Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+1]
ThanhHung , Hôm nay lúc 4:30:36 CH(UTC)

Ngay đây người hành giả là ý sanh thân thì có phải ý và hư không ngay đây trở thành một. Nếu không trở thành một thì liền ngay nơi đó sẽ biến thành cái biết là năng, cái hư không là sở. Nếu ngay nơi đây người hành giả có cái năng sở đó, thực hiện phép quán hư không vô tận. Thực hiện phép quán này thuần thục người hành giả sẽ đạt chứng ngộ hư không tạng, hư không vô tận
ThanhHung , Hôm qua vào lúc 8:36:52 CH(UTC)

Muốn đạt được những điều đó người hành giả phải luôn luôn kiên nhẫn tinh tấn trong sự học hỏi huân tập giáo lý Đức Phật cùng sự chuyên sâu trong Thiền định, Thiền quán. Nhưng để chuyên chở cho sự nghiệp đó phát triển cũng cần có một thân thể tương đối, có một chút sức khỏe.
[+1]
ThanhHung , 02-08-2020 lúc 02:34:53(UTC)

Ngay lúc đó tôi thấy vị tín chủ đó tâm thức mê mê không tỉnh. Ngay nơi đó vị tín chủ ở một đỉnh núi rất cao, người đó rơi xuống với vận tốc thật nhanh, tâm thức ngay đó cũng phù hợp với hình sắc động tác rơi của tín chủ đó. Trong pháp tu quán chữ Lam của tôi, tôi đã thể hiện
[+1]
ThanhHung , 29-06-2020 lúc 11:36:00(UTC)

Tôi nghe theo lời vị Tổ kiết ấn thật vi diệu những động tác, từng ngón tay là một sự chuyển động lớn. Chỉ cần những động tác đó chuyển động thì những nơi tâm thức duyên theo động tác ấn pháp của từng ngón tay sẽ thấy những loại năng lực như điện năng thật lớn. Khi thấy xa gần năng lực chuyển động, chuyển biến khác nhau.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)