Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
ThanhHung , 10-10-2019 lúc 11:57:52(UTC)

Ngay đây đo thấy hình thể , kích thước, trọng lượng như hạt hạ nguyên tử. Thì tâm thức thân sắc, cảm thọ, vui buồn, đau khổ, an lạc, biết thấy nghe vẫn luôn diễn ra chứ không có mất đâu cả. Một diễn biến chứa nhiều diễn biến nhỏ vi tế. Như vậy thì ngay đó chúng ta không có thời gian và không gian, không có phương hướng.
cuiyang07 , 16-07-2019 lúc 04:11:32(UTC)

Ngài sẵn sàng cởi áo, xõa tóc phủ đất bùn mong muốn được nâng bước chân của Đức Phật. Một niềm kính tin tuyệt đối nơi thân tâm để Ngài sẵn sàng rũ bỏ tất cả những cái gì mà Ngài kiến tạo về thân tâm trước đó....Một hình ảnh tôi đã thấy đã gặp từ Thầy tôi.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
abctoi , Hôm nay lúc 10:43:28 SA(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)