợp khi hành trì .


UserPostedImage
Ấn Chuẩn Đề


UserPostedImage
Ấn hộ thân Kim Cang Quyền4. Và Kính đàn là Pháp khí mật tông Chuẩn Đề mang đầy đủ uy lực, có thể thay thế một đàn pháp người hành giả có thể mang theo bên mình khi đi xa, cũng như hỗ trợ một đàn pháp


UserPostedImage
UserPostedImage
Kính Đàn thông thường có thể bỏ túi mang theo bên mình


UserPostedImage
Kính đàn để thờ


Tổng hợp lại: Hàng ngày người hành giả hành trì theo nghi quĩ mà Thầy Thanh Hùng chia sẻ đã đăng trên diễn đàn, rồi kết hợp phương pháp cùng pháp khí là kinh đàn: Đối trước kính đàn để nơi thanh tịnh sạch sẽ, miệng niệm chân ngôn, tâm quán chữ Lam phạn tự tay kiết ấn chuẩn đề " Ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề", hoặc ấn hộ thân " Kim cang quyền" . Cứ như vậy đến bước cuối cùng của buổi hành trì là hồi hướng.

Bước đầu phương pháp pháp khi tu tập là như vậy. Tuỳ theo căn duyên sự tinh tấn của mỗi cá nhân hành giả để thọ nhận tiếp những linh phù khác trợ giúp cho hành giả tu tập cũng như hành pháp.

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi quản trị viên 03/06/2016 lúc 12:07:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Guest cho bài viết.
cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Trần Đức Tùng trên 24-08-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 28-10-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 09-08-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 23-07-2020(UTC) ngày
Tâm m?t  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 135 lần trong 95 bài viết
Những ấn pháp cơ bảnĐể đạt được Thân mật khẩu mật ý mật 3 mật tương ưng khế hợp với Đức Bổn Tôn, người hành giả phải tự thân trải qua cả một quá trình tu tập dài , mới có sự thành tựu chút chút về pháp môn , và ấn pháp thể hiện một trong 3 mật đó là thân mật, Khi trao ấn khế thường phải là sự trao truyền trực tiếp từ người truyền thừa , trao cho hành giả. Hiện tại cơ duyên phổ truyền hoằng hoá chú Chuẩn Đề hiển lộ vì điều kiện không cho phép đối với những hành giả ở xa không có cơ duyên gặp mặt trực tiếp người hướng đạo chỉ bày. Nay xin đăng tải các ấn pháp cơ bản để các đạo hữu ở xa nắm bắt được các bước thao tác kết hoàn chỉnh ấn pháp Chuẩn Đề nói riêng và các ấn pháp cơ bản kết hợp khi hành trì lập đàn Pháp.
Tuỳ theo sự hướng dẫn của sư huynh ThanhHung đăng ở các bài khác nhau để các đạo hữu tự rút và chọn lựa ấn pháp phù hợp cho mình .

UserPostedImage
Bước 2 ấn pháp Chuẩn Đề


UserPostedImage
Bước 3 ấn pháp Chuẩn Đề

UserPostedImage
Bước 4 ấn phápChuẩnĐề

UserPostedImage
Bước 5 ấn pháp Chuẩn Đề

UserPostedImage
Bước 6 ấn pháp Chuẩn Đề hoàn chỉnh


UserPostedImage
Bước 1 ấn hộ thân Kim Cang Quyền

UserPostedImage
Bước 2 ấn hoàn chỉnh Kim Cang Quyền

UserPostedImage
Bước 1 ấn xuất xanh cúng dường

UserPostedImage
Bước2 ấn pháp xuất xanh cúng dường

UserPostedImage
Bước 1 ấn Kim Cang tam muội. Tay trái úp xuống, tay phải ngửa lòng bàn tay

UserPostedImage
Bước 2 ấn hoàn chỉnh Kim Cang Tam muội

UserPostedImage
Ấn Kiết Tường , ấn Quan Âm


UserPostedImage
Ấn Cam lồ , ấn Quan Âm


UserPostedImage
Ấn Liên Hoa


Lưu ý các hành giả khi kiết ấn xong ,phải xả ấn đưa tay qua đỉnh đầu

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi quản trị viên 11/11/2014 lúc 02:41:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Guest cho bài viết.
cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-08-2015(UTC) ngày, Trần Đức Tùng trên 24-08-2015(UTC) ngày
hue tho  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 135 lần trong 95 bài viết
kính thưa chư vị huynh trưởng xin chư huynh trưởng từ bi chỉ dạy cho trò ấn khế khi hành trì chú "úm sĩ lạc hê diêm"và"uế tích kim cang"...trong phần nhập đàn kim cang chuẫn đề...kinh mong chư vị huynh trưởng từ bi chỉ dạy...NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
hoatnaovien  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 135 lần trong 95 bài viết
Về ấn pháp để có sự chia sẻ, đòi hỏi phải trải qua một quá trình tu tập nhất định, sau đó tùy duyên mỗi hành giả mà có sự chia sẻ thọ nhận khác nhau.
cuunhan  
#5 Đã gửi : 25/01/2015 lúc 09:42:56(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Những ai chưa có các huynh chỉ ấn đừng ấn nhé.nguy hiểm lắm đó.tẩu hỏa nhé.....die nữa.
Đệ tử biết v đúng không sư thầy và các sư huynh.
Đệ nghỉ phải tìm hiểu thật kỹ về pháp mình muốn học về lý thuyết đã.từ đó sẽ ngộ ra nhiều điều.rồi ghi ra giấy cái nào ko rõ thì tìm hiểu thêm và nhờ các huynh giúp.
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 26/01/2015 lúc 09:58:47(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 725 lần
Được cảm ơn: 3400 lần trong 821 bài viết
Originally Posted by: cuunhan Go to Quoted Post
Những ai chưa có các huynh chỉ ấn đừng ấn nhé.nguy hiểm lắm đó.tẩu hỏa nhé.....die nữa.
Đệ tử biết v đúng không sư thầy và các sư huynh.
Đệ nghỉ phải tìm hiểu thật kỹ về pháp mình muốn học về lý thuyết đã.từ đó sẽ ngộ ra nhiều điều.rồi ghi ra giấy cái nào ko rõ thì tìm hiểu thêm và nhờ các huynh giúp.


Ấn pháp là một trong tam tương ưng của người hành giả khi thực hiện hành trì niệm, quán tưởng. Vì khi hành trì thực hiện được như vậy sẽ giúp cho người hành giả mau đi sâu vào sự thiền định quán tưởng, cũng như sử dụng những ấn pháp đó trong những đàn pháp hành pháp, thể hiện lên được năng lực ấn pháp trong việc hoá giải những pháp sự... đó là những chuyện đi sâu vào sự tu học của những đại sư, thiện tri thức chuyên sâu tu học giải thoát, hoá độ chúng sinh.
Còn việc kiết ấn làm cho người hành giả tẩu hoả nhập ma, hay có thể dẫn đến sự chết là một sự nhìn nhận chưa thấu đáo của ấn pháp. Nếu không có sự thấu đáo trong giáo lý này dễ gây sự lầm tưởng, hoang mang sợ hãi cho người hành giả, thậm chí gây ra sự sỡ hãi, hiểu lầm về pháp tu mật này là mê tín dị đoan, dẫn tới sự bỏ tu hành.

Như ở các mục khác tôi có chia sẻ những phương pháp tu học thể hiện lên tinh thần từ bi trí hụê của chư Như lai là luôn đem lại lợi ích cho chúng, luôn đem đến sự an lành hạnh phúc. Chính vì thế những ấn pháp này cũng vậy. Nếu người hành giả nhất tâm tin tưởng trì niệm thọ trì thì sẽ đem lại lợi ích cho người hành giả. Nhưng vì chúng ta mang tâm phàm của chúng sinh với bao hờn giận si mê tà kiến, nên trong quá trình tu học thấy biết công năng của thần chú, của ấn pháp mà sử dụng không đúng trên tinh thần tu học. Do tâm tham, si, sân dẫn dắt phục vụ dục vọng cá nhân nên đi lầm đường lạc lối mới xảy ra những hiện tượng thất thần không tỉnh trí.

Chúng ta tu học với tinh thần cầu đạo chí tâm, nhất tâm tin tưởng một lòng. Cho dù không được sự hướng dẫn chỉ dạy, nhưng với tâm thành không cầu vụ lợi cá nhân, chỉ một lòng tu niệm giải thoát, ắt sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống.


thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Trần Đức Tùng trên 24-08-2015(UTC) ngày
cuunhan  
#7 Đã gửi : 28/01/2015 lúc 12:48:26(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
"Bước đầu tiên là cơ duyên biết đến Phật Pháp biết đến mật chú Chuẩn Đề với tâm mong cầu thọ nhận Pháp tu, tuỳ hỷ mỗi cá nhân để có buổi thọ nhận pháp tu từ một vị truyền thừa trao truyền lại từ hữu hình."
Cho đệ hỏi đệ chưa thọ nhận pháp tu.Vậy trì niệm rồi quán tưởng như thầy Thanh Hùng hướng dẫn có thành tựu không?
Cám ơn tỷ.
kiet_tuong  
#8 Đã gửi : 21/08/2015 lúc 10:27:22(UTC)
kiet_tuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-08-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chư huynh cho đệ hỏi một vấn đề nhỏ trong nghi quỹ hành trì chú Chuẩn Đề. Trong Bộ mật tông của thầy Thích Viên Đức có nói là hành giả sau khi quán tưởng thì ngồi kiết già và kiết ấn, sau đó niệm 108 biến chú Chuẩn Đề. Nhưng đệ thắc mắc là nếu 2 tay đã kiết ấn thì làm sao mình có thể lần xâu chuỗi để nhớ số biến chú để tụng 108 lần đây? Rất mong chư hiền huynh chỉ dạy cho kẻ sơ cơ hậu học này.

Xin chân thành cảm ơn!
NgonHuynh  
#9 Đã gửi : 21/08/2015 lúc 11:40:55(UTC)
NgonHuynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-08-2015(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 69 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: kiet_tuong Go to Quoted Post
Chư huynh cho đệ hỏi một vấn đề nhỏ trong nghi quỹ hành trì chú Chuẩn Đề. Trong Bộ mật tông của thầy Thích Viên Đức có nói là hành giả sau khi quán tưởng thì ngồi kiết già và kiết ấn, sau đó niệm 108 biến chú Chuẩn Đề. Nhưng đệ thắc mắc là nếu 2 tay đã kiết ấn thì làm sao mình có thể lần xâu chuỗi để nhớ số biến chú để tụng 108 lần đây? Rất mong chư hiền huynh chỉ dạy cho kẻ sơ cơ hậu học này.

Xin chân thành cảm ơn!


trước đây mình cũng thắc mắc giống y như bạn vậy, sau khi hỏi Thầy Thanh Hùng, thì Thầy hướng dẫn cách sau: ta có thể canh theo nhang, canh theo đồng hồ, tùy tốc độ trì niệm nhanh hay chậm, ví dụ khi trì niệm nhanh ta canh đồng hồ rồi lần xâu chuỗi, sau đó ta quy kết được ra 108 biến bao nhiêu thời gian, cứ thế mà tính.
OM CALE CULE CUNDE SVAHA, BHRUM
thanks 2 người cảm ơn NgonHuynh cho bài viết.
kiet_tuong trên 21-08-2015(UTC) ngày, Trần Đức Tùng trên 24-08-2015(UTC) ngày
kiet_tuong  
#10 Đã gửi : 21/08/2015 lúc 03:09:55(UTC)
kiet_tuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-08-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chân thành cảm ơn huynh NgonHung đã giải đáp thắc mắc giùm mình nha. Vì mới vào diễn đàn nên không biết cái nút cảm ơn nằm ở đâu, tìm mãi mà chẳng thấy để thanks huynh...

Xin cảm ơn huynh lần nữa. Thanks so much!
kiet_tuong  
#11 Đã gửi : 21/08/2015 lúc 03:15:26(UTC)
kiet_tuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-08-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
À, giờ thấy rồi...
thanks 2 người cảm ơn kiet_tuong cho bài viết.
NgonHuynh trên 22-08-2015(UTC) ngày, Trần Đức Tùng trên 23-08-2015(UTC) ngày
nguyenviethung  
#12 Đã gửi : 29/07/2016 lúc 07:25:25(UTC)
nguyenviethung

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 29-07-2016(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: Guest Go to Quoted Post
Những ấn pháp cơ bản trong pháp tu


Để các đạo hữu có cái nhìn căn bản trong pháp tu Chuẩn Đề, xin sơ lược chia sẻ lại phương pháp, ấn pháp căn bản cùng pháp khí kính đàn kết hợp cùng pháp tu hỗ trợ hành giả trên bước đường tu tập.

1. Bước đầu tiên là cơ duyên biết đến Phật Pháp biết đến mật chú Chuẩn Đề với tâm mong cầu thọ nhận Pháp tu, tuỳ hỷ mỗi cá nhân để có buổi thọ nhận pháp tu từ một vị truyền thừa trao truyền lại từ hữu hình.

2. Sau khi thọ nhận Pháp tu người hành giả sẽ được chia sẻ phương pháp quán chữ “ LAM” phạn tự , để trợ giúp trên bước đường tu tập, kết hợp cùng khi hành trì chú Chuẩn Đề

UserPostedImage
Chữ Lam Phạn tự


3. Cùng với đó sẽ được chia sẻ ấn pháp Chuẩn Đề, ấn hộ thân Kim Cang quyền , kết hợp khi hành trì .


UserPostedImage
Ấn Chuẩn ĐềUserPostedImage
Ấn hộ thân Kim Cang Quyền4. Và Kính đàn là Pháp khí mật tông Chuẩn Đề mang đầy đủ uy lực, có thể thay thế một đàn pháp người hành giả có thể mang theo bên mình khi đi xa, cũng như hỗ trợ một đàn pháp


UserPostedImage
UserPostedImage
Kính Đàn thông thường có thể bỏ túi mang theo bên mình


UserPostedImage
Kính đàn để thờ


Tổng hợp lại: Hàng ngày người hành giả hành trì theo nghi quĩ mà Thầy Thanh Hùng chia sẻ đã đăng trên diễn đàn, rồi kết hợp phương pháp cùng pháp khí là kinh đàn: Đối trước kính đàn để nơi thanh tịnh sạch sẽ, miệng niệm chân ngôn, tâm quán chữ Lam phạn tự tay kiết ấn chuẩn đề " Ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề", hoặc ấn hộ thân " Kim cang quyền" . Cứ như vậy đến bước cuối cùng của buổi hành trì là hồi hướng.

Bước đầu phương pháp pháp khi tu tập là như vậy. Tuỳ theo căn duyên sự tinh tấn của mỗi cá nhân hành giả để thọ nhận tiếp những linh phù khác trợ giúp cho hành giả tu tập cũng như hành pháp.

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 01/08/2016 lúc 07:55:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

cuiyang07  
#13 Đã gửi : 29/07/2016 lúc 11:20:47(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 725 lần
Được cảm ơn: 3400 lần trong 821 bài viết
Dạ chú ở đâu ạ?
nguyenviethung  
#14 Đã gửi : 30/07/2016 lúc 11:02:18(UTC)
nguyenviethung

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 29-07-2016(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Dạ chú ở đâu ạ?

ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA – BỘ LÂM

Sửa bởi người viết 08/08/2016 lúc 08:25:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

nguyenviethung  
#15 Đã gửi : 06/08/2016 lúc 03:00:00(UTC)
nguyenviethung

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 29-07-2016(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Originally Posted by: cuunhan Go to Quoted Post
Những ai chưa có các huynh chỉ ấn đừng ấn nhé.nguy hiểm lắm đó.tẩu hỏa nhé.....die nữa.
Đệ tử biết v đúng không sư thầy và các sư huynh.
Đệ nghỉ phải tìm hiểu thật kỹ về pháp mình muốn học về lý thuyết đã.từ đó sẽ ngộ ra nhiều điều.rồi ghi ra giấy cái nào ko rõ thì tìm hiểu thêm và nhờ các huynh giúp.


Ấn pháp là một trong tam tương ưng của người hành giả khi thực hiện hành trì niệm, quán tưởng. Vì khi hành trì thực hiện được như vậy sẽ giúp cho người hành giả mau đi sâu vào sự thiền định quán tưởng, cũng như sử dụng những ấn pháp đó trong những đàn pháp hành pháp, thể hiện lên được năng lực ấn pháp trong việc hoá giải những pháp sự... đó là những chuyện đi sâu vào sự tu học của những đại sư, thiện tri thức chuyên sâu tu học giải thoát, hoá độ chúng sinh.
Còn việc kiết ấn làm cho người hành giả tẩu hoả nhập ma, hay có thể dẫn đến sự chết là một sự nhìn nhận chưa thấu đáo của ấn pháp. Nếu không có sự thấu đáo trong giáo lý này dễ gây sự lầm tưởng, hoang mang sợ hãi cho người hành giả, thậm chí gây ra sự sỡ hãi, hiểu lầm về pháp tu mật này là mê tín dị đoan, dẫn tới sự bỏ tu hành.

Như ở các mục khác tôi có chia sẻ những phương pháp tu học thể hiện lên tinh thần từ bi trí hụê của chư Như lai là luôn đem lại lợi ích cho chúng, luôn đem đến sự an lành hạnh phúc. Chính vì thế những ấn pháp này cũng vậy. Nếu người hành giả nhất tâm tin tưởng trì niệm thọ trì thì sẽ đem lại lợi ích cho người hành giả. Nhưng vì chúng ta mang tâm phàm của chúng sinh với bao hờn giận si mê tà kiến, nên trong quá trình tu học thấy biết công năng của thần chú, của ấn pháp mà sử dụng không đúng trên tinh thần tu học. Do tâm tham, si, sân dẫn dắt phục vụ dục vọng cá nhân nên đi lầm đường lạc lối mới xảy ra những hiện tượng thất thần không tỉnh trí.

Chúng ta tu học với tinh thần cầu đạo chí tâm, nhất tâm tin tưởng một lòng. Cho dù không được sự hướng dẫn chỉ dạy, nhưng với tâm thành không cầu vụ lợi cá nhân, chỉ một lòng tu niệm giải thoát, ắt sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống.  1. Mình đọc được như thế này :
   Các ấn pháp , có một số được tự học rồi xử dụng ( thí dụ như ấn đại định , ấn tam muội ..) tuy nhiên , có một số thủ ấn ( như ấn kim cang , ấn Chuẩn Đề ) , phải được truyền thụ do người thầy , phải qua bao lâu tu học , mới được phép dùng , còn cứ theo tự mình sưu tầm , rồi tự bắt , nếu đạo hạnh chưa tới , sẽ mang tội phạm thượng , ngã mạng , hao tổn phước đức ..v..v.. Vì vậy , sau một thời gian dùng Ấn Chuẩn Đề ,( mình tự xem trên mạng rồi dùng khi trì chú ngũ bộ ) mình không dám dùng nữa …
   Ít lời chia sẻ trên đây , mong các sư huynh tu tập lâu năm , am hiểu nhiều , cho xin ý kiến , để mình rõ đường phần nào trong việc tu học
   ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA – BỘ LÂM


yennguyen  
#16 Đã gửi : 09/08/2016 lúc 02:37:43(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 272 lần trong 83 bài viết
Cái này phải nói ở chỗ " Linh tại ngã, bất linh tại ngã" hoàn toàn do tâm phàm của chúng ta mà ra. Nếu cẩn thận như đạo hữu cũng tốt. Cứ trì niệm chay cho an toàn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.