Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 22-10-2020 lúc 10:33:51(UTC)

Hình đức Phật mẫu trong hư không ánh sáng êm dịu. Nơi thân Ngài phát ra vô số những vị hóa Phật hình tướng như Đức Phật Mẫu phát ra trong không gian tâm thức đó. Những vị Phật đó có khắp trong không gian đó làm cho không gian tâm thức đó như những dài ngân Hà.
[+2]
ThanhHung , 03-10-2020 lúc 09:29:56(UTC)

Liền đó thấy tất cả biển cây cối chim chóc sông nước rung động trong lòng đất, đáy biền thấy chuyển động do những ánh sáng năng động của những điệu múa, những động tác chày làm thành vô lượng vô biên ánh sáng nhỏ lớn kết hợp với âm thanh của chuông chày làm cho tất cả chúng sinh tỉnh giác nét mặt tỉnh thức âm thanh của chúng sinh nhẹ nhàng thoải mái.
[+2]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)