Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 12-01-2019 lúc 09:16:35(UTC)

Ở đây người hành giả cũng không còn thấy mình niệm nữa , mà tất cả từ tâm vạn niệm tự khởi lên A Di Đà Phật một thể tự nhiên như nhiên lục căn, lục trần, lục thức chỉ là A Di Đà Phật. Người hành giả ngay đây không còn sự tác ý – tư, niệm nữa ngay A Di Đà Phật là tâm biết rõ ràng cùng thể hiện cùng ẩn tàng. Tất cả vạn niệm cảm xúc, cảm thọ, động chuyển thanh tịnh,
cuiyang07 , 15-01-2019 lúc 04:04:59(UTC)

Vào buổi đêm bạn sẽ được đến tận nơi ngay chỗ người thiêu xác cảm nhận cái mùi khét của da thịt cháy nó như thế nào. Để biết sự tu học, tinh thần của mình có vững vãng trước sự sinh diệt diễn ra ngay trước mắt hay không . Bạn hãy đi và cảm nhận
ThanhHung , 09-01-2019 lúc 10:26:51(UTC)

Như trên đã nói, khi hành giả chứng niệm phật Tam muộn, căn trần dứt bặt, tự tánh Di Đà dung thông toàn sáng khắp pháp giới. Cảnh tượng ấy lặng lẽ mà chiếu soi, chiếu soi mà lặng lẽ, toàn thể đâu đâu cũng là chân thật.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)