Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
[+1]
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
ThanhHung , 05-10-2018 lúc 10:46:45(UTC)

Ngay đây khi những miếng da đó tróc ra cái biết trên thân cái thọ cảm đó vẫn xảy ra, tôi vẫn hay biết khi có không khí gió chạm ma xát vào những lớp thit đó đó vẫn có cảm giác thấy ghê sợ thân thể của mình. Những lớp da trên thân thể tôi tróc ra hết còn để lộ một hình tướng hàng ngày, bao nhiêu năm tôi thấy đó, còn lại bằng thịt bọc ở ngoài đỏ lòi cùng những sợi gân chằng chịt. Ngay đó không gian đó chỉ còn có một mình thân xác tôi.
ThanhHung , 03-10-2018 lúc 10:09:01(UTC)

Thở vào, thở ra nhẹ nhàng. Ngay nơi đó quán sát thấy từng chủng tử vi tế, từng niệm tưởng thể hiện lên người hành giả ngay nơi đó. Thấy - Nghe – Hay - Biết A Di Đà Phật ngay nơi từng niệm tưởng đó, không luận nhơ sạch, thiện ác gì cả. Chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
ThanhHung , 21-09-2018 lúc 09:29:22(UTC)

thấy biết hơi thở A Di Đà Phật đó nó đi qua từng mảng da, từ trên xuống dưới, hơi thở A Di Đà Phật đó, những niệm tướng, cảm xúc, những linh ảnh, những ảnh hiện đã qua, những cảnh vọng tưởng ta đều thấy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật , A Di Đà Phật.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 12-09-2018 lúc 03:31:44(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt , 24-05-2018 lúc 07:40:43(UTC)
Thiên Trang , 22-05-2018 lúc 11:13:39(UTC)