Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3170 lần trong 440 bài viết
HUYỀN LINH BẢO HUẤN


LỜI NÓI ĐẦUMật pháp Chuẩn đề là một pháp tu chuyên về thần chú Chuẩn Đề, Ngũ Bộ Chú. Để hổ trợ pháp tu, người hành giả Mật chú Chuẩn đề chỉ nhận tâm pháp ngay đó để tu học. Mặc dù, Mật chú Chuẩn đề có phương pháp tu thật đơn giản. Người hành giả bước vào tu phương pháp này chỉ tạo cho mình một kính đàn. Kính đàn này dùng để làm đàn pháp, tôn kính Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, tôn kính Mười phương thế giới Chư Phật, Chư Thánh Hiền ở trong đó. Cho nên, mặc dù thật đơn giản nhưng nó hàm chứa đủ vạn pháp, Tam bảo, quốc độ Tịnh độ trong đó. Để cho người tu theo Mật pháp chuẩn đề có một hướng đi theo ánh sáng của Phật pháp, có đầy đủ những kiến thức huyền linh để khi hành pháp, cùng tu niệm được nhiều điều lợi ích.

Hôm nay, với mục đích hoằng hóa Mật pháp Chuẩn đề thân là một cư sĩ hạnh đức chưa mấy tinh nghiêm. Nhưng vì mang từ nguyện muốn chia sẻ lại những gì trong suốt thời gian tu học vừa qua. Vì tài hèn đức bạc cho nên trong suốt ba mươi lăm năm chỉ chuyên tu một Thần chú Chuẩn đề, lấy Thần chú Chuẩn đề làm hành trạng đi tìm sự an lạc, hạnh phúc.

Trên bước đường đi cũng có những niềm hỷ lạc, an lành. Cho nên, hôm nay tạm mượn văn tự, ngữ ngôn xây dựng nên đề mục “Huyền Linh Bảo Huấn”. Trong ý niệm xây dựng đề mục này, nếu có những gì sơ sót cũng mong Chư Tôn Đức, Chư Thiện Tri Thức chỉ dạy để trên con đường tu học, hoằng hóa đi đúng với con đường Phật đạo.

Mong đề mục này giúp quí đạo được nhiều niềm vui hỷ lạc, thoải mái, thanh thảng trên con đường tu đạo.

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”.

Mùa hạ, năm Giáp Thìn 2012,
Cư Sĩ Thanh Hùng,
Bố Tát Đạo Chánh Trí.


ÁNH SÁNG MẬT CHÚTrong pháp tu Mật chú, người hành giả hay được va chạm nhiều về năng lực vô hình tâm linh. Trong cõi vô hình, nó có vô số cung cõi, đảng phái, rồi có vô số quốc độ cùng Tịnh độ. Súc sinh, ngạ quỹ, địa ngục, thần tiên, thánh phật nó đều nằm trong tâm của ta cả. Cho nên, khi người hành giả thọ trì, tu niệm về Mật chú thì sẽ va chạm ngay đến những cung cõi, cung động, quốc độ kia tùy theo từng trình độ, năng lực, phước báu tu học của mỗi cá nhân hành giả khác nhau. Có người hành giả thấy rồi có người hành giả nghe cảm xúc khác nhau.

Người hành giả khi thọ trì Mật chú Chuẩn đề, trước họ sẽ được làm một lễ, lễ Chư Phật, Chư Bồ tát, Thánh chúng, Chư Vị hộ pháp gọi là Pháp quán đảnh . Đặc thù của Mật chú Chuẩn đề khởi từ nguồn tu do Diễn đàn Tâm Mật chia sẻ. Mỗi người hành giả đều được thọ nhận một pháp lực, một lực quán đảnh do những vị Thầy vô hình họ trực tiếp quán đảnh cho hành giả đó. Về bề mặt hữu hình chơn thật, người hành giả thọ nhận phép quán đảnh đó họ sẽ có những cảm nhận những năng lực, một sức lực cảm giác tạo qua cơ thể họ, làm cho họ rung động, chuyển động tay chân hay do năng lực (Sức lực vô hình). Vô hình kia tác động vào cơ thể, làm cho khí huyết xáo trộn, tim đập mạnh, hơi thở mạnh, hình thành nên những cảm giác nóng hoặc lạnh. Hoặc ngược lại người kia sẽ thọ lãnh những lực vô hình tác động qua cơ thể có những hiện tượng khác với hiện tượng trên, rồi có những hiện tượng như cử động tay chân, đánh những bài quyền võ thuật, hay những điệu múa thể hiện qua hình tượng, những điệu lễ cách thức lễ lạy của những người hành giả trùng lại với những cổ điệu xưa kia cách đây cả một hai nghìn năm hay một vài trăm năm vừa qua. Đây là những hiện tượng đầy tính khoa học. Nó được thể hiện qua những hình thức, cử chỉ được minh chứng với hiện tại. Và ngay đó, người hành giả với một tinh thần rất tỉnh táo, đầy sáng suốt họ được nhận định tỉ mĩ qua từng động tác của họ. Họ đều quán soi rất tỉ mĩ qua ngôn ngữ tâm thức. Người hành giả sau khi được thọ nhận phép quán đảnh mà có đầy đủ năng lực huyền năng vô hình tác động qua cơ thể, qua tâm thức như trên thì buổi lễ quán đảnh đó được gọi là thành tựu. Vì đã được Chư vị hộ pháp, chư vị Thầy bí mật đã làm lễ quán đảnh cho hành giả đó. Đây là một hiện tượng tác động lực vô hình từ người Thầy bí mật trong vô hình thể lên thành những động tác, cử chỉ hành động trên. Ở đây, người thọ nhận Mật chú Chuẩn đề được công nhận và được trao Mật chú. Khi người hành giả có đầy đủ những hiện tượng huyền linh trên. Cho nên, Mật chú Chuẩn đề hoàn toàn đi vào huyền linh tâm thức của người hành giả, đi vào con đường huyền linh vô vi. Nhưng mỗi chặng, mỗi bước đi của một hành giả phải được chứng minh thực tế bằng những hành động thiết thực trên. Người hành giả phải luôn luôn sáng suốt, tĩnh tâm trong cuộc sống hay trong hành pháp tu niệm. Ở đây, mọi điều huyền linh khi một người hành giả được tác động từ vô hình sang hữu hình phải điều được chứng minh thực tế,thực trạng của sự việc.

Những hiện tượng áp vong, gọi hồn, cầu siêu, cầu an hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến huyền linh vô hình Mật chú Chuẩn đề đều thực hiện cả. Vì Mật chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” là một thần chú tổng nhiếp năm bộ Thần chú lớn. Trong năm bộ Thần chú lớn này ở mỗi bộ đều có năm bộ Thần chú nhỏ. Cho nên, nó được tổng nhiếp tất cả là hai mươi lăm Bộ Thần chú. Nghĩa là ở thế gian, tất cả các cung động cõi tịnh độ, chư thiên, quỷ, súc sinh đều có Thần chú chuẩn đề ở trong đó cả. Người chuyên tu về Mật chú Chuẩn đề sẽ thực hiện được các Chú pháp. Và khi người hành giả tu niệm về “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” thì sẽ giao tiếp được tất cả các cung cõi, động quốc độ. Từ thể hiện được những huyền năng như trên. Người hành giả tu Mật chú Chuẩn đề làm một đàn pháp gọi vong rất thành công. Và người tu Mật chú Chuẩn đề thể hiện đàn pháp trên theo đúng Phật đạo, đầy đủ tâm từ bi, hỉ xả nên họ đến với đàn pháp cầu siêu, gọi vong kia không một chút vì lợi danh cả. Họ mang một tấm lòng tu học giúp đỡ mọi người. Đàn pháp thật đơn giản, không cầu kỳ tốn kém gì cả, rất bình thường ở mọi giới, mọi gia đình giàu sang cùng nghèo, cùng khổ vẫn thực hiện được.

Chỉ một kính đàn Chuẩn đề, một đĩa trái cây, nhang hương nước trắng là họ làm được thành tựu ngay. Ở đây không phải nói là tầm thường về đàn pháp là không thành tựu, không năng lực đâu. Mặc đù, đơn giản tầm thường nhưng ở ngay đàn pháp đó có pháp bảo ba đời của chư phật để lại. Pháp bảo đó, bây giờ có vô lượng vàng bạc châu báu, núi báo vẫn không mua được pháp bảo, năng lực đó đâu. Chỉ một câu tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm lam” thì nó sẽ biến những ly nước trắng, những đĩa trái cây muối gạo kia thành thiên hương, hảo vị, đồ ăn thức uống của Chư Thiên để cúng dường Chư Phật. Khi đã cúng dường ba đời chư như lai như vậy rồi thì cái phước báo đó xin hồi hướng lại cho ông bà, gia tiên của mình thì rất tốt. Trên thế gian này, quí bạn đi đâu để tìm được những vật tịnh, thanh tịnh, trang nghiêm để cúng Chư Phật được không thể kiếm tìm được. Chỉ khi nào chúng ta thành kính, trang nghiêm trì niệm tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm lam” này để quán tưởng vào những thức ăn, vật thực đó. Nó mới được thanh tịnh trang nghiêm. Khi người hành giả vào đàn pháp, họ kính lễ chư Phật xong, ngồi xuống tĩnh tâm lòng thanh thản quán soi đọc tụng “Úm lam”. Ngay chỗ, tâm thức đó khi các bạn quì xuống dâng ly nước mát quán chữ lam, là ngay chỗ đó tâm ta được thanh tịnh rồi, vì sao? Vì ngay chỗ đó ta chỉ tìm có một ly nước sạch thôi, không phải bỏ công ra nhiều, bỏ tiền ra nhiều để đi mua nhiều vật thực mâm cao cổ đầy. Nếu chúng ta tác pháp như vậy là ngay chỗ đó, ngay tâm hiện tại của các bạn đang xôn xao, lăng xăng về sự mệt nhọc thể xác vì tốn tiền. Còn người hành giả Mật tông Chuẩn đề lòng chay tịnh đến đó giúp cho bạn đạo không mong cầu, không lấy của bạn đạo mình bao nhiêu tiền cả. Ngay chỗ này, người hành giả Mật tông Chuẩn đề họ hằng ngày trì niệm Thần chú dùng cái khẩu đó để trì niệm Thần chú thì họ không phải dùng cái khẩu đó để đòi hỏi một điều gì cả. Ngay đó, như vậy thì tấm lòng thanh bần thanh tịnh đó sẽ giúp cho người hành giả, người chủ gia được nhiều điều lợi lạc. Bỏ bớt đi được lòng tham. Tâm như thế tác pháp sẽ thành tựu, khi chữ lam đó phát sáng được là nhờ tâm thanh tịnh kia mà thành. Tất cả đều do tâm cả, tìm sự hạnh phúc an lạc ngoài tâm thì không bao giờ có cả. Khi tâm thanh tịnh, chữ lam kia phát sáng, ánh sáng đó nó từ trong tâm ta. Mà trong tâm thì không có ngăn mé biên giới gì cả. Ánh sáng đó sẽ lan rộng đến các cung cõi, động, quốc độ tịnh độ. Ánh sáng đó nó sẽ theo ý tác pháp của người chủ đoàn. Ý tác pháp đó khi họ cầu nguyện, cầu siêu, gọi hồn, người đó tên gì, tuổi gì, mất ngày tháng năm nào thì ánh sáng đó và ý tác pháp đó sẽ làm cho người đó đang ở trong động nào, cung nào, quốc độ nào điều được thức tỉnh mà theo ý lực đó về ngay đàn pháp cầu siêu, gọi hồn đó. Và khi người hành giả thọ trì Thần chú thì có vô lượng chư phật, bồ tát, thánh hiền, chư hộ pháp cùng quỉ sứ, quỷ vương, dạ xoa đến câu hội giúp người hành giả đó theo ý nguyện của người hành giả đó mà giúp. Vì khi Đức Phật nói ra Thần chú Chuẩn đề rồi nói về công năng Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” thì tất cả các cung cõi, cõi nước đều rung động, mười phương chư phật đều phóng ánh sáng về rồi vô số chư Bồ tát, thánh chúng chư thiên, quỷ vương, dạ xoa, càn thát bà về nghe và phát lời nguyện: “Nếu sau này có ai thọ trì Thần chú này, chúng tôi và quyền thuộc sẽ đến hộ trì và giúp cho đươc sở cầu ý nguyện”. Những lời nguyện như vậy và năng lực của tâm chú sẽ giúp cho các bạn được nhiều lợi lạc, an lành, hạnh phúc, thành đạt ý nguyện. Cho nên, những buổi lễ cầu siêu, gọi vong, triệu hồn hay các đàn pháp khác được thành tựu là như vậy. Đó là Phật Pháp mà Phận pháp thì đầy lòng từ bi, hỉ xả không tham, sân, si. Được lòng đầy Phật pháp như vậy mới đầy sự thành công. Còn ta đến với đàn pháp cầu siêu, gọi vong triệu hồn hay những đàn pháp khác với lòng tham cầu phải có được, hay được lợi gì đó thì không nên trên tinh thần Phật đạo. Vì ngay đó, nó thể hiện trên tinh thần tham, sân, si. Ở đây, chỉ nói riêng trên Diễn đàn Tâm Mật cùng thành viên tu học ở Mật chú Chuẩn đề cùng nhau gội rửa, cùng nhau đi trên bước đường tu học chứ ở đây bài này không đá động và cũng không có ý nói gì đụng chạm đến quý đạo tâm Diễn đàn Tâm Mật pháp tu Mật chú Chuẩn đề. Nếu trong văn tự, ngữ ngôn có điều gì không hay, sơ sót mong quý bạn đạo niệm tình thứ lỗi. Vì sự tu học chia sẻ với nhau tu Mật chú Chuẩn đề cho nên hôm nay mạo muội thành lập chương đề “Huyền Linh Bảo Huấn” để cùng nhau chia sẻ và học hỏi với nhau. Với tâm nguyện này, mong quí bạn đạo tâm hoan hỉ từ bi chia sẻ với chúng tôi.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát – Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”.Cư Sĩ Thanh Hùng,
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 30/09/2014 lúc 10:07:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-09-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 14-11-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 29-07-2016(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 16-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 09-07-2021(UTC) ngày
DINHLE  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Cám ơn Thầy về những lời dạy trong "Huyền Linh Bảo Huấn"...TM như người vừa được mở tâm khi đọc những lời "vàng ngọc" này...TM luôn mong được theo dấu chân thầy trên đường tu học...Mong Thầy luôn chỉ dẫn những lời hay ý đẹp để đạo hữu Mật tông tinh tấn hành trì..

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề!
Nam Mô A Di Đà Phật!
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3170 lần trong 440 bài viết
NGHIỆP QUẢ

"Một khoảng thời gian dài, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình yên và hạnh phúc. Tôi là một thầy thuốc đông y, cũng là một võ sư. Ban ngày điều trị bệnh. Đêm đến tôi dạy võ thuật. Tôi dạy rất đông đệ tử, có cả nam lẫn nữ. Trong số đó, có một số đã trở thành thầy dạy võ. Chúng đi dạy võ cho rất nhiều nơi trong tỉnh và cả ngoài tỉnh. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, thật bình an và êm ả!


Một đêm nọ, tôi nằm thấy giấc mơ: "Xuất hiện Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức A Di Đà trong tiếng khua chiên, múa trống, thổi kèn và rất nhiều nhạc cụ khác của các Chư Thiên trên hư không. Ở đâu đó lan toả một mùi thơm vi diệu bay toả khắp nơi.Thân tướng của Chư vị Tam Thánh rất lớn. Trong từng điểm nhỏ trên cơ thể của Chư vị Tam Thánh phóng ra vô luợng ánh sáng đủ màu sắc, lấp lánh huyền diệu. Phía sau Chư vị Tam Thánh là vô số các chư Thiên, chư Tiên vân tập. Trên tay cầm đủ các loại hoa được tạo thành từ ánh sáng, ngọc bào, tràng phan, lộng dù... Thật là một cảnh Thần tiên rực rỡ !
Như có một thần lực nào đó đưa tôi đến quì mộp dưới chân Chư vị Tam Thánh. Đức A Di Đà xoa đầu tôi, vị nói: "Con phải quay trở lại Cực lạc quốc". Lúc đó lòng tôi tự nhiên rất xúc động. Tôi trả lời với Ngài: "Con kính lạy Đức Phật hôm nay đã đến đây. Vì con còn những tập khí cũ cho nên đời sống tu hành tạo phước báu còn rất mỏng. Con kính lạy người xin cho con được ở lại thế gian này để kiến tạo thêm công đức, tạo dựng duyên lành với chúng sanh". Tôi nói vừa xong thì hình ảnh trên cũng tan biến mất".

Tôi giật mình tỉnh giấc. Suốt cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được trở lại.Sáng hôm sau, tôi thức dậy, bước đến mở cửa sổ phòng ra thì nhìn thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Khắp nơi trước cửa phòng, khắp trên cửa sổ, ngoài hành lang vô số những con rắn lục màu xanh rờn ngoa ngoe ngốc đầu, lè lưỡi. Quá khủng khiếp tôi lấy cây đuổi chúng đi nhưng mỗi lúc chúng lại kéo đến đông đảo hơn. Không biết chúng từ đâu đến. Chúng kéo đến từng đoàn, từng đoàn ở dưới đất bò lên phòng của tôi (phòng tôi ở nằm trên lầu hai). Cả gần sáu bảy chục con rắn như thế. Thấy làm lạ, bà con lối xóm kéo đến xem rất đông. Họ bàn tán xôn xao. Cuộc đời của tôi đến thời điểm này qủa thật có rất nhiều chuyện lạ đến với mình !

Hiện tượng này nó báo hiệu cho tôi sắp có chuyện xảy ra cho mình. Và đây là những biến hiện xảy ra do quá trình tu tập Thần chú Mật Tông của tôi. nghiệp quả xoay chuyển từng lúc.

Lúc đó, ngay chỗ tôi ở, trên trần nhà có một tổ ong thật lớn, nó lớn đến khủng khiếp, đường kính của nó khoảng hai đến hai mét rưỡi. Có rất nhiều, rất nhiều con ong ở trong đó. Và nơi này có rất nhiều phòng còn bỏ trống, hằng ngày có rất nhiều loài chim từ nơi khác bay về nơi này (Nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện kể từ lúc tôi đến nơi này có lẽ vì chúng nghe được âm thanh của Thần chú mà tôi hành trì). Đặc biệt chúng xuất hiện rất đúng giờ khi tôi trì chú. Ngoài ra còn có khoảng 50 con chim heo, chim cú ở cố định tại nơi này (nơi này là một nhà hát rất lớn, nó đã bị bỏ hoang. Nhà hát này có khoảng 40 phòng. Và chỉ có một mình tôi ở nơi này).

Sáng ra rắn bò đến cửa phòng, đêm đến cái tổ ong đó nó lại rơi ầm xuống nhưng những con ong đã bay đi mất tiêu từ lúc nào, chỉ còn bơ vơ cái tổ ong to tướng mà thôi. Chim chóc cũng buồn theo, chúng lũ lượt kéo nhau bay đi hết.

Khi nhìn thấy hiện tượng lạ này, tôi bắt đầu tự sắp xếp cho bản thân tâm thức của mình chuẩn bị đón nhận một điều chẳng lành.Buổi sáng hôm đó là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, tôi trở về quê thăm mẹ và các em từ Mỹ trở về. Sau một đêm tâm sự cùng mẹ và các em, xem như tôi đã làm xong công tác tình cảm đối với gia đình. Trưa hôm sau tôi quyết đình trở về nơi tôi đang làm việc và sinh sống. Sau nhiều lần cản trở của mẹ và em, cuối cùng tôi cũng ra đi theo một lực đẩy... Đây có lẽ là nghiệp lực mà tôi phải trả, không thể tránh khỏi. Sức mạnh của nghiệp lực đã thúc đẩy tôi rời gia đình trong sự ra đi lặng lẽ.

Tôi trở về nơi làm việc, vội vã tập hợp các em đệ tử để đến lớp dạy võ thuật. Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi ngang qua nhưng lạ thay tôi lại không nhận ra nó là con đường nào và tôi rơi vào trạng thái nhìn cảnh vật xung quanh từ quen thuộc trở nên rất xa lạ... tự hỏi mình: "Đây là nơi nào vậy". Nổi lo nghĩ bừng đến. Tôi liền niệm thần chú Chuẩn Đề... nhưng lạ thay miệng tôi cứng cả lại, không niệm được Thần chú, đầu tôi không thể nhớ ra câu chú ... tay không kiết ấn được (tam mật đã mất). Cơ thể tôi lúc này lạnh và toát mồ hôi. Tôi suy nghĩ: "chắc có lẻ tôi sắp sửa trả nghiệp rất lớn - cũng như Mục Kiền Liên một đại đệ tử về thần thông của Phật mà tới giờ trả nghiệp cũng không dùng được thần thông". Nghĩ như thế tôi liền tỉnh lại và không suy nghĩ gì nữa. Tôi chờ đợi, chuẩn bị chờ đợi một sự trả nghiệp.

Xe lôi chở tôi chạy thêm được một cây số rưỡi đường nữa. Lúc đó xe đang chạy qua đoạn đường đất đỏ quanh co. Hai bên nhiều bụi rậm và lùm cây. Thì từ trong lùm cây xuất hiện một con heo định mệnh to tướng, nặng cả trăm ký lô lao ra, ủi thẳng vào chiếc xe. Chiếc xe cán lên con heo, lật lăn hai ba vòng. Chiếc xe đè lên đùi tôi. Cả người tôi, đầu và mặt cùng chiếc xe cà xuống vật vã cùng đá cát đỏ. Những viên đá nhỏ cứ dính chặt và bám lấy, cặm đầy mặt tôi hoà lẫn với máu. Đầu tôi sưng lên, biến dạng như một trái banh. Chân thì bị đè bẹt bởi chiếc xe lôi. Mọi người đến đỡ tôi dậy. Lúc đó, tôi rất bình tĩnh mặc dù thương tích rất nặng vì tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi rời xa thế giới này.

Tôi kêu hỏi người tài xế: "Em có sao không?". Người tài xế trả lời: "Con không sao, Thầy bị nặng quá". Liền lúc đó tôi rờ lên mặt thấy máu chảy rất nhiều. Tôi nghĩ chắc có lẻ sắp tắt hơi thở và chết đến nơi rồi. Tôi sắp xếp cho đệ tử chở tôi về nhà và chở tôi đến Bệnh viện. Trong thời gian đó tôi niệm chú liên tục và tâm thức rất an tĩnh. Tôi nín lặng trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Khi đưa tôi đến bệnh viện huyện, huyện lại chuyển tôi đến bệnh viện tỉnh để điều trị. Ngay tại bệnh viện tỉnh tôi được cấp cứu chụp X quang ... nhưng cuối cùng tôi chỉ bị chấn thương ở phần mềm, đầu và sọ của tôi không bị vấn đề gì cả. Đến lúc đó, tôi mới biết mình sẽ tiếp tục ở lại thế gian này theo sự thỉnh cầu trong giấc mơ của tôi.
Sau lần đó, tôi trở về lại quê nhà. Tôi tiếp tục chuyên tu về thần chú rất chuyên cần. Một ngày niệm Thần chú Chuẩn đề và danh hiệu Đức Phật A Di Đà kèm theo hơn 50 lần xâu chuỗi. Trong thời gian đó tôi thật sự đi đến thế giới cực lạc bằng thần lực của Chư Phật.

Và cũng trong bài này, xin mượn những lời văn mộc mạc, thô thiển này gửi đến thế giới vi trần này rằng tôi đã và đang tu một pháp môn rất cao quí. Một pháp môn có rất nhiều kho tàng bí ẩn, có những vi diệu không thể nghĩ bàn. Với bản thân tôi, tài thô, học thiển cũng đã được những hạnh phúc nho nhỏ, có những thiên đường, thế giới cực lạc qua tâm thức tôi.

Xin nhắn gửi đến với tất cả với các bạn, những con người cùng chung con đường, hãy đến cùng làm bạn lữ hành để được cùng nhau chia sẻ. Bạn có nhìn thấy chưa “Con đường hành trì Thần Chú Chuẩn Đề" ?

Bài viết này Tôi đã đăng từ trước. Hôm nay trích dẫn vào đây, để nói và diễn giải sự trả nghiệp và nghiệp lực. Tức là sức mạnh của tập nghiệp mình đã tạo từ muôn đời trước, đúng cơ duyên ngày giờ nó sẽ đến. Khi nó đến các bạn hãy xem kỹ lại sự kiện trải qua của tôi trong bài Nghiệp quả các bạn sẽ thấy trong sự trả nghiệp đó nó có sức lực vô hình luôn thúc đẩy mình phải làm chuyện này chuyện kia để tạo nên tình huống trả nghiệp. Chúng không thể nào chạy cho thoát cả. Khi tạo nhânn là phải có quả kèm theo, không chậm thì nhanh phải trả thôi.

Trong sự kiện bài viết trên, bao lần các em và mẹ đều muốn giữ tôi lại, nhưng trong lòng tôi cái động lực của nghiệp nó thúc đẩy. Ngay lúc đó, nó làm cho tâm trí, thần minh của mình không còn minh mẫn gì cả. Tôi đi vào một con đường mà hàng ngày tôi đi dạy, trải qua con đường đó biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ngay thời khắc đó “Nghiệp lực” sức mạnh vô hình được tạo ra từ trước do tham, sân, si, vô minh nó cùng với những hình ảnh, cảm xúc đồng kết hợp về. Vì ngay thời gian đó, tâm lực của tôi bị ảnh hưởng do điềm chiêm bao thấy Đức A Di Đà Phật, rồi thấy rắn, thấy chim tôi phân biệt lăng xăng trong đầu, lo nghĩ bị một phút giây, một thời vọng tưởng chen vào như trên làm mất đi chánh niệm, nghiệp lực ngay chỗ đó liền nổi lên. Vì sự suy tư vọng tưởng những hình ảnh cảm xúc giống như xưa kia tôi đã từng trải qua để tàng thức huân tập hôm nay chúng mới lộ ra kết hợp hình ảnh lúc xưa, cảm thọ lúc xưa kết hợp với hình ảnh cảm xúc lúc hiện tại này để ấn lên nghiệp cũ gọi là trả nghiệp.

Có nghĩa là lúc xa xưa đã từng xảy ra những hình ảnh, cảm xúc này, tôi đã từng hoảng sợ loạn động, mất chánh niệm để xảy ra những nội dung chi tiết như trong bài viết “Nghiệp quả”. Cho đến tận hôm nay, có những hình ảnh cảm xúc ngay tại hiện tại này tôi cũng tạo ra y như xưa, cũng một phút , một thời gian làm mất chánh niệm như xưa liền ngay chỗ đó hình ảnh, cảm giác tạo về để in lên, trùng lên tạo thành sự trả nghiệp.

Nhưng ngay sự kiện trả quả đó, khi nhìn thấy những hiện tượng lạ trên tôi đã tỉnh giác biết trước mình sẽ trả quả. Ngày hôm nay, tôi bình tĩnh trả quả trong ánh sáng của Phật Pháp. Mặc dù, ngay chỗ đó tôi không niệm chú được nhưng tôi đã từng tỉnh giác từng phút, lấy cái biết tỉnh giác của mình làm cái thân. Cho đến khi tôi té xe. Khi té xe vừa xong tôi biết tôi đã trả lại những món nợ xưa. Lúc đó, tôi bình tâm không nói một lời nào nữa chỉ để chuyên trì “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”. Ngay nơi đây, chỉ có tỉnh giác niệm Chuẩn Đề mật chú và tôi cũng gội rửa không dính vào cảm thọ, đau đớn của vết thương. Nếu ngay nơi đây, trong tâm mình mà còn vọng lên ý niệm đau đớn quá, sợ đau, than thân, trách phận, buồn khổ thì cũng không trả được nghiệp quả trên. Chỉ ngay nơi đó, bình tâm tỉnh giác lấy Mật chú Chuẩn đề là sự sống thì ngay mai đây nếu còn cảm thọ, cảm xúc nào, hình ảnh nào về thì nó cũng được xông ướp bởi mật chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” thì năng lực tâm trong sáng đó sẽ hóa giải những chúng sanh kia. Những nổi đau đớn, khổ não nó cũng là những chúng sanh. Hóa độ được chúng sanh trong tâm chúng ta thì những chúng sanh ở ngoài Xã hội, nóng giận, đau đớn. Khi gặp chúng ta xoa dịu, thì những người đó sẽ vui nhận nhẹ nhàng. Các bạn hãy trả quả bằng cách đó đi, vừa trả được quả vừa hóa giải cho những chúng sanh kia.

Khi những nỗi đau đớn, buồn khổ kia nó đủ duyên chui vào nghiệp thức một chúng sanh nào đó. Nó có đồng cảm như trên. Khi chúng sanh đó gặp quí bạn nó rất vui vẻ đón nhận, sự hóa giải giúp đỡ của bạn. Và sẽ được đón nhận nhiều ưu ái, đón nhận ở mọi người lòng tôn trọng kính ái.

Những bài viết về Huyền linh tôi sẽ từ từ lược giải lại từng bài viết một, sẽ chia sẻ với quý bạn trong từng ý, từng bài.


Cư Sĩ Thanh Hùng.
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:25:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-09-2014(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 16-09-2020(UTC) ngày
tu? tâm  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Cảm ơn Thầy đã giúp con ngộ ra nhiều điều chân chính trên con đường tu học.Con rất hạnh phúc và tràn ngập niềm tin vào thần chú chuẩn đè.nam mô thất cu chi phật mẫu chuản đề.
thanks 2 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 16-09-2020(UTC) ngày
tu? tâm  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Con Tuệ Tâm muôn vàn đa tạ Thầy đã chỉ ra cho con chân lý! Con nguyện chăm chỉ hành trì và lấy thần chú Chuẩn Đề làm kim chỉ nam! Nam mô thất cu chi phật mẫu chuẩn đề! Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.Bộ lâm!
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3170 lần trong 440 bài viết
TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT


"Quê hương tôi có một con sông chảy dài mang đầy phù sa vun đắp cho những vườn cây trái và ruộng lúa mênh mông. Nó cũng mang lại cho con người nguồn nước sạch để sinh sống. Mấy trăm năm qua nó đã trường tồn như thế đó. Xem cái dáng vẻ bề ngoài của nó cũng rất thơ mộng nhưng sự thật bên trong lòng sông cũng rất ghê sợ.

Cứ mỗi năm, khúc sông ngay gần nơi tôi ở, lại xảy ra một vụ chết đuối. Người ta đồn nhau rằng dòng sông có ma gia, có yêu tinh, quỷ dữ... Không phải ngẫu nhiên mà người ta đồn đại như vậy vì mỗi người chết đuối ở dòng sông này đều có những hiện tượng lạ. Có trường hợp có một người chết đuối tại dòng sông này với lý do đến cầu nước rửa chân khi nước lớn thì bị trợt chân, bị nước cuốn trôi đi đâu không biết. Đến khi sáng lại thì thấy người này ngồi trong tư thế xếp bằng, tĩnh tọa như tư thế ngồi thiền ở dưới chân cầu nước, trong khi buổi tối trước đó người ta mò tìm cả khu này lại không tìm được. Và theo tôi được biết thì có khoảng mười trường hợp chết đuối ở dòng sông này khi tìm gặp được xác đều có tư thế ngồi tĩnh toạ như vậy.

Một dòng sông thật kỳ bí


Một hôm nọ, bên bờ sông phía tôi ở, có hai đứa nhỏ, một đứa bé trai và một đứa bé gái khoảng 5 đến 6 tuổi, là hai chị em ruột. Chúng vui đùa giỡn cợt trên bờ sông, trong lúc giỡn cợt đứa em trai bị trợt chân té xuống sông. Em bé gái chị thấy vậy bèn la khoác và lao xuống sông với ý định cứu đứa em trai của mình nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi ra xa... chúng lặn hụp, vật vã với dòng sông.
Lúc đó bên này sông lại không có ai cả, bên kia sông, khoảng cách 600 mét thì có người đàn ông nhìn thấy và la lớn "có người chết đuối"... la lên đôi ba lần nhưng không có ai đến cứu vì lúc đó là giờ trưa, thường rất vắng người vì họ vào trong nhà để ngủ trưa. Người đàn ông đó, vội vã nhảy xuống lội qua bờ sông bên này để cứu hai đứa bé nhưng khi đến nơi chỉ kịp vớt lên được hai cái xác, nhịp tim và hơi thở của chúng đã ngừng, hậu môn đóng lại... nghĩa là hai em nhỏ đã chết.

Hôm đó, khi tôi vừa đi công việc về đến, thấy bà con hàng xóm chạy tới chạy lui đông đúc chen vào những tiếng khóc nức nở. Tôi vội chạy vào nhà các em xem sao thì thấy bác sĩ đến khám cho hai em và nói hai em đã chết. Vì hai đứa bé này thường ngày chúng rất mến tôi và tôi cũng rất yêu thương chúng nên khi chứng kiến cảnh tượng trên tôi không khỏi xúc động. Trong khoảng khắc đó, lòng tôi trổi dậy một ý nghĩ táo bạo là sẽ dùng những câu Thần chú mà tôi mới vừa học đem ra để cứu hai em.

Tôi liền bước đến chỗ hai em đang nằm, đọc và kết hợp hai Thần chú một lượt đó là thần Chú Chuẩn Đề và Uế Tích Kim Cang. Tay tôi kiết ấn đốn bệnh (trong Ấn pháp Uế Tích Kim Cang). Tôi niệm xong 21 biến và dùng ấn này quơ lên quơ xuống cơ thể của hai em. Sau khi đếm đủ 7 lần như vậy thì thật ngạc nhiên, phép lạ đã xảy ra. Cơ thể hai em rùn mình đôi ba lần. Tôi cứ tiếp tục làm như vậy khoảng 49 biến thì tự nhiên hai em oà lên khóc và trở mình.

Tôi vốn là thầy thuốc cho nên tuần tự các bước cấp cứu để cứu hai em. Lúc này có rất nhiều chư vị hộ pháp về. Tôi tiếp tục cầm một nấm nhang thay cho dùng "Ngãi cứu" (một loại thuốc của Đông y) và vẽ rất nhiều linh phù vào vùng bụng "Khí hải, Quan Nguyên, Thần Khuyết, Trung Uyển" và lấy kim châm vào huyệt "Nhân Trung". Đặc biệt là huyệt "Hội Âm" ở chính giữa tiền âm và hậu môn. Trong lúc đó, người tôi trong trạng thái lâng lâng, không còn thấy biết mình và mọi người xung quanh nữa.

Khoảng một lúc cũng khá lâu, hai em nhỏ đã hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó hai em bé được chở vào bệnh viện để chuyền dịch. Lúc này tĩnh người lại thì mồ hôi đã ướt đẫm người tôi.

Hai em nhỏ thật sự đã trở về từ cõi chết. Một quyền năng thật lớn lao từ các Chư Đại Bồ Tát trong cõi vô hình không thể nghỉ bàn. Và hiện giờ hai đứa bé ngày đó đã lớn và đã có gia đình, sinh con đẻ cái và đã được tôi điểm đạo và tu học.

Cuộc đời tôi đến bây giờ cảm thấy rất ấm áp vì tôi đã thật sự đi vào con đường Đạo mầu nhiệm này. Tôi rất vui vì đã có được ít nhiều hạnh phúc.


Ngoại tôi


"Lúc Bà ngoại tôi ở tuổi 86, thân thể bà lúc này đã già còm đã vậy còn mắc nhiều căn bệnh.

Bệnh ngày càng nặng, gia đình tôi đã đưa Bà đến Bệnh viện của huyện để điều trị. Bệnh viện huyện chuyển Bà tôi đến bệnh viện tỉnh Bến Tre. Bà nằm tại nơi này khoảng một tháng. Bệnh không có bớt giảm mà mỗi ngày một nặng hơn cho đến lúc cơ thể của Bà đi vào hôn mê, chỉ chuyền ống đưa nước, sữa vào cơ thể thôi. Tay, chân không còn cử động được, cổ gáy cứng, hơi thở và nhịp tim yếu ớt, có lúc dường như ngưng thở.

Với tình trạng của Bà tôi lúc này, các bác sĩ của Hội đồng y khoa Bệnh viện đã quyết định trả Bà tôi về. Gia đình tôi quá đau buồn, cố gằng năn nỉ bác sĩ xin cứu chữa giúp nhưng bác sĩ bảo "Mỗi người có một số mạng, Bà cụ đã quá già yếu, không thể nào sống nổi đâu. Hãy bình tĩnh chở Bà về lo hậu sự". Trên đường ngồi trên chiếc xe cứu thương chở Ngoại tôi về, trong cơn đau buồn, lại một lần nữa tôi lại trỗi dậy ý nghĩ thần chú như cái cách mà tôi đã cứu hai em nhỏ chết đuối. Và như có một sức mạnh nào đó thúc dục tôi đọc thần chú và kiết ấn đốn bệnh, khoảng 21 biến quơ trên mình Ngoại tôi, liền đó bà cũng chuyển động cơ thể. Thấy vậy lòng tôi cũng mừng mừng nhưng sau đó Bà tôi lại thiếp đi và không có hiện tượng gì xảy ra nữa.

Thất vọng tràn đầy, nhưng tôi không bỏ cuộc, cố gắng trì tụng liên tục. Khi về đến nhà và khiêng Ngoại tôi vào trong, tôi không ăn uống gì cả, quì trước bàn thờ tượng Phật Chuẩn Đề cầu xin: "Ngoại con đã nhiều năm cực khổ với con, dầm mưa giãi nắng, nuôi con lớn khôn đến ngày hôm nay. Con biết đạo chưa kịp trả hiếu công ơn nuôi dưỡng cho Ngoại thì Bà sắp mất. Con rất đau buồn. Cuối mong chư phật, thánh thần giúp Thần lực cứu Ngoại con sống lại một thời gian để con có thể báo đáp ơn dưỡng dục". Cầu nguyện xong tôi trì tụng và kiết ấn đốn bệnh (Ấn đốn bệnh trong Uế Tích Kim Cang nói rằng người dùng ấn này dùng để cứu những bệnh nặng, người đã chết.., dùng ấn này quơ lên người bệnh thì bệnh liền lành). Tôi tiếp tục dùng ấn này quơ lên mình Ngoại tôi và trì niệm đến khuya, quá mệt nhọc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy: " Có một Vị đội mão vàng sáng rực, tay cầm cây trượng đi trước, phía sau Vị này là bốn vị đầu trọc , gương mặt rất sáng rực, trên tay cầm ngọc, chuỗi. Mỗi vị trên tay cầm mỗi món khác nhau. Phía sau bốn vị đó là hai hàng người đứng ngồi khác nhau. Có lúc mặt áo đẹp như Chư Thiên, Bồ tát, có lúc măc quấn áo rách rưới, tóc dài. Họ ngồi trên những chiếc lá, ngồi trên những con vật, thật ngộ.Có lúc hình ảnh của tám vị này như nhũng hình giấy bay phất phơ trong hư không. Các vị bay đến đâu thấy quỉ ma chạy tán loạn. Binh khí của các Chư vị trông rất có oai thần: Chuỳ gai, Cung, Tiễn, Kiếm, Sáo ... Có vị cầm cây đàn Tì bà.

Lúc này, tôi nghe bên tai tôi nói rất rõ: " Con hãy đảnh lễ Đức Uế Tích Kim Cang, Tứ Đại Kim Cang và Chư Bát Đại Thần Kim Cang. Tuỳ tâm thức của con mà quán tưởng vật thực, hoa qủa dâng cúng chư vị đi". Nghe xong, tôi đến quỳ xuống ôm chân các Chư Vị và hôn lên, tay tôi kiết ấn và quán tưởng rất nhiều vật thực sáng rực. Xuất hiện từng đoàn từng đoàn chư vị mặc quần áo như chư Tiên, thánh giúp tôi mang vật thực đến cúng dường các Chư Bồ tát.

Làm lễ cúng dường xong, Đức Uế Tích Kim Cang, trong miệng người bay ra một viên Ngọc màu đỏ sáng rực bay vào miệng tôi, lưu chuyển vào trong bụng tôi, bụng tôi rất nóng và điều này làm tôi tỉnh lại".

Khi tôi tỉnh giấc mơ thì lúc này trời đã gần sáng, tôi trở vào trong ngủ. đến khi trời sáng, tôi thức dậy và chạy vào bên giường Ngoại. Một chuyện thật vi diệu, huyền bí nhưng rất thực. Ngoại tôi đã ngồi dậy, như không có bệnh gì.
Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, cả nhà tôi vây xung quanh Bà....
Rồi từ đó, cứ mỗi ngày tôi giúp Bà tắm rửa, giặt giũ quần áo... làm mọi điều để giúp Ngoại. Dạy Ngoại tôi niệm phật. Khi Ngoại tôi tỉnh lại có hơn phân nửa tiềm thức thay đổi. Ngoại tôi lại tự nguyện ăn chay trường, cứ sống như vậy suốt 3 năm mấy tháng sau thì ngoại tôi qua đời.
"

Đây là một trong những chuyện huyền linh đã xảy ra cho tôi. Tôi sẽ viết tiếp về những chuyện khác ở những bài sau.Trong bài viết này, tôi đưa lên hai Mật chú để đi song song với nhau như: Mật chú Chuẩn đề, Mật chú Uế Tích Kim Cang. Hai Mật chú này khi hành pháp kèm với nhau nó sẽ tạo nên năng lực dũng mãnh. Nếu giữa thời gian này mà chúng ta chỉ chuyên về Uế tích Kim cang không thì cũng khó có thành tựu, nên kết hợp với Mật chú Chuẩn đề vì Đức Phật bảo rằng: “Người thọ trì Thần chú Chuẩn đề nếu còn ngũ dục vẫn thành tựu được." Cho nên, thời này chúng ta sinh sống chật vật với miếng ăn, thức uống, đủ mọi thứ chuyện phiền não thì Mật chú Chuẩn đề làm con thuyền chuyên chở Uế tích, lấy sức mạnh của Uế tích, sức mạnh của Mật chú Chuẩn đề thành động lực, động cơ để lướt đẩy đạo mầu Phật pháp, biến cả hai làm nền tảng tu niệm.

Hai em bé trong câu chuyện trên, nó đã thật chết. Nhưng ngay đó, tôi lại nhớ trong kinh Uế tích có nói người dùng ấn đốn bệnh niệm trì Uế tích. Dùng ấn đốn bệnh đó quơ qua, quơ lại người chết đó sẽ sống lại. Trong tình trạng như trên, tâm tôi lại nhớ những lời trên. Cho nên, không do dự, tĩnh tâm kết hợp với Mật chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn để ta bà ha. Bộ lâm” mà hành pháp y như trong kinh dạy thì thực chứng đã đến. Hai em đó đã tỉnh lại sau khi đã tắt thở một thời gian.

Như vậy, năng lực Mật chú Chuẩn đề - Mật chú Uế tích Kim Cang rất lớn, rất mạnh đầy lòng từ bi cứu khổ. Nhưng bên cạnh đó cái số mạng của em cũng chưa có tuyệt hết.Chắc chắn là trong những kiếp trước hai chị em đã từng chết đuối như trên. Nhưng kiếp này được thọ sinh trên mảnh đất có người tu trì hai Mật chú trên. Và với nguyện lực của người thọ trì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hai em. Hai em cũng đã từng được sự vuốt ve, thương yêu của người trì chú. Nhớ cơ duyên đó mà được cứu thoát.

Qua câu chuyện trên, quí bạn sẽ thấy năng lực của Mật chú rất vi diệu. Người không thọ trì Thần chú mà còn được phước báu như thế huống chi người chuyên tu niệm về Mật chú..

Nội dung chi tiết bài viết này, nó sẽ đem lại sự tín tâm tu học, niệm trì. Chắc có lẽ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Uế Tích Kim Cang đã thị hiện nên để giúp mọi người nhìn thấy sự huyền năng của Mật chú.

Trong bài viết này, tôi đưa ra hai câu chuyện, một là câu chuyện hai em bị chết đuối, câu chuyện thứ hai là câu chuyện tôi viết về người thân của tôi tất là bà ngoại.

Bà ngoại suốt cuộc đời từ bé đến già đã tần tảo làm mướn, kiếm tiền về nuôi con, nuôi cháu. Cuộc sống bà rất khổ, khi sinh ra đời vào một gia đình nghèo nàn, không đủ ăn, đủ mặc. Lớn lên, ngoại tôi cũng phải mang cái lốp nghèo đó đến tận ngày tắt hơi thở cuối cùng. Khi tôi hiểu đạo nhân quả luân hồi, hiểu sự mầu nhiệm của Phật pháp, tôi đã khuyên ngoại tôi ăn chay niệm Phật. Hai bà cháu tôi hay đi chùa vào những ngày mùng một, ngày rằm. Lúc đó, ngoại tôi chỉ ăn chay vỏn vẹn trong tháng chỉ được mười ngày thôi. Bà kéo dài sự ăn chay, niệm Phật như vậy hơn mười năm thì cuộc sống chúng tôi có phần đỡ hơn. Vì người nghèo khổ đến đâu nhưng đến Chùa họ mặc được chiếc áo đạo vàng thì ngay đó họ cũng được bình đẳng trước Đức Phật. Và ngày chỗ đó, họ cũng được thấy vui hơn. Từ những nỗi niềm đó mà ngoại tôi chỉ biết niệm “Úm Lam -A Di Đà Phật” thôi. Cứ vậy mà ngoại tôi thoát dần sự u tối trên vẻ mặt cằn cõi, sự tươi sáng được phát tiết từ trong xa thẳm của tâm hồn. Cuộc sống tất bật nhưng vui hơn, hoạt bát hơn. Cuộc sống cứ vậy êm đềm bình thản, cứ nghĩ rằng nó sẽ giữ mãi mãi những gì êm đẹp đó. Nhưng vô thường đã đến, bàn tay của nghiệp lực nó đã chớm tới, bóp nát đi mọi hạnh phúc đó. Nó chỉ là bọt nước, là ánh chớp, là bóng câu qua cửa sổ, là sương buổi sớm. Nó rất dễ tan. Đời người nó hình thành nên bằng những chất liệu hỗn hợp, giả tạo dựng nên hình hài này. Một bà ngoại tươi vui ngày nào nay đã nằm thiêm thiếp trên giường bệnh của Bệnh Viện tỉnh Nguyễn Đình Chiểu. Khi tôi về, ngoại tôi đã hôn mê không biết ai cả, không nói được. Nhìn thân xác tiền tụy, nước mắt tôi từ đâu nó đã chảy ra. Nó đã tự huân tập từ bao đời với những hình ảnh cảm thọ đó. Rồi đến hôm nay, nó tự duyên với nhau mà hình thành, đạo diễn ra cảnh tương tự, nước mắt cũng lại chảy ra tiếp như bao lần đã chảy. Nước mắt ấy nó đã từng chảy trong vô lượng kiếp, trong vô lượng chúng sanh. Đức Phật nói rằng, nước mắt chúng sanh bốn biển cũng không chứa nổi. Tôi khóc nhưng ngay đó, nghĩ rằng cảnh này không thể tránh khỏi. Tự bản tâm mình đã lường trước sự khổ đau, bi ai trong cuộc sống luôn luôn sẽ rình rập chờ đợi. Chúng nó sẽ đến, mình không muốn cũng không được. Sự suy tư đó đã làm mình tỉnh tâm hơn, tin tưởng thật dũng mãnh đến Phật pháp, phải dùng Phật pháp để thoát ra đau khổ và lấy Phật pháp để cứu độ chúng sanh thì cơ duyên đã đến. Bác sĩ gọi chúng tôi lại kêu chở bà ngoại về để lo hậu sự; cổ, lưng, lưỡi bà ngoại đã cứng. Trên đường chở bà ngoại tôi về, tôi đã cầu nguyện tụng Uế tích Kim cang, thần chú Chuẩn đề. Ngoại tôi có đôi lần trở mình. Cho đến khi chở ngoại tôi về đến nhà, tôi đã phát nguyện hồi hướng công đức tu học, cúng dường chư Phật bằng Mật chú quán tưởng. Khi làm những phép này, ngoại tôi đã tỉnh lại.

Trong câu chuyện trên, tôi có một vài đoạn viết lại, diễn đạt những nội dung trong tâm thức để cùng chia sẻ lại quí bạn. Ở trong câu chuyện này, tôi cũng dùng hai Mật chú Chuẩn đề, uế tích để cầu nguyện cứu Ngoại tôi. Một lần nữa, một câu chuyện nữa đã gợi lên năng lực của hai Mật chú trên.

Trong tất cả sự tu học, đàn pháp ở đây xin nhắc đến quý bạn là ta luôn luôn phải có niềm tin, phải phát nguyện hồi hướng, cúng dường. Dùng những pháp này để tạo dựng công đức cho mình, cho đối tượng mình giúp đỡ.

Trên đường chở ngoại tôi về cũng đã từng trì niệm hai Mật chú trên nhưng thân thể ngoại tôi chỉ lay động thôi. Sau khi đã làm xong đàn pháp cầu nguyện, hồi hướng, phát nguyện hồi hướng thì công năng hai mật chú kia được phát khởi thật dũng mãnh. Hình ảnh, linh ảnh Đức Uế tích, tứ đại Kim cang cùng Bát đại kim cang đã xuất hiện. Việc cứu độ bệnh tật của Ngoại tôi đã được tốt đẹp.

Và hôm nay, cũng nhắc lại một lần nữa là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Uế Tích Kim Cang đã chắc chắn đã thể hiện nên thần lực trong câu chuyện trên và của hai đứa bé để tạo lòng tin cho chúng sinh, tin tưởng tu học hai mật chú này.

Qua sự thể hiện trên, tôi đã trao lại Thần chú Chuẩn đề, Thần chú Uế tích kim cang rất linh nghiệm, nhiều hành giả đã đạt được những cảnh giới bí mật khác nhau, chứng đắc nhiều nội dung linh nghiệm. Vì sao Thần chú đạt được những thành tựu này? Vì đã được trui rèn, thực chứng hiển hiện rất rõ ràng như câu chuyện trên.

Quý bạn đã thấy thật rõ ràng về năng lực của Mật chú. Hãy vững tin thọ trì tu học, tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ có nhiều an lạc, lợi ích, hạnh phúc cùng lợi lạc đến với bạn, với gia đình.

Chúc quí đạo tâm tinh tấn thọ nhận.

Cư Sĩ Thanh Hùng,
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:30:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-09-2014(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày
tu? tâm  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Kính thưa thầy! Lúc con chưa được điểm đạo,con cũng đã từng thực hiện thần chú uế tích kim cang kết hợp với thần chú Phật thuyết đàlani cứu chư đồng tử, con thấy rất hiệu nghiệm! Điều đó càng khiến con tin tưởng vào phật pháp. Niềm tin đó thôi thúc con để tham gia lớp để thầy điểm đạo và nhận khăn ấn một cách chính thức thay vì cứ mải mê trong vô minh! Được thầy và các sư tỷ tận tình chỉ bảo và giúp đỡ con thấy cuộc đời và con người sống trong cùng một lý tưởng thật sự rất khác cuộc sống cơm áo gạo tiền mà hàng ngày con phải đối mặt! Thần chú chuẩn đề, thần chú uế tich, lá thần võ đó là những gì con được thọ nhận từ thầy cộng với những kinh sách mà con đã đọc con thấy tất cả là một chữ duyên!Do đó con thấy cuộc sống hàng ngày của con trôi qua với những nỗi lo cũ,với những nỗi lo thường trực trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày giờ đây con thấy vô cùng bình thường và như một lẽ tất yếu của cuộc đời! Tu học theo con nghĩ là cách giải thoát,giúp ta an lạc hơn trong cuộc sống trước mắt trước khi ta thấy những cảnh giới xa hơn! Với con một cuộc sống thật thanh thản,vui tươi đấy là tất cả những gì nằm trong câu thần chú" Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha,bộ lâm"" úm bút quát hốt lốt ma ha bát ra ngân na ngái,vẫn tráp vẫn, hê mani, vĩ hiệt vĩ ma ra thê.Úm chước cấp na ô thâm mộ hốt lốt hum hum hum hum hum,phấn phấn phấn phấn phấn,tóa ha,bộ lâm".Vô vàn tạ ơn thầy đã chia sẻ cho những học trò sơ cơ như chúng con có thêm điều kiện biết thêm về công năng của thần chú mà hàng ngày chúng con vẫn hành trì!
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
h?t cát nh?  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
h?t cát nh?

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

con tuệ trí xin cảm tạ thầy,con sẽ luôn ghi nhớ lời thầy dạy,mặc dù trên bước đường tu tập con gặp nhiều trở ngại nhưng con sẽ vẫn một lòng kính tin theo phật pháp.
ThanhHung  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3170 lần trong 440 bài viết
BỨC TÂM THƯ

Cũng một Mùa xuân đến, cũng trăm hoa đua nở, sắc xuân khoe màu. Hôm nay, quá khứ đã trở về với tôi. Bóng dáng âm thanh, hình bóng của người bạn cũ đã trở về.

Anh Huệ Không - Trần Đạt quê ở Tiền giang. Trong chiến tranh, anh là một người thanh niên xung phong đã bỏ công sức ra phục vụ cho đất nước cũng khá lâu. Những ngày cực khổ trong rừng rậm hoang vu, trong đạn bom, anh đã sống sót nhờ vào câu Lục Tự Di Đà luôn mang theo trong tâm thức của anh và anh đã vượt qua được những tai nạn nguy hiểm.

Anh đã tu theo Tịnh độ tông như vậy cho đến khi gặp tôi năm 2006 vào ngày rằm tháng 10. Sau những lần nói chuyện, anh tâm sự kể lại những chuyện tu học của anh. Anh đã thực hành tu học cũng lâu, pháp tu linh nghiệm thì có linh nghiệm, nhưng chưa một lần nhìn thấy Cực Lạc quốc. Anh tâm sự với tôi như vậy và rất nhiều lần anh hỏi tôi: "Hùng có pháp môn nào hay và Hùng có nghe nói đến pháp môn nào tu học mà được nhìn thấy cảnh giới trên không thì giúp tôi với. Vì tôi đang mang trong mình một chứng bệnh nan y, khó sống lâu được". Thấy anh rất tội nghiệp và có chí tâm của một người sắp chết, tôi đã điểm đạo cho anh và trao cho anh linh phù. Trong lễ điểm đạo và nhận linh phù anh có rất nhiều ấn chứng.

Tôi làm kính đàn cho anh và chỉ trao cho anh thần chú Chuẩn Đề, thần chú Lục Tự Đại Minh. Tôi dạy anh niệm: "ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM. ÚM MA NI PAD ME HUM. A DI ĐÀ PHẬT".

Sau ngày trao kính đàn và thần chú trên, tôi bận rộn nhiều thời gian cho khóa học đông y nên ít có cơ duyên gặp anh. Sau khoảng thời gian khoảng 6 tháng, tôi có dịp ghé qua nhà anh thì hỡi ôi anh đã chết. Vợ con anh khi gặp tôi đã khóc rất nhiều. Sau đó, chị xin tôi điểm đạo cho chị và hai con và xin được dạy trì niệm như tôi đã dạy cho chồng chị. Tôi nghe như vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Tu trì theo ảnh là sao đâu chị nói tôi nghe?". Chị nói: "Ảnh đã dạy cho tôi niệm như vầy nè thì sẽ thấy Đức Phật A Di Đà với cảnh giới cực lạc: "ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM. ÚM MA NI PAD MÊ HÙM. A DI ĐÀ PHẬT". Khi ảnh sắp chết, tinh thần ảnh rất tỉnh táo. Theo đúng ra bệnh ung thư gan này khi chết rất khổ mà ảnh nói nhờ niệm thần chú này mà bớt đau đớn, tinh thần tỉnh táo. Ảnh đã kể cho tôi nghe về chuyện anh Hùng điểm đạo cho ảnh. Và ngay trong đêm anh ấy chết, anh ấy đã trao cho tôi lá thư này, kêu tôi tìm gặp anh để trao lại nó cho anh. Anh ấy dặn dò tôi rất nhiều lần". Chị vừa nói vừa trao cho tôi một bức thư, bao thư dán lại rất kỹ. Ngoài bì thư có ghi: "Gửi anh Hùng. Tôi rất vui mững vì đã thực hiện được ước mơ. Khi anh cầm lá thư này có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Xin cảm ơn anh. Hẹn kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại".

Tôi cầm lá thư trong tay mà trong lòng nghe như có cái gì đó vừa vui, vừa buồn đan chen vào nhau thật khó tả. Và tôi xé bao thư đó ra:

"Gửi Anh Hùng! Tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn thấy và thật sự sống trong cảnh giới cực lạc quốc của Đức A Di Đà. Sau khi được anh chỉ tôi niệm phật kết hợp với thần chú Chuẩn Đề, Lục Tự Đại Minh chơn ngôn là tâm chú của Đức Quan Thế Âm. Khi niệm thần chú này sẽ mau gặp diện kiến đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Còn Thần chú Chuẩn Đề là một Thần chú tổng nhiếp 25 bộ thần chú. Thần chú này sẽ giúp cho tiêu nghệp mau đạt những thắng cảnh của Cực lạc. Do lòng tỉnh tâm phát nguyện của mình bằng thần chú Chuẩn Đề giúp có đầy đủ trí huệ, năng lực mau đến được Cực lạc quốc. Còn kính đàn sẽ giúp thấy thực tế cảnh giới cực lạc quốc, thấy hình ảnh của tam thánh trong kính đàn.

Tôi hiểu như vậy và nghe theo lời của anh trì niệm tinh nghiêm. Tôi đã thấy sự mầu nhiệm trong một đêm đau bệnh dữ dội. Khi cơn đau vừa dứt, tâm trí tôi đi vào một mặt trời chói lọi. Mới ban đầu nhìn tưởng như mặt trời. Sau này tôi mới biết đó là kính đàn của đức Chuẩn Đề. Đầu tiên khi tôi nhìn thấy ánh sáng từ kính đàn, tôi bị chóa mắt, không chịu nổi. Lần lần hành trì càng ngày càng tiến bộ, ánh sáng đó mát dịu và rất dễ chịu. Sau những lần đau đớn do bệnh tật chuyển biến, tôi quán tưởng vào kính đàn và trì niệm thần chú thì thấy rất dễ chịu, cơn đau dịu dần.

Cứ như vậy kéo dài thời gian trong suốt mấy tháng khiền tâm thức của tôi được hoan lạc và tôi rất siêng năng trì niệm. Một hôm, trong lúc hành trì, tôi thấy mặt đất vàng ròng trong kính đàn sáng chói bằng phẳng. Hình tướng Tam Thánh hiện ra rõ ràng và ánh sáng đã rọi vào tôi. Những giáo lý trong đầu tôi từ hồi nào đến giờ xem kinh sách nhưng không hiểu nhưng khi nhận ánh sáng này tôi lại hiểu rõ, rất thú vị!.

Cảnh giới tôi nhìn thấy cuối cùng là trong một đêm khi tôi bất tỉnh vì cơn bệnh, thân xác tôi thì nằm đó mà cái trí hiểu biết và cái thân nhẹ nhàng tốt đẹp tôi lại hiện lên trên một đài ánh sáng trong một cái ao ánh sáng mát dịu và thơm tho chưa từng có. Khi nghe mùi thơm này thân tâm tôi rất nhẹ nhàng. Tai tôi nghe tiếng niệm của một âm thanh là lạ, tưởng tượng như niệm phật. Lúc đó, tôi nhớ đến niệm chú và Đức A Di Đà thì xung quanh tôi phát sáng thấy Phật, Bồ tát, chư Thiên mặc những bộ trang phục có nhiều sắc màu ánh sáng khác nhau rất đẹp. Sau đó, tôi sực tỉnh lại thì thấy mọi người đang khóc lóc xung quanh tôi. Mọi người tưởng tôi đã chết. Sau lần đó, tôi rất vui vẻ và hăng hái niệm chú, niệm Phật và khuyên mọi người xung quanh trì niệm như tôi.

Tất cả những điều tôi kể trên là những điều mà tôi đã đạt được khi tôi thực hành pháp tu do anh chỉ. Mặc dù những ấn chứng đó chưa phải là cao cả gì nhưng thực tế nó đã giúp tôi vượt qua khổ đau, bệnh tật trong những ngày còn trên cõi đời này. Và một điều tôi chắc chắn rằng là sau khi tôi rời bỏ xác thân này tôi sẽ đến với cõi giới của Đức A Di Đà là có thật. Xin trân trọng gửi lời này, ý này đến với muôn loài là nguyện muôn đời sau cũng được bệnh tật như thế này, được sự chỉ dẫn tu hành như thế này, được hành trì và chứng đắc trong tâm tôi như thế này. Đây là lời nói của một người sắp chết. Kính xin huynh Thanh Hùng giúp tôi chuyển tải những lời này, những ý niệm này đến với mọi người. Huệ Không!
".

Trên đây là bức tâm thư của một người vĩnh viễn đã ra đi, nhưng âm hưởng đó đã, đang và mãi mãi vang lên những cung hợp xướng với những khúc nhạc lòng an lạc!


Trong bài viết này nói lên sự kết hợp kỳ diệu giữa Mật tông, mật chú Chuẩn Đề và Tịnh độ tông, niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Trong quá trình tu học của anh Huệ không những không có ấn chứng nào cả, chắc có lẽ trong quá trình tu niệm của anh chưa chuyên nhất, cho nên nghiệp quả chưa tiêu mòn gì mấy. Giờ phút cuối cùng anh mang một chứng bệnh nan y khó cứu - Ở đây không phải nói sự niệm A Di Đà Phật không có linh nghiệm, Lục Tự Di Đà không có năng lực.

Lục tự Di Đà là rất có năng lực, người hành giả nên chuyên nhất hàng ngày huân tập trì niệm thì hiện tướng cực lạc sẽ thể hiện lên. Nhưng ở đây anh Huệ niệm chưa thấy được tương cực lạc quốc, trên hiện tướng đó cho thấy rằng trong thời gian huân tập trì niệm tâm anh không thanh tịnh, không đi vào được Định lực. Nếu không đi vào định lực thì Huệ Kiến sẽ không sanh, không thể hiện được tâm thanh tịnh sáng suốt để nhìn thấy cõi cực lạc quốc và tướng tam Thánh.

Qua nhìn thấy như vậy Tôi đã trao cho anh mật chú Chuẩn Đề - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm kết hợp với niệm Nam mô A Di Đà Phật ( Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Nam mô A Di Đà Phật ) niệm như vậy là lấy năng lực mật chú Chuẩn Đề để hỗ trợ phước báu, năng lực tu học của anh - Nghĩa là năng lực mật chú Chuẩn Đề trong thời này luôn thể hiện lên được huyền năng của nó, trong mọi tình huống, người hành giả chuyên suốt niệm – Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, từng âm thanh của thần chú, cùng âm của Lục tự, A Di Đà Phật, họ nghe thật rõ – Khi họ nghe rõ ràng từng âm, thì ngoại cảnh bên ngoài ít tác động vào họ. Nếu các duyên bên ngoài tác động vào họ, người hành giả trong khi niệm trì không nghe rõ được từng âm thanh kia. Khi mọi cảnh âm thanh không tác động vào họ, thì ngay đó tâm đã được an định, tỉnh giác hoàn toàn. Tâm người hành giả ngay đó tỉnh giác thì quán tưởng tướng Tam Thánh sẽ thấy rất rõ ràng. Khi tâm mình đã được thấy như vậy, thì sự hỷ lạc sẽ đến do sự “ Ly sanh Hỷ Lạc”. Đây là tâm đắc sơ thiền, nhất thiền. Được sự vui vẻ an lạc do ly tất cả tạp niệm. Ở đây người hành giả không dùng phương pháp nào để ly tạp niệm cả, mà chỉ nhất tâm niệm: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Nam mô A Di Đà Phật, cứ niệm như thế, đến một lucsn ào đó trong nội thức vang lên câu ấy, tâm tự biết cái biết đó thể hiện lên mọi vọng niệm không còn nữa. Khi mọi vọng niệm không còn nữa thì Hỷ lạc sanh. Một bước đường tu học vô cùng dung đạo.

Sau khi anh Trần Đạt Huệ nhận được pháp tu, anh cố gắng chuyên tu luôn tỉnh giác nghe âm thanh mật chú, hồng danh đức A Di Đà, khiến tâm anh ngày càng thanh tịnh, định tĩnh được – Những hình ảnh A Di Đà cũng cõi cực lạc quốc liền hiện lên sau khi anh đã định tĩnh, tỉnh giác tu học. Trong suốt thời gian qua anh đã huân tập câu niệm Phật cùng hình ảnh cõi cực lạc trên căn bản tham, sân, si. Anh hàng ngày tham cầu niệm phật để mau chóng thấy cảnh giới cùng Tam Thánh – Cái tham ở đây là tham cầu, tham pháp, ở mỗi khía cạnh xấu tốt cái tướng tham bao giờ cũng thể hiện lên cái “ lửa” sức nóng uất kết ở lồng ngực, bụng, đầu khiến cho hành giả sau buổi trì niệm thường hay mệt mỏi. Vì hơi nóng nhiệt đó nó sẽ làm tiêu hao máu huyết tân dịch của mình, cũng bằng như mình đi làm lao động mệt nhọc. Cho nên một buổi tu tập như vậy rất mệt, đầu óc không tỉnh táo, do sức nóng “ lửa” đó đốt não. Với tâm trạng tu học như vậy, thì không đem lại kết qủa tốt cho mình – Cứ tu mãi trong nền tảng tham, sân, si thì cực lạc quốc không thấy được. Khi đã mệt mỏi như vậy thì sự trì niệm nó sẽ gián đoạn luôn, mà đã gián đoạn thì khó vào định lực được.

Đó là nói về phương pháp, còn ở đây muốn nói đến thần chú Chuẩn Đề - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Một thần chú rất thích hợp trong thời hạ ngươn mạt pháp này. Người hành giả rất nhẹ nhàng đón nhận tu học chỉ có chín chữ thôi! Rồi ở đây nó cũng không bị đặt nặng trên một hình thức nào cả, không có những sự ràng buộc, bất cứ thành phần nào tu vẫn được – ăn chay tu vẫn được, ăn mặn tu vẫn được. Vì đức Phật bảo rằng: “ Người còn sống trong ngũ dục vẫn tu thành tựu được” và thần chú Chuản Đề là một thần chú tổng nhiếp 5 bộ thần chú lớn, mỗi bộ thống nhiếp 5 bộ nhỏ. Vậy thì tất cả chú pháp trên thế gian này đều được thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp cả, không có một thần chú nào mà không dính dáng vào thần chú Chuẩn Đề. Coi như thần chú này là Tổ là nguồn gốc của chú pháp. Cho nên gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Vì những lợi lạc của mật chú Chuẩn Đề như trên đã nêu, thì Tịnh Độ, Thiền Tông kết hợp với mật chú Chuẩn Đề đều có lợi lạc mau thành tựu cả. Ở diễn đàn Tâm Mật luôn lấy Hiển Mật Viên Thông để tu học, ở hiển giáo lấy Bát Nhã làm nền tảng, ở Mật giáo lấy mật chú Chuẩn Đề làm gốc tiến tu – Hai nền tảng Hiển Mật như thế, thì người hành giả thọ pháp tu sẽ tất thành công, sẽ được lợi lạc, an lạc hạnh phúc, đi đến cứu cánh của Phật đạo.

Những bài viết, những sự kiện trên diễn đàn Tâm Mật luôn thể hiện lên tinh thần Hiển Mật viên thông – có Hiển Mật viên thông mới có đầy đủ trí huệ, năng lực tiến tu. Khi người hành giả sống trên đời này, va chạm vào những sự kiện đau khổ sanh, lão, bệnh, tử thì ngay đó trí bát nhã sẽ thể hiện lên tỉnh giác nhận thấy sự huyễn hợp, giả hợp của các tướng, thấy được thực thể của các pháp liền đó người hành giả sẽ không còn trầm luân khổ não. Vì khi người hành giả gặp sự cố, sự kiện về mặt tâm linh huyền nhiệm thì năng lực của mật chú sẽ thể hiện lên để giải quyết vấn đề sự cố đó, khiến cho mỗi bước tu học của người hành giả sẽ ít bị chông gai, kinh hoảng, từ đó người hành giả sẽ tĩnh tâm, an lành tu học. Trí Huệ thần thông sẽ hòa hợp lại thành một nền tảng tu học vững chắc.

Đây chính là mục đích phương pháp tu học của diễn đàn Tâm Mật.Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 09:32:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-09-2014(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày
HUU LONG  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
cảm ơn sư huynh đã dành ít thời gian chỉ dạy cho đệ một nền tản cơ bản trong tâm pháp- Con cảm nhận như một ánh đuốc thắp sáng cho con trên đường tu học
hunglam  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Cảm ơn rất nhiều sư huynh T.H về những bài viết trên diễn đàn Tâm Mật , một lần nữa xin cảm ơn chân thành .
Phuc An  
#12 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 01:40:53(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 69 lần trong 29 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#13 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 12:32:07(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1328 lần
Được cảm ơn: 431 lần trong 105 bài viết
Năng lực vi diệu của mật chú Chuẩn Đề và mật chú Uế Tích đã được Thầy thể hiện cứu giúp hai em nhỏ từ cõi chết chở về. và hồi hướng công đức tu học về cho Bà ngoại được sống thêm ba năm mấy tháng,để Thầy báo hiếu ngoại đã có công dưỡng dục suốt năm qua.
chỉ có năng lực vi diệu kết hợp của hai thần chú mới chuyển hoa được các nghiệp lực mình đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp.bằng
sự tu học của Thầy chuyên trì niệm mật chú Chuẩn Đề;ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM và trì niệm mật chú Uế Tích Kim
Cang.
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PaD Me Hum
Um Xỉ Lâm
Um A Hum
A Mi Đà Phật
Um Lam
Minh Phuong  
#14 Đã gửi : 16/09/2020 lúc 11:37:37(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 382 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Chimsexame  
#15 Đã gửi : 20/12/2021 lúc 01:53:23(UTC)
Chimsexame

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-01-2021(UTC)
Bài viết: 0

Thầy cho con hỏi cách kiết ấn đốn bệnh trong "ấn pháp uế tích kim cang" với ạ? Con tìm hoài mà ko thấy ah! Con cảm ơn thầy
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.