Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 01-06-2021 lúc 04:23:31(UTC)

Một chồi non nở, Tiếng chim ríu rít, Như lời nói ấy, Em không biết anh, Chưa bao lần gặp. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Om Ma Ni PadMe Hum
ThanhHung , 03-03-2021 lúc 12:12:52(UTC)

Vì tất cả chúng và ta chỉ là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Chỉ là ....danh và sắc. Cho nên ngay đó đạo ra đời. Đức Phật từ nơi đấy chỉ cho ta - Hay ta tự chỉ cho ta qua Đức Phật chưa từng hiện hữu. Một con đường đạo đúng theo sự sống chân thật. Đạo là một con đường, nhưng con đường đó chính ngay nơi mình sống chân thật đó, ngay nơi đây chúng ta sẽ nhìn thấy; Không - vô ngã - vô thường.
[+1]
ThanhHung , 07-03-2021 lúc 10:19:19(UTC)

Tâm phật hai chữ để một người biết được có thể người đó một tháng, một ngày, một giờ họ có thể biết, nhưng có những người muôn kiếp không biết được hai chữ này. Cho nên tâm phật không có hình tướng cảm giác nó vượt qua ngũ ấm, rồi không có chỗ vượt, chỗ thấy chỗ nghe , không có sự không thấy không nghe chẳng đồng chẳng khác. Đi một lượt như vậy - Tức là ngay chỗ đó không có một ý niệm nào ở đó. Ta mới gọi là tâm phật. Thực tế tâm đó ai cũng có. Khi mở mắt ra, nhướng mày chớp mắt tất cả những đ
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
haiha232 , 28-08-2020 lúc 10:54:21(UTC)