Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 20/08/2020 lúc 10:48:12(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết

NĂNG LỰC NẰM TRONG SỰ THẬT HÀNH

Trong pháp tu theo thiền tánh mật chú Chuẩn Đề, phép quán kính đàn rất quan trọng. Vì kính đàn là đàn pháp trong kính đàn đó chứa vô lượng vô biên những điều vi diệu về năng lực trí tuệ, pháp tánh của 10 phương 3 đời chư Phật.
Người hành giả quán tưởng niệm kính đàn hoặc trì niệm nhất tâm quán tưởng kính đàn vào những đêm trăng sáng để cầu năng lực của Đức Phật Mẫu gia hộ. Năng lực của Đức Phật Mẫu đây là năng lực của 10 phương 3 đời chư Phật. Người hành giả thời gian này tu học hay bỏ hoặc xem nhẹ pháp bảo này. Tu học theo mật chú Chuẩn đề bỏ qua pháp quán kính đàn, không có kính đàn thì không có đàn pháp vô vi. Hãy quán tưởng kính đàn như mặt trăng, mặt trời. Người hành giả khi vào hành niệm mật chú Chuẩn Đề, nếu trong quá trình tu học của mình chưa có đắc Sơ thiền, hoặc các thiền khác cho đến Tứ thiền. Thì quí vị nên quán tưởng kính đàn. Từ từ mới ban đầu như một kính đàn tròn nhỏ. Quí bạn nên thỉnh mua một kính hình tròn về nhờ một vị Thầy, vị thiện tri thức gia trì niệm trì niệm quán tưởng vào kính đàn đó vào những ngày rằm trăng tròn 108 biến ( tất 108 lần). Nếu không có vị Thầy thiện tri thức nào quí vị nên chân thành cầu đạo, kính tin nơi pháp bảo này vào những ngày rằm trăng sáng. Mua thỉnh một kính tròn xếp giấy vải lại trước khi làm chú nguyện đừng dở mặt kính ra cho mọi người xem, hay hoặc rọi vào mặt của mình thân thể của mình vào. Hãy kính trọng kính đàn đó là một cái gì đó linh thiêng nhất. Vào đêm trăng tròn mở mặt giấy gói, xếp gương kính ra trì thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vào kính đàn đó 108 lần. Nhiều hơn càng tốt. Cũng đừng quên khi trì niệm quí vị nên phải có sự trì niệm đảnh lễ chưa Phật, Bồ tát, chư vị Thanh chúng. Phải có hương đăng hoa quả nhang đèn để tỏ lòng kính trọng pháp bảo. Pháp bảo là Phật sau khi Đức Phật diệt độ nên nhớ điều đó. Thực hành pháp tỉnh thức chân thật với lòng mình. Dùng từ “tỉnh thức chân thật” là lòng muốn nói với quí vị rằng hãy kính tin trọn vẹn với Đức Phật Mẫu, rồi ngay nơi đó có cái gì thì ta dâng cúng cái đó. Có sự sống an lành, an lạc ngay nơi đó ta cúng một bát nước vẫn tràn đầy công đức. Quan trọng nhất là kính tin thực hành pháp miên mật. Để đạt đến sự an lạc, bảo vệ phật pháp vì khi chúng ta đạt được pháp thì pháp ấy là tâm tánh là vạn sự vạn vật như vậy, thì pháp đó mãi mãi trường tồn. Đó mới thật sự là bảo vệ Phật pháp đời đời cửu trụ.

Kính đàn khi mới đầu ta quán tưởng như kính thường kia. Nhưng qua thời gian kính kia phát sáng rõ ràng như ánh đèn pha xe ô tô. Con đường phát tuệ quán sẽ phát triển như vậy. Vì sao vì Đức Phật mẫu thật từ bi tha lực, năng lực của Ngài sẽ gia hộ cho người hành giả với tâm chí thành và dần dần tiếp theo nữa kính đàn càng lớn càng phát sáng đủ màu sắc. Khi đó chúng ta tiếp tục an trí chữ Úm tại chính giữa kính đàn, trên vòng sát rìa vành của vòng tròn ta an trí tiếp theo Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. An trí như vậy từ trái sang phải. Mỗi ngày sau khi đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát xong chúng ta thứ tự theo nghi quĩ hành trì mật chú Chuẩn Đề . Nhớ khi hành trì ở mật chú nào đừng nên có tâm so đo phân biệt thần chú này, thần chú nọ quyền năng, năng lực trí tuệ công năng như thế nào. Quí vị nên để tâm bình thản, nhẹ nhàng với pháp tu của mình trong từng giác niệm. Tất cả mật chú đều là tâm của chư Phật 3 đời. Như quí vị thấy không tôi cũng đã từng quán tưởng mật chú Tịnh pháp giới chân ngôn. Chân ngôn đã đem lại cho tôi biết bao điều tốt đẹp an lạc, trí tuệ, công đức. Tôi thực hành các thiền quán khác như hơi thở, quán tưởng thiền quán tứ đại; đất, nước, gió, lửa. Quán kiến đại, Thức đại, không đại, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thức hữu xứ, diệt thọ tưởng....Đây không phải là nói cho hay cho tốt cái miệng cái mồn tới đâu. Đây là những điều đem lại sự an lạc chân thật của tôi. Vì khi quán tưởng Úm Lam, Lam tự hơi thở tôi đã hòa hợp với thân, tâm, ý. Trở thành hạt hạ nguyên tử này. Khi này đã có tướng định ấy trong tâm hư không ấy. Tôi ở trong đó nhưng không có tôi. Vì tất cả vào cảnh giới của thân tâm vào cõi sắc giới thì thân này tập khí này không còn nữa. Tập khí sắc tướng đó thể hiện lên nhẹ nhàng hơn. Ở ngay tưởng, thọ thì ngay đó tưởng thọ không có thân tướng thô. Nhưng những chuyện những ý niệm nào trong hư không đó nói lên đều có âm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Không những đưa hạt đó là Úm Lam, Lam tự không mà tôi đưa vào ý niệm trong vô niệm thức nghiệp đó tạo nên tất cả âm thanh của Lục Tự Đại Minh Chân ngôn – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Xỉ Lâm. Ngay nơi đó những ý niệm hình danh sắc tướng vạn pháp lên đều niệm mật chú.

Để chứng minh những điều nói trên một vài ý, một vài sự kiện để tỏa ra sự thể hiện của năng lực tu học. Như vậy người hành giả ngay đó thấy tòan bộ những hạt, hay những ý niệm nó bùng phát dấy động trở lên. Ở đây gồm có những hạt hạ nguyên tử dòng điện năng, năng lực tổng hợp . Năng lực đủ hình tướng tròn, dài, ngắn, hình gãy đủ tất cả những cái của thế gian nó hiện thực trong tâm hư không đó. Tất cả thể hiện như vậy. Nhưng ngay đây sự tỉnh giác làm chủ tất cả những niệm tưởng danh sắc tướng đó là một điều rất quan trọng. Người hành giả liền ngay đó cho tất cả những cái thứ đó sắc danh tướng đó từng cá nhân, cá thể. Cá nhân ở đây sử dụng như một hạt sáng thôi chứ không chỉ thật quyết định là một con người. Tất cả những cái đó đều là Lam tự, Lam tự màu sáng và có hàng vạn hạt, hàng tỷ, hàng vô lượng vô biên hạt sáng Lam tự đó phát tiết ra. Ở đây chỉ quán tưởng màu trắng khắp hư không để đạt thành thiền quán sắc tướng Kasina trắng. Khi tất cả những hạt đó đồng loạt phát sáng màu trắng thì người hành giả dùng tâm lực định lực tuệ lực của mình quán sát tưởng hạt sáng đó thì thấy ngay đó chúng mỗi hạt đều có vòng xoay quĩ đạo của từng hạt liền đó chúng ta người hành giả quán sát sẽ thấy chúng xoay quanh thật nhanh tạo thành một mặt phẳng . Như vậy nếu những hạt phân hóa tử nguyên phân tử chúng xoay nhanh, thì tạo thành vật cứng như kiềng như sắt. Còn xoay quanh chậm chúng là nước là bùn mềm... Như vậy, ngay khi đó người hành giả quán sát lại ngay chỗ tâm mình thân mình đang ngồi tu quán này để phát triển những hạt sáng tại nơi đó lan rộng ra tiêu đi những sức nặng u ám, màu không sáng tại thân ta để được thân ánh sáng trắng. Ngay đây người hành giả phải quán hạt trắng đó nó bắt đầu hoạt động trong từng đốt xương trắng của mình. Ngay đây nếu trước đây người hành giả đã từng quán bộ xương trắng rồi thì ngay nơi đây thật tốt. Vì chúng ta sẽ quán tưởng đó như một sự soi rọi quan sát từ sọ đầu, hố mắt, mũi, miệng, răng, hàm, hộp sọ, xương sống cổ nối đến đầu xuống tới vai qua hai tay quán đi theo từng đốt xương một. Qua khớp vai như thế nào, qua khớp chỏ thấy như thế nào. Qua khớp bàn tay đến các đốt xương lóng xương tay. ( Phép quán này ngày xưa tôi đi học y học cổ truyền hay học qua và đã rất nhiều lần mục kích sở thọ nhìn tận mặt, mắt. Tất cả các xương trên rất nhiều khi xem người ta lấy cốt). Khi quán xương hay phép quán này chúng ta phải kiên nhẫn đi chầm chậm quán thật kỹ hình tướng cấu trúc cấu tạo hợp giả của một vấn đề. Khi trí tuệ minh sát chúng ta qua từng khớp phải coi xem cho kỹ. Khi thệ quán đi qua từng điểm nhỏ đều thấy hạt sáng đó. Quán tay xong quán lại từ những đốt lóng tay đi lên vai xương sống, Qua từng đốt sống rồi xương sườn nhớ từng hạt sáng và trong phép quán này hay những phép quán khác người hành giả phải có tâm quán tưởng niệm tưởng sâu trong tâm thức của mình Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nghe cho rõ để được tỉnh giác và ngay nơi sự tỉnh giác đó trong những giờ phút không gian đó người hành giả không còn những vọng tưởng phân biệt theo tham sân si nữa mà có sự quán sát phân biệt của diệu lý và ngay đó luôn có những cái biết ở từng cấp độ tư tưởng niệm tụng trí tuệ công đức mà xảy ra thị hiện hóa thân của chư Thiên, chư Hộ pháp, chư Bồ tát, chư Phật. Ngay đó quí Ngài là chân sư của ta. Ngay đó ta có những cái biết, những cái phân biệt Diệu Quan Sát Trí .... 3 Trí. Ngay đó thật vi diệu có khi quí Ngài đến bằng âm thanh, bằng thọ cảm, bằng tưởng, hành, thức. Nhưng trên bề mặt của sự thông trí, thần thông tha lực cảm nhiễm, cảm niệm tâm thức của mình ngay nơi đó.

Để trở lại vấn đề Kasina, xương – Kasina trắng ánh sáng khi người hành giả quán tưởng quán sát như vậy rất nhiều lần tâm người ấy có một giờ phút sát na nào đó thể nhập chứng thật mình là bộ xương trắng. Bộ xương trắng là mình và ngay giờ phút đó hay khoảng thời gian nào đó tất cả hình danh, hình danh sắc tướng của bộ xương đó chúng rã ra và tiếp tục lan rộng, lan rộng trong không gian vô tận đó. Ngay đó ta là ánh sáng đã cũng không phải là ta mà cũng không khác. Vì ta ngay nơi đó chỉ có ta và nó. Ta và nó là cái gì thì một sự khế hợp theo cơ duyên lành nào trong khoảng sát na nào đó người hành giả hòa trong ánh sáng vô tận đó có sự sống chân thật với ánh sáng đó. Một điều chứng ngộ chỉ có người hành giả đó và chư Phật, Bồ tát biết thôi. Rồi ngay nơi đó người hành giả phải thấy chữ Lam tự là một điểm ánh sáng đỏ, xanh, vàng, đen và cũng phát triển như vậy thì quán năm màu của ánh sáng được chân thật chứng ngộ. Rồi người hành giả phát tiết được ra rộng trong hư không ánh sáng đó được thì thu lại được. Hãy tĩnh tâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Lam – Lam – Lam. Một thời gian nào đó mở mắt ra xoa bóp nhẹ nhàng thoải mái rỗi tĩnh tâm ngồi ngay ngắn lại để kiểm chứng thân tâm ta. Nếu người hành giả tâm bén nhạy trí tuệ công đức đầy đủ ngay nơi đây họ sẽ thật sự chứng ngộ thành một thân sắc tướng, thân sắc tướng này trong tâm thức nó nằm phía sau những sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thô nói chung được có. Hiện hữu tâm thức thể hiện thân nhu nhuyễn chuyển biến ẩn tàng thể hiện từng khoảnh khắc theo từng cơ duyên nhưng không mất đi bản tâm thanh tịnh, trí tuệ hiện thực. Những cái đều trên hữu hình những cái đến trong vô hình đều là mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là Om Ma Ni Pad Me Hum – úm Lam – Úm Xỉ Lâm .....hay hoặc sự tỉnh thức sát na tỉnh thức trong thể hiện bế tàng biến chuyển của Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cảnh giới của thiền tông. Ngay đây người hành giả sống và thực hiện đều trong giáo pháp của chư Phật đều là năng lực trí tuệ công đức vi diệu của 3 tông thiền, mật, tịnh độ bao gồm có vạn vật, vạn pháp, vạn niệm,
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là Om Ma Ni Pad Me Hum – úm Lam – Úm Xỉ Lâm – A Mi Đà Phật
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
NAM MÔ PHỔ HIỀN BỒ TÁT


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 15 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
haiha232 trên 20-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 12:06:38(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 365 lần trong 51 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm....
thanks 11 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Thuong76 trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#3 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 09:20:49(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 604 lần
Được cảm ơn: 322 lần trong 62 bài viết
Những bài pháp này là tư liệu quý giá,làm hành trang tu học cho đệ tử.Ngẫm lại con thấy mình thật phước duyên,vì tu học Mật chú,nếu chỉ dựa trên bề mặt Kinh điển thì thật khó,rất khó.Kinh điển chỉ thể hiện bề mặt nổi,còn ẩn sâu đó,là trùng trùng lớp lớp những áo nghĩa,bí mật.Tựa hồ ta đứng trước 1 tòa cung điện nguy nga đồ sộ,nhưng 4 bề tường thành vây kín,cổng đóng then cài.Nếu không có chìa khóa ta không thể vào,mà vào được rồi,không có bản đồ ta lại dễ dàng lạc lối.Sự tu học cũng y như vậy.Từ những điều khó càng khó như vậy,Thầy, từ bi tạo duyên quán đảnh trao truyền thần chú;Và giờ,chỉ dẫn cặn kẽ những cột mốc,dấu tích,tựa hồ trao tấm bản đồ cho đệ tử chúng con.Rồi nồng ấm kề bên động viên,khuyến tấn,khích lệ ,đôi khi là răn dạy nghiêm khắc,để những hạt giống tu học non nớt,bạt nhược trong con được trưởng thành.Với Thầy, cho con được gọi 2 tiếng Ân Sư để thể hiện sự tôn kính mà gần gũi,bình dị và thiêng liêng;giản đơn thôi mà bao hàm tất cả.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
“ Quan trọng nhất là kính tin thực hành pháp miên mật để đạt đến sự an lạc,bảo vệ Phật pháp,vì khi chúng ta đạt được pháp thì pháp ấy là tâm tánh là vạn sự vạn vật.Như vậy thì pháp đó mãi mãi trường tồn.Đó mới thật sự là bảo vệ Phật pháp đời đời cửu trụ.”
Một lời dạy quá chân thực cho những ai tìm đến Phật pháp để thực hành giáo pháp.Nó đánh thẳng vào cái tâm vọng động của con cùng biết bao người.Đưa cái tâm lăng xăng trở lại điều đơn giản thôi,hãy bình lặng ngồi xuống thực hành và chiêm nghiệm.Chỉ cần bình thản,nhẹ nhàng với pháp tu của mình trong từng giác niệm.Chỉ bấy nhiêu thôi ,là hàm chứa bao điều,thể hiện nếp sống đạo,là sự thực hành giới hạnh rồi.Khó thật khó nhưng cũng dễ thật dễ.Con xin tập điều giản đơn ấy,để chỉ là sự thoải mái và bình thản nội thức.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 12 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 21-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 02:56:24(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
Con nhớ có một lần Thầy giảng cho chúng con nghe về ngày xưa thời của Thầy tu học kinh sách rất ít tu học rất khó.Thầy cứ nghe ở đâu có kinh sách quý là Thầy tìm đủ mọi cách để được đọc
hoặc đến nghe giảng kinh.Như kinh hoa nghiêm hoặc kinh năng nghiêm,ở Thầy thể hiện lên tấm lòng cầu đạo giải thoát và trọn niềm tin vào giáo lý của Đức Phật tu học tinh nghiêm xuyên suốt chỉ một tâm duy nhất là: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà .Bộ Lâm, cho dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Thầy vẫn quyết tâm tìm cầu học đạo.Thầy đi đến tất cả các thánh tích trong nước và nước ngoài với cái tâm duy nhất cầu đạo để được sự ấn chứng của Chư Vị Thầy Tổ. Để mỗi bài pháp Thầy viết làm chấn động tâm thức của chúng con,ở thời mạt pháp đệ tử mà không gặp được loại tưởng đột phá và chân thật thì chúng con có tu học hàng ngàn kiếp cũng chưa thấy đạo.chúng con còn Phước được nghe Thầy giảng giải giáo lý của Đức Phật,nghe Thầy giảng các khúc mắc trong tu học thiền quán mật chú Chuẩn Đề.chúng con đã được thọ pháp bảo chân quý nhưng Sự thực hành còn biếng nhác rãi đãi trong tu học.trong mỗi lần đọc bài pháp Thầy viết làm tăng thêm động lực và nhắc nhở chúng con là luôn luôn để ý đến hơi thở trong khi trì niệm. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm trong mỗi khi tác trì niệm mật chú Chuẩn Đề.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm A Hum
A Di Đà Phật
Úm Lam
thanks 10 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#5 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 03:09:19(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 657 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 22 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 8 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#6 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 04:15:43(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 23 bài viết
Nói đến phương pháp quán Lam để trị bệnh cho chính mình. Tôi cũng đã được Thầy hướng dẫn chỉ dạy về phương pháp này. Cũng tự trị bệnh cho chính mình. Bởi những khi đau bệnh không ai khác ngoài mình hiểu chính mình mới từng bước trị thân bệnh của mình. Thân bệnh nhưng tâm không bệnh.
Có những lúc cơn đau tới bạn cứ hình dung nó như ngàn mũi dao cứa rách ngực của mình nó đi tới đâu biết tới đó cảm giác thật rất thật như ai đang từ từ cứa thịt da mình. Những cơn đau nó lên như những bản nhạc lúc thăng lúc ráng . Lúc đầu cái đau đó làm cho thân tâm tôi điên đảo không thở được chỉ biết ôm ngực. Nhưng cái khổ đó trong một thời gian rất ngắn tôi điều chỉnh lại hơi thở một là đi bệnh viện hai là tự chữa lành cho mình bằng sự tu học. Cái tâm này lúc đó đòi hỏi ở lòng tin kiên cố của hành giả. Mà tôi nhất quyết chọn pháp bảo. Khi tâm thức lắng xuống cùng sự sung động do cơn đau gây ra. Tôi lấy cái tỉnh thức để quan sát từng nhịp đau đó rồi quán chữ Lam là những hạt sáng chữ Lam từng nhịp đau đó lên xuống cùng chữ Lam lên xuống là những hạt nhỏ ánh sáng li ti chữ Lam kia . chỗ đau nào hạt đau nào cũng là chữ Lam, dần dần cơn đau hạ xuống sự nóng rát không còn nữa. Tôi nằm bình thản ngắm nhìn những cơn đau qua đi thì cũng là lúc trời sáng. Tôi thực hành chơi với cơn đau đó cũng mấy tiếng đồng hồ mới yên.

Pháp bảo năng lực vi diệu đó luôn tiềm tàng sẵn có nơi tâm chỉ cần lòng tin kiên cố năng lực tha lực ấy cùng chư Phật , Bồ Tát, Thánh Chúng, Hộ Pháp, Thầy tổ sẽ luôn đồng hành cùng tâm thức người hành giả. Do bản nguyện hộ trì gia hộ cho người hành giả. Do lòng từ bị của chư vi luôn cứu vớt chúng sinh thoát khổ. Tôi đã ít nhiều được nếm vị ngọt đó của chư vị ban tặng. Chỉ mong rằng sống và tu học sao cho xứng đáng với sự ơn này của chư vị.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 21/08/2020 lúc 04:18:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 11 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Thuong76 trên 21-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 22-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#7 Đã gửi : 22/08/2020 lúc 05:06:12(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn: 236 lần trong 35 bài viết
Con thật may mắn khi được Thầy gia trì năng lực Mật Chú vào trong kính đàn Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề giúp cho con khi hành thiền tu tập tại gia có được những phương pháp tu tập thuận lợi nhất biết nương nhờ năng lực của Pháp Bảo để có được sự tỉnh giác tĩnh tâm phát triển trí huệ hơn trong tu học và kính tin vào đàn pháp trong vô vi của Đức Phật Mẫu . Qua thời gian thay đổi cuộc sống con vì vội vã đã quên mất tầm quan trọng của Kính Đàn Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề , khi con đọc được bài Pháp Thầy dạy là lời nhắc nhở rất quan trọng đối với con , bởi kính đàn không chỉ để đặt trên ban thờ thờ tượng chưng như vậy vẫn chưa đủ lòng tôn kính với Pháp Bảo với Đức Phật với Chư Tổ .
“ Hãy kính trọng kính đàn đó như là một cái gì linh thiêng nhất . Pháp bảo là Phật sau khi Đức Phật diệt độ nên nhớ điều đó . Quan trọng nhất là kính tin thực hành pháp miên mật. Để đạt đến sự an lạc, bảo vệ phật pháp vì khi chúng ta đạt được pháp thì pháp ấy là tâm tánh là vạn sự vạn vật như vậy, thì pháp đó mãi mãi trường tồn. Đó mới thật sự là bảo vệ Phật pháp đời đời cửu trụ. “
Khi con luôn cầu nguyện hộ trì Phật Đạo đời đời cửu trụ , nhưng tâm thức vẫn còn mông lung lơ là chưa chuyên nhất tâm trọn vẹn với Mật Chú với Pháp Bảo lời Thầy dạy luôn luôn đánh thức nhắc nhở con , những ấp ủ nung nấu trong sự tu học nhờ có lòng từ bi gia hộ của Thầy luôn khơi dậy sự sống trong tâm con sự thực hành thiền quán Mật Chú Chuẩn Đề . “ Hãy Thực hành Pháp chân thật với lòng mình “ . Lại thêm một lần nữa tâm con được trở về với hơi thở bình tĩnh khi nghe lời Thầy dạy , con tạ ơn Thầy đã luôn dày công phu nghiên cứu thực hành pháp bảo viên mật nhờ đó Thầy luôn giúp và nuôi những mầm chủng tử duyên Phật lớn lên trong chúng con , qua bài Pháp con thấy mình rất cần biết quý trọng năng lực của Pháp Bảo vì chính nhờ năng lực pháp bảo của Chư Phật Chư Tổ Chư Thầy đã cứu sống con , nuôi sống con và nuôi dưỡng trí huệ trong con lớn lên .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

ÚM Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Pamde Hum . Úm A Hùm . Úm Xỉ Lâm . Úm Lam . A Mi Đà Phật

Sửa bởi người viết 22/08/2020 lúc 05:14:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Thuong76 trên 23-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#8 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 05:27:05(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 579 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 20 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#9 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 04:13:56(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 889 times
Được cảm ơn: 250 lần trong 101 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm Úm Lam Úm Xỉ Lâm
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#10 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 02:50:16(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 56 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe
thanks 3 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#11 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 11:44:13(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 532 lần
Được cảm ơn: 253 lần trong 80 bài viết
Thầy chỉ điểm cho hàng đệ tử thấy biết được tâm so đo phân biết pháp này pháp kia, thần chú này thần chú kia hay hơn. Ngay sự phân biệt này đã giảm đi biết bao nhiêu công Đức tu học, trở thành sự chướng ngại lớn trên đường tu mà không phải hành giả nào cũng biết. Cảm ơn Thầy đã phá chấp phần nào cái tâm phân biệt này của đệ tử.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
thanks 3 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.