Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
cuiyang07 , 15-06-2017 lúc 09:34:34(UTC)

Sự việc này xảy ra với người hành giả nó cũng giống như cú tát tai trời giáng mà thiền sư Triệu Châu tát cho thiền sinh kia tỉnh ngộ. Một kẻ chưa biết lạy phật, một kẻ chưa biết trì niệm thần chú mà tự mãn cho mình là thấy biết đạo
cuiyang07 , 06-06-2017 lúc 02:42:40(UTC)

Hiện nay chúng ta được nhận sự phổ truyền rộng rãi bằng phương pháp quán đảnh điểm đạo coi như lễ nhập môn. Từ đó chúng ta cho rằng đây là sự bắt đầu tu học , thâm nhập mật pháp. Nếu hiểu sơ khai thì ta cũng có thể lý giải như vậy. Nhưng trên thực tế để được thọ nhận sự truyền thừa chỉ dạy bí mật từ vị Thầy, thượng sư, Bổn tôn mà bản thân người hành giả đó muốn nương tựa,

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 21-01-2016 lúc 09:52:29(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Anh Tuyet , 20-02-2017 lúc 12:24:14(UTC)
Anh Tuyet , 24-02-2017 lúc 05:33:01(UTC)
Huyentrang89 , 13-01-2017 lúc 12:22:52(UTC)
Anh Tuyet , 04-02-2017 lúc 11:09:15(UTC)