Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
cuiyang07 , 06-08-2022 lúc 04:46:38(UTC)

Khi đó người Thầy mới thật sự có những bước hỗ trợ trợ duyên đưa người hành giả có những bước thực chứng kinh nghiệm tâm trong khi thiền định bằng chính năng lực gia trì từ người Thầy đưa vào thân tâm người hành giả qua những linh phù, câu chú bí mật.
cuiyang07 , 04-08-2022 lúc 10:14:49(UTC)

người tu hành trong sự khổ đau ràng buộc đó mà tu thuần thục, thì mới thật sự là một con người thoải mái an lạc. Muốn tự tại, an lạc thì phải biết sống thật sự trong sự ràng buộc đau khổ, nhận thấy tính chất nội dung của nó thì ngay nơi đó sự giải thoát an lành sẽ thể hiện.
cuiyang07 , 02-08-2022 lúc 09:40:29(UTC)

chính nhờ lòng sùng kính đó của quí bạn sẽ nhận được sự ân sủng phước lành từ lòng bi mẫn của Thầy ban cho mình và bạn sẽ trực nhận kinh nghiệm tâm của rất nhiều tầng tư tưởng rất nhiều rất nhiều lần để một ngày nào đó thể nhập hòa hợp bản tâm nơi Thầy
ThanhHung , 30-07-2022 lúc 02:10:22(UTC)

chưa một lần suy nghĩ phải ăn chay hay ăn một phương pháp khác,[b] nó chỉ được phát xuất từ tâm[/b], một cái tâm này nó chắc có lẽ đã đang và như vậy, như vậy trong tâm của chư Phật. Ăn chay đó, niệm Phật niệm chú đó cũng từ tâm Phật một cái tâm thường hằng trong tôi an lạc hạnh phúc.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Dominh , 09-09-2021 lúc 07:16:27(UTC)