Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 24-11-2018 lúc 10:17:20(UTC)

Ngay bản thân tôi khi quán tưởng thân bất tịnh, quán ánh sáng, quán hư không. Khi thấy thân xác tôi tan rã chỉ còn ánh sáng và toàn ánh sáng khắp mọi nơi ngay đó không thấy còn thân xác này nữa. Chỉ có cái thấy biết hiện hữu nơi đó. Dùng cái biết đó để soi ngược lại ngay nơi vết nghĩ biết của thân mình để tiếp tục xóa bỏ tiếp.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)