Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 21/01/2019 lúc 10:47:56(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết


UserPostedImage


BÀI 18Hán Dịch: Nhứt cú Di Đà
Đại bát niết bàn
Nhất luân Minh nguyệt
Vạn lý không hàn

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Là cảnh đại tịch diệt
Muôn niệm trồng thanh lương
Chỉ một vầng minh nguyệt


Một câu A Di Đà thấy rất đơn giản bình dị. Ngày xưa khi nghe mọi người nói tu theo A Di Đà Phật để cầu vãng sanh cực lạc quốc, đây là ý niệm của đa số mọi người tu theo, niệm theo hồng danh đức A Di Đà Phật để cầu vãng sanh, rồi từ ngay ý niệm trên đa số mọi người thực hiện, hành niệm với một tâm hình như cũng bình thường hóa, ít có khi nghĩ đến những cảnh tịch diệt, viên dung, trí tuệ giải thoát. Nhưng ở đây cũng có những vị hành niệm miên mật, nhất tâm chuyên niệm ngay nơi hồng danh A Di Đà Phật cũng hồng danh đó nhưng ở một hành giả chuyên sâu, quán niệm âm lực, âm ý, vận chuyển, chuyển hóa những vọng niệm đều là A Di Đà Phật, thì ngay nơi đó hồng danh A Di Đà Phật vi diệu không thể nghĩ bàn được. Một hồng danh như vậy, nhưng ngay nơi đó có vô số pháp môn an lạc giải thoát ở nơi đó không những người hành giả được tiếp dẫn về thế giới cực lạc quốc mà cũng được mười phương chư Phật tiếp dẫn về tất cả quốc độ phật độ, và cũng ngay nơi âm vận âm lực, âm niêm, âm tưởng, âm bất động, âm động chuyển A Di Đà Phật đó sẽ thể hiện trí tuệ giải thoát của chư Phật ngay nơi đó. Chỉ một câu A Di Đà Phật, người hành giả trong suốt quá trình hành niệm, suốt quá trình hít vào thở ra, trong hành động động dụng, tịch tĩnh, trong vạn niệm trong vạn pháp. Nghĩa là một niệm vui, buồn, hờn giận , si mê, đau khổ, an lạc, trong mọi cảm xúc, trong mỗi cái biết nó tiếp nối liên tục người hành giả ngay nơi đó đến tự phát, thể hiện, tự tự như như – A Di Đà Phật. Trong không gian trống lãng đó, mây mưa, gió, nước chảy , tiếng côn trùng bất chợt của mắt thấy, bất chợt của tai nghe đều là A Di Đà Phật. Một lần gạch trong tâm, một điểm trong tâm ý, một sự bức xúc, một sự an lành, sự biết tất cả các pháp đều là A Di Đà Phật và khi mặt trời trí tuệ soi sáng khắp mọi nơi, mọi chốn, khắp vạn pháp, khắp vạn niệm vẫn như vậy A Di Đà Phật không còn ai nơi đó, không thấy dấu A Di Đà Phật. Vì tất cả pháp, tất cả niệm đều “ như vậy”, “ như niệm”. Nhất động A Di Đà, nhất tịch A Di Đà

Muôn vạn niệm trồng thanh lương
Chỉ một vấn minh nguyệt
- Nguyệt soi như ai hỏi
Cỏ cây hoa lá tự như vậy.
Như vậy – nơi thân nguyệt
Nguyệt chiếu hoa tự thắm nở
Một hớp Hương Giang cạn
Một vầng nguyệt tỏa
Nguyệt như lai
Trí tuệ Bát Nhã trên đọng sương
- Rớt lạnh
Thể lòng câu 19
19 : Câu A Di Đà
Tổ sư Triệt Ngộ hiện
Trăm năm ba vạn sáu
Lão ấy vẫn di động
Triệt Ngộ A Di Đà,
Giọt sương rớt,
Cõi hư vô.

“Câu 19”

Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Khai Bát nhã môn
Thập hư vạn pháp
Nhứt khẩu bình thôn


Việt dịch: Một câu A Di Đà
Mở toang cửa Bát nhã
Muôn pháp cõi thập hư
Một miếng nuốt tất cả.


BÀI 20Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Hóa ốc môn khai
Tùng giả lý nhập
Khoái tùy ngã lai

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Mở cửa nhà đẹp cao
Gọi các hàng tùng giả
Mau theo ta đi vào

Ngay đây nói hóa ốc tức nói đến cõi Hoa Tạng trong tâm ta khi người hành giả thể hiện ẩn tàng nơi tâm an lạc vạn niệm, vạn pháp A Di Đà Phật. Tức tất cả những niệm khởi, thể hiện ẩn tàng chuyển động đều thấy nơi đó đều là A Di Đà Phật. Trong cái danh sắc đó của vạn niệm, vạn sự có những hạt hạ nguyên tử , những hạt ánh sáng đủ màu luôn chuyển biến, duyên hợp không có tướng nhất định. Đây là sự duyên hợp, chuyển hóa chuyển dịch, động tĩnh, ẩn tàng. Ngay nơi đó sắc có đủ màu, danh có đủ năng lực chuyển động sắc sắc, danh danh, sự sự, lý lý chuyển động cọ xát , giãn nở, xoay, trên dưới chen lẫn với nhau tạo thành vô lượng lằn ánh sáng, vô lượng hạt sáng, vô lượng năng lực ( danh). Chúng cấu hình tạo nên vô lượng , vô biên lưới báu, thành quách, cây cỏ, ao, chim anh võ hóa thể hiện, ẩn tàng đó đều trong vạn pháp tánh A Di Đà , A Di Đà thì ngay đó như vậy là A Di Đà

Một câu A Di Đà
Mở cửa nhà đẹp cao
Gọi các hàng tùng giả
Mau theo ta đi vào

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường.

Sửa bởi quản trị viên 22/01/2019 lúc 11:20:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 22-01-2019(UTC) ngày, chuctinh trên 22-01-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 05-02-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 08-02-2019(UTC) ngày, yennguyen trên 08-02-2019(UTC) ngày, thuydo trên 05-09-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 22/01/2019 lúc 01:54:09(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
con là người đệ tử thường ngày được tụ kinh niệm phật,được nghe thầy giảng đạo về giáo lý của đức phật và ứng dụng giáo lý phật đà trong cuộc sống hàng ngày.được đi cùng thầy đến những thánh tích linh thiêng chư tổ đã từng tu học thành đạo.mà con sống không có chánh kiến của mình mồm ăn thì có mồm nói thì không,không biết bảo vệ những điều mình thực hành những lời thầy chuyền dạy.để một số người thân trong gia đình không hiểu đạo,có những hành động trong lời ăn tiếng nói ảnh hưởng đến đạo.con thấy mình là một người đàn ông bạc nhược,mang tội bất hiếu với cha mẹ.đệ con nguyện cầu thành tâm cầu ăn năn xám hối tội lỗi của mình.đệ nguyện cầu mười phương chư phật chư bồ tát chư vị thánh chúng chư vị đại thần kim cang chư vi đại thần hộ pháp.đức bổn sư kim cang kiết tường từ bi gia hộ soi sáng cho con biết nối để tu học.úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.om ma ni padme hum.
thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 05-02-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#3 Đã gửi : 05/02/2019 lúc 01:27:50(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 889 times
Được cảm ơn: 250 lần trong 101 bài viết
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🙏
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏
thuydo  
#4 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 06:03:19(UTC)
thuydo

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-09-2019(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Con là thành viên mới, là Phật tử đã hơn chục năm. đã học theo giáo lý của Thiền tông. Nay mong muốn được gặp thầy dạy tu học Mật tông. Tha thiết mong quý thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.Thành kính tri ân thầy.
thanks 1 người cảm ơn thuydo cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày
nghinghi19  
#5 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 09:13:39(UTC)
nghinghi19

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 09-12-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: thuydo Go to Quoted Post
Con là thành viên mới, là Phật tử đã hơn chục năm. đã học theo giáo lý của Thiền tông. Nay mong muốn được gặp thầy dạy tu học Mật tông. Tha thiết mong quý thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.Thành kính tri ân thầy.


0972360988 Cuiyang
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.