Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 29-11-2020 lúc 08:49:22(UTC)

Ngay đây tôi mới thấy biết hư không kia không đầy ắp. Vì tất cả vạn pháp, vạn sự, vạn niệm đều trong bất chợt thể hiện bế tàng. Lúc đầy lúc vơi vô thường, vô ngã, không. Ngày ấy 15/10 ngày nay cũng 15/10. Tất cả cũng không vô ngã, vô thường, không một, khôg hai, không khác cũng không không khác cho đến “ như vậy”. vậy là thời gian không có, không có khoảng cách gần xa, không có không gian bao trùm. Vì cái này có, cái kia có Bất, Vô, Phi, Ly.
[+1]
ThanhHung , 22-10-2020 lúc 10:33:51(UTC)

Hình đức Phật mẫu trong hư không ánh sáng êm dịu. Nơi thân Ngài phát ra vô số những vị hóa Phật hình tướng như Đức Phật Mẫu phát ra trong không gian tâm thức đó. Những vị Phật đó có khắp trong không gian đó làm cho không gian tâm thức đó như những dài ngân Hà.
[+2]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)