Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 11:36:00(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2713 lần trong 400 bài viết
UserPostedImageKHÔNG CHUÔNG VẪN VANG LÊN TIẾNG NGÀY ẤYTrở lại câu chuyện năng lực của Ấn Khế bí mật. Trong những lời truyền tụng cho nhau, người ta chỉ biết nói rằng Ấn khế là pháp tu, là ấn đầy đủ năng lực...mọi người, từng người ai cũng nói như vậy và nhiều hơn nữa. Hôm nay tôi cũng như mọi người sẽ nói đến năng lực của Ấn khế. Nhưng tôi lời văn tự ngữ ngôn cảm nghĩ và tùy theo cơ duyên năng lực trí tuệ của từng cá nhân, từng người một. Rồi cá nhân tư tưởng trí tuệ của chư Tổ Thầy cũng sai biệt khác nhau qua sự chuyển hóa năng lực qua tâm thức. Cũng như tôi đã nói rằng tôi được Thầy hữu hình cùng rất nhiều vị Tổ Thầy luôn cả Đức Phật Thích Ca cũng đã xoa đầu truyền mật ngôn Ấn khế cùng tất cả những chi tiết năng lực phổ hóa trong tâm thức vô hình qua vạn vật, vạn sự, vạn niệm, vạn pháp nhiều câu chuyện như thế. Nhưng hôm nay cơ duyên tại nơi đây tôi xin thể hiện ra những chi tiết, nội dung cảm nhận thọ nhận từ một vị Thầy Tổ tại chùa Từ Hiếu – Huế.

Cũng tại lầu gác chuông, tôi ngồi thiền nơi đây độ khoảng 15 phút, 20 phút. Tâm nhẹ nhàng khoan thai an lạc. Lúc đó nghe từ xa trong rừng thông, rừng cây của vùng đất Thiên Sơn chùa Từ Hiếu vang lên những tiếng chuông gió, cùng đại hồng chung văng vẳng xa xa và một lúc gần. Tiếng chuông nghe thật an lạc thoải mái theo âm thanh tiếng chuông. Có những luồng gió cuốn cuồn cuộn như nhẹ nhàng xoay xoay cuốn đến. Ngay đó hình ảnh của vị Tổ xuất hiện cùng rất nhiều chư Tăng. Chư vị mặc đồ nhiều sắc phục, tóc bím từng lọn. Người thì tóc bạc râu bạc xoay theo dòng cuốn của những cơn gió cuộn đến. Khi cuốn đến gác chuông những cơn gió đó cuốn cuồn cuộn trên mặt hồ sen. Những đóa sen nở tỏa mùi hương, cùng hương cây thật vi diệu. Giờ phút đó sen và cây, nước, cỏ, đá tỏa hương thơm. Tất cả chư vị đó đến và xoa đều trên đầu tôi. Có những loại ánh sáng mang theo năng lực như những dòng điện chạy xung quanh cơ thể tôi. Cứ như vậy cho đến một lúc ngay tại vị trí tôi ngồi không còn thân tôi ngay đó nữa. Những loại ánh sáng đó phân tán thân tôi thành những khí ánh sáng hòa quyện nơi không gian tâm thức tôi. Ngay nơi đây mới thấy thật rõ trí tuệ sự hiểu biết, quán sát, tự do không bị một cảm xúc thọ cảm nào ngay nơi đó ràng buộc. Tâm ấy phát ra bằng những loại ngôn ngữ bí mật, nhưng ngay đó tâm tôi tự quán sát thật rõ biết từng âm tiết rõ ràng, từ đầu đến cuối mấy Đệ Mật Chú Ấn Khế. Ngay nơi đó không thấy còn thân, nhưng thật lạ là tâm chuyển động – thể hiện trong tâm ấy ra tưởng như những cánh tay, vô lượng cánh tay chuyển động. Nhìn kỹ quán sát lại đó chỉ là những chuỗi, những vòng, những động tác ánh sáng giống như những chiếc khăn ánh sáng của một vũ công đang thực hiện điệu múa. Ánh sáng đó nó xa không thể tính phân tích được vì nơi đó không có sự phân biệt, không có không gian và thời gian nơi đó. Tiếng niệm âm hưởng năng lượng bí mật đó cứ chuyển động. Một thời gian trong đó không thể tính tôi chợt thấy thân của mình và hai tay đang kiết rất nhiều ấn pháp. Vị Tổ đó bảo rằng ( Loại ngôn ngữ này sâu thẳm trong tiềm thức, do thức ngôn thể hiện qua cảm nhận của tôi -Tạm gọi là ngôn ngữ thật tế không có ngôn ngữ tại đây. Chỉ có sự cảm nhận như trên trong thức biết bằng loại trí tuệ thanh tịnh nằm sâu rất sâu. Vì ngay nơi đó không có chỗ đến và không có chỗ đi không điểm tựa). Con hãy kiết những ấn pháp do tâm động chuyển, quán sát biết từng ấn pháp, thấy rõ từng động tác chuyển động. Sự chuyển động đó đến đâu, cao thấp xa gần. Tôi nghe theo lời vị Tổ kiết ấn thật vi diệu những động tác, từng ngón tay là một sự chuyển động lớn. Chỉ cần những động tác đó chuyển động thì những nơi tâm thức duyên theo động tác ấn pháp của từng ngón tay sẽ thấy những loại năng lực như điện năng thật lớn. Khi thấy xa gần năng lực chuyển động, chuyển biến khác nhau. Một động tác của ngón tay chuyển động năng lực sẽ phát tiết theo từng hướng, từng tâm thức biến hiện điều khiển từ trong tâm pháp vô hình. Năng lực này đủ loại, đủ hình tướng như điện năng ánh sáng chuyển động năng lực vô hình. Ngay nơi đó nếu tâm thức mình khởi niệm như thế nào thì ấn tâm pháp đó chuyển động. Năng lực đó sẽ thực hiện thể hiện như ý nguyện. Năng lực ấn pháp này khi ta kiết ấn loại ấn có ý niệm, muốn xem muốn thấy trong các cung, các cõi. Năng lực này là trí huệ năng lực sẽ được ngay nơi ý niệm, năng lực đó phát tiết cảnh giới sự việc cung cõi đó sẽ thể hiện ra.

Trong một thời gian trải qua tâm thức tôi như vậy, không biết là bao lâu. Nhưng thực tế những pháp môn, pháp lực bí mật cùng những phương pháp thực hiện năng lực bí mật đó nếu nói đến thời gian học tại nơi một vị Thầy nào đó, một cung cõi nào đó ....nó sẽ được thể hiện qua không biết bao năm học hành tu học để biết những điều ấy. Ấn chứng – Tâm chứng của chư Tổ. Tôi nghĩ trăm năm tu học về vấn đề đó để đạt thành tựu trong cái tuệ biết đó cũng không được.

Qua thời gian thọ nhận như vậy rất nhiều điều, nhưng tạm thể hiện ra đôi chút để nhằm thể hiện giáo pháp, năng lực của Chư Phật thể hiện qua tâm thức tôi. Đây cũng là một câu chuyện khi nghe câu chuyện đó hãy: Bất, Vô, Phi, Ly. Để ngay chỗ đó không bị niệm khởi ràng buộc trong sát na đó được an lạc, hoan hỉ - Và để tiếp tục trong câu chuyện đó, đức Sư Tổ đó, Ngài rất từ bi ngay nơi đó Ngài thể hiện năng lực của Ngài cho xuất hiện rất nhiều cảnh giới, rất nhiều chư vị đến. Ngài bảo rằng con hãy thực hiện Ấn Khế bí mật. Thực hiện sự phát tiết phổ hóa năng lực, trí tuệ đến những cung cõi này, những chư vị này, tự nhìn thấy họ ở đâu đến và đi về đâu. Liền đó tâm tôi thể hiện một loạt ấn pháp, cuối cùng ấn cuối của chuỗi kết ấn kia dừng lại thì những viễn ảnh linh ảnh cung cõi, cùng chư vị kia chuyển biến ẩn tàng mất. Nghe lại nội dung lời dạy của sư Tổ, tôi hướng tâm theo ánh sáng năng lực của ấn pháp liền thấy chư vị đến trước tôi đứng hai bên chỗ tôi ngồi. Hai vị này mặc hai bộ đồ nâu, màu nâu cũ nhưng cảm thấy thật sạch sẽ thanh tịnh, trong sạch. Đầu hai vị đội trùm đầu hai chiếc khăn cũng màu nâu. Khi nhìn vào mặt của hai vị này thì mặt không còn một chút thịt nào cả, chỉ thấy một mặt xương không, hai mắt không có tròng sâu thẳm sáng. Như vậy là 2 vị này choàng khăn nâu lên đầu, áo dài nâu – Tất cả thoạt ẩn hiện khi đi xa gần như những làn khói trắng sáng nâu. Tâm tôi ngay nơi đó liền biết hai vị này là những vị Hộ Pháp ở các cung cõi quỉ vương theo hộ trì chánh pháp. Cho nên chư vị Long Thần Hộ Pháp bao gồm có rất nhiều cung cõi. Mặc dù ở cung cõi như thế nào đi nữa nhưng tâm của chư vị đó là tâm Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện để hộ trì chánh pháp. Cho nên khi Đức Phật nói ra những mật chú, Đà la ni, năng lực thì có vô số Quỉ Vương, chư vị Bồ Tát, Càn Thát Bà, rất nhiều chư vị đồng thanh thệ nguyện rằng sẽ hộ trì cho người nam, người nữ đó giúp cho họ được mọi phương tiện thiện xảo hộ trì thân tâm cùng ước nguyện của hành giả. Ấn khế bí mật là ấn Thượng của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, ấn này sanh ra những nhiều ấn khác. Mật chú này giúp cho mọi hành giả có đầy đủ trí huệ công đức để sớm được giải thoát. Khi thực hiện bản nguyện đàn pháp nào lớn người hành giả vị thầy đó thường hay kiết ấn này đọc mật chú này để cầu chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Hộ Pháp giúp đỡ trợ lực giúp cho hành giả đó đạt thành kết quả. Khi kiết ấn khế này, đọc mật chú này thì tay chuyển rất nhiều ấn, ngoài tay chân hữu hình, tâm thức ngay đó trong sâu thẳm kiết rất nhiều ấn qua sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hay thấy tất cả vạn niệm vạn pháp đều là mật chú Đà la ni. Thấy tất cả từ trong vô hình vô sắc cho đến những hạt hạ nguyên tử chuyển động đến liên tục không gián đoạn trong tiềm thức. Ngay đây sự viên hợp thành sở tác trí duyên thành những mật ấn chuyển động trong không gian vũ trụ tâm thức. Tất cả đều biết cho đến những kiết ấn không phải kiết ấn không phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức thể hiện tưởng pháp đó qua thể dụng của Bất – Vô – Phi – Ly. Đến cái biết của Bất – Vô- Phi – Ly- Đại Thủ Ấn năng lực của mật chú Ấn khế sẽ thể hiện lên tâm của vị hành giả đó để ấn tâm đi những sự bế tàng.

Bế tàng – thể hiện.
Ngày ấy như thể hiện
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


UserPostedImage


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 03/08/2020 lúc 08:38:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 30-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-06-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 01-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 02-07-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-07-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 31-07-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 12:00:36(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1156 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm A Hum:A Mi Đà Phật.
thanks 10 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 02-07-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#3 Đã gửi : 01/07/2020 lúc 10:56:07(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 604 lần
Được cảm ơn: 323 lần trong 62 bài viết
Tôi có phước duyên được một lần đến chùa Từ Hiếu cùng Thầy.Vì không được gặp Thầy thường xuyên như các anh chị khác nên mỗi cơ hội như vậy tôi đều cố gắng để ý ,thân cận học hỏi.Và thật,gần Thầy tôi cảm giác Thầy thật bình dị,gần gũi.Trong chuyến đi,nếu mọi người nhìn bề ngoài thì cũng giống như bao người khác; cứ đi hành hương lễ Phật,hành thiền.Rồi đến bữa cũng đi ăn,uống nước .Thầy dung dị vậy thôi.Nhưng, trong cái bình thản ấy,tôi khâm phục Thầy vô cùng.Đôi khi mình mới tập tu,nên tâm cứ vọng động phân biệt.Cứ chấp động ,cầu tịnh.Còn ở Thầy,khi nào tôi cũng thấy nụ cười nhẹ nhàng,tỉnh thức.Dầu cho cảnh trí huyên náo,Thầy vẫn nói chuyện đạo.Tâm thầy chỉ có Đạo,tâm Thầy là Đạo,là mật chú Chuẩn Đề.
Rồi khi được Thầy hướng dẫn hành thiền,riêng bản thân tôi cảm nhận được sự rung chấn trong tâm thức,cảm nhận những luồng sinh khí mà đàn pháp Thầy đã khai mở trong vô hình.Đệ tử chúng tôi được thọ nhận ân phước ấy mà nhiều khi ,cho đến giờ phút hiện tại,bản thân tôi tự xét nghĩ,tự cảm thấy hời hợt,vô ân.Sự hời hợt ở đây,xét ra là do sự tu học non kém,cái tầm tâm thức chưa đủ để hiểu.Tựa như cái bình đựng đầy nước sình dơ,chẳng thể nào đón nhận nước mưa trong mát.
Nếu ngẫm kĩ,chúng ta chẳng khác những đứa trẻ nít,cứ đói khát lại đòi mẹ cho ăn.Chứ chúng ta chưa đủ lớn để thấu hiểu bao nỗi nhọc nhằn ,ưu tư,từ ái của người mẹ.
Vậy mà,Thầy vẫn từ bi,kiên nhẫn.Nơi tâm ấy,tôi cảm nhận là biết bao trăn trở ,hạnh nguyện với Đạo Pháp.Nhưng tâm ấy vẫn là bình lặng,không tịch.
Tôi đặc biệt thích thú với Tuệ nhãn của Thầy.Tôi cứ cảm giác Thầy ở đó,nhưng cũng không phải ở đó.Cũng đi đứng ,nằm ngồi cùng mọi người;mà thật ra trong cái thế giới tâm Thầy là biết bao điều huyền nhiệm,sinh động.Nơi ấy ,dường như không có sự ngăn che,vướng bận.
Trong cái hư không ấy,con thật nhỏ bé,nhỏ bé,hòa tan…
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
thanks 12 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thuong76 trên 01-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 02-07-2020(UTC) ngày, HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#4 Đã gửi : 02/07/2020 lúc 04:30:01(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 533 lần
Được cảm ơn: 254 lần trong 80 bài viết
Thầy chia sẻ về năng lực ấn khế bí mật trong đó có nói đến đoạn triệu thỉnh chư vị Quỉ sứ dạ xoa, làm con nhớ đến tích chuyện của sư tổ chùa Thầy Từ Đạo Hạnh ngày xưa ngài cũng tu niệm về thần chú Đại Bi và có năng lực thần thông...Nhưng ở bất cứ khía cạnh nào sư Tổ Từ Đạo Hạnh cũng như Thầy chỉ một lòng gìn giữ giáo pháp của Đức Phật, thể hiện năng lực giáo pháp của Đức Phật. Một tấm lòng chỉ có Đức Phật không gì ngoài Đức Phật.
thanks 10 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
HaiLam trên 02-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 04-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#5 Đã gửi : 02/07/2020 lúc 08:22:42(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 143 lần trong 78 bài viết
Thật vi diệu, năng lực triệu thỉnh được chư vị quỉ thần. Kính ngưỡng cung kính Thầy. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm.
thanks 8 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
cuiyang07 trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 03-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 04-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#6 Đã gửi : 03/07/2020 lúc 09:01:04(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 29 bài viết
Đọc những bài viết mới của Thầy, mặc dù em chưa lĩnh hội được hết, chưa cảm nhận được hết những gì Thầy viết, những tâm ý Thầy gửi trao. Nhưng ở đó như bạn “ChucTinh” nào đó nói. Thấy cả một sự tâm huyết, thấy ở chỗ Thầy chỉ có Phật, chỉ có thần chú. Những điều Thầy viết ra như có động lực thúc đẩy cho người tu phải tinh tấn hơn nữa, phai nhìn lại sự tu non kém của mình. Ở Thầy là cả một sự hy sinh cao cả, mà không phải người tu nào cũng làm được.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
thanks 8 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 04-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#7 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 01:26:48(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 367 lần trong 51 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ Lâm. Om ma ni pad mê hum
thanks 8 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
yennguyen trên 07-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#8 Đã gửi : 31/07/2020 lúc 01:48:00(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 115 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 18 bài viết
Bài viết của Thầy cho chúng con thấy năng lực vi diệu của mật trú, niềm tin và kính ngưỡng của Thầy với giáo pháp của Đức Phật là không thể nghĩ bàn.
Con cám ơn Thầy!!!
Nam Mô mười phương thế giới Chư Phật
Nam Mô mười phương thế giới chư vị Bồ Tát
Nam Mô mười phương thế giới chư vị Tổ Thầy
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 6 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#9 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 03:58:11(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 110 lần trong 25 bài viết
Đệ tử thành kính đảnh lễ tri ân công đức tu học thực hành pháp bảo thể hiện năng lực ấn pháp của Thầy tại thế gian này với trọn một lòng tôn kính Đức Phật , Chư Đại Bồ Tát , Chư Tổ Thầy với một tâm nguyện nguyện lực hoá độ tất cả chúng sinh thoát ly khỏi biển khổ vô minh sinh tử luân hồi cứu độ chúng sinh thức tỉnh cầu tu học cầu trí huệ giải thoát .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 02/08/2020 lúc 03:59:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.