Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 02/08/2022 lúc 09:40:29(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
Lòng sùng kính trên con đường tu tập

Sùng kính là tinh túy của con đường tu tập của mỗi hành giả. Tại sao tôi lại chia sẻ cho quí bạn những lời như vậy. Bởi ngay nơi tâm thức sự thực hành nơi tâm tôi đã đang và sẽ là những lời cầu nguyện lưu chuyển trong vô lượng kiếp số như vậy. Vì nhờ có lòng sùng kính đó nơi tâm mà tôi đã nhận được rất nhiều ân huệ ban bố từ lòng bi mẫn của Thầy sự khai thị đánh thức chỉ bày cho tôi thấy được sự thể hiện, hiện diện bản tánh thanh tịnh thường hằng nơi tâm mỗi người.

Cho dù bạn tu ở bất cứ một pháp môn nào, dòng phái, giáo phái nào đi nữa, thì lòng sùng kính bậc Thầy bổn tôn của mình trên tinh thần tuệ giác thì chính nhờ lòng sùng kính đó của quí bạn sẽ nhận được sự ân sủng phước lành từ lòng bi mẫn của Thầy ban cho mình và bạn sẽ trực nhận kinh nghiệm tâm của rất nhiều tầng tư tưởng rất nhiều rất nhiều lần để một ngày nào đó thể nhập hòa hợp bản tâm nơi Thầy cũng như nơi mình là đồng đẳng.

Một câu hỏi được đưa ra là làm sao chúng ta nuôi dưỡng lòng sùng kính đó với vị Bổn tôn của mình? Chính quí bạn sẽ là người tìm và thực hành nó bằng trí huệ với lòng hăng say, nhiệt tâm trong sự tu tập, sự hòa hợp thân, tâm, trí với vị Thầy bổn tôn của mình qua câu thần chú, qua danh diệu, câu niệm Phật mà bạn theo. Như tôi lấy thần chú Chuẩn đề ; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm cần mẫn với âm thanh này vì âm thanh này là phương tiện cứu cánh, là phương pháp để tôi thực hành thể nhập thân tâm trí huệ của Thầy với mình ( Thầy cũng đã thực hành như vậy với Đức Bổn Tôn của mình) . Tôi thực hành và cầu nguyện quán tưởng chủng tự thần chú đó như sắc thân tràn ngập nơi tâm, nó giống như những dòng suối cam lồ, là sự sống hơi thở máu huyết, là ánh sáng năng lực thanh tịnh, tịnh hóa thấm đẫm thân tâm mình, giống như những phương pháp mà Thầy chỉ dạy quán tưởng những chủng tự thần chú luân chuyển khắp châu thân những cơn đau bệnh, những niềm vui, hỷ lạc, những đau khổ cũng là âm thanh đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, sự biết rõ thông từng giác niệm trong sát na của sự sanh khởi nhờ năng lực thực tu này trải qua thời gian của người hành giả, cũng như nhờ sự gia trì ban phước từ năng lực bí mật kỹ thuật từ Thầy mà chúng ta sẽ được tiêu trừ đi nghiệp chướng, tịnh hóa nghiệp lực của người hành giả, trong quá trình tu học chúng ta sẽ kinh nghiệm thực chứng chứng ngộ tâm rất nhiều của những tầng lớp tư tưởng khác nhau tùy theo từng cấp độ. Và qua những sự gia trì năng lực bí mật đó từ vị Thầy của chúng ta, chúng ta thật sự được gieo, được nuôi dưỡng phát triển hạt giống giác ngộ nơi tâm mỗi người nhờ đó mà khoảng cách của bạn, của chúng ta với vị Thầy bổn tôn của mình sẽ được rút ngắn dần dần không có sự ngăn cách nữa. Bởi nơi tâm giác ngộ nơi Phật, nơi Thầy là tâm là tánh thể hiện luôn là sự hiện diện nơi tâm mỗi hành giả chúng ta. Đó là nhờ vào lòng sùng kính mà người hành giả sẽ nhận được những điều tốt đẹp như vậy.

Trước tiên là những lời khai thị cho đại chúng, ngay chỗ đó nếu lòng súng kính qua văn tự của bạn sâu dày rất nhanh người hành giả đó sẽ đi sâu vào sự thực hành tu học nội tâm, trải qua thời gian của sự nhẫn nại, say mê, nhiệt tâm của sự sống thường ngày từ đi, đứng, nằm, ngồi nơi tâm ấy chỉ có Phật, có Thầy là sự luân chuyển của âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm sự thể hiện ấy là điều kiện nhưng cũng không phải là điều kiện, nhưng ngay chỗ thể hiện đó người hành giả đang thể hiện lên tâm hạnh đời sống của mình là đạo là đời thì người Thầy sẽ thật có những bước ngoặt thể hiện năng lực gia trì ban bố trao cho người đệ tử sự thể nghiệm tâm linh bằng năng lực mật phù linh phù những hột giống bồ đề mới thật sự được gieo trên đất tốt, Và khi đó sẽ có những giọt nước mắt của sự hỷ lạc hoan hỷ tri ân kính lễ trí huệ viên miễn của vị Thầy, nó được thể hiện tự nhiên ngay nơi sâu thẳm của người hành giả do ngộ được về bản tâm, và lòng sùng kính này càng được bồi đắp phát triển hơn khi chúng ta ngộ được về bản tâm qua những lần Thầy chỉ dạy gia trì cho người hành giả. Lòng sùng kính này sẽ không có gì lay chuyển được bởi nó được xuất phát từ tâm, từ trí huệ của sự tỉnh biết rõ thông ấy.Còn nếu chúng ta không có lòng sùng kình với vị Thầy của mình, thì Thầy có làm nhiều cách khai thị chỉ bày cho người hành giả thì người đó ngay bước đầu tiên căn bản của sự khai thị mà thầy trao truyền thọ giáo họ không đón nhận, thì sẽ khó nhận được những bước tiếp sau bởi ngay cái sự khởi nguyên của sự thực hành là không có ngã, sự tin tưởng bất thối chuyển chúng ta mê lầm tự thêm bớt vào đó để mà cố thủ khư khư giữ chấp ngã chấp cho nó là cái hay của mình thì như cốc nước đầy có rót hoài cũng chỉ tràn ly. Sự khai thị ung đúc nuôi dưỡng trực ngộ bản tâm cho người hành giả, chỉ khi cả Thầy và người hành giả đó cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy trong sự giao cảm của sự thực hành tu học, giữa tâm và trí ấy người đệ tử mới đánh thức trực ngộ sự hiện diện của tuệ giác nội tâm từ đó mới hòa hợp được thể tánh. Đó chính là sự thiện xảo trí huệ khéo léo từ người Thầy dành cho người đệ tử lợi căn trí huệ

Vời lòng sùng kính tin tưởng bất thối chuyển đệ tử con nguyện xin thành tâm cúng dường tâm hạnh trí huệ sự sống này của con đến Đức Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Ngài với lòng bi mẫn đã luôn gia hộ chỉ dạy nâng đỡ đệ tử con trên con đường tu học đưa con trở về trong ánh sáng tâm giác ngộ nơi Ngài, lòng thành cúng dường này con xin dâng nguyện đến vị Thầy Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường, sự thị hiện hóa thân này nơi Thầy cũng giống như lòng bi mẫn của Đức Phật Mẫu, Thầy luôn thường hằng chỉ dạy cho đệ tử nâng đỡ gia trì ban bố cho đệ tử, khai thị đánh thức bằng nhiều cách để đưa đệ tử trở về ánh sáng tâm giác ngộ nơi Thầy. Nguyện lòng thành dâng cúng này đệ tử con dâng cúng đến mười phường ba đời chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng, chư vị A La Hán, chư vị Tổ Thầy, nguyện được trong vô lượng kiếp số được sống thể hiện an trú trong tự tánh như lai.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết TườngKim Cang Đao Nhất

Sửa bởi người viết 25/09/2022 lúc 03:50:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Huệ Nguyên trên 04-09-2022(UTC) ngày, Đỗ Minh trên 14-09-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 22-09-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-09-2022(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 30/08/2022 lúc 01:53:08(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
Đỗ Minh  
#3 Đã gửi : 14/09/2022 lúc 03:53:45(UTC)
Đỗ Minh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-06-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 8 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha .BỘ Lâm
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
thanks 1 người cảm ơn Đỗ Minh cho bài viết.
Thuong76 trên 22-09-2022(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 22/09/2022 lúc 10:05:29(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
Thầy vẫn luôn từ bi với tất cả chúng sinh thương chúng sinh như mẹ hiền thương con.do chúng sinh tâm quá vọng động chạy theo dục vọng của bản thân mà quên lời của Thầy của Phật đã dạy thì tự mình đã rời xa đạo mà không hay đã đánh mất đi thiện căn với Phật với Bồ Tát với người Thầy thiện chi thức.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Kim Cang Phổ Tạng  
#5 Đã gửi : 26/09/2022 lúc 10:39:15(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 24 bài viết
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
Om Mani Padme Hum
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.