Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Nghi thức cúng giao thừa

UserPostedImageTrong phương pháp tu của Mật tông Chuẩn đề luôn không rời sự sinh hoạt của xã hội. Người hành giả luôn đi vào cuộc sống, sống chân thật của mình bằng hành trang Mật chú Chuẩn đề. Ở bất cứ nơi đâu, ở trong bất cứ lĩnh vực nào, tín ngưỡng tôn giáo hay tín ngưỡng dân gian cùng tập tục. Người Việt Nam chúng ta rất quan trọng ở những ngày tết. Từ 23 tháng 12 ( tháng chạp) đến mùng 7 tháng riêng) luôn coi những ngày này là những ngày thiêng liêng đối với bản thân gia đình, ông bà, gia tiên cùng xã hội.

Để giúp một phần nào sự nhẹ nhàng trong bước đường tu học của người hành giả, xin mạn phép thiết lễ đàng cúng giao thừa đến quí bạn.

Trình tự chúng ta thực hiện.

Phẩm vật dâng cúng; hương, đăng, hoa, trà, quả hay bánh kẹo. Chúng ta hướng theo giáo pháp của Đức Phật thì đừng nên sát sanh cúng tế trong những ngày tết. Để cho chúng ta hưởng trọn vẹn sự thanh tịnh, trong sạch khi bước sang năm mới. Cúng giao thừa người hành giả nên tĩnh tâm tỉnh thức ngay giờ phút đó. Chúng ta tiến hành cúng vào lúc 23h ( 11h) đến 1h. Tức là giờ Tý – Thiên sanh ư Tý . Nghĩa là khí trời sinh nơi giờ khắc này. Giao thừa tức là năm cũ bước sang năm mới bằng một sự ấn định ngay giờ Tý ( 11h -12h). Giao là bàn giao, trao. Thừa là nhận thừa hưởng. Vì nghĩa trên nên giờ phút giao thừa là một giờ phút thiêng liêng. Sau khi trưng bày các lễ vật nơi bàn thờ, có người thì cúng ngoài trời. Có người cúng trong nhà. Nơi bàn thờ Phật, bàn thờ thần linh hoặc gia tiên.

Khi chuông đồng hồ reo 11h hoặc 11h30 hay 12h. Khoảng thời gian này giờ nào cũng được, người hành giả pha 1 bình trà nóng thơm ( Trước khi cúng nên tắm gội cho sạch, bỏ đi những sự nhơ uế nơi thân mình, ý niệm như vậy. Mặc quần áo sạch hướng tâm đến buổi lễ phật thanh tịnh tinh nghiêm). Rót trà vào những chung ở bàn thờ, đốt nhang tất cả bàn thờ trong nhà và ngoài sân. Hương đăng xong, người hành giả đứng trước bàn thờ xá 3 xá, quỳ xuống niệm.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương Phật
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.Hôm nay con Tên ......................., Tuổi.............. Thành tâm thiết lễ đàn tràng cúng giao thừa cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tật bệnh tai ương. Cầu năm mới Giáp Ngọ thời vận mới được vạn sự như ý, sự nghiệp phát triển, tài lộc sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Cầu trí huệ sáng suốt, cầu an cho gia đình năm mới được mọi điều an lành, an lạc, kiết tường.

Trong giờ phút thiêng liêng này đệ tử con nguyện tịnh hoá thân tâm mình thanh tịnh trong sạch, đọc tụng, trì niệm tâm chú của chư Phật. Cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng, Thiên long Bát bộ, chư vị Thần linh thiện thần gia hộ tác pháp giúp cho đệ tử thiết lễ đàn tràng viên thành sở nguyện.

Trì niệm. Úm Lam – 108 lần hoặc hơn.

Tịnh pháp giới chân ngôn này sẽ làm cho tâm chúng ta được tịnh hoá trong sạch, tịnh hoá được nghiệp lực. Có tịnh hoá được nghiệp lực thì sở cầu chúng ta mới đạt được viên thành. Và tịnh pháp giới chân ngôn này sẽ làm cho đàn tràng chúng ta thanh tịnh. Đọc, niệm càng nhiều càng tốt. Trên thế gian này không có một pháp nào làm cho ta, tâm ta thanh tịnh bằng Úm Lam.

Úm Xỉ Lâm 49 -108 lần. Hãy hướng tâm thanh tịnh của mình. Trong giờ phút thiêng liêng này mà trì niệm Úm Xỉ Lâm - Hộ thân chân ngôn cầu năng lực vi diệu tâm chú của đức Văn Thù Sư Lợi để cầu hộ thân, bảo hộ thân tâm của mình, cùng toàn thể gia đình hãy chí tâm mà cầu nguyện thì năm mới bước sang sẽ đạt thành nhiều sự tốt đẹp hạnh phúc an lạc, an vui hơn.

Om Mani Pátmê Hum 108 lần trở lên. Đây cũng là một tâm chú của chư Phật 3 đời đã hằng nói. Người khi trì niệm tâm chú này sẽ có vô lượng chư Như lai, chư Hộ pháp gia hộ. Năm mới bước qua những gì ở tương lai mắt phàm chúng ta chưa thấy, chưa hiểu. Vậy hãy tịnh tâm mình trong giờ phút thiêng liêng này mà trì niệm Om Mani Pátmê Hum cũng là tâm chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài là một vị cổ Phật lâu đời trong vô lượng kiếp quá khứ, Ngài đã thành Phật. Nhưng với lòng đại từ, đại bi của Ngài mà thị hiện thân Bồ tát để tầm thanh cứu khổ. Ở bất cứ nơi nào, địa ngục hay thiên đàng Ngài cũng đều nghe tiếng của chúng sinh để cứu giúp họ. Với hạnh nguyện tâm chú đó trong ngưỡng cửa bước sang năm mới xin quí bạn nên hướng tâm trì niệm để cầu sự hạnh phúc an lạc, sự nghiệp phát triển cùng tài lộc danh vọng đều được.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . Ít nhất tụng niệm thần chú này 108 lần trở lên càng nhiều càng tốt. Tâm chú này cũng là của ba đời chư Phật đã từng nói ra. ( Ngài Chuẩn Đề và Đức Quan ÂM cũng chỉ là một) Cho nên người niệm Mật chú này tai nạn không xâm phạm, tật bệnh tiêu trừ, tiêu trừ nghiệp chướng. Thần chú này giúp chúng ta mưu cầu hạnh phúc thật tốt. Cầu hạnh phúc thế gian cũng tốt, cầu đạo Bồ đễ cũng viên thành. Năng lực tâm chú như vậy. Năm mới bước qua hãy dùng tâm chú của Ngài mà chí tâm cầu nguyện. Cầu năm mới được nhiều lợi ích, nhiều hạnh phúc, an lạc, sự nghiệp phát triển, trí huệ, tài lộc phát triển.Úm Lam - 108 lần
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - 49 lần - 108 lần
Om Ma ni Pát mê hum. 108 lần
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ít nhất 108 lần

Ở đây trong giờ phút giao thừa. Nếu hành giả nào đã thọ trì, thọ nhận Mật chú Uế Tích Kim Cang nên đọc tụng, trì niệm trong giờ phút này. Tâm chú của Đức Uế Tích Kim Cang trì niệm cầu sự bảo hộ của Ngài, năng lực thần chú không thể nghĩ bàn.

Sau khi trì niệm xong, chúng ta đọc hồi hướng.

Hôm nay đệ tử nguyện hồi hướng công đức trì niệm tâm chú thiết lễ đàn tràng này về cho sở nguyện chúng con được viên thành.
Cầu năm mới sự nghiệp chúng con được hanh thông phát triển, tài lộc sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng, bệnh tật tiêu trừ. Tất cả sở nguyện đều tuỳ tâm mà được như ý, tăng phúc, tăng thọ. Vạn sự kiết tường, bồ đề kiên cố, thân tâm an lạc, trí huệ sáng suốt.

Nguyện cầu cho tất cả vong linh cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoài được nương nhờ từ lực, đại từ đại bi của chư Phật mà tĩnh tâm tỉnh thức, tịnh hoá thân tâm nghiệp lực. Hướng tâm theo Phật đạo cầu sự tu học, cầu sự vãng sanh, cầu sự giải thoát cho mình.

Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh cô hồn các đảng âm binh, hoạnh tử vô danh, chúng sanh ngộ sát cùng tất cả thập loại cô hồn, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều được nương nhờ từ lực Tam Bảo mà sớm tìm đường thiện lành, thoát vọng mê trầm luân khổ ải được siêu sanh về cõi phật. Kính mong chư Phật, chư bồ tát, chư Thánh chúng, chư Long thiên Hộ pháp phóng quang tác pháp giúp đệ tử chúng con thiết lập đàn tràng viên thành sở nguyện.

Nguyện hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị thần linh, thổ địa, thổ công, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần đất đai giang trạch chỗ ăn chỗ ở nơi sinh hoạt gia đình, nơi hãng xưởng làm việc... được nhiều lợi ích.
Cầu tịnh hoá nghiệp thức hướng tâm theo Tam Bảo cầu sự giải thoát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Đàn tràng viên mãn

Sửa bởi quản trị viên 03/03/2015 lúc 10:06:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
yennguyen trên 23-06-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 16-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 01-08-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-12-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 18-02-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-03-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 11-08-2015(UTC) ngày, HueVong trên 09-02-2024(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 13/02/2015 lúc 10:10:15(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Nghi thức thầy chia sẻ thật đơn giản và gần gũi với người phật tử. Như thầy nói mặc dù là theo tín ngưỡng dân gian nhưng chúng ta có thể thực hiện theo nghi thức mật chú Chuẩn đề bằng sự trì niêm xuyên suốt, để đưa người dân đến gần phật đạo. Một phương pháp thiện xảo để hoá độ chúng sinh.
HaiLam  
#3 Đã gửi : 17/02/2015 lúc 12:05:18(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
E có thể in ra chia sẻ cho mọi người bài cúng này có được ko, họ cho được thọ nhận pháp tu, thì có thể làm theo ko ?
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.