Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+1]
ThanhHung , Hôm qua vào lúc 4:02:28 CH(UTC)

Ngay như ngoại đạo kia cái đó cùng là bằng hữu trong trí tuệ đó, nhưng ngay nơi đó cho rằng một đấng, một cái gì đó sinh thành thể hiện . Nếu đã có sự sinh thành và thể hiện thì phải bị sanh trụ dị hoại diệt. Còn ngay nơi Phật tánh không hình, không sắc tướng chỗ nào cũng có luôn cả cái không cũng có, và khi nó bế tàng luôn cả cái không cũng không vì tất cả nó đã từ vô thủy vô chung “nhân tướng bất sanh bất diệt” ngoài cả tướng tồn bất diệt hủy hoại.
ThanhHung , 06-08-2020 lúc 11:16:37(UTC)

Và ngay nơi đó hãy kính tin nơi Đức Phật, Ngài có đầy đủ năng lực từ tâm, đầy đủ trí tuệ sẽ dùng tha lực ngay nơi đó giúp ta. Người thực hiện, thực hành trì niệm mật chú này họ còn ăn thịt uống rượu, còn sống trong vòng dục lạc vẫn trì niệm được, vẫn thành tựu. Mật chú này chư Phật, Đức Phật Mẫu Chuẩn đề đã từ bi thị hiện nói ra chân ngôn này Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
[+1]
ThanhHung , 04-08-2020 lúc 04:30:36(UTC)

Ngay đây người hành giả là ý sanh thân thì có phải ý và hư không ngay đây trở thành một. Nếu không trở thành một thì liền ngay nơi đó sẽ biến thành cái biết là năng, cái hư không là sở. Nếu ngay nơi đây người hành giả có cái năng sở đó, thực hiện phép quán hư không vô tận. Thực hiện phép quán này thuần thục người hành giả sẽ đạt chứng ngộ hư không tạng, hư không vô tận
[+1]
ThanhHung , 31-07-2020 lúc 03:44:24(UTC)

“ Tẩu hỏa nhập ma” tức là lửa thọ cảm xúc tưởng đó nó loạn, nó chạy lung tung trong không gian tâm thức đó để rồi chúng ta thành “ ma”. Ma đây là một sự sợ sệt u tối điên cuồng không còn biết gì nữa điên đảo.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)