Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 05-07-2020 lúc 08:35:52(UTC)

Mặc dù nó không là cứu cánh những nếu một người Thầy, một sư, một tu sĩ, một cư sĩ cùng thiện tri thức được mọi người kính trọng xem trọng cho đó là ánh sáng giúp mọi người đi những bước đường tốt đẹp mà không coi trọng sự sinh thành dưỡng dục, không nhớ đến công ơn dạy dỗ nuôi dưỡng mình để một ngày trở thành một sư, một tu sĩ...thì cái chuyện đó nó
ThanhHung , 19-06-2020 lúc 11:53:18(UTC)

Ngọn gió đó đến mặt hồ cuồn cuộn cuốn xoay vài vòng trên mặt hồ - Sau nhiều lần những ngọn gió khác của những vị Thầy tổ khác cuốn trên mặt hồ - Thì tâm tôi nhìn thấy trên giữa hồ ao sen đó có một hình tượng Đức Phật A Di Đà như trong chùa đang thờ - và dưới lòng của ao sen đó bốc lên một hàng chữ đỏ sáng rực. Tôi nhìn kỹ thì đó là chữ Úm A Hùm –
ThanhHung , 15-06-2020 lúc 03:56:00(UTC)

“ Bạch Thầy con lấy tâm con không được”. Ngay nơi đó ngài trả lời bằng một loại chơn ngôn ngữ ( Độc thoại). Ngay nơi đó chơn thức ( Diệu quan sát trí ) thấy phân biệt thật rõ – Khách quan – không đắm chìm trong vọng ngã. Ngài liền thốt ra thật nhanh cũng bằng loại ngôn ngữ chân thật: Con không lấy không đưa ra được, vì con thật sự là con ngay đó. Cái của con là cái đang trả lời với Ngài, thầy trò thầm cảm nhận.
ThanhHung , 24-06-2020 lúc 10:05:41(UTC)

Nhưng ngay nơi đó người hành giả đó là sự bất chợt đó khi không vô minh. Nó là suối nguồn của Mật tông, suối nguồn của Thiền tông, suối nguồn của Tịnh độ tông. Ngay nơi đó và ngay nơi ý niệm của ta đang sống không hai không khác, không kia không đây, không ta không người. Ngay nơi đó thể hiện trong sự ẩn tàng. Ở trong đó thể hiện như vậy thì khi đó bất chợt sinh vô minh. Nhưng ngay nơi đó không vô minh thì Hành “một cái gì đó để” cho 6 thức thức dậy lên.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 09-01-2019 lúc 10:26:51(UTC)
ThanhHung , 10-10-2019 lúc 11:57:52(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)