Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 22-02-2021 lúc 11:03:30(UTC)

Đệ Tử: Thưa Thầy làm thế nào để chún con khi trì chú, niệm chú có được sự tín tâm có được công đức? Vì nhiều khi thấy mình trì có được sự thanh tịnh tốt, nhưng có những lúc thì có quá nhiều chuyện nó đến, có lúc thì tinh thần nó cứ chộn rộn, nó cứ mệt nhọc không có được sự thanh tịnh.
[+1]
ThanhHung , 22-12-2020 lúc 11:57:39(UTC)

Lúc đó tôi mở mắt ra thấy mọi người là một khối ánh sáng từng hạt kết trụ với nhau. Tôi ra trước sân thiền phòng để trở về phòng tai tôi nghe thật rõ tiếng chim kêu, thấy chúng đang đùa giỡn với nhau và đang nói chuyện với nhau. Những ngôn ngữ là lạ.
[+1]
ThanhHung , 14-02-2021 lúc 09:41:04(UTC)

Trong cảnh giới của “ sự ngu” sự không biết mà thế gian cho là vô trí, ngu si thì ngay nơi tầng đó chỉ biết chủng nghiệp chân thật nơi đó thôi. Ngay nơi đây chúng ta chê trách sự ngu si này bảo rằng nó khổ, không an lạc, không không, cho đến những cái vô cớ, vô sự.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)