Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
cuiyang07 , 14-02-2017 lúc 11:07:04(UTC)

Anh xem lại mình tu học được bao lâu mà nói những điều như vậy. Anh chưa đủ tư cách nói về mẹ Quan Âm chứ đừng nói chi đến việc khác. Tu học chưa đâu vào đâu mà dám xưng danh là đệ tử của Ngài. Anh chưa đủ trí huệ, năng lực , sự hiểu biết, kính tin về phât pháp , về Ngài. Mà dám mượn danh Ngài để dựng danh mình. Anh phải xem lại chính mình, đừng vọng tưởng mà khổ
ThanhHung , 11-04-2017 lúc 11:01:52(UTC)

Thân thể người chết ngay nơi đây rất lạnh, cái lạnh âm nó lạnh không phải như nước đá mà cái lạnh đó người sờ vào như sức lạnh đó chuyền sang qua cơ thể ta, thấm sâu vào trong xương tủy của mình đó là hiện tượng cái âm thủy tinh,

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 21-01-2016 lúc 09:52:29(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Anh Tuyet , 24-02-2017 lúc 05:33:01(UTC)
Anh Tuyet , 20-02-2017 lúc 12:24:14(UTC)
Huyentrang89 , 13-01-2017 lúc 12:22:52(UTC)
Anh Tuyet , 04-02-2017 lúc 11:09:15(UTC)