Thông báo

Icon
Error

2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
NgonHuynh  
#21 Đã gửi : 14/08/2015 lúc 01:59:15(UTC)
NgonHuynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-08-2015(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 69 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 10 bài viết
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Trộm pháp là chỉ những hành giả với tâm tham cầu khi đến thọ học với bất kỳ pháp môn nào từ một vị Thầy nào đó. Họ đặt trên nền tảng của lòng tham, sân, si. Khi đến với sự tu học là để học lỏm, học trộm, hoặc trộm học, trộm lấy những linh phù ấn pháp, những bí mật của sự tu học với nhiều hình thức khác nhau khi không được sự cho phép từ người Thầy đó. Và họ đến học chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân, cho danh cho lợi của chính bản thân chứ không phải mục đích tu học làm lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh. Nhưng tại sao những vị Thầy đó thường có sự giới hạn trao truyền, không phải là họ giữ của riêng cho mình, mà chính vì lòng từ bi của người Thầy đó. Vì những mật pháp kia phải tuỳ theo từng cấp độ căn cơ mới có sự chỉ dạy trao truyền. Nếu không có căn duyên thì những sự trộm pháp kia cũng chỉ là những mớ giấy lộn, không giúp cho sự tu học, thậm chí do không biết mà sử dụng sẽ ảnh hưởng đến thân tâm của người hành giả đó. Vì họ chưa đủ năng lực để thực hiện.

Còn bạn đến với mật chú, mật pháp để cầu sự tu học, cầu nương nhờ vào từ lực của Tam bảo, nương nhờ vào năng lực của Mật chú mà tiêu trừ nghiệp chướng, cầu sự an lành hạnh phúc của gia đình thì đó là những điều bình thường của tâm chúng sinh. Nếu chỉ dừng ở câu chú đó thôi thì bạn cứ thoải mái thực hiện, thoải mái đi tới lui trong sự trì niệm đó. Nhưng khi bạn thực hiện trì niệm theo một phương pháp nào đó từ một vị Thầy nào đó, ví như pháp tu Chuẩn đề này là Thiền quán Mật chú Chuẩn đề. Tại sao gọi là Thiền quán. Nói đơn giạn là như khi bạn trì niệm : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong sự tĩnh tâm tỉnh giác đó là Thiền, và bạn kết hợp quán tưởng những linh phù ấn pháp, như Lam tự, chín chữ Phạn tự Chuẩn đề, hay những linh phù khác... Đó là sự thiền quán tưởng để đưa người hành giả thâm nhập vào thiền định trong mật tạng tuỳ theo từng cấp độ từ thô đến tế để trui rèn tâm thức, cũng như sự tu học giải thoát thấy tánh. Vì học theo một hệ thống phương pháp từ người Thầy phổ khai nên trong quá trình tu học sẽ có những cái gọi là ấn chứng thể hiện lên sự tu học từ mọi cấp độ từ người Thầy vô hình, và đến người Thầy hữu hình ấn chứng lại. Nếu bạn không nằm trong hệ thống đó tức là những mắt xích đó, tự chính bạn sẽ không biết đâu là hư là thực, đâu là con đường mình đang đi. Giống như đường lên đỉnh núi người Thầy đã tìm thấy một lối đi và dọn sẵn chỉ cần chỉ lại cho những người có quyết tâm thực hiện chinh phục đỉnh giác ngộ, và còn chỉ rõ, cho từng giai đoạn chướng ngại mà người đó phải tinh tấn vượt qua. Còn bạn cũng biết ở chỗ kia có đỉnh giác ngộ, và muốn chinh phục nó. Nhưng tự bạn lấy những kinh nghiệm của người khác đê tự mình thực hiện một lối đi riêng. Vậy nghĩa là tự bạn phải đối diện với mọi chướng duyên ẩn nấp trong khu rừng kia và mù tịt về mọi phương hướng, không hề có một chút kiến thức nào. Sự sơ xảy xảy ra đối với bản thân có tỷ lệ rất lớn, lớn hơn gấp nhiều lần so với cả một hệ thống tăng đoàn.

Vì lợi ích của chúng sinh mà Thầy mới chia sẻ về phương pháp tu học này. Nên ở đây không có sự gò ép, hay ép buộc phải thọ nhận. Tất cả đều trên tinh thần tự giác của mỗi cá nhân chúng sinh. Vì bạn muốn tham cứu thì tôi chia sẻ thêm để bạn tỏ ngộ hơn về vấn đ