Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
cuiyang07 , 16-03-2019 lúc 10:55:46(UTC)

Xuât gia là xuất khỏi 3 ngôi nhà lửa DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI. Đạo pháp là giải thoát chính ngay nơi sự ràng buộc chứ không phải nhẹ gánh mới là giải thoát, bản thân còn đang trong sự nghèo khổ bệnh tật mà để muốn giải thoát theo quan niệm của mình hết nghèo, hết bệnh thì khó
cuiyang07 , 05-03-2019 lúc 02:04:05(UTC)

Giác là biết cái niệm đó, còn tụi em không có biết cái niệm. Nó khác xa lắm, mọi người niệm niệm hoài theo khoa học người ta gọi là quán tính. Nhưng tất cả các cái nó đều sắp xếp hết. Khi cái ý của mình, cái ý tức là cái ngã nó sẽ tuôn ra vì nó đã sắp xếp bên trong , nó sắp xếp như cái máy, bài số 1 là phải niệm Úm Lam,
cuiyang07 , 05-03-2019 lúc 04:56:49(UTC)

Nếu xác định thực hiện sự tu học của bản thân là hạnh giải thoát thì tự nhiên cho nhân duyên này. Còn nếu chúng ta đến đây chỉ là nhân duyên hưởng phước để có một đời sống sau này tốt đẹp thì quí vị thấy tâm mình muốn thực hiện sao cứ y vậy mà làm chứ có sao đâu.
Thiên Trang , 23-02-2019 lúc 12:39:42(UTC)

Tôi đã luôn ỷ lại vào sự gia hộ của Đức Phật của Thầy để cho mình nghiễm nhiên hưởng phước mà không đầu tư tâm huyết vào niệm Phật , tôi cứ ung dung lười biếng mặc kệ mọi thứ cho số phận mà tin rằng lúc khó Phật sẽ giúp , Thầy sẽ giúp mà không thật tâm cố gắng phấn đấu để cho suy nghĩ ngông cuồng ma tâm che lấp sự tỉnh giác

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)