Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
UeTichKimCang  
#1 Đã gửi : 02/11/2018 lúc 01:31:06(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 93 lần trong 73 bài viết
Chào các huynh đệ Mật Tông , hôm nay tôi ( vốn chẳng có danh tự , chưa biết từ đâu mà đến ) có cơ duyên trong lúc xem thấy bài viết Uế Tích Kim Cang của ThanhTung thì vào diễn đàn này .
Và cũng đọc bài Vùng Đất Không Tên thì anh nói Diệu Quan Sát Trí và Bình Đẳng Tánh Trí dựa trên thiền Vipassana (thiền minh sát ) , nhưng những gì anh nói , anh cũng tự xác nhận , chưa phải là toàn bộ trí của Phật , trí của Phật không phải là dựa trên quán thân mà có thể nắm bắt được . Thân là từ đâu mà có ? Quán Duyên Khởi , anh có biết được điểm đầu tiên hay không ? Nếu anh không biết , thì anh dựa vào cái gì để giác ngộ ?
Không thể dùng lối suy nghĩ bám chấp mà đưa tới giác ngộ , ở đây , là sự bám chấp vào thân , vật chất . Cách thiền như vậy , chỉ là 1 phương tiện , trên 1 con đường dài , mà cần 2 thứ tư lương là Phước và Trí Tuệ .
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa : Tức là trí tuệ lớn : Bản chất của mọi thứ là Không . Bản thân của anh , nếu không phải giả lập , thì là gì ? Nếu có thứ tồn tại thực thể , thứ đó sẽ đi đến hư hoại . Anh là có đi đến hư hoại hay không ? Thân xác anh thì có , nhưng tâm anh thực là : bất sinh bất diệt . Mà ở đây anh đi quán thân thì anh sẽ bỏ quên Tâm . Tâm là gì ? Tâm chẳng ở trong , ngoài , chẳng phải Thọ , Hành , Tưởng , Thức ..v..v.. chẳng đắc được .Nếu trụ ở đây mà tu sẽ đi vào được Trừ Cái Chướng Tam Ma Địa , an trụ với chư Phật , Bồ Tát , thông đạt chánh kiến .

Sửa bởi người viết 02/11/2018 lúc 02:00:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

UeTichKimCang  
#2 Đã gửi : 02/11/2018 lúc 08:46:02(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 93 lần trong 73 bài viết
Như vậy , dựa vào gì mà thành tựu Ngũ trí Như Lai ?
_Quan sát các hiện tượng là Vô sở đắc ( không thể đắc ) từ đó nhẫn chịu , khiêm tốn , không kiêu căng , là thành tựu Diệu quan sát trí và Nhẫn ba la mật .
_Nhận ra pháp vô ngã , là Đại viên cảnh trí , là thành tựu Thiền Định ba la mật .
_Tìm ra con đường giải thoát và thực hành là Thành Sở Tác Trí , tương ưng với Tinh Tấn ba la mật .
_Thấy mọi người có cao thấp , cảnh giới khác nhau nhưng về căn bản đều không khác , đều đến độ họ , giúp họ như nhau : là bình đẳng tính trí , tương ứng với Bố thí ba la mật .
_Pháp giới thể tánh trí là thành tựu tất cả các trí kia , đạt được thì thành tựu Trì giới ba la mật .

Còn Bát Nhã Ba La Mật : thì Ngũ Trí này đều có trong đó .

Sửa bởi người viết 03/11/2018 lúc 08:56:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

cuiyang07  
#3 Đã gửi : 02/11/2018 lúc 09:14:07(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,039

Cảm ơn: 470 lần
Được cảm ơn: 2250 lần trong 611 bài viết
Originally Posted by: UeTichKimCang Go to Quoted Post
Chào các huynh đệ Mật Tông , hôm nay tôi ( vốn chẳng có danh tự , chưa biết từ đâu mà đến ) có cơ duyên trong lúc xem thấy bài viết Uế Tích Kim Cang của ThanhTung thì vào diễn đàn này .
Và cũng đọc bài Vùng Đất Không Tên thì anh nói Diệu Quan Sát Trí và Bình Đẳng Tánh Trí dựa trên thiền Vipassana (thiền minh sát ) , nhưng những gì anh nói , anh cũng tự xác nhận , chưa phải là toàn bộ trí của Phật , trí của Phật không phải là dựa trên quán thân mà có thể nắm bắt được . Thân là từ đâu mà có ? Quán Duyên Khởi , anh có biết được điểm đầu tiên hay không ? Nếu anh không biết , thì anh dựa vào cái gì để giác ngộ ?
Không thể dùng lối suy nghĩ bám chấp mà đưa tới giác ngộ , ở đây , là sự bám chấp vào thân , vật chất . Cách thiền như vậy , chỉ là 1 phương tiện , trên 1 con đường dài , mà cần 2 thứ tư lương là Phước và Trí Tuệ .
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa : Tức là trí tuệ lớn : Bản chất của mọi thứ là Không . Bản thân của anh , nếu không phải giả lập , thì là gì ? Nếu có thứ tồn tại thực thể , thứ đó sẽ đi đến hư hoại . Anh là có đi đến hư hoại hay không ? Thân xác anh thì có , nhưng tâm anh thực là : bất sinh bất diệt . Mà ở đây anh đi quán thân thì anh sẽ bỏ quên Tâm . Tâm là gì ? Tâm chẳng ở trong , ngoài , chẳng phải Thọ , Hành , Tưởng , Thức ..v..v.. chẳng đắc được .Nếu trụ ở đây mà tu sẽ đi vào được Trừ Cái Chướng Tam Ma Địa , an trụ với chư Phật , Bồ Tát , thông đạt chánh kiến .


Kiến lập kiến thì thành sở tri chướng . Võng thính nghe, vọng thị thấy . Đó là chấp kiến . Tự thấy, tự hay, tự biết khắc hội nhập nhau không cần trộm tư tưởng khác là cái biết của mình
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 08-11-2018(UTC) ngày
UeTichKimCang  
#4 Đã gửi : 03/11/2018 lúc 08:48:38(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 93 lần trong 73 bài viết
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Originally Posted by: UeTichKimCang Go to Quoted Post
Chào các huynh đệ Mật Tông , hôm nay tôi ( vốn chẳng có danh tự , chưa biết từ đâu mà đến ) có cơ duyên trong lúc xem thấy bài viết Uế Tích Kim Cang của ThanhTung thì vào diễn đàn này .
Và cũng đọc bài Vùng Đất Không Tên thì anh nói Diệu Quan Sát Trí và Bình Đẳng Tánh Trí dựa trên thiền Vipassana (thiền minh sát ) , nhưng những gì anh nói , anh cũng tự xác nhận , chưa phải là toàn bộ trí của Phật , trí của Phật không phải là dựa trên quán thân mà có thể nắm bắt được . Thân là từ đâu mà có ? Quán Duyên Khởi , anh có biết được điểm đầu tiên hay không ? Nếu anh không biết , thì anh dựa vào cái gì để giác ngộ ?
Không thể dùng lối suy nghĩ bám chấp mà đưa tới giác ngộ , ở đây , là sự bám chấp vào thân , vật chất . Cách thiền như vậy , chỉ là 1 phương tiện , trên 1 con đường dài , mà cần 2 thứ tư lương là Phước và Trí Tuệ .
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa : Tức là trí tuệ lớn : Bản chất của mọi thứ là Không . Bản thân của anh , nếu không phải giả lập , thì là gì ? Nếu có thứ tồn tại thực thể , thứ đó sẽ đi đến hư hoại . Anh là có đi đến hư hoại hay không ? Thân xác anh thì có , nhưng tâm anh thực là : bất sinh bất diệt . Mà ở đây anh đi quán thân thì anh sẽ bỏ quên Tâm . Tâm là gì ? Tâm chẳng ở trong , ngoài , chẳng phải Thọ , Hành , Tưởng , Thức ..v..v.. chẳng đắc được .Nếu trụ ở đây mà tu sẽ đi vào được Trừ Cái Chướng Tam Ma Địa , an trụ với chư Phật , Bồ Tát , thông đạt chánh kiến .


Kiến lập kiến thì thành sở tri chướng . Võng thính nghe, vọng thị thấy . Đó là chấp kiến . Tự thấy, tự hay, tự biết khắc hội nhập nhau không cần trộm tư tưởng khác là cái biết của mình

Tại sao anh ThanhHung và những người khác cũng có đọc những lý thuyết này nhưng ko nhận ra ,trong khi tôi có thể chỉ ra. Đọc thấy và hiểu được nghĩa lý là 2 chuyện ko nhất thiết đi với nhau .trong trường hợp nếu tôi ko hiểu tôi sẽ chẳng chỉ ra , và trong trường hợp như vậy a dựa vào điểm nào mà nói tôi ăn cướp pháp mà ko hiểu . Để kiểm chứng a có thể hỏi tôi bất cứ câu nào tôi trả lời . Trên thế giới luôn có những người ngộ đạo mà người thường không biết ,như thập địa bồ tát hoặc cả những vị Phật hóa thân , cho nên đừng vội cho là ko có .
Chánh pháp chẳng lưu truyền nếu như ko được nói ra ,trong trường hợp đó ,ko bị gọi là chấp kiến. Hôm trước tôi viết thiếu , Diệu quan sát trí chính là thành tựu Nhẫn ba la mật ,đã sửa.

Sửa bởi người viết 03/11/2018 lúc 09:02:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

cuiyang07  
#5 Đã gửi : 03/11/2018 lúc 03:09:52(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,039

Cảm ơn: 470 lần
Được cảm ơn: 2250 lần trong 611 bài viết
Gió vờn xúc chạm . Cái Thấy cái biết đâu có lầm. Mà lầm ở phía sau cho nó mát , cho nó lạnh...hiểu nghĩa , đọc thấy được vẫn là chấp kiến văn tự ko phải sự chứng ngộ . Ngôn ngữ rộng lớn của tâm nó khác với ảo kiến giả tưởng của người hành giải. Khi ai đó chứng ngộ ko cần ngôn ngữ mĩ miều của giáo lý xuông . Mà chỉ cần thấy được ngôn ngữ tâm họ thể hiện . Mà ngôn ngữ tâm do sự sống chết , hy sinh , tinh tấn , nhẫn nhục, can đảm và rất nhiều thứ nữa để thực hành giáo pháp của Đức phật thì nó khác một trời biển giữa rừng giáo lý xuông kia . Khi đã là bồ tát , phật hoá sanh thì mọi điều nơi họ thể hiện đều thấy đạo nơi đó . Họ ăn , ngủ, đi , đứng, thậm chí cách họ thể hiện mà đời cho là xấu xa, dơ bẩn nhất với con mắt của kẻ thấy đạo thì không có điều đó . Thầy tôi không có thời gian để ý đến mấy chuyện này, là tôi thấy gió thổi còn mang cái nóng phía sau . Nên mượn đạo nói chơi , chứ chưa là gì mà nhận . Sợ tội vọng ngữ .
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 05-11-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-11-2018(UTC) ngày
UeTichKimCang  
#6 Đã gửi : 03/11/2018 lúc 06:39:18(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 93 lần trong 73 bài viết
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Gió vờn xúc chạm . Cái Thấy cái biết đâu có lầm. Mà lầm ở phía sau cho nó mát , cho nó lạnh...hiểu nghĩa , đọc thấy được vẫn là chấp kiến văn tự ko phải sự chứng ngộ . Ngôn ngữ rộng lớn của tâm nó khác với ảo kiến giả tưởng của người hành giải. Khi ai đó chứng ngộ ko cần ngôn ngữ mĩ miều của giáo lý xuông . Mà chỉ cần thấy được ngôn ngữ tâm họ thể hiện . Mà ngôn ngữ tâm do sự sống chết , hy sinh , tinh tấn , nhẫn nhục, can đảm và rất nhiều thứ nữa để thực hành giáo pháp của Đức phật thì nó khác một trời biển giữa rừng giáo lý xuông kia . Khi đã là bồ tát , phật hoá sanh thì mọi điều nơi họ thể hiện đều thấy đạo nơi đó . Họ ăn , ngủ, đi , đứng, thậm chí cách họ thể hiện mà đời cho là xấu xa, dơ bẩn nhất với con mắt của kẻ thấy đạo thì không có điều đó . Thầy tôi không có thời gian để ý đến mấy chuyện này, là tôi thấy gió thổi còn mang cái nóng phía sau . Nên mượn đạo nói chơi , chứ chưa là gì mà nhận . Sợ tội vọng ngữ .

Định sanh trí tuệ , tuệ sanh giải thoát . Tùy loại định nào mà sự tự do giải thoát ở mức độ đó .
Tôi sẽ chẳng đóng góp thêm ý vào Thiền Minh Sát của sư phụ bạn nếu sư phụ bạn không đề cập tới các Trí của Phật trong khi thiền định , và sư phụ bạn cũng tự hỏi liệu trí Phật chỉ có như thế .
Có rất nhiều loại định ( tam muội ) , nếu chỉ bó hẹp vào 1 cái thì không phải là tinh tấn có tinh thần cầu học đâu .
Mà đừng bảo các giáo lý là Xuông .
Nếu muốn nói về Diệu Quan Sát trí : Hãy quán chữ Hrih . Mọi người ở đây tu tập mật tông , có thể có căn cơ ít nhiều . Tôi chỉ nói như vậy .
cuiyang07  
#7 Đã gửi : 04/11/2018 lúc 07:36:20(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,039

Cảm ơn: 470 lần
Được cảm ơn: 2250 lần trong 611 bài viết
Trên con đường tu học ảo kiến lầm tưởng về mình thì rất rất nhiều . Nếu để nói thạo cả rừng giáo lý thì cũng là điều đáng quí của người tu , nhưng chưa nói được ngôn ngữ của sự thực hành , thực hiện pháp bảo , chứng ngộ nơi tâm kia . Thì chỉ là tà kiến . Trộm pháp nhiều người lầm nghĩ rằng là nói về những người không được sự cho phép của Thầy mà dám tự ý thực hiện . Đó chỉ là một khía cạnh nhỏ. Còn thực tế rẫy đầy đều là kẻ trộm đạo họ đều đi lấy ý tưởng của phật , tổ, thầy làm của mình , cho đó là sự chứng ngộ của mình . Phật , tổ thầy nói rằng lấy giáo lý đó để thực hành cho chính mình mới thực là tu . Bạn hữu nói lý thì hay , nhưng sự chứng ngộ nơi tâm ngôn ngữ ấy tôi chưa thấy . Cho dù bạn có nói nhiều hay nói ít chỉ cần nói một câu thôi Ngay nơi tâm ấy thôi . Người đi rồi sẽ nhận và đồng điệu với nó . Nhưng rất tiếc nên mong rằng chúng ta quay về nơi tâm thức ấy mà ngồi xuống tu học , hãy lấy những giáo lý thâm diệu kia của Đức Phật là đề mục tu của chính mình. Không cần mang đi đánh cho thiên hạ nghe vì nó vang không có xa . Đến khi nào bạn thực sự có sự chứng ngộ nơi tâm thì sự im lặng của bạn , cũng là sự im lặng sấm Sét rung chuyển đất trời . Hãy ngồi xuống tu học đừng lấy lý để chứng minh , mà hãy dùng sự thiền định , chứng ngộ của chính mình để chứng minh lời nói của Phật, tổ, thầy là chân chánh . Đó mới đúng là con Phật . Lúc đó mới khởi sự mang chuông đi đánh xứ người bất bại với quỉ vương được .

Tôi khép lại sự dạo chơi ở đây . Chúc đạo hữu tinh tấn thực hành hơn nữa .
úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Hả , Bộ Lâm .
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 05-11-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-11-2018(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 09-11-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.