Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 24-09-2020 lúc 11:02:29(UTC)

Kính đàn đến với tôi trong đêm đầu tiên đó. Mới ban đầu kính nhỏ, khi tâm mình thành kính, kính tin kính đàn càng sáng càng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kính đàn lớn nhỏ ánh sáng không bị sự cản trở che đậy vì của cây của nhà, ánh sáng kính đàn đó sáng lên trong ánh sáng đó rất êm dịu trong sáng.
[+1]
ThanhHung , 18-09-2020 lúc 09:54:02(UTC)

Em thấy nhớ tôi hãy trở lại ngay đây, tôi không còn phân biệt buồn, vui nữa đâu”. Tất cả là một nhà là con của Đức Phật. Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc hãy đến tự nhiên và đi như một đấng “ Như Lai”
[+2]
ThanhHung , 27-08-2020 lúc 02:35:44(UTC)

hương thơm hoa quang trong ánh sáng đủ màu sắc. Tôi thấy như vậy. Sau một thời gian bao lâu đó trong thiền định không có thời gian không gian thì ánh sáng quốc độ của Đức Hoa Quang xuất hiện ánh sáng đủ màu đủ sắc đủ hình đủ cảm xúc ma sát. Ngay đó tôi thấy vô lượng ánh sáng kết tập thành những hình như bảo tháp như vậy . Như đèn, như sao rồi chư Thiên, chư vị Thánh chúng nơi đây thân bằng ánh sáng đủ diện mạo khác nhau chứ không nhất thiết như thân tướng chúng ta tưởng.
[+2]
ThanhHung , 09-09-2020 lúc 03:51:40(UTC)

Trong chân thân nội thức của chữ đó là những điểm sáng vàng trong chữ đó chúng ta phải thực hiện như vậy và phải thấy ngay nơi thức căn thân của chữ Thánh phạn “ [b]CHUẨN ĐỀ[/b]” đó phát ra và phát ra vô số ánh sáng đó. Trong vô số ánh sáng đó ta thấy cảm nhận được từng hạt sáng đó là chư Phật.
[+2]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)