Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
[+1]
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 18-10-2018 lúc 11:46:01(UTC)

Những mùi hôi thối ma xát do côn trùng, vi sinh cắn chích tiết dịch đều hay biết cả. Ngay trên thân lúc đó thấy thịt, gân, da, dịch, máu mủ, thịt rơi các màu là “ sắc”. Thấy nghe cảm giác nhột, châm chích, đau chuyển động sanh ra trong tâm. Đây là “ danh”. Ngay nơi đây tâm thức “ cái biết” đang thực hiện quán danh sắc trong Vipassana,
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)

Trong tích tắc sát na ấy tôi thấy tiếng nổ lớn toàn thân cơ thể tôi bị nổ tung thành những mảnh vụn như hạt bụi trong hư không, tôi hoảng hồn sợ hãi nghĩ: Thôi mất cái thân mình rồi, mình chết rồi, làm thế nào bây giờ. Tôi tĩnh tâm nhớ lại thần chú Chuẩn đề mà không thể nhớ nổi hết câu chú Chỉ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn đề

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt , 24-05-2018 lúc 07:40:43(UTC)
Thiên Trang , 22-05-2018 lúc 11:13:39(UTC)