Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 21-01-2019 lúc 10:47:56(UTC)

Ngày xưa khi nghe mọi người nói tu theo A Di Đà Phật để cầu vãng sanh cực lạc quốc, đây là ý niệm của đa số mọi người tu theo, niệm theo hồng danh đức A Di Đà Phật để cầu vãng sanh, rồi từ ngay ý niệm trên đa số mọi người thực hiện, hành niệm với một tâm hình như cũng bình thường hóa, ít có khi nghĩ đến những cảnh tịch diệt, viên dung, trí tuệ giải thoát.
cuiyang07 , 27-07-2019 lúc 11:25:52(UTC)

Nếu ta chấp thực tướng, danh đó là pháp thì bị đối đãi chi phối dẫn dắt, bị pháp dẫn ( như Thầy thường bảo tu sao không bị pháp dẫn, không là nô lệ của chúng sinh ). Cho nên phải tỉnh, tỉnh để thấy biết vô thường, khổ, vô ngã. Tu sao để vạn pháp không cùng người làm bạn lữ. !

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)