Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3174 lần trong 441 bài viết
Nghi thức cung nghinh chư Thánh qui vị
(Lễ tất niên)Trên bước đường hành đạo hoằng hoá phật pháp, nghi thức, nghi lễ cúng tế cũng là một pháp môn không thể thiếu được. Vì người dân Việt Nam chúng ta có rất nhiều sắc thái tín ngưỡng khác nhau. Hôm nay cũng không khác với những tín ngưỡng khác, Mật tông Chuẩn đề cũng có những nghi thức (nghi lễ) cúng tế khác nhau để tác duyên, tạo thiện duyên đưa con người đến gần Phật đạo.
Ngày tết đến người phật tử tại gia, hay xuất gia đều luôn tất bật trong việc cúng lễ để nhằm giúp phật tử dễ dàng thực hiện nghi lễ cúng tế, Mật tông chuẩn đề thiết lập đàn lễ cúng tất niên ( Cung nghinh chư Thiên, chư Thánh an vị). Vì trong ngày 23 /12 Lễ cung thỉnh chư Thánh, chư Thiên, chư Thiện Thần triều Thiên. Tức là lễ đưa ông Táo về trời theo dân gian. Lễ tất niên chính là lễ cung thỉnh chư Thánh, chư Thiên, chư Thiện thần phục vị qui vị lại nơi bàn thờ gia chủ.

Dưới đây là nghi thức thực hiện.

Trưng bày xong các phẩm vật hương, đăng, hoa, trà, quả. Người chủ lễ xá 3 xá quì trước bàn thờ Phật, thần linh, hoặc gia tiên cầu nguyện.

Con hôm nay Tên............................., Tuổi.......nguyện thiết lễ đàn cung thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng phóng quang tác pháp an vị. Cung thỉnh chư vị Thần linh, chư vị Gia tiên cửu huyền thất tổ nhập đàn an vị.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương Phật
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.

Đảnh lễ xong thì đi vào trì tụng.
Úm Lam - 108 biến
Úm Xỉ Lâm – 108 biến
Úm Mani Pátmê Hum – 108 biến
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. ( Tụng thần chú này từ 108 biến trở lên)

Niệm xong, hành giả quỳ chắp tay khấn nguyện.

Cung thỉnh 10 phương thế giới chư Phật, 10 phương thế giới chư vị Bồ tát, 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng phóng quang tác pháp an vị bàn thờ Tam bảo.

Cung thỉnh chư vị Hồ pháp chiêu thần thần linh thổ địa, đất đai giang trạch chỗ ăn chỗ ở nơi đây. Chư vị thần cai quản đất đai thổ công, thổ địa, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần nhập đàn an vị bàn thờ thần linh, thọ nhận phẩm vật thức ăn hương đăng hoa quả.

Cung thỉnh chư vị tiền tổ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên nhập đàn an vị bàn thờ gia tiên thọ nhận phẩm vật thức ăn hương đăng hoa trà quả.

Hôm nay con thành tâm thiết lễ đàn tràng dâng cúng dường tất cả những thức ăn vật thực, cùng những phẩm vật hương đăng hoa trà quả. Do tâm thiện lành trong sạch của con tạo tác nên thành tâm dâng cúng dường 10 phương chư Phật – 10 phương chư vị Bồ tát – 10 phương chư vị Hiền thánh tăng.

Nguyện những thức ăn vật thức, phẩm vật này đều thanh tịnh thanh khiết bằng Lam tự, nguyện những phẩm vật đầy khắp 10 phương chư Phật – 10 phương chư Bồ tát – 10 phương chư Hiền Thánh tăng, đầy đủ thiên hương vạn vị, thức ăn thanh tịnh của chư thiên.

Nguyện ý sanh thân của con đầy khắp 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, chư thánh chúng. Để chúng con quì trước chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng mà dâng cúng lễ vật này, mà đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng.

Nguyện những thức ăn vật thực này sau khi dâng cúng chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh xong. Đệ tử con xin khởi niệm cầu xin được thọ nhận thức ă vật thực này để dâng cúng chư Thiên, chư Tiên, chư Thiện thần, thần linh thổ địa thổ công, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần. Cầu xin chư vị thọ nhận. Cầu chư vị năm mới Giáp Ngọ an vị nơi bàn thờ thần linh, để chúng con được thiện duyên lành dâng cúng, tôn thờ, cầu sự gia hộ của chư vị.
Nguyện thức ăn, vật thực công đức dâng cúng chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng này con thành tâm dâng cúng cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại 2 bên. Cầu gia tiên chúng con năm mới thọ nhận thức ăn này được đầy đủ công đức, tịnh hoá nghiệp lực thân tâm an tịnh, hướng về chư phật, chư bồ tát chư vị Thánh chúng mà cầu tu học, cầu giải thoát.

Hôm nay ngày...........tháng.......năm, cầu nguyện chư gia tiên cửu huyền thất tổ an vị.

Nguyện thức ăn, vật thực công đức dâng cúng chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng này. Hôm nay con cầu sự gia hộ thần lực của chư Phật giúp đệ tử bố thí đến tất cả chư vị chúng sinh ngạ quỉ, súc sinh cô hồn các đảng âm binh.

Nguyện thức ăn công đức này giúp cho tất cả các chúng sinh được tỉnh thức, tịnh hoá nghiệp thức, xoá đi những đau đớn do vết thương chiến tranh, bệnh tật, do phá thai, cầu tỉnh thức tâm thức không điên đảo mà tìm cầu sự tu học.

Hôm nay đệ tử con cung thỉnh 10 phương chư phật, 10 phương chư Bồ tát, 10 phương chư vị Thánh chúng tác pháp gia hộ cho đệ tử thiết lập đàn tràng viên thành sở nguyện.

Chúng con: Cung thỉnh 10 phương thế giới chư Phật- 10 phương thế giới chư vị Bồ tát - 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng – Cung thỉnh chư vị Thiên long bát bộ hộ pháp thiên tôn phóng quang tác pháp an vị bàn thờ Tam bảo.

Nam mô 10 phương thế giới chư Phật. – 3 lạy
Nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tát – 3 lạy
Nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng – 3 lạy.

Chúng con cung thỉnh chư vị thần linh thổ địa thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần an vị bàn thờ thần linh.

Nhất tâm đảnh lễ Ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần – 5 lạy.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị thần linh cai quản đất đai giang trạch chỗ ăn chỗ ở nơi đây thần linh, thổ địa, thần tài- 3 lạy
Chúng con cung thỉnh tiền tổ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên an vị bàn thờ cửu huyền thất tổ gia tiên.

Hôm nay đệ tử con thiết lập đàn tràng này để cầu phước báu xin hồi hướng công đức này về cho sự nghiệp chúng con năm mới, thời vận mới được muôn điều thuận lợi, hanh thông thịnh vượng, tài lộc sức khoẻ dồi dào, gia đình đầy đủ sự hạnh phúc an khang thịnh vượng, tật bệnh tiêu trừ, tất cả sở nguyện đều tuỳ tâm mà được như ý, tăng phúc tăng thọ vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thân tâm an lạc thanh tịnh, trí huệ sáng suốt.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - 3 lạy.


Chú thích: 1. Trong bài viết này có dùng đến câu: “Nguyện thức ăn, vật thực công đức dâng cúng ...” chính là vì những vật thực người hành giả dâng cúng chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng xong khởi ý niệm thọ nhận lại những thức ăn trên để dâng cúng cho chư vị Thần linh, gia tiên, cô hồn các đảng. Những thức ăn như vậy tức là thức ăn công đức. Vì là một loại thức ăn trong sự quán tưởng của một người hành giả. Nếu chúng ta làm được như vậy thì công đức thật vi diệu vô lượng, rất lợi ích cho chư Thần linh, gia tiên, chúng sinh.

2. Đây là những ý niệm phát nguyện của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ngài đại từ, đại bi khởi lên những ý niệm này để giúp cho chúng sinh được đầy đủ phước báu giống như chính bản thân mình.


Úm Chiết lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Đàn tràng viên mãn


Sửa bởi quản trị viên 03/03/2015 lúc 10:07:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
yennguyen trên 23-06-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 16-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-03-2015(UTC) ngày
thuong  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
thuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cam on thay da chia se nghi thuc cung ong tao,nghi thuc cung tat nien,nghi thuc cung giao thua.
yennguyen  
#3 Đã gửi : 13/02/2015 lúc 10:06:56(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Bình thường các năm là mẹ em thực hiện cúng lễ. Nhưng năm nay em sẽ thực hiện việc này thay mẹ, em muốn nhờ năng lực của thần chú đề cầu sự bình an cho gia đình. Có thể em thực hiện chưa thành thạo, nhưng em sẽ cố gắng thực hiện bằng cả tâm của mình.

Cảm ơn thầy đã chia sẻ.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.