Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 30-12-2020 lúc 09:33:58(UTC)

Khi chúng ta kéo quán ý niệm theo ý thức hơi thở đi trên từng khoảng cách như vậy ( tầm trứ) xuyên suốt. Ta sẽ thấy được sự “ nhất tâm”. Vì ngay nơi đó thời gian đó hiện tại đó chỉ có biết ý thức hơi thở, vọng niệm thô không đến. Người hành giả thực hành liên tục như vậy sẽ thấy phát sinh cảm thọ hỉ lạc. Như vậy ngay nơi đó là tất cả thiền chi kết tập thể hiện lên gọi Sơ thiền.
[+2]
ThanhHung , 22-12-2020 lúc 11:57:39(UTC)

Lúc đó tôi mở mắt ra thấy mọi người là một khối ánh sáng từng hạt kết trụ với nhau. Tôi ra trước sân thiền phòng để trở về phòng tai tôi nghe thật rõ tiếng chim kêu, thấy chúng đang đùa giỡn với nhau và đang nói chuyện với nhau. Những ngôn ngữ là lạ.
[+1]
ThanhHung , 07-12-2020 lúc 10:27:12(UTC)

Như vậy con ngựa đó đi đến đâu nó nhảy, nó múa, nó ăn, nó ngủ cười khóc, đứng ngồi đều mang thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nó mang thể hiện như vậy trong vô lượng kiếp số cho đến Đức Di Lặc ra đời vẫn vậy không hai không khác.
[+1]
Kim Cang Phổ Tạng , 06-12-2020 lúc 10:18:35(UTC)

Thầy không chỉ tự tìm kiếm sự giải thoát cho mình mà Thầy còn chỉ dạy cho chúng tôi cách tu tập để được giải thoát theo. Thời gian trôi nhanh như một chuyến tàu siêu tốc, ai chưa tinh tấn, không nhanh chân sẽ bị trễ chuyến tàu đi đến giải thoát.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)