Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
[+1]
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)

Đầu năm mượn vài dòng tâm thức để gợi lên những gì đã qua, đã đến, đã đi, đã có trong hiện tại góp lại, tâm niệm lại tạo dựng trong lòng tâm thức quí thân hữu một niềm vui hạnh phúc. Một mùa xuân hiện hữu mãi trong từng sát na của đời mình và trong vô lượng kiếp số. Một niềm vui an lạc mùa xuân hạnh phúc không đi, không đến mãi mãi ngay nơi quí bạn.
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)

Môn niệm Phật tịnh độ là một pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn được. Từ những diệu lý trên chúng ta sẽ thấy. “Niệm 6 chữ hồng danh sẽ mở toang kho báu vô tận và khi đã thể nhập vào chân tâm thì niệm tất vô niệm, vô niệm tức niệm buông ra thâu vào đều trong trạng thái như như”.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 21-01-2016 lúc 09:52:29(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
chuctinh , 30-04-2018 lúc 07:12:12(UTC)
quan , 23-04-2018 lúc 02:38:35(UTC)
Anh Tuyet , 16-02-2018 lúc 10:16:42(UTC)