Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 11:57:52(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết

BÓNG CỦA THỨC


Bóng tâm thức vạn vật vạn niệm không dừng trụ luôn biến chuyển, nhưng ngay đây cái gì để biết cái biến đổi đó cũng chính dòng tâm thức đó. Tâm thức là tâm ý thức, tâm ấy là thọ cảm, tưởng, hành, thức. Cho nên ngay khi chúng ta biết đó là tâm thấy, nghe, hay biết cũng là tâm. Trong ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái từ thọ đến thức tâm cho nó là tâm vô hình, còn lại sắc tạm cho nó là hữu hình. Nhưng trong thiền định ngay tuệ quán sinh diệt đó có một sự thấy hay biết ngay chỗ sắc, thể hiện lên trong sâu thẳm của sự tĩnh lặng thiền quán, thấy nó có những hạt gọi là hạt hạ nguyên tử, nó rất nhỏ ngay nền khoa học hiện đại bây giờ người ta dùng những phương tiện dụng cụ tối tân nhất mới thấy nó. Nó quá nhỏ so với những hạt vi trần của trong không gian. Ngay nơi thiền quán, tuệ minh sát này người hành giả với tâm gọi là thanh tịnh không ước tính được khoảng thời gian dài hay ngắn mới thấy được nó. Vì ngay đây tâm ấy ảnh hưởng đến nghiệp quả, nghiệp lực phước báo công đức của một hành giả.

Chúng ta quay lại ý niệm hạt hạ nguyên tử trên, mặc dù hiện tướng nó ngay lúc đó rất nhỏ nhưng tuệ quán ngay đó vẫn thấy cảm nhận được ( ngay đây khoa học cũng ấn chứng điều này, hình tướng sự sống chuyển động của chúng). Nếu đã thấy cho nó là nhỏ thì tâm ta cùng nhà khoa học đã có một sự so sánh những hạt nhỏ hơn mà ngay đó giờ phút hiện tại không gian nơi đó thể hiện hạt hạ nguyên tử.

Ngay nơi khía canh các nhà khoa học họ thấy biết những hạt đó qua máy móc phương tiện khoa học. Còn ngay nơi hành giả họ thấy bằng cái biết cảm nhận hay biết trong sự sâu thẳm của tâm thức thanh tịnh. Vì nếu còn xáo động tâm thức tỉnh thức thì không bao giờ thấy những hạt trên. Qua những cách thấy cảm nhận, phương tiện khác nhau nhưng chúng ta tỉnh giác tỉnh thức trên tinh thần chân thật khách quan hay cái thấy vừa nêu trên cũng cùng chung một cái thấy biết, cảm nhận. Vì những phương tiện vật chất, những phương tiện máy móc của khoa học chế tạo ra để tìm kiếm, thấy cái đó cũng từ cái tâm thanh tịnh trên. Nếu tâm không thanh tịnh, không chân thật trong hiện tại đó, không khách quan thì không thể nào lần lượt chế tạo ra từng bộ phận chi tiết, đến những hiện thực máy phóng đại dò tần số v,v...những chi tiết đó, những sự kiện đó ngay chân pháp của Đức Phật ngài nói: Lý sự trùng trùng duyên khởi.

Để trở về thực tại của một hành giả chúng ta sẽ thể hiện tâm thức mình trên lý sự trùng trùng duyên khởi dẫn dụ như sau.

Diễn biến 1:

Nếu chúng ta đứng một mình trên một cánh đồng, ngay giờ phút hiện tại đó đầu óc, trí tuệ, tư tưởng, thọ cảm, thấy biết nghe v,v... có nghĩa là trong giờ phút đó tâm ta cũng có những suy nghĩ cảm nhận về những hình ảnh, tình cảm, đâu khổ, an lạc ...dang diễn ra. Cũng ngay giờ phút đó tâm cảnh nhận hay biết đó mắt thấy, tai nghe, thân cảm xúc, và tìm thức cũng đang suy nghĩ, suy luận lăng xăng trong đầu hay biết sầu khổ mến thương an lạc hạnh phúc. Do những cảnh sắc quá khứ, hiện tại, vị lai đang diễn ra ...nói chung chúng ta sẽ trải qua thể hiện trên 18 giới ; sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp – nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý – nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Chúng ta đang có 18 giới trên một cái ngã tưởng cho là ta, cho là mình là ; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy chúng ta tạm đưa ra những ý niệm, tâm thức, hình tượng như thế để chúng ta có những ý tưởng mà phán xét, quán sát. Hãy nhìn ý tưởng đó bằng một tâm chân thật và khách quan.

Diễn biến 2:

Tiếp theo chúng ta đặt thành vấn đề có một máy bay phi cơ gần ngay địa điểm chúng ta đang đứng. Máy bay phi vơ ấy cất cánh, phi cơ đó sẽ tăng độ cao từ từ. Phi cơ tăng độ cao 3000m thì thân ta đang đứng đó sẽ thấy nhỏ hơn khi phi cơ chưa cất cánh ( cái nhìn này từ phi cơ) tiếp theo phi cơ tăng dần đến 11000km, thì thân ta tiếp tục nhỏ dần rồi tăng đến 20000km thì thân ta không còn nhìn thấy bằng mắt thịt nữa. Nhưng vị trí và người của chúng ta cùng tâm thức vẫn diễn biến bình thường theo sự vô thường. Thân mất đi những thân vị trí vẫn ở nơi ấy, rồi phi cơ tăng lên đến 30000km hay hơn nữa thì không còn bóng dáng và phương hướng mà chúng ta thấy biết bằng hữu hình xương thịt nữa, và nếu tiếp tục bay đến độ cao nhất định nào đó mà phương tiện máy móc khoa học đo, cảm xạ, chiếu soi để thấy một hình người chúng ta đứng ban đầu khi phi cơ chưa cất cánh. Ngay đây đo thấy hình thể , kích thước, trọng lượng như hạt hạ nguyên tử. Thì tâm thức thân sắc, cảm thọ, vui buồn, đau khổ, an lạc, biết thấy nghe vẫn luôn diễn ra chứ không có mất đâu cả. Một diễn biến chứa nhiều diễn biến nhỏ vi tế. Như vậy thì ngay đó chúng ta không có thời gian và không gian, không có phương hướng. Ngay đây chúng ta quán sát tất cả ý niệm vạn pháp, vạn vật như vậy thì sắc tức thị không, không tức thị sắc kinh Bát Nhã ngay đó, tức trí huệ ngay đó. Vì ngay đó cho đến hạt hạ nguyên tử nhỏ dần, dần đến không có trọng lượn hình thể cái biết ý niệm, ý tưởng nơi đó tức sắc thị không, không tức thị sắc. Nếu chúng ta biết bằng một trực quan trên toàn ý niệm vạn pháp vạn vật thì ngay đó thể hiện kinh Bát Nhã. Mà là Bát Nhã thì là trí huệ , tạm mượn là trí tuệ, nhưng thực tế trí tuệ là gì? Ai hỏi không có sự hỏi biết. Cho nên không có trả lời. Chỉ có quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không ....thật tế quán tự tại cũng không. Quán tự tại đó có tức là một con người trong diễn biến khi phi cơ bay lên và từ từ thành hạt hạ nguyên tử đến khi như vậy – như vậy!

Quán tự tại như vậy thấy
Thấy một trong bờ trí huệ
Trí huệ như vậy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – Úm Xỉ Lâm.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông Hiệu: Kim Cang Kiết Tường


còn tiếp ................

Sửa bởi quản trị viên 11/10/2019 lúc 04:06:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 12 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thiên Trang trên 10-10-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 10-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-10-2019(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 10-10-2019(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 10-10-2019(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 13-10-2019(UTC) ngày, haiha232 trên 18-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 28-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 04:03:45(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 657 lần
Được cảm ơn: 3110 lần trong 779 bài viết
"Qua những cách thấy cảm nhận, phương tiện khác nhau nhưng chúng ta tỉnh giác tỉnh thức trên tinh thần chân thật khách quan hay cái thấy vừa nêu trên cũng cùng chung một cái thấy biết, cảm nhận. Vì những phương tiện vật chất, những phương tiện máy móc của khoa học chế tạo ra để tìm kiếm, thấy cái đó cũng từ cái tâm thanh tịnh trên."

Khi Thầy nói đến đây em nhớ đến câu chuyện của tiên sinh Ohsawa người Nhật truyền bá về ăn thực dưỡng. Sau 50 mấy năm truyền bá về ăn thực dưỡng tiên sinh đã trao truyền tư tưởng này cho những người tiếp nối sau, và tiên sinh lấy cái danh xưng mới là người sáng chế ,chế tạo ra vàng, bạc, nhôm, sắt, kim cương từ hư không . Nếu ai chưa tìm hiểu về Tiên sinh khi nghe nhắc đến danh xưng này thì lấy làm lạ . Một con người đi truyền bá tư tưởng ăn thực dưỡng làm sao có thể trở thành người chế tạo ra được vàng, bạc, kim cương, sắt , nhôm...và rất nhiều thứ từ hư không . Nhưng thực tế đã chứng minh điều đó. Trong khi các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ còn đang loay hoay với các công thức, công trình nghiên cứu nhiều năm để tìm thực nghiệm công thức nào đó thành công. Nhưng tiên sinh chỉ trong một ngày khi hoàn thiện được bộ máy móc đơn giản . Chỉ trong vòng 24h trong sự tỉnh thức tĩnh lặng của sự chú tâm tuyệt đối, Tiên sinh đã thấy công thức đó hiện rõ trong giấc mơ , tiên sinh bừng dậy chạy đi viết lại công thức đó và rất đơn giản trong ngày hôm đó tiên sinh đã thành công với công trình nghiên cứu của mình...từ đó rất dễ dàng để có thể chế tạo ra các kim loại nguyên liệu khác từ hư không.

Ở đây sự thành công của Tiên sinh là kết quả của trí huệ được phát sinh trong tỉnh thức tâm thanh tịnh và thân tâm ấy của Tiên sinh cũng được un đúc nuôi dưỡng với sự thấy biết rõ thân tâm cùng những hạt hạ nguyên tử nhỏ nhiệm trong vũ trụ hư không như một vi thiền sư với tuệ quán minh sát.

Với Tôi Trí huệ của Thầy thật tuyệt vời ngọn lửa trí huệ ấy nói lên thể hiện lên được giáo lý sự sống tiếp nối của Đức Phật. Ngọn lửa ấy thật phước báu được soi rọi, thật phước báu được nương náu.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum - Úm A Hùm

Sửa bởi người viết 11/10/2019 lúc 04:05:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 12-10-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#3 Đã gửi : 13/10/2019 lúc 12:38:54(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 23 bài viết
Thầy nói người đệ tử chân chính của Đức Phật luôn bao giờ cũng phải đi trước khoa học. Tức cái thấy biết của người hành giả đó phải sắc bén, sâu nhiệm hơn rất nhiều lần khoa học, luôn đi trước khoa học ...thì mới nói lên được năng lực trí huệ của Đức Phật, mới thật sự là người con Phật. Khoa học mới chỉ thấy được các hạt hạ nguyên tử, mới đo được những dòng tần số nhất định theo định lượng, mới thấy được một phần nào đó những bước sóng ...trên thực tế còn vô vàn những điều kỳ bí, bí ẩn trong vũ trụ không gian kia mà con người chưa thấy được...Nhưng những người hành giả thấy biết rõ ràng qua con đường Vipassana, tuệ quán sanh diệt kia đưa họ thấy biết sâu nhiệm hơn rất rất nhiều những hạt vi trần trong hư không, sự sống, của những hạt vi trần kia nó cũng có những quốc độ của nó, những dòng điện năng, tần số...Để hình thành nên một hạt cát, hình thành nên một sự sống.

Thầy hướng dẫn giải thích một sự sống nhỏ nhiệm của một tự ngã rất khoa học mà huyền nhiệm. Nếu không phải là người thấy biết một cách tường tận thì thật khó để hình dung cũng như diễn giải một vi thể cá thể, thể hiện cho cả một quốc độ cách dễ hiểu như vậy. Chúng ta đơn giản cho rằng hạt cát chỉ là một hạt cát . Nhưng như cách Thầy nói hạt cát cũng là một quốc độ riêng của nó, ở đó cũng là một tự ngã riêng đang thể hiện lên đầy đủ một sự sống riêng biệt theo cách riêng của nó.

Thật cảm tạ tri ân trí huệ công đức của Thầy khi đưa ra những ý niệm tư tưởng thể hiện lên được trí huệ của Như Lai không gì thế gian sánh được .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha . Bộ Lâm
thanks 5 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Thuong76 trên 14-10-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 12:48:57(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết
CHUYỂN HÓA CỦA THỨCChúng ta sẽ tạm trở lại vấn đề của chiếc phi cơ lên thẳng cho đến lúc thấy một người trở thành một hạt căn bản hạ nguyên tử. Ở đây chúng ta tạm lấy hạt căn bản này để có ý niệm, ý tưởng, tâm ý thức vật chất đồng đẳng để thấy chỉ là một không hai hay để thấy vũ trụ vạn vật và ta chỉ là một. Tất cả sự hình thành thể hiện từ tâm thức đến vạn sự vạn vật chỉ là những chiếc bóng của vọng thức. Ở đây không phải chúng ta đánh đổ mọi thứ, mọi ý niệm nhưng ngay chỗ nhìn thấy, hay biết phải thấy như vậy, phải thấy sự duyên hợp như vậy trên tinh thần tam pháp ấn ; Khổ, vô thường, vô ngã.
Khi con người được nhìn từ chiếc phi cơ lên thẳng đó, nó cứ mãi lên cao đến lúc chúng ta tạm ngưng lại một hình thể nhỏ cực nhỏ như hạt hạ nguyên tử thì chúng ta hãy tỉnh giác quán sát bằng một tâm chân thật thanh tịnh , thì ngay nơi con người hạt hạ nguyên tử đó, vị trí không thay đổi, hoặc thay đổi nhưng tâm tư nguyện vọng , cảm thọ, sắc thọ tưởng hành thức ( 5 cái tạo nên cái ngã) đều cũng như lúc ban đầu và cho dù hạt đó biến chuyển, chuyển hóa trong nội thức, ngoại sắc đi nữa thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức của nó cũng như vậy. Ngay nơi đây thiền quán Vipassana cho ta thấy như vậy hay người thực hiện Vipassana sẽ thấy như vậy trên tuệ minh sát. Người ngồi trên phi cơ họ thấy con người hạt hạ nguyên tử kia rất rõ, rất chân thật, thì ngay nơi người đó biết, thấy, nghe, hay biết cũng đang trên sắc, thọ, tưởng, hành , thức. Vì ngược lại người, hạt hạ nguyên tử kia họ cũng biết người trên phi cơ đó và phi cơ đó cũng sẽ đến và qua con đường thể hiện hạt hạ nguyên tử trên. Vì sự hiểu biết, nếu con người trên phi cơ đó họ không có giáo lý, không biết phật tánh là gì, không biết phật tuệ, phật trí là gì. Thì ngay tích tắc sát na thời gian đó chiếc phi cơ đó chở họ đi về đâu họ không hoàn toàn hay biết. Mặc dù không hoàn toàn biết những hạt hạ nguyên tử đó - có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức - có đầy đủ sự thấy hay biết, có đầy đủ lục nhập; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp – lục căn; nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý - có đầy đủ lục thức; nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức – có đầy đủ 18 giới và ngay nơi đó hạt hạ nguyên tử đó có đầy đủ thập nhị nhân duyên - sanh, lão, bệnh, tử cũng có trong hạt đó. Vì một thời gian nào đó trong không gian nào đó đủ nhân duyên hạt hạ nguyên tử đó có một kiếp số của nó, có chu kỳ quỹ đạo, có qui lực của vụ trụ chi phối nó vì nó vẫn là vô thường. Hạt đó xoay chuyển động trên hình thể ma xát năng lực , và chạm lên xuống hút, giãn, nở ra ...v,v. Nếu những hạt đó không đến nhân gian cõi thiên, cõi tiên rất nhiều cung cõi v,v...thì chúng sẽ bị cuốn hút vào những lỗ đen trong vũ trụ, hút vào cực độ của nó rồi nổ ra biến thành vô số những hạt hạ nguyên tử, nguyên tử, nguyên tố .... cho đến những hạt mà bây giờ khoa học chưa tìm ra đó là sắc đen ( nền khoa học hiện đại đã đặt cho danh từ đó ) sắc đen đó vô bờ bến vô thủy vô chung sắc đen đó bao trùn cả thiên hà cả vạn tỉ thiên ngân hà không kể đếm được. Những hạt hạ nguyên tử đó biến chuyển có thể thành những hạt nhỏ hơn hàng tỉ tỉ lần nữa, và trong hàng hàng tỉ hạt đó chúng biến dạng thành những vì sao, quả đất, thiên thạch, nước, lửa, đất, kim loại, ánh sáng, năng lượng. Chúng xoay cực nhanh ma sát với nhau thành năng lực lửa, chúng ma sát với nhau bằng những vòng chuyển động nhỏ hơn hoawjcn hẹ hơn thành những chất khí, chất loãng, chất đặc...những cái thấy cái nhìn đó đều trong thiền quán, mật tông, vipassana giáo pháp của chư Phật. Người thực hành Vipassana sẽ thấy như vậy và thấy biết cảm nhận hơn rất nhiều không thể đo lường được. Từ cái thấy hay biết đó người hành giả họ sẽ thấy những cuộc đời, những sự kiện, những ý niệm chi tiết ái luyến, tình thức , tham giận, thấy hạnh phúc khổ đau....thấy rất rõ chân thật vì tuệ minh sát, tuệ phật đó nó ở trên từng vi thể của sắc thể vi nguyên tử trên, cảm thọ họ ở ngay của sự chuyển động ma sát hình thành thể hiện nên vũ trụ vạn vật...từ cái thấy chân thật đó, nhưng ngay đó bản tuệ của họ và vạn niệm vạn vật tâm ý thức của từng chúng sinh . Từ vi thể nguyên tử đến tận cùng của “ như vậy” mượn chữ như vậy để diễn đạt nó , vì ngay đó không có một cái gì cả. Người hành giả thấy “như vậy” . Nhưng không có người trên từng vạn niệm vạn vật. Tâm ý thức ngay nơi đó hạt mưa rơi bên thềm chiếc lá , hoa nở, nước chảy, tiếng trăng thu, mùa nước chảy róc rách. Người hành giả đó giữa cuộc đời, giữa vũ trụ kêu nghe tiếng lòng của vũ trụ, nghe bản nhạc nghìn thu. Những tiếng đó A La Hán, Bồ tát thể hiện nên những cung bậc – vỗ về cho ai đã khóc đầy nước mắt bốn biển, cho những ai cười tung vỡ cả vì sao.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam.

Ô hay! Những tiếng nổ trong vụ trụ ấy, những cuốn hút của những lỗ đen trong vũ trụ là âm thanh lời nói thông điệp, năng lực của mật chú, là lời của chư Phật ba đời.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: T.C. Trí
Mật tông Hiệu: Kim Cang Kiết Tường


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 6 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
haiha232 trên 18-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 18-10-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#5 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 09:14:32(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
con đọc bài của thầy viết.bóng của thức,con mới hiệu hạt hạ nguyên tử còn nhỏ hơn hạt bụi gấp nhiều lần những cảnh giới thấy được những hạt hạ nguyên tử thì chỉ có ở những chơn sư đắc quả tứ thiền chở lên.con thấy thầy viên mật trì niệm trong đi đứng nằm ngồi mọi lúc nơi,ở thầy niệm chú là an lạc hạnh phúc.thầy là tấm gương sáng cho chúng con học tập ở kiếp này va vô lượng kiếp,chúng con luôn ghi nhớ những lời thầy chỉ dạy của thầy tu học phải tỉnh thức chuyển hóa những tâm thức còn tham sân si,ngã chấp vọng tương.chúng con muốn chuyển hóa được các nghiệp thức trên chỉ gia công trì niệm mật chú chuẩn đề,để cầu trí huệ cầu phước báu giải thoát.úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.bộ lâm.om ma ni padme hum;úm a hum.
thanks 4 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 21-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.