Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 10/03/2021 lúc 10:04:52(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3098 lần trong 430 bài viết
BỒ ĐỀ TÂM[


https://www.kimcangkiett...eng-chim-tren-song-hang/UserPostedImage


Đệ Tử :
Thưa Thầy Thầy cho con hỏi Bồ Đề Tâm nghĩa lý là gì ạ ?

Thầy
:

Bồ Đề Tâm là tâm thanh tịnh mà ở thế gian này tất cả các em dùng ngôn từ, cảm xúc để diễn tả cái đó nó chỉ tạm thấy và đồng ý một phần nào đó thôi chứ không có một cái gì để diễn đạt được. Cho nên khi mà nói Bồ Đề Tâm là một cái tâm không dính mắc ở một khía cạnh nào về cảm xúc, về tư tưởng, cái thấy nghe hay biết thì nó cũng không phải vì em tu em không thấy, không nghe, không hay, không biết thì tu làm cái gì. Nhưng mà ngay chỗ đó người ta sẽ chỉ ngay cho em nghe cái chỗ, cái công dụng nghĩa là cái hỗ trợ tâm tác dụng để em thấy cũng như cái biết, nó không phải là giải thoát nó không phải là cứu cánh của Bồ Đề Tâm nhưng mà nó là một phần của Bồ Đề Tâm là cái tâm Biết. Thí dụ bây giờ em đau khổ thì em đau khổ, em cũng biết đau, em vui sướng thì em cũng biết vui sướng, rồi ngủ nhiều khi người ta nói rằng tôi ngủ mê hết sức tôi không có biết gì hết. không biết gì sao mình biết mình ngủ mê, nó có cái biết sâu của nó. Còn con người mà điên họ cũng có cái tâm điên của họ, có cái biết điên của họ. Cho nên từ cái biết điên đau khổ từ cái biết hỷ lạc, sung sướng. Những cái biết điên đó nó bình đẳng với nhau, nó bằng nhau hết. Còn những cái cảm giác để giả tạo xây dựng lên cái biết hạnh phúc đó người ta gọi là hạnh phúc về cảm xúc thì nó khác, nhưng mà cái chủ đạo của cái biết đó là cái biết. Mà trên thế gian này cái biết đó mà mình nói là cái dụng là cái thức là ở chỗ nào em không biết, mà tất cả những cái nào ở thế gian này động dụng dù nhỏ, dù lớn là cái gì đi nữa. Rồi khi mà người ta tu học như vậy người ta ngồi thiền định, người ta sẽ thấy cái biết đó nó nằm ở muôn nơi chỗ nào cũng có trong thiền định trong tâm thức của người ta những cái hạt nhỏ nó xoay chuyển những cái nguyên tử rất nhỏ nó xoay chuyển những nguyên tử nhỏ này mình không biết được thì những cái đó là cái dụng, mà qua cái dụng đó là cái gì để biết rồi bắt đầu mới đi sâu, đi sâu vào TÂM BỒ ĐỀ. Thì muốn biết cái biết đó thì phải không chấp cái biết kia, Phải buông xuống nó... rồi bắt đầu biết cái biết đó, bắt đầu đi sâu vào ngay chỗ đó là TÂM BỒ ĐỀ là tâm giải thoát không có một cái gì nó là vậy là bồ đề tâm.

Còn nếu em dùng tất cả những loại ngôn ngữ em nói tới sáng nó cũng vậy vì khi còn nói là còn nằm trên cảm xúc, còn nằm trên ý thức. Bởi vì cái ngã của mình là năm cái ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức dù đi đứng nằm ngồi nó đều trải qua thôi để nó làm cái ngã . Bây giờ tôi nói em bắt đầu suy nghĩ, tưởng tượng thì ngay chỗ đó cái thân của mình nó tưởng rồi qua hết cái đó thì thấy cái không, thấy cái người này người kia là sắc rồi lấy cái đó tiếp tục làm cái ngã cho nên Đức Phật mới có bài Kinh trong Kinh Nguyên Thuỷ bài Kinh Con Chó. Đức Phật mới nói là con chó nó được cột trong cái cây ngũ ấm, con chó nó là ngũ ấm được cột ngay trên cây ngũ ấm thì nó khóc nó cũng không thoát khỏi cái cây ngũ ấm mà nó cười rồi nó ngủ thì nó cũng không thoát khỏi, rồi nó ăn nó cũng không thoát khỏi. Cho nên cái bài đó em tưởng tượng ra tất cả tâm thức cảm xúc cái biết, cái nghe, cái hay, cái không biết gì nó cũng nằm ở trong đó người ta gọi là ngũ ấm.

Rồi mới trở lại bộ phim Tề Thiên Đại Thánh tại sao Tề Thiên bị ngũ hành sơn đè lên, ngũ hành sơn đó là ngũ ấm đó là bộ phim nói lên giáo lý Đức Phật rất hay. Tề Thiên Đại Thánh mới đầu sinh bởi vì người ta cũng biết cái trí của con người, cái trí của con người là Tề Thiên . Không biết cái trí đó từ đâu đến cho nếu cái ông ở trong phim tác giả đó mới lấy cục đá, ánh sáng để tượng trưng cho cái trí cũng như Đức Phật nói tất cả những sự vật trên thế gian này đều là Phật Tánh có một quốc độ dùng cục đất, cục đá để người ta làm cái Pháp sự là Đức Phật nào là cây, là ánh sáng là nước cho nên thấy đạo người ta thờ cục đá, thờ nước, thờ mặt trời mặt trăng là vậy. Cho nên ông này ông lấy cái cục đá là cái trí cho nên mới sanh ra cái trí nhưng mà sau này cái trí đó mới hoá thành con khỉ ở trong cái động khỉ thì người ta gọi là tâm viên ý mã. Viên là con khỉ tâm của mình như con khỉ, con ngựa nó chạy qua chạy lại nghe cái đụng bên đây chạy qua bên đây, nghe cái ông này nó chạy qua bên này, nghe cái cảm xúc tim đập chạy qua bên đây chạy qua chạy lại thì con khỉ nó làm chúa trong động hoa quả sơn là nguyên cả con khỉ. Con người mình phàm phu mình chưa tu thì tâm thức ý niệm mình nó chạy như bầy khỉ nó cứ chạy chìu níu hết cái này hết cái khác. Thấy hình ảnh nó chạy theo hình ảnh, thấy cảm xúc nó chạy theo cảm xúc, thấy cái biết chạy theo cái biết, thấy cái không biết chạy theo cái không biết chạy qua chạy lại rồi sau này quậy phá nó mới bị Phật Tổ dán cái bùa trên ngũ hành sơn, dán cái lá bùa đó là Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn OM MANI PADME HUM là cái tâm của Đức Phật, rồi bắt đầu người thường đó đi vào đạo là phải biết thấy mình đang bị đè nặng ở trên cái ngũ ấm trong cái sự nặng nề trong ngũ ấm thì muốn giải thoát cái đó phải dùng năng lực của Phật Pháp OM MANI PADME HUM thì từ cái chỗ đó khi mình được dán OM MANI PADME HUM tức là người thường họ tỉnh giác đọc tụng họ quay về với cái tâm của họ thì một ngày họ mới tìm đến Tam Tạng là ba cái Tạng Kinh của nhà Phật Kinh Luật Luận. Ngài Tam Tạng là ba cái Tạng Kinh rồi Tam Tạng mới cứu ông Tề Thiên đó ra, tức là muốn giải thoát ra khỏi ngũ ấm đó thì phải nhờ đến ba Tạng kinh của Đức Phật, phải nhờ đến giáo pháp của Đức Phật thì khi họ ra đi theo sát ông Tam Tạng đó để tu tức là hàng ngày người hành giả đó họ coi kinh sách, họ được đào luyện và huân tập ở ba tạng kinh Kinh, Luậ,t Luật thì một ngày nào đó trí huệ họ phát triển được, họ mới thấy được như tất cả những gì nãy giờ mình nói có thể mình sự vật nó chỉ là duyên hợp nó không có thật sự là có thật mà nó được duyên hợp thành nhiều cái cho nên từ ngay chỗ Đức Phật mới gọi là Không thì ngay chỗ đó Tề Thiên mới được đặt là Ngộ Không tức là ngộ cái lý Không. Nhưng mà tu một thời gian lấy cái lý đó mới ban đầu thấy cái cảm xúc nó chỉ mình về dâm dục này kia, tức là nó xúi dục mình, những cái động quỷ ma yêu tinh quỷ sứ ăn thịt thì ông Tề Thiên tức là cái trí đó mới thấy rõ mới chặt chém mới đàn áp cái đó xuống thì từ cái chỗ đó là sao là được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, Tề là bằng, Thiên là Trời một vị Thánh bằng với Trời. Nguyên cái giáo lý của Đức Phật nó hay lắm.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: T.C.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 10/03/2021 lúc 10:06:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 10-03-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 11-03-2021(UTC) ngày, haiha232 trên 11-03-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 19-03-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 21-05-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-07-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 17-07-2021(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 11/03/2021 lúc 08:36:40(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 1 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-05-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 13/03/2021 lúc 12:06:48(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1287 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
Bồ Đề Tâm.Thầy lấy ví dụ như phim tề thiên đại thánh,ngày nhỏ con thích xem phim tề thiên đại thánh có thần thông biến hoá trừ yêu diệt quái giúp đường tăng đi lấy kinh.con nghe Thầy giảng kinh mới hiểu toàn bộ phim tề thiên đại thánh nằm trên giáo lý của Đức Phật trong ba tạng kính.ngũ hành sơn là ngũ ấm sắc,thọ,tưởng,hành,thức.để chỉ cho người tu,tu ở ngũ ấm sắc,thọ,tưởng,hành,thức thì mới phát sanh trí Huệ có trí Huệ mới giải thoát được.kinh của chúng con là huấn tập trì niệm quán tưởng thần chú,quá niệm hơi thở thật rõ ràng thì mới sanh công đức
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm Lam
Úm A Hum
A Mi Đà Phật
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-05-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#4 Đã gửi : 19/03/2021 lúc 11:06:20(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 22 bài viết
Con cảm ơn Thầy
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tạng cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-05-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#5 Đã gửi : 21/05/2021 lúc 02:27:48(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1009 times
Được cảm ơn: 293 lần trong 118 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Kim Cang Phổ Tịnh  
#6 Đã gửi : 13/07/2021 lúc 05:09:28(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 92 lần trong 31 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
haimat  
#7 Đã gửi : 13/01/2022 lúc 08:43:28(UTC)
haimat

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-04-2021(UTC)
Bài viết: 3
Viet Nam

Cảm ơn: 177 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Kính Thầy, và vô vàn biết ơn Thầy.
Thật quý biết bao, khi người lái đò ấy cứ thực hiện hạnh nguyện, cứ đưa hết chuyến đò này đến chuyến đò khác, dùng hết phương tiện thiện sảo này đến phương tiện thiện sảo khác, chỉ mong người sau biết thức tỉnh quay về với cái chơn thật hằng có. Cứ một câu thần chú : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ lâm, mà đi. Chỉ biết ôm câu thần chú ấy để một ngày nào đó được trở về với tự tánh chân thật.
Kính Thầy, người lái đó thầm lặng.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Ma Ni Pát Mê Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.