Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 19-02-2020 lúc 11:10:01(UTC)

Người hành giả phải thực hành đúng cội nguồn, nguồn gốc của Đức Phật như vậy cho kiên cố để tiếp bước hành đạt thiền định chơn ngôn trên bước đường tu tập tiếp. Người hành giả trong những giai đoạn tiếp theo này phải thật khéo léo phải được nhờ một vị chơn sư thầy hướng đạo cho, chỉ biểu và ấn chứng từng lúc.
cuiyang07 , 27-01-2020 lúc 10:28:29(UTC)

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 09-01-2019 lúc 10:26:51(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
An Lạc , 23-01-2020 lúc 10:28:33(UTC)
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
cuiyang07 , 26-10-2018 lúc 11:15:49(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y , 26-10-2018 lúc 10:25:36(UTC)