Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 30/07/2022 lúc 02:10:22(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3128 lần trong 437 bài viết
ÔN CỔ TRI TÂN


[YOUTUBE] https://www.youtube.com/...h?v=KevJ4orxqWU&t=5s[/YOUTUBE]

Xuân đến rồi đi cái danh đến và đi sinh và diệt hình như nó đã lắng đọng trong tâm mỗi người, mỗi hành giả. Nó như một câu kinh Đức Phật nói: “Nước mắt của chúng sinh bốn biển không đong đầy” không đủ để chứa đựng những giọt nước mắt. Trong đó có loại nước mắt được sanh ra từ sinh ly tử biệt.Một người hành giả sống trong giáo lý của Đức Phật đang thực hiện giáo lý luôn luôn coi sinh tử là một điều quan trọng nhất trong kiếp người.

Tôi là một con người nơi làng quê hẻo lánh khi lọt lòng ra đời cùng với tiếng chuông chùa gần bên nhà bảo sanh của mẹ tôi đang nằm. Tôi ra đời nhằm ngày 15 tháng 10. Khi ra đời trong một hoàn cảnh gia đình không mấy gì khá giả nằm trong một gia đình nghèo khổ và cũng ngay thời gian đó một căn bệnh suyễn. Thời gian trôi qua trong đói nghèo bệnh tật từng đêm, từng ngày mẹ tôi có đôi khi phải thức suốt đêm thâu không chợp mắt được vì con trằn trọc trong bệnh đau. Có đêm có ngày phải bơi xuồng chở tôi đi đến thầy thuốc nam này đến thầy thuốc bắc khác, đường xá giao thông thời đó không thuận tiện không thông thương, thuốc men thời đó cũng không có chỉ uống thuốc nam. Một sự chịu đựng cực nhọc, cực khổ như thế đó vừa làm ăn vừa nuôi con. Nuôi con như vậy cho đến ngày tôi lớn lên những căn bệnh đó bớt đi lại đến những căn bệnh khác Mẹ, Ngoại tôi rất khổ đau vì tôi. Mang những căn bệnh hiểm nghèo suyễn, gan, thận. Tôi phải mang nó trên một cái thân gầy còm lúc thì màu da đen sậm, lúc thì vàng xanh bệnh tật luôn chuyển biến không có chạy đi đâu khỏi sự đói nghèo đau bệnh đó. Tôi đã lớn lên; tư tưởng nguyện vọng lòng kính tin Đức Phật từ những cơn đói nghèo bệnh tật đó. Ăn có khi không đủ, thuốc có khi không đủ mà lòng thân tâm này luôn hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của chư Phật. Sức khỏe cuộc sống như vậy mà tôi vẫn ăn trong sự an lạc hạnh phúc chấp nhận sự cực khổ thiếu thốn thành sư tri túc biết đủ, hàng ngày chỉ dưa muối tương rau.Cho đến ngày nay tôi không phải là một người chết lặng trong giáo lý giáo pháp Phật, không phải vì đau khổ cực nhọc thiếu thốn mà thâm nhập vào đạo, chưa một lần suy nghĩ phải ăn chay hay ăn một phương pháp khác, nó chỉ được phát xuất từ tâm, một cái tâm này nó chắc có lẽ đã đang và như vậy, như vậy trong tâm của chư Phật. Ăn chay đó, niệm Phật niệm chú đó cũng từ tâm Phật một cái tâm thường hằng trong tôi an lạc hạnh phúc. Mặc dù đang đau bệnh cái tâm đó cho đến ngày nay hay trong vô lượng kiếp số nó vẫn vậy. Đến hôm nay tâm đó mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tâm đó là thuốc của tôi, là nhà tôi, là sự nghiệp là tất cả đến hôm nay dù đau khổ, thiếu thốn, đầy đủ hoan hỉ, niết bàn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm và trong vô lượng kiếp số dù trong phật tánh ấy không có tạo tác không không gì, có gì cho đến có rồi vô lượng cảm xúc đau, sướng, vui, buồn. Tất cả Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm cho đến không tâm và vô lượng không tâm, vô lượng có tâm cũng chỉ là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề cho đến vô lượng tâm địa ngục súc sanh ngạ quỉ vô lượng tâm của chư Phật 10 phương 3 đời cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Cái tâm như thế đó

Cho đến thời khắc này

Con thành tâm dâng cúng đến

Mẹ của con

Ngoại của con

Con cầu mong chư Thiên, chư Phật, chư Bồ tát, Thánh chúng

Chứng minh lòng thành của con “ như vậy” “ như vậy”

Mãi lưu truyền trong 3 cõi

Con nguyện tâm hành này mãi mãi là ngọn lửa tam muội

Thiêu đốt những lòng sân, si, bỏn xẻn, ích kỷ, ngã mạn đã lưu chuyển trong khắp cõi người, ngạ quỉ súc sanh

Đang và đã thiêu đốt tình hiếu đạo

Đệ tử nguyện tâm hiếu đạo của Đức Mục Kiền Liên

Mãi mãi ngự trong tâm mình và vô lượng chúng sinh

Đốt hết những ác niệm làm cho cha mẹ đau khổ, buồn tủi

Nguyện cho tất cả bà mẹ ông cha

Những người sinh thành dưỡng dục mình được vô lượng phước báu, được mọi điều tốt đẹp trí huệ công đức trong 3 cõi.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên.

Con nguyện xin qui y tôn xưng Ngài là Đức Bổn Tôn của con trong vô lượng kiếp.Với tâm hạnh như thế hôm này vào mùa an cư kiết hạ chúng tôi đã thực hiện theo tâm hiếu hạnh của Đức Bổn Tôn Mục Kiền Liên. Con đã đến những tự viện, chùa thành tâm dâng cúng tâm thành những gì tốt đẹp trong tâm, trong thời gian vừa qua cũng như lễ vật, tài lộc thành khẩn thành tâm dâng cúng dường đến chư Phật, Bồ tát, chư vị Thánh chúng, chư vị Tăng Ni an cư kiết hạ. Thành tâm cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng, chư Tăng ban phước lành năng lực giúp cho cửu huyền thất tổ cha mẹ được siêu sanh Tịnh độ hoặc đến những quốc độ cõi Phật, Bồ tát luôn sống trong trí tuệ công đức phước báu của chư Phật.Như ngày xưa Đức Mục Kiền Liên vào địa ngục tìm mẹ mình. Khi thấy mẹ mình đang bị đọa, đang bị đói ngài dùng thần thông năng lực tu học của mình cầu biến thành bát cơm để dâng cúng cho mẹ vì nghiệp lực của mẹ mình là Mục Liên Thanh Đề nặng nên chén cơm hóa lửa mẹ ngài không dùng được. Thấy như vậy ngài đã đến cầu nơi Đức Thế Tôn ( Đức Thích Ca Mâu Ni) để nhờ cứu giúp. Đức Phật mới dạy ngài “ vào ngày chư tăng kiết hạ an cư ông hãy sắm lễ vật đến cúng dường chư tăng và hãy thành khẩn cầu chư tăng từ bi giúp đỡ cầu nguyện cho mẹ” . Đến ngày an cư kiết hạ ngài Mục Kiền Liên mới làm y theo lời dạy của Đức Phật sau buổi cúng đường đó mẹ ngài được sanh Thiên về cõi trời.

Cái trích này câu chuyện này được lưu truyền đến ngày nay cho nên vào mùa an cư kiết hạ chư vị Phật tử hoặc chư Tăng hay làm những pháp sự cúng dường trai tăng để cầu phước hồi hướng về cho mẹ cha ông bà quá cố, hay cửu huyền thất tổ. Ngài Bồ tát Mục Kiền Liên đã thị hiện đã thực hiện câu chuyện trên chỉ cho chúng sanh một con đường báo hiếu đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ chúng ta dù là quan tước, đại phú, đại quí hay trong tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội đều thực hiện được pháp đàn cầu siêu pháp tưởng nhớ đến công sanh thành dưỡng dục. Dù mâm cao cỗ đầy hay một ly nước, một trái cây chén cơm công đức ấy đều như nhau.

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Với lòng biết ơn vô bờ bến không biết kiếp số nào đệ tử chúng con mới đền đáp được công đức dạy dỗ của chư Phật. Nguyện trong vô lượng kiếp số nơi nào có chư Phật, chư Bồ Tát con nguyện sẽ là những hạt cát, hạt đất để cho Ngài đi. Nguyện thành những giọt nước cam lồ của chư Phật để cúng dường chư Phật. Nguyện là những cơn gió pháp bảo cúng dường Ngài.

Nguyện thành tâm dâng cúng dường trong kiếp này, trong vô lượng kiếp, trong 3 cõi Dục, Sắc, Vô Sắc hay những cung cõi khác mà tâm con chưa biết xin cúng dường những thứ, những tâm, những gì tốt đẹp nhất trong cõi đó.

Con nguyện xin cúng dường

Nguyện vô lượng vô biên chúng sinh thệ nguyện độ

Nguyện phiền não vô lượng vô biện thệ nguyện đoạn

Nguyện phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học

Nguyện phật pháp vô lượng vô biên vô thượng thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ TátCư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 30-07-2022(UTC) ngày, haimat trên 30-07-2022(UTC) ngày, Huệ Nguyên trên 04-09-2022(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 02/08/2022 lúc 09:37:33(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
Tất cả đều được Thầy thể hiện xuất phát từ Tâm, một sự chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt. Cho nên dù ở bất cứ ở một khía cạnh nào trong sự sống này Thầy luôn thể hiện tâm Hiếu Hạnh của một người con, tâm từ bi của một người mẹ, tâm dũng mạnh của một vị quân vương, trí huệ của một vị Phật. Dù ở bất cứ phương diện nào cũng là sự viên mãn tròn đầy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.