Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
ThanhHung , 02-02-2016 lúc 11:10:14(UTC)

"Này, học trò xuất sắc của thầy, hãy cầm lấy cây gậy của thầy và ra đi. Hãy giữ gìn nó. Thầy không trao gậy này để con được sống lâu, nhưng để làm phần thưởng cho con, để không điều gì bất hạnh xảy ra trong đời con. Con đã thành đạt rồi. Từ nay trở đi, con phải giảng dạy Dhamma về rùpa và nama (sắc và danh) cho sáu ngàn người. Giáo pháp con đã học biết thì vô tận, vì thế con hãy truyền bá sasana (giáo pháp). Con hãy thay ta làm rạng danh giáo pháp."
[+2]
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:59(UTC)

Thời gian vừa qua có rất nhiều quí vị bạn đạo gần xa đã tham gia vào pháp Thiền quán Mật chú Chuẩn Đề và cũng có rất nhiều nghi vấn đặt ra, mục đích tìm hiểu sâu vào sự thực hành trải nghiệm hoặc tham khảo theo thị hiếu của mình. Để đáp lại sự nhiệt tâm của quí vị diễn đàn Tâm Mật sẽ thể hiện một chương mục giải đáp cùng giảng trạch rõ những vấn đề thắc mắc.
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 18-05-2016 lúc 09:41:17(UTC)

Ở đây xin đưa ra thể hiện, biểu hiện ra đôi nét về tâm pháp, mật phù, mạn đà la, và đôi nét chuyển động quán thọ cảm, quán thân, quán tâm, quán pháp qua đường nét múa chày, chuông kiếm của phương pháp tu Uế Tích Kim Cang. Ở đây khi chúng tôi đưa ra những hình ảnh, những tâm pháp, mật phù, mạn đà la. Chúng tôi sẽ thể hiện trong phương pháp mật tàng .
cuiyang07 , 07-12-2016 lúc 11:20:15(UTC)

Vì có kinh nghiệm lần trước trong sự va chạm tâm linh ở Khách sạn ma. Nên lần này tôi rất bình thản đi vào trì niệm lấy hơi thở điều tức để đi vào thiền quán Lam tự và chuẩn để lấy tầm, tứ, nhất tâm hỷ lạc kết hợp trì niệm thần chú Chuẩn đề - Lục tự. Rất nhanh tôi thấy một luồng khí đen mỏng từ từ bay nhập vào cơ thể, nhưng trong tích tắc tôi thấy luồng khí đó bật ra.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:58(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
nhdang , 20-08-2016 lúc 05:26:02(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
MatTroi , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
chuctinh , 09-06-2016 lúc 03:31:14(UTC)
Haophuong , 07-06-2016 lúc 01:14:39(UTC)