Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 13-09-2020 lúc 10:43:12(UTC)

tiếp tục từ nơi kim khẩu Ngài lại phát ra chữ Úm trong vòng tròn ánh sáng như vòng lửa và có một lực ập tới miệng tôi tâm thân tôi như nổ cháy lên trong sự êm ả lan tỏa trong hư không. Cứ mỗi chữ như vậy là một màu sắc thanh tịnh lan tỏa trong tâm thức tôi để hình thành phép quán.
[+2]
ThanhHung , 07-09-2020 lúc 10:04:43(UTC)

Vô Sắc Giới, Sắc Giới cho nên tầng tư tưởng đạo hạnh đạo trí thông nơi đây phải thật chân thật miên mật trong tỉnh giác. Tiếp theo cũng nơi kim khẩu ngài phát ra một sự phụt ra, tiếng động như không động mỗi khi từ kim khẩu người vang lên và mỗi khi phụt vào miệng khẩu của mình thì sự thanh tịnh không thể nghĩ bàn được
[+2]
ThanhHung , 31-07-2021 lúc 04:12:04(UTC)

Cũng chỉ ngay động dụng của hạt mưa rơi, chiếc lá rụng…Đó bài viết này cũng nói lên một sự tu học, một sự sống niệm phật nhất tự A Di Đà Phật. Hãy cảm nhận hoan hỉ A Di Đà Phật, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Bổn Sư Thích Ca là một đi thì nhất tâm niệm phật, niệm ngay nơi đó 10 phương 3 đời chư Phật. Niệm như vậy, tâm niệm như vậy.
ThanhHung , Hôm qua vào lúc 10:28:43 SA(UTC)

Ngày trước không biết ngày nào trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Chắc có lẽ trước đó tạm mượn như vậy tôi đã gặp Phật, gặp Ngài A Mi Đà Phật, Chư Phật Quan Âm. Tôi đã nghe tiếng của Ngài nơi sâu thẳm tâm mình….và hôm nay chỉ như vậy thôi. Để một ngày nào đó tôi sẽ diễn giải, diễn thuật lại trong tâm mình vài nét trên những gì cao cả nhất A Mi Đà Phật.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
haiha232 , 28-08-2020 lúc 10:54:21(UTC)