Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
cuiyang07 , 27-07-2019 lúc 11:25:52(UTC)

Nếu ta chấp thực tướng, danh đó là pháp thì bị đối đãi chi phối dẫn dắt, bị pháp dẫn ( như Thầy thường bảo tu sao không bị pháp dẫn, không là nô lệ của chúng sinh ). Cho nên phải tỉnh, tỉnh để thấy biết vô thường, khổ, vô ngã. Tu sao để vạn pháp không cùng người làm bạn lữ. !
cuiyang07 , 16-07-2019 lúc 04:11:32(UTC)

Ngài sẵn sàng cởi áo, xõa tóc phủ đất bùn mong muốn được nâng bước chân của Đức Phật. Một niềm kính tin tuyệt đối nơi thân tâm để Ngài sẵn sàng rũ bỏ tất cả những cái gì mà Ngài kiến tạo về thân tâm trước đó....Một hình ảnh tôi đã thấy đã gặp từ Thầy tôi.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)