Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)

Đầu năm mượn vài dòng tâm thức để gợi lên những gì đã qua, đã đến, đã đi, đã có trong hiện tại góp lại, tâm niệm lại tạo dựng trong lòng tâm thức quí thân hữu một niềm vui hạnh phúc. Một mùa xuân hiện hữu mãi trong từng sát na của đời mình và trong vô lượng kiếp số. Một niềm vui an lạc mùa xuân hạnh phúc không đi, không đến mãi mãi ngay nơi quí bạn.
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
[+1]
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 26-11-2017 lúc 11:59:21(UTC)

Lúc đó tôi thấy một người, một đức Phật sống với thân thể một bộ xương như vậy. Từng đốt xương, từng xương sườn của Ngài sáng nóng cực độ, và khi đó dưới chân tôi tức trong lòng của quả núi đó nó có một năng lực cuồn cuộn nữa cũng sáng rực,
[+2]
ThanhHung , 13-12-2017 lúc 09:56:18(UTC)

không có tăng đoàn của Ngài thì ngay giờ phút này tôi không biết mình là cái gì, là ai, đi về đâu, và ở đâu đến. Giáo pháp của Ngài đã cứu tôi cho tôi biết một đời sống chân thật, nhìn đời sống hiện tại của mình để thấy mà sống, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra, mỉm cười với sự sống an lành đó, cho tôi biết rất nhiều …

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 21-01-2016 lúc 09:52:29(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Anh Tuyet , 16-02-2018 lúc 10:16:42(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y , 27-07-2017 lúc 10:35:45(UTC)
Huyentrang89 , 29-06-2017 lúc 09:41:34(UTC)
Vovi , 20-05-2017 lúc 11:27:14(UTC)
Anh Tuyet , 20-02-2017 lúc 12:24:14(UTC)