Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/03/2017 lúc 11:27:29(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết


Thọ Bồ Tát Giới


Nhân câu hỏi của quí đạo hữu Liễu Pháp Bạch Y về ý niệm thọ Bồ Tát Giới, thực hiện lời nguyện tứ hoằng thệ nguyện. Tôi chia sẻ cùng quí đạo hữu về những ý niệm giới thể, giới tâm của giới đàn thọ giới Bồ tát cho người hành giả có thêm những ý niệm lấy trí huệ làm duy trì, sự sống để thấy được các tướng vô thường của vạn vật mà khởi sự trong tu học. Dưới đây là câu hỏi của quí đạo hữu tôi trích đăng lại:

Thưa Thầy con muốn được hướng tâm theo tứ hoằng thệ nguyện và muốn được hướng tâm thọ nhận Bồ Tát Giới thì con cần phải tu học như thế nào và cần chuẩn bị những gì con xin Thầy từ bi chỉ dạy ?
http://tammat.net/defaul...t=3217&p=4#post11713 - Câu hỏi của Liễu Pháp Bạch Y
Thọ Bồ Tát Giới là trong một đàn lễ, giới đàn, pháp đàn gồm có những vị sư , hay vị hoà thượng đứng ra làm truyền giới cho mình.

Thấy buổi truyền giới đó, nếu chưa ai từng đặt chân vào đó, họ chưa có ý niệm thọ trì giới đó , chưa có cơ duyên ở đó, thì họ thấy rất đơn giản . Mà khi mình có cơ duyên nào đó ngồi xuống , quỳ xuống đó, được những vị đó truyền giới nghe nó có gì đó hay hay lắm . Nghĩa là Đức Phật gọi đó là giới thể , do những vị bồ tát đó , do giới đó , do tâm thức , do những ý niệm giới đó đan vào nhau thành một khung cảnh thấy nó vi diệu , thanh tịnh trong buổi lễ , ngồi xuống mà mình cảm động lắm .

Thọ nhận Giới Bồ Tát đó là cái giới tướng, mình muốn thọ Bồ Tát Giới là phải đợi một cái pháp đàn đó để thọ . Thứ nhất thọ tâm giới Bồ Tát ngay chỗ đó . Mà người tu Mật Tông tu về pháp Chuẩn Đề - Bồ Tát giới rất quan trọng . Mình phải thọ Bồ Tát Giới mới tiến được , hay thọ một cái giới nào đó . Ví dụ như muốn đến một cái tầng nào của mật giáo thì phải biết thọ Bồ Đề Tâm , Bồ Tát Giới thể hiện lòng từ bi của mình với chúng sinh , muốn bảo vệ Phật Pháp , muốn lưu truyền trí huệ , pháp bảo của Đức Phật thì từ những ý đó . Người hành giả họ mới quan tâm, họ thọ giới tướng đó . Rồi cái đó là cái giới tướng , còn tâm giới của người Bồ Tát , hai chữ Bồ Tát nghĩa là : Giác giả . Cái người hành giả đó phải thấy tất cả pháp đều là Không giả hợp cũng như mình thường nói như " cái bình " là do hợp lại từ tâm thức của nhiều người , người ta truyền lại gọi là kinh nghiệm từ nhiều đời , nhiều kiếp của ông cha mình truyền lại , đó là nói về tâm thức , trong tâm thức có những thọ cảm trong một thời gian nào đó , những vị tổ tiên của mình do cảm xúc đó đã sanh ra cái hình bóng , cái bình như vậy , họ sẽ làm như vậy thọ - cảm . Rồi cái biết của họ tốt hay xấu rồi được kéo từ đời này qua đời nọ thì gọi là cái kinh nghiệm thì nó ung nấu , nó kết hợp , từ những kinh nghiệm nhiều đời , nhiều kiếp , nhiều cá nhân . Rồi nói đến vật thể của nó , vật lý để tác hợp , hợp nó lại do những nguyên tử đất-nước-gió-lửa hình thành lên kết hợp với tâm thức của người tạo lên cái bình chứ không có cái tướng thật sự của nó là cái bình muốn thủa đó thì cái đó gọi là Giác giả . Người Bồ Tát phải biết từng sự vật nó kết hợp như vậy tức là Giác giả . Nghĩa của Bồ Tát là Giác giả , khi mà như vậy mới quay lại cái tâm của mình do cái giận , si mê , buồn vui , do cái khoái cảm , do cái an lạc , do cái thanh tịnh , do cái động, do nhiều cái tâm thức , nhiều cái cảm thọ , nhiều cái biết để nó tạo lên từng lớp , từng lớp để nó thành hình gọi là dòng tâm thức , chứ thực tế không có chủ thể nào trong đó hết . Không có một con người nào , không có một cái chủ thể người đó là A , cứ suy nghĩ coi buổi sáng bắt đầu thức dậy rửa mặt xong thấy nó mát , thấy nó đói , đang lên cái đói biết nó đói , ăn xong đi làm , nó trải dài như dòng sông Hằng nhưng thực tế nó do những hạt nước , do những nguyên tử đan nhau chảy , chứ không có thực tế là một dòng sông . Cho nên một con người tắm trên một dòng sông đó, không thể nào tắm một lần trên một dòng sông được . Khi nhảy một cái " đùng " dòng sông đó thì những loại cuốn các phân tử nước trôi qua hết , rồi lên nhảy xuống thì là các phân tử dòng nước khác cho nên một con người không thể tắm một lần trên một dòng sông . Giận hờn , si mê , tà kiến , vui hỷ lạc, Nó kết hợp nó đan nhau , rồi này kia rồi bắt đầu âm mưu , cái này cái nọ nghĩ đến cái ngã cái ăn cái ngủ tất cả suy nghĩ đó nó đang tạo lên vòng tư tưởng , vòng tâm thức đó . Thì cái người Bồ Tát đó phải thấy tâm thức của mình nó giả hợp như vậy , giác giả như vậy không có tướng thực tế của mình là A , không có một cái ngã nào chính là mình hết thì mới được . Vì một người khi thọ giới Bồ Tát đồng nghĩa với việc phải ở lại thế gian này mãi mãi . Cái thế gian này , cảnh giới này , Diêm phù đề cõi ta bà này giáo chủ của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải thấy cõi này như Cực Lạc Quốc thì mới được . Nghĩa là những sự đau buồn nó đến với mình , mình biết nó là sự duyên hợp không có cái ngã chấp nào hết thì không có buồn tủi , giận hờn si mê đắm chìm , đau khổ khóc lóc ở trong nữa mà phải tỉnh giác , lấy cái kinh nghiệm đó dạy lại cho chúng sinh . Tự độ - tự tha , tự độ - độ tha , tự mình độ mình và độ người đó là hạnh Bồ Tát . Cho nên từ chỗ đó mới phát tứ hoằng thệ nguyện:

Nguyện Vô Lượng Vô Biên Chúng Sinh Thệ Nguyện Độ. Nếu mình còn thấy đau khổ , thấy buồn vui hỷ lạc nữa thì độ ai cho nổi . Những cái buồn vui hỷ lạc đó cũng là chúng sinh , phải độ chúng sinh đó . Trong Kinh Kim Cang nói những cái ý niệm đó là chúng sinh , hoá độ vô lượng chúng sinh nhưng không có chúng sinh nào diệt độ là vậy . Cái người Bồ Tát phải biết tâm thức của mình như vậy , phải biết nguyện lực của mình như vậy mới Nguyện Vô Lượng Vô Biên Chúng Sinh Thệ Nguyện Độ .

Nguyện Phiền Não Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Đoạn. Phiền não và niết bàn không có , đó chỉ là sự giả hợp , giả danh tướng thôi không có chủ thể nào hết đừng có dính vào đó thì mới đoạn được phiền não , thì mới cứu giúp được chúng sinh .

Nguyện Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Học thì mới biết tất cả các pháp như nãy nói bình nước , cái cây , giọt mưa nó cũng kết hợp lại thì mình phải biết từng pháp như vậy , biết nó như vậy thì những pháp đó đều đưa mình đến với sự hỷ lạc , an lạc , hạnh phúc thì cái sự an lạc , hạnh phúc đó đưa mình đến với đời sống chân thật , chân thật chính là Phật Pháp , những cái đó đều là Phật Pháp hết .

Nguyện Phật pháp Vô Lượng Vô Biên Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu thệ nguyện thành. Phật Pháp vi diệu , cao xa mình thấy nó trong tâm thức của mình, trong mọi người , trong vũ trụ , trong vạn pháp nó biến chuyển trong từng giờ , từng phút như mình ngồi không nghĩ gì thấy lòng nôn nôn đó là do cái biết của mình và cái tưởng của mình , chứ thực tế nó không nôn nôn là do cái tưởng cái nôn , cái danh đó tưởng là cái nôn là do kinh nghiệm từ nhiều đời , nhiều kiếp nó đưa lại nên mình tưởng . Trong Kinh Lăng Già nói là cái đó là trí tướng , Câu xanh ngã chấp - Tức là có một cái tướng thể hiện lên , tức là mình biết liền , cho nên cái lòng của mình nôn mình biết nó nôn , nó khổ mình biết nó khổ . Bằng những cái vi tế như vậy mình biết được cái tướng của nó thì mình mới độ nó được . Cho nên Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu , vi diệu là nhỏ , là trùng trùng duyên khởi Thệ Nguyện Thành .

Tứ hoằng thệ nguyện giải thích ra nặng lắm , thọ Bồ Tát Giới là phải vậy . Như khi là mình chết nghe theo lời thệ nguyện đó là phải thọ trở lại , người thọ Bồ Tát Giới muốn về Cực Lạc Quốc ở yên tu học nhưng không rời Cực Lạc Quốc thường đến cõi Ta Bà hoá độ chúng sinh . Nghĩa là lúc nào trong tâm của người ta đều là Cực Lạc Quốc , người ta vẫn thoải mái , ở chỗ nào cũng là Phật , thì chỗ nào cũng an lạc . Nên những cái đó thọ Bồ Tát Giới là như vậy phải tạo dựng nền tảng tâm thức và thâm tâm của mình như vậy để thọ Bồ Tát Giới .
Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 31/03/2017 lúc 11:28:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 01-04-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 01-04-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 04-04-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 04-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 07-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-04-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 15-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 04/04/2017 lúc 08:49:26(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 942 times
Được cảm ơn: 267 lần trong 107 bài viết
Con cảm ơn Thầy!
Lời dạy của Thầy luôn luôn thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, con tuy không có lợi căn, nhưng nhờ cơ duyên được nghe nhiều nên mong cầu sẽ có ngày được hiểu nhiều hơn những lời nói chân tình mà rất sâu sắc của Thầy.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni pad mê hum 🙏🙏🙏
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 07-04-2017(UTC) ngày
HaiLam  
#3 Đã gửi : 07/04/2017 lúc 11:19:11(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 144 lần trong 78 bài viết
Cảm ơn Thầy đã chỉ dậy về thọ Bồ tát giới. Đây là ý niệm rất mới em chưa từng tìm hiểu , nghe qua nên chưa biết. Qua đó em đã tự tìm hiểu thêm về các giới khi thọ nhận giới. Quả thật thọ Bồ tát giới thật cao cả. Người phàm sống đời sống cơm , áo, gạo, tiền, bon chen đủ thứ , làm đủ nghề, đủ thủ thuật để mưu sinh. Được chạm vào hiểu nó từ Thầy cũng thật là duyên, nhưng thấy các giới như vậy, tụi em đều phạm hết.
E tự hỏi l
àm thế nào để vừa mưu sinh được lại vừa được thọ nhận Bồ tát giới?
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Thuong76 trên 07-04-2017(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 11/06/2020 lúc 10:50:40(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 942 times
Được cảm ơn: 267 lần trong 107 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.