Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 01/10/2020 lúc 09:50:32(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3081 lần trong 427 bài viết
MỘT NGÀY CỦA SỰ KHÔNG ĐẾN
( Quán chữ BỘ LÂM)


Trong pháp tu Thiền quán mật chú Chuẩn Đề người hành giả khi hành niệm niệm trì quán tưởng thường thêm vào ở sau câu thần chú Chuẩn Đề là mật chú tâm chú của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Tức là đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. “BỘ LÂM”. Chữ “ BỘ LÂM” là Nhất tự Đà La Ni. Đức Bổn Sư nói câu mật chú Nhất tự Đà la ni này ở cõi trời. Ngài nói cho Chư Thiên nghe.
Mật chú này còn có tên gọi nữa là Mạt pháp Nhất tự Đà la ni . Mật chú Chuẩn Đề rất có công năng, năng lực trí tuệ công đức phước báu trừ dữ, ác báo có đầy đủ sự an lành trong mật chú này. Mật chú Chuẩn đề là Phật Bộ. Thần chú này có đủ công năng giúp gia hộ chỉ bày đầy đủ tha lực giúp cho hành giả mau tiến đến đạo giải thoát. Đức Phật bảo rằng mật chú này người còn sống trong đời sống ngũ dục đều được thành tựu pháp bảo giải thoát. Khi người đó, hành giả đó kính tin chuyên cần một mực hướng tâm theo mật chú mà gia trì đọc tụng chuyên cần. Như vậy mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm rất thích hợp cho hoàn cảnh sống trí tuệ, công đức, đức hạnh của một hành giả trong thời kỳ này.

Để thêm phần năng lực và cũng có lòng tin cùng giúp đỡ người hành giả mau đạt pháp, mau giải thoát, mau tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tật bệnh đói nghèo cùng tất cả các tai nạn chướng duyên thì hai công năng mật chú này đầy đủ uy đức, đầy đủ uy lực để làm được những điều đó. Vì Nhất tự Đà la ni “ Mạt pháp Nhất tự Đà la ni” có công năng tiêu trừ những trù yếm ma mị, thư phù giúp cho người thoát được những khổ đau do nghèo đói khổ ách, đói rét, tiêu trừ đi tật bệnh. Cho nên hai mật chú này hòa hợp với nhau sẽ tạo ra một công năng không thể nghĩ bàn được. Qua hai công năng trên của hai mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm chúng ta sẽ thấy trước mắt, mặt của mình sự suy tư của mình trong cái biết. Cái biết này được thể hiện qua 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó được đúc kết thành những công năng, công đức linh nghiệm hiện hữu mà qua 3 đời rất nhiều vị Phật, Bồ tát, chư Thiên, chư Thần cùng thiện tri thức hay những hành giả đang theo học và đã đạt kết quả chứng ngộ đã để lại trong những rất nhiều sự kiện lịch sử của tôn giáo, đã đem lại rất nhiểu lợi ích cho chúng sinh.

Trong pháo tu như thế quí vị đã thấy rõ ràng với tâm khách quan của mình, thấy sự tu học cùng kết quả không thể nghĩ bàn được. Nhưng ở pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề này luôn luôn sẽ kết hợp với mật chú tâm chú khác nữa. Như ở đây ngay pháp tu này tôi thường trì niệm tu trì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. “BỘ LÂM”. Tôi thường tu học một thần chú nữa là tâm chú của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm chú của Đức A Di Đà hay nói là tâm chú của 10 phương 3 đời chư Phật đó là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn – Om Ma Ni Pad Me Hum. Tôi thường đọc như vậy: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Trong hành trì đọc tụng tôi đã đọc như vậy. Năng lực công năng trí tuệ của Mật chú đối với tôi như một sự sống vì tất cả âm thanh, hình ảnh, cảm thọ biết mật chú đó xa gần, lớn nhỏ, trong sạch. Tất cả những gì bình thường trong cuộc sống tôi đến với tôi và đi với tôi chỉ vỏn vẹn là mật chú không gì khác hơn. Cho nên ngay công năng trí tuệ công đức tôi thể hiện lên trong pháp tu của những năng lực công đức thể hiện trong hành trang thân, cùng tâm tôi nó không sai khác với tâm ấy và ngay cuộc sống thường hằng, thường trụ vô thường có ngã cùng không ngã đối với tôi không có điều phân biệt chúng ngay đó. Tôi vui, tôi buồn, tôi làm việc cùng không làm việc cũng chỉ như vậy thôi. Khi chúng ta không làm việc không suy nghĩ, cứ nghĩ đó không có gì, nhưng nó có cả một trời một vũ trụ trong đó. Khi chúng ta tu trì nên quán tu hơi thở, thọ cảm, sắc tâm pháp của mình trở về với một hạt hạ nguyên tử. Chủng nghiệp trong hạt đó có vạn pháp vạn niệm, ý niệm tâm thức sắc, thọ, tưởng, hành, thức ngũ ấm tàng chứa trong đó có vô số vạn kiếp không thể nghĩ bàn được. Những chủng tử này chúng ta nói nó có trong không gian không? Có trong dải ngân hà thiên hà, có trong những đáy đại dương sâu thẳm không? Có trong những đóng băng của Nam cực, Bắc cực không? và chúng có trong những tế bào, trong đốt xương tủy, trong những vi thể của những hạt thần kinh trong não trong thân thể không? Chúng có hết như vậy. Những điều đó để chứng minh chúng ta hãy tỉnh giác nhìn ngắm suy tư cảm thọ hành nghiệp chuỗi nghiệp của nó bằng một cái biết, cái nhìn trung thực khách quan thì chúng ta sẽ thấy chúng thật rõ ràng. Hạt nguyên tử, hạ nguyên tử cùng những nguyên tố, nguyên sinh ….và cùng những hạt mà nhà khoa học giới khoa học hiện nay chưa biết đến. Nếu chúng ta bảo rằng những hạt nguyên tử hay những hạt tinh chất siêu việt, siêu năng hơn những hạt chúng ta đang tìm thấy là không có thì đó là chúng ta đang phủ nhận những điều chân thật chính ngay tâm mình, không chân thật đối với vạn sự vạn vật, vạn niệm với tất cả chúng sinh muôn lối. Vì không có những hạt vi tế siêu việt đó thì không có ánh sáng bóng đêm âm thanh, cùng không âm thanh, không hình thành khối lượng lớn nhỏ, xa gần, biết, không biết, y như vậy, khác đồng chẳng đồng, không có những tiếng nổ trong vũ trụ, không có sự đến lui đi lại của bụi trần cát sa. Vì tất cả những thứ trên và nhiều nhiều hơn nữa.Nếu không có điện năng ánh sáng không có hư không yên tĩnh động dụng xoay chuyển biến thể hiện và ẩn tàng … thì chúng không được hình thành trên bề mặt thô của hai chữ “ Danh Sắc”. Chúng ta hãy phủ nhận nó đó bằng những phương tiện vật chất tâm thức, bằng những hiện trạng khác nếu có. Hãy phủ nhận Danh Sắc đó đi, không thể nào phủ nhận điều đó được. Ngay nơi đây Đức Phật chia ra Ngài bảo rằng. Sắc gồm hư không hình sắc vật thể tướng trạng….rất nhiều nữa mà nó đều có hình tướng cho ta biết và không biết….tạm gọi đó là Sắc và ngay nơi sự quan sát biết đó trải qua từ hiện trạng hình danh sắc tướng nó đã để lại những gì cho ta đang có đang biết đó. Mặc dù nó để lại rất rõ rằng nhưng chúng ta không biết được rõ ràng được vì chúng hoàn toàn duyên hợp trên hình danh sắc tướng hay sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên ta không biết được. Vì chúng là duyên hợp không biết được đó cũng vì ta ta đang cho là biết đấy cho rằng đang hiện hữu đấy cùng đều là “ giả” cái giả này là Đức Phật nói do chúng hợp với nhau rồi đến lúc nào tan rã, tan rã rồi hợp không có gì là nhất định nên tạm gọi là giả hợp. Sự giả hợp đó nên chúng ta thấy những tiếng nổ trong không gian những hố đen thu hút cuộn vạn vật điện năng, năng lực sắc, thọ, tưởng, hành, thức vào thành những hố đen xa xa ta thấy và với chủng nghiệp năng động kiếp số của hình danh sắc tướng đó tạo thành do chúng tự đặt thành hố đen hay do người đặt thành hố đen “ Danh Sắc” hố đen đó được hình thành và hết kiếp số của chúng, nó sẽ nổ những tiếng nổ trong vũ trụ rồi một sự giả hợp khác gom góp bụi đá ánh sáng, bóng đêm, điện năng, nóng nhiệt lạnh ấm, ảm đạm trong sáng theo duyên, có chủng nghiệp với nhau hít với nhau tạo thành sao Hỏa, Kim, Mộc Thổ hay vô lượng vì sao thọ thành thiên hà vũ trụ. Nếu chúng ta phủ nhận, phủ nhận được những điều đó không? Không được và nếu chúng ta nói những tiếng nổ do duyên hợp và do tan rã của những dòng điện, bụi năng, ánh sáng, bóng tối và chúng ta mạnh dạn nói rằng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức phủ nhận được những cái này không? Vì nếu phủ nhận được xóa nhòa nó đi thì trong văn tự ngữ ngôn, âm thanh sắc, tưởng, cảm thọ, tưởng và những chủng nghiệp hành nghiệp nóng lạnh …..ta không biết được cho nên ta là vũ trụ, vũ trụ là ta nó không có sự biến mất và chết đi, không có sanh và diệt. Chỉ có những sự chuyển biến thể hiện cùng ẩn tàng. Khi chết tắt hơi thở cuối cùng ta gọi là chết. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì cũng không hay gì mấy, sống như vậy cũng không hay. Hãy chân thật hơn vì khi chúng ta đang nói chuyện hơi chúng ta bay ra có oxy, cacbon, thán khí cùng vô số khí cùng vô số nguyên tố, nguyên tử, phân tử….chúng bay ra vào trong phổi, mũi người đối diện. Một số bay vào hư không, một số khối lượng trên bay lên trời cao vào những đám mây, mây do sức nóng của mặt trời, cùng có sức nóng năng nhiệt nguyên tử nguyên tố trong thân trong, trong những ngày tháng qua, trong những kiếp số quá khứ chúng va chạm ma sát nóng , lạnh tan rã ra. Sự tan rã đó cũng do những nguyên tử năng, điện năng tạo thành năng lực điện lực, điện tử thành lửa thành nhiệt năng gây ra tiếp di chấn toàn bộ trên không gian bề mặt đó tạo thành những đám mưa ( những sự kiện này quí bạn biết rất rõ. Nhưng ngay đây tôi chỉ nói trên bề mặt tâm thức xuyên qua giáo lý của Đức Phật, chứ không phải một loại lý luận nhằm mục đích chuyên sâu trong lãnh vực khoa học. Mong quí bạn thông cảm cho). Như vậy mưa rớt xuống rừng cây, cây lớn nhỏ, cỏ hoa đất cát đều thấm nhuần một phần thân của mình và chúng rớt xuống nơi ao hồ biển cả, con cá lớn nhỏ, chim chóc uống nước cũng có một phần thân ta, còn rất nhiều quí bạn trong thiền quán hãy quán sát chân thật những điều đó để có những Tuệ Minh Sát phát khởi giúp chúng ta tu học. Ở ngay những lãnh vực này tôi chỉ khuyên quí bạn hãy đặt tâm hạnh trí tuệ của mình ngay chỗ sự an lành an lạc đừng đặt nặng chấp giữ bảo rằng đây là giáo pháp giáo lý của Nguyên Thủy, của Đại Thừa của Mật tông, của Tịnh Độ mà hãy đón nhận giáo pháp của Đức Phật, qua Chư Phật vị cha già nhân từ hoan hỉ, từ bi. Gia sản trí tuệ của Ngài để lại vượt khắp tất cả thời gian, không gian, thiện ác, Phàm Thánh….niết bàn và sự đau khổ. Ở chỗ nào cũng có Ngài ( Vì là pháp thân) ở nơi nào cũng có quốc độ trí tuệ công đức của Ngài vì là “ Báo Thân Phật” và ở khắp vạn pháp buồn vui hỉ nộ ái ố, niết bàn, thiện ác phàm thánh.Cho nên tôi đưa ra những vạn pháp, vạn tượng, vạn niệm như trên và hỏi có ai phủ nhận điều đó được không? Không được bao giờ. Nếu ai được điều đó hãy đem đến trình cho Đức Phật đi, trình được như vậy để được cái gì? Chỉ được có sự ngã chấp pháp chấp và ngay nơi đó có chúng sinh có thọ giả …..hãy an ổn ngay tự mình để có một đời, một cuộc sống chân thật….Đó những cái cảm xúc cảm thọ đó, những cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong tâm tôi chúng thể hiện và lắng đọng bế tàng để ra hàng loạt những cái biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tôi đang viết và sắp viết. Ngay tôi không có sự phân biệt sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì những sự duyên hợp những cơ duyên, những sự tan rã hình thành của bế tàng những người bạn, những người em, những người cha mẹ, ông bà tôi mang những chủng tử trong tôi, tôi và họ và những chủng tử đó đang tung tăng nhảy múa hát những điệu năng lực điện năng trí tuệ cùng không trí tuệ trong ngay cuộc sống của chúng tôi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.

Những quan sát thể hiện pháp tu trong thiền quán mật chú chuẩn đề tôi thể hiện trên sự sống của những hạt chủng tử, những hạt hạ nguyên tử đang trong sự sống xoay ma sát phóng quang, phóng điện năng trong tôi và vũ trụ vật chất trong sự ẩn tàng vạn sự vạn vật vạn tượng năng lực đó cũng ngay nơi sự sống vũ trụ tâm thức của tôi, tuy hai loại vũ trụ khi thực hiện chỉ là một. Vì chúng tôi chưa từng biết nhau, vì chưa một lần khác nhau một loại năng lực, một loại sự sống cùng một trí tuệ năng lực trong đời sống chân thật này tôi đã sống trong chân thật của mật chú năng lực trí tuệ mật chú chuẩn đề, năng lực của mật chú BỘ LÂM là tâm chú của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đôi khi chỉ thấy trên văn tự ngữ ngôn kinh điển, nhưng ngay đây trong phép tu trong sự tu học xuyên suốt, xuyên qua các pháp môn tôi đã có những sự sống như vậy, một sự sống của cái biết những điều chân thật đến nơi tự tánh, tự tâm của mình, những sự đến rồi đi của những chủng tử. Nói chủng tử tất là do tâm thức của tôi cảm nhận những tâm niệm những tâm thức lăng xăng lộn xộn điên đảo vọng tưởng mới ban đầu tôi thấy cũng cảm cảm thấy như vậy. Nhưng qua một thời gian trong sự sống điên đảo vọng tưởng lăng xăng đó tôi, lại ngay nơi từng khởi niệm. Ngay nơi từng chứng biết cảm nhận đó chúng chỉ là tôi, tôi và chúng rồi tất cả cũng như vậy và tôi cũng như vậy và cuộc sống cứ chân thật như vậy cho đến có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tôi cũng không biết cảm nhận chúng có cái gì trong đó mang sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tôi chỉ như như, như vậy mỉm cười. Cũng như khóc đau cũng như thú đau và chúng trải qua thể hiện qua như một chuỗi ánh sáng trăng sáng gió đông, mặt trời lặn chỉ đề lại nơi ấy ngọn núi chót vót lạnh lẽo trơn trợt tủm, mất tiêu. Có một nụ cười đâu đó bần bật, bần bật tiếng gì trong ấy. BỘ LÂM, BỘ LÂM, BỘ LÂM. Nó là như thế, một buổi chiều hay tôi trong ngày hay đêm ánh chớp ánh sáng đi trong lưng ngay xương sống tôi lạnh toát. Ánh sáng như thế đi trong không gian tâm thức đó, ngài Văn Thù đó, Ngài đang ở trong cung trí tuệ của chư Phật năng lực vi diệu trí tuệ của Mật chú BỘ LÂM đơn giản nhưng có thật. Khi tôi biết nó trong thời gian quán niệm cửu tự đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, BỘ LÂM, BỘ LÂM, BỘ LÂM. Bạn cứ đọc mãi đi khi đến một ngày nào đó mỏi mồm miệng đọc không nổi nữa khi đó tâm tưởng cứ tưởng mãi một ngày nào đó không đọc nó vẫn đâu đây vang lên một ngày nào đó, một hơi thở một cảm xúc ngứa cười, gió lay động cá ngoài sống đớp nước BỘ LÂM, BỘ LÂM, BỘ LÂM, BỘ LÂM nơi ấy ai đọc. Buồn quá không ai chịu trách nhiệm. Ngay đó tôi ngủ như vậy. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. BỘ LÂM – Om Ma Ni Pad Me Hum


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 01-10-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 01-10-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 02-10-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 02-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-10-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 02-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 03-10-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 18-10-2020(UTC) ngày, haimat trên 17-06-2021(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 01/10/2020 lúc 10:18:46(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 274 lần trong 83 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Điên đảo vọng tưởng cũng là đệ nhất nghĩa, nhờ âm lực âm sắc lực giúp người hành giả tỉnh giác trở về sự quán tưởng tỉnh giác đưa những hạt xoay chuyển ma sát đưa hành biết đi đến trở lại để tỉnh giác. Thật vi diệu ngôn ngữ câu cú văn tự của Thầy luôn là sự rung chấn nơi tâm thức ấy của đệ tử.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm, Bộ Lâm, Bộ Lâm, Bộ Lâm.....
thanks 4 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
chuctinh trên 02-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-10-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 02-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 03-10-2020(UTC) ngày
haiha232  
#3 Đã gửi : 02/10/2020 lúc 09:11:27(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 4 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 02-10-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-10-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 02-10-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 03-10-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#4 Đã gửi : 03/10/2020 lúc 08:32:04(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 175 lần trong 30 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.!!!.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.