Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 08:50:03(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết
UserPostedImage
NHỮNG HẠT SÁNG TÂM THỨC
Trước đây qua những hình ảnh diễn đạt thể hiện bằng ngôn từ. Ngay sự thể hiện ý niệm tôi không có phân biệt tách riêng một trạng thái nào của Đức Phật cả. Đối với tôi chỉ có một tông là Phật tông, không có phân ra Tịnh độ tông – Mật tông – Thiền tông. Ngay bây giờ chúng ta nếu tu ở ngay chỗ ngay tư tưởng pháp tánh gọi là nguyên thủy, thì chúng ta cũng phải đảnh lễ Chư Phật, chư vị A La Hán, Chư Thiên, Chư vị Thầy Tổ nhiều đời đời kiếp kiếp. Như vậy chúng ta cũng niệm, nhớ tưởng, quán tưởng đến Tam Bảo. Tức quán tưởng đến hằng hà sa số chư Phật, Bồ Tát, A La Hán. Thì ngay chỗ Tịnh độ tông cũng đảnh lễ niệm trì Đức A Di Đà Phật cùng tam bảo 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh chúng, chư Thiên. Và ngay chỗ Thiền tông cũng vậy phải đảnh lễ đức Bổn Sư, đảnh lễ 3 đời chư Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư Bồ tát, chư Thánh chúng. Đó là lễ, năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Tất cả những động tác ý niệm thân tâm ấy trong giờ phút đó trong hiện tại đó không có 3 thừa, không có Thiền tông – Mật tông- Tịnh độ tông – hay Nguyên Thủy, Đại thừa gì cả. Đây là sự cảm nghĩ của tôi. Ngay trong giờ phút hiện tại đó nó “như là”, “ như vậy” còn ai đó mỗi ai đó đều có một cảm nghĩ, một dòng suy tư, tư tưởng khác nhau, thể hiện vài nét này để tôi thầm chứng minh với cái biết của tôi là chỉ có một tông. Để từ đó đi vào tự tâm, tự giác của mình không trở ngại.

Ở những đoạn trước tôi thể hiện lên năng lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vì nhân duyên linh ảnh của Ngài và Đức A Di Đà Phật cũng một lần nữa tôi xin thể hiện lại bằng câu chuyện là đến chánh điện chùa Từ Hiếu tôi đã thấy Mật chú Chuẩn Đề, Lục tự Đại minh chơn ngôn, Tịnh pháp giới chơn ngôn, Hộ thân chơn ngôn, Tam tổng trì chơn ngôn ( Úm A Hùng), Hồng danh đức A Di Đà Phật. Ở ngay giữa chánh điện là một tượng A Di Đà Phật, phía sau trên thờ Tam Thế Chư Phật. Đức Phật A Di Đà Phật ở đây thể hiện một oai nghi thật uy vũ Đức Phật kiết ấn.

Ngày xưa, thật xưa tôi thường nghe chư vị Hòa Thượng kể về tất cả những chùa ở miền Trung thường đa số tu theo dòng Thiền này dòng thiền kia. Nhưng chùa nào cũng thờ Đức Bổn sư, Đức A Di Đà Phật, và chủ yếu đều có thờ trì niệm ngũ bộ chú, tổng trì chơn ngôn. Tất cả các chùa đa số trên những bảng tượng để thờ ở chùa đều có ghi mật chú Chuẩn Đề - Om Ma Ni PadMe Hum – Úm A Hùng. Chứng tỏ rằng chư vị Tổ Thầy ngày xưa pháp tu của quí Ngài là Mật chú và Tịnh độ A Di Đà Phật – Thiền tông. Quí Ngài được truyền trao, quí Ngài thọ nhận và truyền trao rất vi diệu, và đầy đủ công đức, trí huệ năng lực. Vì ở ngay nơi pháp tu của quí Ngài nó có đầy đủ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Phật lực, Pháp lực, Tăng lực. Tất cả giáo pháp của chư Phật đều nằm trong tinh túy đó. Nên đời sống quí Ngài thật sự là an lạc, thoát ly đi sự sợ sệt từ những năng lực huyền bí quí Ngài hoằng pháp thật tích cực. Ngay sự thể hiện hoằng hóa đạo pháp quí Ngài đã chứng ngộ thật sự bản tâm, bản thân. Chư Pháp chỉ là một, và chỉ có một tấm lòng từ bi. Mặc dù thật hiện từ bi những quí ngài có đầy đủ sự dũng – lực trong tâm pháp, trong giáo lý của chư Phật, trong pháp tánh của chư Phật. Một ngọn gió thổi qua, một lá cây rơi, một tiếng mưa rơi, chim kêu, cọp gầm, sấm set....quí Ngài đều thể hiện phổ hóa chứng thật, thấy rõ. Ngay nơi đó là A Di Đà Phật, là mật chú Chuẩn Đề, là năng lực quán sát của trí tuệ, là năng lực hóa thân, báo thân của chư Phật. Ngay nơi đó quí Ngài thấy rõ. Như vậy là Phật, là Pháp, là Tăng, là năng lực, là trí huệ....là tất cả thế gian này có và không tất cả khi thế gian vũ trụ này không có.
Đến đi không một ngày dừng trụ
Như lai trong cánh hoa
Buổi chiều
Ánh sáng ban mai
Sấm sét đỉnh Thiên sơn
Lạnh ngắt.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum.
Ngày về với Tịnh độ
Nơi ấy Mật tông chơn ngôn phật tánh hiện.
Ai bảo rằng ngày ấy “ như vậy”?

Sơ lược qua những ý niệm trong thức lưu trú để thấy biết ngay vị trí, ngay nơi mình đang tu đang thể hiện phổ hóa giáo pháp chư Phật trong bản tâm của mình. Trong sự đi lại tới lui cao thấp của ý niệm đừng bị ràng buộc, thì ngay chỗ đó chúng ta thấy nhẹ nhàng an lạc hơn thoải mái hơn khi thực hiện giáo pháp của chư Phật ( giáo pháp ở đây tôi muốn nói rằng ba tông đầy đủ, Đại thừa cùng nguyên thủy không phân biệt).


Ngày tôi thọ nhận Ấn khế bí mật ( Đại luân kim cang ấn pháp) là ngày vía Đức A Di Đà Phật nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch. Cho nên trong tâm tôi bao giờ cũng coi Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni – Đức A Di Đà Phật là một vị Thầy kính mến nhất. Đức A Đi Đà Phật trong thiền định trong sự tĩnh lặng của tâm thức tôi gặp đảnh lễ và được Phật A Di Đà quán đảnh xoa đầu. Một câu A Mi Đà Phật trong thiền định gặp ngay Đức Phật cao lớn to, không thể nghĩ bàn được. Trong linh ảnh đó tôi thấy quả địa cầu này nằm rất nhỏ trong lỗ chân lông của Ngài. Mỗi lỗ chân lông của Ngài có rất nhiều vị Phật mang đủ màu sắc ánh sáng khác nhau, mỗi vị Phật đầu tóc xoắn và ngay ngực chữ Vạn thật sáng màu đỏ - trắng vàng kim – màu xanh kim rất nhiều màu. Chữ Vạn ở nơi đây rất màu nhiệm mỗi lúc chữ Vạn đó xoay thì ánh sáng những năng lực như những dòng điện năng lan tỏa ra rất xa, chấn động mọi loài mỗi giác niệm. Cho nên những chúng sinh nào trong mười phương khởi niệm A Mi Đà Phật thì đồng với sự chuyển động của chữ Vạn ấy. Nơi chữ Vạn đó phát ra vô số âm thanh, âm ngữ rất dễ chịu nghe cảm nhận rung động tâm, tiềm thức “ như là” A Mi Đà Phật. Chúng sinh nào thọ trì đọc niệm liên tục, chữ Vạn đó xoay cuốn hút âm hưởng âm lực đó vào chữ Vạn. Chữ Vạn ngay ngực của Đức Phật A Mi Đà không thể nghĩ bàn được. Năng lực phát tiết ở chữ Vạn đó thấy nó được rung động chuyển động ở vô số Đức Phật hóa thân trong lỗ chân lông.
Ở đây bằng sự thật của tâm mình nói ra để thể hiện chuyển biến tư duy, tư tưởng giáo pháp Đức Phật ngay trong tâm tôi. Nếu người nghe người thấy có gì thì mong rằng nó cũng chỉ là những hạt mưa làm dịu mát tâm tôi thôi. Ngay nơi đó tôi được đức A Mi Đà Phật xoa đầu. Trong tâm thức tôi thấy cảm thọ dễ chịu. Ở đây trong xa thẳm và gần ngay tâm tôi nghe thật rõ ràng A Mi Đà Phật – A Mi Đà Phật – A Mi Đà Phật. Ngay nơi trong tâm đó vọng ra thể hiện ra A Mi Đà Phật. Tôi bảo rằng ngay nơi đó thể hiện A Mi Đà Phật hãy thoải mái để được an lạc. Mỗi niệm thể hiện ra đừng có điều kiện, đừng bị ràng buộc chấp dính vào cái gì cả. Vì tất cả cũng chỉ là khi thổi tắt đèn.
Phụt đèn tắt.
Khi đèn tắt từ đây qua đó.
Bạn thấy gì, hiểu gì?
Cười – đừng hiểu – thấy – Phụt.

Ở những bài viết này tôi thường hay thể hiện và ẩn tàng của 3 tông Thiền- Mật – Tịnh độ. Lúc đưa cơn sóng này lên, cơn sóng kia sụp xuống, con sóng lăn tăn – Biển cả sóng chỉ là nước.
Biển cả sóng lớn nhỏ
Lăng tăng – yên lặng – mát dịu
Chỉ là nước
Nước nếm mặn lạt chỉ có nước biết.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề tà bà ha. Bộ lâm – Om Ma Ni Padme Hum


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 26/06/2020 lúc 08:55:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 26-06-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 27-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-06-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-06-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 01-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 02-07-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 10-07-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 28-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 28/06/2020 lúc 08:22:17(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm A Hùm:A My Đà Phật.
thanks 6 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#3 Đã gửi : 28/06/2020 lúc 04:24:27(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 90 lần trong 37 bài viết
Nghe Thầy kể về quá trình tu học thực hiện bí pháp thật vi diệu. Thường thì rất ít ai phơi bày một phần sự thật về huyền linh này. Vì có thể bản thân những người hành giả đó không trải nghiệm qua những điều như vậy nên họ vin lấy cớ ngay vào tu mật là phải bí mật không được nói ra bí mật... để che đậy dấu đi sự tu học của mình chưa đâu vào đâu hoặc giả họ lấy cái lý này lý kia để nói xáo rỗng nguyên thuyết , tránh nói về sự thực hành trải nghiệm tâm thức các tầng lớp tư tưởng. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì chân lý vẫn là chân lý sẽ đi cùng với thời gian.

Cảm niệm sự thực chứng tu học của Thầy, mong sự chứng ngộ thường hằng tỉnh giác của Thầy hoá độ chúng sinh muôn loài các cõi.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm - om ma bị PadMe Hum.
thanks 7 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Thuong76 trên 28-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#4 Đã gửi : 02/07/2020 lúc 04:22:09(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 532 lần
Được cảm ơn: 253 lần trong 80 bài viết
Ở Thầy chia sẻ con thấy được nhiều khía cạnh Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông. ở khía cạnh nào Thầy cũng một lòng tôn kính giáo pháp của Đức Phật không nghiêng lệch sai biệt. Một sự hòa hợp mà không phải người Thầy nào cũng nói cũng thể hiện lên được. Con có người nhà cũng chuyên niệm hồng danh đức A Di Đà và vị thầy sư hướng dẫn tu niệm. Nhưng để nghe vị sư đó nói về cảnh giới sự thực chứng quốc độ Cực Lạc thì chưa nghe nói bao giờ, cùng nhiều vị sư Thầy khác cũng vậy chỉ lấy kinh giáo ra giảng ra chỉ chứ hỏi các vị ấy thật sự thấy được cực lạc quốc chưa? Chắc con nghĩ không ai dám trả lời câu này. Vì họ đã thấy bao giờ đâu mà nhận. Mong những bài viết của Thầy giúp cho những người con Tịnh độ có sự sách tấn hơn nữa trong tu niệm hồng danh Đức Ngài. Một sự xác thực rõ ràng cảnh giới cực lạc quốc từ người thật việc thật là Thầy chia sẻ chứ không phải chỉ ở trên lý kinh mô tả.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm - Om ma ni pad me hum
Nam mô A Di Đà Phật
thanks 6 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#5 Đã gửi : 03/07/2020 lúc 03:19:53(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn: 236 lần trong 35 bài viết
Ngày tôi thọ nhận Ấn khế bí mật ( Đại luân kim cang ấn pháp) là ngày vía Đức A Di Đà Phật nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch. Cho nên trong tâm tôi bao giờ cũng coi Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni – Đức A Di Đà Phật là một vị Thầy kính mến nhất. Đức A Đi Đà Phật trong thiền định trong sự tĩnh lặng của tâm thức tôi gặp đảnh lễ và được Phật A Di Đà quán đảnh xoa đầu. Một câu A Mi Đà Phật trong thiền định gặp ngay Đức Phật cao lớn to, không thể nghĩ bàn được. Trong linh ảnh đó tôi thấy quả địa cầu này nằm rất nhỏ trong lỗ chân lông của Ngài. Mỗi lỗ chân lông của Ngài có rất nhiều vị Phật mang đủ màu sắc ánh sáng khác nhau, mỗi vị Phật đầu tóc xoắn và ngay ngực chữ Vạn thật sáng màu đỏ - trắng vàng kim – màu xanh kim rất nhiều màu. Chữ Vạn ở nơi đây rất màu nhiệm mỗi lúc chữ Vạn đó xoay thì ánh sáng những năng lực như những dòng điện năng lan tỏa ra rất xa, chấn động mọi loài mỗi giác niệm. Cho nên những chúng sinh nào trong mười phương khởi niệm A Mi Đà Phật thì đồng với sự chuyển động của chữ Vạn ấy. Nơi chữ Vạn đó phát ra vô số âm thanh, âm ngữ rất dễ chịu nghe cảm nhận rung động tâm, tiềm thức “ như là” A Mi Đà Phật. Chúng sinh nào thọ trì đọc niệm liên tục, chữ Vạn đó xoay cuốn hút âm hưởng âm lực đó vào chữ Vạn. Chữ Vạn ngay ngực của Đức Phật A Mi Đà không thể nghĩ bàn được. Năng lực phát tiết ở chữ Vạn đó thấy nó được rung động chuyển động ở vô số Đức Phật hóa thân trong lỗ chân lông.

Trong tư tưởng con còn non kém nhờ những bài Pháp của Thầy gieo cho con những niềm an lạc , con đọc và nhập tâm trong lời pháp Thầy đang gieo duyên trong đó con quán tưởng linh ảnh Đức Phật A Mi Đà theo từng đoạn Thầy giảng con thấy Đức Phật cùng chữ Vạn cùng những Đức Phật hoá hiện trong từng lỗ chân lông của Ngài cùng lòng tin tưởng người hành giả thọ trì Mật Chú A Mi Đà Phật xuyên suốt sẽ luôn thọ nhận được năng lực điện năng thu hút màu nhiệm từ Đức A Mi Đà Phật thật tuyệt diệu . Nếu như không có những sự thực chứng , thực tu , chân thật từ bi của Thầy thì biết đến đời nào chúng con mới được nghe được nếm chạm những điều kỳ diệu về Đức Phật về pháp . Ngay lúc này con chợt tỉnh Đức Phật ở đây , Thầy ở đây thật tuyệt

Mỗi khi đọc bài của Thầy con cảm thấy rất tự hào và thoải mái tinh thần , khi đói bụng thì cần ăn là sẽ no bụng nhưng với người tu để được khai sáng nuôi dưỡng trí huệ tâm hồn phơi phới chỉ có thể là uống những bài pháp của Thầy tâm ngộ nhập trong pháp Phật thanh tịnh tỉnh giác . Một cảm xúc nâng nâng thình thịch trong tim . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 03/07/2020 lúc 03:36:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#6 Đã gửi : 03/07/2020 lúc 08:53:12(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 29 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
Om ma ni Pad me Hum
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề
thanks 5 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#7 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 01:27:08(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 365 lần trong 51 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ Lâm. Om ma ni pad mê hum
thanks 5 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.