Thông báo

Icon
Error

4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#21 Đã gửi : 24/03/2015 lúc 09:58:33(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1842 lần trong 354 bài viết
1- Nhiên hậu y pháp họa vẽ bổn tượng (Chuẩn Đề bổn tôn tượng) hoặc ba thời, hoặc bốn thời, hoặc sáu thời, y pháp cúng dường cầu thế gian, xuất thế gian Tất địa, cho đến Vô thượng Bồ đề , tất cả đều được, nếu có tu trì Đà Ra Ni này, phải biết vị lai thành tựu, xứ sở có nạn hay không nạn, tất địa chậm mau nên ở nơi tịnh thất, lấy Cù ma di thoa đắp một tiểu đàn, tùy sức cúng dường. Lấy kiết giới Chơn ngôn, kiết mười phương giới. (Bốn phương, bốn phương bàn, trên dưới). Lấy một bình nước hương thơm để tại trong đàn, nhứt tâm niệm tụng bình kia động chuyển, nên biết chỗ đã làm, việc sở cầu thành tựu, nếu không động chuyển việc kia không thành.

Giải : Ở đoạn kinh văn này nói y pháp hoa vẽ bổn tượng Chuẩn Đề bổn tôn, có nghĩa là thiết lập một đàn trước phải có kiết giới ở dưới đất làm giới hạn, tường vách làm giới hạn. Chúng ta phải thiết lập một cái phòng thờ ( Đàn vương) lấy nước trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm rồi rải xung quanh phòng đó gọi là kiết giới. Phải trì niệm thần chú Chuẩn đề 1080 biến trở lên. Khi đã rải nước kiết giới xung quanh trên dưới đàn pháp bằng nước hương thơm xong rồi ( rải 4 phương 8 hướng trên dưới gọi là 10 phương). Ở đây nói là lấy Cú Ma Di tức là phân trâu sạch để thoa đắp một tiểu đàn nơi chính giữa. Nhưng chúng ta không có thì nên đặt một cái bàn vuông chính giữa đàn, rồi trì chú vào một cái bình có đầy đủ hương thơm. Tất cả công việc xông đàn nên có an tất hương, châu sa, thần sa, đốt than xông lên, dùng nước hoa xịt rải khắp đàn. Khi chúng ta có một cái tiểu đàn và một cái bình có đầy đủ hương thơm, thì cứ y theo pháp trì niệm 3 thời, hoặc 4 thời, hoặc 6 thời. Khi lập pháp này phải kiên trì, người hành giả phải thực hiện 3 thời trở lên. Thời gian của một thời là 1giờ hoặc 1giờ30 phút cho đến 2 giờ. Có thực hiện giờ giấc như trên thì tâm người hành giả mới được thanh tịnh. Sự di chuyển tịnh bình này hoặc những diễn biến khi người hành giả thực hiện đàn pháp này nó đều nằm trong thiền định. Thấy những sự kiện đó trong thiền định khi tâm chúng ta đã thanh tịnh, tâm thanh tịnh đòi hỏi người hành giả phải trang nghiêm trì niệm nghe theo từng âm từng chữ để những vọng tâm không nổi lên thì tâm mới thanh tịnh. Khi thực hiện đàn pháp như vậy để cầu nguyện, thì sở cầu mau đạt thành. Người hành giả thực hiện pháp như vậy tất sẽ thành tựu, nếu không đạt pháp như trong kinh nói là tâm chúng ta còn quá vọng động hãy tĩnh tâm hơn chuyên cần hơn sẽ thành công. cư sĩ Thanh Hùng

2- Lại phép nữa: Dùng một cái bát sành mới, thoa đắp hương thơm để nơi trong đàn, chuyên tâm niệm tụng, nếu cái bát kia chuyển động, việc tức thành tựu, nếu không chuyển động việc tức không thành.

Giải: Đoạn kinh văn này có phần giống như ở đoạn trên chỉ khác là nơi cái “bát” thế cho cái “bình”. Cái bát ở đây cũng đựng đầy hương thơm, cùng hoa thơm cũng trì niệm như trên, khi bát chuyển động tức sở cầu của mình thành tựu. Nếu không thì chưa thành tựu. Ở đây cũng vậy người hành giả phải thanh tịnh trì niệm nhiều thời gian, nhiều niệm để cho tâm thanh tịnh, thì cảnh giới ấy sẽ thể hiện.
Khi thực hiện một sở cầu nào đó, người hành giả không có đàn pháp như trên, thì chúng ta nên lấy một kính đàn để trước bàn thờ, trước tượng ảnh Đức Bổn Tôn, xông hương thơm, hoa quả trang nghiêm chí tâm trì niệm, luôn hướng tâmm ình cầu sự gia hộ của Đức Bổn Tôn thì sở cầu cũng sẽ thành tựu. Mật chú Chuẩn Đề có một năng lực vi diệu luôn cứu khổ, tạo dựng hạnh phúc, đem đến sự an lạc, luôn cả tài vật, danh vọng hãy tin tưởng nơi Mật chú hướng tâm cầu Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề sẽ toại nguyện, sở nguyện sẽ viên thành.


3- Lại phép nữa: Muốn biết việc vị lai, trước thoa đắp một đàn nhỏ, khiến một đồng tử có đủ tướng phước đức, tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới thanh tịnh, dùng Thất Cu Chi Chơn ngôn gia trì, hương thơm thoa vào tay đồng tử, lại gia trì nơi cành hoa 7 biến, để trong tay đồng tử, khiến đồng tử che mặt đứng nơi trong đàn, lại lấy một cành hoa khác tụng Chơn ngôn gia trì một biến đánh lưng tay đồng tử việc lành dữ, đồng tử đều nói.


Giải: Hãy nói lên sự tìm biết trước những điều mình sắp làm tạo tác tu học ...v,v. Muốn được những điều ước muốn trên người hành giả phải y trên pháp kia mà chuyên tâm trì niệm, phải thật chuyên cần, chuyên tâm vì tất cả sự kiện đó người hành giả chính ngay tâm của mình mà nhìn thấy, tức thấy trong sự thiền định, chứ không phải ngồi đó mà mong cầu trì niệm trong sự tham dục để đạt như trên thì khó mà có. Khi thực hiện các đàn pháp yêu cầu người hành giả phải hành niệm thật nhiều niệm. Số biến rất quan trọng vì niệm nhiều biến, nhiều lần, nhiều giờ, nhiều ngày như vậy tâm chúng ta cứ chuyên nhất ở Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thì tâm sẽ thanh tịnh vọng tưởng sẽ sụp xuống lúc đó trí huệ mới phát sáng. Chính ngay nơi đó người hành giả sẽ thấy điều mình muốn. Phải chuyên tâm trì niệm, cho nên có những đàn pháp yêu cầu người hành giả phải trì niệm xuyên suốt mấy thời trong ngày mà phải suốt 7 ngày cho đến 49 ngày hay nhiều hơn nữa mới đạt thành. cư sĩ Thanh Hùng

Dù chúng ta có đủ đàn pháp như thế mà hàng ngày trì niệm vài trăm biến thì cũng khó thành tựu vì mỗi lần hành niệm như vậy có 100 hay 300 biến thì không đủ lực để vọng tưởng sụp xuống, cũng như người đi làm công đi buôn hàng ngày kiếm vào túi của mình chỉ có 100 đồng thì không đủ ăn ngày đó, chứ nói chi đến sự trả nợ, tích cóp để mua sắm vật dụng, bảo vật. Sự trả nợ đó coi như sự trả nghiệp của chúng ta hàng ngày, sự mua sắm bảo vật coi như sự thành tựu của mình, cũng giống như sự trì niệm hành trì của mình.

4- Lại phép nữa: Lấy một kính soi sáng để trong đàn, trước tụng Chơn ngôn gia trì cành hoa 108 biến, vậy sau lại tụng Chơn ngôn một biến đánh vào mặt gương một cái, nơi trên mặt gương liền có văn tự hiện nói việc thiện ác.

Giải: Ở đây nói chúng ta đã có sẵn một đàn pháp rồi, lấy một kính đàn soi sáng, hình thức ở đây như một kính đàn, phải tìm mua một kính đàn mới chưa có soi rọi, tụng chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm 108 biến trở lên, tụng càng nhiều càng tốt, có điều kiện nên tụng 1080 biến rồi tiếp đến lấy một cành hoa cũng trì niệm vào cành hoa đó từ 108 biến, trở lên rồi đến lúc hành pháp, mỗi lần niệm một biến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thì đánh vào mặt gương một cái, nơi trên mặt gương hiện lên văn tự nói rõ thiện ác. Những pháp này, những đàn pháp này người hành giả phải chuyên trì niệm 1 triệu biến trở lên thì thực hiện đàn pháp mới dễ thành tựu. Còn những người mới vào trì niệm phải có thời gian. Trong kinh nói, lời nói Đức Phật không ngoa, nhưng bao giờ cũng đặt trên nền tảng giới, định, huệ. Phải thực hiện trì niệm trên căn bản đó để 3 độc tham, sân, si sụp xuống thì mặt trời, mặt trăng trí tuệ sẽ soi soi thì mọi pháp sẽ thành đạt dễ dàng.

5- Lại phép nữa: Muốn biết việc lành hay không lành, thành tựu hay không thành tựu. Lấy dầu thơm Tô ma na hoa, tụng Chơn ngôn gia trì 108 biến, thoa mặt ngón tay cái bên hữu, tụng Chơn ngôn âm thinh không đoạn dứt, khiến đồng tử xem trên mặt ngón tay, hiện hình tượng chư Phật, Bồ Tát, hoặc hiện văn tự nói đủ thiện ác.
cư sĩ Thanh Hùng

Giải: Ở đoạn kinh văn này đôi khi người xem hơi nghi, các bạn hãy bình tâm, hãy kính tin nơi lời Phật dạy. Ở đây nói đến ngón tay cái nơi móng tay thoa dầu Tô ma na hoa, người chuyên tâm trì niệm từ 1 triệu biến trở lên sẽ thấy những hiện tượng này thật rõ ràng. Có những người mất của cải vật chất, tiền bạc đến nhờ soi dùm, người hành giả trì niệm Mật chú Chuẩn đề chuyên sâu sẽ nhìn thấy sự việc xảy ra trên ngón tay cái của mình ( móng tay). Ở đây nói về vấn đề chuyên sâu là nói người hành giả phải nhất thiết chuyên tu niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm từ 1 triệu biến trở lên, thần chú Chuẩn đề là cuộc sống là hành trang, là sự nghiệp của chính bản thân người hành giả đó thì chuyện đó sẽ đạt thành như trong kinh chỉ dạy.

Cư sĩ Thanh Hùng
pháp hiệu : Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:41:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 11 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
21kimngan trên 24-03-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 25-03-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-03-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 26-03-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 01-04-2015(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 04-04-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 21-04-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#22 Đã gửi : 25/03/2015 lúc 11:05:46(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 199 lần
Được cảm ơn: 34 lần trong 24 bài viết
Với số biến trên 1 triệu mới dễ thực hiện được những pháp đàn như vậy. Tính ra cũng phải trì niệm xuyên suốt trong khoảng 3, 4 năm mới đạt được con số như vậy. Mà như Thầy nói khó ai thực hiện được con số như vậy, đại đa số đều buông tu vì rất nhiều chướng duyên tác động. Không biết bản thân mình cố gắng được đến đâu có bị duyên tác động để thối tu không?

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
thanks 2 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
Hoatnaovien. trên 04-04-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
chuctinh  
#23 Đã gửi : 25/03/2015 lúc 04:13:47(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 454 lần
Được cảm ơn: 97 lần trong 32 bài viết
MÔ phật!
3,4 năm là một khoảng thời gian không dài đối với đời tu, nhưng nó cũng thật lâu để thử thách sự kiên trì của người hành giả.mong cho chúng con có được tín tâm kiên cố để xuyên suốt được quá trình tu học.Tin vào Thầy,tin vào Pháp môn.Bởi tín tâm là cửa ngõ để vào Đạo, là mẹ đẻ của công đức.
Mong cho con giữ vững niềm tin tu học để thực chứng sự an lạc,giải thoát của pháp tu.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!
21kimngan  
#24 Đã gửi : 25/03/2015 lúc 07:35:09(UTC)
21kimngan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha .Bộ lâm
Mỗi hành giả trì niệm một ngày một nghìn biến vị chi khoảng 3 năm mới được một triệu biến. Con mỗi ngày giờ cũng phải cố gắng trì niệm. Chỉ khổ mỗi nỗi con ngồi được 700 biến là chân tê dầm....Có cách nào để hết tê chân không thầy... Con giờ mỗi buổi tối được hơn một nghìn biến. Con trì niệm khong đúng cách hay nghiệp sâu giầy thầy ơi..... ma con khong thấy tinh tấn gì cả.... Con tự nhủ là cứ trì niệm. Con chúc thầy sức khỏe va toàn thể diễn đàn anh chị cô bác ,đạo hữu trên diễn đàn tu tập tinh tấn
HaiLam  
#25 Đã gửi : 26/03/2015 lúc 04:24:58(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 415 lần
Được cảm ơn: 106 lần trong 69 bài viết
Như bạn Chuctinh nói đúng đó. Thời gian 3 , 4 năm không là dài với một đời tu học, nhưng nó thật lâu để thử thách sự kiên trì của tôi và các bạn. Tôi cũng vậy sẽ cố gắng tận lực, nhưng chỉ sợ lòng sờn vì muôn duyên, mong sẽ luôn được nương nhờ từ lực từ thầy để phấn đấu tu học.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
cuiyang07  
#26 Đã gửi : 27/03/2015 lúc 03:05:00(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,040

Cảm ơn: 501 lần
Được cảm ơn: 2418 lần trong 641 bài viết
Originally Posted by: 21kimngan Go to Quoted Post
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha .Bộ lâm
Mỗi hành giả trì niệm một ngày một nghìn biến vị chi khoảng 3 năm mới được một triệu biến. Con mỗi ngày giờ cũng phải cố gắng trì niệm. Chỉ khổ mỗi nỗi con ngồi được 700 biến là chân tê dầm....Có cách nào để hết tê chân không thầy... Con giờ mỗi buổi tối được hơn một nghìn biến. Con trì niệm khong đúng cách hay nghiệp sâu giầy thầy ơi..... ma con khong thấy tinh tấn gì cả.... Con tự nhủ là cứ trì niệm. Con chúc thầy sức khỏe va toàn thể diễn đàn anh chị cô bác ,đạo hữu trên diễn đàn tu tập tinh tấnNhư thầy cư sĩ Thanh Hùng đã chia sẻ ở rất nhiều bài viết, trong phương pháp tu học mật chú Chuẩn đề không có sự gò ép, rất thoải mái, cũng như sự công phu tĩnh toạ. Nếu ngồi được kiết già, bán già thì rất tốt, còn không ngồi được thì cứ chọn tư thế ngồi thoải mái nhất. Như trường hợp của bạn tê chân quá không chịu được thì có thể duỗi ra. Còn nếu ngồi được thì cứ ngồi vì thời gian tê chân không kéo dài chỉ mấy phút là hết đó là kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi. Quan trong nhất vẫn là sự tĩnh tâm quán tưởng trì niệm, sau này khi thuần thục tập khí rồi tự khắc chuyện công phu đâu vào đấy hết.
Thời gian vẫn là điều quan trọng tiên quyết trả lời cho sự nhẫn tu học của bản thân cũng như căn duyên tu học của người hành giả . Không chỉ vì thấy có mấy tuần, mấy tháng, mấy năm tu học chưa đạt được những gì lớn lao mà nghĩ rằng đó là cả một đời tu học. Cái khó của tu mật là vậy, đến một giai đoạn nhất định nào đó không đủ căn cơ tu học, tự khắc những người hành giả sẽ bị chướng duyên tác động để bỏ tu. Đó là một thực trạng rất phổ biến cho những người căn cơ kém trong tu mật. Tôi chứng kiến rất nhiều, rất nhiều hành giả như vậy. Và trên thực tế những gì thầy cư sĩ Thanh Hùng chia sẻ phổ biến ở diễn đàn chỉ là những điều rất nhỏ nhặt, nó ví như hạt cát rất nhỏ, rất nhỏ so với biển học của mật pháp mà thầy đã trải qua. Nên chúng ta phải có cái nhìn thực tế với bản thân mình. Được thọ nhận pháp bảo như vậy so với vô lượng chúng sinh chúng ta đã có phước duyên lớn hơn hẳn rồi. Nhưng để đi đến những thành quả nhất định, thì còn phải đòi hỏi ở sự nỗ lực không ngừng của nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không phải ở ngày một ngày hai như rất nhiều hành giả chúng ta tham cầu.

Và một điều rất chân thật mà thầy thường chỉ dạy cho tôi cũng như câu nói của bạn " cứ trì niệm"!

Mong tất cả hành giả chúng ta hãy cố gắng tu học không ngừng, thời gian cũng không còn nhiều cho một kiếp người, nên đừng uổng phí sự tu học vào những chuyện phù phiếm.

Úm Chiết Lệ chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:43:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 27-03-2015(UTC) ngày, 21kimngan trên 28-03-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 01-04-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-04-2015(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 04-04-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 21-04-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
Hoatnaovien.  
#27 Đã gửi : 04/04/2015 lúc 10:07:50(UTC)
Hoatnaovien.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 90 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 7 bài viết
Một câu: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. chỉ đơn giản vậy thôi mà nhiều người khó thực hiện. Khó thực hiện vì thấy nó đơn giản quá, muốn những gì cao siêu hơn. Nhưng với chỉ câu đó thôi: Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Thấy nó cao siêu quá vì thấy tu hoài, trì niệm mãi mà không đạt được điều gì.
Mình đang bị kẹt ở chỗ thấy nó cao siêu quá, và đang được thầy hướng dẫn chỉ cách tu học để không bị kẹt. Tại cái tâm thức của mình chấp pháp quá.
thanks 1 người cảm ơn Hoatnaovien. cho bài viết.
yennguyen trên 14-04-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#28 Đã gửi : 10/04/2015 lúc 03:41:29(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,040

Cảm ơn: 501 lần
Được cảm ơn: 2418 lần trong 641 bài viết
Nói tiếp về con số 1 triệu biến, là 1 trong những dấu mốc đánh dấu sự tu học của người hành giả. Rất nhiều hành giả lầm lẫn ở con số 1 triệu biến này. Tức là tự tính số biến trì niệm là được một triệu không kể tịnh vọng. Nhưng thực tế con số 1 triệu biến này được tính ở sự trì niệm tỉnh giác biết rõ từng câu từng chữ, biết từng giác niệm. Và khi đạt được con số 1 triệu biến thường có những ấn chứng rất rõ thể hiện lên được năng lực tu hành của người hành giả. Nên con số triệu biến này không thể tính là 3 năm mà còn phải tính nhiều năm nữa nếu đạt được.

Tôi cũng thấy rất nhiều hành giả liên lạc tham vấn tới Thầy cư sĩ Thanh Hùng thắc mắc là đã đạt được con số 1 triệu biến trong vòng thời gian rất ngắn, tại sao không thấy gì khác lạ trong tu học. Cũng như câu trả lời ở trên thầy luôn nhắc hành giả phải tỉnh giác đừng đặt tham vọng mong cầu trong sự tu hành thì khó đạt, mà tâm mong cầu nóng vội thì sớm muốn cũng dễ bỏ tu để đi tìm cảm giác lạ khác.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:44:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 10-04-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 14-04-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 21-04-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
yennguyen  
#29 Đã gửi : 14/04/2015 lúc 08:52:19(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 410 lần
Được cảm ơn: 86 lần trong 53 bài viết
Hôm trước em có liên lạc được với thầy, thỉnh thầy chỉ dạy cho em cách tu niệm. Em cũng rất đơn giản nghĩ rằng con số này là tính vào số biến mình trì niệm được, nhưng thật không ngờ hoá ra mọi niệm em trì đều là vọng niệm. Nhờ thầy chỉ dạy mà em mới biết được: Trong sự chớp tắt của sát na đó em đang niệm Úm chiết lệ... đến đoạn này chỉ tích tắc một hình ảnh, một âm thanh nào đấy loé lên trong đầu cũng đồng nghĩa em đã bị vọng tưởng dẫn đi. Nhưng do sự sinh diệt đó quá nhanh, mặc dù em vẫn trì niệm. chỉ trong chớp tắt tiến trình này diễn ra quá nhanh, nó giống như một phản ứng thuộc lòng kiểu con vẹt câu chú vẫn được trì nhưng tâm chính đã bị dẫn đi. Như vậy câu chú đã bị gián đoạn trong tích tắc đó. Mà câu chú niệm trì không hoàn chỉnh thì không thể đầy đủ công đức phước báu. Nên tại sao con số 1 triệu biến rất ít người thực hiện được, thậm chí cả đời không hoàn thành mục tiêu này nếu như chúng ta sống trọn vẹn trong vọng tưởng đảo diên.

Trên đây là lời thầy chỉ dạy, chia sẻ cho em. Nhờ những lời quí báu đó mà em mới biết được sự trì niệm của mình là chưa đúng, cần phải có sự thay đổi lại.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
thanks 3 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Thuong76 trên 15-04-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 21-04-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
ThanhHung  
#30 Đã gửi : 20/04/2015 lúc 08:35:59(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1842 lần trong 354 bài viết

6 . Lại phép nữa: Nếu có người bị quỷ mị làm bịnh, lấy nhánh dương liễu hoặc nắm cỏ tranh, tụng Chơn ngôn đập phủi trên thân người bịnh, tức được trừ lành.

Giải: Đoạn kinh văn này nói lấy cỏ tranh hoặc nhành liễu trì chú vào, dùng cành liễu hoặc cỏ tranh đập phủi sẽ hết ngay hiện tượng do quỷ mị làm bệnh. Ngay nơi công năng này trong sự hành pháp của tôi thường hay dùng pháp này rất inh nghiệm. Trẻ nhỏ khóc dạ đề trì chú vào nhành liễu hoặc nhành đào đập phủi rồi để trên đầu cho em bé nghỉ sẽ hết triệu chứng khóc đêm kia. Người bị nhập xác tinh thần bất ổn dùng phép trên rất linh nghiệm.

7 Lại phép nữa: Nếu người mắc trọng bịnh tụng Chơn ngôn 108 biến xưng tên người bịnh, lấy sữa bò tươi hộ ma tức lành bịnh.

Giải: Ở đây nói trì niệm 108 lần là số niệm dành cho đã trì niệm trên 1 triệu biến trở lên. Khi họ hành pháp chỉ trì 108 biến sẽ thành đạt ước nguyện. Đây là do kinh nghiệm bản thân khi trì niệm 1 triệu biến trở lên thì hành các pháp đều được tốt đẹp, còn nếu ở người bình thường chưa đạt thành trì niệm số biến từ 1 triệu trở lên mà đạt thành là do người đó nhiều đời nhiều kiếp tu học phước đức đầy đủ. Phật pháp là một điều thật màu nhiệm chứ không cứng ngắc trên ngôn từ. Người thực hiện pháp phải tỉnh giác nhớ nghĩ điều đó, tự bản thân mình thực hiện phải chiếu soi cho thật khách quan rõ ràng, chứ đừng vội vì một vấn đề đạt và không đạt mà thốt lên những ngôn từ, lời nói đôi khi mang nghiệp tội báo. cư sĩ Thanh Hùng
Ở đây khi thực hiện pháp trên, chúng tôi hay tập hợp vài vị hành giả chuyên trì niệm Mật chú Chuẩn Đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thiết lập đàn pháp trì niệm hồi hướng công đức về cho bệnh nhân khi làm được đàn pháp như trên bệnh nhân được tiêu trừ nghiệp chướng bệnh mau khỏi, hay nhẹ hơn ( Bệnh nhân nếu còn mạnh ngồi trì niệm được thì rất tốt).

8 -Lại phép nữa: Nếu có trẻ hài nhi khóc dạ đề (khóc ban đêm) khiến đứa gái nhỏ bên mặt xe chỉ, tụng Chơn ngôn gia trì gút 21 gút, đeo nơi cổ trẻ hài nhi tức không khác dạ đề nữa.


Giải: Đây là một pháp tôi thường làm mỗi lần hành pháp đều có kết quả mỹ mãn, trẻ thơ không còn khóc dạ đề nữa. Lấy chỉ ngũ sắc, 5 sợi khác màu nhau xe cuốn lại thành sợi, tụng 1 biến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm gút lại 1 gút cho đến 21 gút. Tụng và gút xong đeo cho em bé sẽ hết khóc đêm.
Trên bề mặt văn tự là như thế, nhưng trong thực tế nếu người hành giả biết hoạ phù, khi gút 1 gút vừa niệm chú, vừa dùng lưỡi vẽ phù lên gút đó, hoặc dùng tay vẽ phù thì kết quả sẽ rất tốt. Khi một người hành giả chuyên tu về mật chú sẽ được học và biết linh phù, pháp ấn, pháp chú tương đương với tam mật gia trì, thực hiện như vậy mới thực thụ là một người tu theo Mật chú.
Còn nếu người chưa được thọ nhận mật chú chưa được truyền dạy y theo kinh cũng được kết quả tuỳ theo phước báu của từng người.

9 Lại phép nữa: Trước gia trì nơi bạch giới tử (hạt cải trắng) 108 biến, nhiên hậu lấy giới tử tụng Chơn ngôn một biến ném vào người bị bệnh quỷ mị. Mãn 21 biến quỷ mị kia chạy trốn, người bệnh trừ khỏi.


Giải: Đây là một phép dùng để trừ tà, khi có người bị bệnh, bị tà nhập, ông lên bà xuống, bị tất cả vong linh nhập vào khiến cho thần trí u mê bất ổn không biết gì. Trước lấy bạch giới tử tức hạt cải trắng trì vào hạt cải trắng này 108 biến, sau đó dùng từng hạt ném vào người bị tà nhập mỗi lần ném vậy niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tụng và làm như thế cho đến 21 biến thì vong linh nhập xác hay gọi là bị quỉ mị làm bệnh. Quỉ mị hay vong linh kia sẽ ra khỏi thân tâm người bệnh.
Mỗi lần ném cầm hạt cải chúng ta niệm thầm trong tâm, mắt hay miệng vẽ linh phù lên hạt cải, hạt cải ném vào thân người bị bệnh quỉ mị kia, mỗi lần ném như vật thân người bị bệnh chuyển động rung lên, cho thấy năng lực của mật chú tác động lên quỉ mị kia dần quỉ mị kia không chịu nổi nữa sẽ xuất ra.

10 Lại phép nữa: Hoặc có bệnh quỷ mị, lấy Cù ma di thoa một tiểu đàn, lấy than trấu vẽ nơi đất làm thành hình quỷ mị, tụng Chơn ngôn, lấy thạch lựu làm các roi gậy, quỷ kia khóc la trốn bỏ chạy mà đi.

Giải: Đây cũng là một phép trị bệnh quỉ mị, bệnh tà nhập xác, lấy Cù ma di thoa tức lấy phân trâu, phân trâu này ở núi tuyết ăn toàn cỏ thơm, nên phân bò hay dùng để đắp đàn tràng tu mật tông. Dùng loại phân này đắp thoa thành 1 tiểu đàn, tức đàn nhỏ, dùng than vẽ hình quỉ mị rồi lấy nhành thạch lựu làm roi đập, quất quỉ mị kia sẽ xuất ra. cư sĩ Thanh Hùng
Ở khía cạnh này tôi dùng nhánh cây dâu tằm ăn tụng chú vẽ phù đánh trong không gian tà kia cũng xuất ra. Thường trong kinh nói vẽ hình quỉ mị, nhưng có nhiều người hỏi sao biết hình của quỉ kia là như thế nào mà vẽ? Đây cũng là một điều bí mật, cho nên tu theo pháp này gọi là tu Mật, tu bí Mật. Nó cũng không phải bí mật gì mà đó là do người hành giả đó tâm của họ thông đạt được thần nhãn, họ nhìn thấy, soi thấy hiện tượng và họ vẽ những nét trong không gian đó được gọi là linh phù. Vì Mật tông Thai tạng luôn biểu thị sự vật thần thánh, chư Phật, Bồ tát, ma quỉ cùng sự vật bằng những linh phù. Mà đời sống sinh hoá của sự vật trong đó có vong linh quỉ thần họ được thể hiện bằng khí chất. Khi người hành giả vẽ những linh phù này bằng tâm khí bằng năng lực, tha lực của Mật chú tác động đến linh thể khí kia chịu không nổi sẽ biến mất. Trong kinh đoạn này nói đến một tầng, một cấp độ tu chứng, tu học nhất định của một hành giả tu theo Mật pháp mới làm được điều đó.

11 Lại phép nữa: Hoặc người bị quỷ mị làm đau ốm, mà người bệnh ở viễn xứ xa xôi, không thể tự đến được, hoặc người trì tụng không đến nơi bệnh nhơn, lấy nhánh dương liễu hay nhánh đào hoặc cành hoa, gia trì Thần chú 108 biên, sai người đem đến chỗ bệnh nhơn, hoặc lấy hoa bảo người bệnh ngửi, hoặc lấy hoa đánh bệnh nhơn, quỷ mị tức đi, người bệnh liền khỏi.


Giải: Đây là một phương pháp trị bệnh rất hay màu nhiệm, người hành giả chuyên tu về Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm sẽ được những điều tốt đẹp như trong kinh chỉ dạy. cư sĩ Thanh Hùng
Ở diễn đàn tâm mật tôi khi trị bệnh cho một người cách xa, họ ở nước ngoà, cùng khắp mọi nơi. Khi họ gọi điện về nhờ giúp đỡ cứu giúp họ , tôi chỉ kêu bệnh nhân nghe điện thoại, ở bên này tôi đọc âm lực Mật chú Chuẩn đề , bên bị bệnh tà liền hết. Tôi trì như vậy và hành pháp mọi chi tiết đều được tốt. Như việc tôi làm phép quán đảnh cho một vị đạo hữu nào đó ở nước ngoài hay trong nước cách xa tôi qua điện thoại, nhưng những đạo hữu đó luôn được nhận ấn chứng rõ ràng là động chuyển cơ thể, tay chân, đánh võ hay kiết ấn...hoặc thấy những hình ảnh, nghe âm thanh, đổ mồ hôi, nóng lạnh cơ thể. Họ sẽ được rất nhiều ấn chứng mặc dù họ ở rất xa. Hay khi trao linh phù cũng vậy. Chỉ cần gửi linh phù đến vị đạo hữu đó nhận được, vị đó sắp xếp lễ vật cùng nơi bàn thờ của họ, không có bàn thờ thì tạo bàn ghế nơi thanh tịnh trang nghiêm. Sau khi sắp xếp xác lễ vật xong, người đạo hữu đó để linh phù cách xa nơi họ quì khoảng 1mét đến 2mét . Họ quì xuống và điện thoại cho tôi, tôi sẽ truyền đọc âm lực Mật chú Chuẩn đề bằng phạn qua điện thoại, liền đó người đạo hữu đó có một lực xô đẩy từ phía sau lưng, đẩy người đó lên hướng đặt linh phù để thọ nhận.
Viết những chi tiết này lên xin mạn phép là tâm tôi theo bản nguyện hoằng hoá, chia sẻ Mật chú Chuẩn đề nên mới thể hiện lên những ngôn từ, hình tượng, sự kiện huyền linh đó để nhằm mục đích chứng thật lời trong kinh nói là hoàn toàn đúng. Thực hiện chưa được là do sự tu học, chưa chuyên tâm, chưa đầy đủ cơ duyên phước báu, chứ kinh phật không bao giờ nói ngoa. Nguyện xin chứng minh kinh văn, năng lực, mật chú Chuẩn đề trong vô lượng kiếp.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:47:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 20-04-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 21-04-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 21-04-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 23-04-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 07-05-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
HaiLam  
#31 Đã gửi : 21/04/2015 lúc 02:31:33(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 415 lần
Được cảm ơn: 106 lần trong 69 bài viết
Hôm trước nhà có đứa em gặp chuyện ma quỉ nhập, em trì niệm quán chữ Lam vào ly nước, rải nước lên người nó cũng không ăn thua. Cuối cùng phải nhờ đến Thầy qua điện thoại mới được. Chắc tại em trì niệm ít quá, không đủ sự tĩnh tâm nên chưa có năng lực.

ThanhHung  
#32 Đã gửi : 05/05/2015 lúc 09:07:45(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1842 lần trong 354 bài viết

12-Lại phép nữa: Nếu bị rắn mổ, hoặc bị quỷ nữ Noa kiết nễ bắt giữ, đi xung quanh bệnh nhơn tụng Chơn ngôn, bệnh kia liền khỏi.


Giải: Đây là phép trị bệnh hoặc bị rắn mổ. Nói đến phương pháp này, thời tôi còn công tác phục vụ dạy võ thuật cho trung tâm TDTT, phòng tôi ở trên tầng 2 của nhà hát. Lúc đó vào mùa mưa phía dưới đất ngay nơi tôi ở là những ô được người ta xây đổ đất trồng hoa, nhưng chưa kịp đổ đất trồng hoa hoặc cây cảnh thì nhà hát thưa người, ít khách nên mọi người biến nơi đó thành nơi đổ rác. Một hôm vào mùa mưa , từ dưới chân tường ấy có rất nhiều con rắn lục màu xanh cỡ nhỏ hơn ngón chân cái, khoảng mấy chục con từ dưới chân bò lên ngay vị trí phòng tôi, mọi người đến xem rất đông. Tôi thấy những con rắn ấy bò xung quanh cửa sổ, xung quanh cửa chính nơi phòng, cùng xung quanh khu tôi ở. Khi đó dùng gậy để đánh đập chúng, đuổi chúng thì không được, vì rất nhiều con, và tôi là người tu học theo lòng từ bi của chư Phật. Lúc đó tôi trì niệm thần chú đi xung quanh phòng tôi, trì khoảng một thời gian tôi mở cửa sổ và cửa chính ra thấy chúng lúc nhúc quanh cửa, tôi bèn chỉ tay và nói với chúng rằng: Hãy đi đi và đừng vào phòng này, đừng cắn ai cả, vì họ đang tu theo Mật pháp Chuẩn đề, cắn họ sẽ tạo tội chướng rất nặng. Hãy đi đi. Nói xong tôi tiếp tục trì chú và đến chiều những con rắn ấy không còn ở đó nữa, không còn một con nào cả. cư sĩ Thanh Hùng
Thần chú rất vi diệu khi người hành giả chuyên tu , chuyên cần trì niệm xuyên suốt thời gian dài, tâm và chú tạo thành một năng lực. Nên khi người bệnh bị rắn mổ hay bị quỉ nữ noa bắt giữ, người đó đi xung quanh bệnh nhân tụng chân ngôn, thì bệnh kia liền khỏi.

13-Lại phép nữa: Nếu người mắc bệnh ung nhọt sưng v.v… và bị các độc trùng cắn, lầy đàn hương nhồi dẻo hòa với đất làm bùn, tụng Chơn ngôn 7 biến thoa lên mụt ghẻ, tức lành.

Giải: Đây là một phép trì chú phải có một thời gian trì niệm, hành trì 1 triệu biến trở lên mơi cứu giúp người được. Hãy tin tưởng pháp môn này, chuyên tu sẽ thấy được sự màu nhiệm của năng lực Mật chú.

14-Lại phép nữa: Nếu người đi đường tụng Chơn ngôn này, không bị giặc cướp làm thương tổn, cũng xa lìa các nạn ác cầm thú.

Giải: Người chuyên trì niệm, kính tin vào Mật chú khi đi đường hiểm trở, nguy hiểm luôn luôn trì niệm sẽ tránh được những điều hung dữ, thú dữ, cọp beo, các nạn sợ sệt. Khi gặp những điều bất ổn lo sợ 2 tay kiết ấn Kim Cang Quyền như nắm đấm, cắn răng lại trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hùm Hùm Hùm..., thì sẽ đem lại sự bình an, an tĩnh cho mình.

15-Lại phép nữa: Nếu có sự lý luận tranh tụng đấu tranh và đàm luận cầu hơn, tụng Chơn ngôn này là thắng mạnh hơn hết.

Giải: Đây là một phép rất vi diệu, giúp cho người được lý luận thông suốt. Như bản thân khi lớn lên rất nhút nhát, nói chuyện ở trong họng, mồm không dám nói lớn khi có độ vài 3 người. Nhưng khi tu học chuyên cần Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm giúp tôi mạnh dạn nói năng lúc có nhiều người. Khi tôi đi dạy võ thuật, hay như chấm thi, tổ chức những buổi thi. Tôi rất mạnh dạn nói năng lý luận phân tích. Đây là một điều rất linh nghiệm, không những trong lĩnh vực võ thuật mà trong lý luận phật pháp hay lý luận về y lý cũng giúp điềm tĩnh, mạnh dạn không như xưa.
Trong phép này vì sao được như vậy, vì Mật chú Chuẩn đề là tổng nhiếp tất cả 5 bộ lớn Mật chú, có đầy đủ năng lực trí tuệ . Cho nên khi lý luận tranh chấp đều đem lại sự tất thắng như chày kim cang sẽ đập nát mọi vật.

16-Lại phép nữa: Nếu đi trong sông sâu biển lớn, tụng Chơn ngôn này không bị trôi chìm, và trong nước có các loài ác long, ma yết, cá sấu, cá mập làm tổn hại.


Giải: Sách viết lại nói loại Ma yết là 1 loại cá kình dài hơn 10 mét, hoặc vài trăm mét, có thể nuốt các loại thuyền ghe lớn. Như vậy loại này cùng cá sấu, độc trùng là rất dữ. Nhưng Mật chú Chuẩn đề sẽ giúp cho mọi người tránh khỏi những ác nạn trên nếu chúng ta kính tin chuyên sâu trì niệm. Như vậy nếu 1 hành giả chúng sanh nào ở tầng lớp nào kính tin tu học sẽ đem lại sự hạnh phúc tráhttp://Mật chú Chuẩn đềnh được nạn tai đau khổ, đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, mọi người xung quanh.

17-Lại phép nữa: Nếu bị giam cầm tù tội, người ấy trì tụng Thần chú Chuẩn Đề này mau được giải thoát.

Giải: Phép này chúng ta sẽ thấy từ mặt linh diệu năng lực của Mật chú sẽ đem lại sự giải thoát mau ra khỏi vòng tù tội. Đó là về mặt tâm linh năng lực, còn nói về mặt sống hiện tại của người bị cầm tù kia trong thời gian bị giam cầm nghĩ nhớ đến tội lỗi sám hối trì niệm, tự cải tạo mình khiến cho người xung quanh và mọi viên chức thấy bản thân người đó tốt sẽ giúp đỡ cho sơm thoát ra khỏi sự cầm tù. cư sĩ Thanh Hùng
Hai chi tiết trên kết hợp lại thì pháp này là một pháp đem lại hạnh phúc, giúp cho người thoát khỏi đau khổ. Đó là về mặt hữu hhttp://cư sĩ Thanh Hùngình, còn nói về tâm trí huệ năng lực thì Mật chú là tâm của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, tâm của Đức Phật có đầy đủ năng lực trí huệ luôn chiếu soi đã phá phiền não, đem chúng sanh trở về với tâm bồ đề giải thoát. Người chuyên cần tu học sẽ đạt thành sự giải thoát trong 3 cõi, thoát ly sanh tử luân hồi.

18-Lại phép nữa: Nếu trong nước có tật bệnh, mười đêm lấy dầu mè, bột gạo thơm, hoà với bơ, mật, làm phép hộ ma tức được tai diệt, quốc độ an ninh.

Giải: Ngài Kim Cang Trí dịch: Hoặc quốc độ mưa nắng không hoà, các loài lục súc, trâu, ngựa, bị dịch độc lưu hành; nên lấy dầu mè, bột gạo, đại mạch, gạo tẻ, đậu, bơ, mật, sữa tươi, sữa chưng chín, bạch nhũ mộc, các loại hương thơm đều để một bên. Thắp hương phát nguyện vì tất cả chúng sanh trừ khử tai nạn, tức tay thủ khế hộ thân tụng niệm, lấy các vật trước niệm tụng gia trì , bỏ vào trong lư lửa mà thiêu đó, như vậy bảy ngày, mỗi ngày ba thời, khi làm phép mỗi thời riêng tụng Thần chú đủ 1080 biến, tức được mãn nguyện, tất cả an vui, tất cả Tam-Bảo thảy đều hộ niệm, cũng hay thành tựu tất cả đại nguyện. Ngài Ha La dịch: Nên lấy bơ hòa với mè, dầu mè, bột gạo, dùng ba ngón tay lấy vật kia một nhúm, đọc Thần chú một biến, bỏ vào trong lửa thiêu, hoặc trải qua bảy ngày bảy đêm sáu thời như vậy nối nhau không dứt, tất cả tai dịch đều tiêu diệt. Nói thủ khế ấy là tay kiết ấn vậy.
Trên đây là đoạn văn dịch giải của Ngài Kim Cang Trí rất rõ ở nội dung này, cho thấy Mật chú Chuẩn đề không phải chỉ hộ ở một bản thân mình. Nếu bản thân người hành giả đó có tâm nguyện, nguyện lực cứu độ chúng sinh thì năng lực phát tác không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây vừa nói lên năng lực của Mật chú vừa nói lên sự đại từ đại bi của bậc Bồ tát thệ nguyện cứu độ chúng sinh trong vô lượng kiếp. Chư vị Bồ tát với tâm ấy luôn luôn sống thực tại trong chúng sinh cùng vạn pháp. Tâm quí Ngài là tâm chú không hai không khác, tâm quí Ngài là tâm phật, tâm chúng sinh không khác, phiền não tức bồ đề. Vì các Ngài đã thực chứng được thực tại hằng có trong vạn pháp, pháp nào, niệm nào cũng là niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Từ nơi đó không có thời gian không gian, chỉ có giác niệm hằng có. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

cư sĩ Thanh Hùng
pháp hiệu : Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:50:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Thuong76 trên 05-05-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 07-05-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 07-05-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 08-05-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 21-05-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 28-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày
yennguyen  
#33 Đã gửi : 07/05/2015 lúc 10:44:25(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 410 lần
Được cảm ơn: 86 lần trong 53 bài viết
Em mới đọc cuốn nói về các vị chân sư Đại thủ ấn. Có nói về vị đại sư Virupa, Ngài được một vị Kim cương nữ Bồ tát trao cho tâm pháp, ngài gia công trì tụng hơn 10 triệu biến trong suốt 12 năm những vẫn không có dấu hiệu chứng đắc, ngài quá thất vọng và ném xâu chuỗi vào hố xí. Nhưng một đêm khi đang hành trì Ngài đã bừng ngộ, Ngài liến nhớ đến xâu chuỗi tức thì Kim cang nữ xuất hiện trao lại cho Ngài xâu chuỗi và dạy ngài, chớ phiền não gắng tu trì. Ngai đã tiếp tục tu tập thêm 12 năm nữa thì thấu triệt, vướt thoát ngoài vòng sinh tử.
Ngài dành 24 năm tu luyện cho sự giải thoát của mình. Và như chúng em niệm được 1 triệu biến thôi cũng đã tốt lắm rồi, mà sao con số ấy ít người đạt được vậy. Ngài Virupa kia bậc Đại sư cũng phải tu luyện 24 năm, còn chúng em thì sao khó thế?
thanks 2 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
HaiLam trên 07-05-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 08-05-2015(UTC) ngày
ThanhHung  
#34 Đã gửi : 19/05/2015 lúc 08:20:56(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1842 lần trong 354 bài viết
19-Lại phép nữa: Nếu cầu giàu có nhiều của báu, mỗi ngày lấy các món ăn làm phép hộ ma tức được tiền tài của báu giàu có.

Giải: Ngài Kim Cang Trí dịch: Nếu muốn cầu giàu có, lấy bột gạo dầu mè để trong bơ, sữa chưng chín, trong tay cầm chút ít, phát nguyện niệm tụng 7 biến bỏ vào trong lư lửa thiêu, tùy sức 7 ngày cho đến 49 ngày, tức được như nguyện. Ngài Ha La dịch: Lấy bơ hòa với gạo nếp tụng (chú 108 biến bỏ vào lửa thiêu đó, tùy tâm dã nguyện đều thành chắc chắn tài bảo tăng ích vậy.

Nói là Hộ ma ấy: Là các vật trước bỏ vào trong lư lửa thiêu để cúng dường. Kinh Tô Tất Địa nói: Nơi trước tôn tượng làm phép hộ ma, lư đảnh vuông một tấc tư, mặt bằng bề lượng sâu nửa tấc, bề cao bốn ngón tay. Lấy phân trâu và nước tiểu trâu ăn cỏ thơm ở núi Tuyết sơn để thoa dùng nước hương thơm sái vẩy. Hoặc làm cái lư tròn để chỗ niệm tụng kia, nếu ở trong phòng thất nên đem ra nơi ngoài có thể trông thấy tôn tượng mà xuyên ra cái lư, tùy sự nghiệp kia, y pháp mà làm các vật nhũ mộc v.v…và lấy hương hoa để bên hữu, đồ đựng hộ ma thiêu để bên tả, ngồi tòa cỏ mao (cỏ tranh). Nhiếp tâm lắng tịnh, trước tụng Bổn Tôn Chơn ngôn một biến (Thần chú Chuẩn Đề), thỉnh an bổn tòa, y pháp cúng dường, nguyện đức Bổn Tôn thùy nạp phép thực hộ ma. Cây hộ ma có mười hai thứ, phương này không có, có thể dùng tử đàn hương (cây đàn hương tím), hoặc cây kiên thật nhũ mà thay đó, lấy nhánh ngay thẳng, dài hai ngón tay, hoặc mười ngón tay, đều chọn thứ mới tươi nhuận, xem trên dưới một mặt, để trong hương thủy rửa sạch, dầu bằng hướng bên ngoài, đầu thô hướng nơi thân, lấy sữa tươi, sữa chưng chín, bơ, mật, trộn hai đầu bỏ nơi trong lư lửa, như khi niệm tụng, để hai tay lại giữa hai đầu gối khi hộ ma thiên cũng nên như vậy. Hộ ma rồi, dụng bổn Chơn ngôn tịnh thủy, lấy tay đưa đi khắp nơi vẩy nước tán sái trong lư như vậy ba lần, hộ ma xong rồi như pháp đưa đi. Nếu lấy bơ mật dầu làm phép, phải dùng cái thìa đến chữ Ta Phạ Hạ, các tiếng chưa dứt liền rót vào trong lư, ban đầu lấy một thìa đầy bơ hộ ma (thiêu) một lần trong đó, thìa nhỏ thiêu (hộ ma) xong, trở ra lại lấy một thìa đầy bơ thiêu (hộ ma) một lần, trở lại hiến cúng ứ già cho đến cúng dường chuẩn theo như trước, trở ra lại kiết các ấn hộ thân, cho đến giải mới có thể đưa các Ngài đi, như sau sẽ rõ

Ở đoạn kinh văn này Ngài Kim Cang giải chúng ta đã thấy rõ một phương pháp thực hành rất màu nhiệm. Với nội dung pháp bảo này bản thân trong khi hành pháp đã thực hiện qua nhiều, và trong quá trình tu học hành pháp giúp mọi người chúng tôi đã từng thiết lập đàn tràng để cầu sự nghiệp tiền tài vận may cho rất nhiều người thành tựu viên mãn.

Chị Nguyễn.T.T.Hằng là một người ở tại Hà nội, chị bị vỡ nợ, nhà cửa tài sản bán và cầm cố, xí nghiệp cơ xưởng phải bán đi một phần nhưng cũng không giải quyết được nợ nần khoảng hơn 20 tỷ. Bản thân chị trước khi bị vỡ nợ rất siêng năng đến mọi nơi để cúng bái, thậm chí thọ xin làm con nhang đệ tử nhiều nơi, nhưng nghiệp quả đến sự nghiệp gia đình đổ nợ, chủ nợ bủa vây, chửi bới nhục mạ, tinh thần xuống dốc. Một cơ duyên chị gặp lại người bạn trước đây được tôi chia sẻ pháp tu Chuẩn đề, qua thời gian chị tu học giúp chị cải sửa lại cuộc sống, nghề nghiệp tài lộc. Từ những sự thành tựu đó chị hướng dẫn lại cho chị Hằng đến gặp tôi. Tôi chia sẻ lại cho chị Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm và khuyên chị nên làm một đàn pháp 7 ngày để cầu phước báu và để tiêu trừ nghiệp chướng Chị Hằng đồng ý và thực hiện pháp đàn. Khi thực hiện đàn pháp xong công việc làm ăn phát triển, không có vốn mọi người giúp dần dần. Đến ngày nay do sự nhất tâm tin tưởng trì niệm xuyên suốt, nghề nghiệp ổn định, cơ xưởng được thu hồi lại, công việc, đơn hàng nhiều, liên tục phải tuyển thêm công nhân, số nợ mấy chục tỷ đã dần dần được khắc phục, gia đình rất hạnh phúc. Những chuyện như vậy rất nhiều, chỉ tạm đưa lên một câu chuyện để nói lên sự màu nhiệm của Mật chú.( Xin xem diễn đàn Tammat.net hoặc sách của Cư sĩ Thanh Hùng đã được xuất bản).

20-Lại phép nữa: Nếu muốn khiến người kính thương vui mừng ấy, trong câu Chơn ngôn xưng tên người kia, tức được hoan hỷ thuận phục.

Giải: Phép này nói đến sự kính ái trong pháp tu Mật chú Chuẩn đề. Người tu theo Mật chú Chuẩn đề chuyên sâu họ sống trong xã hội rất được người yêu mến. Sự kính ái đó do năng lực của Mật chú, năng lực ấy còn giúp cho Chư Thiên yêu mến người trì tụng nữa, chư vị Hộ pháp bảo hộ chứ nói chi đến người thường. Cho nên chúng ta hãy kính tin trì niệm cầu sở nguyện của mình theo pháp sẽ được thành tựu mỹ mãn.

21-Lại phép nữa: Nếu không có y áo niệm tụng tức được y áo.

Giải: Ở đoạn này với nghĩa của nội dung trên nói lên năng lực của Mật chú Chuẩn đề người hành giả tu theo Mật chú Chuẩn đề không bị trong những nạn tai ương, đau khổ, đói rét. Như bản thân tôi và nhiều người khi được chia sẻ Mật chú Chuẩn đề họ trì niệm luôn luôn được sự may mắn, mau kiếm được nghề, được mọi người tận tình giúp đỡ. Cơm áo gạo tiền, đến với họ một cách thuận lợi trên sự thiện lành trong sạch. Năng lực ngầm này là do chư vị Long thần, Hộ pháp gia hộ giúp đỡ. Vì chư vị đã thệ nguyện hộ trì Mật chú, hộ trì giúp đỡ trai lành gái tín trì niệm Mật chú.

22-Lại phép nữa: Trong ý mong cầu, niệm tụng đều được như ý.


Giải: Khi Đức Phật nói lên Mật chú, tâm chú Chuẩn đề này xong chư Phật, chư Bồ tát câu hội, chư vị Thiên tiên, Quỷ sứ Dạ xoa , Càn thát bà, Thiên Long bát bộ thệ nguyện giúp người trì chú được viên thành sở nguyện. Cho nên người trì niệm sở cầu điều gì đó mà tâm thành chí nguyện sẽ đạt thành như ý.
23-Lại phép nữa: Nếu người thân thể chi tiết đau nhức, gia trì trong tay 21 biến Thần chú, xoa bóp chỗ đau tức khỏi.

24- Lại phép nữa: Nếu mắc bệnh sốt rét và đau đầu, niệm thần chú gia trì nơi tay 21 biến xoa bóp cũng được trừ lành.

Giải: Hai mục trên nếu người trì niệm trên 1 triệu biến thì tất cả bệnh tật chữa lành rất nhanh. Tôi làm nơi phòng mạch Đông y, là một cơ sở chuyên trị bệnh bằng bấm huyệt xoa bóp châm cứu, thuốc Nam và thuốc Bắc. Hàng ngày tôi điều trị khoảng 50- 70 bệnh nhân, bệnh nhân mau lành bệnh là do bản thân tôi lúc châm, lúc xoa bóp, bấm huyệt hốt thuốc đều trì niệm thầm trong tâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm, và mỗi khóa niệm hằng ngày đều trì niệm. Khi chúng ta chưa trì niệm chuyên sâu, chưa thành thục thực hiện không đạt thành kết quả mà chê bai đó là một điều đại tội mong quí bạn để ý ghi nơi lòng mình.

25-Lại phép nữa: Thoa đắp một đàn nhỏ, lấy một cái bát đồng đựng đầy tro củi thơm thanh tịnh, bảo đồng tử hai tay đè lên bát tro, người trì tụng nên tụng Thần chú, sứ giả của Bổn Tôn nhập vào thân của đồng tử, bát kia liền chuyển động, tức xuống lời đồng tử, tức tự kiết tam bộ tam muội gia ấn, tức tụng tam bộ Chơn ngôn, liền lấy đá mếm trơn viên phấn đưa qua cho đồng tử, đồng tử tức nơi trên đất họa vẽ việc quá khứ, vị lai, tốt xấu, lành dữ và thất lạc kinh luận, quên mất nghĩa khó, ấn chú, tức được biết rõ.

Giải: Đây là một phép rất vi diệu, Phật pháp không thể nghĩ bàn là ngay nơi đây. Chúng ta chuyên sâu trì niệm thời gian được trên 1 triệu biến, thực hiện pháp bảo sẽ dễ dàng thành tựu hơn. Bản thân tôi thường trong lúc hành pháp thường xem ở Kính đàn, ở ly nước, ở móng tay cái, ở lá cây ... để tìm thấy những chuyện quá khứ vị lai của mọi người. Hoặc thiết lập một đàn pháp trì niệm trên 1080 biến trở lên sẽ nhìn thấy chuyện quá khứ vị lai những chuyện thấy ngay nơi bản thân chỉ chuyên phục vụ cho đạo pháp, chứ không phải phục vụ trên tinh thần bói toán thị phi. Những chuyện ảnh hưởng đến Phật pháp, ảnh hưởng đến thân mạng, sự nghiệp của một con người. Nếu người đó chí tâm thọ trì Mật chú, vì chính bản thân người đó, gia đình người đó tạo nghiệp, thì ngay nơi đó, bản thân gia đình phải trì niệm để tự giải tỏa nghiệp lực của mình. Mật chú Chuẩn đề chỉ 9 chữ thôi, thấy rất đơn giản, nhưng Mật chú là tâm của Chư Phật, là cảnh giới của chư Phật, cho nên khó hiểu, khó thấy, khó đạt phải thành tâm chuyên cần trì niệm như một báu vật, luôn trong thân mình, trong tâm mình, luôn nhớ nghĩ trì niệm thì năng lực sự huyền nghiệm sẽ đến. Rất mong chuyên cần trong chín chữ đó có đủ hết tất cả vạn pháp, đầy đủ pháp bảo để đưa con người đến giải thoát, đến hạnh phúc.

26-Lại phép nữa: Hai bên quân địch nhau, viết Đà Ra Ni này trên cỏ cây hoa, treo trên sào tre, bảo người kia tay cầm tụng Chơn ngôn, địch kia tức phá tán.


Giải: Mật chú Chuẩn đề năng lực thật vi diệu không thể nghĩ bàn được, nếu thực hiện pháp bảo để hành pháp tùy theo căn cơ phước đức, trí huệ cùng năng lực của một người hành giả, một tôn sư thực hiện tất cả những ý niệm thể hiện pháp bảo nó luôn phải được tu học chuyên cần, tu học thời gian nhất định để thực hiện và thực hiện pháp bảo nó phải liên quan đến nhiều chi tiết khác nhau. Do bản nguyện cứu độ chúng sinh, do lòng đại bi thể theo chư phật muốn thực hiện được, không những đầy đủ lòng từ bi bản nguyện mà cá nhân người đó phải có đầy đủ năng lực, đầy đủ pháp ấn linh phù thì thực hiện mới viên thành. Đừng thấy sự kiện trên mặt ngôn từ mà vội phân tâm suy nghĩ càn rở thì tội báo khó thoát. Mong rằng quí bạn hãy tỉnh giác kính tin vì Mật chú tổng nhiếp tất cả 5 bộ thần chú lớn và 5 bộ nhỏ tổng nhiếp 25 bộ Mật chú, cho nên năng lực không thể nghĩ bàn được.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


cư sĩ Thanh Hùng
pháp hiệu : Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:53:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 20-05-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 21-05-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 24-05-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 28-05-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 28-05-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 16-06-2015(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#35 Đã gửi : 21/05/2015 lúc 09:59:44(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 345 lần
Được cảm ơn: 69 lần trong 33 bài viết
"một tôn sư thực hiện tất cả những ý niệm thể hiện pháp bảo nó luôn phải được tu học chuyên cần, tu học thời gian nhất định để thực hiện và thực hiện pháp bảo nó phải liên quan đến nhiều chi tiết khác nhau. Do bản nguyện cứu độ chúng sinh, do lòng đại bi thể theo chư phật muốn thực hiện được, không những đầy đủ lòng từ bi bản nguyện mà cá nhân người đó phải có đầy đủ năng lực, đầy đủ pháp ấn linh phù thì thực hiện mới viên thành.“。

Như thầy đã nói rất rõ, ở các bài về sự chuyên sâu tu học. Ví như trích dẫn ý thầy ở trên cũng vậy. Thầy cảnh tỉnh các hành giả phải luôn tỉnh giác, đừng thấy hay mà tham lam muốn thực hiện. Vì thực tế chúng ta chưa đủ năng lực để thực hiện được nó. Khi chưa nhận được chia sẻ khác từ thầy từ bạn, thì chúng ta đừng vội buông lời trách móc phỉ báng mà mang nghiệp vào thân. Tôi thì cũng ráng thực hiện những lời thầy chỉ dạy, tự biết nhiều lúc cũng còn bị tác động, nhưng cố gắng tỉnh giác để không bị nghiệp lực xấu lôi kéo. Phải cố gắng nhiều hơn nữa.!
Kyhoadithao.  
#36 Đã gửi : 24/05/2015 lúc 10:38:03(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 199 lần
Được cảm ơn: 34 lần trong 24 bài viết
Chuẩn đề thần chú là linh dược chữa được bá bệnh thân và tâm. Một lòng tin tương sẽ đạt được. Em tin và e sẽ cố gắng.
Linhchieu'  
#37 Đã gửi : 28/05/2015 lúc 10:27:21(UTC)
Linhchieu'

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 6 bài viết
"19-Lại phép nữa: Nếu cầu giàu có nhiều của báu, mỗi ngày lấy các món ăn làm phép hộ ma tức được tiền tài của báu giàu có."

Tôi nhớ rằng có rất nhiều người thắc mắc rằng, theo Phật thì khổ, nghèo lắm chẳng có tiền đâu. Vì Phật là giải thoát thì cần gì tiền.
Một tư tưởng, suy nghĩ thật là sai lầm cho những ai có lối suy nghĩ như vậy. Khi chúng ta do không hiểu biết về phật pháp, mà vô minh tự tạo khẩu nghiệp cho mình, đưa ra những lời khuyên cho người mới khởi ý tu học phật pháp, làm cho họ sợ không dám tu. Như vậy chúng ta đã vô tình mắc vào nghiệp phá hoại chánh pháp. Chỉ một vài lời nói tưởng vô thưởng vô phạt đó, nhưng mang trọng tội ngũ nghịch .

Chỉ cần tin tưởng vào phật pháp, vào mật chú Chuẩn đề thì " không bao giờ sợ nghèo, sợ khổ, cầu pháp thế gian, xuất thế gian đều thành tựu". Như kinh đã nói và minh chứng mà thầy Hùng đã dẫn.
yennguyen  
#38 Đã gửi : 29/05/2015 lúc 10:05:33(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 410 lần
Được cảm ơn: 86 lần trong 53 bài viết
Mọi người nói thế nào chứ. Đại gia " Trầm Bê", giám đốc sách Thái Hà, và rất nhiều doanh nhân thành đạt họ đều đi theo con đường phật đạo, rất nhiều thí chủ là những doanh nhân, việt kiều đứng ra tài trợ những phật sự lớn. Họ đều nhất tâm đi theo phật đạo đấy chứ, nhờ giáo lý phật đạo mà họ thành danh. Chỉ là bộ phận nhỏ do không hiểu biết gì về phật đạo mới tuyên truyền linh tinh như vậy.
ThanhHung  
#39 Đã gửi : 03/06/2015 lúc 09:01:30(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1842 lần trong 354 bài viết

UserPostedImage
Tháp Đại Giác - Đại Chế Để


27-Lại phép nữa: Nếu người nữ không có con trai hay con gái, lấy ngưu huỳnh, nơi trên vỏ cây hoa viết Thần chú này, khiến đeo không lâu sẽ có con trai con gái.

Giải:Ngài Kim Cang Trí dịch: Nơi vỏ cây hay trên lá, viết Đà Ra Ni này và vẽ hình đồng tử lấy vải lụa tím bọc lại, niệm tụng Thần chú 1080 biến, để trên cái búi tóc giữa đỉnh đầu, tức liền mang thai.
Có kẻ nói rằng: Bổn ý của chư Phật, khiến người đoạn các phiền não tham, sân, si. Nay cớ chi trở lại khiến người khởi tham niệm cầu các việc danh lợi ở đời ư?

Đáp: Đây là sức diệu dụng phương tiện độ sanh không thể nghĩ bàn của chư Phật. Bởi vì có những chúng sanh không chịu cầu thẳng đến đạo quả Vô thượng Bồ đề, vả lại tùy lòng ham muốn của họe, khiến họ trì Thần chú hết thảy cầu mong đều được toại lòng, do oai lực của Thần chú không thể nghĩa bàn huân vào, tội nghiệp được tiêu diệt, giống Bồ đề thành tựu. Tự nhiên siêu phàm nhập Thánh, như Chơn ngôn này là cảnh giới của chư Phật, hàng thập địa Bồ Tát còn chẳng lường được, huống kẻ phàm phu suy nghĩa sao được ư? Nếu có đầy đủ trí nhãn, cần trọn ngày cầu, tức cùng với lý Bát Nhã tương ưng, đó chính là Phật thì đâu có chúng sanh mà khởi các phiền não tham…?

Như ngài Kim Cang dịch thì đây là một pháp bảo công năng không thể nghĩ bàn. Năng lực của Mật chú sẽ giúp cho tất cả mọi người đạt theo ý nguyện của mình. Bao giờ Mật chú cũng đem lại sự hạnh phúc, đem lại sự toại nguyên cho chúng sinh. Nhưng qua đó mỗi cá nhân khi thực hiện ước muốn của mình nên tạo đàn pháp trì niệm cầu nguyện với tâm kính cẩn hết 7 ngày này đến 7 ngày khác cho đến 49 ngày, hay đến khi đạt thành ước nguyện. Nên xuyên suốt trì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm để cầu năng lực công đức trì niệm này hồi hướng về cho sở nguyện của mình, thì sở nguyện sẽ đạt thành. Người trước khi lập đàn trì niệm nên thọ quán đảnh để thọ nhận linh phù cùng Mật chú thì kết quả sẽ tốt hơn.

28-Lại phép nữa: Hoặc có người nữ chồng không kính trọng, lấy một cái bình mới đựng nước đầy, nơi trong bình để đồ thất bảo (vàng, bạc, ngọc v.v…) và các linh dược, ngũ cốc, bạch giới tử (hạt cải trắng) lấy dây lụa trắng cột nơi cổ bình, dùng Chơn ngôn gia trì 108 biến, bảo người nữ kiết căn bản ấn (ấn Chuẩn Đề) để an trên đỉnh đầu, lấy nước ấy rót tưới vào đỉnh đầu, tức được yêu thương kính trọng, chẳng những kính trọng cũng được có con ở trong thai bền chắc.

Giải: Ngài Kim Cang Trí dịch: Lấy tịnh bình đựng đầy nước thơm, đem để chỗ tịnh xứ, lấy ngưu phẩn (phân trâu ở Tuyết sơn ăn toàn cỏ thơm) thoa đắp Đàn tràng niệm tụng 108 biến, như vậy bảy bình đều làm pháp này tại chỗ thanh tịnh, dùng hương hoa làm đạo tràng, lấy nước hương thơm trong bình tắm rửa, chồng liền vui vẻ thương yêu, cũng được có thai. Vợ không ưa chồng cũng làm phương pháp như trước. Bằng cứ trong một Đại Tạng kinh, Đà Ra Ni Thần chú gồm năm bộ:

1-Phật bộ các Thần chú của chư Phật.
2-Liên Hoa bộ các Thần chú của Quán Tự Tại Bồ Tát, chú của Trì Liên Hoa Bồ Tát.
3-Kim Cang bộ các chú của Kim Cang Thủ Bồ Tát, Chú của các vị Kim Cang thần.
4-Bảo bộ là Thần chú của chư Thiên.
5-Yết Ma bộ là các Thần chú của chư Quỷ Thần.

Năm bộ này mỗi bộ gồm có năm bộ. Tổng thành 25 bộ. Nay Chuẩn Đề Chơn ngôn Thần chú bao gồm trì nhiếp thảy hai mươi lăm bộ. Cho nên tùy chỗ dụng đều được thành tựu. cư sĩ Thanh Hùng
Ở đoạn kinh văn này ngài Kim Cang Trí dịch rất rõ ràng, Ngài nhấn mạnh ngay nơi Mật chú Chuẩn đề tổng nhiếp 25 bộ thần chú, tùy cơ duyên mà thực hiện sẽ thành tựu tốt đẹp, ở những pháp khác chúng ta có thể viết tên người chồng hoặc vợ đạp nơi chân trì niệm, hoặc họa phù vào áo của vợ hoặc chồng cũng có kết quả tốt.

29-Lại phép nữa: Người hành giả mỗi khi niệm tụng, kiết đại ấn tụng Chơn ngôn in tháp, mãn sáu mươi vạn biết việc sở cầu tức được đầy đủ. Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, tức vì hiện thân sở cầu như ý, hoặc làm vua trong cung A Tu La, hoặc được Bồ Tát Địa, hoặc được thuốc trường niên, hoặc được kính ái pháp thành tựu.


Giải: Ngài Kim Cang Trí dịch: Nơi bên bờ biển lớn, hoặc trên bãi cát mé sông, lấy bản in hình tượng tháp, in trên bãi cát mé sông, làm hình tượng tháp. Niệm tụng một biến in thành một tháp. Như vậy mãn số sáu mươi vạn biến, tức được thấy Thánh giả Quán Tự Tại Bồ Tát v.v… tùy theo tâm nguyện đều được đầy đủ, hoặc thấy trao cho Thần tiên diệu dược, hoặc thấy thọ ký Bồ Tát, hoặc hiện tiền đến hỏi tùy nguyện mong cầu đều được các địa vị Bồ Tát. Nếu muốn cầu thông minh, lấy thạch xương hồ, ngưu huỳnh, mỗi thứ nửa lượng giã nhỏ làm bột hoà với bơ, nơi trước Phật làm đàn tụng niệm 5000 biến uống đó, tức được thông minh. Kinh Trì Minh Tạng nói: Nếu có người tu hành, muốn làm phép tối thượng thù thắng được thành tựu ấy. Nhứt tâm chuyên chú tinh cần tu tập, trước ở nơi bên bờ biển lớn tụng Chuẩn Đề căn bản Chơn ngôn, tạo sa tháp (tháp cát) lục lạc xoa (60 vạn) rồi thì việc sở cầu quyết được thành tựu. Kim Cang Thủ cũng gọi Kim Cang Tạng.

Trong đoạn kinh văn này Đức Kim Cang Trí dịch giải thật rõ, đây là một pháp tu thật linh nghiệm, chỉ thực hành thành tựu ở chính bản thân mình, phải hết sức tinh tấn trì niệm làm theo pháp, thực hành theo lời dạy. Phật pháp rất vi diệu từ ngay tâm của mỗi người, hãy tỉnh giác đi về với tự tánh thanh tịnh hằng có của mình, nơi đó có sẵn vạn pháp đầy đủ huyền năng. Người hành giả chuyên tu niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cứ chuyên nhất như vậy, mỗi niệm khởi trong tâm chúng ta khởi lên đều nghe ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Trì niệm nghe như vậy khi thấy hạt sáng nhỏ trong tâm ta nó cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cho đến lúc khắp mọi nơi đều là hạt nhỏ vi tế đó niệm thần chú. Như vậy là tâm đã thuần, khi đó quay lại quán từ đầu đến chân, từ chân đến đầu đều thấy những hạt đó, thì nghiệp lực từ từ được hóa giải vì những niệm đau, những niệm buồn vui, hay cảm xúc nào ở trên thân đều có hạt đó, hạt đó là chủng nghiệp chúng ta.

Phương pháp in tháp cát quán cũng tương tự như vậy. Người quán như vậy trong hành niệm sẽ thấy đức Quán Tự Tại Bồ Tát, Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu, hay thấy rất nhiều vị Phật Bồ Tát, Phật pháp vi diệu hãy chí tâm kính tin tu học sẽ được lợi ích. cư sĩ Thanh Hùng


UserPostedImage30-Lại phép nữa: Nơi Bồ đề đạo tràng, ở trước Đại Chế Để, tụng Đà Ra Ni này, được thấy Thánh Tăng chung nói chuyện và Tất Địa thành tựu được chung kia đồng hành, tức đồng bực Thánh Tăng kia vậy.

Giải: Bồ đề đạo tràng tại Trung Thiên Trúc, nước Ma Kiệt Đà. Phật ngồi nơi đó thành Đẳng Chánh Giác, chọ nên gọi Chế Để, là tháp Phật vậy. Tháp này ở trong Bồ Đề đạo tràng. Ngài Kim Cang Trí dịch: Nhiễu quanh bên hữu hình tượng cây Bồ đề, hành đạo niệm tụng 100 vạn biến, tức thấy Phật, Bồ Tát, La Hán, vì đó nói pháp, muốn theo Bồ Tát liền được tùy tùng, sở cầu như nguyện cho đến hiện thân thành đại chú Tiên, liền được đi đến mười phương Tịnh độ hầu hạ chư Phật, được nghe Chánh pháp. Lại muốn được thấy tất cả quỷ thần, lấy ngưu huỳnh niệm tụng Thần chú cho được pháp ra khỏi lửa, tức lấy thoa nơi đôi mắt và uống vào liền thấy. Trì Minh Tạng Nghi Quỹ nói: Tụng mãn số một Câu chi (100 ức) được A La Hán hiện thân và được lợi ích lớn, từ đó về sau đồng hành với A La Hán, cũng đồng oai đức với các Ngài.

Đức Kim Cang Trí đã giảng giải ra lý sự trên chỉ rõ ý của kinh, Ngài đã cho thấy sự huyền năng của Mật chú Chuẩn Đề. Qua những ý niệm trên xin thể hiện lên vài nét ấn chứng trong quá trình tu học của bản thân. Ở đây xin nhắc lại Đại Chế để là tháp thờ Đức Phật tại Bồ đề Đạo tràng ( Bodhagaya) ở Ấn độ. Nơi đây là một trong 4 tứ động tâm. Tứ động tâm gồm: 1. Nơi Đức Phật sinh ra (Lumbini) – Lâm Tỳ Ni – Nepal. 2. Nơi Đức Phật thành đạo tại Bồ đề đạo tràng. 3. Nơi Đức Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc uyển (Sarnath). 4. Nơi Đức Phật nhập Niết bàn Câu Thi Na (Kusinara). Ở 4 tứ độngt âm này người hành giả Mật tông đến đây để hành trì thì rất có lợi ích cho con đường tu học. Cũng như đoạn kinh văn trên. Nếu người nào trước tháp Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng mà trì chú, hành trì thì sẽ thấy những cảnh giới của Đức Phật cùng chư tăng.

Trong cuộc đời tu học của tôi được phước báu là đã đến đây hành trì trong tháp Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng 3 lần, và cũng đến được tứ động tâm cùng 4 thánh địa khác của Đức Phật tại Ấn độ. Cứ mỗi lần đến Bồ Đề Đạo Tràng đều được những ấn chứng thật huyền nhiệm. Đến nơi đây ngồi hành trì tâm thật thanh tịnh thoải mái. Tôi thấy Đức Phật thật sự hiện hữu trong mắt tâm tôi, những lần qua đây tôi được học thật nhiều những âm ngữ bí mật, học rất nhiều những linh phù, pháp ấn từ Đức Phật và chư tăng. Ở đây không phải nói lên để củng cố địa vị, danh dự, danh vọng hay cái gì đó, mà muốn nói lên để chứng minh lời nói của kinh Chuẩn Đề Hội Thích Đà La Ni này là hoàn toàn chứng thật. Bản thân đến đây thấy rất rõ những hành trạng của Đức Phật cùng chư Tăng. Thấy nơi Đức Phật đi kinh hành, nơi Đức Phật tọa thiền, nơi Đức Phật ban pháp cho Chư Thiên, cho người...Khi qua đây tôi chưa được biết khi Đức Phật thành đạo trong sáu ngày những sự kiện xảy ra như thế nào. Nhưng những lần tới đây tôi đều được thấy và biết như thật. Sau này tìm hiểu trong kinh và chư Tăng mới biết những điều tôi thấy hoàn toàn chính xác.

Khi viết lên những đoạn văn ý niệm này là thể theo lòng Đại từ, Đại bi của chư Phật Bồ tát, nguyện chia sẻ những gì bản thân đã học hỏi được, nguyện chia sẻ đến khắp chúng sinh không những kiếp này và trong vô lượng kiếp nữa đều thực hiện như vậy. Nguyện trong vô lượng kiếp, kiếp số như vi trần đều thọ trì Mật chú Chuẩn đề, đều thể hiện năng lực Mật chú Chuẩn đề, hoằng hóa Mật chú Chuẩn đề.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:57:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 6 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 03-06-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-06-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-06-2015(UTC) ngày, Thuannadl. trên 05-06-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 08-06-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#40 Đã gửi : 06/06/2015 lúc 09:10:11(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,040

Cảm ơn: 501 lần
Được cảm ơn: 2418 lần trong 641 bài viết
Nói về những cảm niệm trong những lần hành hương đến đất Phật, đến những thánh tích còn lưu dấu chân Phật, thì thật là khó diễn đạt. Chỉ những ai từng đến nơi đấy mới thấy rõ cảm xúc của mình như thế nào, khi được chứng kiến lại những dấu chân của người Cha còn lưu lại. Trong kinh Chuẩn đề có nói và Thầy cư sĩ Thanh Hùng đã dẫn giải người hành giả trì niệm thần chú Chuẩn đề sẽ thấy được những điều huyền nhiệm tại nơi đó. Tôi cũng vậy, cũng muốn nói lên những cảm niệm của bản thân mình thực chứng khi ở nơi thánh tích đó, như một lời nhỏ minh chứng cho những lời kinh văn chỉ bày.

Trong những lần hành hương đến các thánh tích, tôi thường hay lẽo đẽo đi theo Thầy, vì tôi biết rằng đi theo Thầy sẽ học được rất nhiều điều từ những việc thầy hành. Tôi, thầy cùng mọi người hoàn toàn không hề hay biết gì, chỉ nghe nói đến những thánh tích như vậy qua lời giới thiệu của sư cô dẫn đoàn là người tu đang theo chương trình tiến sĩ bên Ấn độ. Vì đoàn đi khá đông, mỗi người hành hương theo những cảm niệm riêng của từng cá nhân theo sự hướng dẫn chung. Còn cá nhân riêng Thầy thì thầy có sự sắp xếp cho riêng mình, tôi và các đệ tử khác chỉ biết đi theo. Đến những địa điểm thánh tích, mặc dù là lần đầu chưa được ai hướng dẫn, nhưng Thầy thường đi thẳng đến những điểm cần đến, ngồi thiền những điểm đó, không theo đoàn đi lan man các điểm khác. Tôi lúc đầu thì thắc mắc chưa hiểu sợ bị lạc, cứ thấp thỏm. Nhưng thầy bảo tôi cứ yên tâm, thầy nói chúng ta đến đây là để tu học. Chứ không phải để ngắm cảnh, hay đi chơi. Hãy tu học để xứng đáng với cái duyên được đi sang Ấn độ, vơi số tiền mồ hôi công sức bỏ ra, không thể lãng phí được. Vì còn có biết bao nhiêu người, ngay cả tăng sĩ họ chỉ được đọc trong kinh văn,chứ chưa một lần được thực chứng, họ cũng ước được 1 lần đến đất Phật, mà không có cơ duyên. Nay các em phải thấy mình có phước hơn người khác, nên càng phải tận dụng những duyên lành này để trợ duyên cho sự tu học của chính mình.

Nghe thầy nói vậy là chúng tôi yên tâm. Một hồi thì đoàn cũng gặp thầy trò chúng tôi ở những điểm đó, và một điều thật tuyệt vời đó là những gì thầy thấy trước đó kể cho chúng tôi còn cụ thể hơn những gì mà sư cô hướng dẫn, hơn thế nữa điểm thầy dừng chân để hành thiền, là những điểm mà Đức Phật thường , ngồi, sống sinh hoạt, hành thiền, ban phước, thuyết pháp. Và thực tế ở những điểm ngồi thiền đó, chúng ta dù ít hay nhiều đều cảm nhận được những điều linh thiêng khó lý giải. Để thấy rằng đất Phật quả thật là thánh địa, là những vùng đất thiêng.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:59:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-06-2015(UTC) ngày, chuctinh trên 07-06-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 08-06-2015(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.