Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
cuiyang07 , 21-01-2022 lúc 11:26:16(UTC)

Phải tuyệt đối kính tin nơi Như lai. Nghĩa là trong từng giờ từng phút sát na hãy để ngâm mình trong niệm giác trí đó mới mong thấy, chứng ngộ nó….Mặc dù sự chứng ngộ đó có thể hãy tự chứng ngộ. Mặc nhiên chứng ngộ – lay động – thanh tịnh chứng ngộ đều phải đặt trên nền tảng vô chấp, không, vô tướng, vô thường, vô ngã….không có gì, không thấy, không nghe….hay biết để đạt chứng ngộ. Từ ý niệm đó cho nên người hành giả phải kính tin, tin chắc lời Như lai có trong tất cả vạn sự, vạn vật, vạn niệm.
ThanhHung , 10-03-2021 lúc 10:04:52(UTC)

Tề Thiên tức là cái trí đó mới thấy rõ mới chặt chém mới đàn áp cái đó xuống thì từ cái chỗ đó là sao là được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, Tề là bằng, Thiên là Trời một vị Thánh bằng với Trời. Nguyên cái giáo lý của Đức Phật nó hay lắm
[+1]
cuiyang07 , 01-09-2021 lúc 02:55:14(UTC)

Hãy công phu tu niệm ở bất cứ nơi đâu hoàn cảnh sự sống nào cũng là đàn pháp, là công phu. Bạn sống được như vậy là sống được với hiện tại, sống quay trở về chính thật là mình. Thiền là sự sống ngay giây phút hiện tại chính thật như ý Phật, ý Tổ, ý Thầy chỉ là như vậy.
[+1]
ThanhHung , 15-11-2021 lúc 04:34:06(UTC)

Trở lại sự thiền quán nước, chúng ta sẽ thấy  rất nhiều vô lượng vô biên cảnh giới quốc độ trong những hạt nguyên tố nguyên tử đó…và trong chiều sâu của nó có những hạt nhỏ vi tế hơn mà ngay đó tâm không thể thấy được, không cảm nhận được mà ngay đó dùng để so sánh một vật, một tâm nhỏ hơn hàng tỷ, hàng tỷ lần. Nơi những hạt nhỏ đó có vô lượng chư Phật đang thuyết pháp, đang phóng quang minh ….những cảnh giới này vô lượng vô biên gọi là vô lượng vô biên sát na, sát độ tâm tánh của cái gì mà hiện
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)