Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 01/08/2021 lúc 10:28:43(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 21 tiếp)


Để thể hiện năng lực mật chú, mật lực A Mi Đà Phật và năng lực không thể nghĩ bàn của A Mi Đà Phật, bài viết này là tiếp theo với bài giảng giải câu 21:Hán tự
: Nhất Cú Di Đà

Nhập Vương Tam Muội

Tợ Địa Quân Kinh

Như Thiên Phổ Cái.Việt Dịch
: Một Câu A Di Đà

Vào Tam Muội Bảo Vương

Như Đất Đều Nâng Đỡ

Tợ Trời Che Khắp Miền.Chúng ta thường khi niệm Nam Mô A Mi Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thường có tâm niệm buông trôi gửi ý niệm tâm của mình cho Đức A Mi Đà Phật. Cầu khi lâm chung được Đức Ngài và chư vị Thánh chúng rước tiếp dẫn về cực Lạc Quốc. Cũng có một số hành giả trì niệm để cầu trí huệ năng lực, công đức để cầu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Trí tuệ giải thoát.

Đức Phật hồng danh của Ngài, năng lực không thể nghĩ bàn được. Ở hai ý niệm trên chúng ta đều có lợi ích cả. Qua những ý niệm trên chúng ta đã thấy và tin nơi bản nguyện của ngài. Trên bản nguyện Đức Phật, nhưng trong sự cầu nguyện kính tin thực hiện phương pháp tu. Qua thời gian không gian nơi ấy coi vậy chứ thật sai biệt. Rất nhiều, khi mỗi hành giả hạ thủ công phu tu học hành niệm cũng như chúng ta vừa thấy tôi cũng nói rằng có những hành giả buông thả, hơi giãi đãi trong pháp tu. Ngay nơi đó ỷ lại lời phát nguyện của mình rồi từng thời gian từng ngày trôi qua niệm phật lơ là, giãi đãi, tham đắm, bị cuồng trong vọng tưởng tham đắm mà không hay. Rồi từ đó họ xem coi niệm A DI Đà Phật cho có và có làm như thế nào đó niệm như vậy cũng được Phật rước tiếp dẫn. Không cần phải tinh tấn, tinh tiến thêm. Có rất nhiều câu chuyện như vậy xảy ra đủ mọi hoàn cảnh, sự việc cuộc sống xảy ra. Ngay đây để trước khi đi vào một đời sống chân thật với hồng danh A Mi Đà Phật với cuộc sống với chư Phật 10 phương chư Phật xin gợi lên vài nét và màu sắc âm thanh gợi lại để chúng ta cùng tỉnh thức và ngay đó Phật đang sống hiện hữu trong tâm chúng ta. Ngài đã hằng hữu trong từng giác niệm, từng hơi thở, từng động dụng chuyển hóa nơi tâm thức.

Lát nữa đây ta sẽ thấy dấu, ta có thốt lên, suy nghĩ, hay làm tạo tác rồi tâm thức ta ẩn tàng đi. Đó cũng chỉ là Ngài A Mi Đà Phật. Đức Phật A Mi Đà, Ngài mãi hiện hữu nơi tất cả, đấy là vì chúng ta không chịu thấy, không chịu cảm nhận thấy biết điều đó. Có một người đến cầu xin một vị thiền sư: “ Cầu Ngài từ bi chỉ giúp cho con bỏ được những tánh hư tật xấu tham lam, dục lạc”. Vị thiền sư điềm đạm tự nhiên như không có một điều gì đang xảy ra, đã xảy ra. Vị ấy bảo: Bỏ hay buông là do ông. Thí như ông cầm một cái chung ( cái ly) trên tay ông muốn bỏ, muốn buông thì tự mình chứ. Nói xong vị ấy cười ha ha…..đi vào tịnh thất.

Quí vị có nghe thấy hay biết không khi vị thiền giả đó đến gặp Thiền sư thì ngay giờ phút đó ánh mắt, tâm thức, ý niệm mang chuyên chở và cả sự sống thân tướng trí tuệ của Đức A Mi Đà Phật đang đồng hiện và đã hiện. Người Thiền giả đó cầu hỏi, thì cũng chỉ là âm thanh ngọn gió, sắc tướng, cảm thọ. Tất cả những thứ đó hàng ngày, ngay đó, không gian đó, địa điểm tâm đó cũng chỉ là A Di Đà Phật. Cho nên Đức A Di Đà Phật hỏi A Di Đà Phật ngài chỉ cười thôi. Cực Lạc là đây, Tịnh Độ là đây. Hãy cho nhận, lấy, bỏ, biết nghe, hay cảm thọ, thương giận, buồn tủi, đất trời, sấm sét mưa rơi…cũng chỉ thấy biết là A Mi Đà Phật. Hãy đi như vậy, hãy niệm nhất cú A Di Đà Phật như vậy thì toàn đất t rời con người gió, sự vật, mưa rơi đều là A Mi Đà Phật. Đi đến đâu nằm, đứng, ăn, ngủ, nghĩ, cảm thọ. Tất cả chỉ là A Mi Đà Phật

Một Câu Di Đà

Vào Tam Muội Bảo Vương

Như Đất Đều Nâng Đỡ

Tợ Trời Che Khắp Miền.

Như vậy có người hỏi: Chùa của các ông tu ở đâu?

Người hành giả nhẹ nhàng từ tốn mỉm cười: Nơi nào có A Mi Đà Phật là chùa là nhà, là Tịnh độ tôi đây. Như một nụ cười anh đang mở A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật…hãy nghe âm thanh đó có phải nó tắt lịm trong không gian hay nó đang âm ỉ trong lòng ta, trong chúng sinh trong mật chú A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật….Hãy niệm Phật như vậy , như vậy với tiếng chuông trong lòng của mình Boang, Boang, Boang….để một ngày tắt lịm bên đáy vực sâu sinh tử. A Mi Đà Phật….để cái thấy, cái biết đó đi vào cuộc sống giác niệm, sát na của người hành giả. Thì ngay đó chúng ta sẽ thật sự chứng ngộ những điều đó ,sẽ thấy thật sự công đức, trí tuệ, cõi Tịnh Độ ngay nơi tâm của ra. Chúng ta sẽ thật sự chứng ngộ Đức Phật A Di Đà sẽ trong từng sát na ở ngay nơi ta Ngài đến như không đến, Ngài đi như không đi. Vì tất cả đến và đi là Ngài thì đến đi là như thế nào? Chỉ ngay đó người hành giả và Đức Phật: Phật không nói, ta không nói không ai biết. Chỉ có Phật và ta biết thôi. A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật.

Ngay đây chúng ta thấy trong kinh nói : “ Niệm Phật tam muội, cũng gọi là Bảo vương tam muội”.

Khi chứng được tam muội này diệt vô lượng tội chướng , tăng vô biên phước huệ, độ vô lượng chúng sinh. Đức hóa lan rộng khắp mọi nơi như Trời che đất chở. Lời nói ấy thật sự chân thật đúng pháp bảo. Vì như chúng ta thấy những đoạn trên tôi đã nói; tất cả gió, mây, âm thanh, ánh sáng, tiếng động, cảm xúc, cảm thọ. Đều biết ngay đó là A Mi Đà Phật. Thì sẽ không còn có chướng ngại nữa, buồn tủi đau khổ nữa. Vì tất cả những niệm giận, si, mê, đau khổ, mất còn, sanh diệt. Ngay nơi đó đều là Đức A Mi Đà Phật,A Mi Đà Phật, thì sẽ không còn, sự đồng hóa hóa giải chuyển hóa, đau khổ và niết bàn không còn phân biệt nữa. Vì không còn niệm giận, si, mê, đau khổ thì sự hỉ lạc, an lạc, hạnh phúc cũng bình thản. Thì tất cả những sự nghiệp, những nghề, những thói xấu ác cùng buồn vui, hỉ lạc sẽ được và chứng nhập, tự chứng nhập, tự chứng ngộ thành A Mi Đà Phật, thành cõi Tịnh độ thành Đức Phật và thành 10 phương 3 đời chư Phật, thì tội chướng không còn nữa. Tội chướng phiền não niết bàn ngay đó bình đẳng mới chứng nhập được tịnh độ.Ngay đây, nơi đây người hành giả sẽ tự thấy chứng ngộ, ngộ nhập vào vô số, vô biên trí tuệ thanh tịnh. Như vậy trong kinh Hoa Nghiêm nói đó là: Môn Trí Quang Phổ chiếu Niệm Phật. Người hành giả chứng nhập môn này thường thấy các thứ cung điện nghiêm sạch nơi tất cả quốc độ chư Phật. Như tôi đã nói người hành giả thường biết cảm niệm, sâu thẳm vi tế trên gió, mây, hạt mưa, âm thanh, ánh sáng, cảm thọ. Càng đi sâu thâm nhập vào sự thấy biết đó trí tuệ phát sáng sẽ thấy từng sự vật, ánh sáng, vật, nước v,v… sẽ thấy sự duyên hợp của các pháp bằng những hình sắc, cảm thọ của những hạt nguyên tử, nguyên tố, kết hợp động chuyển biến với nhau. Thấy như vậy cho đến một sát na thời gian nào đó ta sẽ thấy những hạt đó là A Mi Đà Phật, thấy vô lượng thân tướng Đức Phật, Quan Âm cùng 10 phương 3 đời chư Phật. Thân tướng của chư Phật phát ra vô lượng ánh sáng đủ màu chuyển duyên khởi lên xứng chuyển hóa với nhau những âm thanh do sự ma xát chuyển hóa đó cũng là A Mi Đà Phật. Sự động dụng làm cho những hạt đó chuyển hóa với nhau tạo thành lầu các, cõi, quốc độ của vô lượng chư Phật không thể tính đếm. Ngay nơi đây người hành giả đắc Tam muộn này sẽ thấy vô lượng vô biên cõi Phật, vô lượng vô biên thân Phật, hồng danh chư Phật, vô lượng vô biên mật chú Đà la ni chân ngôn, linh phù.

Một thời gian nào đó tôi đã cảm nhận thấy những điều này là lấy nền tảng sự tu học của tôi, trong Phật Bộ Đà la ni, Phật Mẫu Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Bên cạnh trong hành niệm thể hiện Om Ma Ni Pad Me Hum là tâm của đức A Mi Đà Phật là tâm của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Mẫu Chuẩn Đề chỉ là một. Đức A Mi Đà Phật – Phật Mẫu Chuẩn Đề Quan Thế Âm chỉ là 1 và luôn cả 3 đời chư Phật cũng chỉ là một mà thôi.

Tôi viết ra đây thể hiện ra đây để nói lên Đức Phật chỉ có 1 tông là Phật tông. Chúng ta đi đâu, đi bằng cách nào, bằng phương tiện thiện xảo thô sơ, phương pháp như thế nào thì cũng phải “ Như là” Phật, “ Như vậy” Phật. Như như Phật. Hãy thể hiện cuộc sống tâm chân thật của mình với Đức phật. Vì Đức Phật hằng có chúng ta chỉ biết, chỉ hay cho là như thế, như vậy, chỉ uổng công thôi. Hãy sống ngay nơi đó A Mi Đà Phật- Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đây là một bí mật, bí quyết mà trong suốt thời gian vừa qua tôi đã ung nấu đã ôm ấp nó như ôm của báo, sự nghiệp tôi chỉ có như vậy. Sự ôm ấp trưởng dưỡng nó đã hình thành một khoảng thời gian không gian đến nay hơn 35 năm trong sự tu học của mình. Ngày trước không biết ngày nào trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Chắc có lẽ trước đó tạm mượn như vậy tôi đã gặp Phật, gặp Ngài A Mi Đà Phật, Chư Phật Quan Âm. Tôi đã nghe tiếng của Ngài nơi sâu thẳm tâm mình….và hôm nay chỉ như vậy thôi. Để một ngày nào đó tôi sẽ diễn giải, diễn thuật lại trong tâm mình vài nét trên những gì cao cả nhất A Mi Đà Phật.Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường


Thiền tánh Mật chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật
Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi
Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tạng trên 26-08-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#2 Đã gửi : 26/08/2021 lúc 02:08:16(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 20 bài viết
” Con nguyện thoát sanh Cực Lạc Quốc
Cầu bi nguyện Phổ Hiền dẫn độ
Cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn.
Nguyện lâm chung được đức A Di Đà Phật, chư vị Thánh Chúng tiếp dẫn con về Cực Lạc Quốc.
Cầu nhất thiết nhập bất thối chuyển.
Nam mô A Di Đà Phật”

Con xin nguyên theo lời nguyện của Thầy: Cư sĩ Thanh Hùng
Con xin nương theo Phước báu, công đức từ sự tu học của Thầy để tinh tấn hơn trên con đường cầu Đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tất
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm
Om Mani Padme Hum
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
A Mi Đà Phật
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.