Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 15/06/2020 lúc 03:56:00(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2420 lần trong 382 bài viết
NHỮNG HẠT NƯỚC CỦA ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

UserPostedImage

Mùa xuân đã đi qua, mùa xuân năm nay hình như quá vội vàng, chợt thấy một ngày nào đó nay đã, hoa đã tàn....Chúng ta cứ ngỡ cho rằng mùa xuân đã tàn ....nhưng có tàn bao giờ?!

Cứ ngỡ xuân đi hoa tàn, rơi rụng hết, nhưng đêm qua sân trước một cành hoa. Hoa có bao giờ tàn ...? Những gì đến và đi chúng ta bảo rằng nó mất, thật tế không bao giờ mất được. Một lần ngồi đây, một lần đứng đây nghe mưa rơi, gió thoảng, chiếc lá rơi, có mất bao giờ. Chúng ta cứ nghi rằng nó đi đâu mất, nhưng một ngày, một tháng, một năm, một thời gian nào đó khung cảnh như ngày ấy thì chiếc lá lại rơi tiếp..., mưa sẽ rơi, tiếng mưa ngày nào đó trởi lại và cơn gió đó ....cũng đến. Tất cả những cái đến đi bằng hình sắc, danh tiếng, thọ cảm nó được tàng lại trong thức lưu trú “ tàng thức”. Nó không mất và cũng không có đến và đi, vì nó đến từ đâu, từ đâu nó đến và nó đi về đâu. Tất cả chỉ là danh tự, ngôn thuyết....Tất cả để biết những điều đó chỉ có phi, bất vô ly ( Bất, Vô, Phi, Ly). Trong kinh Lăng già bộ kinh mà Đức Bồ Đề Đạt Ma trao lại cho nhị tổ. Đức Phật chỉ trả lời tất cả những câu hỏi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát chỉ có dùng một chữ Phi – Và trong toàn bộ kinh này Đức Phật thường hay hiển bày giáo nghĩa như lai chỉ trong ( Bất, Vô, Phi, Ly). Đánh đổ tất cả, bỏ tất cả, ly tất cả, không có tất cả để thấy cái gì trong đó.
Cũng như khi Đức Huệ Khả cầu Đức Đạt Ma sư tổ cầu Ngài an tâm cho. Thì ngay nơi đó Đức Sư tổ Đạt Ma bảo rằng : “ Đưa tâm ta an cho – Ngay đó ngài Huệ Khả nhìn lại nơi tâm thức xôn xao trong tâm mình không có cái nào nhất định “ Bất, vô” nhìn không thấy cái gì là có thật ( Phi) và những tâm thức ấy luôn luôn thay đổi ( Ly). Một câu hỏi, một câu trả lời. Ngay nơi ấy là diệu nghĩa, và liền ngay nơi đó Ngài Huệ Khả nói rằng : “ Bạch Thầy con lấy tâm con không được”. Ngay nơi đó ngài trả lời bằng một loại chơn ngôn ngữ ( Độc thoại). Ngay nơi đó chơn thức ( Diệu quan sát trí ) thấy phân biệt thật rõ – Khách quan – không đắm chìm trong vọng ngã. Ngài liền thốt ra thật nhanh cũng bằng loại ngôn ngữ chân thật: Con không lấy không đưa ra được, vì con thật sự là con ngay đó. Cái của con là cái đang trả lời với Ngài, thầy trò thầm cảm nhận.

Tổ bảo rằng: Ta đã an tâm cho ông rồi – Như sét đánh, như thùng lủng đáy, như tuột xuống bằng cây thoa mỡ bò. Ánh sáng trí tuệ như lai đó mãi mãi muôn đời không hơn không kém, Trí huệ đó đã kết thành nhị tổ Huệ Khả.
Câu chuyện lời nói này Tôi không nằm trên văn tự, cốt chuyện thiền của Tổ và Huệ Khả mà tôi chỉ thực thị trong tâm thức ấy thể hiện. Tôi chỉ lấy cái ( Bất, Vô, Phi, Ly) để thể hiện “cái nơi đó!”.


Trong một hiện hữu đời tôi, lớn lên trong sự thấm nhuần của đau bệnh, nghèo, khổ. Những thứ này nó chỉ là văn tự, ngôn thuyết. Mọi người rất sợ nơi nó, nhưng đối với tôi qua thời gian sống với những người bạn trên, nó đã đem lại cho tôi thật nhiều cái quí giá mà trên thế gian này rất hiếm có, tìm thật khó. Những cơn nóng sốt, đói, rét những loại cảm xúc thọ cảm trong khoảng thời gian đó tôi đã sống thực sự chân thật với nó, Vì hàng ngày hàng giờ chỉ có nó trong tâm, trong thân tôi. Nó đến lui rất thường xuyên cho đến lúc nó trở thành một với tôi quan hệ thật thân thiết. Chữ thân ở đây như chính thân tôi. Chữ thiết như những loại cảm xúc thọ cảm cùng tôi đang sống, đang làm việc đang nhẩy múa đang hát ca. Từ những bài hát vỡ lòng vỡ dạ đau quá, đói quá từ thô đến tế, cho đến chúng hòa quyện nói với nhau có điệp khúc, có cung oán than ai bi, có sự hỉ lạc, bay bổng và rớt lại....thật là một khung trời ...vi diệu, diệu huyền mà rất tầm thường thô sơ, thô kệt cho đến thấp hèn cao cả...

Cuộc đời tôi rất lý thú đợi một cơ duyên nào đó sẽ phơi bày thêm, Còn ngay nơi đây tạm mượn một chút để diễn bày sự sống chân thật trong tâm tôi qua sự thấm nhuần của giáo lý Đức Phật, thấm nhuần đức tin trọn vẹn nơi Đức Phật. Ngay nơi pháp tu mật chú Chuẩn đề thiền tánh này, chúng tôi luôn luôn thể hiện trên thiền mật viên dung – Hiển mật viên thông. Tạm mượn những văn tự danh ngôn này để nhằm thể hiện lên sự sống trong tâm thức tôi. Tôi tu ở mật chú Chuẩn Đề này nay chắc có lẽ trên 30 năm. Người thầy đầu tiên của tôi là Hòa Thượng Thích Từ Huệ trưởng giáo đoàn của Phật giáo Khất Sĩ ở Bến Tre, Tiền Giang. Trong khoảng thời gian tôi học thuốc và trị bệnh tại tịnh xá Bồ Đề, Mỏ Cày – Hòa Thượng thường hay lui tới chỉ dạy Tăng, Ni phật tử tu học. Trong khoảng thời gian đó Hòa Thượng từ bi đã trao cho tôi Mật chú Chuẩn Đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm cùng những mật chú khác như; Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn – Om Ma Ni PadMe Hum, Úm Xỉ Lâm, Úm Lam và Hòa Thượng đã trao cho chúng tôi thần chú Uế Tích Kim Cang. Hòa Thượng Thích Từ Huệ từ khi vào tu học thọ giới từ sư tổ Minh Đăng Quang, Hòa Thượng đã được học và tu theo mật chú Chuẩn Đề vào thời trước và sau sư tổ Minh Đăng Quang ( Thời gian có thể có chênh lệch chút đỉnh). Những vị như sư vải bán khoai, Tôn sư Minh Trí, Đức Huỳnh giáo chủ đạo Hòa Hảo, Nhan Như Đống, Đức Hộ Pháp Công Tắc Cao Đài và một số vị chức sắc ở đạo Cao Đài...họ đã từng tu qua Mật chú Chuẩn Đề, Ngũ Bộ chú. Hòa thượng Từ Huệ cuộc đời hành pháp của Ngài thường xuyên dùng đến Mật tông hành đạo, trị bệnh tà, phá ếm đối, an trạch...giúp đỡ mọi người rất nhiều. Mỗi lần Hòa Thượng về Tịnh xá Bồ Đề, Ngài mắc mưa đồ đạc túi đãi của Hòa Thượng toàn đựng những bùa chú, linh phù mà Hòa Thượng đã viết đã in sẵn. Tôi là người Hòa Thượng hay sai đi phơi những linh phù trên. Sự quan hệ uốn nắn chỉ dạy của Hòa Thượng đối với tôi rất nhiều, nhưng ở đây chỉ tạm đưa ra một vài chi tiết để thầm nói lên trong khoảng thời gian tu học của tôi đã có những duyên lành gặp những bậc thầy chơn tu. Những đệ tử Tăng, Ni của Ngài hiện bây giờ là những người Thầy sư rất có uy tín trong giáo hội như Hòa Thượng Thích Huệ Ngộ ở Bến Tre, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, Bến Tre – Hòa Thượng Thích Huệ Thành, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm ở Tiền Giang – Hòa Thượng Thích Giác Toàn cũng là những người có quan hệ rất mật thiết với Hòa Thượng.

Một vị thầy đầu tiên của tôi vê pháp tu Mật tông. Tôi có rất nhiều vị Thầy ở những nước khác như những Thầy ở Campuchia, Miến Điện, Tây Tạng ngài Kamapa17, và còn rất nhiều vị Thầy nữa nhưng những vị đó quí ngài không thích lộ diện.

Cuộc đời tu hành của những vị hành giả tu về mật chú họ luôn luôn phải huân tập tu học ở hai lĩnh vực Thiền học và Mật tông. Đi ở một khía cạnh rất khó, vì trước nhất chúng ta phải biết sự giả hợp của những chủng tử, những nguyên tố, nguyên tử đất nước gió lửa kết hợp thành và ngay nơi đó người hành giả phải biết kết hợp giả hợp của tâm thức để người hành giả đó chính thức có một đời sống chân thật vô ngã, vô pháp, vô thường. Một đời sống của vô trụ, của phi, ly, bất. Biết như vậy để thể nhập vào năng lực chuyển động của những hạt chủng tử nguyên tử mà ngay nơi đó nó đã kết hợp thành những chân ngôn Đà La Ni . Chỉ có bất, vô, phi, ly ngay nơi đó người hành giả mới có hóa thân ý sanh thân, báo thân. Để kinh nghiệm thấy ngay sự chính thành của bất giác – Tiếng nổ, những động chuyển hình thành tia điện năng lực đó đều mang những chủng tử của chân ngôn – Om, Úm, A, Hùm, Ma, Ni, Sắc , Dặt...Ngay nơi đó người hành giả ở tạm trong trạng thái Bất, Vô, Phi, Ly để có một loại trí tuệ chủ động chuyển biến thu, phát thể hiện ....qua sự chuyển động, chuyển biến thu phát thể hiện chính ngay nơi tâm ấy là chân chú. Chân chú ấy thể hiện muôn hình, muôn vẻ, vạn niệm, vạn pháp để trở thành những mạn đà la, linh phù pháp. Thể hiện kinh nghiệm vào đại thủ ấn chân thật. Như một đời sống chân thật của một hành giả họ sống bình thường bình dị an lạc trong vạn pháp, thì họ là những chủng tử Mạn đà la là chương cú Đà la ni.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum.

Tiếng chuông của một ngày không đến không đi – Ngày đó tiếng chuông ...Bất, Vô, Phi, Ly


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 15/06/2020 lúc 04:03:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 15-06-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 15-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-06-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 15-06-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 16-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 17-06-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 20-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 02-07-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 10:09:15(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 518 lần
Được cảm ơn: 190 lần trong 48 bài viết
Đọc bài viết của Thầy,con cảm nhận được niềm hỷ lạc,tâm đắc,trực ngộ của Thầy đối với giáo nghĩa Kinh Lăng Gìa.
Bất,Vô,Phi ,Ly.
Sự thể ngộ,thường hằng sống,thể nhập với giáo nghĩa.Cái hay ở đây là giáo nghĩa tự thể hiện thành sự sống sinh động; Mật nghĩa tự diễn bày bằng ngôn ngữ tự tâm thực nghiệm,không sắp xếp câu chữ.Thầy viết dường như Thầy chỉ viết.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Mật chú đưa Thầy vào Mật nghĩa.Mật nghĩa hiển lộ Mật chú.
Và đặc biệt,con tâm đắc với câu Thầy viết: “ Như một đời sống chân thật của một hành giả,họ sống bình thường,bình dị,an lạc trong vạn pháp,thì họ là những chủng tử Mạn đà la,là chương cú Đà la ni.”
Minh chứng điều này,bản thân con mỗi khi gặp Thầy,gần Thầy, là bao nhiêu cảm xúc,bao nhiêu ngôn ngữ tâm trỗi dậy,con không biết diễn tả thế nào.Chỉ là,chỉ biết ngồi kề bên lắng tâm cảm nhận,đón nhận,hòa tan,tỉnh giác.Và con nghe nơi ấy : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Cũng như một vài bạn đạo của con,đôi khi gặp Thầy,nghe Thầy nói chuyện,nhưng nơi ấy cứ vang vọng : Om Mani Padme Hum, hoặc Brum,Brum…
Phải chăng, những kinh nghiệm này ,có thể phần nào minh chứng cho điều Thầy viết?!Minh chứng cho sự sống thường hằng,cho sự đồng điệu tâm thức Thầy và Chân ngôn,Mạn đà la!
Vài điều cảm niệm tri ân nhân bài pháp của Thầy.
Bất,Vô, Phi ,Ly.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
Con đang lắng nghe!
thanks 10 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thuong76 trên 16-06-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 18-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#3 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 01:55:48(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 36 bài viết
Thưa Thầy khi đọc bài viết của Thầy con có một cảm nhận nghẹn ngào giống như lời dạy của Thầy đang đồng cảm với tâm trí tâm tư nguyện vọng trong con . Làm con nhìn nhận lại sự sống của hiện tại Thầy dạy trở về sống chân thật với chính mình , quay về tâm mình . Đã có những nỗi sợ hãi loé lên trong tâm con cùng những vọng tưởng lan man , con tỉnh giác lại khi niệm Mật Chú Chuẩn Đề , lúc này con mới Thấy tâm con thường xuyên vọng tưởng quá nhiều cùng những lo sợ và lười biếng , nhưng một động lực mạnh mẽ quyết tâm đã thúc đẩy tâm con bình tĩnh lại chuyên trú niệm Phật . Để bắt đầu từ đó , cải sửa lại sự sống tâm lý , tập nghiệp tập khí con đã tạo tác lên do những năm tháng vô minh không hiểu đạo chìm đắm trong những si mê lầm lỗi . Con thành tâm cảm ơn Thầy đã giúp cho con thấu hiểu để được trọn vẹn thức tỉnh quay về .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 16/06/2020 lúc 02:01:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 16-06-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 18-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 10:57:00(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 565 lần
Được cảm ơn: 2991 lần trong 767 bài viết
"Cũng như khi Đức Huệ Khả cầu Đức Đạt Ma sư tổ cầu Ngài an tâm cho. Thì ngay nơi đó Đức Sư tổ Đạt Ma bảo rằng : “ Đưa tâm ta an cho – Ngay đó ngài Huệ Khả nhìn lại nơi tâm thức xôn xao trong tâm mình không có cái nào nhất định “ Bất, vô” nhìn không thấy cái gì là có thật ( Phi) và những tâm thức ấy luôn luôn thay đổi ( Ly). Một câu hỏi, một câu trả lời. Ngay nơi ấy là diệu nghĩa, và liền ngay nơi đó Ngài Huệ Khả nói rằng : “ Bạch Thầy con lấy tâm con không được”. Ngay nơi đó ngài trả lời bằng một loại chơn ngôn ngữ ( Độc thoại). Ngay nơi đó chơn thức ( Diệu quan sát trí ) thấy phân biệt thật rõ – Khách quan – không đắm chìm trong vọng ngã. Ngài liền thốt ra thật nhanh cũng bằng loại ngôn ngữ chân thật: Con không lấy không đưa ra được, vì con thật sự là con ngay đó. Cái của con là cái đang trả lời với Ngài, thầy trò thầm cảm nhận.

Tổ bảo rằng: Ta đã an tâm cho ông rồi – Như sét đánh, như thùng lủng đáy, như tuột xuống bằng cây thoa mỡ bò. Ánh sáng trí tuệ như lai đó mãi mãi muôn đời không hơn không kém, Trí huệ đó đã kết thành nhị tổ Huệ Khả.
Câu chuyện lời nói này Tôi không nằm trên văn tự, cốt chuyện thiền của Tổ và Huệ Khả mà tôi chỉ thực thị trong tâm thức ấy thể hiện. Tôi chỉ lấy cái ( Bất, Vô, Phi, Ly) để thể hiện “cái nơi đó!”."


Tôi đã đọc rất nhiều lần trích đoạn Tổ Đạt Ma, tâm ấn lại cho Tổ Huệ Khả. Nhưng chưa lần nào sự thấm ướt giáo nghĩa như lần này. Từng câu cú của Thầy viết chia sẻ ra đây như những cơn mưa pháp bảo an lành tưới tẩm mát dịu, trong trẻo cơn khát làm cho tâm hồn tư tưởng của tôi xúc động, những giọt mưa ấy như tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào làm cho tâm thân tôi phấn chấn an tịnh. Ngay lúc đó khi xúc chạm luồng tư tưởng này của Thầy ban trải tôi thọ nhận và tự thưởng cho mình sự an vui tột bậc, tự cười, tự thoải mái, tự sung sướng đến không ngủ được chỉ cảm nhận sự an vui đó cùng pháp bảo Thầy trao.

Làm sao tổ Huệ Khả trong giây phút đó trực ngộ để thốt ra chân ngôn ấy. Phải là sự tỉnh thức thường hằng nơi Ngài sẵn có chỉ chờ sự thúc đẩy duyên đầy đủ từ Tổ Đạt Ma để Ngài bừng sáng ngàn đời kiếp cùng hậu thế...Và Thầy tôi cư sĩ Thanh Hùng để tiếp ngọn đăng ấy chỉ cho chúng tôi thấy áo nghĩa vi diệu của Đức Phật, chỉ cho chúng tôi thấy trí huệ giải thoát vượt bậc của Tổ Huệ Khả. Chỉ với câu " “ Bạch Thầy con lấy tâm con không được”.Các Đạo hữu cùng trực ngộ ngay nơi đây chăng?

Đệ tử xin phủ phục thành kính với tư tưởng trí huệ của Thầy cư sĩ Thanh Hùng. Dù có đi ngàn sông, ngàn núi tư tưởng ấy sẽ mãi sáng cùng vạn vật chúng sinh. Nguyện tất cả chúng sinh đồng công đức, phước báu, trí huệ như Thầy.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.
thanks 10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Phuc An trên 22-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 23-06-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#5 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 11:08:44(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 484 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 12 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 4 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 28-06-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#6 Đã gửi : 02/07/2020 lúc 08:04:56(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 78 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm - Om ma ni pad me Hum.
thanks 6 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
haiha232  
#7 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 01:27:44(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 32 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ Lâm. Om ma ni pad mê hum
thanks 5 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.