Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
[center]NGHI THỨC CUNG THỈNH CHƯ THÁNH TRIỀU THIÊN
( Lễ đưa ông Táo 23/12 )

Để cho người phật tử dễ dàng thực hiện trong pháp cúng tế, cúng lễ trong những ngày tết ( Từ ngày 23/12 đến ngày mùng 7). Mật tông Chuẩn đề thiết lập nghi thức đàn lễ cung thỉnh chư Thánh triều thiên ( lễ đưa ông Táo về trời ngày 23/12).

Đầu tiên người hành giả trưng bày lễ vật: hương, đăng, hoa, trà, quả.
Nghi thức cúng lễ vật ở đây theo Phật đạo thật đơn giản, chủ yếu là thành tâm cúng lễ, thành tâm dâng cúng dường ( Lễ vật; trái cây, hoa, đèn nến hoặc bánh kẹo, chè, nước) Trừng bày xong, người hành giả xá 3 lễ, quỳ xuống trước bàn thờ Phật. Nếu không có bàn thờ Phật, thì bàn thờ Thần linh, gia tiên rồi đi vào đảnh lễ .

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương Phật
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.

Con hôm nay Tên ........................, Tuổi.......... Thành tâm thiết lễ đàn tràng cúng dường chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng. Thiết lễ đàn cúng dường chư vị Thần linh đề cầu phước báu xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thánh, chư vị Thần linh triều thiên.


Đệ tử con nguyện thành tâm trì niệm, tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam – Ngũ bộ chú chân ngôn tâm chú của chư Phật để cầu nguyện được công đức hồi hướng công đức này, cầu thiết lập đàn tràng hôm nay viên thành sở nguyện.

Khấn nguyện xong, người hành giả có thể ngồi bán già, kiết già hoặc ngồi ở tư thế thoải mái đi vào trì niệm.

Úm Lam – 108 biến
Úm Xỉ Lâm. Từ 49 – 108 biến
Om Ma Ni Pad Me Hum – 108 lần
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ lâm. Niệm từ 108 lần trở lên.

Niệm xong, hành giả quỳ chắp tay khấn nguyện.

Hôm nay đệ tử con nguyện trì niệm thiết lập đàn tràng này, xin hồi hướng công đức này về sở cầu của con được viên thành. Cầu năm mới được tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tai ương tật chướng, tiêu trừ tật bệnh. Cầu sự nghiệp được hanh thông thịnh vượng, tài lộc sức khoẻ dồi dào, gia đình đầy đủ sự hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tăng phúc, tăng thọ, vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, thân tâm an lạc, trí huệ như hải.
Chúng con xin nguyện cầu cho tất cả vong linh cửu huyền thất tổ, gia tiên nội ngoại và tất cả những bậc cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con. Cùng tất cả chúng sinh cô hồn các đảng âm binh, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát cùng tất cả thập loại cô hôn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều được nương nhờ từ lực Tam Bảo mà sơm tìm đường thiện lành, thiện pháp, thoát khỏi vòng mê muội được siêu sanh về cõi phật an vui. Kính mong chư Phật, chư Bồ tát chư vị Thanh văn duyên giác, Hiền thánh tăng phóng quang tác pháp chứng minh lòng thành đệ tử.

Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm Quý tỵ đệ tử nguyện hồi hướng công đức thiện lành này về pháp lễ triều thiên của chư Thánh, chư Thần linh được thắng giải viên thành.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – 21 lần
Om Ma Ni Pad Me Hum – 21 lần

Cung thỉnh chư Thánh, chư Thần linh triều thiên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chú thích: " Chư Thánh triều Thiên" - Triều là về, Thiên là trời. Tức câu này là chư Thánh về trời.
ông Táo là theo dân gian truyền tụng, hay ông Táo chính là 3 chư vị thần Tam Quang. Tam là 3, Quang là ánh sáng. Tức tạo lên ngọn lửa ánh sáng.

Trong tôn giáo đạo giáo là lễ 23/12 là lễ đưa chư Thánh triều Thiên. Chư Thánh, chư Thiên, chư Thần linh ở đây chính là những chư vị thiện thần hộ pháp. Nếu chúng ta để ý ở các chùa Việt Nam vào những ngày này các chùa làm lễ cúng, đưa chư Thánh,chư Thiên, chư thiện Thần, những vị thiện thần hộ pháp, gia hộ ngôi chùa đó về trời. Khi làm lễ cúng xong khi đó họ mới bắt đầu dọn dẹp, sửa sang, tôn tạo lại bàn thờ.

Đàn tràng viên mãn


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 20/01/2022 lúc 09:37:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
yennguyen trên 23-06-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 16-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 01-08-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-03-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 23-01-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-03-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
ledao  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ledao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
"Chú thích: " Chư Thánh triều Thiên" - Triều là về, Thiên là trời. Tức câu này là chư Thánh về trời.
ông Táo là theo dân gian truyền tụng, hay ông Táo chính là 3 chư vị thần Tam Quang. Tam là 3, Quang là ánh sáng. Tức tạo lên ngọn lửa ánh sáng chăm lo sự sung túc của gia đình.
Trong tôn giáo đạo giáo là lễ 23/12 là lễ đưa chư Thánh triều Thiên. Chư Thánh, chư Thiên, chư Thần linh ở đây chính là những chư vị thiện thần hộ pháp. Nếu chúng ta để ý ở các chùa Việt Nam vào những ngày này các chùa làm lễ cúng, đưa chư Thánh,chư Thiên, chư thiện Thần, những vị thiện thần hộ pháp, gia hộ ngôi chùa đó về trời. Khi làm lễ cúng xong khi đó họ mới bắt đầu dọn dẹp, sửa sang, tôn tạo lại bàn thờ.
"


Cảm ơn Thầy, bây giờ em mới hiểu ý nghĩa của việc đưa ông Táo về trời là như thế nào.
thanks 1 người cảm ơn ledao cho bài viết.
Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
anhdao3107  
#3 Đã gửi : 09/02/2015 lúc 09:37:16(UTC)
anhdao3107

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Đối với hành giả phật tử, thì có nhất thiết phải thực hiện theo đúng tín ngưỡng dân gian này không ạ? Mong được thầy và các huynh tỷ chỉ dạy.
thanks 1 người cảm ơn anhdao3107 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 11/02/2015 lúc 04:57:33(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: anhdao3107 Go to Quoted Post
Đối với hành giả phật tử, thì có nhất thiết phải thực hiện theo đúng tín ngưỡng dân gian này không ạ? Mong được thầy và các huynh tỷ chỉ dạy.


Là hành giả phật tử tuỳ theo tâm tưởng, tâm thức của mỗi hành giả mà có sự thực hiện pháp sự khác nhau.Chúng ta phải luôn có cái nhìn tỉnh giác trí huệ ngay nơi đây để thấy rằng. Cũng như các nghi thức khác cúng ông táo, cúng tất niên, cúng giao thừa, cúng mùng ba. Như thầy chia sẻ là để đưa chúng ta đến gần Phật đạo, đến sự tu niệm. Vì thực tế những nghi thức đó đều đưa hành giả đến sự tu niệm, tĩnh tâm, tỉnh giác. Mà đã tỉnh giác, tĩnh tâm thì an lành, an lạc, hạnh phúc thường hằng nơi đó.

Vì nghi thức Thầy chia sẻ rất đơn giản chỉ có hương, hoa, quả, trà. Nếu thấy thoải mái bạn có thể thực hiện theo, còn không thì tuỳ theo tâm thức của bạn mà thực hiện khác. Ở đây không có sự gò ép với bất cứ hành giả nào.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 08-03-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
NgocDuc  
#5 Đã gửi : 23/01/2017 lúc 07:07:37(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Hôm nay em mới thấy nghi thức cúng theo mật chú Chuẩn đề . Cảm ơn Thầy.
thanks 1 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.