Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 01/03/2020 lúc 11:11:28(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2267 lần trong 370 bài viết
UserPostedImageHẠNH PHÚC TRONG TA
Người hành giả đã vào sự thể hiện tâm mình trong thiền quán hiện tại trong tâm thức của mình phải thật tỉnh thức. Từ nơi khẩu hành niệm người hành giả sẽ chuyển hóa sang tâm niệm tưởng, ở tầng tư tưởng này người hành giả phải sáng lên, bừng lên kên trong thiền lý vô ngã, không, vô thường. Những ý niệm vạn pháp hình ảnh, âm thanh, thọ cảm không chấp thủ dính nơi đây. Không khẳng định thiện ác. Hãy thiền quán quan sát cũng như mình là chủ nhà, ngồi tại nơi nhà trong mình tất cả. Kẻ trộm xấu luôn cả tốt, thân quen xa lạ đều thấy biết nhưng không có hành động gây tạo chấp giữ cho là thật là giả. Hãy tỉnh thức vang lên: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Những bóng dáng của sáu trần; sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp được tàng giữ trong sáu căn; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Chúng sẽ thay phiên theo một tính chất tự nhiên thể hiện trùng trùng duyên khởi và huân tập tiếp. Cho nên ngay đây người hành giả phải tỉnh thấy, biết, cảm nhận những hình sắc âm thanh cảm xúc đó. Cũng như ông chủ quán sát khách đến nhà mình và hãy thực hiện phương tiện thiện xảo của pháp thiền quán Mật chú Chuẩn đề.Ngay những sắc âm thanh cảm thọ đó thể hiện lên, chúng ta hãy thấy biết ngay những âm thanh sắc đó gắn cho nó ( Tầm), quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm).]( Tầm)[/b], quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm).Nếu những niệm tưởng sắc, thọ âm thanh cảm xúc đó có thể hiện liên tục nên thì ngay nơi đó ta sẽ thụ hưởng được một gia tài giáo pháp của Đức Phật thật hoan hỉ. Vì tất cả chúng đều thể hiện ngay giờ phút hiện tại đó mỗi cá nhân, cá biệt đơn vị đó đều mang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây chúng ta có thể nghe thấy hay biết cảm nhận rất nhiều mật chú hoặc hồng danh A Di Đà Phật. Vì tâm ta từng sát na đến có ý niệm nảy lên như vậy ta sẽ thấy vạn vật, vạn niệm trong tâm ta đều niệm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm đã thuần thục như vậy thì không còn có vọng tưởng thiện ác “ Hỉ Lạc” liền ngay đó phát sinh. Năm thiền chi: Tầm – Tứ - Nhất Tâm – Hỉ Lạc năm cái này kết tụ thành quả Sơ Thiền.] Ngay những sắc âm thanh cảm thọ đó thể hiện lên, chúng ta hãy thấy biết ngay những âm thanh sắc đó gắn cho nó ( Tầm), quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm). Nếu những niệm tưởng sắc, thọ âm thanh cảm xúc đó có thể hiện liên tục nên thì ngay nơi đó ta sẽ thụ hưởng được một gia tài giáo pháp của Đức Phật thật hoan hỉ. Vì tất cả chúng đều thể hiện ngay giờ phút hiện tại đó mỗi cá nhân, cá biệt đơn vị đó đều mang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây chúng ta có thể nghe thấy hay biết cảm nhận rất nhiều mật chú hoặc hồng danh A Di Đà Phật. Vì tâm ta từng sát na đến có ý niệm nảy lên như vậy ta sẽ thấy vạn vật, vạn niệm trong tâm ta đều niệm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm đã thuần thục như vậy thì không còn có vọng tưởng thiện ác “ Hỉ Lạc” liền ngay đó phát sinh. Năm thiền chi: Tầm – Tứ - Nhất Tâm – Hỉ Lạc năm cái này kết tụ thành quả Sơ Thiền.
Tâm chúng ta đã thuần thục rồi thì nó sẽ thiển hiện ra bên ngoài từ tâm thuần thục nương theo vạn pháp, ý niệm tự niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thì ngay hiện tại chim kêu, tiếng kèn xe, tiếng động, âm thanh tất cả trong xã hội thể hiện ra đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, luôn cả những thọ cảm trên thân trong tâm ta đều thể hiện lên thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi thân ta bị ngứa, bị đau, khi tâm ta có những thọ cảm vui buồn hờn giận chúng đều được thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Như vậy vạn niệm, vạn pháp đều thể hiện niệm Mật chú Chuẩn Đề. Đức Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa chữ Tâm, Tánh là: “Có cả thảy sự vậy là Tâm, Ly cả thảy sự việc là Tánh”. Khi tất cả ý niệm thọ cảm hình sắc vạn vật đến trên thân, trên tâm chúng đều được sự tỉnh giác của chúng ta thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Như vậy ngay nơi đây ta có một tâm niệm mật chú Chuẩn đề, tâm ấy luôn luôn thể hiện. Tức từng ý niệm từng sự vật đều thể hiện thần chú, thực hiện bằng một phương tiện thiện xảo. Tức là chúng ta thoải mái hằng giờ, hàng phút, từng sát na để một ngày nào đó một giọt mưa rơi ngoài thềm, một trái sung rụng, một tiếng hét của Đức Sơn, Lâm Tế, một tiếng ngay đó vang lên. Cả đất trời chuyển động vạn vật, vạn niệm như như.

Một như, hai như
Tiếng lá rơi,
Nước rớt tủm
A – Ly tất cả là Tánh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: TC Trí
Mật Tông: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 20/05/2020 lúc 05:23:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 6 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 01-03-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 01-03-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-03-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 02-03-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-03-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 02/03/2020 lúc 04:14:05(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2751 lần trong 672 bài viết
"Ngay những sắc âm thanh cảm thọ đó thể hiện lên, chúng ta hãy thấy biết ngay những âm thanh sắc đó gắn cho nó ( Tầm), quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm).]( Tầm)[/b], quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm).Nếu những niệm tưởng sắc, thọ âm thanh cảm xúc đó có thể hiện liên tục nên thì ngay nơi đó ta sẽ thụ hưởng được một gia tài giáo pháp của Đức Phật thật hoan hỉ. Vì tất cả chúng đều thể hiện ngay giờ phút hiện tại đó mỗi cá nhân, cá biệt đơn vị đó đều mang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây chúng ta có thể nghe thấy hay biết cảm nhận rất nhiều mật chú hoặc hồng danh A Di Đà Phật. Vì tâm ta từng sát na đến có ý niệm nảy lên như vậy ta sẽ thấy vạn vật, vạn niệm trong tâm ta đều niệm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm đã thuần thục như vậy thì không còn có vọng tưởng thiện ác “ Hỉ Lạc” liền ngay đó phát sinh. Năm thiền chi: Tầm – Tứ - Nhất Tâm – Hỉ Lạc năm cái này kết tụ thành quả Sơ Thiền.] Ngay những sắc âm thanh cảm thọ đó thể hiện lên, chúng ta hãy thấy biết ngay những âm thanh sắc đó gắn cho nó ( Tầm), quán xét biết nó là Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( Tứ) liên tục, liên tục để đạt được trạng thái ( Nhất tâm). Nếu những niệm tưởng sắc, thọ âm thanh cảm xúc đó có thể hiện liên tục nên thì ngay nơi đó ta sẽ thụ hưởng được một gia tài giáo pháp của Đức Phật thật hoan hỉ. Vì tất cả chúng đều thể hiện ngay giờ phút hiện tại đó mỗi cá nhân, cá biệt đơn vị đó đều mang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây chúng ta có thể nghe thấy hay biết cảm nhận rất nhiều mật chú hoặc hồng danh A Di Đà Phật. Vì tâm ta từng sát na đến có ý niệm nảy lên như vậy ta sẽ thấy vạn vật, vạn niệm trong tâm ta đều niệm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm đã thuần thục như vậy thì không còn có vọng tưởng thiện ác “ Hỉ Lạc” liền ngay đó phát sinh. Năm thiền chi: Tầm – Tứ - Nhất Tâm – Hỉ Lạc năm cái này kết tụ thành quả Sơ Thiền. - Lời của Cư Sĩ Thanh Hùng "

Nếu người hành giả nào chuyên tâm nơi sự tu trì thực hành thì sẽ thọ nhận được pháp bảo những phương pháp thực hành thiền quán, quán tưởng đưa người hành giả đến sự giải thoát nơi tâm. Hãy Tầm - tìm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum, hãy Tứ - Trì giữ sự liên tục của âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum để đạt được trạng thái - Nhất tâm. Như Thầy Bảo nơi đó ta sẽ thụ một cảm giác " Hỉ Lạc" gia tài pháp bảo để hưởng trái ngọt đầu tiên quả " Sơ Thiền".
Chúng ta hãy thực hiện thực hành như lời Thầy chia sẻ chắc chắn sẽ hưởng trái ngọt bởi sự trưởng dưỡng của tinh tấn, nhẫn nhục ba la mật Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.

Sửa bởi người viết 02/03/2020 lúc 04:15:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 02-03-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 02-03-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-03-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.