Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , Hôm qua vào lúc 12:01:57 SA(UTC)

Ngay trong sư vô minh không sáng đó sanh hành - hành là sự thể hiện chuyển động ngay nơi vô minh đó. Sự bùng sáng lên trong thức biết rồi phân biệt, phân biệt này nó cũng nằm trong tàng thức “ lưu trú”, nó được lưu chuyển và trú ngụ bế tàng nơi đây sự bùng sáng đó soi sáng từng viên ngọc, rác và hoa nơi đó. Để biết rác và hoa nơi đó người hành giả có cái biết dính nơi đó là “ ý căn” chúng là ngã chấp.
cuiyang07 , 09-06-2020 lúc 09:52:35(UTC)

Giác rõ không vật gọi là Phật. Thông suốt tất cả thứ kia gọi là Đạo. Từ pháp giới sanh ra gọi là biến hóa. Rốt ráo lặng lẽ gọi là thường trụ.
cuiyang07 , 14-03-2020 lúc 04:04:55(UTC)

Thầy trân trọng từng ngọn cỏ, miếng đất, miếng xành…hiện diện nơi thánh tích mà Đức Phật lưu trú hay đi qua dù thời gian đã đi qua hơn 2600 năm nhưng niềm sùng kính đó không có thời gian phai nhạt, đi qua những nơi Thánh tích Phật bị tàn phá..
ThanhHung , 19-06-2020 lúc 11:53:18(UTC)

Ngọn gió đó đến mặt hồ cuồn cuộn cuốn xoay vài vòng trên mặt hồ - Sau nhiều lần những ngọn gió khác của những vị Thầy tổ khác cuốn trên mặt hồ - Thì tâm tôi nhìn thấy trên giữa hồ ao sen đó có một hình tượng Đức Phật A Di Đà như trong chùa đang thờ - và dưới lòng của ao sen đó bốc lên một hàng chữ đỏ sáng rực. Tôi nhìn kỹ thì đó là chữ Úm A Hùm –

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 09-01-2019 lúc 10:26:51(UTC)
ThanhHung , 10-10-2019 lúc 11:57:52(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)