Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 18/08/2020 lúc 09:05:58(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết
HÃY KÍNH TIN ĐỨC PHẬT LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNGNgười tu theo thiền tánh thiền quán mật chú Chuẩn đề luôn luôn phải có kính đàn hiện hữu hoặc quán tưởng xuyên suốt trong tâm của mình. Kính đàn là đàn pháp vô vi, diệu năng linh diệu rất màu nhiệm không thể diễn đạt được. Quán tưởng trong khi trì niệm đòi hỏi người hành giả luôn lấy sự trì niệm mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm nền tảng. Miệng niệm tưởng thầm rõ ràng từng âm một trong tâm của mình, hơi thở luôn ra vào nhẹ nhàng thoải mái. Hành giả phải thực hiện như vậy trong pháp tu thiền quán hơi thở quán tưởng chữ Lam sáng. Lấy chữ “ Lam” làm nòng cốt trong việc, trong phương pháp tu học này. Niệm trên hình thức căn bản của Sơ thiền để có tợ tướng thiền định.

Tợ tướng định là một đốm hạt sáng. Khi tâm ta dính vào hơi thởi theo hơi thở ( Tấm – Tứ - Nhất tâm – Hỉ lạc). Khi đó chúng ta hãy quán tưởng và hiểu rằng “Hỉ” niềm vui trong sơ thiền này rất động. Khi nghĩ đến chi thiền “Hỉ” sự vui này nó làm cho tâm, tim ta vọng động để tán mất thiền nơi đây, không giúp ta tiếp tục đi vào cảnh giới nhỏ nhiệm sâu hơn. Lúc này hãy tỉnh thứ nhẹ nhàng với cái vui “ Hỉ” đó. Bỏ nhưng đừng có tâm bỏ thô kệt như bỏ một món đồ, mà hãy lấy cái ý niệm cảm thấy tâm từ lạc nhất - tâm định. Hãy cảm nhận thấy ngay đây lòng lâng lâng nhẹ nhàng thoải mái êm dịu. Đó là tướng Lạc định. Hành giả hãy hít nhẹ nhàng thở nhẹ nhàng để “ tư tưởng” sự tưởng riêng chú tâm của hơi thở ngay nơi đó ra vào để đạt nơi đây, có nơi đây Nhị thiền. Tâm ta như vậy cũng lấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm quán tưởng hơi thở theo các chi thiền vừa nêu ra ở trên . Cho đến lúc sự Lạc Thọ lâng lâng này miên mật hành giả hãy nhẹ nhàng tỉnh thức thật khéo léo. Ngay đây gọi là dùng những kinh nghiệm thiện xảo. Vì sao nói kinh nghiệm, vì ngay nơi đây chúng ta ra vào bằng những “ tư tưởng” ý niệm thô. Trong thiền chi “ Hỉ”, “Lạc” làm chúng ta luôn mất đi Nhị thiền. Qua những kinh nghiệm sống thật tế chơn thật. Vì sao gọi là sống thật tế chân thật, vì tâm ta ý niệm ý thức đã từng xúc cảm thọ ma sát với nhau trong những giờ phút mà ta tỉnh thức qua những kinh nghiệm ngay đó chúng ta sẽ dùng trí tuệ sự hiểu biết của khách quan khế hợp vào nhau. Khi tâm ta đã có sự nhàm chán không thích Hỉ lạc, khi hai thiền chi này không còn phát động, không có năng lực phát tán cái tỉnh thức của mình được, thì ngay đó tỉnh thức sống thật liền đạt thành định. Nhất tâm – Tam Thiền lúc này tâm thức ý niệm sáng lên bừng lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm âm vang lên ngay đây người hành giả nên xem lại ấn pháp của mình. Những ấn nào trong thời gian này giúp ta ngừng động những vọng tưởng. Những tâm niệm không xôn xao thì kiết ngay ấn đó. Tâm cứ hít vào thở ra ngay đây cũng đừng gán chặt quá vào hơi thở Tầm Tứ hãy nhẹ nhàng thoải mái. Tâm thức như thế đó nó có thể trải qua dài ngắn, lâu mau cũng tùy theo công đức trí tuệ năng lực của người hành giả. Ở ngay tại tâm đó mà tiến tu. Có người hành giả trong thời gian rất ngắn bất chợt trong sự tĩnh lặng miên mật đó chỉ có một tiếng âm thanh nhỏ nhiệm hay một hơi thở ra mang theo trút bỏ những gì đang trong tâm đó. Hay lúc đó người hành giả mở tâm sáng ra cả vũ trụ bao la chợt đọng lại một hạt sáng. Hạt sáng đó là tướng định và những sự kiện tâm thức kia nếu có cơ duyên cũng ngưng đọng lại thành một hạt sáng hạ nguyên tử này. Khi hạt sáng này ngưng đọng tức năng lực của vũ trụ tâm thức đã kết hợp lại. Đây là nguyên nhân cơ bản sanh ra những hạt xá lợi của những tu sĩ hành giả đạt đạo ( Đạt đạo ở đây có rất nhiều sự sai biệt khác nhau của từng hành giả tu sĩ, tùy theo công đức trí tuệ năng lực của hành giả đó mà đạt thành theo mức độ tu chứng). Sau khi người hành giả này tắt hơi thở sau cùng, cũng như ngay nơi đây người hành giả đã lắng đọng được hạt hạ nguyên tử kia cũng đồng với thực thể là ngay đây người hành giả cũng không còn có sự thở, hơi thở đó. Người hành giả đạt được sự ngưng đọng đó, tắt hơi thở sau cùng đem đi thiêu đốt ở nhiệt độ cao thịt xương thân tứ đại điện năng chuyển động xoay xung quanh hạt hạ nguyên tử đó. Sự hút của hạt hạ nguyên tử đó rất mạnh, và ngay nơi đó sức nóng nhiệt năng quá lớn hai nhiệt năng cùng cực với nhau chúng cuốn hút rồi đẩy ra như những hiện tượng cuốn hút của những lỗ đen trong vũ trụ mà ngày nay các nhà khoa học đã thấy và đang nghiên cứu về chúng. Và ngay đó nhiệt năng lại tăng lên cực độ, một sự nổ tung văng ra tung tóe những hạt bụi nhỏ. Những hạt vừa sự nổ năng lực này nếu có một loại máy móc đo sự chấn động này sẽ thấy nó lang rộng tỏa khắp trong vũ trụ. Năng lực này mang đi những chủng tử khác nhau chúng tràn qua trộn lại xâm thực năng lực lẫn nhau tạo rất nhiều vi thể có quĩ đạo khác nhau. Cho nên sau những vụ nổ này tâm thức hành giả sẽ lang rộng tiêu trừ những chủng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà người hành giả đã tạo ra và kiến tạo hiện tại thể hiện một sự sống chân thật chính ngay nơi tâm. Người hành giả đó, tâm đó là ý niệm biết Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cô đọng thành một điểm, một hạt chủng tử tại không gian vũ trụ. Ngay nơi đó điểm đen sáng đó có phải là tâm ta không? Tâm ta chứ gì. Vì tất cả cảm xúc Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức kết hợp lại sau khi tiếng nổ ấy vang lên. Như chúng ta hãy tỉnh thức nhìn ngắm lại những gì xảy ra đó đi để tập chân thật, tập sống chân thật với tâm mình. Tâm đó là hạt sáng đen trong hư không vũ trụ mà ta đã thấy. Như vậy ngay đó ta có cái thấy biết từ vô thủy vô chung thấy biết đó trước vụ nổ đó. Cái thấy biết đó không thêm không bớt không hai không khác. Nó đã có sẵn. Nếu không có sẵn thì không bao giờ biết tâm vũ trụ đó, không bao giờ biết vụ nổ đó. Như vậy để trở lại vụ nổ đó sự kết tinh năng lực trí tuệ công đức trên phần thô để lại. Sau khi người hành giả đó bỏ cái xác thân vay mượn này. Hạt đó nổ ra do những nhiệt năng tăng tốc, do sự gia tốc xoay cực nhanh thọ nhiệt năng cùng cực cháy nổ trong lò thiêu bốp bốp văng tung tóe ra nhiều hạt nhiều mảnh, nhiều màu khác nhau gọi đó là Xá lợi. Nó khác đi những hạt do vôi hóa, ra sạn thận, sạn bàng quang, túi mật. Đó là những can xi hay những chất thô khác còn. Xá lợi là năng lực công đức trí tuệ của con người vũ trụ hòa hợp tạo năng lực duyên hợp thành trở lại vấn đề người hành giả khế hợp ngưng động thân hơi thở tâm thức của mình thành một hạt hạ nguyên tử rồi. Ngay đây tạm gọi là đắc Tứ Thiền - Thật chứng là ngay đây không còn hơi thở nữa. Chỉ còn có cái biết. Nhưng cái biết này nằm trên sự chân thật khách quan không có chút tình thức ái luyến nơi đây. Ngay đây người hành giả đạt và sống được một phần trong Diệu Quan Sát Trí – Tánh Trí này quán sát biết thực thể. Ngay nơi ý niệm tổng thể tổng quan, tổng nhiếp của các pháp. Ngay đây người tu theo quán tánh Mật chú Chuẩn đề thì họ sẽ quán tưởng ngay chỗ hạt hạ nguyên tử đó là chữ Lam hay quán tưởng ngay nơi hạt đó là Kính đàn, là vòng tròn xoay xung quanh. Kính đàn đó là chín chữ Phạn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hay quán tưởng hình tròn Kính đàn đó xoay xung quanh là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn: Om Ma Ni Padme Hum.
Tôi khi thực hiện thường hay thực hiện xuyên suốt tất cả mật chú trong ngũ Bộ chú. Hoặc những linh phù mật phù khác. Nếu tôi lấy thần chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm nền tảng thì tai tôi thường nghe tập duyên theo tính nghe Quán Thinh Âm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa là niệm tưởng 6 chữ Om Ma Ni PadMe Hum xoay chuyển trong vòng xoay của vòng tròn chữ Om chính giữa trên chữ Om Là Ma Ni Pad Me Hum an trí đi theo vòng thuận của tay mặt. Tức là đi từ trái sang phải. Khi thuần thục rồi bạn nên quán tưởng ngược lại. Ngược xuôi thuận nghịch quán cho tâm ta thuần thục nhuần nhuyễn (Tức mềm nhỏ mịn dễ chịu). Chúng ta sẽ quán tưởng chữ Úm màu sáng trắng làm cho chữ Om này nằm trong hình nhỏ, hình tròn này bao chữ Om lại sáng tròn xoe màu tinh trắng hoặc màu kim trắng vàng trắng. Màu này sẽ đưa tâm người hành giả thanh tịnh dễ chịu cảm thấy an lành. Ngày xưa khi tu quán pháp này khi quán sát hình tròn sáng trong sạch. Quán như vậy là cũng như pháp quán trong kinh vô lượng Thọ A Di Đà. Đề mục quán đất ở cực lạc quốc. Những bài tôi viết lên nêu lên những gì mà ngày xưa tôi đã tu đã trải qua cho đến có cuộc sống chân thật nhẹ nhàng bình đẳng. Tôi lấy những thứ đó ra đem ra mổ xẻ phân tích cùng chia sẻ lại những kinh nghiệm để nhằm mục đích giúp quí bạn khế hợp những kinh nghiệm của mình lại để ấn chứng chứng tâm của mình. Những dòng chữ này nói coi như rất đơn giản, nhưng hàm chưa một nền tảng giáo lý của Phật đạo. Ở ngay nơi tôi kinh nghiệm được kiểm chứng qua sự thực hành pháp cùng thể hiện đức tin công đức công năng trí tuệ của chư pháp, của chư Phật với những gì thiết tha nhất trong tâm tôi muốn thể hiện ra. Sau bao ngàn năm, bao nhiêu thời gian giáo pháp chư Phật, Bồ Tát đã thể hiện ra vào bao lần bế tàng trong tàng thức của chư Bồ tát, chư Thánh chúng. Có biết bao điều bao nhiêu ý niệm công đức điện năng diệu dụng của chư Phật, Chư Bồ tát chư Thiên thể hiện ra trong khắp chúng sanh vũ trụ, trong khắp Tam giới kho báu của Mật tông luôn luôn thể hiện ra. Nhưng cho đến bây giờ có những vị tu sĩ cư sĩ, những vị nào đó thường hay phát biểu tuyên thuyết giáo thuyết giáo nghĩa của chư Phật mà bỏ ra rất nhiều ở lãnh vực huyền năng năng lực trí tuệ công đức. Họ tu như thế nào? Họ huân tập như thế nào? Họ thọ nhận pháp như thế nào? Muôn cái muôn ý niệm thọ pháp rồi thực hành đạo pháp. Nhưng ngay chỗ tâm trí tuệ thực hiện pháp bảo này pháp bảo chư Phật không mấy ai thực hiện được nhiều điều huyền năng vi diệu trong hành pháp cứu độ chúng sanh. Đôi khi có những vị vì tông phái. Vì sự thọ nhận pháp không có những điều, không có pháp bảo phương pháp thắng giải để giúp họ thực thi thực hiện năng lực công năng của Phật pháp. Có người nói tôi niệm A Di Đà Phật chứ đâu phải niệm chú, tôi niệm hơi thở quán tưởng Pháp, Tâm, Thọ, Thân chứ tôi đâu có niệm chú, có hàng ngàn, hàng ngàn lý do như vậy để chối bỏ để thể hiện lòng tự ti ích kỷ ngã chấp của mình, dấu đi cái dở, dấu đi những lời dạy của Đức Thế Tôn, dấu biệt đi lời vàng ngọc của chư Tổ khi phát đại nguyện hoằng hóa chúng sinh.

Phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học. Phật pháp vô lượng vô biên thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành. Chúng ta hãy tỉnh thức lắng đọng. Hãy tự lắng đọng lòng mình lại để tưởng nhớ hình ảnh âm thanh nguyện lực của chư Bồ tát, Thánh chúng, Tổ Thầy. Có người nói Đức Phật chỉ dùng trí tuệ không dùng bùa chú năng lực Đà La Ni nào cả. Dùng bùa chú năng lực chân ngôn Đà La Ni đó là mê tín dị đoan. Khi những vị đó nói như vậy là ngay tâm đó người đó đã “Mê”. Sự mê mờ vô minh không thấy được những vạn niệm, vạn pháp thể hiện năng lực. Gió hợp lại với năng lực chuyển động bằng bão. Năng lực của Bão thì chúng ta đã biết. Nghĩa là trong thiền quán nước lửa đất gió điện năng cảm nhận thọ cảm đó. Qua những khúc chiết thể hiện Thiền quán năng lực điện năng ngưng đọng chuyển hóa tạo thành những âm thanh âm lực. Ngay nơi đó người hành giả thọ nhận cái đó để trở thành hóa thân diệu dụng. Đem thể hiện chuyển hóa năng lực đó để trở thành những năng lực phù trợ giúp cho tâm sinh lý của mình. Trong những trạng thái thoải mái bắt nắm chuyển hóa thể hiện ma sát cảm thọ nhận biết và sống chân thật được những âm thanh động lực động năng đó đem thể hiện ra để giúp chúng sinh thoát khổ. Những âm thanh năng lực trong tâm thức sâu thẳm đó đếm là những chân Đà la ni đi sâu vào đó âm thanh ngôn ngữ cấu trúc cấu tạo duyên hợp trùng trùng duyên khởi chỉ có chư Phật mới biết được trọn vẹn chân ngôn Đà la ni đó. Đó là một phần nào đó những lý thuyết ngôn ngữ này cùng với tâm thức và sự kiện ngay bây giờ kết hợp cấu tạo thành những ngôn thuyết, ngôn thân, cú thân, ngôn cú để diễn đạt Đà La Ni chân ngôn. Cái dụng cái Hóa thân, Báo thân thể hiện ra trong cái Pháp thân vô tận của cái không vô tận. Như vậy chân ngôn là như vậy. A Di Đà Phật cũng như vậy. Om Ma Ni Pad Me Hum cũng như vậy. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Lam – Om Xỉ Lâm. Tất cả cũng từ ngay chỗ đấy mà thể hiện và ẩn tàng. Ông Phật của ta – Chư Phật của ta – Chư Bồ Tát của ta. Tất cả chư Phật, giáo thuyết năng lực công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn được. Tâm phật rộng lớn như vậy. Báo thân Phật diệu dụng chỗ nào cũng có, quốc độ nào cũng hình thành từ đó công đức Hóa thân Phật diệu dụng nơi nào vạn pháp, vạn tượng, vạn niệm chỗ nào cũng có hóa thân chư Phật. Nếu không có tính năng biết trong ánh sáng trong vạn niệm vạn pháp. Thì không có vạn niệm vạn pháp – Hóa thân Phật đó hình thành như vậy. Đó là giáo thuyết, giáo nghĩa Đệ Nhất Nghĩa của chư Phật.
Căn cứ trên đó mà nói như vậy. Con, ánh, người khác...căn cứ trên đâu thì cứ nói như vậy. Vì tất cả vạn pháp là phật pháp sâu xa, sâu rộng không thể nghĩ bàn công năng trí tuệ của chư Phật. Như vậy mà tại sao có người con của chư Phật chỉ chấp ở cục bộ. Có người cho tôi là Nguyên Thủy, cho là Đại Thừa, cho là Mật tông. Ôi đủ hình danh văn sắc tướng đều nằm trên căn bản của Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ông cha ta, Ông Phật ta trí tuệ năng lực công đức vi diệu như vậy mà cứ chấp vào điều kiện nào đó, nội dung nào đó để che đậy bỏ bớt, cắt giảm đi những năng lực công đức trí tuệ. Hãy tỉnh thức lại đi và thành thật chân thật sống với Đức Phật là con của Phật ngay đây dù cho tôi có như thế nào đi, dù cho có như thế nào đi nữa cũng chỉ một lòng kính tin năng lực công đức huyền năng vi diệu của Chư Phật. Ngài thật sự là vậy. Nếu ngài không có năng lực công đức như vậy thì Ngài đã để cho thế gian chúng sinh này Biết Ngài rồi. Ngài không thể biết được, không thể chứng đắc được ngay từ ngày...cũng không thể nào bỏ Ngài từ chối Ngài cả. Vì tất cả tất đến không có tất cả....là Ngài - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Từ những ý niệm đó trong pháp tu của tôi, trong những bài viết đều luôn thể hiện năng lực, công đức, trí tuệ, huyền năng. Đó không phải là những ý niệm thêu dệt tô đậm hình ảnh giáo pháp tu, mà là chân thật cũng như tôi đã viết và thể hiện vừa qua trong những bài viết. Trong bài viết ngay trong thiền quán vẫn có mật chú, hồng danh chư Phật, hình ảnh ngôn tự thọ cảm tưởng thức thể hiện chư Phật, Bồ tát, chư Thiên, chúng sinh, Ngạ quỉ, Địa ngục cũng chư Thần các cung các cõi thể hiện lên xuyên qua thực hành mật chú, xuyên qua tất cả pháp quán tưởng thiền định rõ ràng, tỉnh thức. Nói từng chặng, từng giai đoạn, từng tình tiết, nội dung xảy ra mang năng lực công đức trí tuệ huyền năng của mật chú để chứng minh những ý niệm lời nói trên cùng phương pháp tu học xin tiếp tục thể hiện phép tu. Như ngay phép tu quán niệm mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm nền tảng. Tai nghe Om Ma Ni Pad Me Hum cùng quán tưởng chữ Thánh phạn Om Ma Ni Pad Me Hum. Người hành giả hành niệm suốt như vậy trong khoảng thời gian không có thời gian nơi đây. Tại sao nói như vậy. Vì ngay đây chỉ còn có nhất tâm định. Ngay đây thiền quán thể hiện như vậy là người hành giả đang và đã chứng ngộ hạt hạ nguyên tử. Lấy hạt hạ nguyên tử đó tưởng là Kính đàn an trú Lục Tự Đại Minh trong đó. Người hành giả ngay đây hơi thở nhỏ nhiệm bằng sự cảm nghĩ. Sự cảm nghĩ này liên tục, liên tục này là “ hành” – Hạnh nguyệt ( hạnh tròn đầy) tất là chi tiết niệm hơi thở dấu ấn thực hiện hơi thở đang hòa điệu thành một với trạng thái tâm thức tại đây. Cho nên người hành giả chỉ cái biết và hạt hạ nguyên tử ngay đấy. Hạt hạ nguyên tử này ngay trong giờ phút này được an trú Om Ma Ni Pad Me Hum ở đoạn văn trên tôi đã nói người hành giả khi đạt được hình ảnh tâm thức này là Tứ thiền.

Xin nói thêm nơi đây người hành giả phải thực hiện thiền hơi thở ngay chỗ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền liên tục một khoảng thời gian ngắn để ngay đó bắt gặp và sau này sống với hạt hạ nguyên tử này. Vì ngay đây chỉ có sống với hạt đó, có một năng lực trí tuệ ngay nơi đây ngay chặng này. Bạn nếu đi về Mật tông thì chọn quán tưởng linh phù, pháp ấn. Mật chú an trú, an bố mật ngôn mật ngữ trên hạt hạ nguyên tử đó. Khi ban bố hãy tưởng hạt đó là hình tròn Kính đàn ( Đó chúng ta sẽ đi vào một phần của mật tông) còn ngay đây quí vị đi về Tịnh độ tông thì hãy an trí gắn Nam mô A Mi Đà Phật – nam mô A Mi Di Đà Phật hoặc một hồng danh nào của chư Phật, Bồ tát hay hoặc ngay nơi đây là hành giả của Thiền tông bạn hãy lấy hạt hạ nguyên tử đó chuyển biến, biến chuyển thành nhiều hạt, nhiều màu nhiều ánh sáng rồi đưa những hạt đó vào cơ thể của mình. Khi hành giả tu pháp thiền quán này thì hãy lập lại quán tưởng cơ thể của mình. Khi tưởng sự soi chuyển hít thở hơi thở nhẹ đưa hạt đó từ đầu xuống chân rồi từ chân đến thân thể bụng ngực. Rồi đưa những hạt đó vào lục phủ ngũ tạng đưa vào máu huyết đang lưu chuyển, đưa vào nhịp tim vào hơi thở, đưa vào xương gân, cốt tủy tóc mắt, tai mũi lưỡi để thay đổi những hạt phân nguyên tử đang có đang ngự trị tại vị trí đó. Thí dụ như đầu ta đang đau bên phải ngay thái dương. Nếu thời ta thiền quán theo pháp này liên tục ta sẽ thấy vùng đau đó nếu nóng đau ta sẽ thấy những hạt vùng đó đen xanh đỏ, thì liền ngay giờ phút đó ta tưởng tượng đưa những hạt sáng tu tập của mình trong thiền định quán tưởng vừa qua vào ngay chỗ đó. Tức thì điểm đau đó bớt và hết. Khi chúng ta là thầy thuốc hãy lấy pháp môn đó cứu độ chúng sinh. Khi tôi làm thầy thuốc tôi là y sĩ chuyên ngành đông y thường dùng phương pháp này trị lành rất nhiều bệnh nhân. Đưa hạt đó vào bằng sự quán tưởng tâm âm lực A Di Đà Phật hay Úm Lam hay Mật chú nào vẫn trị lành được bệnh nhân, giúp chúng sanh bớt đau khổ. Cho nên tôi hay khuyên mọi người đừng chấp chặt vào tông phái nào. Tông quyền qui định nào, đừng bị ràng buộc vào giáo lý nào. Hãy thực sự thực hiện khách quan giáo lý trung đạo để có đầy đủ sự giải thoát tự do tự tại thị hiện từ bi tâm của chư Phật mà cứu độ chúng sanh. Trong suốt thời gian làm thấy thuốc dùng năng lực mật chú, mật tông, năng lực trí tuệ Thiền định năng lực tha lực A Mi Đà Phật giúp ích rất nhiều bệnh nhân bớt bệnh, hết bệnh.
Qua những năng lực đó tôi dạy người ta ăn uống tập luyện sống vui vẻ, sự an lạc hạnh phúc nằm tại nơi đây. Thế gian này người ta cho là đau khổ, nó đau khổ vô minh do chúng ta vô minh bạc nhược không tỉnh thức, không dám nhìn vào thật tại của tâm thức của mình. Phải thực tỉnh thức, sự tỉnh thức được đó đều có phần lớn của sự hít thở, ăn uống, nhẹ nhàng. Hãy bình tĩnh khi gặp cơn giận, giận nó làm cho hơi thở không điều hòa, nhịp tim loạn động hơi thở dài ngắn hổn hển. Hãy bình tĩnh nhẹ nhàng điều tức hơi thở, thở vào hít ra biết đang thở vào hít ra hơi thở ngắn dài biết rõ thở như vậy gọi là thở theo thiền quán hơi thở có ý thức. Chữ Thiền ngay đây là sự tỉnh thức bình tâm quán sát hơi thở đừng nghĩ thiền có những diệu lý cao siêu hơn. Phật pháp không nhất định tùy thuộc vào cơ duyên. Khi có cái này thì sẽ có cái kia tỉnh tỉnh lặng lặng. Ngay đây để hiểu niệm giận sự giận đến do nhiều duyên kết hợp thành niệm giận, do buồn vui không thuận. Từ trước hiện tại do có ta chấp có ta thật. Chấp có người thật do chấp thọ giả, chấp buồn tủi khi nghe lời chửi mắng của người tai không biết chứ, lời chửi đó ta bình thản ngay nơi đó thì tiếng chửi âm thanh cùng sự giận đó trở về với người đang chửi đó. Hãy hành bài tập nhỏ này đi. Hẹn gặp lại quí bạn trong nhân kỳ sau nói mãi mãi mà chưa hết thiền quán hơi thở mật chú. Cứ nói mãi như vậy đi cũng vui chứ.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 18/08/2020 lúc 09:06:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 19-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 19-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 19-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 19-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 19-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 20-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 22-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 19/08/2020 lúc 11:42:31(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 365 lần trong 51 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm.....
thanks 12 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Thuong76 trên 19-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 19-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 20-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#3 Đã gửi : 19/08/2020 lúc 05:35:07(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn: 236 lần trong 35 bài viết
Đạo pháp trong Thầy luôn tưới mát sự an lành trí huệ cho người hành giả , bao nhiêu ruột gan của Thầy đang thể hiện chân thực trong từng ngôn ngữ lời pháp , lý tưởng sâu nhiệm đó làm con nhớ đến Đức Phật , chúng con không đủ phước được sinh ra trong thời Đức Phật tại thế để được thọ kiến ngày ngày nghe Phật thuyết pháp . Nhưng nhân duyên phước báu vô cùng lớn khi chúng con ngày ngày đều được nghe Thầy thuyết giảng pháp Phật . Thầy đang sống một cuộc sống trọn vẹn trong giáp pháp của Đức Phật , Thầy đang sống thật và thị hiện một cuộc sống tự nhiên như sự sống của hằng hà sa số các vị Phật trước đây các Ngài đã từng thị hiện tại thế gian này vì tình thương sót chúng sinh mê lầm vô minh mà có Phật Tuệ giác trên đời .
“ Cuộc sống còn vô minh không tỉnh thức là do sự bạc nhược” . “ Hãy sống thật chân thật “ Một lời dạy hết sức bình dị đầy tình thương trí huệ ở trong đó cũng đủ làm con trăn trở ! Mình sống chưa chân thật ? Mình chưa thật sự thức tỉnh ? Những cái áo đang bao bọc tâm thức là ái luyến , si mê , nóng giận Nếu như không có thở thiền quán mật chú thì làm sao tỉnh giác được ? Làm sao để xuyên suốt trong chánh niệm chánh định chánh tinh tấn ? Tất cả những suy nghĩ trong tâm nổi lên đó đều cùng quay về với Thiền quán Mật Chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Pamde Hum . Úm Lam . Úm Xỉ Lâm . Nghe lời Thầy dạy trở về với điều ban sơ nhất là hiện tại của mình để thực niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Pamde Hum
thanks 12 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Thuong76 trên 19-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 19-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 20-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 19/08/2020 lúc 09:08:30(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 657 lần
Được cảm ơn: 3110 lần trong 779 bài viết
Khi Thầy nói đến hạt hạ nguyên tử ánh sáng, hạt sáng kia nhỏ nhiệm...Tôi dù chưa thường hằng thuần thục trong sự quán tưởng này nhưng đã có những trải nghiệm về hạt sáng này trong thiền quán hơi thở, cùng thiền quán Tứ niệm xứ quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Ngày đó khi ở trường thiền Myanmar rồi sau này khi quay trở lại cuộc sống cư sĩ tại gia có những lúc tôi thực hành pháp thấy hạt sáng đó như thầy nói " Thâu nhiếp" thân mình chỉ còn là hạt sáng bắt đầu từ đầu chóp cánh mũi. Cảm giác thọ cảm lúc đó là hư không rộng lớn vài cái biết hạt sáng chỉ còn là hạt sáng ngay đó chính là thân mình, nhưng nó bao trùm rộng khắp, cái thọ cảm đó nó đưa tâm thức người hành giả trở về trạng thái an định, tỉnh thức, thoải mái. Thật sự cái Hỉ lạc ngay đó làm cho hành giả vui, rất vui. Vì lý thiền thực hành chưa vững nên rất nhanh chóng cái thấy biết hạt sáng ngay đó bị tan biến bới cái chấp dính tướng hạt sáng ngay đó. Tâm định chưa thuần thục nên những hiện tượng thô tế này cứ chồi sụt, chồi sụt vấp ngã liên tục.
Rồi như những vụ nổ. Tôi nhớ có lần đang ngồi thiền tôi thấy rõ một nguồn lực rất mạnh mang ánh sáng như chớp dội vào thân tôi kiểu như sét đánh. Trong tích tắc sát na đó tôi thấy thân tâm tôi chấn động nổ bung ra cái thấy biết ngay đó thấy rõ thân mình nổ ra thịt xương là những mảnh vụn li ti bắn tung tóe. Tôi hoảng sợ diễn biến trong tâm thức là chỉ thấy hư không màu tối, thôi chết rồi mình bị nổ tung chết rồi, mất cái thân này rồi. Nhưng ngay lúc đó cái ý, cái biết nhắc tôi trì chú. Nhưng tâm thức lúc đó cứng đờ nặng như tảng núi đè nặng không thể nhớ nghĩ hết được câu chú lộn xộn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện câu thần chú để nơi tâm thức ngay đó. Biến thứ nhất chưa tròn thiếu, biến thứ hai có phần thuận hơn, biến thứ 3 đầy đủ hơn, biến thứ 4 thuần thục lại, biến thứ 5 tôi thấy tâm thức nhẹ nhàng thoải mái hơn biến thứ 6 tôi xuất thiền mở mắt...Đó là những trạng thái kinh nghiệm trải nghiệm tâm thức khi thực hành thực hiện những phép thiền quán, những phương pháp mà Thầy chia sẻ chỉ dạy. Không phải dễ dàng ngày một ngày hai mà thực hiện thuần thục được mà phải rất kiên nhẫn, nhẫn nại nhẫn nại qua nhiều lần vấp ngã cùng sự tinh tấn, mới có những trải nghiệm kinh nghiệm quí báu đó...từ sự thật hành thực hiện pháp bảo đó qua mỗi lần đó ngay chính tâm người hành giả sẽ tự chứng minh được lời Đức Phật nói, lời Thầy nói không ngoa về năng lực vi diệu của chân ngôn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Năng lực giáo lý đó sẽ thật sự đưa người hành giả thoát khỏi luân hồi sinh từ, đưa người hành giả trực ngộ đời sống chân thật thường hằng của Đức Phật nó thật đúng như là. Từ đó sâu trong tâm thức kia nghiệp thức được gia tăng huân tập thêm nghiệp lực về lòng kính tin trọn vẹn với Đức Phật, với Đức Thầy.

Thầy luôn luôn chia sẻ những kinh nghiệm xương máu quí báu. Những pháp bảo này thấm từng giọt mồ hôi, giấc ngủ, thấm những giọt máu đào dòng tư tượng vượt thoát...Tất cả những điều vi diệu này sẽ là những pháp bảo quí báu cho tất cả hàng hậu thế.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM - OM MA NI PAD ME HUM

Sửa bởi người viết 19/08/2020 lúc 09:11:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 11 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 19-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 20-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 20-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 21-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#5 Đã gửi : 21/08/2020 lúc 03:55:30(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 23 bài viết
“Khi hạt sáng này ngưng đọng tức năng lực của vũ trụ tâm thức đã kết hợp lại. Đây là nguyên nhân cơ bản sanh ra những hạt xá lợi của những tu sĩ hành giả đạt đạo ( Đạt đạo ở đây có rất nhiều sự sai biệt khác nhau của từng hành giả tu sĩ, tùy theo công đức trí tuệ năng lực của hành giả đó mà đạt thành theo mức độ tu chứng)” . Khi Thầy giải thích hiện tượng sinh ra xá lợi của những tu sĩ hành giả đạt đạo làm cho đệ tử mới vỡ lẽ ra nhiều điều hơn. Vì thực tế cũng chỉ hiểu một phần nào đó do những ai đó nói đó là thể hiện của sự chứng đạo chứ chưa hoặc ít ai chỉ được cặn kẽ căn nguyên sinh ra xá lợi nhé Thầy. Một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và khoa học rõ ràng. Thực tế là sự kết tinh hội tụ những tinh tuý năng lực chuyển động sự thông tinh thần sự hoà hợp của thể tâm sự chủ động của nguồn năng lượng vũ trụ hai là một, một hai không tách. Sự kết hợp này tạo ra những vòng xoay cực nhanh của sự sống các hạt hạ nguyên tử ánh sáng cấu tạo hình thành nên quốc độ sự sống của thân tâm. Sự kết tinh tinh tuý của tư tưởng điện năng này đã hình thành nên Xá Lợi nơi các bậc thiện thủ. Một đi chứng minh chứng năng lực vô biên bất khả tư nghì không nghĩ bàn được, điều này chỉ có trí tuệ thông linh thần minh thông tuệ đệ tử của Đức Phật mới có cái nhìn toàn vẹn và xác chứng rõ ràng như vậy.

Ơn Thầy về những cái nhìn tư tưởng toàn vẹn năng lực vi diệu của Đức Phật. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 8 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
chuctinh trên 21-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#6 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 02:55:18(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 56 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum
thanks 3 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#7 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 11:56:31(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 532 lần
Được cảm ơn: 253 lần trong 80 bài viết
Với lòng tín tin kiên cố từ Thầy sự truyền lửa năng lực này chúng đệ tử thật tín tin rằng Đức Phật Ngài là Đấng Toàn Năng. Cái toàn năng ấy của Ngài chính là thật chỉ cho chúng sinh thấy ai cũng là đấng toàn năng, sáng tạo chính mình, ai cũng là Phật. Chứ không phải như những tôn giáo khác là sự ban bố, sáng tạo ra mọi điều.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 3 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Minh Phuong  
#8 Đã gửi : 30/08/2020 lúc 11:08:29(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 5 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 2 người cảm ơn Minh Phuong cho bài viết.
Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.