Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 10-10-2019 lúc 11:57:52(UTC)

Ngay đây đo thấy hình thể , kích thước, trọng lượng như hạt hạ nguyên tử. Thì tâm thức thân sắc, cảm thọ, vui buồn, đau khổ, an lạc, biết thấy nghe vẫn luôn diễn ra chứ không có mất đâu cả. Một diễn biến chứa nhiều diễn biến nhỏ vi tế. Như vậy thì ngay đó chúng ta không có thời gian và không gian, không có phương hướng.
cuiyang07 , 16-07-2019 lúc 04:11:32(UTC)

Ngài sẵn sàng cởi áo, xõa tóc phủ đất bùn mong muốn được nâng bước chân của Đức Phật. Một niềm kính tin tuyệt đối nơi thân tâm để Ngài sẵn sàng rũ bỏ tất cả những cái gì mà Ngài kiến tạo về thân tâm trước đó....Một hình ảnh tôi đã thấy đã gặp từ Thầy tôi.
cuiyang07 , 16-03-2019 lúc 10:55:46(UTC)

Xuât gia là xuất khỏi 3 ngôi nhà lửa DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI. Đạo pháp là giải thoát chính ngay nơi sự ràng buộc chứ không phải nhẹ gánh mới là giải thoát, bản thân còn đang trong sự nghèo khổ bệnh tật mà để muốn giải thoát theo quan niệm của mình hết nghèo, hết bệnh thì khó

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)