Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
cuiyang07 , 08-02-2019 lúc 03:49:05(UTC)

Khi cánh tay tôi tiếp tục chuyển những ấn pháp tôi thấy rõ cánh tay như thân rồng đang uốn lượn, thậm chí tôi thấy rõ từng vảy của rồng đang uốn lượn tạo nên dòng khí chất thanh tịnh hướng về Đức Phật
cuiyang07 , 05-02-2019 lúc 02:04:43(UTC)

Nụ hoa, bông hoa kia tuy nó bé trong nó có vẻ đẹp riêng của nó. Bạn hữu cũng là những vẻ đẹp riêng biệt không lẫn với ai trong thế giới này. Hãy xác nhận nó để thể hiện mình là tất cả.
ThanhHung , 06-02-2019 lúc 07:36:51(UTC)

Cho nên khi tìm về mùa xuân chơn an lạc đó không thể dùng ý niệm tâm thức hay vạn pháp nào cả. Vì tất cả những thứ đó nó đã có sau. Chỉ biết qua danh từ đạo, phật tánh. Khi đã có danh từ Đạo, Phật tánh thì mới tự biết là tất cả đều có tự tánh thanh tịnh,

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)