Thông báo

Icon
Error

3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#41 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết

PHẨM 49
Chánh văn:

Viên Đốn Giáo Vật Nhân Tình,
Hữu Nghị Bất Quyết Trực Tu Tranh,
Bất Thị Sơn Tăng Sinh Nhân Ngã,
Tu Hành Khủng Lạc Đoạn Thường Khanh.


Dịch Nghĩa:

Giáo Viên Đốn, Vượt Nhân Tình,
Có Nghi Chẳng Quyết Mới Cần Tranh,
Nào Phải Sơn Tăng Thích Nhân Ngã,
Đoạn Thường E Bớt Kiếp Tu Hành.Trong chương này đức Huyền Giác nhắc đến cho chúng ta nhớ rằng. Giáo viên đốn giáo vượt khỏi nhân tình. Nó không có nằm thiên lệch ở bên nào cả, có và không. Khi người hành giả được khai thị, thì ngay nơi đó ngộ được thì ngộ, không thì không chứ không để tình thức xen vào suy tư đắn đo.

Trong sự tu học nó không có tranh cãi hơn thua, nhưng vì cho nó sáng tỏ một chân lý, đôi khi người Thầy đó cũng phải biện lý để chỉ cái chân thật. Vì người Thầy đó bao giờ cũng sống trên tinh thần trung đạo, mà đã trung đạo rồi thì khong vì người đó quen hay lạ, mà bỏ qua sự khai thị. Người đó quen thân cận, nhưng vì không nhận được sự chân thật của chân lý, thì người thầy đó cũng phải biện minh chân thật để chỉ dạy. Ngay nơi nó khác chỗ của người chấp ngã, chấp pháp chưa chứng ngộ mà tranh cãi. Cho nên đức Huyền Giác bảo rằng:

Nào Phải Sơn Tăng Thích Nhân Ngã,
Đoạn Thường E Bớt Kiếp Tu Hành.


Đoạn trường là những kiếp chấp. Từ hai kiến chấp này, mà nó sanh ra tất cả các kiến chấp khác. Đoạn là chấp mất hết. Thường là chấp còn mãi. Đây thường gọi là đoạn kiến, thường kiến, có và không. Giáo pháp Đại thừa không nghiêng ở có và không.

Ngay nơi đây người hành giả Mật tông được khai thị là: Hãy bỏ xuống hết niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, để nghe rõ, hiểu biết rõ từng âm thanh thần chú đó. Để từ từ tan vào cái tự tánh thanh tịnh.

Cái nghe rõ hiểu biết rõ đó không hình tướng. Ở niệm nào cũng có nó cả. Hãy lấy nó ôm trọn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm để “ Như vậy”. Như thị ngã văn đắc thọ trì.


PHẨM 50Chánh văn:


Phi Bất Phi, Thị Bất Thị,
Sai Chi Hào Ly Thất Thiên Lý
Thị Tắc Long Nữ Đốn Thành Phật
Phi Tắc Thiện Tinh Sinh Hẫm Truỵ.


Dịch:

Quấy Chẳng Quấy, Phải Chẳng Phải,
Sai Đó Mãi Mây Ngàn Dặm Trái,
Phải Đo Long Nữ Thành Phật Ngay,
Quầy Đó Thiện Tinh Đoạ Liền Đấy.Ở ngay đây ngài Huyền Giác nhắc chúng ta tu học, phải hết sức cẩn thận. Vì chỉ một chút sai thì nó đoạ lạc muôn đời muôn kiếp. Đôi khi học ở giáo lý chúng ta chấp ngay chỗ nghĩa lý của nó, lấy ngay đo chấp chặc vào đó. Càng chấp vào chúng ta càng nặng nhọc, càng bị ràng buộc. Chúng ta có biết đâu, đôi khi những nghĩa lý đó Thầy tổ nói ra để mượn dẫn dụ chỉ cái chân, cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Chứ thật tế ngay đó cũng chưa đạtt hành cứu cánh của nó. Vì tất cả những pháp thể hiện ra trong tâm ta đều do tàng thức lưu trữ nhiều đời, nhiều kiếp. Gọi là căn. Khi sắc trần thể hiện lên, nó liền lấy những âm thanh sắc tướng thọ cảm, cái biết phân biệt nó liền tự thể hiện lên. Nếu ngay đây chúng ta không tỉnh giác liền chấp theo cái ý niệm đó, thì muôn pháp sanh. Tất cả những hình ảnh, âm thanh sắc tướng trong căn, cũng chỉ là cái bóng sắc trần thôi. Và những sắc trần bên ngoài cũng là bóng dánh của 6 trần vọng tưởng mà thành. Ở ngay đây, khi chúng ta đi sâu vào tâm pháp, nhìn thấy căn, trần kia cũng là vọng tưởng. Thì ngay nơi đó bên trong đừng động, coi như một người nhân chứng nhìn thấy bóng sắc trần đó nó lên, nó đến nó đi đều biết không vướng mắc nó. Thật sự như một nhân chứng nơi đó. Sắc trần bên ngoài do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chạm đến chúng ta cũng thành một nhân chứng thôi, không nắm, không bỏ. chỉ là một nhân chứng như như bất động. Chúng ta đừng bao giờ đem những lý lẽ phá chấp, chấp, lấy bỏ gì cả đừng đem những lý pháp của ai đó nói giảng thuyết cho mình nghe. Vì những lý đó cũng do của những người khác tạo thành rồi tàng thức huân tập vào. Nó huân tập vào trong tạng thức, chứa nhóm nơi đó. Khi có duyên trần cảnh đến nó liền tự phân biệt đạo diễn trong tâm rồi thể hiện ra ý niệm, lời nói - ý niệm, lời nói đều là sản phẩm vọng tưởng do trong căn tạng tự phân biệt đạo diễn mà hình thành. Người tu theo Mật chú Chuẩn Đề lấy chín chữ thần chú làm sự tu, gạt bỏ mọi vọng niệm. Ngay nói đó coi như mình dốt nát, không cần phải biết, phải hiểu thêm vấn đề nào nữa. Vì sự hiểu biết thêm cũng đều từ vọng tưởng phân biệt mà hình thành. Ngay nơi đó cứ niệm Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Ý niệm biết theo từng âm chữ. Cái biết đó không vướng bận, phân biệt nó, chỉ biết từng âm, từng chữ chú Chuẩn Đề thôi. Chúng ta cứ hành trì như thế đừng thêm đừng bớt một pháp nào cả. Có như vậy thì một ngày nào đó tâm ta sẽ thanh thản nhẹ nhàng. Vì trong tất cả pháp đều thể hiện lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì người chuyên trì niệm như vậy thì ý căn nó sẽ tự huân tập chín chữ kia, mà nó đã tự huân tập thì khi duyên trần đến ý căn kia nó cũng đã tự phân biệt đưa ra Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong từng pháp, trong từng ý niệm. Huân tập càng ngày càng sâu nhiệm cho đến trong chiêm bao, mộng tưởng căn đó cũng thể hiện lên được Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Rồi đến một thời gian, không gian nào đó chỉ tâm gợn lên thôi, vẫn nghe đủ chín chữ chú Chuẩn Đề trên, thì chúng ta đã từ từ đi vào cõi sắc giới.

Sắc giới bao gồm không và sắc. Trong cái không kia cũng có những cảm thọ, những lăng tăng nhỏ niệm trong tâm. Mà những lăng tăng nhỏ nhiệm đó đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì mượn cái hình sắc âm thanh nói vậy, nhưng thực tế chỉ có những gợn trong tâm ta nổi lên, thì ngay đó liền biết đó là thần chú Chuẩn Đề, nó không còn những âm thanh thô kệt. Thời gian diễn đạt chín chữ đó nó diễn ra trong sát na. Khi đã diễn ra trong sát na là tâm ấy đã bước vào một phần của vô sắc giới.Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:11:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
Quang Tue  
#42 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Quang Tue

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Không một pháp có thể được, mới hay dựng muôn pháp!
ThanhHung  
#43 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 51


Chánh văn:

Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn,
Diệc Tằng Thảo Sớ Tầm Kinh Luận,
Phân Biệt Danh Tướng Bất Tri Hưu,
Nhập Hải Toàn Sa Đồ Tự Khốn.


Dịch Nghĩa:

Ta Đã Nhiều Năm Gom Góp Học Vấn,
Cũng Từng Sớ Giải Tìm Kinh Luận,
Phân Biệt Danh Tướng Mãi Không Thôi,
Vào Biển Đếm Cát Ôi Nhọc Uổng.

Ngài Huyền Giác trong phẩm văn này Người đã tỏ bày tâm sự giúp kinh nhiệm cho chúng ta biết rằng: Ngài cũng đã từng nhiều năm gom góp kinh nghiệm, góp tích luỹ kinh nghiệm sự học của mình. Ngài đã mạnh dạn nói lên những điều đó chỉ là lầm lẫn vay mượn của người làm của mình. Chứ thật ra chưa có của mình. Những thứ vay mượn đó đều là ở bên ngoài cả. Lấy những nghĩa lý, văn tự của người làm của mình, huân tập vào bên trong, rồi tự lấy cái nghĩa lý, ngữ ngôn đó mà đứng ra phân tích, phân biệt cho rằng mình hay.
Người tu chúng ta thời nay thường hay tu học theo kiểu đó. Càng đi càng học chỉ nhọc nhằn lao khổ thôi, chứ không đem lại sự an lạc được.

Ngài Huyền Giác khi xưa cũng đã từng đi nghe những trường giảng kinh luật, rồi chấp vào đó phân biệt, phân tích chữ nghĩa danh sắc. Những phương pháp như vậy chỉ làm nhọc công Ngài . Cho đến khi gặp được đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài mới đi vào tâm pháp tu học, khi đó mới biết những cái trước đây không liên quan gì đến bản tâm thanh tịnh cả. Vì bản tâm thanh tịnh đã hằng có, không cần phải thêm bớt một cái gì. Càng phân biệt càng lún sâu vào vọng tưởng, càng đi xa bản tâm thanh tịnh của mình. Khi tỉnh giác nhẹ nhàng không buông không bỏ, tỉnh giác nhận chứng thấy nghe các pháp từng lúc, nhẹ nhàng ngay đó thì mới có sự an lạc.

Người tu mật chú Chuẩn đề ngay nơi đó hãy nhẹ nhàng thoải mái Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Các pháp đến cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

PHẨM 52
Chánh văn:


Khước Bị Như Lai Khổ Ha Trách,
Sổ Tha Trân Bảo Hữu Hà Ích,
Tông Lai Tắng Đắng Giác Hư Hành,
Đa Niên Uổng Tác Phong Trần Khách.


Dịch Nghĩa:

Lại Bị Như Lai Rất Quở Trách,
Đếm Báo Cho Người Nào Có Ích,
Từ Lâu Lận Đận Quả Toi Công,
Uổng Thực Bao Năm Phong Trần Khách.


Ngài Huyền Giác ngay bài này người tâm sự dạy ta nên quay về với cái chân thật của mình, không cần phải tầm đâu xa. Ngài nói là đã bao năm đếm báo cho người chẳng có ích gì: “ Từ lâu lận đận quả toi công - Uổng thực bao năm phong trần khách”. Cứ chạy mãi theo vật quên mình, sống bao năm cực khổ uổng công sức cũng chỉ làm khách phong trần thôi, cũng không có quê hương.

Qua bài này chúng ta hãy xét xem lại coi, thật sự chúng ta đều chạy theo trần cảnh, mắt thấy sắc liền ngay đó phân biệt tốt xấu, hay dở. Vì sao ngay đó chúng ta có những ý niệm phân biệt đó? Vì bao đời bao kiếp chúng ta đã lặn lội trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Ta đắm chìm u mê gây tạo phân biệt như vậy vô lượng vô biên. Cho đến ngày hôm nay tất cả sắc trần đeo; đen, trắng, đỏ, vàng, tím, lớn, nhỏ, vạn vật, mưa, nắng, gió bão, sóng, nhà cửa, đồng ruộng ... Vô số vô biên những ý niệm như thế. Khi xưa chúng ta nhìn ngắm phân biệt nó. Ngay đó khởi ý tốt xấu nó đã tàng lại, giữu lại trong tàng thức chúng ta cứ ngỡ qua đi nó đâu mất, nhưng thực ra nó không có mất mà được tàng giữ lại Đức Phật bảo đó là tàng thức. Khi duyên đến hoặc khi mắt thấy vật trước măts, thấy sắc, thấy hình bóng liền trong tàng thức sâu thẳm đó những hình bóng sắc tướng giống như vậy. Ngay nơi trong nội thức đó nó động chuyển phân biệt nơi sâu thẳm đó. Khi mắt thấy, thọ cảm đến lòng chỉ nghe rung động một sự chấn động ta thấy rất nhẹ nhỏ nhiệm. Nhưng nó chấn động cả 3 cõi dục, sắc, giới để đánh thức những chủng tử cùng loại như trên mà thể hiện, hiện hành. Cho nên một động tác, một lời nói nó phát thành ngôn từ, thì đó đã được phân biệt nhồi nắn, được tự đạo diễn trong sâu thẳm đó phát ra qua rất nhiều sự chấn động nhỏ mà hệ thần kinh tâm mạch, nhãn, nhĩ chúng ta không thấy được. Một niệm chấn động nhỏ như vậy nóđã được hình thành tựu hợp lại rất nhânh qua biết bao sự sanh diệt phân biệt trong nội thức. Đó là nói về nhãn căn “ Mắt” và sắc tướng , còn thọ, tưởng, hành, thức thì chúng cũng hiện hành phức tạp như thế. Cho nên người tu chúng ta hãy hết sức tỉnh giác, mới thấy nghe chúng được. Chúng ta nghe thấy chúng để làm gì, cũng chỉ được làm một nhân chứng. Ngay nơi đó niệm ddos hiện hành liền biết nó hiện hành, nó chuyển qua thể hiện khác diệt liền biết nó diệt. Biết ngay nơi chúng hiện hành thì liền ngay nơi đó diệt. Biết ngay nơi đó diệt thì biết đó hiện hành. Diệt - Biết ngay nơi diệt đó thì biết đó hiện hành, biết đó hiện hành thì chủng tử sanh sanh, diệt diệt đều như như bất động.

Người hành giả Mật chú Chuẩn đề, ngay nơi đó biết Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. bộ lâm. Biết “ như thế” ch đến lúc đồng với sự chấn động nhỏ li ti trong nội thức. Những chấn động nhỏ li ti kia mang sắc tháu 9 chữ Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Ngay nơi đó là chân ngôn, ngay đó là động dụng của Đức Phật Mẫu, ngay đó là nguồn sinh ra chư Phật. Cho nên ngay đó là chân ngôn của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đế:

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:13:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#44 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 53Chánh văn:


Chủng Tánh Tà, Thố Tri Giải,
Bất Đạt Như Lai Viên Đốn Chế,
Nhị Thừa Tinh Tiến Vật Đạo Tâm,
Ngoại Đạo Thông Minh Vô Trí Tuệ.

Dịch Nghĩa:


Chủng Tánh Tà, Tri Giải Bậy,
Pháp Viên Đốn Như Lại Chẳng Thấy,
Hai Thừa Tinh Tiến Chẳng Đạo Tâm
Ngoại Đạo Thông Minh Không Tuệ Trí.


Bài kệ này ngài Huyền Giác nói lên sự tu học. Nếu chúng ta không tự tỉnh giác cứ chạy mãi theo văn tự ngữ ngôn, chấp cái thấy cái biết trong văn tự ngũ ngôn, đem sự hiểu biết như vậy cho rằng mình biết, mình hay, mình giỏi. Tất là chấp cái chủng tử tà, chấp nghiêng lệch không chính.

Ở đây chính tất là không chấp dính ở hai bên có và không luôn ở trung đạo không dinh mắc. Ngay bây giờ thường chúng ta chấp dính vào danh gọi, tên gọi, lời nói, ngữ ngôn. Bị danh ngôn đó dẫn chúng ta đi sai lệch không biết tất cả những phần giáo đều là lời nói biểu hiện bên ngoài, để nhằm chỉ cái tự tánh thanh tịnh không sinh diệt. Người học tu không hiểu liền ngay đó chấp nơi câu cú sinh hiểu, liễu như vậy là đếm kho báu của người. Và ngay nơi đó không biết mình đang lấy cái đó để làm sự tu học của mình, rồi đem những cái đó đem giảng bày:

Chủng Tánh Tà, Tri Giải Bậy,
Pháp Viên Đốn Như Lại Chẳng Thấy,
Hai Thừa Tinh Tiến Chẳng Đạo Tâm
Ngoại Đạo Thông Minh Không Tuệ Trí.

Pháp viên đốn Như Lai bao đời không sinh diệt, nó đã có sẵn ở ta không cần phải tạo tác thêm. Hãy vứt bỏ một pháp nào cả, nó luôn ở cùng chuyên chở vạn niệm, vạn pháp. Tất cả pháp thiện pháp ác đều có nó cả, tự tánh thanh tịnh sáng suốt đó. Nếu không có tất cả pháp chúng ta đều không biết cái đó chuyên chở cái biết trong vạn niệm. Cái năng lực biết đó nó đều có trong từng pháp, nó đã có sẵn từ vô thuỷ vô chung đến nay. Nhưng vì chúng ta chạy theo các pháp vô thường, khi các pháp tới khởi niệm bèn chấp đó, giữ đó, tình thức phân biệt, khiến ngay nơi đó thành hình, đã hình sắc thì phải vô thường. Chúng ta luôn chạy theo như vậy, nếu khi các pháp đến ngay nơi đó chỉ biết đó thôi. Pháp nào đến, niệm nào đến đều ngay nơi đó biết “ như vậy” không phân biệt, không có tình thức ngay đó. Thì đó niệm ấy là “ như thị” thấy như - Thấy như vì không phân biệt, không sinh hai thì nó liền như, không cần phải lấy phải bỏ gì cả. Người tu mật chú Chuẩn Đề biết như vậy. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cũng không có khởi niệm, niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Trong tự tâm diệu dụng nó thể hiện lệ các pháp đều thấy nghe như vậy. Tức đức Phật Mẫu Chuẩn đề, tâm chân ngôn người đang diệu dụng:

Hai Thừa Tinh Tiến Chẳng Đạo Tâm.

Hai thừa ở đây Ngài nói đến Thinh văn Thừa, Duyên Giác Thừa, người hành giả tu ở hai thừa nay rất tinh chuyên, có thể bế tất cả các duyên, ngồi một mình, ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, lễ bái suốt ngày. Người cứ bám vào sự tu như vậy, không tự soi lại bản tánh thanh tịnh của mình, thì cũng còn hồ nghi sinh tử.

Thiền sư Đức Sơn nói: “ Ở trên núi một mình, ngày ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, sáu thời lễ tụng vẫn hồ nghi sinh tử”, Lão Hố nói : “Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt”

Dù cho tu cho làm như thế nào đi nữa, nhưng để lập hạnh thì đức Phật nói: Các hạnh vô thường là pháp sinh diệt. Những công phu tạo tác chấp giữ, buông bỏ nó đều thuộc hình tướng, còn tự tánh tâm thanh tịnh nó hằng có, không cần phải dùng một pháp nào cả, không cần phải bỏ một pháp nào cả. Cho nên Đức Huyền Giác mới nói rằng: “ Hai Thừa Tinh Tiến Chẳng Đạo Tâm”.

Ngoại đạo thông minh không trí tuệ. Ở đây ngài Huyền Giác nói ngay nơi sự tu của mình để mình tỉnh giác mà tu học. Ngài nhắc cho chúng ta biết một điều rằng: Dù có thông minh, sáng suốt biện tài học thức nhiều đi nữa, cũng là nằm trên cái trí sinh diệt, phân biệt, bỏ cái này bắt cái kia, cái tốt cái xấu, cái sung sướng khổ đau đều nằm trên sự đối đãi phân biệt cả. Trên xã hội rất nhiều người giỏi. Họ biết rất nhiều, hiểu biết biệt tài khó ai qua. Nhưng những cái biết học thức đó nó đều nằm trên sự hiểu biết phân biệt sinh diệt không trí tụê, không phải trí huệ Bát nhã. Trí tuệ sáng suốt nó luôn có tự bao giờ, nó không được hình thành, chất chứa kinh nghiệm từ sự kiện này qua sự kiện khác. Trí Huệ Bát Nhã nó không vướng mắt ở thời gian, không gian, không vướng mắc ở vạn pháp. Nếu nó vướng mắc vào một vật, một ý niệm, thì nó không phải là Bát nhã. Bởi vì như vậy nó bị ngăn che, giới hạn. Bát nhã rộng lớn không ngăn ngại, vì nó không có một vật nào dinh vào cả. Nó đã hằng cửu trong tự tánh thanh tịnh.

Ở bài kệ này ngài Huyền Giác nhắc chúng ta hãy tỉnh giác để không bị kẹt vào sự thông minh sinh diệt phân biệt của thế gian, không kẹt trong cái tinh tấn thuộc về bên ngoài về tạo tác hữu vi hữu hình. Những thứ đó đều nằm trong vô thường.


NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM.

Trong những bài viết của tôi hay nói đến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Viết như vậy để nói lên một phương pháp chuyên nhất về Mật chú Chuẩn Đề, và nó cũng mang theo một ý niệm rằng những đạo hữu khi đọc ngay bài viết đó, ngay nơi thời gian đó liền được lợi ích. Vì tâm mình chưa khởi niệm chú tâm niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nhưng vẫn được đọc lên qua bài viết. Đó là một điều đại lợi ích của diễn đàn Tâm Mật kính dâng lên chư độc giả đạo hữu gần xa.

Một bài viết rất nhiều lần niệm đến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm -Đức Phật bảo rằng: “Có những chúng sinh trong vô lượng kiếp chưa được nghe âm thanh của thần chú, chứ đừng nói chi đến đọc tụng”. Hàng ngày, nếu chúng ta bỏ ra khoảng một thời gian ngắn đọc được khoảng mười mấy bài viết, thì cũng như đang trì niệm lần chuỗi 108 lần niệm, vừa được đọc thần chú, vừa nghe lời giảng tâm tư thanh thảng, cũng như chúng ta đang thiền. Thiền mà không thiền, tất không chấp dính vào có và không. Ngay nơi thời gian đọc bài đó ta đã trở về với tự tâm thanh tịnh của mình. Khi những ý niệm bài viết này hình thành quí đạo hữư nên tu tập theo phương pháp đó sẽ được rất nhiều lợi ích. Vừa trì niệm, vừa hiểu pháp: “ Hiển Mật Viên Thông”.

Tu theo mật chú phải biết hiểu Hiển giáo để biết giáo lý của Đức Phật, để hiểu ngay nơi tự tâm của mỗi người ai cũng có Phật tánh cả. Tu chúng ta cũng phải biết các pháp duyên hợp là như thế nào? Không tướng là sao? Tất cả những ý niệm này đều có trong những bài viết của diễn đàn Tâm Mật,. Quí đạo tâm nên đọc bài để hiểu những ý niệm kia. Hiểu để chúng ta không lạc vào con đường mê tín dị đoan, không lạc vào con đường mê mờ tin tưởng vào tà đạo.

Vừa đọc bài hiểu như trên, vừa tự niệm được Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đọc xong hiểu và niệm như thế với một tinh thần rất thoải mái. Vì chúng ta không phải bị gò bó bắt buộc trong một ý niệm nào cả, do lòng tự giác.

Vì những lợi ích như trên, cho nên gần đây BQT diễn đàn Tâm Mật có xoá những bài viết của quí vị đạo tâm. Vì những nội dung của bài viết đó không nằm trên tinh thần tu học theo Mật chú Chuẩn Đề. Họ chỉ khởi tâm niệm mơ tưởng đến những sự huyền năng, cầu sự trợ giúp của chư vị cô hồn các đảng, thổ địa, thổ công, thần hoàng... Những người đó lúc trước cũng là những thành viên trong diễn đàn. Tôi biết rất rõ họ. Họ không thể niệm chú Chuẩn Đề nhiều hơn 30 biến trong ngày, cũng không được truyền dạy gì cả. Nghe người này chỉ một chút, nghe người kia chỉ một chút rồi cũng đi cúng bái lung tung. Không tu thì vọng tưởng mê mờ lôi cuốn đi, thấy này thấy kia. Nào là Đại thánh, Thần linh, Quan âm...ban thần lực, truyền năng lực như phim tàu. Nói rằng mình là Thánh nhân, nhưng được truyền lực ở ông Thổ công, Thổ địa âm binh. Nói không có lý. Nói mình là Thánh là Thần mà một ngày ăn chay để trưởng dưỡng lòng đại bi cũng làm chưa được, nói chư vị Thần thánh vào ngự ở trong thân họ. Người thường như chúng ta đây, lại gần họ cũng không chịu nổi. Vì họ ăn uống đủ thứ, đủ loại tỏi nén hành hẹ, thịt cá đủ loại. Bao tử như bãi tha ma, cái hơi trong đó luôn bốc ra thật dữ dội. Quan âm nào vào thân đó.
Trên xã hội này biết bao người hiền, người tu giỏi, sao Quan âm không tâm ấn cho họ mà lại đi tâm ấn ban thần lực cho một người chưa niệm hồng danh, chú lực của Ngài được bao nhiêu.

Ở đây nói để mọi người chúng ta cùng nhau sửa chữa, cùng nhau tu học cho tốt. Chứ thật tế không châm biếm ai cả. Mong những người có tâm trạng như trên hãy hoan hỉ bỏ qua.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:14:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#45 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 54Chánh văn:


Diệc Ngu Si, Diệc Tiểu Ngãi,
Không Quyền Chỉ Thượng Sinh Thật Giải.
Chấp Chỉ Vi Nguyệt Uổng Thì Công,
Căn Cảnh Pháp Trung Hư Niết Quái.

Dịch Nghĩa:

Cũng Ngu Si, Cũng Nhỏ Dại,
Trên Nắm Tay Không Sinh Thật Giải,
Chấp Ngón Là Trăng Uổng Ra Công,
Trong Pháp Căn Cảnh Bắt Bóng Mãi.

Ở đây đức Huyền Giác nói chúng ta tu hành không khéo, thì giống như những đứa trẻ nhỏ dại, nắm lá vàng liền bảo ngay là vàng thật. Đức Phật ra đời vì căn cơ của chúng sinh mà dùng ngôn ngữ, ngôn từ hiển bày diệu lý. Phân ra Đại thừa, Tiểu thừa, phân ra pháp này pháp kia. Ngay nơi đó chúng ta không hiểu bèn chấp đó là thật, đó là giả rồi cùng nhau chia chẽ phân biệt thật chân đủ thứ, khiến cho tâm ta càng ngày càng chạy theo vật quên mình. Chứ thật tế bản tâm thanh tịnh kia đã có sẵn hiện hữu từ vô thuỷ vô chung đến nay không phải dùng một pháp nào để thấy nó, được nó, không bỏ một pháp nào để thấy, để được nó. Ngay nơi văn tự đó chúng ta hãy tỉnh giác tu học, tự quay lại với cái thật có của mình, chớ đừng chạy theo những hình sắc, ngôn từ ngữ ngôn. Chúng ta đã có sẵn nó trong đi, đứng, nằm, ăn, hít thở, nháy mắt trong từng giác niệm đều có sẵn nơi đó. Chúng ta không cần phải dừng lại, quán soi nó, không cần phải kích thích nó. Vì tất cả những cái hai đó không phải là phép tối thắng của “ Như lai”. Đã gọi là như lai thì ngay nơi đó phải “Như”, mà “ Như” trong vạn niệm, vạn pháp thì chính đó là lai, đừng thêm bớt gì cả. Học biết như vậy, thì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, một bài hát thanh thoảng vui chơi để biết cái vui chơi đó.

Chấp Ngón Là Trăng Uổng Ra Công,
Trong Pháp Căn Cảnh Bắt Bóng Mãi.

Ngay nơi đây người khéo nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng chấp ngón tay là trăng. Phật nói kinh điển là muốn chúng ta nương nơi đó để tự về với chân tâm có sẵn. Căn cảnh chỉ là những cái bóng “ Lạc anh tử”. Trong duy thức học gọi là những hình bóng ảnh rớt lại, tàng chứa trong căn, cảnh kia cũng là duyên hợp, căn kia cũng là duyên hợp cả. Chỉ là bóng thôi. Nếu tìm mãi trong đó, chỉ là bắt bóng.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ LâmPHẨM 55Chánh văn:

Bất Kiến Nhất Pháp Tức Như Lai,
Phương Đắc Danh Vi Quán Tự Tại,
Liễu Tức Nghiệp Chướng Bổn Lai Không,
Vị Liễu ưng Tu Hoàn Túc Trái
Cơ Phùng Ngọc Thiện Bất Năng San,
Bệnh Ngộ Y Vương Chẫm Đắc Sái.


Dịch:

Chẳng Thấy Một Pháp Tức Như Lai,
Đấy Mới Gọi Là Quán Tự Tại,
Tỏ Tức Nghiệp Chướng Xưa Nay Không,
Chưa Tỏ Nợ Trước Phải Đền Lại,
Đói Gặp Cơm Vua Chẳng Chịu Ăn,
Bệnh Gặp Y Vương Vẫn Còn Ngại.Ở phẩm này đức Huyền Giác nói : “Chẳng Thấy Một Pháp Tức Như Lai - Đấy Mới Gọi Là Quán Tự Tại.” Nói ngay đây là nói đến sự tu tập của người hành giả. Tất cả pháp hàng ngày, từng giờ từng phút hiển hiện lên tai, mắt, miệng, lưỡi, thân, ý. Như vậy làm sao mà không có một pháp nào được. Người hành giả ngay đây cũng như một nhân chứng các pháp đến lui nhìn, thấy, nghe cảm xúc biết thấy tất cả. Nhưng chỉ là một nhân chứng không nắm bắt, dính mắc vào một pháp nào cả. Nếu chúng ta dính mắc chấp vào một pháp, thì ngay chỗ đó ngưng trệ, có một pháp dính ngay nơi đó. Còn chúng ta nhìn thấy các pháp như một nhân chứng quán sát rõ ràng không thiếu một pháp ( Diệu quan sát trí) không dính mắc, thì ngay đó là Quán tự tại. Ngay đây Ngài nói đến tâm vô trụ chẳng thấy, chẳng nghe một pháp, chẳng cảm xúc, thọ cảm một pháp nào. Tức là ngay nơi đó tâm không dính chấp giữ một pháp nào. Không chấp dính mắc, tức không nơi sinh ra diệt đi, liền thấy một niệm. Biết niệm ( tỉnh tỉnh), nhưng không dính mắc ( lặng lặng), liền duyên không sinh, tức ngay đó như lai, tánh thấy của mình trong sạch không dinh một pháp nào cả.

Tỏ Tức Nghiệp Chướng Xưa Nay Không,
Chưa Tỏ Nợ Trước Phải Đền Lại.


Hai câu này Ngài nói. Nếu chúng ta tỏ ngộ được tánh như lai vô trụ, thì nghiệp chướng xưa nay không. Vì tất cả pháp không dính không chấp giữ một pháp nào cả, thì căn duyên, gốc rễ nghiệp không thể sinh đươc. Còn nếu chúng ta còn thấy thân này là thật, pháp này là thật, thì nghiệp kia cũng là thật nợ trứoc phải đền lại. Vì tất cả nghiệp duyên chúng ta tạo từ đời nay sang đời khác vô lượng kiếp chúng ta đều coi nó là thật thì phải trả nợ lại thôi.


Đói Gặp Cơm Vua Chẳng Chịu Ăn,
Bệnh Gặp Y Vương Vẫn Còn Ngại.

Ở đây nói chư Phật, chư Tổ, chư vị Thiện tri thức đã nói nhiều, giãi bày dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo, biến vô lượng vô biên pháp tuỳ thuận theo từng lớp người, từng lớp tư tưởng. Nhưng có mấy ai quay lại với chính mình mà tu học luôn lo phóng ngoại nhìn lỗi người, không nhìn lỗi mình, không hiểu tất cả chướng duyên, nghịch duyên, thuận duyên đều đưa chúng ta đến bờ giác cả. Tâm ta còn một pháp thiện, một pháp ác cũng còn một pháp.

Giả Có Tức Chẳng Có
Giả Diệt Cũng Chảng Có,
Nghĩa Niết Bàn Đến Nợ,
Một Tánh Lại Nào Hai.


Thiền sư Hoàng Bá Hi Vân nói: “ Chỉ một tâm này thôi trọn không có một pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể được. Tức tâm phật”.

Ngài lại nói: “ Như một hạt bụi, đập làm một trăm phần. Chín mươi chín phần là không, một phần có, thì pháp đại thừa cũng không thể xuất hiện. Còn trăm phần đều không thì pháp Đại thừa mới hay xuất hiện”.

Trong những bài viết về Thiền quán Mật chú Chuẩn Đề, tôi luôn dùng pháp Đại thừa Hiển giáo Thiền tông cùng Mật chú Chuẩn Đề để hành pháp giảng giải, để luôn thể hiện lên tinh thần “ Hiển Mật Viên Thông”. Trên giáo nghĩa cứu cánh của Thiền tông lấy tâm vô trụ mà hành pháp. Ở đây người hành giả Mật chú Chuẩn Đề phải biết Tâm vô trụ, phải thật sự sống với tâm ấy. Nhưng ngay chỗ sống đó chúng ta thường vấp ngã trên văn tự, thường chấp văn lý, nghĩa câu kinh sách của lý thiền cho là mình rồi liền ngay đó tự phân biệt cho đó là pháp cứu cánh dính mắc lúc nào không hay. Từ ngay tâm đó tôi thường chia sẻ với các bạn là “ Ngay nơi đó” Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chúng ta thể hiện liên tục câu niệm kia cho đến một lúc nội thức tự niệm, từ trong tâm sâu thẳm ấy nổi lên những ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Hộ Lâm. Khi ý niệm đó nổi lên, thể hiện lên, luôn có cái biết để quan sát ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Trí biết đó là “ Diệu quan sát trí”. Khi người hành giả thể hiện được như thế thì đi, đứng, nằm, ngồi luôn lúc nói chuyện cũng có ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm và bên trong ai biết đó?

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:17:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#46 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 56
Chánh văn:

Tại Dục Hành Thiền Tri Kiến Lực,
Hoa Trung Sinh Liên Chúng Bất Hoại.
Dõng Trí Phạm Trọng Ngộ Vô Sinh,
Tảo Thời Thành Phật Ư Kim Tại.


Dịch Nghĩa:

Tại Dục Hành Thiền Sức Thấy Biết,
Sen Vẫn Nở Tươi Trong Lửa Cháy.
Dõng Thí Phạm Trọng Ngộ Vô Sinh,
Sớm Đà Thành Phật Nay Còn Đấy.


Đức Huyền Giác nói nơi cõi dục, giữa muôn ngàn duyên thuận nghịch khác nhau mà tâm mình tỉnh giác không bị cuốn theo một sự kiện, một niệm nào, vẫn sóng như người thường vạn niệm qua đi như một nhân chứng thật sự. Biết tất cả nhưng không bị đắm chìm dính mắc nơi đấy. Sống được như vật là do trí Bát nhã, sự biết soi sáng vạn niệm. Như mặt trăng, mặt trời sáng ở vật nào cũng lợi ích. Nhưng trăng, mặt trời không dính một vật nào cả. Sức sáng biết đó như Hoa sen trong lửa vẫn cháy đỏ, cũng như loài sen trong bùn không bị bùn làm nhơ. Vì nhơ làm sao được cái biết của chúng sinh. Cái biết đó nó có từ muôn thuở, không có một vật nào khởi tác động vào cái biết đó cả. Trong địa ngục cái biết đó cũng sáng, trong cực lạc cái biết đó vẫn sáng. Ánh trăng, mây nước, buồn, khóc, tóc bay, ngựa chạy, kèn kêu, trống vang, bình minh, ngủ, ăn cơm, mặc áo...Ở đâu cũng có cái biết đó, nó không có bị một vật gì nhiễm cả.

Trên lý thuyết ngôn từ chúng ta biết như vật, nhưng cũng như bẹ chuối lột đi từng cái một. Ngay đây nói dễ nhưng khó. Ở đây chỉ mượn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Niệm từng ngày, từng giờ, từng phút trong nội thức vang lên ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi vang lên ngay ấy có một cái ( liễu biết) hiện hành, mượn hiện hành nhưng nó đã từng có sẵn. Ở đây mượn dùng chữ “ Liễu” để hiểu ngay “ chứng ngộ” liền ngay ý niệm đó. Còn nếu ngay đó chúng ta còn đắn đo suy nghĩ, thì thuộc tình thức phân biệt. Đã phân biệt thì liền đó vạn niệm nổi lên. Vì tất cả chủng tử nghiệp chướng lâu đời nó liền nổi lên để chúng ta phân biệt gốc sanh tử là đó, chu lưu mãi không ngoài vòng nghiệp chướng. Khi chúng ta phân biệt tức ngay đó chúng ta chấp ngã , và ngã sở. Vì có ngã trụ nơi đó, mới nhân muôn duyên mà phân biệt. Khi phân biệtt hì hoàn toàn sống trên nền tảng vọng tưởng cả. Vì tất cả vạn niệm thiện ác đều do từ bên ngoài cả. Do chúng ta học từ người này, học từ người khác đúc kết kinh nghiệm nhiều đời nhiều kiếp mà tâm ta tự đạo diễn sanh tiếp, chấp vào đó để thọ cảm nghiệp mới. Tất cả đều là sự vọng tưởng giả hợp không thật, nó do từ nhiều nguồn suy tư cộng với những cái tự có của mình ( chủng nghiệp), cộng nghiệp, riêng nghiệp, mà tạo thành một ý niệm. Mà sản phẩm của nó là đúng sai đau khổ thiện ác. Tất cả do tâm chúng a mà ra cả. Nếu ta tỉnh giác muôn duyên ngưng. Nếu còn chạy theo vọng tưởng thì cứ mãi lôi cuốn trong sinh tử luân hồi.

Tu là đòi hỏi ở chính nơi mình phải tỉnh giác.Nghiệp mình tạo, tự giải nghiệp của mình. Có người tu bảo rằng phải nghe theo chư vị dạy bảo, chỉ điểm cho. Vậy chư vị là ai? Ở đâu? Cứ mãi buông lung chạy theo những ảo giác, ảo ảnh. Muốn tạo những thắng duyên, thấy những quốc độ chư thiên, chư thánh là phải chuyên tâm tu học quay trở về với phương pháp tu học của mình niệm phật, niệm chú. Phải luôn lúc nào cũng tỉnh giác theo cái giác niệm trên. Phải biết từng ý niệm Nam mô A Di Đà Phật, phải biết từng chữ trong chú pháp của mình, có như vậy thân tâm an lạc mới tỉnh thấy được quốc độ chư Thiên, Thánh chúng. Thân tâm an lạc, nói như thế chứ thật tế thân chúng ta không an lạc chút nào cả. Vì luôn phải để ý theo sự thị phi, phải trái của ngoại duyên, lòng mình tâm mình vì chuyện ngoại duyên chuyện người khác mà bấn loạn, chộn rộn, tim đập thần kinh bấn loạn không yên. Thân tâm như vậy chư vị nào về dạy cho biết điều này, điều nọ. Trên thế gian này rất nhiều người tỉnh giác an lạc, chư vị phải dạy cho những người đó chứ, ở không đâu đi dạy, chỉ bảo cho kẻ thị phi, trí huệ không ra gì. Khi chúng ta mở miệng ra phân biệt chuyện thị phi của người, của ngoại duyên. Thì ngay nơi tâm của mình đã có những hình ảnh, ý niệm xấu ở đó. Phải có những chủng tử hình ảnh đó tâm mới bám díu vào mà khởi phân biệt. Cho nên người xưa mới bảo rằng: “ Ngậm máu phun người dơ miệng mình”.

Đó là một phần trong cõi dục mà chúng ta, tánh ấy đều có. Cho nên trong cõi dục ấy là tỉnh giác, thì cũng như hoa sen trong lửa. Giữa muôn trùng lửa cháy đó mà sen vẫn mọc, lòng dục vọng ( lửa đốt) nóng giận, dục, có thiện ác, cũng lòng nóng như lửa. Vì khi ấy tim ta đều đập nhanh, ham thích thiện, ác vẫn là dục. Cho nên chư vị Thiền sư bảo: Một cái mạt vàng vào mắt cũng khó chịu. Trong thế gian này vạn niệm luôn lăng tăng thuận nghịch, thiện ác từng giờ, từng phút đeo đẳng. Chúng ta phải tự cùng nhau tỉnh giác tu học, phải khéo trong đường tu, phải tỉnh giác từng giờ phút. Biết tất cả vọng niệm lăng xăng qua lại, biết rõ chúng cũng như người chủ nhà thấy người ăn trộm vào nhà liền bảo ăn trộm. Thì ngay nơi đó người trộm kia liền đi. Tỉnh giác là biết ngay như vậy chứ không cần phải nắm, bỏ gì cả. Vì niết bàn cũng là danh tự ngữ ngôn sự chứng ngộ trong tâm an lạc mới là thật. Mà thân tâm an lạc phải tỉnh giác một cách thiện xảo, và tội chướng kia cũng tánh không.

Dõng Thí Phạm Trọng Ngộ Vô Sinh
Sớm Đà Thành Phật Nay Còn Đấy.

Khi xưa Tỳ Kheo Dõng Thí phạm tội, ông ta tự thanh tịnh ngay tâm mình. Ông lấy 3 ý của mình treo trên cây tích trượng la lơn lên: “ Tôi đã phạm tội trọng, ai vì tôi sám hối?” La như vậy rồi Ngài đến gặp Tôn giả Tỳ Cúc Đa La trình bày lại sự sám hối của mình.

Tôn giả bảo: “ Suy tìm tánh tội trọn không thể được”. Xét cho cùng tánh tội kia cũng là giả hợp huyễn có, nó vốn không có thật. Như vậy tội tánh kia ở chỗ nào? Ngài Dõng Thí nghe xong đại ngộ, liền qua nơi thế giới Phương đông thành Đẳng giác, hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai.

Xin trích trong Huyết Mạch Luận, Tổ sư nói: Nếu thấy tự tâm là Phật, thì chẳng ở chỗ cạo bỏ râu tóc cư sĩ cũng là Phật”.

Hỏi: “ Cư sĩ có vợ con, dâm dục chẳng trừ, y cứ vào đâu mà được thành Phật:

Đáp: “ Chỉ nói thấy tánh, chẳng nói dâm dục. Chỉ vì chẳng thấy tánh. Nếu được thấy tánh thì dâm dục xưa nay là rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ cũng chẳng ưa đắm, dẫu có dư tập chẳng thể tự làm hại. Tại sao? Vì tánh vốn thanh tịnh, tuy ở trong xác thân năm uẩn mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng được”.

Ở đây chủ yếu là thấy tánh vô sinh.Ngược lại vừa động niệm thì rời trong sinh tử. Ngay đây tự tỉnh giác lấy mình không ai giúp được, không ai biết thế điều đó cho mình cả. Ở ngay đây phải thực tế quay về với chính mình để tu, chứ không thể nói bằng lời được.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:18:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#47 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết

PHẨM 57Chánh văn:

Sư Tử Hống, Vô Uý Thuyết,
Thân Ta Mông Đổng Ngoan Bì Đát.
Chỉ Tri Phạm Trọng Chướng Bồ Đề,
Bất Kiến Như Lai Khai Bí Quyết.


Dịch Nghĩa:

Sư Tử Rống, Thuyết Vô Uý,
Ôi! Quá ương Gàn Trong Mù Tối.
Chỉ Biết Phạm Trọng Ngại Bồ Đề,
Bí Quyết Như Lai Còn Chẳng Thấy.


Trong bài này Đức Huyền Giác khuyên chúng ta tu hãy tự tỉnh giác rống lên như sư tử thuyết vô uý. Hãy mạnh dạn một bước vào nơi tự tánh thanh tịnh dứt bỏ liền những cái phân biệt lăng xăng. Trong mỗi niệm chúng ta cho rằng sinh khởi, hay cho rằng diệt đều ngay nơi ấy có tánh giác biết. Tánh giác biết này nó không có dính ở hai bên có và không, mà cũng không có ở giữa. Khi niệm khởi, niệm diệt nó đều có sẵn nơi đó, không có một pháp nào sanh khởi nó cả. Liền ngay nơi đó giác biết. Tức sư tử rống, loài sư tử Chúa. Khi rống lên không có một tạp âm thanh nào cả. Thì ngay nơi đó không có sự sợ hãi, sự không cợ. Ngay gốc thanh tịnh thì mới đúng là thuyết vô uý. Nếu đã thấu tự tánh giác biết ở nơi nào cũng có. Nơi bùn nhơ cũng có, nơi trong sạch cũng có, vạn niệm đều hiện hữu. Mà đã hiện hữu tự tánh thanh tịnh đó, thì tội chướng do đâu sinh khởi. Thiện ác do đâu sinh khởi. Người tu như vậy Ngài Huyền Giác mới bảo rằng: Tự tánh sám hối thiện ác, thanh tịnh, bất tịnh. Hiện bây giờ chúng ta đang biết điều đó, thì nó chỉ là ngôn từ ý niệm mà thôi. Chỉ ngay nơi đó chính ta là giác biết đó thì mới thanh tịnh. Vì không có một vật nào lẫn trong cái giác biết thanh tịnh đó. Cũng không có thêm niệm nào nơi ấy, vì tất cả ý niệm, vật vạn pháp hiện hữu lên nó đều có giác biết cả. Giác biết đó như tiếng rống của sư tử, ngay nơi đó thực hiện thuyết vô uý. Người hành giả mật chú Chuẩn đề biết hiểu như vậy bằng cái lý như vậy thì cũng như vậy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.


Hoa vẫn nở - Mưa vẫn rơi – Trăng sáng - Suối reo – Khóm trúc bụi tre.

PHẨM 58
Chánh văn:


Hữu Nhị Tỳ Kheo Phạm Dâm Sát,
Ba Ly Huỳnh Quang Tăng Tội Kết.
Duy Ma Đại Sĩ Đốn Trừ Nghi,
Do Như Hách Nhật Tiêu Sương Tuyết.


Dịch Nghĩa:

Có Hai Tỳ Kheo Phạm Dâm Sát,
Đốm Sáng Ba Ly Thêm Tội Kết.
Đại Sĩ Duy Ma Chóng Dứt Nghi,
Như Vầng Dươcng Rực Tan Sương Tuyết.


Ở đoạn này ngài Huyền Giác dẫn tích hai vị Tỳ kheo phạm tội dâm và tội sát. Hai vị Tỳ kheo này ở chung với nhau. Một hôm 1 vị đi vắng, còn 1 vị ở lại ngủ, thì liền lúc đó có một cô gái đi rừng nhặt củi, lòng dầm khởi lên liền hành dâm với người Tỳ kheo kia. Khi người Tỳ kheo tỉnh ngủ lại lòng rất buồn, rất buồn khổ. Khi người Tỳ kheo kia về liền đem kể lại cho người Tỳ kheo đi vắng. Người ấy nghe lòng bực tức liền đuổi theo cô gái để quở trách. Cô gái quá sợ bỏ chạy, rơi xuống vực mà chết. Chuyện như vậy xảy ra khiến một người vô tình phạm giới dâm, vô tình phạm giới sát, cả hai ăn năn nghi ngờ trong lòng không biết có phạm tội không? Liền đến Ngài Ưu Ba Ly, Ngài căn cứ theo luật thanh văn mà phán tội, kết tội. Hai vị Tỳ kheo cũng còn nặng mối nghi trong lòng cho nên đến tìm Đại sĩ Duy Ma Cật để giãi bày. Được Đại Sĩ giải tỏ.

Đức Duy Ma Cật bảo rằng: Hai vị Tỳ Kheo này đã từ lâu đã tu theo pháp Đại thừa, thì đâu được đem nước biển đổ vào lỗ chân trâu”. Pháp tu Đại thừa là trực chỉ thấy tánh thành Phật, ngay nơi đó không luận thiện ác, nhơ sạch thì tội tánh do đâu mà sanh. Tội tánh kia cũng không tướng chân thật, cũng do duyên hợp mà hình thành, bản tính thanh tịnh đã có từ vô thuỷ vô chung, không do một pháp nào mà thêm, cũng không do một pháp nà mà bớt cả.b Cho nên đi vào bản tánh thanh tịnh tất là thực hiện chơn sám hối. Sám hối như vậy mới là tận gốc rễ của tội lỗi. Đức Duy Ma Cật là một bậc Bồ Tát thị hiện xuống để giúp đức Phật giáo hoá. Ngài vì hai vị Tỳ Kheo kia mà nói thẳng ngay nơi thật tướng thanh tịnh: “ Xét cùng tánh tội trọn cũng không thể được, tánh tội nó không ở trong, cũng không ở ngoài, cũng không ở giữa, rồi mé trước chẳng đi, mé sau chẳng đến, mé giữa chẳng dừng, thấu suốt như vậy thì tâm liền thanh tịnh” Quá khứ đã qua, tương lai vị lai chưa đến, hiện tại không dừng trụ, thì tội chướng chỗ nào? Như thế tìm tánh tội ở đâu? Khi hai vị Tỳ kheo nghe xong tâm thanh tịnh trụ vô sanh pháp nhẫn.

Ở đây đức Huyền Giác nhắc người tu nên tìm về với tự tánh thanh tịnh của mình, thì tội chướng nghiệp chướng sẽ tĩnh lặng, mới thật là thật tướng sám hối.

Ở đây người hành giả mật chú Chuẩn đề luôn thấy nghe, cảm thọ trong từng niệm đều Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi nghe thấy như vậy ngay nơi đó có cái biết, mà cái biết này luôn đi luôn có trong vạn niệm thiện và ác. Ở pháp thiện cũng thấy biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, niệm xấu đến cũng biết thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay nơi đó cái biết là thường hằng, thì tội chướng nghiệp quả thiện ác cũng đều bình đẳng. Đã bình đẳng thì không sanh phân biệt, không sinh phân biệt thì không sinh không diệt.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:20:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#48 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 59
Chánh văn:

Bất Tư Nghì, Giải Thoát Lực,
Diệu Dụng Hằng Sa Dã Vô Cực.
Tứ Sự Cúng Dường Cảm Từ Lao,
Vạn Lương Hoàng Kim Diệc Tiêu Đắc.
Phấn Cốt Toái Thân Vị Túc Thù,
Nhất Cú Liễu Nhiên Siêu Bách Ức.


Dịch Nghĩa:

Chẳng Nghĩ Bàn, Sức Giải Thoát,
Diệu Dụng Hằng Sa Không Cùng Cực.
Tứ Sự Cúng Dường Dám Tứ Đâu,
Muôn Lượng Vàng Ròng Cũng Tiếu Nốt.
Thân Nát Xương Tan Chưa Để Đền,
Một Câu Tỏ Suốt Vạn Trăm Ức.


Ngay đây ngài Huyền Giác nói đến sự tu giải thoát không thể nghĩ bàn được. Sự giải thoát nó đí ngoài tất cả văn tự ngũ ngôn ý niệm, ở chỗ nào, nơi nào, niệm nào cũng không thể ràng buộc được. Ở khắp vạn pháp nơi nào cũng có giải thoát “ tánh giác”, nó không có hạn chế, không dừng trụ lại ở một vật, một ý niệm, một pháp nào cả, nhưng nó cũng không lý ở một pháp, một ý niệm nào cả. Cho nên nó vừa giải thoát vừa diệu dụng.

Diệu Dụng Hằng Sa Không Cùng Cực.


Pháp viên giác của như lai ở chỗ nào cũng có, trong vạn pháp, trong vạn niệm nhưng không bị ràng buộc giới hạn dừng trụ: “ ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”. Khi con người đã trở về với tự tánh thanh tịnh đó thì đã sở hữu toàn bộ. Vì tất cả vạn niệm, vạn pháp đều hiển hiện. Nếu đã hiển hiện trong vạn pháp vạn niệm đã sở hữu “như vậy” thì:

Tứ Sự Cúng Dường Dám Từ Đâu,
Muôn Lượng Vàng Ròng Cũng Tiểu Nốt.

Ngay nơi tâm giải thoát đó thì muôn pháp đều làm diệu dụng đem lại lợi ích cho muôn loài chúng sinh, thì có xá chi muôn lượng vàng ròng ấy. Ngay đây họ đầy đủ phước báu để thọ nhận cúng dường của chúng sinh. Ngược lại không thấy tánh, không trở về với bản tánh thanh tịnh thì mang nợ đàn na tín thí. Khi trở về với bản tánh thanh tịnh giải thoát, thì ngay nơi đây mới thấy sự dạy dỗ, sự chỉ bảo của Thầy tổ, của chư Phật Bồ tát quá lớn lao, các ngài đã quá từ bi, từ bi trong hỉ xả quá lớn lao.

Thân Nát Xương Tan Chưa Đủ Đền,
Một Câu Tỏ Suốt Vượt Trăm Ức.

Trong kinh Kim cang Đức Phật nói: “ Có người buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đem thân mạng nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí, cũng chẳng bằng người thọ trì đọc tụng kinh Kim cang”.
Sự bố thí như vậy cũng không thể so sánh được người đọc tụng, thọ trì hiểu kinh Kim cang. Vì sao? Dù cho bố thí thân mạng như số cát sông Hằng. Số cát sông Hằng nhiều như thế, nhưng cũng còn nằm trong hạn lượng, còn người liễu nghĩa kinh Kim cang thấy được tự tánh thanh tịnh pháp thân rộng lớn, không ngăn mé, không giới hạn, nó rộng lớn là ở đâu cũng có, và ở đâu cũng không giới hạn. Cho nên nó mới là pháp thân viên giác. Thân mạng số cát sông Hằng kia là pháp hữu vi hữu lậu, còn pháp thân kia là pháp vô lậu, không thể nghĩ bàn được. Ngay nơi đây ngài Huyền Giác cũng thầm nhắc chúng ta đừng quá chấp ngã, chấp thân mình, chấp pháp hãy nhẹ nhàng để : “ Một Câu Tỏ Suốt Vượt Trăm Ức”.

Ngay đây chúng ta bàn luận nhau cũng trên văn tự ngữ ngôn của ngài Huyền Giác. Ngay đây chúng ta hãy tự tỉnh giác lấy nghĩa lý kia để tu học. Hãy tỉnh giác nhận như vậy, mà Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong đi đứng nằm ngồi, lần nghw biết rõ vạn pháp “ như vậy”.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


PHẨM 60
Chánh văn:

Pháp Trung Vương, Tối Cao Thắng,
Hằng Sa Như Lai Động Cộng Chứng.
Ngã Kim Giải Thử Như Ý Châu,
Tín Thọ Chi Giả Giai Tương Ứng.


Dịch Nghĩa:

Vua Trong Pháp, Thật Tối Thắng,
Hằng Sa Như Lai Đồng Chung Chứng.
Nay Ta Rõ Đấy Như Ý Châu,
Ai Người Tin Nhận Đều Tương Ứng.Ở phẩm này đức Huyền Giác nói pháp này là vua trong các pháp, nên nó tối thắng không pháp nào vượt qua pháp này cả. Cho nên hằng sa chư Như lai, chư Phật đều chứng nơi đây. Ở đây đức Huyền giác nói như thế, thì người ngoài cũng khó tin, chỉ có những người thật chứng mới biết đó là pháp tối thắng, tối cao, không pháp nào vượt qua. Ngài nói rằng:

Nay Ta Tỏ Đấy Như Ý Châu,
Ai Người Tin Nhận Đều Tương Ứng.


Như vậy chứng tỏ Ngài đã chứng tỏ, và nếu ai đó tin như vậy thì cũng tương ứng như vậy. Đây không phải là sự xa vời của chư Tổ, chư Phật mà chúng ta cũng có đầy đỉ tất cả công đức chứng tỏ tương ứng. Đức Phật bảo rằng: “ Ai cũng có Phật tánh cả. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:25:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#49 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết
PHẨM 61Chánh văn:


Liễu Liễu Kiến Vô Nhất Vật,
Diệc Vô Nhân Diệc Vô Phật.
Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu,
Nhất Thiết Thánh Hiền Như Điện Phất.


Dịch Nghĩa:

Rành Rành Thấy Không Một Vật,
Cũng Không Người Cũng Không Phật.
Cõi Cõi Đại Thiên Bọt Nổi Trôi,
Hết Thảy Thánh Hiền Như Điện Chớp.


Trong bài này ngài Huyền Giác nói rằng thấy rành rành không một vật, không người cũng không phật. Nếu như vậy thì ai thấy? Ngay nơi đây là sự tu học chớ không phải ở ngôn ngữ. Chỉ có những người chứng được chân tánh thanh tịnh. Vì tánh giác đó không có hình tướng, không là gì cả. Giác tánh đó ở mọi nơi nó đã có sẵn không phải dùng một vật để nói diễn đạt, dùng một ý niệm, không thể buông bỏ mà thấy, không lấy mà thấy. Cho nên nó không có một vật là vậy. Ngay nơi thân tâm ta cái biết diệu dụng đó nó cũng thể hiện, nhưng không thể nắm lấy bắt nó được, không chứng nhập nó được. Khi biết đoá hoa, thì nếu ngay đó phân định cái biết đó, thì ta sẽ thấy không thể nghĩ bàn cái giác biết đó. Chúng ta không nắm lấy nó được, cũng không thể buông bỏ mà lấy nó. Nhưng ở đâu trong vạn niệm đều có nó. Cho nên:

Rành rành thấy không một vật,
Cũng không người cũng không Phật.


Người và Phật cũng chỉ là cái danh ngôn đối lập thôi. Ngay nơi cái giác biết đó liền biết không đắn đo gì cả. Ở ngay đây nói rất hay, nhưng không thể vào được, vì mình muốn và, mà không muốn vào cũng chả được, vì mình không muốn vào. Thật ngỗ nghĩnh, nhưng nó vẫn ở đó. Ngay đây để biết như vậy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cũng vẫn còn một pháp, nhưng ngay nơi đây cái biết từng chữ đó, bên trong đang biết nó. Bên trong đang biết nó để mọi vật đều biết “ Như vậy” - Biết như vậy để “ Như lai” thanh tịnh. ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM.

Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề

Cõi Cõi Đại Thiên Bọt Nổi Trôi
Hết Thảy Thánh Hiền Như Điện Chớp.


Đi - Uống nước – Sóng – Khóc - Cười - Bọt nước.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:27:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#50 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết

PHẨM 62
Chánh văn:


Giả Sử Thiết Luân Đỉnh Thượng Toàn,
Định Hụê Viên Minh Chung Bất Thất.
Nhật Khả Lãnh, Nguyệt Khả Nhiệt,
Chúng Ma Bất Năng Hoại Chân Thuyết,
Tượng Giá Tranh Vanh Mạn Tiền Đồ.
Thuỳ Kiến Đường Lang Năng Cự Triệt.Dịch Nghĩa:

Ví Cho Vòng Sắt Chuyển Trên Đầu,
Định Tuệ Sáng Tròn Trọn Chẳng Mất.
Nhật Dù Lạnh, Nguyệt Dù Nóng,
Lời Chân Thật Ma Nào Phá Hỏng.
Xe Voi Ngạo Nghễ Cứ Tiến Lên,
Mặc Sức Bọ Trời Theo Ngăn Chống.


Ngay nơi bài này ngài Huyền Giác nói lên sự tin tưởng tuyệt đối vào giào pháp Đức Như Lai. Một lòng không thay đổi, và sự tu học định lực đó cho dù trên đầu Ngài vòng lửa cháy, nóng bức nhưng sức định tụê vẫn sáng tỏ. Vì chân lý đạo giải thoát của Như lai là tối thắng không có một pháp nào qua cả, không một pháp thứ hai nào nữa, dù cho mặt trời lạnh, mặt trăng nóng:

Nhật Dù Lạnh, Nguyệt Dù Nóng,
Lời Chân Thật Ma Nào Phá Hỏng.
Xe Voi Ngạo Nghễ Cứ Tiến Lên,
Mặc Sức Bọ Trời Theo Ngăn Chống.Đây thật là lòng tin dũng mãnh không gì lay chuyển được sự chân thật, chân thật của tự tánh thanh tịnh, không có pháp nào, một sự kiện nào, không thể có một cái để lay chuyển nó. Ngài Huyền Giác đã thấy chân lý đó, đã thực thụ chứng thành chân lý đó. Cho nên Ngài nói là dù cho ma chướng cũng không thể phá hỏng được lời chân thật đó. Đây là một niềm tin bất thối chuyển. Đây chính là Ngài Huyền Giác đã sống thật với sự chân thật đó. Từ trong trí huệ chân thật đó nói ra thì không thể nào những cái hư dối phá hại được.

Lời nói của Ngài đúng là giúp chúng ta có lòng tin vững chắc để chúng ta thắp sáng đuốc trí hụê mà tiến tu. Thời đời nay của chúng ta, ít ai có được lòng tin vững chắc, tâm giãi đãi tham cầu, tu ít muốn đạt nhiều, và chúng ta luôn đặt trên sự tìm cầu, ham muốn chứng đắc, ham muốn thần thông. Những thứ ham muốn đó, nó đã đưa chúng ta xa rời đi sự sống chân thật. Vì tất cả lòng ham muốn đều nằm trong sự dục vọng, tự tánh thanh tịnh chân thật kia không có một vật, không có người, không có phật, không có sự chứng đắc, không có sự không chứng đắc, không dính một vật, một pháp nào cả. Chúng ta hãy lấy lý chân thật thanh tịnh đó mà Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, để hoà tan vào sự chân thật.

Khom lưng – Cò Bay – Cá lội – Hoa nở - Mưa rơi – Đá bay – Con vẹt – Ăn cơm – Dơ tay – Nháy mắt.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí.

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:29:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#51 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2910 lần trong 417 bài viết

PHẨM 63


Chánh văn:


Đại Tượng Bất Du Ư Thố Kính
Đại Ngộ Bất Câu Ư Tiểu Tiết
Mạc Tương Quản Kiến Báng Thương Thương
Vị Liễu, Ngô Kim Vị Quân QuyếtDịch Nghĩa:


Voi Lớn Chẳng Đi Theo Dấu Thỏ
Ngộ Lớn Nệ Gì Nơi Tiết Nhỏ
Chớ Dòm Trong Ống Mĩa Trời Xanh
Chưa Tỏ Vì Anh Ta Giải Rõ

Trong đoạn này ngài nói rất rõ là thân tướng chân voi lớn thì không đi vào lỗ chân của thỏ được, người đại ngộ thấy được tánh thanh tịnh, không bị ràng buộc ở một pháp một niệm nào,tự do tự tại đến lui không bị ràng buộc trong lỗ chân thỏ là vậy.

Ở đây Đức huyền giác nói trên sự chứng ngộ lý tánh. Tánh không có sự ràng buộc câu nệ ở bất cứ giác niệm nào. Không bị ràng buộc trong tướng trạng thiện ác. Ngay nơi đây tâm của chư vị Bồ Tát hoàn toàn không còn vướng bận trong ô nhiễm thiện ác, không còn đối đãi tâm như vậy mới phát lên những lời nói thanh tịnh, thoát tục, tự do tự tại như thế. Ngay đây người tu chúng ta hãy tự tỉnh giác lấy mình, xem coi mình đang ở đâu, ràng buộc, ô nhiễm hay giải thoát để ngay đây tâm mình mới tự ngộ lấy cái sự tu của mình mà tự đi đúng theo con đường Phật đạo. Chúng ta không thấy được sự tự do giải thoát ràng buộc chính ngay tâm của mình, thì coi chừng đừng học nói bằng miệng theo các ngài rồi đem sự tích góp đó bảo rằng của mình, rồi thực hiện dạy cho người đây thật là một sự tội lỗi. Trong chứng đạo ca luôn thể hiện lên cái lý sự giải thoát tự do tự tại, cái lý sự đó phải được thực hiện tu học chớ không phải coi chứng đạo ca để thuộc, biết những văn tự ngữ ngôn kia mà nói mà thiền bằng miệng, mà tu bằng miệng được. Chúng ta phải thật sự tỉnh giác nhìn thấy mình để thực sự tu học. Ngay đây chưa được thì phải tìm hỏi thưa để biết phải thật sự bỏ quên cái ngã chấp của mình pháp chấp của mình. Những thứ này nó làm cho chúng ta bao đời vô lượng kiếp bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Ngay khi cầm chứng đạo ca trên tay ngay giờ phút đó hãy quên những thứ tự cao tự đại tự phân biệt điên đảo trên, cầm chứng đạo ca đến trước mặt gương hãy tự hỏi những thứ lý luận hiểu biết kia nó ở đâu trong thân này tìm coi nó nằm đâu trong cái xác thân thịt xương kia. Bạn sẽ không thấy gì chỉ thấy ngay đó một khối thịt xương, gân cơ máu huyết do tứ đại đất nước gió lửa duyên hợp giả có. Rồi một ngày nào đó nó cũng sụp xuống để những phân tử những tế bào những chủng loại vi trùng, đất nước gió lửa kia biến chuyển theo một dạng khác những thành viên cá nhân vi trùng, tế bào điện tử trong thân ấy chúng cũng bị chuyển động luân hồi sang tử tiếp, trong thân ta vật nhỏ nhất cũng bị luân hồi sinh tử. Vậy thân kia cũng mất, luồng tư tưởng, sự suy nghĩ phân biệt kia chúng cũng thể hiện trong đầu trong cái biết của ta cũng chỉ chốc lát tích tắc rất nhanh để nhường chỗ cho những niệm tưởng khác nhau kéo đến. Chúng trùng trùng duyên khởi như vậy từng giờ từng phút giây, nó tự diễn tự đạo diễn kéo những chủng tử hình ảnh trong tàng thức ra tự huân tập cho nhau rồi khởi, rồi chuyển biến gọi là sinh diệt. Khi chúng ta đứng trước kính trước gương như vậy thấy biết như vậy và ngay giờ phút đó ai thấy biết ngay đó. Chính chủ nhân nó đang nằm trong quyển chứng đạo ca đó. Hãy bỏ tất cả biết tất cả là huyền vọng để nâng Chứng Đạo Ca lên. Bạn phải thật sự hôn lên Chứng Đạo Ca, như hư không đang hôn lên bạn nụ hôn bất diệt của muôn thủa.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí.

Sửa bởi quản trị viên 17/09/2014 lúc 03:30:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 18-09-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 24-09-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 12-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#52 Đã gửi : 18/09/2014 lúc 08:44:00(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 144 lần trong 78 bài viết
"Trong sự tu học nó không có tranh cãi hơn thua, nhưng vì cho nó sáng tỏ một chân lý, đôi khi người Thầy đó cũng phải biện lý để chỉ cái chân thật. Vì người Thầy đó bao giờ cũng sống trên tinh thần trung đạo, mà đã trung đạo rồi thì khong vì người đó quen hay lạ, mà bỏ qua sự khai thị. Người đó quen thân cận, nhưng vì không nhận được sự chân thật của chân lý, thì người thầy đó cũng phải biện minh chân thật để chỉ dạy. Ngay nơi nó khác chỗ của người chấp ngã, chấp pháp chưa chứng ngộ mà tranh cãi"

Như Thầy nói không có sự hơn thua tranh cãi, nhưng em thấy ai ai cũng muốn thể hiện mình. Để khai thị cho người khác thấy họ là vô minh, ngu dốt chẳng ai dám tự nhận mình như vậy. Nên tấm lòng chân thật của người thầy vì lý chân thật mà biện minh khai thị cho chúng sinh thấy được đều luốn công nhọc sức. Nhất là phương pháp tu này, ai ai cũng vọng tưởng mơ mộng ở đâu đâu để chỉ họ đi sâu vào tu hành cũng chỉ là sự khơi mào ban đầu cho nhưng kẻ tham lam, khi không thoả mãn được cái tham đó họ chạy đi tìm cái khác. Phải chăng là luống công, nhọc sức của Thầy, mà không ai hiểu.

Anh Tuyet  
#53 Đã gửi : 12/06/2020 lúc 02:11:22(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 942 times
Được cảm ơn: 267 lần trong 107 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.