Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
[+1]
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 21-09-2018 lúc 09:29:22(UTC)

thấy biết hơi thở A Di Đà Phật đó nó đi qua từng mảng da, từ trên xuống dưới, hơi thở A Di Đà Phật đó, những niệm tướng, cảm xúc, những linh ảnh, những ảnh hiện đã qua, những cảnh vọng tưởng ta đều thấy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật , A Di Đà Phật.
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)

. Những cái đã ôm ấp, những cái có sẵn đó, sự sống tỉnh giác bừng sáng đã đi vào con đường giác ngộ trở thành 5 vị Thánh, Bồ tát đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. ( Trong lịch sử của Đức Bổn Sư trước khi Ngài đến giảng giải cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như đã có giảng dạy cho những vị đệ tử cư sĩ đầu tiên rồi. Đây là những ý niệm tôi được trao truyền từ những vị sư học tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. Quí chư Tăng, Ni đó đã có dẫn chúng tôi đến tại địa điểm đó để đãnh lễ).
cuiyang07 , 08-09-2018 lúc 05:51:41(UTC)

Cuối cùng những người đó sẽ thọ nhận những phước báu bằng những tư tưởng cấp độ của người ta cỡ đó, không có hơn nữa. Vì giáo pháo pháp của Đức Phật nó quí, họ không có quí thì chỉ thọ nhận được cỡ đó thôi. Mọi người phải ráng cố gắng tu học. Quí vị thâm nhập vào thần chú này. Quí vị sẽ thấy nó không thể nghĩ bàn. Thần chú chuẩn đề cũng vậy
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt , 24-05-2018 lúc 07:40:43(UTC)
Thiên Trang , 22-05-2018 lúc 11:13:39(UTC)