Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 02:35:44(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2781 lần trong 407 bài viết

VÔ LƯỢNG CÕI PHẬT TRONG MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀNgười hành giả quán cửu tự trong kính đàn phải thật sự rõ ràng tỉnh thức thấy từng chữ nghe từng âm và trong phép quán này đòi hỏi người hành giả phải quán đủ 9 chữ, an trí trong kính đàn. Nhưng tất cả 9 chữ đó là những vị Phật, những quốc độ. Từ đó chúng ta có thể quán một chữ ÚM hoặc chữ nào đó cho thật sự rõ ràng, màu sắc âm thanh rõ. Nhiều khi chúng ta cứ quán suốt 9 chữ mà tâm lực, định lực chúng ta còn yếu khó có thành tựu được phép quán này. Tâm ta như những thú hoang nó luôn biến dịch khó lường người mới học đôi khi khó được an ổn, an định. Vì chưa thấy được những hành trạng chuyển biến chuyển dịch của tâm. Chúng ta hãy từ từ nhử, từng chút một. Quán một chữ đi, rồi 2,3 chữ cho đến 4, 5, 6 cùng 9 chữ. Thực hiện bình tĩnh như nuôi một con vật hay cho nó ăn, cho nó ngủ rồi từ từ ta thuần phục lấy nó. Cũng như trong nhà thiền có Thập mục ngưu đồ - 10 bức tranh chăn trâu. Tâm ta và trâu từ từ khế hợp thành một. Chứ đừng nóng nảy tham chấp, cố chấp một điều gì đó ở phương pháp ở lời dạy, ở kinh nghiệm. Vì lời dạy qua tâm ta phương pháp học hỏi huân tập qua tâm ta, kinh nghiệm cũng qua tâm ta ….rốt cuộc tất cả chỉ là tâm ta thôi. Cho nên khi thể hiện thực hành người hành giả phải thận trọng tỉnh thức quán sát tất cả những ý niệm cảm xúc đang có ngay nơi đó cũng như những bài tôi đã viết trước đây. Nhưng ở đây nói lại và thêu dệt chúng ở hình ảnh cục diện chi tiết, nội dung khác nhau để nhằm giúp cho hành giả thấy ở mọi khía cạnh khác. Từ đó được sự chủ động vững tin thực hiện giáo pháp, phương pháp tu học.

Cũng như những lần trước khi hành giả thực hiện phép quán nào đi nữa hãy điều tức lấy thiền quán hơi thở nền tảng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Lấy một điểm sáng trong tâm ta quán tưởng đó là Lam tự nhẹ nhàng an ổn hít vào thở ra cho càng lúc càng nhẹ nhàng hơi thở. Hơi thở trở nên mỏng dần và trở thành một điểm sáng nằm trên những vị trí mũi đầu mũi nhân trung, ấn đường, Yết hầu, bụng dưới rốn và cứ niệm quán chữ Lam ngay điểm đó. Khi chữ Lam dính vào điểm đó ( Tầm Tứ) chúng ta tiếp tục thở ra vào cho đến lúc trở thành Nhất tâm . Và tâm ta ngay lúc đó quán sát rõ ràng điểm sáng Lam đó. Ngay lúc đó hạt Lam tự đó vận chuyển biến chuyển hóa hút, hít, thu hút giãn nở ra trong hư không của tâm thức này. Ngay đây người hành giả hãy tĩnh tâm quán tưởng theo thứ tự ÚM trong vòng tròn, vầng sáng nhỏ nhật nguyệt, đọc quán niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Dùng tâm ý của mình duyên vào chữ ÚM đó. Ngay đây tai ta nghe vừa Úm và biết thấy chữ Lam, rồi tiếp tục quán chữ Chiết trên đầu sát vành tròn của kính đàn. Ánh sáng tướng như mặt trăng, sáng trắng kim.Ánh sáng ngay đây trắng tinh nhưng ánh sáng đó ngay đó chớp chớp lên sự tinh sáng mỗi sự chớp đó làm cho tâm người hành giả nhẹ nhàng. Hình như trút bỏ đi những cái gì theo ta lâu đời kiếp đó là sự giải nghiệp do ánh sáng công đức của chữ CHIẾT. Để cho quí bạn dễ hiểu dễ nhận tôi xin thể hiện lại sự tu học của mình.

Đây là những phút giây, những thời gian tu học trong tâm tôi nó là một điều tôi không nói là ấn chứng hay chứng ngộ mà tôi nói thật sự với lòng mình là. Đó là sự sống chân thật của tôi trong những năm tháng vui hoan hỉ an lạc hạnh phúc của tôi. Và chính những giờ phút màu nhiệm đó đã đưa tôi từ một con người từ cõi chết về với chư Phật về với sự sống của giáo pháp Đức Phật, bệnh tật dẫy đầy trong thân thể tôi. Nhưng những thứ cảm giác, cảm thọ đó nó không có nồng nhiệt cao độ phóng khoáng, thoát, thắng vi diệu ở từng vi thể. Những hạt hạ nguyên tử trong thân tôi và những cảm xúc cảm thọ bệnh tật thật sự chứng và cái đó. Tôi chỉ là một. Từ đó tâm tôi thoải mái nhẹ nhàng. Những sự đau khổ cũng đến nhưng với những thiện cảm từ hòa hỉ lạc vì tất cả những niệm tưởng, những ý niệm vạn pháp va chạm đó chúng cũng chỉ là tự nhiên thoải mái tự tại, từ hòa an định. Vì tất cả chúng khi đến chúng cũng chưa nói với tôi một lần nào cả là tôi đến để làm khổ và tôi đi để làm khổ. Thật là vi diệu. Chúng đến đi để kết hợp thân tâm tôi để trở thành những gì mà thể hiện bế tàng theo danh sắc. Chúng kết hợp hình thành rồi tan rã chuyển biến. Nhưng chúng đã tự tâm sự với tôi và tôi tự hiểu chúng tôi chỉ là Bất, Vô, Phi, Ly chưa bao giờ chúng ta, chúng tôi đụng chạm với nhau. Vì tất cả chúng tôi là một không hai không khác, cũng không đồng không giống. Chúng tôi gặp nhau trong vô số cái không đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Viết như vậy nói như vậy thể hiện như vậy bế tàng như vậy, xuyên qua những cái đó quí bạn đã thấy gì có đó. Hãy thấy ngay đây đi để muôn đời không còn thấy nghe nữa….Ngay đây thấy như vậy đi để làm hành trang quán tiếp chữ CHIẾT lại.

Lúc đó tôi ngồi trong đêm tối nhà không còn một chút dầu nào để đốt cả. Trời tối đen như mực nhưng ngay tâm ấy ánh sáng trắng bung tỏa ra những ánh sáng trắng tinh. Tôi như một lần nào đó chết lịm trong ánh sáng đó. Nhưng tâm niệm quán niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vẫn nơi ấy, vẫn nơi ấy vang ra vang ra không cùng tận. Cho đến một phút giây nào đó hay không có một phút giây thời gian nào đó. Cái thấy cái biết những đốm sáng trắng vi diệu đó nó ma sát ngay tâm tôi như những sự thanh khiết trong sạch thật sự. Những đốm sáng đó là những vị Phật được hóa ra từ những lỗ chân lông. Ánh sáng của một vị Phật toàn ánh sáng thanh khiết đó, sự sáng lên phát tiết ra những điểm sáng đó nơi Đức Phật như hàng vạn đóa hoa đủ màu sắc sáng tỏ. Đức Phật ngồi lên tòa sáng đó. Tâm tôi ngay lúc đó chắp tay lạy xuống, tâm tưởng niệm Nam Mô Hoa Quang Như Lại Tạng Phật – Nam Mô Hoa Quang Như Lai Tạng Phật. Khi đó ánh sáng từng hạt đó trùm lên thân, toàn thân tôi không kể xiết những gì đã xảy ra. Một sự thanh khiết trùm lên thân tâm tôi. Ánh sáng đó nó đốt từng hạt, từng hạt nhỏ nguyên tử năng lực trên thân tôi. Khi đó tôi cũng như ở trong trạng thái đang bị những hạt sáng hoa quang đó thiêu đốt. Tiếng kêu của những hạt hoa quang đó đốt cháy trên thân tôi phát ra âm thanh khó tả, khó diễn đạt . Những lời âm thanh âm hưởng này, âm thanh phát ra lúc từng hạt, lúc nhiều hạt âm hưởng khác nhau không biết bao nhiêu loại âm hưởng đó. Nhưng ngay tâm tưởng tôi chỉ nghe Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Rất lạ là ngày đó tôi chưa đi học thiền tại trường thiền Myanmar, nhưng những hạt đó nổ ra và sự di chuyển của những hạt đó như là dòng quán tưởng thọ cảm trên thân – Quán sắc trên thân – quán thân trên sắc – Quán tâm trên tâm – Quán pháp trên pháp – Quán pháp trên thân. Lúc đó ngay giờ phút đó tôi đã thấy như vậy. Cho nên sau này khi qua học thiền tu thiền tại thiền viện Myanmar ( GoenKa) tôi đã được Ngài Leydi dạy quán và những hiện tượng tái diễn. Cho nên ngay trong những giờ phút đầu tại Thiền viện tôi đã thấy những ánh sáng từ những hạt hạ nguyên tử, những hạt sáng trong thân của những thiền sinh và thấy toàn bộ thân tôi. Những đốt xương đều cấu hình thành tướng do những hạt sáng đó kết hợp thành.

Phật pháp là vi diệu là như thế đó. Để trở lại phép quán cửu tự trong kính đàn khi quán chữ CHIẾT. Tôi thấy Đức Phật Hoa Quang ngài toàn thân y trắng, tóc xoắn, tay kiết ấn. Một ấn tướng chuẩn đề được chuyển biến rất nhiều tướng và những tướng ấn đó phát ra những hoa quang ấn pháp. Ngay đó từng lỗ chân lông ánh sáng thân Ngài có những vị hóa phật thể hiện ra. Có vị múa tay ấn Liên Hoa. Vị khác nơi tay vị Phật đó có rất nhiều linh phù phát tiết ra, rồi có những vị đọc phát ra từ thân thể ngài những âm hưởng âm thanh mang tập khí kết thành những hương thơm hoa quang trong ánh sáng đủ màu sắc. Tôi thấy như vậy. Sau một thời gian bao lâu đó trong thiền định không có thời gian không gian thì ánh sáng quốc độ của Đức Hoa Quang xuất hiện ánh sáng đủ màu đủ sắc đủ hình đủ cảm xúc ma sát. Ngay đó tôi thấy vô lượng ánh sáng kết tập thành những hình như bảo tháp như vậy . Như đèn, như sao rồi chư Thiên, chư vị Thánh chúng nơi đây thân bằng ánh sáng đủ diện mạo khác nhau chứ không nhất thiết như thân tướng chúng ta tưởng. Có khi chỉ là đốm sáng tròn hoặc dài, có khi vô hình như ngay đó cảm thấy có sự sống nói ra thì khó diễn đạt hết. Nhưng hãy lấy những mấu chốt này ít nhiều sẽ giúp quí vị nhẹ nhàng hơn trong sự tu tập huân tập bớt đi sự chấp trước chấp dính. Vì vạn pháp vạn niệm …. Đều có 3 cõi ứng hiện trong đó Dục – Sắc giới – Vô sắc giới. Cõi Dục ở ngay đây, ở Nam Thiệm Bộ Châu Tây Ngưu Hóa Thần châu ….hay những cung cõi ở trong Dục giới này còn có sự sai biệt khác nhau do từng cõi từng cung từng cấp độ tư tưởng công đức khác nhau. Cho nên sự sai biệt cũng không thể nghĩ bàn được. Hãy tỉnh thức nhẹ nhàng trong pháp tu thực hiện nhẫn nhục, nhẫn nại kiên trì quán sát từng ly từng chút trong pháp tu, trong sự nghiệp tu học của mình.hãy một lòng kính tin nơi Đức Phật kính tin nơi giáo lý của Đức Phật. Từ đó ta mới có đầy đủ trí tuệ công đức kiến tạo, tạo dựng con đường tu học của mình.Tất cả pháp tu quán kính đàn cửu tự quán hơi thở, quán Lam tự tôi đã từng chia sẻ qua nhưng mọi người rất hời hợt chưa kính tin mấy vào giáo pháp của Đức Phật coi rất nhẹ ngay pháp tu của mình thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam – Uế Tích chân ngôn.

Về mặt hình thức ta thấy ngay nơi mật chú Chuẩn đề chỉ có 9 chữ. Có chỗ dạy 9 chữ Phân, âm phạn. Có chỗ dạy chín chữ Phạn âm việt rồi người hành giả thọ nhận thấy quá đơn giản giãi đãi biếng nhác bạc nhược không nhất tâm đọc tụng trì niệm theo phương pháp. Vì những sự kiện trên hôm nay xin thể hiện lại một chút phương pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn Đề…quán hơi thở Lam tự. Theo Hiển Mật Viên Thông vừa thiền quán, vừa mật chú vừa tịnh độ. Vì ngay nơi pháp tu này cũng như Tịnh độ tông. Nhưng ngay đây có vô số hồng danh chư Phật Bồ tát thị hiện trong pháp tu này. Có vô lượng quốc độ tịnh độ, cực lạc. Vì 10 phương 3 đời chư phật đều đồng với nhau không hai không khác. Phật quá khứ, hiện tại, vị lai không khác.
Khi thực hành pháp bảo tu học đừng để những điều phân biệt tà kiến đó vào trong tâm. Hãy kính tin đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như Đức A Di Đà Phật, như Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, như Đức Quan Âm và như 10 phương 3 đời chư Phật. Hãy kính tin như vậy đi đó cũng như chúng ta là con chư Phật không có phật nào khác và sai biệt. Khi chúng ta khởi niệm là trên hình danh sắc tướng, tướng của tà kiến sai biệt. Chư Phật không có sự sai biệt đó hãy cẩn trong khi thực hành đừng để những điều này làm gián đoạn làm trở ngại trên bước đường tu học của mình.Vì khi thực hiện giáo pháp đức Phật đạt sự chứng ngộ phải hội đủ đầy những yếu tố trí tuệ công đức phước báu, phạm hạnh giới luật trang nghiêm tỉnh thức.

Tôi có một vị Thầy người Campuchia. Năm 24 tuổi Ngài đã nhập thất nhiều lần. Ngài ở trong rừng suốt 7 năm thiền quán theo Thiền và mật tông của Nam Truyền Phật giáo Nguyên thủy. Năm 24 tuổi đó Ngài đã từng thấy biết những vị chư Thiên và thấy rất nhiều cung cõi. Ngài đã thấy chư Thiên tới lui trong lúc thiền quán thiền định. Mặc dầu thấy như vậy và hàng ngày Ngài thực hiện những pháp thuật linh phù Đà la ni pháp bảo để hành pháp trị bệnh giải bệnh và chỉ dạy chia sẻ cho mọi người tu học làm như thế, tu học như thế đó nhưng đến mãi năm 49 tuổi ngài mới chính thức đến được những cõi trời, gặp trực tiếp chư Thiên qua nhiều tầng trời cùng các cung các cõi. Ngài dạy cho tôi những bài học kinh nghiệm. Ngoài những câu chú, Mạn đà la linh phù. Ngài nói con cũng phải thực hành công đức tạo dựng phước báu và quan trọng thứ nhất là phải thực hành tuyệt đối Hiếu đạo. Thầy tôi rất có hiếu. Là một Thượng Tọa nhưng khi trao gì cho mẹ già, Ngài hay quì xuống và kính cẩn trao hai tay chăm sóc mẹ già từng chút vừa ở chùa vừa chăm sóc mẹ. Đó và tôi có một vị thầy Nhất Định trong vô hình tại chùa Từ Hiếu ( Huế). Vị thầy ở Trà Vinh là những vị thầy đạt sự chứng ngộ thắng giải trên bước đường thực hiện thực hành giáo pháp Đức Phật xuyên qua Đạo Hiếu. Thầy tôi suốt trong bao nhiêu năm Thầy về được cõi trời là nhờ vào công đức báo hiếu rất nhiều. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 27/08/2020 lúc 02:36:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 27-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 29-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 29-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 23-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 29-12-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 03:45:54(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 918 times
Được cảm ơn: 251 lần trong 102 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 4 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#3 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 11:23:25(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 535 lần
Được cảm ơn: 265 lần trong 83 bài viết
Quốc độ chữ ÚM mà Thầy chứng ngộ nhập nơi đó có vô lượng âm thanh đồng cùng thể hiện lên mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum - Úm Lam. Ngay nơi đó Thầy còn thể chứng vô lượng hình tướng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa sen ... Quán nhĩ căn viên thông vì Ngài thể hiện tánh nghe viên thông.
Ở chữ Chiết là quốc độ vô lượng quang ánh sáng mà Thầy hiển bày thể hiện chứng ngộ nhập là Vô Lượng Hoa Quang Như Lai Tạng Phật năng lực hoa quang đó như thiêu đốt cháy tiêu trừ những tập nghiệp vi tế để Thầy thể nhập những hạt sáng đó là thân là pháp là tâm là sắc là thể thanh tịnh. Ngay nơi đó sẽ thấy được những quốc độ vi diệu Hoa Quang cùng chư vị Hoá Phật, những bảo tháp chư Thánh, chư Thiên...
Mỗi chữ là mỗi quốc độ thể hiện sự sống năng lực vi diệu không thể nghĩ bàn. Hành trình của nhiều đời nhiều kiếp của người hành giả con Phật chân chính. Ngước lên nhìn Thầy một vầng sáng dung dị nhưng nơi đó sự và chạm ánh sáng này ngay nơi đó tâm thức thoải mái, thư thái, như có nguồn năng lực tác động khiến cho người khác muốn tu muôn tinh tấn. Nguồn năng lực tươi mát này chỉ có thể phát tiết từ một người tu giới hạnh tinh nghiêm đời sống trọn vẹn với Đức Phật trí Huệ đó được đồng chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Thiên, Hộ pháp đồng gia hộ. Vì tất cả đều không ngoài sự lợi ích cho chúng sinh. Một con đường hành trình Bồ tát vĩ đại đời thường.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
thanks 8 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 29-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#4 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 08:28:06(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 59 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 8 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 29-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-09-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#5 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 02:44:48(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe
thanks 6 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 29-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-09-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#6 Đã gửi : 29/08/2020 lúc 12:25:00(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 169 lần trong 23 bài viết
Trong quyển Bộ Mật Tông của Thầy Thích Viên Đức cũng từng nói về năng lực của mật chú Chuẩn đề. Nhưng chỉ thấy ở một khía cạnh rất nhỏ. Có thể đệ từ chưa có cơ duyên thấy biết nhiều. Nhưng thực tế về Thầy chia sẻ về quốc độ năng lực sự sống ấn chứng chứng ngộ từng chữ Thánh Phạn cửu tự Chuẩn đề chưa từng Thấy qua. Như Thầy chia sẻ quả thật vi diệu. Mỗi chữ Phạn đều tàng chứa sự sống quốc độ riêng của từng vị Phật. Chữ Úm là quốc độ của Ngài Quan Âm, chữ Chiết là Ngài Hoa Quang Như Lai Tạng Phật. Vì chưa từng nghe qua nên nên đệ tử tâm thức nơi đó khó nắm bắt. Nhưng nguyện những ngôn ngữ, văn từ câu cú mà Thầy viết về các quốc độ sẽ là sự hoài thai tư tưởng trí Huệ để ngày nào đó đệ tử đầy đủ năng lực Phước duyên công Đức trí Huệ liễu ngộ ma sát thọ nhập chứng ngộ được năng lực siêu phàm nhập thánh thắng giải âm lực này.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM
thanks 5 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-09-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#7 Đã gửi : 30/08/2020 lúc 01:27:24(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1197 lần
Được cảm ơn: 386 lần trong 90 bài viết
Chúng con thật là có Phước báu mới được thọ nhận pháp bảo mật chú Chuẩn Đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm.trong mỗi một chữ phạn là một Quốc độ chư Phật,một niệm
Mật Chú Chuẩn Đề thì có bao nhiêu công đức Phước báu mà chúng con còn rãi đãi buông lung thời hợt với pháp bảo.chúng con chỉ nói nhưng không thực hành trì niệm mật chú xuyên suốt
Lên trí huệ chưa được bộc phát.nhờ những bài pháp của Thầy mà chúng con tĩnh tâm hơn.để từng ý niệm nổi lên được mật chú hoá độ bằng. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm A Hum
A Di Mi Đà Phật
Úm Lam
thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày
KimCang ĐạoNguyên  
#8 Đã gửi : 30/08/2020 lúc 09:58:14(UTC)
KimCang ĐạoNguyên

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2019(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
Từ trong pháp môn thực hành thiền quán Mật Chú Chuẩn Đề cảnh giới của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Thầy đã chứng ngộ nơi pháp thân đó lòng con rất ngưỡng mộ sự kiên định thực hành pháp bảo nơi Thầy Thầy dành trọn một lòng kính tin với Đức Phật , Đức Phật là Thầy - Thầy là Đức Phật không khác biệt , ngay nơi tự tâm đó Thầy diện kiến Đức Phật Hoa Quang Như Lai từ trong lỗ chân lông Phật thị hiện ra vô lượng chư Phật cùng ấn pháp vi diệu giới định tuệ giác hương thơm trong lành tưới mát lòng nhiệt huyết của Thầy . Đệ tử con thấy con còn nhiều biếng nhác chưa thật trọn một lòng kính tin nơi Đức Phật , vì khi con trọn một lòng kính tin con sẽ nhất mực tỉnh giác trì niệm Mật Chú không có giây phút giãi đãi để cho nơi tâm sinh vọng tưởng , để cho thân mệt nhọc . Sự ngã chấp , chấp pháp trong con còn quá lớn , bức tường dày đặc những lớp ái luyến , si mê . Lời dạy của Thầy luôn là ngọn đèn sáng trí huệ từ bi soi sáng tâm can con “ tin tưởng Đức Phật , kính tin giáo lý của Đức Phật . “ Một lời dạy thâm sâu mà chân thật thẳng thắn ngắn gọn chứa đựng đức hiếu kính tin yêu Đức Phật . Đức Phật ngài đã thành Phật từ trong vô lượng kiếp , Thầy của chúng con đã thành tựu pháp trong vô lượng kiếp tái hiện lại bằng một thân người không có sức khoẻ gì sống cùng những cơn đau bệnh trong cảnh gia đình nghèo khó cùng cực nhưng tâm Thầy luôn trong sáng ánh sáng trí huệ tự tâm đó đã nung nấu nuôi dưỡng tâm hồn những người Phật tử , người hành giả cũng như con đã từng trong nhiều kiếp số và hiện tại có được phước báu tu học , sự sống này đều nhờ ơn Chư Phật Mười Phương , nhờ ơn Thầy luôn từ bi thôi thúc thức tỉnh dẫn dắt hướng tâm con quay về với tự tánh thanh tịnh , “ đừng tiếp tục mông lung lạc lối “ thấm lời dạy của Thầy con nghẹn ngào lặng suy ngẫm . Mật chú Chuẩn Đề không ngừng vang lên trong tâm con , con lặng tâm Úm chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm , Úm Lam . Úm Xỉ Lâm từ tha lực đại dũng mãnh từ bi đó nơi Phật Tổ nơi Chư Tổ nơi Thầy đưa con trở về Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Xỉ Lâm . Úm A Hùm . Úm Lam

Sửa bởi người viết 30/08/2020 lúc 02:43:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn KimCang ĐạoNguyên cho bài viết.
Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-09-2020(UTC) ngày
Minh Phuong  
#9 Đã gửi : 30/08/2020 lúc 11:05:17(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 5 bài viết
Các đạo hữu tu học thật là tinh tấn, ngưỡng mộ các đạo hữu chính là ngưỡng mộ minh sư, mình sư xuất cao đồ. Nguyện mong cầu có một ngày tôi được tỉnh tâm tỉnh thức tỉnh trí, có được lòng Dũng mãnh kiên cố xâm nhập được vào đạo như tấm gương của Minh Sư và của các đạo hữu tại nơi đây.
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 2 người cảm ơn Minh Phuong cho bài viết.
Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#10 Đã gửi : 21/09/2020 lúc 09:39:20(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 6 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum.

Sửa bởi người viết 21/09/2020 lúc 09:39:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.