Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 05/08/2021 lúc 08:49:49(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ VÔ ÚY VÔ NGẠI
Cũng để tiếp vào ý nghĩa niệm Phật A Mi Đà đạt tam muội, rồi như niệm 10 phương 3 đời chư Phật; như thấy khắp tất cả Phật Tịnh độ 10 phương để dẫn chứng điều đó. Hôm nay xin trích lại Kinh Hoa Nghiêm Đức Vân Bồ Tát bảo Thiện Tài Đồng Tử:

“ Thích nam tử! Chư Đại Bồ Tát có vô biên hành môn trí tuệ thanh tịnh. Đó là! Môn trí quang phổ chiếu niệm Phật, thường thấy các cung điện nghiêm sạch, nơi tất cả quốc độ chư Phật.”.Ở đoạn này tôi đã giải thích nội dung bài viết trên.Môn linh nhất thiết chúng sinh niệm phật. Mỗi người chúng ta hằng tinh tấn xuyên suốt niệm trì A Mi Đà Phật. Tinh tấn một lòng kính tin nơi Đức Phật, một lòng kính tin nơi bổn nguyện Đức Phật cứ đi đứng nằm ngồi A Mi Đà Phật niệm tụng liên tục A Mi Đà Phật. Thì ta thấy nghe gió cũng cũng A Mi Đà Phật, tiếng động, tiếng kèn xe, tiếng chim, chó sủa, mưa rơi, thấy bóng; xanh, vàng, trắng, đen. Thấy nghe cảm nhận cũng đều là A Mi Đà Phật.

Để củng cố những giác niệm này, để có căn gốc xúc tích quí vị nên niệm trì thêm, gia trì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ. Nghe trong tai mình thấy động chuyển, trong tâm bên ngoài đều nghe A Mi Đà Phật. Nếu tâm chúng ta vững mạnh quyết tâm tu trì nên nghe xen vào hay đọc tụng Om Ma Ni Pad Me Hum. Vì âm chú này cũng là tâm ngài A Mi Đà Phật. Cũng là tâm chú Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nghe thêm trong những buổi hành trì của mình Úm Xỉ Lâm. Đây là tâm chú hộ thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài đại diện cho trí tuệ 10 phương chư Phật. Tâm chú này hộ thân ta trong lúc sinh hoạt sinh sống hàng ngày tránh đi những tai nạn tật bệnh, được trí tuệ sáng suốt. Tâm chú thật vi diệu hộ thân, hộ gia đình luôn cả đất nước. Rồi trong hành trì nghi quĩ này, quí vị nên nghe đọc tụng Úm Lam. Đây là một tâm chú 10 phương 3 đời của chư Phật. Công năng tâm chú này giúp người hành giả được tịnh hóa nghiệp tập lâu đời của mình, thanh tịnh trong sạch những nghiệp tập xấu xa, ác nghiệp đau khổ làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Một tâm chú rất quan trọng. Vì năng lực của tâm chú đó giúp ta tiêu trừ đi nghiệp tập vô minh, nghiệp chướng. Nghiệp tập vô minh đau khổ nhẹ lắng xuống sự tu học hành niệm của mình được mau có kết quả tốt đẹp.

Hãy tự tĩnh tâm mà suy xét lại. Đây cũng là những lời chân thật cùng chia sẻ với quí bạn. Bằng những sự thật kinh nghiệm trong suốt quá trình tu học của bản thân mình. Mặc dù ngay đây giờ phút này tôi không phải là thánh, không phải là một cái gì cao cả. Nhưng ngay đây chỉ một lần nữa là muốn chia sẻ lại những gì đã thể hiện ẩn tàng trong tâm ấy trong suốt thời gian qua. Thời gian mặc dù thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng trong thời gian không gian đó tôi sống chân thật nơi ấy. Những gì thể hiện ra, nó là như vậy. Nói để nói, nhưng thực ra chả có ai sống chết nơi ấy. Nơi ấy chỉ có mật chú A Mi Đà Phật và ngũ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang tạo ra những cung bậc âm thanh, sắc tướng, thọ cảm. Những điệu nhảy …để cho hoa nở rồi tàn.

Tiếng khóc năm ấy

Tôi nghe ai cười trong đó

Một đóa hồng

Bồng bềnh giọt nước

Ướt áo ai?

Ai say, ai tỉnh?

Chỉ một tiếng khóc.

Rồi cũng rớt đi ngày ấy

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in.

Bài thơ, có phải bài thơ không?

Nó đang lắp ráp, duyên hợp

Như tấm lòng ai đó.

Vậy mà nói không in.

Cười.

Rồi người hành giả niệm A Mi Đà Phật thành tựu môn Linh An Trụ lực niệm Phật. Khi người hành giả thấy chim kêu, nước chảy, mưa rơi, đá trơ trọi, bầu trời sao, cá lội, người nói, nghe, không nghe, cảm thọ biết….tất cả, tất vạn pháp, vạn niệm đều biết nghe cảm nhận A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Rồi tới thời gian, không gian, tiếng niệm đó ý thức niệm phật, tâm niệm phật, cái gì làm ra, ta thấy nghe đến đó, khi không còn ta ở những giác niệm đó có phải lực của Phật không? Không những 10 trụ an lực Phật mà vô lượng lực Phật 3 đời. Nơi đó An cũng không có chứ nói chi An. A Mi Đà Phật – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Môn Linh an trụ pháp niệm Phật. Môn này cũng như Như lại tôi vừa viết ý nghĩa trên. Lực của 10 phương pháp niệm Phật. Tất cả cũng như vậy. Người hành giả đi vào thể nhập, rồi tự thể nhập vào lực, pháp niệm Phật “ Như vậy”. Người hành giả đó ngay đó trong giờ phút đó sẽ chứng ngộ, sống cuộc sống chân thật ngay đó. Biết, hay, mà không biết hay, quên đi và tự chứng Đức Phật là “ Như vậy”, “ Như lai” Chánh Biến Tri. Môn chiếu diệu chư phương niệm phật. Môn này quí hành giả nên xem lại những môn tôi đã chia sẻ thì quí bạn sẽ thấy rõ, thật hơn Đức Phật, chư Phật không khác.

Môn nhập bất khả kiến xứ niệm Phật, đã chư Phật đồng khắp trong vô lượng pháp, ý niệm, vô lượng thế giới không có tướng, cùng có tướng tùy theo tâm tưởng của chúng sinh sẽ cảm nhận tùy theo quốc độ bản nguyện chư Phật sẽ có hóa thân, báo thân, pháp thân. Từ có đến không đều thông. Từ không đến có cho đến tất cả vạn pháp đều có không thể hiện ẩn tàng tùy theo duyên. Và đến có duyên không duyên. Bặt tất cả có tất cả….vô lượng ngôn ngữ đều không tả được. Nơi ấy gọi là “ Thần”, Thần như vậy thì tất là thông. Những ý nghĩ hành tạng, giác niệm, tuệ tỉnh, tuệ tri này chỉ có hành giả, hành chứng ngộ trong tam muội thì mới thấy, biết rõ như bàn tay của mình. Khi người đó nhìn bàn tay của mình trong sự tuệ tri, giác niệm để thể hiện lên những điều đó. Nơi đây phải thể hiện những ngôn ngữ, ngôn từ câu cú, cũng từ nơi tâm chân thật đó. Cho nên, thấy nó có những cái nghĩa, cái chữ, ngôn từ, câu cú cứ ngồ ngộ. Đôi khi nó cao cũng không phải cao, mà thấp cũng không phải thấp, dốt cũng không phải, trí cũng không phải. Cuối cùng nó cũng chỉ là như vậy, như thật của nó. Ai đã ghé qua đây nên cười vui một chút. Cười một chút đó cũng không đáng một xu. Hãy cười vui đi xã hội, xả tâm niệm ngay đó cười nó sẽ có ý nghĩa an lạc A Mi Đà Phật.Môn Trụ Ư Chư Kiếp niệm Phật đã thấy những niệm vi trần trong vạn pháp, trong các niệm, trong sắc không vi tế, thành quách, quốc độ, hóa thân, báo thân, pháp thân. Thì người hành giả đắc được môn Trụ ư Chư Kiếp niệm Phật ngay nơi trí tuệ đó người hành giả tự chứng ngộ điều đó. Thấy được bản nguyện chánh pháp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh tuệ. Thấy rõ nơi chư Phật thể hiện pháp từ bi, hỉ xả. Bát chánh đạo ngay đó người hành giả tùy sự sở chứng ngộ mà chứng thật tu học.

Môn trụ nhất thiết thời niệm Phật. Trong sự tỉnh giác biết ngay đó gió mây, tiếng động, thọ cảm nhận biết đều là A Mi Đà Phật. Như vậy trong thời gian không gian trong ta đều xảy ra thể hiện và ẩn tàng những điều ấy. Tức là lúc nào, thời gian nào cũng thấy Phật có Phật A Mi Đà Phật.

Môn Trụ nhất thiết sát niệm Phật . Môn này cũng như trên. Ý nghĩa sự chứng ngộ cũng như trên trong từng sát na giác niệm thể hiện ẩn tàng ta đều nghe, thấy, biết và nghe thấy biết đó cũng đều là A Mi Đà Phật. Đã thấy thân tướng niệm, tưởng giác trong ánh sáng đủ màu thì nơi đó là quốc độ, sự hình thành của quốc độ do thân ánh sáng Phật thể hiện thành Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. Đây cũng là hồng danh của Đức A Mi Đà Phật. Tùy nơi tâm giác niệm của hành giả ý thân, ý sanh thân của người hành giả. Ý như thế nào thì ngay đó có quốc độ và chư Phật. Cho nên, Như Lai luôn trong 3 đời cùng khắp.

Môn trụ nhất thiết cảnh niệm Phật. Giác niệm người hành giả thấy trong vô lượng hạt sáng, ánh sáng đủ màu trong vô lượng niệm. Ngay nơi đó thân ánh sáng ấy tạo nên vô lượng quang cảnh sắc tướng mỗi mỗi cảnh đều có tướng hóa Phật trong vi tế ánh sáng giác niệm đó.

Môn Trụ tích diệt niệm Phật. Mặc dù giác niệm trong đó thấy có cảnh trí, cảnh quang tướng, sắc. Nhưng tất cả giác niệm, niệm Phật đó đều nằm trong pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Đã hằng trong niết bàn tịch tĩnh.

Môn viễn ly niệm Phật. Trong một giác niệm thấy Đức phật đến đi xa gần “ Như lai” trên dưới, thượng hạ, đông tây 10 phương 3 đời. Chỉ nơi giác niệm đó thanh tịnh niệm đó, không xa không gần, không viễn ly tức viễn ly. Không có tịnh niệm phật thì viễn ly cũng không, không có viễn ly nên có trụ nhất thiết viễn ly niệm.

Môn trụ quảng đại niệm Phật. Tất cả giác niệm vi tế ánh sáng đủ màu vô lượng vi niệm âm thanh…Tất cả đầy khắp đồng loạt niệm Phật . Nhất trụ quảng đại niệm Phật

Môn trụ vi tế niệm Phật. Người hành giả thâm nhập tự thể nhập chứng ngộ nhập vào tam muội này thấy biết vi tế ánh sáng vi lượng quang. Trong vô lương kiếp số không thể tính đếm được. Ngay đó trên hạt đó thấy có vô lượng chư Phật thể hiện nơi đây và ngay nơi đó hành giả và Đức Phật vi tế vô lương đó chứng ngộ, ngộ nhập với nhau. Nam mô 10 phương thế giới chư Phật 3 đời. Thế giới 3 đời chư Phật bảo rằng đừng tính đếm nữa. Bất khả tư nghì, Bất khả từ nghì.

Môn trụ trang nghiêm niệm Phật. Nơi giác niệm vi tế đó, trong vi tế vô lượng hạt ánh sáng vạn pháp vạn niệm đó, thấy ngay sự chứng ngộ nhập của chư Phật, chứng ngộ trang nghiêm đó có trong 3 đời chư Phật và hành giả ngay đó. Thật trang nghiêm gọi là Chánh đẳng chánh giác. Sự ngộ nhập chứng nhập đó khắp pháp giới thì thân đó cùng khắp pháp giới, thần thông chứng nhập.

Môn trụ năng sự niệm Phật, thể nhập chứng nhập vào vô lượng vi niệm pháp giới. Thì tất cả thế gian cung cõi chư thiên 3 cõi có sự lý nào cũng là đang thể hiện Phật đạo, chuyển pháp luân.

Môn trụ tự tại niệm Phật, tự giác niệm vi thể ánh niệm, tự thể vi tế niệm. Tức là nơi đó tự tâm hành giả tự tánh Di Đà tâm và tánh Di Đà chỉ là một. Tâm qui y tánh tự chứng ngộ, tự tánh pháp giới chư Phật A Mi Đà Phật. Cho nên trong sự hành pháp chuyển hóa tập nghiệp chúng sanh chuyển pháp luân từng sát na, từng giác niệm chư Phật đều biết hiện ảnh tưởng thể hiện, bế tàng, năng tàng trong sự nghiệp giáo hóa.

Môn trụ tự nghiệp niệm Phật. Tất cả vi tâm, vi lượng thể ánh sáng, thể hiện năng tàng, bế tàng giả hợp tạo thành tâm. Những vi thể đó nơi pháp tánh pháp thân, báo thân, hóa thân chư Phật và chúng sinh chỉ một không hai. Cho nên tùy tâm tưởng thể hiện, bế tàng của chúng sanh mà ngay đó thể hiện pháp bảo. Bế tàng pháp bảo phương tiện tiếp dẫn chúng sinh giác ngộ.

Môn trụ thần biến niệm Phật. Người hành giả thể nhập chứng ngộ vào môn Tam muội này thấy tất cả Phật sự trang nghiêm của Đức Phật đang giáo hóa, đang thể hiện bế tàng năng lực thần thông vi diệu không thể nghĩ bàn được.

Môn trụ hư không niệm Phật. Người hành giả vào tam muội niệm phật này thấy toàn cả hư không tâm thức của mình đều là Đức Phật, chư Phật.Vì ngay đó tất cả giác niệm thể hiện lên đều là những vi sinh lượng thể ánh sáng vô lượng. Ngay đây người hành giả không còn thấy mình trong đó nữa mà do sự tu chứng ngộ nhập vào hành nghiệp, thức nghiệp, những ý niệm huân tập tự thể trong sát na thời gian không gian tâm thức ấy. Nơi tàng thức ấy thể hiện lên liên tục khiến trong không gian ấy đầy vô lượng chư Phật. Bất khả tư nghì khắp pháp giới hư không giới.

Đây là những từ ngữ thật tế ngay đó chứng ngộ tự thể nhập, thì không gian pháp giới là ai, ai biết không gian và pháp giới đó “ Phật”.

Đến đây cũng không thể đếm được thời gian tôi chia sẻ cùng quí bạn. Một khoảng thời gian nào, không gian nào nơi đây? A Mi Đà Phật đã thể hiện lên khoảng không gian thời gian này vì Đức Phật không có thời gian và không gian, không có trong 10 phương 3 đời thấy biết thời gian vi tế đó. Nó vi tế đến không biết lúc nào nó thành không và đã không thành không thì có và không cũng như vậy. Thấy biết đó như vậy để biết A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật chỉ đơn giản mà thôi. Nó đơn giản đến cho đến lúc không có cái gì đơn giản hơn A Mi Đà Phật, không có cái gì đơn giản hơn thì đâu có cái gì cao hơn. Rốt cuộc chỉ có A Mi Đà Phật

Một câu A Di Đà Phật

Vào tam muôi Bảo vương

Như đát đều nâng đỡ

Tợ trời che khắp miền.

Tất cả những môn tam muôi trí tuệ niệm Phật trong bài tôi vừa viết đó, những ý niệm sự thể hiện rồi bế tàng trong bài viết này đó là tam muôi bảo vương. Nơi đây không có gì so sánh được gọi là bảo vương. Một sự chứng ngộ thể nhập, tỉnh thức, giác niệm trong 3 đời, 3 cõi; Dục, Sắc, Vô Sắc. Đã hình thành nơi tam muội bảo vương. ( Trích trong Kinh Hoa Nghiêm).

Đến đây tĩnh lặng

Cảm nhận vi tế chuyển động

Hạt mưa, hạt bụi, hạt ánh sáng

Sự hình thành núi rừng biển cả

Những vì sao, nhật nguyệt.

10 phương 3 đời chư Phật

Nam mô A Mi Đà Phật

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe đi, nghe sự trụ niệm nhất thiết A Mi Đà PhậtCư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết TườngThiền tánh mật chú Chuẩn đề A Mi Đà Phật
Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi
Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 05-08-2021(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-08-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-08-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 10-09-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 11-09-2021(UTC) ngày, Dominh trên 16-09-2021(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 06/08/2021 lúc 09:20:20(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 691 lần
Được cảm ơn: 392 lần trong 73 bài viết
"Nó vi tế đến không biết lúc nào nó thành không và đã không thành không thì có và không cũng như vậy. Thấy biết đó như vậy để biết A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật chỉ đơn giản mà thôi. Nó đơn giản đến cho đến lúc không có cái gì đơn giản hơn A Mi Đà Phật, không có cái gì đơn giản hơn thì đâu có cái gì cao hơn. Rốt cuộc chỉ có A Mi Đà Phật"
Đây chẳng phải Thầy đang hiển thị "bình thường tâm thị Đạo" sao.Rốt lại những diêụ lý cao siêu đều lưu xuất từ cái tâm "bình thường" ấy,mà đúng hơn là cái tâm hằng thường A Mi Đà Phật-Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Bạn hiểu chăng? A Mi Đà phật!
Bạn không hiểu? A Mi Đà Phật!
Rốt lại,chỉ A Mi Đà Phật!
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Mani Padme Hum.A Mi Đà Phật.
thanks 4 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Anh Tuyet trên 08-08-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 11-09-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 13-09-2021(UTC) ngày, Dominh trên 16-09-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#3 Đã gửi : 08/08/2021 lúc 11:01:28(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 287 lần trong 117 bài viết
“ Thấy biết đó như vậy để biết A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật chỉ đơn giản mà thôi. Nó đơn giản đến cho đến lúc không có cái gì đơn giản hơn A Mi Đà Phật, không có cái gì đơn giản hơn thì đâu có cái gì cao hơn. Rốt cuộc chỉ có A Mi Đà Phật”

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in.....

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật-A Mi Đà Phật-A Mi Đà Phật-A Mi Đà Phật.

Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Dominh trên 16-09-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#4 Đã gửi : 10/09/2021 lúc 04:40:27(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 20 bài viết
Lời Thầy: "Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe đi, nghe sự trụ niệm nhất thiết A Mi Đà Phật"

Con luôn thấy mình may mắn vì ở kiếp này được gặp Thầy, được thầy chỉ dạy cho con đường ngắn ngắn nhất để thoát khổ. Thầy là bậc thiện trí thức, chúng con được Thầy dạy cách trì chú để giải nghiệp, được Thầy dạy cách niệm Phật để chuyến hóa các chủng nghiệp.... Vậy mà thời gian qua do sự ngu dốt, u mê, lười nhác buông lơi không chịu tu học chuyên cần, chỉ hời hợt chứ không chân thật đi sâu và thực hành theo lời Thầy chỉ dạy. Kiếp này được gặp minh sư mà không biết tu thì không biết kiếp sau sẽ ra sao đây. Liệu con có đủ duyên đủ Phước để được làm đệ tử của Thầy. Nay con xin sám hối sự ngu dốt vô mình của con với Thầy, với Đức Phật. Từ nay con xin nương vào Phước báu, trí huệ của Thầy để cầu tinh tấn hơn trên con đường cầu Đạo. Từ giờ phút này, hàng ngày hàng giờ hay trong mọi ý niệm cũng như hành động của con sẽ là:" ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA, BỘ LÂM- A MI ĐÀ PHẬT"
Con sẽ cố gắng tinh tấn trì Chú, niệm Phật mong được thoát ly sanh tử luân hồi.
Con xin nguyên theo lời nguyện của Thầy:
" Con nguyện thoát sanh Cực Lạc Quốc
Cầu bi nguyện Phổ Hiền dẫn độ
Cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn.
Nguyện lâm chung được đức A Di Đà Phật, chư vị Thánh Chúng tiếp dẫn con về Cực Lạc Quốc.
Cầu nhất thiết nhập bất thối chuyển.
Nam mô A Di Đà Phật”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tất
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm
Om Mani Padme Hum
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
A Mi Đà Phật

Sửa bởi người viết 13/09/2021 lúc 05:14:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tạng cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 11-09-2021(UTC) ngày, Dominh trên 16-09-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#5 Đã gửi : 11/09/2021 lúc 08:20:00(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 702 lần
Được cảm ơn: 85 lần trong 29 bài viết
Cảm ơn đạo hữu Kim Cang Phổ Tạng đã phát tâm tu học và nói ra lời đại nguyện mà Phật - Thầy đã trao để cho hàng đạo hữu chúng tôi được có nơi nương theo mà hành trì giáo pháp.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Dominh trên 16-09-2021(UTC) ngày
Dominh  
#6 Đã gửi : 17/09/2021 lúc 12:00:50(UTC)
Dominh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 09-09-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
Thầy ơi! cuộc đời con không bao giờ nghĩ con có phước được một bậc thầy thiện tri thức là thầy trao cho con pháp bảo Mật Chú Chuẩn Đề ,con như được khai sinh lại lần nữa với diện mạo mới sự thay đổi khiến con qua bất ngờ đến tin và rất tin. Thời gian tu học có nhưng lúc tâm con rất an lạc , trong đi đứng nằm ngồi con vẫn luôn nhớ niệm và niệm liên tục quán sát tâm con. Tâm lúc thì rất vui vẻ an lạc, lúc thì trong tâm lại có tiếng nói toàn điều vọng tưởng xúi bậy, có lúc con mất kiểm soát bị chuyện gia đình làm con chìm vào phiền não, con rất muốn gọi cho thầy và chị để xin gỡ cho con mà sao tâm con lại bảo đừng gọi, con lại sợ không dám gọi. Vậy là do con còn quá hèn nhát phải không ạ. Những lúc phiền não con chỉ biết niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om mani padme hum. Đệ tử con xin nương nhờ từ lực của Tam Bảo và thầy tác pháp giúp con tinh tấn trí huệ. Tỉnh tâm ,tỉnh trí ,tỉnh thức , tỉnh giác không vì cảnh mà đắm chìm phiền não hỏng đường tu . Giờ đây con chỉ biết một lòng tin Mật Chú vào đức phật vào thầy của con trên con đường tu còn nhiều gian nan này
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề🙏🙏🙏
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường🙏🙏🙏

Sửa bởi người viết 17/09/2021 lúc 10:05:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Dominh cho bài viết.
Anh Tuyet trên 17-09-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.