Thông báo

Icon
Error

4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#61 Đã gửi : 24/10/2016 lúc 02:31:59(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2739 lần trong 403 bài viết
Thứ đến Đệ Nhị Căn Bản Ấn


Giải: Ngài Kim Cang Trí dịch: Vì ấn này ở sau trì số châu niệm tụng, trước dùng riêng ấn chú là để toái trừ tất cả thiên ma ác quỷ … bổn dịch dùng ấn này và tâm Chơn ngôn hộ thân, sao lại dùng “Vô Năng Thắng ấn chú” để toái trừ chướng ngại nữa.

Ở đây nói rằng chúng ta trước nhất có thể dùng ấn Chuẩn đề đọc tụng chân ngôn, sau dùng ấn này để toái trừ thiên ma, ác quỉ cùng sử dụng chung ấn, ta kiết ấn vô năng thắng để toái trừ thiên ma, ác quỉ. cư sĩ Thanh Hùng
Hai tay ngoài tréo nhau, hai ngón tay trỏ, hai ngón tay cái đứng thẳng tức thành Tụng Phật Mẫu Tâm Chơn ngôn. Ấn vào năm chỗ: Nơi trán, vai bên mặt, vai bên trái, nơi yết hầu, nơi tại ngực. Xả ấn lên đảnh.

Chơn ngôn: Úm (án) – ca ma lê vĩ ma lê chuẩn nê ta phạ hạ.

Đoạn kinh này chúng ta thấy ý kinh bảo rằng kiết ấn hộ thân như trên và đọc thần chú đã ghi. Chúng ta thực hiện theo như đoạn kinh trên thì công năng và sự vi diệu không thể nghĩ bàn như lời kinh nói. Ở chi tiết này tôi cũng có dùng ấn Chuẩn đề Phật Mẫu và cũng di chuyển ấn theo những vị trí như trên cũng rất linh nghiệm. Trong suốt quá trình tu học và hành pháp ở những nội dung sự kiện khác nhau bản thân thường dùng ấn Chuẩn đề Phật Mẫu, niệm Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ở đây chỉ đưa ra kinh nghiệm của bản thân tu học vừa qua chứ không phải muốn quí vị thực hiện theo. Lời kinh, ý kinh rất vi diệu , chúng ta nên thực hiện theo đúng ý nghĩa của kinh chỉ dạy.


Khi kiết ấn hộ thân ấn nên phát lòng đại từ duyên khắp lục đạo tứ sinh, nguyên tất cả hữu tình mặc mũ giáp Đại thệ Kim Cang trang nghiêm bền chắc mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ đề.

Giải: Đại Thệ Kim Cang mũ giáp trang nghiêm kiên cố ấy nghĩa là Bồ tát lấy tứ hoằng thệ nguyện làm trang nghiêm không bị tà ma làm trở hoại gặp duyên nghịch thuận tâm không thoái chuyển. Cho nên nguyện các hữu tình đều mặc mũ giáp kim cang kiên cố bền chắc như thế, để xa lìa các chướng nạn, mau chứng vô thường bồ đề tưởng như vậy rồi tức thành mặc kim cang mũ giáp, tất cả các ma chướng không dám chướng nạn.

Đại thệ kim cang mũ giáp trang nghiêm kiên cố có nghĩa là người hành giả tu theo mật chú, bản thân phải thọ Bồ tát giới, khi thọ Bồ tát giới sẽ thực hiện được hoặc thọ nhận tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là :

- Chúng sanh vô lượng vô biên thệ nguyện độ.
- Phiền não vô lượng vô biên thệ nguyện đoạn.
- Phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học.
- Phật pháp vô lượng thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành.

Người hành giả thọ Bồ tát giới sẽ được thọ nhận và phát 4 lời nguyện lớn trên. Khi bản thân tâm của mình tự phát Tứ hoằng thệ nguyện tức ngay nơi đó chúng ta sẽ thấy thật rõ, thật chứng ngũ uẩn giai không; sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó không có tướng nhất định, nó không có một chủ thể nào. Nó được giả hợp lại hội tụ lại để trở thành pháp. Thân thể chúng ta ( sắc ) nó đều do rất nhiều vi thể nguyên phân tử hợp thành trong đó có tứ đại đất, nước, gió, lửa, rồi những cái thọ cảm nóng lạnh, đau đớn, thoải mái, hỉ lạc, đau khổ. Chúng cũng do nhiều chi tiết cảm thọ khác nhau của tư tưởng tức là do sự tưởng tượng của mình và do liên tục tưởng tượng như vậy ( hành) mà sanh ra những thọ cảm, rồi từ đó thức biết và phân biệt những danh sắc này do nhiều đời nhiều kiếp như vậy mà tạo nên thế giới vũ trụ các pháp, các loài. Ngay nơi đây người hành giả thọ Bồ tát giới trên, tu hạnh giải thoát của Đức Phật họ sẽ thấy thực chứng vạn pháp như trên. Cho nên ngay nơi đó họ không bị vạn pháp chi phối ràng buộc và vạn pháp không thể nào làm cho người hành giả dính mắc không phá hoại nổi trí tuệ trên. Cho nên gọi là Đại thệ kim cang mũ giáp thân trí tuệ kim cang. Như vậy thì tất cả ma chướng không làm hại được. Tâm như vậy, ngay nơi đó thân người hành giả kiết hộ thân ấn trên sẽ làm cho thân nghiệp thanh tịnh, miệng đọc chân ngôn thì tất cả ma chướng không thể phá vỡ được mũ giáp kim cang trên. Khi người hành giả biểu hiện mật pháp như trên, thực chứng người hành giả bồ tát đó thực thi theo Tứ hoằng thệ nguyện trên tức là thực thi theo lòng đại từ, đại bi của chư Phật, chư Bồ tát. Người Bồ tát đó sống trong sanh tử , nhưng không sanh tử trong khổ đau của chúng sinh, những khổ đau không dính mắc, sống trong vạn pháp làm chủ được vạn pháp chuyển hóa vạn pháp theo Tứ hoằng thệ nguyện, mà người hành giả Bồ tát trên đã từng thệ nguyện.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
Om Ma ni Mad Mê Hum

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 10:22:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 24-10-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 24-10-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 25-10-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 10-03-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 26-03-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 11-06-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#62 Đã gửi : 28/10/2016 lúc 02:50:19(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 533 lần
Được cảm ơn: 259 lần trong 81 bài viết
Khi tôi ngoảnh lại mọi thứ đều vụt tắt
cái gì đó chông chênh rất lạ trong tâm
tôi chạy theo nó để xây mộng ước
Nhưng rồi cũng vỡ tan.

Cuộc đời chìm nổi lênh đênh tôi cứ quên mất những điều tốt đẹp đang hiện hữu quanh tôi, đã có những lúc là tận cùng của nỗi đau, đã có những lúc là tận cùng của sự vui sướng. Tôi chợt thấy dù là nỗi đau hay sự vui sướng tôi đều rơi nước mắt. Có cái gì đó khác mà không khác ở đây? Nhưng có một điều phải cảm ơn Thầy, sư sĩ Thanh Hùng nhờ những bài viết của Thầy mà tôi đã phần nào được tỉnh hơn, nhờ những tiếng niệm chú của Thầy như âm thanh nào đó kéo tôi về với sự sống thường nhật này. Không còn phải ủ ê buồn chán nữa. Có một động lực nào đó thúc để cho tôi nhớ nghĩ về thần chú nhiều hơn.
Anh Tuyet  
#63 Đã gửi : 31/10/2016 lúc 12:22:40(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 889 times
Được cảm ơn: 250 lần trong 101 bài viết
Nhờ sự chỉ bảo và trao truyền của Thầy Cư Sĩ Thanh Hùng.
Huyentrang89  
#64 Đã gửi : 02/11/2016 lúc 07:48:27(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 37 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
Liễu Pháp Bạch Y  
#65 Đã gửi : 26/03/2017 lúc 09:06:10(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 218 lần
Được cảm ơn: 203 lần trong 38 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
Liễu Pháp Bạch Y  
#66 Đã gửi : 26/03/2017 lúc 09:25:52(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 218 lần
Được cảm ơn: 203 lần trong 38 bài viết
Thưa Thầy con muốn được hướng tâm theo tứ hoằng thệ nguyện và muốn được hướng tâm thọ nhận Bồ Tát Giới thì con cần phải tu học như thế nào và cần chuẩn bị những gì con xin Thầy từ bi chỉ dạy .

Đại Thệ Kim Cang mũ giáp trang nghiêm kiên cố ấy nghĩa là Bồ tát lấy tứ hoằng thệ nguyện làm trang nghiêm không bị tà ma làm trở hoại gặp duyên nghịch thuận tâm không thoái chuyển. Cho nên nguyện các hữu tình đều mặc mũ giáp kim cang kiên cố bền chắc như thế, để xa lìa các chướng nạn, mau chứng vô thường bồ đề tưởng như vậy rồi tức thành mặc kim cang mũ giáp, tất cả các ma chướng không dám chướng nạn.

Đại thệ kim cang mũ giáp trang nghiêm kiên cố có nghĩa là người hành giả tu theo mật chú, bản thân phải thọ Bồ tát giới, khi thọ Bồ tát giới sẽ thực hiện được hoặc thọ nhận tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là :

- Chúng sanh vô lượng vô biên thệ nguyện độ.
- Phiền não vô lượng vô biên thệ nguyện đoạn.
- Phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học.
- Phật pháp vô lượng thậm thâm vi diệu thệ nguyện thành.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 2 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Phuc An trên 11-06-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 11-06-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#67 Đã gửi : 01/04/2017 lúc 10:14:46(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 3116 lần trong 782 bài viết
Thầy đã trả lời câu hỏi thọ Bồ tát giới cho đạo hữu ở mục này http://tammat.net/defaul...sts&t=3694#post12047
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 11-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#68 Đã gửi : 16/08/2017 lúc 10:59:20(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2739 lần trong 403 bài viết
THỨ ĐẾN KIẾT ĐỊA GIỚI QUYẾT ẤN


Hai tay tréo nhau bên trong, đứng thẳng hai ngón tay cái, hai ngón tay trỏ, hai ngón tay út, các ngón hiệp nhau, co ngón tay trỏ bên tả như hình móc câu kéo ba lần, ngón tay cái chỉ nơi đất tức thành. Kéo một cái tụng một biến Chơn ngôn.

Dịch giải
: Ngài Kim Cang Trí dịch: Lấy tay mặt và tay trái, hai ngón tay giữa, hai ngón tay áp út tréo vào bàn tay hữu áp chặt bàn tay tả, ngón tay trỏ bên mặt cong như hình móc câu, ngón tay trỏ bên tả đứng thẳng, hai ngón tay cái, hai ngón tay út khiến đối diện sát nhau.
Chơn ngôn: Úm (án) - Chuẩn nễ nễ chỉ, lã dả ta phạ hạ.

Trích giảng : Đây là đoạn văn nói lên ấn tướng của kiết địa giới ấn. Ấn này được thể hiện lên dùng để bảo vệ, trừ khử những ma chướng tại nơi vùng đất mà người hành giả muốn thiết lập đàn tràng hoặc hoặc hành pháp. Công năng của sự kiết giới ấn vi diệu như trên, nhưng đòi hỏi người hành giả phải qua thời gian kiên nhẫn tu niệm, trì niệm mật chú Chuẩn đề , phải có đầy đủ ấn pháp linh phù có như vậy thì năng lực không thể nghĩ bàn được. Mật chú chuẩn đề tuy chỉ có 9 chữ nhưng công năng không thể nghĩ bàn , được thấy hay biết cầu chứng đắc công năng ấy người hành giả phải chuyên tu, kiên trì một lòng tin tưởng nơi Đức Phật Mẫu Chuẩn đề, một lòng kính tin nơi mật chú. Lòng người hành giả tâm ấy chỉ có Đức Phật thì công năng, năng lực ấy một ngày nào đó người hành giả mới có đầy đủ cơ duyên cảm thọ, cảm nhận, chứng đắc được.

Dịch giải
: Ngài Kim Cang Trí dịch : Ấn chuẩn nễ nễ chỉ lã dả ta phạ hạ. Tụng một biến, dùng ấn ngón tay cái chạm nơi đất một lần, trở lại đứng thẳng dường như cây trụ cao, làm hai lần tức xong.

Trích giảng: Ngay đây Đức Kim Cang Trí đã giảng giải chỉ rất rõ, người hành giả chỉ ngay nơi câu văn mà thực hiện thì được.

Chánh văn
: Do kiết ấn này, tụng Chơn ngôn gia trì địa giới, cho nên thẳng đến dưới thủy tế như Kim Cang tòa, thiên ma và các kẻ chướng ngại không dám làm não hại, ít gia công lực mau được thành tựu.

GIẢI: Trong đất có các vật dơ xấu, do sức ấn chú này gia trì, hết thảy được thanh tịnh.
Trích giảng: Người hành giả thực hiện ấn chú gia trì địa giới, nơi đất đai ấy có những đồ vật nhơ uế cũng được trong sạch thanh tịnh, thổ địa, thần linh, thần đất, tất cả các đảng âm hồn, hoang hồn tại nơi đó hết thảy tránh ra xa không thể làm chướng ngại đến. Ấn chú này chúng ta có thể dùng thể hiện cầu năng lực thực hiện ở những khía cạnh khác nhau như trấn đất, trấn nhà, làm thanh tịnh trong sạch khu đất, khu nhà ở vườn.


Chánh văn
: Trì tụng ấy rồi thứ đến nên ở trong đàn, tâm tưởng hoa sen lớn tám cánh. Trên hoa sen có tòa sư tử. Trên tòa có lầu các báu treo rủ xuống các món anh lạc, tràng phan, bảo cái, bảy hàng cây báu treo các thiên y đẹp đẽ, các món ăn uống nhiệm mầu, ma ni làm đèn. Như không có đàn pháp, chỉ nơi trong hư không mà quán tưởng tức thành tựu. Quán tưởng rồi, nên tụng bài kệ này:

Dĩ ngã công đức lực.
Như Lai gia trì lực
Cập dĩ pháp giới lực
Phổ cúng dường nhi trụ.

Dịch:

Bởi con sức công đức
Gia trì sức Như Lai
Cùng do sức pháp giới
Khắp cúng dường mà trụ.


Trích giảng
: Ngay đây lời kinh thật rõ ràng, người hành giả hãy y lời kinh đó mà tâm quán tưởng ra cảnh giới trên. Nói trên mặt văn tự thì chúng ta thấy rất dễ, nhưng đi vào sự tu quán người hành giả phải tận tâm trì niệm, chuyên niệm một thời gian nào đó tâm mới được thành tựu như thế. Người hành giả phải kính tin, kiên nhẫn ngồi niệm quán tưởng hơi thở ra vào phải nhẹ nhàng, tiếng niệm phải rõ ràng. Khi thở vào ( hít hơi vào) ta phải biết hơi vào, thở ra phải biết hơi thở ra, âm thanh thần chú vang theo hơi thở, phải thấy nghe cho rõ ràng. Ngay đây lời kinh nói ta thấy thật đơn giản như chúng ta tưởng vì cảnh sắc như đoạn kinh văn này diễn tả là có công đức rất lớn, sự tu học của người hành giả đã có bước tiến thật sâu xa. Khi tu quán như vậy tạp niệm chứng tỏ đã bớt rất nhiều nên người hành giả mới thấy được cảnh như vậy. Về thời gian người hành giả đó đã có một thời gian nhất định nào chuyên sâu trì niệm mật chú. Ở đây tôi nói lên ý này để nhắc nhở quí hành giả chuyên tu về mật chú Chuẩn đề chú ý. Phải thật sự nhìn thấy tầm quan trọng, năng lực mầu nhiệm của sự quán tưởng để được thấy cảnh giới như vậy là rất tốt. Mong rằng quí hành giả hãy chú tâm kiên nhẫn tu học, kiểm chứng để được thấy chân thật những điều chúng ta đang tu đang thực hiện, lấy kinh văn năng lực magaj chú mà ấn chứng chon gay chính mình để bước đường tu học mới được hoan hỉ trong chánh kiến chánh tư duy.

Tụng kệ này rồi, liền tụng Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Chơn ngôn: Úm (án) – Nga nga nẵng tam bà phạ, phạ nhựt ra hộc.

GIẢI
: Chữ Tam Khứ thinh, chữ bà khứ thinh, chữ nga hoặc là chữ dà, nhẹ kêu (đọc nhẹ).

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 17-08-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#69 Đã gửi : 23/08/2017 lúc 09:42:20(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 889 times
Được cảm ơn: 250 lần trong 101 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
Phuc An  
#70 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 03:16:41(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 579 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 20 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Phuc An  
#71 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 03:19:25(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 579 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 20 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.