Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 15/04/2020 lúc 04:45:33(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2781 lần trong 407 bài viết
UserPostedImage


Thực hành pháp bảo để thấy đời sống chân thật
Giáo pháp của Đức Phật có khắp ở mọi tâm niệm khía cạnh tâm thức vạn sự vạn vật. Người hành giả có đầy đủ sự Đức tin, tín cẩn cần mẫn thực hiện giáo pháp của chư Phật sẽ thấy hoàn toàn được sự an lành, lợi lạc. Vì tất cả đều là vạn pháp, phật pháp thì tất cả đơn vị sắc thọ tưởng hành thức thể hiện lên tâm thức sẽ đều có một công năng, năng lực vi diệu. Ở đây mật chú Chuẩn Đề, mật chú Uế Tích Kim Cang, mật chú Nhất tự Đà la ni, Lục tự đại mình Đà la ni, Hộ thân, Tịnh pháp giới ... ở đây sẽ thể hiện ra những mật chú trên, những mật chú này 10 phương 3 đời chư Phật đều thể hiện lên, đều thể hiện sự an lành, an lạc, lợi lạc đưa chúng sinh thoát ly sinh tử luân hồi, duy trì giáo lý năng lực ở hai khía cạnh vô vì và hữu vi.

Mật chú Chuẩn Đề ở đây chỉ có vỏn vẹn chín chữ, ở những bài khác cũng thường thể hiện lên những ý nghĩa này, nhưng qua những giai đoạn tu tập chi tiết thể hiện có khác nhau . Chín chữ này có 10 phương 3 đời chư Phật, người hành giả muốn tìm về trong lãnh vực vô hình năng lực của mật chú, hành giả chí tâm tỉnh giác trì niệm sẽ thấy cảm nhận vô số hình ảnh quốc độ, hằng Hà sa số chư Phật , Bồ tát, chư Thiên, Thánh chúng trong đó. Ngay nơi những ý niệm thực hành mật pháp, ở bất cứ khía cạnh chi tiết nào ngôn ngữ chữ viết nào, ở bất cứ ngôn ngữ chữ viết ở khắp vi trần cung cõi, quốc độ, định vị đều thể hiện thấy cảm nhận cả. Ở đây xin trích dẫn những năng lực duy chuyền chuyển biến từ các cung cõi qua 3 cõi; dục, sắc, vô sắc. Trước khi thể hiện những vấn đề này, xin phát thể hiện ra cuộc sống năng lực Mật chú trong tâm thể hiện. Người hành giả khi thể hiện chuyền tải những duy niệm năng lực mật chú để mật Khải lên thị hiện đó là năng lực, đó là giáo pháp thì phải có rất nhiều công Đức, thời gian Phước báu . ở đây muốn nói lên phải có đầy đủ sự tu học kính tin nơi chư Phật, nơi giáo pháp. Ở đây tôi đã thực hiện mật chú Chuẩn Đề những mật chú trên đã 30 năm, 35 năm. Trì niệm từ những âm chú rất bình vị, bình thường cho đến sự duy lực chuyển động năng lực âm tiết đến từng sự vật, từng giác niệm. Khi đó những duy niệm năng lực này duy trì trên những vạn niệm, vạn sự, vạn pháp. Những vạn niệm, vạn pháp, vạn thực này nó thể hiện lên bằng nhiều hình thức khác nhau. Có khi chúng ( những chủng tử ) thể hiện lên những hạt đủ màu thể hiện lên năng lực tia ánh sáng, năng lực điện chớp ở khắp mọi hình ảnh cảm xúc, thọ cảm, thức tâm. Nó rất vi tế và trùng trùng duyên khởi. Ở đây người hành giả phải rất tỉnh giác ( tỉnh như thận trọng xem xét trên tam pháp ấn - không, vô ngã, vô thường) phải thật tỉnh giác để biết đó là Đức Phật, chư Thiên, chư Bồ tát, chư Thân, là giáo lý của chư Phật, Giáo lý mang màu sắc tà kiến. Người đệ tử mật tông này nếu thiếu những tiêu chí trên dễ đi vào con đường tà kiến không phát triển được trí tuệ giác tâm, không thoát khỏi sự khổ đau, tham sân si. Nếu còn vướng vào tham sân si thì sẽ bị cảm nhiễm nơi thần thông, rồi được có không sẽ tạo nên sân si, mê vào những chi tiết bí mật nằm ngay nơi đây. Thí như có thể thấy được những chư vị thần, quỉ, chư thiên. Thấy thọ nhận pháp khí, pháp thuật mật phù, linh phù. Vì ở những tầng tư tưởng này người hành giả sẽ thể hiện được những phần năng lực vẽ linh phù thấy sáng, thấy năng lực, thấy đánh, so sánh bằng những mật phù, mật khí( vũ khí bí mật ) khác nhau. Tuỳ theo sự tu học tầng giác ngộ kiên trì, kiên nhẫn thực hiện niệm trì mật chú mà thể hiện thọ nhận. Ngay nơi sự Huân tập đó, ngay đây người hành giả phải luôn luôn trai dồi trí năng hiểu biết đến giáo lý giải thoát vô ngã của chư Phật. Phải biết ngay nơi những chi tiết sự kiện xảy ra đó nó được duyên hợp như thế nào, nó sanh, trụ, dị, hoại, diệt. Phải biết thật rõ để nhẹ nhàng tiếp tục đi vào lý chân thật giải thoát. Trên bước đường đi này người hành giả phải luôn quán xét mình xem coi ngay nơi đó chúng được hình thành như thế nào. Mọi người chúng ta đôi khi nhìn phật pháp thực hiện giáo pháp bằng những cách thức hời hợt, tự phụ, tự ngã, tự cao tự đại. Những tâm thức ý niệm đó nó chỉ là những sự ràng buộc che lấp sự giải thoát, thâm nhập vào giáo pháp chân thật của chư phật. Các bạn đã thấy tôi mô phỏng một vài điều, một vài chi tiết nội dung thực hiện pháp tu. Nó cũng rất dễ nhưng cũng rất khó- nó, chúng ta không thể chỉ trì niệm một câu thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hay Om Ma Ni PadMe Hun, hay Uế Tích... mãi mãi mà không thể hiện sự quán tưởng từng âm thanh, rồi từng âm thanh phát sáng duy chuyền năng động, chuyển động trên dưới đủ màu sắc nhanh chậm . Chúng ta tu thực hiện mật chú Là phải biết chân thật động dụng thanh tịnh đời sống của Mật chú đó. Phải biết hành trạng sống như thế để một ngày nào đó thể hiện sự sống của nó, nó tự thốt lên, tự thể hiện bản năng duy lực nhiều đời hiện có nơi đó thì năng lực của những âm tiết đó chúng mới kết hợp thành năng lực vi diệu. Chu vi là nhỏ nhiệm - diệu là sự duy niệm, duy lực ở mọi nơi thể hiện bản năng, bản chất chương cú đó theo phật, pháp, tăng. Vì tất cả bản chất chân thật của những chương cú Đà la ni là giáo lý của 10 phương 3 đời chư Phật, là sự sống công Đức, đại từ đại bi, hỉ xả, đại hùng đại lực của chư Phật, đại trí tuệ đang thể hiện trong bạn sự, vạn pháp.

ÚM Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum
Thực hành pháp bảo
Đó là từ ngữ - nhưng khi biết nó là từ ngữ đấy là pháp bảo - để thấy biết cảm nhận rung động tâm thức vạn sự vạn niệm chân thật- nơi chân thật không có vùng đất tâm chân thật
Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC Trí
Mật Tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 20/05/2020 lúc 05:24:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
haiha232 trên 16-04-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 20-04-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 25-04-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-04-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 26-05-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 10-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 27/04/2020 lúc 10:03:21(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 681 lần
Được cảm ơn: 3141 lần trong 785 bài viết
Thầy đã chia sẻ những giác tâm vì diệu nơi ấy, thật không thể nghĩ bàn năng lực giáo pháp vi diệu của Đức Phật, năng lực vi diệu của mật chú Chuẩn đề đưa người hành giả đến sự giải thoát. Ngay nơi âm lực thôi cũng thể hiện lên quốc độ vi trần, năng lực vũ trụ, trí Huệ người hành giả thể hiện lên được. Ngay nơi ấy quốc độ vi trần, sự năng động chuyển năng lực vũ trụ người hành giả qua thời gian năng lực tâm thức thọ nhận, ấn tâm từ trí Huệ như lai trao chuyền. Sự giao lưu tương tác người hành giả với chư vị là sự thường hằng không khác.
Hãy tinh tấn để thọ nhận lại sự giác tâm thường hằng ấy.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm - Om ma ni PadMe Hum
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 27-04-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 26-05-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 10-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#3 Đã gửi : 26/05/2020 lúc 11:26:48(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 918 times
Được cảm ơn: 251 lần trong 102 bài viết
Úm bút quát hốt lốt ma ha bát ra ngân na ngái vẫn cháp vẫn mê ha ni, vĩ hiệt vĩ ma na thê, úm chước cấp na, ô thâm mộ hốt lốt hùm hùm hùm hùm hùm phấn phấn phấn phấn phấn.... toá ha bộ lâm. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, om ma ni padme hum, úm a hùm. A Mi Đà Phật.
thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#4 Đã gửi : 11/06/2020 lúc 04:35:19(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 341 lần trong 67 bài viết
Từng lời pháp mộc mạc mà thâm trầm của Thầy,như thấm vào tâm trí.Mà dẫn chất là thần chú Chuẩn Đề,Lục tự đại minh chân ngôn.Cứ vậy,ý vị cứ tuôn chảy tuôn chảy…
không gắng gượng phân tích để hiểu ,con chỉ đơn thuần lắng nghe Thần chú,cảm niệm pháp vị.
Thầy thị hiện cho đệ tử chúng con thấy oai lực,diệu dụng của mật chú,nhưng đồng thời cũng ngay ấy,là sự tỉnh giác,quán niệm Tam Pháp ấn Khổ- Không-Vô Ngã.
Lý ,sự viên dung…
Tịch tĩnh,diệu dụng.
Diệu dụng,tịch tĩnh.
Ngay nơi ấy,đệ tử phủ phục đảnh lễ Người!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.OM MANI PADME HUM.
thanks 6 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 12-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.