Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 15/11/2021 lúc 04:34:06(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3098 lần trong 430 bài viết
TRONG KHÔNG GIAN GIỌT NƯỚC NÓI GÌ


Để có một cuộc sống chân thật người hành giả phải là như mọi pháp, mọi vật ngay nơi đó. Ngay nơi đó không có sự hình dung tưởng tượng ly ngoài ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi ngọn gió, chiếc lá rơi. Ngay đó như là, như vậy! Như vậy ai biết đó, chỉ có lá rơi gió thổi như vậy.

Người hành giả tu để thể hiện giáo pháp, thực hiện giáo pháp như lai. Tu như vậy để duy trì bảo vệ phật pháp, bảo vệ trong thân trí kim cang trên. Ngay đó không gì phá vỡ nó. Vì trước sau chặng giữa như vậy. Thì cái gì? ý niệm pháp nào nơi đó. Bản chất như vậy. Bản chất cũng không thấy thật thân tướng kim cang ngôn tạng như vậy. Thấy như như, nhưng ngay đó có vô lượng sát na, sát độ âm ngữ, ngôn thuyết của chư Phật, chư Đại Bồ tát đang diễn thuyết của chư như lai đang giáo hóa vô lượng quốc độ; chúng sanh, chư Thiên, chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng trong đó. “ Nghe không”, “ Thấy không” chỉ là gió thoảng một chiều mưa nắng bên thềm, đại dương vị động niệm, tích tắc, tích tắc, lắc lư vô niệm. Như vậy, như vậy đó.

Người hành giả thiền quán Mật chú Chuẩn đề  đang thấy thật rõ, đang nghe, cảm nhận thật rõ; trong, ở, nơi vô lượng âm thanh động dụng thanh tịnh, vi trần đang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nơi ấy có một đường ánh sáng chớp nhanh không thể thấy được với nhục nhãn, nhục tâm với một cái gì đó bất cứ trên thế gian này và trong những quốc độ nếu còn…thì không thấy, không nghe cảm nhận được loại âm ngôn vi diệu phật lực trí đó.

Đây thể hiện trong một sát na. Trong sát na đó vô lượng âm thanh động sáng lóe lên theo ánh chớp trên đường gạch đó hay điểm sáng đó, đường gạch đó. Điểm sáng đó tìm mãi không có trong thế giới quốc độ này chỉ có nơi tâm người hành giả Thiền quán Mật chú Chuẩn đề đó. Đức như lai đã thể hiện ẩn tàng trong một sát độ, không biết bao nhiêu số lần, số lượng tính đếm thể hiển ẩn tàng mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hãy tỉnh giác lắng lòng nghe cảm nhận sát na phóng quang chư Phật như lai để ngay nơi đó người hành giả, người nào đó, Chư Thiên, Chư Bồ Tát để như là năng lực, trí tuệ công đức của Chư Phật.

Thật sự chứng ngộ trong cái vô vàn không chứng ngộ đã hiện thực trong sát độ đó

Ngay đó sự vang, không vang

Như là…

Cũng như là mật chú

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nơi ấy sóng nổi, gió thổi, hạt mưa rơi.

Tiếng động hạt bụi vũ trụ, xoay di chuyển từng hạt nguyên tử.

Vang lên những âm ba mật chú,

Vũ điệu ánh sáng hòa sóng âm.

Một sát na, sát độ.

Không còn sát na, sát độ.

Vì nơi ấy vô lượng sát na, sát độ mười phương ba đời chư Phật.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Người hành giả thiền quán Mật chú Chuẩn đề hãy thấy, biết kính tin điều đó trong ba đời mười phương sát na, sát độ chư Phật đã thể hiện ẩn tàng như thế để giáo hóa chúng sinh. Nói tất cả như vậy để thầm nhắc đến hành giả mật chú thiền quán rằng. Mật chú năng lực công đức rất vi diệu, kính tin như vậy để có đức tin vững chắc, để hướng tâm về giáo pháp Đức Phật với lòng tin “ nhất tâm”, chuyên tâm, biết mình đang đã có trong tâm ấy vô lượng 10 phương ba đời chư Phật đang gia trì giúp cho ta, tất cả chúng sinh được sự an lạc, hạnh phúc. Ngay ngày thọ pháp đến ngay từng phút giây thực hiện được sự an lạc. Cũng ngay nơi tâm ấy có gì sai khác. Cũng như biển cả đại dương mênh mông trên. Khi gió bắt đầu thổi chuyển động lên mặt biển sóng bắt đầu lăng tăng nhấp nhô, rồi gió lớn, sóng lớn dẫy đầy đủ hình thức sóng, đủ chủng loại lượng sóng chúng từ muôn hướng chuyển động ma sát với nhau. Rồi có lúc gió lặng sóng yên…tất cả sự động tĩnh đó đều là nước cả.

Nhìn ẩn dụ này chúng ta sẽ thấy toàn biển và các sóng nước đều là nước. Nhưng ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào thiền quán để thể hiện mật chú trong từng vi thể nguyên tố của nước. Chúng ta sẽ thấy. Mặc dù nó thô nhưng nếu một người hành giả không xuyên suốt tỉnh thức trong quá trình quán tưởng tu học ta cũng khó thấy điều đó. Để nhìn vi tế hơn chúng ta cũng cái nhìn đó, cũng ngay nơi sóng nước đó, nhưng ngay đây ta sẽ thấy tánh ướt của nước một sự rít rít nhớt nhớt dính nơi da chúng ta. Thấy cảm là ươn ướt. Khi người hành giả quán biết cảm nhận ngay nơi đây có một tánh ướt ( ngay nơi đây hãy tỉnh thức quán sát càng sâu, càng có lợi trong sự tu học của hành giả).

Người hành giả tỉnh thức biết tính ướt như vậy hoặc sâu hơn vi tế hơn, ngay đây liền quán tánh rộng lớn của thủy đại - Thủy là nước, Đại là lớn – Nước lớn cùng khắp trong không gian không có sự ngăn mé. Nếu ngay nơi đây người hành giả quán thấy cảm thấy nước như phần thô trên thì sự quán của mình cũng thành thô, sự tưởng tưởng chưa thể đi vào trí huệ tâm thể. Sự hành niệm của mình sẽ bị hạn chế không phát triển được định huệ. Ngay đây chúng ta hãy ngồi ngan ngắn hít sâu, thở sâu hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra ý niệm của mình duyên vào sự ướt ướt mà ta thường cảm nhận trong tâm của mình khi thấy nước. Ngồi tỉnh thức niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nhẹ nhàng thoải mái, thấy cảm, thấy tánh ướt đó có khắp mọi nơi. Thấy trong cây cũng có tánh ướt đó, trong đá, cát, không khí, ánh sáng, con người, vật…thấy bất cứ gì ngay nơi sự va chạm của ý niệm đến đều thấy ướt và sự ướt đó lan rộng mãi mãi. Rồi ngay nơi đó nhìn lại từng hạt nguyên tố, tế bào, da thịt, gân xương, tân dịch cũng là tánh ướt, Từ từ tánh ướt đó mỗi lúc mỗi lan rộng ra không còn ngăn ngại điều gì nữa. Người hành giả ngay đó thấy tánh ướt sáng cảm nhận ánh sáng ướt đó liền nghe ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe như vậy theo sự lan truyền của tánh ướt. Tánh ướt sự cảm nhận sáng ướt đó ở đâu thì mật chú Chuẩn đề ngay nơi đó cứ như vậy mà quán biết trì niệm Mật chú, càng lúc tâm càng thanh tịnh lan rộng cho đến một lúc nào đó ướt sáng đó khắp mọi nơi không có phương hướng giới hạn người hành giả cũng tan trong tánh ướt đó. Mỗi mỗi nơi đều biết thì ngay đây phép quán tứ đại nước chúng ta lần lượt thâm nhập. Đây là một trong thoại thiền sắc giới.

Và để cho thuận duyên của hành giả nào khi thấy toàn biển, toàn sóng là nước. Nhưng ngay đây người hành giả quán sát thấy trong nước thô sóng đó có vô lượng những hạt nhỏ li ti, những nguyên tử nguyên tố điện năng đang lưu chuyển ma sát với nhau. Nhưng chúng cũng có cảnh giới sự sống kiếp số của chúng. Cho nên ngay đó thấy sự sinh, thành, trụ, diệt liên tục. Thấy vậy nhưng không phải là sự sinh diệt mất đi mà là những sự chuyển hóa. Ngay nơi đó người hành giả cũng quán thấy kiếp số của từng hạt chúng có những quỹ đạo xoay chuyển riêng biệt với nhau, rồi cũng có những chòm nguyên tử, nguyên tố điện năng nó hình thành, thành từng nhóm với nhau như hệ mặt trăng, hệ mặt trời, sao hỏa, sao kim, ngân hà, thiên hà…Nói ở đây thể hiện lên sự sinh diệt hình thành đời sống của những chủng tử chủng loại quốc độ trên để cho người hành giả tạo nơi tàng thức của mình huân tập tu học những sự thấy nghe hay biết đó là những gia sản rất quý báu. Nếu ngay nơi đây người hành giả tu học được bao nhiêu thực hiện được bao nhiêu thì thực hiện, còn không thì chúng là những kho báu  sau này. Khi gặp Phật Pháp Tăng đầy đủ cơ duyên trí tuệ Ba la mật thì tức thì ngay đó sẽ mở ra chìa khóa pháp bảo, pháp tạng, phật đạo ngay từ ngay đây đã hình thành. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thành Phật hãy kính tin điều đó. Đức Phật đã từng dạy: “ Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành”. Đây là một lời nói của 10 phương ba đời chư Phật toàn tri toàn giác. Hãy kính tin điều đó.

Trở lại sự thiền quán nước, chúng ta sẽ thấy  rất nhiều vô lượng vô biên cảnh giới quốc độ trong những hạt nguyên tố nguyên tử đó…và trong chiều sâu của nó có những hạt nhỏ vi tế hơn mà ngay đó tâm không thể thấy được, không cảm nhận được mà ngay đó dùng để so sánh một vật, một tâm nhỏ hơn hàng tỷ, hàng tỷ lần. Nơi những hạt nhỏ đó có vô lượng chư Phật đang thuyết pháp, đang phóng quang minh ….những cảnh giới này vô lượng vô biên gọi là vô lượng vô biên sát na, sát độ tâm tánh của cái gì mà hiện hữu nơi tâm đó cũng không hiển thông điều đó.

Ngay nơi đây chúng ta sẽ thực hành mật chú thiền quán trên. Những sự bí mật pháp tánh đó người hành giả trì niệm mật chú thấy trong nước những nguyên tố đó đang lăng xăng nhúc nhích. Thấy chúng đang xoay động dụng. Ngay đó người hành giả hãy nghe ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm cứ trì niệm, quán tưởng như vậy và trong quá trình trì niệm người hành giả ngồi tĩnh tọa ngay ngắn hít thở nhẹ nhàng, nhớ nghĩ nghe Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đọc tụng nghe thấy, quán tưởng từng chi tiết cho rõ ràng, kiên nhẫn. Những cái gì chưa được trong tu học hãy nhẹ nhàng nhẫn nhục thực hiện lại đi chậm thật rõ ràng. Nhưng khi thuần thục sẽ là nhanh sáng suốt tỉnh thức. Đừng do dự lừng khừng trong tu học hãy xiêng năng kính tin Đức Phật. Hàng ngày chỉ có Đức Phật giáo pháp Đức Phật là nhất, chỉ có nhất tâm với Đức Phật như vậy thì sự tu học mới tiến bộ, mới thấy sự an lạc hoan hỉ, an tịnh chân thật trong đời sống, thực hành xuyên suốt nhưng bên cạnh đó sự sống ăn uống rất cần thiết.

Những bài sau tôi sẽ chia sẻ kết hợp sự ăn uống hàng ngàyCư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 15/11/2021 lúc 04:36:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 15-11-2021(UTC) ngày, chuctinh trên 16-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 19-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 24-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 24-11-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 24-11-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-11-2021(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 15/11/2021 lúc 11:50:22(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 739 lần
Được cảm ơn: 3438 lần trong 828 bài viết
Thầy chia sẻ về khía cạnh sâu nhiệm trong sự Thiền quán về " thủy đại" lời độc thoại của thiền Sắc giới.
Quán thủy đại trên cơ thể phần thô là tân dịch, mồ hôi, máu huyết, mủ đờm, dãi. Nhưng đó chỉ phần thô mà chúng ta nhìn thấy bằng nhãn nhục căn. Nhưng những phần tế hơn nó nằm lẫn trong địa đại, hỏa đại, phong đại, không đại phải thấy được sự rộng lớn lan rộng của nó trong ánh sáng, trong nhành cây bụi cỏ, trong xương tủy...Phải thấy được như vậy. Thì tuệ quán này phải là sự thiền định nơi tâm mà không trụ của người hành giả mới thấy tường tận rõ biết như vậy.
Mỗi bài pháp của Thầy là muôn vàn pháp bảo nơi đây chỉ cần người hành giả đủ cơ duyên nắm giữ một pháp thôi cũng giúp cho người hành giả đến sự an lạc rồi.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 16-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 22-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 24-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 24-11-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 24-11-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-11-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#3 Đã gửi : 24/11/2021 lúc 01:07:50(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 92 lần trong 31 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Thuong76 trên 28-11-2021(UTC) ngày
Phuc An  
#4 Đã gửi : 24/11/2021 lúc 01:24:24(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 69 lần trong 29 bài viết
Con cảm ơn bài pháp thâm sâu của Thầy, em cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ thêm.
Vì chưa có trí tuệ và luôn ôm ấp tham đắm nên con cứ lăng xăng chạy loạn mà không nhớ lời Thầy dặn: Chỉ cần chuyên sâu một pháp thôi, đi xuyên xuốt không phân biệt tới một ngày sẽ có trí tuệ nhờ công năng: Miệng trì niệm Mật Chú, tâm thấy biết rõ từng âm Mật Chú, tai nghe được tiếng Mật Chú. Bước chân đi biết mình đang đi, đang chạm và có Mật Chú Chuẩn Đề trong từng bước, khi làm điều gì cũng biết mình đang làm gì cùng với Mật Chú Chuẩn Đề trong vạn sự đi đứng nằm ngồi ấy. Nhắc nhở mãi bài học đầu tiên ấy mà con vẫn chưa chịu thực tập vì mải miết xây đắp cho tham sân si giận hờn si mê tà kiến.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật - Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Thuong76 trên 28-11-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#5 Đã gửi : 09/01/2022 lúc 11:26:35(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 22 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Mani Pame Hum
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.