Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
cuiyang07 , 14-02-2017 lúc 11:07:04(UTC)

Anh xem lại mình tu học được bao lâu mà nói những điều như vậy. Anh chưa đủ tư cách nói về mẹ Quan Âm chứ đừng nói chi đến việc khác. Tu học chưa đâu vào đâu mà dám xưng danh là đệ tử của Ngài. Anh chưa đủ trí huệ, năng lực , sự hiểu biết, kính tin về phât pháp , về Ngài. Mà dám mượn danh Ngài để dựng danh mình. Anh phải xem lại chính mình, đừng vọng tưởng mà khổ

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:58(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
nhdang , 20-08-2016 lúc 05:26:02(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
MatTroi , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Anh Tuyet , 08-12-2016 lúc 08:27:07(UTC)
Tam tự kinh , 21-11-2016 lúc 10:48:10(UTC)