Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 10:26:51(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2709 lần trong 399 bài viết
UserPostedImage
BÀI 14


Hán tự : Nhứt cú Di Đà
Viên Dung pháp giới
Thực thể toàn chân
Giao la vô ngại


Việt Dịch: Một câu A Di Đà
Dụng thông tròn pháp giới
Soi lặng thể toàn chân
Xen giăng khắp vô ngại.

Tôi thường hay trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma NiPad Me Hum . Tai tôi thường nghe A Di Đà Phật, một câu niệm Phật ở đây trở thành những hạt sáng trong tâm tôi, đồng thời đồng lúc rất nhiều những hạt đó nổi lên đủ màu sắc xoay chuyển đủ hướng trên dưới nơi những hạt đó đều phát ra âm thanh A Di Đà Phật – A Mi Đà Phật. Những hạt đó xoay trụ dính với nhau thành rất nhiều hình khác nhau. Có lúc như hình trụ, có lúc hình tròn, hình cong xen lẫn với nhau, Cứ cuồn cuộn với nhau dẫn tâm thức đến một âm thanh A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật nhiều hình, nhiều hạt kết hợp với nhau. Mỗi hạt một ánh sáng khác; xanh, vàng, đỏ, tím rất nhiều màu, những ánh sáng chen xen với nhau tạo thành những mạng lưới ánh sáng trên. Ánh sáng tạo thành lâu đài, thành các cây và ngay nơi cảnh giới đó có rất nhiều ánh sáng mùi vị thơm ngát của rất nhiều những hạt A Di Đà Phật đó. Những hạt ánh sáng hương thơm đó tạo thành những hình ảnh của quốc độ , nhìn ngay những hạt sáng A Di Đà Phật đó sẽ thấy ao báu, thấy thành các lâu đài, hàng cây ánh sáng. Thật sự ngay lúc đó chỉ nghe thấy A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật. Nhưng tâm vẫn thấy vô số những hiện tượng chi tiết khác nhau. Như thấy Đức Phật A Di Đà Phật toàn bằng ánh sáng đủ màu lớn nhỏ khắp mọi nơi, thân ánh sáng Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí , chư Thiên khắp mọi nơi trong những hạt sáng đó, luôn có những âm thanh khác nhau, rất nhiều những loại ngôn ngữ chỉ có tâm là giải mã ngay đó thôi. Mượn chữ tâm để nói lên, thể hiện ẩn tàng sự viên thông, lý sự viên thông nơi đó chứ thực ra chỉ ngay nơi đó thấy biết rõ.


“Như trên đã nói, khi hành giả chứng niệm phật Tam muộn, căn trần dứt bặt, tự tánh Di Đà dung thông toàn sáng khắp pháp giới. Cảnh tượng ấy lặng lẽ mà chiếu soi, chiếu soi mà lặng lẽ, toàn thể đâu đâu cũng là chân thật. Trong chân thể ấy hằng sa vô biên thế giới xen giăng nhau như vô số hạt châu nơi các mắt lưới của trời Đế Thích. Chân cảnh này rất đỗi sâu mầu, trong tứ pháp giới thuộc về nhân đà la võng cảnh giới môn” . Đây là trích đoạn văn viết của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong tác phẩm “ 100 bài kệ niệm Phật” – Bài 14 ,Trang 24 , 25 .

BÀI 15


Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Đại viên trí cảnh
Thân độ ảnh hàm
Trùng trùng yêm ánh

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Gương đại viên trí cảnh
Thân độ bóng hàm nhau
Lớp lớp mầu lấp lánh

Ngay nơi đây người hành giả thấy thân tâm vũ trụ vạn pháp chỉ là một tâm A Di Đà Phật. Ngay nơi đây trong thiền Vipassana hơi thở người hành giả đã thâm sâu vào ý thức của hơi thở thấy rõ nơi thân của mình sự hình thành duyên hợp của những hạt nguyên tố, nguyên tử. Chúng đã phát sáng lên ngay nơi những hạt đó thấy thật rõ những cảm thọ, biết những hạt đó có những ngôn ngữ cùng những sự chuyển động thể hiện ẩn tàng, chuyển hóa liên tục . Cho nên ngay nơi đây thấy sự chuyến hóa ( tạm gọi là sinh diệt) của thân thể và cũng ngay nơi đây những cảm thọ, biết rung động thể hiện ẩn tàng, toàn là những năng lực điện và lửa rất nhiều, ánh sáng. Cái biết khắp cùng trong tâm thức, trong thân tâm. Ngay nơi đây người hành giả Tịnh độ tông niệm A Di Đà Phật, ngay nơi những giác niệm, những hạt ánh sáng, nguyên tố, nguyên tử trên. Chúng xoay chuyển thể hiện khắp mọi nơi trên dưới lúc nào cũng cảm nhận A Di Đà Phật, thấy A Di Đà Phật bằng năng lực, điện năng, bằng ánh sáng khắp nơi. Chúng từ trong hư không, trong sắc, trong danh, trong cảm thọ, trong vạn niệm nổi lên hoặc chuyển hóa ở những tầng âm thanh, sắc tướng, tâm pháp khác nhau. Những sự chuyển hóa khắp mọi nơi trên dưới mang thể hiện năng lực ánh sáng đủ mầu, đủ thọ cảm, đủ cái biết. Ngay năng lực A Di Đà Phật đang thể hiện trên ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự biết chuyển hóa trên dưới đủ màu, đủ năng lực cảm thọ đây là Hành đang thể hiện qua sự chuyển hóa đó có cái biết là Thức – Thức ở đây đã trở thành trí – Quán sát thật rõ ràng vi tế - Diệu quan sát trí thâm nhập ẩn tàng thể hiện trong vạn sự, vạn niệm, vạn pháp. Khắp mọi nơi trên dưới cùng khắp đều hiện rõ, biết rõ đây là Đại viên cảnh trí. Một câu niệm Phật chuyên tu sẽ đưa đến cảnh giới chân thật này. Nơi đây lý sự viên dung chen lẫn với nhau. Nhưng biết của Diệu Quan Sát Trí – Đại Viên Cảnh Trí thật rõ ràng ngay nơi đó ánh sáng , năng lực, sự chuyển hóa, thanh tịnh hình thành là khi thấy như vậy, chứ thật tế những quốc độ đã có sẵn không thêm không bớt.

Ở câu số 14 – 15 này nói công hạnh của sự niệm Phật thật vi diệu. Ngay nơi đây nếu chúng ta chưa chứng thật chân thật cảnh trên, thì ngay nơi đây cũng giúp ta củng cố lại niềm tin để quyết tâm, quyết chí thẳng tiến tu trong sự thực hiện pháp tu Tịnh độ tông, Mật tông, Thiền tông. Tất cả những câu chữ, những văn tự trên không nói , không thể hiện được cảnh chân thật tâm chân thật của một người hành giả thâm nhập vào sự an lạc, thấy biết chân thật.

Bài này câu này mong rằng quí vị khởi tu đừng chấp dính, chấp chặt trong pháp tu Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông hãy thoải mái với giáo pháp của đấng đại từ phụ trăm sông cũng về biển cả đại dương.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – A Di Đà Phật.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu : T.Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 11/01/2019 lúc 11:18:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 09-01-2019(UTC) ngày, chuctinh trên 11-01-2019(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 12-01-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 05-02-2019(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-02-2019(UTC) ngày, yennguyen trên 08-02-2019(UTC) ngày, Lốc cốc lão nhân trên 04-03-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 26-05-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 05/02/2019 lúc 09:21:11(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 889 times
Được cảm ơn: 250 lần trong 101 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 03-08-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#3 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 03:10:46(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 579 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 20 bài viết
Thầy ơi .....
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Thuong76 trên 03-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 11:29:18(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm-A-Hum
A-Mi-Đà-Phật
Úm Xỉ Lâm
Úm Lam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Sư Tử Hống Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.