Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Kim Cang Đạo Nguyên  
#1 Đã gửi : 06/05/2018 lúc 12:05:44(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyên

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-05-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 1 bài viết
Thọ Giới Tâm


Thoáng cái gần hai năm trôi qua tôi được biết đến Thầy được gắn liền với sự chỉ dạy tu học từ Thầy , ngày đó khi tôi được nghe Thầy giảng về Thọ Bồ Tát Giới đó là gì đó hay hay lắm giữa lời thệ nguyện hoá độ mình hoá độ chúng sinh .
Lời giảng ngày hôm đó từ Thầy tôi vẫn luôn ôm ấp trong tâm nguyện mong cầu được thực hiện Pháp Bảo như lời Thầy hằng dạy " thọ Giới Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của mình với chúng sinh , muốn bảo vệ Phật Pháp , muốn lưu truyền trí huệ , pháp bảo của Đức Phật thì từ những ý đó , người hành giả họ mới quan tâm họ thọ giới tướng , giới tâm đó qua đó họ quyết định thọ Bồ Tát Giới " . Tôi còn quá non nớt khi được biết đến lời thệ nguyện cao cả đầy sự từ bi trí huệ này , từ đó tôi ấp ủ hướng đến Giới Thể mong tu tập tốt hơn để đến một ngày có đủ nhân duyên được Thọ Giới Bồ Tát . Hai năm trôi qua là một quá trình tu tập rèn luyện đầy thử thách , bên trong đó mỗi khi khó khăn đến lời Ơn Sư luôn thức tỉnh tôi " những sự đau buồn nó đến với mình , mình biết nó là sự duyên hợp không có cái ngã chấp nào hết ( bản ngã có sẵn trong mỗi người , chấp vào thân-tâm , chấp vào sự việc - hành động của " ta " của " người " , ngoại cảnh xung quanh ) thì không có buồn tủi , giận hờn si mê đắm chìm , đau khổ khóc lóc ở trong tâm nữa mà phải tỉnh giác , lấy cái kinh nghiệm đó dạy lại cho chúng sinh . Tự độ - tự tha , tự độ - độ tha , tự mình độ mình và độ người đó là hạnh Bồ Tát , mình độ mình còn không xong thì độ được ai " . Những ngày tháng giữa trông gai thường giúp tôi tự nhắc nhở mình nhớ đến hạnh Nhẫn Nhục Ba La Mật tự rèn luyện tâm thức tinh thần mình kiên cố hơn .

Vào tháng tư đầu mùa hạ , chúng tôi được Thầy gieo duyên chỉ đưa dẫn chúng tôi Thọ Bồ Tát Giới tại nơi tổ chức Lễ Đàn lớn thuộc Miền Tây - thành phố Bến Tre nơi Thầy sinh thành phát triển sự nghiệp hoằng hoá Đạo Pháp và bao bậc tri nhân tu học thành tựu tại nơi đây . Đàn lễ Thọ Giới Bồ Tát phải hai ba năm mới diễn ra một lần , chúng tôi đã cùng nhau bước qua những cung bậc của tâm thức , cảm xúc và cũng đến được giờ phút quan trọng thiêng liêng nhất của giới đàn .

Giới đàn trang nghiêm thanh tịnh được minh chứng từ Hoà Thượng , Sư Trưởng và các Chư Tăng Chư Ni và Phật tử tham dự đại lễ lớn trao truyền thọ Bồ Tát Giới . Hoà Thượng đã trao dạy truyền tới cho chúng tôi những lời thệ nguyện tĩnh tâm :
Đệ tử con nhất tâm phụng thỉnh xin Đức Thích Ca Như Lai vì con làm Hoà Thượng , con xin nương theo Hoà Thượng để được thọ giới Bồ Tát ( 3 lần )
Con nguyện cầu xin phụng thỉnh Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Thầy thiện tri thức của con , con xin nương theo Thầy để được thọ giới Bồ Tát ( 3 lần )
Con nguyện cầu xin phụng thỉnh Đức Đại Phổ Hiền Bồ Tát là vị Thầy thiện tri thức của con , con xin nương theo Thầy để được thọ giới Bồ Tát ( 3 lần )
Con nguyện cầu xin phụng thỉnh Đức Di Lặc Vương Phật là vị Thầy thiện tri thức của con , con xin nương theo Thầy để được thọ giới Bồ Tát ( 3 lần )

Thầy đã cho chúng tôi được sám hối những tội lỗi lâu đời từ vô thuỷ vô chung từ sâu thẳm trong tâm can tôi nguyện mong được sám hối tội lỗi được thành tâm từ nay tỉnh giác chuyên tâm tu học nguyện từ giây phút này đến vô lượng kiếp luôn được giác ngộ không còn phạm những lỗi lầm tội báo này nữa .
Đệ tử con thành tâm nguyện cầu ăn năn sám hối tội lỗi từ vô thuỷ vô chung đến nay do tham sân si giận hờn si mê tà kiến nên thân khẩu ý không được thanh tịnh tạo lên tội lỗi ngỗ nghịch như giết cha giết mẹ giết A La Hán làm cho thân Phật ra máu , huỷ hoại chánh Pháp ăn thịt uống rượu sát sinh quá độ phá hoại sự hoà hợp của chúng tăng , đệ tử con từ vô thuỷ vô chung đến nay do vô minh nên gây tạo vô lượng vô biên tội lỗi nay trước Phật đài con thành tâm cầu ăn năn sám hối tội lỗi
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Trong âm vang niệm Phật tâm tĩnh lặng thiền quán tôi như thấy sự màu nhiệm từ Như Lai và qua bài viết này tôi xin được chia sẻ lại về sự cảm nhận đó với một lòng hướng đến lòng kính tin tôn kính nơi giáo pháp của Như Lai vì sự tu tập còn non kém lời dãi bày chưa tỏ rõ kính mong bạn hữu góp ý giúp đỡ để sự tu tập trong tôi ngày một tiến bộ hơn .
Trong khung cảnh tĩnh tâm niệm Phật linh ảnh Đức Đạt Ma Sư tổ hiện hữu trong tâm tôi trong suốt thời gian dự đàn lễ , tâm tôi cảm nhận được lòng từ bi trí huệ của Thầy Tổ vẫn liền luôn hiện hữu trao truyền tâm lực cho chúng tôi mà lâu nay do vô minh khiến tôi chưa ngộ . Trong giờ phút thanh tịnh trang nghiêm nhất của lễ đàn ngộ nhập lời thệ nguyện cầu từ Hoà Thượng dẫn dắt cùng đó tâm tôi vẫn kiên định tĩnh tâm trì niệm mật chú Chuẩn Đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật qua hơi thở nhẹ nhàng tĩnh lặng tôi thấy thân tướng nhẹ hơn không còn cử động từ thân thể khi đó như tôi đang ngồi thiền trên mây rất nhẹ băng qua ngọn núi qua không chung mà thân nhẹ nhàng tự tại lên cung trời ở đó mây trắng muốt bồng bềnh hoa nở rộ thấy gì cũng to đẹp lớn hơn bình thường , rất đông các chư vị cùng đang di chuyển trên các tầng mây . Tôi thấy trên cung trời đó cũng như hiện tại Chư Phật chư Bồ Tát chư Hộ Pháp cùng đang dự đàn lễ trao truyền pháp tâm ứng cho chúng tôi . Đức Bổn Tôn Như Lai , Đức Văn Thù Sư Lợi , Đức Phổ Hiền Bồ Tát cùng ở đó tôi hướng đến trước đảnh lễ Ngài bằng tâm ý . Đức Phật A Di Đà , Đức Ngài Quan Âm Bồ Tát . Đức Đại Thế Trí Bồ Tát tôi cảm nhận chư Phật đang hiện hữu ngay trong tâm tôi phía trước , tôi thành tâm đảnh lễ Chư Phật chư Bồ Tát bằng ý không còn thân tướng nữa . Trên mây trắng từ ý đưa tôi đến gần đảnh lễ Phật đảnh lễ Tổ Thầy , nước cam lồ Lam tự đang rội tưới lên toàn thân tôi được dòng chảy cam lồ bao bọc thân tâm này . Có các Chư Đại Bồ Tát bên cạnh Đức Ngài Quan Thế Âm tay Ngài xoay chuyển kiết ấn trong ấn pháp đó là những Chư Phật đang chuyển động ấn pháp đó lan toả về phía thân tâm tôi . Mật chú từ ấn pháp Chư Phật như nhập vào phía thân tôi , miệng tôi niệm vang Mật chú . Khi đó mật chú vang lên ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM - OM MANI PADME HUM

A Mi Đà Phật - A Di Đà Phật rung động thân tâm tôi , phước báu ơn đức khi tôi cảm nhận được Đức Phật đang tâm ứng cho tôi , Ngài đã trao cho tôi được thọ giới Bồ Tát Đạo , chính thức được nhập học trong Đạo . Một cảm xúc kì diệu ân đức sâu thẳm một tình yêu , nhìn bằng mắt thường thì thấy nay ta được đến dự đàn lễ lớn Thọ Giới trang nghiêm thanh tịnh và long trọng đã là vô cùng phước báu rồi và những ẩn chứa từ bên trong đang cảm ứng từ tâm thức một năng lực vi diệu hơn thế rất nhiều , Đức Phật luôn luôn vĩ đại , Pháp bảo luôn luôn nhiệm màu hằng có . Tất cả cùng ở đây cùng được Đức Phật trao truyền giới tâm , trao Chánh Pháp từ bi trí huệ dàn trải nguyện một lòng hân hoan mong được Đức Phật , được Thầy Tổ chỉ dạy trong mỗi hơi thở tỉnh giác , mỗi bước đi trí huệ bản lĩnh thực hiện hạnh từ bi trí dũng .

Từ tình yêu trí huệ từ bi được thọ nhận từ Chư Phật Chư Bồ Tát Tổ Thầy chúng ta mới khéo léo có được cảm thọ đời sống tu học an vui hạnh phúc , nhờ có tình yêu đó mở lòng hoan hỷ đem tình thương này trao tặng chia sẻ đến với nơi đâu có sự sống nơi đó được Phật Tổ gia hộ dàn trải trí huệ yêu thương cùng tỉnh giác tu học .

Ta cùng tỉnh cơn mộng giữa biển đời là huyễn , còn vướng là do ngã chấp nên biết mọi sự khởi đều do duyên , giả hợp . Bình thản , nhẫn nại , kiên cố là trí huệ ba la mật .

Nguyện Vô Lượng Vô Biên Chúng Sinh Thệ Nguyện Độ
Nguyện Phiền Não Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Đoạn
Nguyện Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Học
Nguyện Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Thệ Nguyện Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Đệ Tử :
Kim Cang Đạo Nguyên

Sửa bởi quản trị viên 06/05/2018 lúc 12:18:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn Kim Cang Đạo Nguyên cho bài viết.
cuiyang07 trên 06-05-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 06-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 07-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 07-05-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-05-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 17-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 17-05-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.