Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 06/08/2022 lúc 04:46:38(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
Đừng có lầm chấp “hiểu là chứng ngộ, chứng ngộ là giải thoát”Như phần bài trên tôi chia sẻ với quí bạn hữu về lòng sùng kính, cung dưỡng, phát triển tâm của người hành giả hòa hợp với tâm giác ngộ vị Thầy bổn tôn của mình là một. Trên thực tế bất cứ người hành giả nào khi thực hành thực hiện thể hiện lên được điều đó nơi tâm tỉnh giác của mình, thì chắc chắn người hành giả đó sẽ có những bước tiến tâm linh rất nhanh và vượt bậc.

Nói như vậy chúng ta đừng hiểu lầm rằng cứ thọ pháp trì chú niệm phật tụng kinh suy nghĩ thiện lành, làm điều thiện là tu là sự hòa hợp tâm thể với Phật, với Thầy và sẽ được thọ nhận như vậy, những sự suy nghĩ như vậy đó chỉ là những thứ bên ngoài của ngôn ngữ văn tự sự tự vọng tưởng suy diễn của người hành giả, chưa phải là một điều gì đó nói lên sự say mê, nhiệt tâm thực hành chỉ duy nhất một con đường đạo, một con đường đời, một con đường tu. Ở đây khi người hành giả thọ nhận những điều như vậy là trong đời sống tu học của họ không có gì ngoài Phật, ngoài Thầy cho dù ở bất cứ một khía cạnh nào trong đời sống tư tưởng với họ chỉ có Phật, có Thầy là tối thượng. Ngay cả khi người Thầy có những bài pháp để chỉ dạy cho họ có thể là phi lý, vô lý nhưng họ dễ dàng nghe theo không một lời, một ý niệm, một sự hoài nghi rèm pha thị phi trong tư tưởng về năng lực của người Thầy mình.

Từ sự kiểm chứng đó mà vị Thầy thấy được nơi tâm người hành giả thật sự xuất phát từ tâm là tư tưởng, sự tu học, niềm tin, trí huệ, công đức, phước báu …qua thời gian tu học người hành giả thực hiện thể hiện lên được lý thiền trên nền tảng vô ngã. Khi đó người Thầy mới thật sự có những bước hỗ trợ trợ duyên đưa người hành giả có những bước thực chứng kinh nghiệm tâm trong khi thiền định bằng chính năng lực gia trì từ người Thầy đưa vào thân tâm người hành giả qua những linh phù, câu chú bí mật. Bằng những bước bí mật như vậy thật sự người hành giả có sự trải nghiệm thực chứng năng lực từ tâm của Thầy ban bố gia trì cho bạn một cách rất rõ rệt và khác biệt so với việc trước đây bạn ngồi Thiền. Đó là kinh nghiệm tâm của tôi thấy rõ sự sai biệt rất lớn giữa Tự và Tha khi được Thầy gia trì.
Ví như lúc trước khi ngồi thiền người hành giả thường thấy tâm bấn loạn, bất an, có nhiều điều lăng xăng tới lui, trong hơi thở không bình, khí huyết xáo trộn và có rất nhiều người hành giả khi thực hiện thiền định không minh định rõ ràng đâu là thân đâu là tâm và thường bị mắc kẹt trong sự phân biệt đó hoặc trong sự quán tưởng chủng tự linh phù không rõ nét, chưa phát sáng, chưa phát tiết năng lực… Nhưng chỉ qua lần gia trì năng lực của người Thầy thì người hành giả rất nhanh được đưa rơi vào không gian tâm thức tỉnh sáng rõ ràng, thấy biết được hơi thở ra vô như thế nào, thấy nhận biết thân và tâm thật sự là những sự vận hành riêng biệt không có dính kết với nhau như tất cả chúng ta thường lầm chấp, hay thấy rõ chữ Lam hoặc những chủng tự khác phát tiết thể hiện ra năng lực tùy theo cấp độ tư tưởng của từng hành giả mà sự thấy biết kinh nghiệm tâm khác nhau. Nhưng tất cả đều là sự vượt bậc khác ngoài sự tự lực của người hành giả trong cả một thời gian dài tu học

Từ những dấu mốc kinh nghiệm tâm đó người hành giả có những bước đà tăng trưởng tinh tấn hơn trên con đường tâm linh tu học, nó giống như vị hảo ngọt của hương thơm quí hiếm không gì ở thế gian tri thức xã hội này đưa ta nếm được. Sự nhận biết rõ sai biệt này nó như lực đẩy thúc tâm thức người hành giả càng nhiệt tâm, say mê, kính tín hơn vào năng lực của Đức Phật, qua sự thể hiện từ người Thầy bổn tôn mà mình đang nương theo. Một sự minh chứng, được chứng minh rõ ràng bởi chính tâm người hành giả đó, sự thể nghiệm tâm linh này khế hợp với những điều thấy biết từ vị Thầy khi người hành giả đó thưa thỉnh tham vấn với vị Thầy của mình qua cái thấy biết của mình và được Thầy ấn tâm lại.

Những kinh nghiệm tâm này chỉ là muôn vàn những kinh nghiệm tâm khác trên con đường tu học của mỗi người hành giả. Tôi chỉ chia sẻ ở một khía cạnh nhỏ của sự khác biệt trong sự gia trì ban phước năng lực của người thầy cho người đệ tử. Để chúng ta thấy biết mà phấn đấu phát triển tinh tấn hơn nữa trên con đường tu. Nhưng cho dù ở bất cứ kinh nghiệm tâm nào mà người hành giả trải nghiệm thực chứng đừng vội lầm chấp là sự giải thoát của người hành giả. Vì đó chỉ là sự khai mở cho người hành giả thấy biết kinh nghiệm thật sự của sự thật chứng ngộ nơi tâm tỉnh giác là như thế nào đó như niềm khích lệ, món quà, phần thưởng cho người hành giả .

Thầy nhắc nhở chúng tôi rằng: “Đừng có lầm chấp sự hiểu là sự chứng ngộ, sự chứng ngộ là giải thoát”. Bởi tất cả những điều đó đều nằm trên nền tảng của ngã chấp và pháp chấp. Để thể nhập bản tánh thanh tịnh, tánh thường hằng kia không có một pháp nào đưa vào được. Vì còn pháp là còn có ngã. Cho nên ngay chỗ này tâm giác ngộ của Phật gia trì ban cho chúng ta cũng chỉ là những sự gia hộ ban bố ân phước lành cho mình. Ngay chỗ đó chưa phải là sự giải thoát nơi tâm mình. Mà qua đó người hành giả thực sự thực tu như thế nào để tự mình một ngày một giờ một không gian nào đó những kinh nghiệm tâm kia là trợ duyên thúc đẩy người hành giả đó tự thể nhập vào bản tánh năng lực đó và khi đó mới thật như là, như những gì Phật đã chỉ, như những gì Thầy đã chỉ.

Cảm niệm tri ân trí huệ viên mãn nơi Thầy, ngọn pháp đăng luôn chiếu ánh sáng vô lượng quang tới chúng sinh muôn loài. Đệ tử nguyện xin đồng được thọ nhận ân phước này cùng chúng sinh trong chân tánh giác ngộ nơi Phật, nơi Thầy.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường


Nguyên Thúy
Kim Cang Đạo Nhất
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
haimat trên 14-08-2022(UTC) ngày, Dominh trên 14-08-2022(UTC) ngày, Huệ Nguyên trên 04-09-2022(UTC) ngày
haimat  
#2 Đã gửi : 14/08/2022 lúc 03:10:33(UTC)
haimat

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-04-2021(UTC)
Bài viết: 3
Viet Nam

Cảm ơn: 198 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Xin tri ân sâu sắc đến sự chia sẻ của Tỷ. Những lời chia sẻ ấy như đánh thức cái tâm đang điên đảo vọng tưởng với vô vàn Ngã và Chấp, tham sân si dẫy đầy này. Thật vậy, vì con còn vô minh mà vẫn điên đảo vọng tưởng, vẫn chạy theo những thứ của thức trần cuốn con đi, vẫn quên tu học và đôi lúc có những suy nghĩ vẩn vơ quá độ. Nói như thế thì con đã sống thật được giờ nào, phút nào, giây nào đâu? Vẫn cứ chạy theo sự tham ái sân hận si mê, mà quên cái tự tánh thanh tịnh hằng có. Thật đáng hổ thẹn. Thật cảm thấy tội lỗi nghiệp chướng vô cùng. Đang hiện sống với cuộc đời này để trả nợ cho Nghiệp lực, nhưng vẫn tạo tác gây thêm nhiều cái nhân duyên , gây thêm nhiều nghiệp để bị dòng nghiệp lực cuốn trôi đi. Thật sự đáng bị khinh chê, vì chỉ tồn tại nhưng không thực sự sống, thực sự hiểu Đạo, hiểu Phật Pháp, nói như một con vẹt nhưng thật ra bên trong trống rỗng. Nay con xin cúi đầu đảnh lễ thành tâm ăn năn sám hối những tội lỗi, dù đã được tiếp nhận Pháp bảo nhưng không thực sự quý trọng, không sống thực với Thầy, với đạo, với đức bổn sư.
Đệ tử con tên Nguyễn Phương Trung, pháp danh Kim Cang Hải Mật, xin cúi đầu đảnh lễ thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi, từ vô thuỷ vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn si mê tà kiến, làm cho thân khẩu ý không được thanh tịnh tạo nên vô lượng vô biên tội lỗi như: giết Cha giết Mẹ, giết A La Hán, làm cho thân Phật ra máu, huỷ hoại Chánh Pháp, phá sự hoà hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu sát sinh quá độ, trộm cướp tà dâm gây nên vô lượng tội lỗi. Nay con xin thành tâm sám hối tội lỗi của mình, xin nguyện không dám tái phạm những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Ma Ha Tát.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát . Ma Ha Tát.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Ma Ha Tát.
Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Úm Lam.
Úm Xỉ Lâm.
Om Ma Ni Pad Mê Hum.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 14/08/2022 lúc 03:11:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.