Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
UserPostedImage
HOA ĐỚM TRONG HƯ KHÔNG


Gió thổi rì rào bên gian nhà nhỏ. Ánh sáng mặt trời xuyên rọi vào những hạt bụi nhỏ lăng tăng, xao động trên những giọt sáng kia. Chúng hình như cũng đang vui đùa, đang tranh đấu, đang múa hát, đang đóng vai trong vở kịch muôn thưở.

Mặc dù, sự xôn xao, xáo động như thế mà hư không cái chứa đựng nó vẫn không động đậy. Chúng nhảy múa, chúng cao bay xa chạy đến đâu hư không cũng ở đó. Những điệu nhảy, những tiếng hát, âm thanh ngọt ngào tồn đọng hay mất đi. Những cuộc chiến tàn khốc, những trận sóng Thần giận dữ diễn biến bộc khởi ở khắp mọi nơi. Những giọt nước mắt chảy xuống những nụ cười bốc lên mà hư không vẫn không bao giờ động. Không động mà nó vẫn miên viễn trong từng sự kiện, trong từng ý niệm.

Ở trong đầu của tôi cũng đang có những viễn ảnh, lạc ảnh tử. Những hình ảnh tâm thức đang rớt lại trong tôi mà hư không trong tôi cũng chưa một lần động. Không động nhưng có cái biết. Nếu nó không biết thì sự kiện lý giải, mọi giác niệm không có. Nhưng ở đây có cái gì đó đang hiển hiện từng giờ, từng phút trong từng giác niệm. Từng đã thấy, từng đã biết những chú khách trần bụi bậm trên.

Ánh sáng bụi cùng hư không đó nó cũng chỉ là giả danh thôi. Vì khi ta dùng văn tự để biết, để phân biệt, để diễn bày thì nó chỉ là những hạt bụi thôi.

Mỗi cá nhân ta sống hằng ngày những niệm tưởng cũng lăng xăng như những hạt bụi trên. Những hạt bụi trong đầu ta rất phức tạp, vi tế. Nó có vô số hạt bụi, có vô số chủng tử Thiện, vi tế. Nó có vô số hạt bụi, có vô số chủng tử Thiện, ác, vô ký. Nếu cuộc sống chúng ta không bình tĩnh, định tĩnh thì sẽ bị cuốn trôi theo những dòng vọng tưởng, những con sóng bụi trần nhơ.

Hiện tại, cuộc sống của ta đang có, quí bạn hãy nhìn kỹ lại có cái gì là thực tế của mình không, chắc định của mình không. Nếu chúng ta không có pháp tu, những cái suy nghĩ, suy xét cho là đúng, là sai nó chỉ mang tính chất giả hợp. Dư luận một cái ý trật, xấu cũng do bao gồm nhiều người góp lại để khẳng định điều đó là xấu, điều tốt cũng vậy. Khi mỗi ý niệm tốt xấu của từng cá nhân đóng góp cho đó là xấu, là tốt rồi cùng nhau giả định cho đó là xấu, là tốt.

Trong kinh, Đức phật cũng đã cho ta thấy sự sanh, diệt biến chuyển, dời đổi, thường trụ. Kinh có ghi một câu chuyện như sau:

“Bạch Đức Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của tôi đây tuy chưa diệt. Song, hiện giờ tôi xét nó niệm niệm dời đổi, mãi mãi chẳng ngừng. Như lửa thành tro dần dần tiêu mất, tiêu mất chẳng ngừng nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất.

Phật dạy: “Đúng thế! Đại vương tuổi tác của ông nay đã già yếu. Vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé như thế nào?”
Bạch Đức Thế Tôn, hồi còn bé nhỏ, tôi da thịt mịn màng. Đến lúc trưởng thành khí huyết đầy đủ. Nay thì tuổi đã già ngày thêm suy lão, hình sắc gầy ốm, tinh thần mỏi mệt, tóc bạc da nhăn, sống chẳng còn lâu. So sánh thế nào được với thời trẻ mạnh.

Phật bảo: “Đại vương hình dung của ông đâu có hư hao ngay”.

Vua bạch: “Thưa thế tôn, sự biến hóa âm thầm dời đổi nên tôi chẳng hay biết mưa nắng đổi dời đến như vậy. Vì sao? Tôi khi năm 20 tuy gọi là trẻ nhưng mặt mày đã già hơn khi mười tuổi. Khi ba mươi tuổi lại suy xét hơn hồi 20 và đến nay là sáu mươi hai nhìn lại lúc năm mươi thì khi ấy còn khỏe hơn nhiều.

Bạch thế tôn, tôi thấy sự âm thầm thay đổi như thế. Thân này tuy nay đã suy yếu nhưng trong sự thay đổi còn chia từng mười năm một. Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa thì cái sự biến đổi ấy đâu phải từng mười năm một mà thật là mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi ngày mỗi thay đổi. Suy cùng, xét kỹ thì sát na, sát na đều thay đổi và tiêu diệt.

Phật bảo: “Đại vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, rõ là phải diệt. Vậy ông niệm niệm tiêu diệt như thế. Ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng?”

Phật dạy: “Nay ta chỉ cho ông cái tánh không sanh diệt. Đại vương, ông năm mấy tuổi thì nhìn thấy nước sông hằng?”

Vua bạch: “Khi tôi lên ba, mẹ tôi dẫn đi làm lễ Thần kỳ Bà thiên có đi qua sông ấy. Tôi liền biết đó là nước sông hằng.”

Phật bảo: “ Đại vương, như lời ông nói lúc hai mươi tuổi thì suy hơn lúc mười tuổi. Cho đến nay đã sáu mươi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi thay. Vậy khi ông ba tuổi, thấy nước sông này rồi đến khi mười ba tuổi thì thấy nước ấy thế nào?”.

Vua bạch: “Thưa, cũng như khi lên ba in hệt như nhau không khác gì và đến nay tuổi đã sáu mươi hai cũng không khác”.

Phật bảo: “ Nay ông tự buồn là mình tóc bạc, da nhăn, mặt ông hẳn phải nhăn hơn hồi trẻ. Vậy cái thấy sông hằng hiện giờ của ông so với cái thấy sông hằng lúc nhỏ có già trẻ gì không?”

Bạch Đức Thế Tôn Không!

Phật bảo: “Mặt ông tuy nhăn nhưng tánh của cái thấy (Kiến tinh tánh) ấy không hề bị nhăn. Cái nhăn thì thay đổi còn cái không bị nhăn thì chẳng thay dổi. Cái thay đổi thì phải bị diệt, cón cái không thay đổi kia thì vốn không sanh, không diệt. Làm sao trong ấy lại có sanh tử cho ông thọ nhận mà ông lại còn dẫn lời của nhóm Mạt già lê kia nói rằng “Thân này chết rồi thì Diệt hẳn”.

Vua nghe xong lời dạy này, tin rằng thân này về sau bỏ đời này qua đời khác.

Đây là câu chuyện trong kinh viết lại lúc Đức Phật còn tại thế dạy đạo cho Đức Vua Ba Tư Nặc, chỉ cái tánh thấy. Cái tánh thấy ấy mỗi cá nhân ai cũng có cả. Nó có sẵn từ muôn đời, muôn kiếp.

Hôm nay, mượn lời kinh này để chúng ta cũng nhìn nhận lại tánh thấy để làm chủ lấy mọi niệm tưởng loạn động. Cứ mỗi niệm, mỗi niệm trải qua torng ta, ta đều thấy biết. Nếu chúng ta chưa nhận thấy nó được chưa trở về với nó thì chúng ta nên niệm một thần chú Chuẩn đề từng chữ, từng âm thanh một. Vì khi niệm liên tục như vậy ta sẽ có hiện lên từng cái biết của từng câu một. Như chúng ta niệm “Úm” biết “Úm”, “Chiết” biết “Chiết”…từng chữ, từng âm thanh một, biết thật rõ. Hằng ngày, hằng ngày, chúng ta niệm nhiều lần như vậy đó nó sẽ ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Từ từ quen dần khi có những niệm tưởng giận hờn, thương ghét nổi lên trong đầu chúng ta. Khi đó niệm biết Thần chú Chuẩn đề sẽ lên theo niệm thương ghét giận hờn kia. Khi niệm thần chú lên thì năng lực trong Thần chú đó có sẵn lòng từ bi, bác ái, trí huệ. Năng lực ấy sẽ giúp ta biết đó là khổ, là vui, biết từng gốc niệm một, thấy rõ đâu là ác đâu là thiện giúp cho ta tu hành rất tốt.

Khi thực hiện được như vậy tức là ta hiển hiện là một Ông chủ. Ông chủ sẽ biết tất cả những hành trạng trong tiềm thức. Cứ biết như vậy mãi tâm ta sẽ định, vạn pháp qui về với một cái. Cái đó là thần chú Chuẩn đề. Trong vạn pháp, vạn niệm ta đều nghe thấy Thần chú Chuẩn đề nổi lên thì ta đã định được. Khi đã định được là ta sẽ biết rõ từng niệm tưởng, biết một cách rất sâu thì lúc đó ta sẽ có Huệ.

Ở đây, khi chúng ta trì niệm Thần chú Chuẩn đề đến đạt định như trên thì tự nhiên trong lúc đó miệng ta sẽ đọc nhiều loại tiếng, âm ngữ khác nhau. Nghĩa là ta sẽ đạt nhiều loại chơn ngôn ngay trong đó. Mặc dù nói những âm thanh, âm ngữ khác nhau nhưng trong giác niệm luôn lúc nào ta cũng biết Thần chú Chuẩn đề. Thần chú Chuẩn đề phải in trong tâm của ta để năng lực Thần chú trở thành vị thầy vô hình giúp ta tu trì trong vô vi. Vì chúng ta đang tu là tu theo pháp môn Mật tông. Đã gọi là “Mật Tông” thì phải có bí mật Pháp, phải có Vị Thầy bí mật theo sát để dạy dỗ ta. Cho nên, ta không thể nào bỏ qua không niệm Thần chú Chuẩn đề. Ở ngay tâm tưởng này, đa số hành giả Mật Tông đều hư cả, hư cả con người, hư cả tư tưởng đi vào con đường “Ma đạo”. Là sao họ phải bị như vậy? Vì họ là những con người bạc nhược, si mê, tự cao, ngã mạn. Luôn cho mình là hay là cao cả.

Đạo Phật đến với con người luôn mang màu sắc từ bi, vô ngã. Mà những con người này luôn cho ta là hay, là đắc đạo, luôn giao tiếp với Phật trời, thánh chúng. Họ luôn nói như vậy nhưng họ quên xem lại coi mình có niệm chú không? Vì lòng bạc nhược, thiếu kiên nhẫn, tham cầu họ không niệm chú nổi. Rồi ngồi đó mơ tưởng, tưởng tượng là họ đã gặp một ông thầy, ông sư, ông thánh, bà thánh nào đó dạy cho họ câu chú gì đó, kiết một cái ấn. Rồi họ lấy cái đó làm thành quả tu chứng của họ. Tu như vậy rất nhanh phải không các bận? Rất nhanh!

Trong cõi vô hình có vô số cõi, vô số cô hồn , vô số các đảng. Đó là nói về cấp ở dưới cấp độ của những vong linh còn đầy sân hận tha, sân, si. Khi họ chết đi lơ lửng sống đầu ngành, cuối bể, lang thang, đói rách, bệnh tật đủ điều. Họ lang thang đi rong rủi, chạy mãi theo cái cuồng vọng của họ. Vì thân trung ấm là một thể phách vía, mang một cái bóng sắc rất mỏng manh dùng để chuyên chở những nghiệp quả sâu dày của chúng sanh đó đã tạo tác. Họ luôn sống trong bóng đêm âm u, lạnh lẽo, dật dờ, chạy tới, chạy lui. Khi nghe thấy những con người tu bạc nhược, tham cầu kia đang ngồi tơ tưởng, vọng tưởng, ham muốn thần lực nọ kia, tham muốn chức phẩm, tham cầu đủ loại. Khi đó thì những vong linh kia thấy như vậy, có những ý hợp với mình bàn nhập xác vào. Có những vong chỉ là người say rượu, ngu tối rồi bệnh tật đến làm cho chết mất thân. Nay tìm được người nhập xác rồi la lên ta đây là “tề thiên đại thánh” là “Quan thế âm” rồi là Phật này, phật nọ….xưng danh đủ loại, đủ thứ. Rồi dẫn xác đó đi lang thang khắp mọi nơi để làm đủ thứ chuyện để đạt được những ước mơ của mình. Có người xưng danh là Thánh, là Tăng, là Thần. Vì sự vọng tưởng của hành giả bạc nhược kia “Con ma vong” thấy được cho ngay vào đó là một Ông thánh nếu người kia thích làm thánh, thích làm bồ tát v.v.v.. Nói rằng ta là Thánh, là chư Thiên nhưng thật tế chỉ là những lời nói vọng ngữ. Là Bồ tát, là chư thiên mà không dám đọc Thần chú, không niệm Phật, không đi Chùa được, không bố thí, không từ bi, không nói Phật pháp được. Mà những cái pháp sự, pháp lý trên mới đủ chứng minh người đó là Chư Thiên, chư bồ tát. Họ cứ mơ tưởng xưng danh như vậy nhưng họ quên xem lại bản thân mình coi. Thân thì dơ dáy ngũ dục vố số, giết hại sinh vật, ăn thịt, uống rượu, không cái gì trì được cả. Một người thường khi họ ăn loại thịt hơi mùi tanh, cùng hòa với tỏi, hành, nén. Rồi khi họ nói chuyện với mình thì xem coi ta rất thấy khó chịu. Chỉ nói đến miếng ăn thôi không nói đến những điều khác hơn mà chúng ta cứ thử suy ra coi. Nếu chư Thiên thân tướng của họ tuy tùy theo từng sự tu chứng của họ. Họ đôi khi là những vị tu chứng vào cõi sắc giới, cõi vô sắc giới khác nhau. Như ở sắc giới, thân của họ toàn là tạo nên bởi hương thơm, ánh sáng trong trẻo rất nhẹ. Nếu thân họ nhẹ thanh khiết, thơm tho như vậy mà nhập vào cái thân đầy hành the, tỏi nến, thịt cá, bao tử là một nghĩa địa vô lượng con sinh vật đã ở trong đó. Thử hỏi họ có thể nhập vào thân xác của mình được không? Nếu chư Thiên thanh khiết, thơm tho, nhẹ nhàng như trên không nhập vào xác ta nên cố gắng tĩnh tâm lại. Hãy nhìn lại những hành trạng tu hành của mình mà từng lúc tu sửa, nhẫn nại, kiên nhẫn niệm chú.

Có những người tôi trao Thần chú giúp họ tu học, chỉ sau một thời gian ngắn mà họ nói đã đạt được xuất hồn, bay bổng đi lưu chuyển khắp mọi nơi ngay cả lên Thiên đình. Rồi được dạy đủ loại Thần chú, đủ năng lực. Đó chỉ là những lời của họ thôi. Trên thực tế, chúng ta khách quan kiểm chứng lại xem một ngày 24 tiếng đồng hồ trôi qua họ không niệm được vài ba chục biến Thần chú. Khi tôi trào pháp cho họ thì họ rất khó có sự cảm ứng năng lực chuyển động lên nhận pháp. Qua thời gian ngắn tu học, họ cũng chẳng chịu tu hành, trì niệm gì cả, khoảng thời gian đó khi tôi hỏi thăm sự tu học của họ thì chẳng có ấn chứng tu học nào cả. Không có ấn chứng nào trong pháp tu thế mà họ lại bảo họ xuất hồn lên Thiên đình, nhận tiên tri nọ kia… Thân tướng của họ lúc ngồi tu hành có lực chuyển động thân tướng họ nhưng cứ gật tới gật lui, run run như người bị thần kinh. Vì gương mặt của họ lúc đó ngơ ngơ ngáo ngáo.

Người tu đạt được sự định tĩnh thân tướng lúc hành thiền quán chiếu niệm chú thân tướng yên tĩnh, vững vàng. Lúc xuất định thân tướng đoan trang, uy nghiêm, mặt mày đều có thần sắc chư đâu phải như người bệnh thần kinh như vậy mà cho rằng là “Sứ giả của Thiên đình” từng đi lên Trời. Sứ giả gì mà đụng một cái là chửi rủa, mắng nhiếc, làm đủ điều chỉ muốn người ta chết đi mới hả dạ.

Hôm nay, nói ra những sự lý đó để chúng ta cùng quan sát ở hai khía cạnh. Một là ở những hệ tư tưởng nhập vong như vừa kể là do những vong ma, quỷ cho nên tâm tánh đầy tham, sân, si, giận hờn, ngã chấp mang đầy màu sắc tranh đấu trong tư tưởng.

Hệ thứ hai ở đây muốn nói đến những hành giả họ mặc dù chưa phải là Thánh, là Thần nhưng trong từng giờ phút lúc nào họ cũng niệm chú trong hành trì. Họ luôn lấy Thần Chú Chuẩn đề làm Thầy, làm hướng đi của họ. Chuyên nhất một thần chú Chuẩn đề. Họ luôn được dạy dỗ, chỉ dạy qua những hình thức như tá khẩu, tác động bằng Thần lực của Chư Thần, chư Thiên tác động vào cơ thể, hệ thần kinh. Từ đó khi huyết lưu chuyển, động chuyển những ấn pháp, vẽ linh phù, miệng đọc những Thần chú âm ngữ khác nhau. Mặc dù, họ được tác động như trên nhưng ở đây hành giả luôn tỉnh giác nhớ niệm Thần chú Chuẩn đề, nhớ niệm thần chú Chuẩn đề trong tâm thì tâm của hành giả đã có một ông chủ, ông thầy vô hình trong đó là Thần chú Chuẩn đề. Mà nếu thần chú Chuẩn đề đã làm chủ thì các bạn biết năng lực của Thần chú Chuẩn đề rất lớn, tổng nhiếp 25 bộ thần chú. Hai mươi lăm bộ Thần chú đó có Chư Phật, Chư Bồ tát, chư Thiên, Thần, Quỉ vương đủ ở trong đó. Như vậy Thần chú có sẵn 5 bộ lớn năng lực như vậy thử hỏi thử hỏi có đem lại được hạnh phúc, ước nguyện, đem lại sự giàu sang, phú quí, chức quyền, quyền năng cho hành giả không?

Chỉ một Thần chú Chuẩn đề hành giả mang bên mình làm hành trang trong suốt cuộc đời này. Các bạn kính cẩn nâng niu Chín chữ phạn câu Thần chú đó đi. Nếu các bạn có sở nguyện gì sẽ mau thành tụ. Khi các bạn muốn mua bán, kinh doanh phải cần có đồng vốn thỉ ở đây Vốn của chúng ta là “Chín Chữ Phạn Thần Chú Chuẩn Đề”. Các bạn hãy quán đọc nó đi. Chìn chữ kia mỗi chữ là một quốc độ của Chư Phật, chư Như lai có vô số lượng Bồ tát, chư Thiên , chư thánh chúng. Nếu chúng ta chuyên sâu, chuyên tâm niệm thần chú. Thần chú là ta, ta là thần chú thì tai họa, hiểm họa, nghèo, đau khổ bệnh tật không đến nữa.

Kinh Phật nói, những người thọ trì Thần chú sẽ tránh đi những hiểm họa, trúng thuốc độc, thú dữ, nước, lửa, nghèo khổ….Năng lực của Thần chú sẽ mang lại hạnh phúc cho hành giả.

Như vậy, người hành giả thọ trì, niệm Thần chú Chuẩn đề trong tâm của họ có vô lượng, vô số chư bồ tát, chư thiên, thánh chúng. Chỉ cần một cơ duyên tác động vào thì Chư phật, chư Bố tát, thánh chúng, chư Thần đến hộ niệm, hình thành năng lực trong ta.

Một hiện tượng hình thành năng lực như trên. Như Đức Kim Cang Uế Tích, chư vị sứ giả của Kim cang, Đức Chuẩn đề, quan thế âm, chư vị sứ giả của Ngài hiển hiện lên trong tâm chúng ta, ta biết rất rõ ràng. Và năng lực đó tác động vào thân tướng tứ đại này làm cho khí huyết chuyển động cơ thể ta nóng lên. Sức nóng năng lực đó lan tỏa khắp thân thể, hệ trung khu Thần kinh, thần kinh Trung ương, thần kinh thực vật chuyển động tùy theo ý niệm của chư vị tác động vào mà có những hình trạng khác nhau. Có khi múa tay, múa chân, kiết ấn, đọc thần chú, vẽ linh phú. Những động tác chuyển động vẽ linh phù trên hay những động tác múa liên hoa ấn bằng tay chân nhằm mục đích một là tàng giữ năng lực để phát sinh trí huệ, phát sinh thể lực, năng lực cho hành giả. Hai là dùng để chuyển tải những tha lực, năng lực của Quí ngài chuyển trực tiếp qua ta rồi thể hiện những phép ấn vẽ linh phù trên để dùng làm Phật sự như trấn, yếm, đánh ma, đuổi quỉ, trừ tà.

Qua những sự kiện trên ta nhìn thấy hai mặt khác nhau:

Một là sự nhập xác do những vong linh ma quỉ. Hai là sự tác động hính thành năng lực, tha lực của Chư phật, bố tát, chư thiên, thánh chúng. Là hai mặt tu rất khác nhau.

Trong bài viết này, viết lên những ý niệm mang tính Phật pháp để chúng ta cùng nhau chia sẻ tu học. Và cũng mượn bài viết này để trả lời cho bạn “Vô Tri”. Chắc nội dung trên bạn cũng đã hiểu rõ. Ở đây, không viết nhiều vào vấn đề câu chuyện bạn đưa ra. Nếu nói sâu vào đó chúng ta đã phạm vào tôn chỉ của Diễn đàn mong bạn thông cảm.

Và cuối cùng muốn nhắc đến bạn là: Bạn là một người đã có nhiều phước báu nên hôm nay mới gặp được bí pháp Chuẩn đề, gặp được Mật Tông, thọ nhận được Pháp bảo. Đức Phật nói “có những chúng sanh trong vô lượng kiếp chưa nghe được âm thanh của Thần chú” nữa chứ đừng có nói chi thọ nhận trì Thần chú tu học. Như vậy bạn đã có thắng phước rồi. Hãy điểm đạo , chia sẻ những gì mình đã tu học để được thể hiện tâm từ bi của Đức Phật làm ngọn vô tận đăng để thần chú Chuẩn đề mãi âm vang trong ba cõi.

Sửa bởi người viết 14/07/2014 lúc 02:09:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 29-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 31-08-2016(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-08-2020(UTC) ngày, haimat trên 14-06-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 11-07-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#2 Đã gửi : 09/06/2020 lúc 12:01:56(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
thanks 1 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Thuong76 trên 02-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 06:48:59(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm-A-Hum
Úm Xỉ Lâm
A-Mi-Đà-Phật
Úm Lam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Uế Thích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Thuy Quynh  
#4 Đã gửi : 11/07/2021 lúc 05:37:57(UTC)
Thuy Quynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô Di Lặc Vương Phật.
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam Mô UPaKut Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Sư Tử Hống Bồ Tát.
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.