Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
cuiyang07 , 16-04-2021 lúc 04:10:39(UTC)

nằm, đi, đứng vọng niệm nó nổi lên. Một hình ảnh sắc tướng nào đó trong tâm quang cảnh đó  --            Dùng tâm quang cảnh để nhằm diễn đạt ngay đó tâm ta trong ánh sáng lờ mờ hình ảnh vọng niệm đó nổi lên. Ngay đó những vọng niệm đó nói với nhau gây cảm xúc với nhau phân biệt thể hiện lại những quang cảnh hình ảnh ngôn thuyết mà trước đây đã diễn ra hay hoặc từ những hình ảnh đã qua căn cứ trên hình ảnh đó tâm thức ta viễn tưởng, vọng tưởng chế tác ra những ngôn thuyết tự
ThanhHung , 02-04-2021 lúc 11:11:02(UTC)

Nói bắt đầu để hình thành là mượn những cái bóng ngôn ngữ, hình ảnh biểu tri ngôn ngữ để tạo thành “ Tướng ngôn thuyết” của tôi để thuyết minh ra thôi. Chứ thực tế chúng đã tiếp diễn, tiếp diễn trùng trùng duyên khởi trong từng sát na. Vì chúng đóa hồng đó như tôi nói nó duyên hợp rất nhiều vi thể, sự sống, nghiệp thức, nghiệp thọ ma sát chúng trong đó đã có hình ảnh sự sống của chúng không biết bao đời đó là “ Vô thủy vô chung ngôn thuyết”.
cuiyang07 , 13-04-2021 lúc 10:01:49(UTC)

Con Thành Tâm Cầu Ăn Năn sám Hối Sắc Dâm Dục nơi con. Nguyện nhờ năng lực của Đức Phật Mẫu sự gia hộ chỉ dạy từ Thầy sự sám hối phơi bày nghiệp chướng sâu dày này của con được tiêu mòn để phát sinh trí tuệ, tu học tinh tấn, giải thoát.
cuiyang07 , 10-04-2021 lúc 10:44:01(UTC)

Tôi lấy làm lạ mang điều đó thỉnh Thầy khai thị. Thầy chỉ cười nói với tôi: Em soi gương thấy bị mất đầu giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Thấy vật quên mình chấp danh, chấp pháp, chấp năng sở, ngã sở có ta có người.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
haiha232 , 28-08-2020 lúc 10:54:21(UTC)
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)