Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 18/07/2020 lúc 09:27:31(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2420 lần trong 382 bài viết

UserPostedImage
Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn : Úm Lam

BẠN CÓ THẤY GIỌT MƯA ĐỌC ÚM LAM
Năng lực tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam một câu rất đơn giản dễ học, dễ đọc dễ trì niệm, nhưng rất vi diệu. Qua những bài viết vừa qua quí bạn đã thấy biết sự thể hiện của năng lực mật chú. Ngày xưa khi thọ nhận mật chú này tôi hành trì rất miên mật, kiên nhẫn đọc tụng quán tưởng trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm ngồi. Một ngày đó tôi hành thiền trì niệm thần chú Úm Lam, lúc đó ngay giờ phút đó tôi quán chữ Lam trong tam giác cân được bao bọc ở bên ngoài một hình tròn viên giác. Phương pháp này tôi cũng đã trải qua một thời gian quán tưởng trì niệm. Quán chữ Lam đó ( có thể chúng ta chỉ quán một chữ Lam trong tam giác đó) cho đến một thời gian trong thiền định chữ Lam đó sáng lên. Chữ Lam đó lớn dần rồi xa, rồi gần, rồi nhỏ dần cho đến chỉ còn một hạt sáng rất nhỏ trong tâm tôi, nhưng vẫn thấy rõ ràng từng nét một của Lam tự. Khi quán tưởng chữ Lam này quí bạn nên tập kèm theo hơi thở. Mới ban đầu chỉ quán chữ Lam thấy biết có chữ Lam từ không thấy cho đến thấy chữ Lam, cho đến thấy chữ Lam phát sáng kèm dính theo từng hơi thở của mình. Hít vào ta thấy hơi thở vào, thở ra ta thấy hơi thở ra dài ngắn ta đều biết tư tưởng cứ duyên theo chữ Lam. Cái cụm từ duyên theo chữ Lam là tôi muốn nói ngay chỗ từ ngữ của Thiền tông là “Tầm, Tứ” – Tầm là nhìn thẳng dính vào chữ đó, Chữ Lam, Tứ là di chuyển ma sát trên tư tưởng ý niệm khi duyên theo chữ Lam đó. Tức là thấy chữ Lam đó chúng ta đặt tư tưởng ý niệm của mình dính vào chữ đó. Hơi thở vào ra dài ngắn đều thấy cảm nhận chữ rõ ràng. Khi chúng ta thấy như vậy rồi, ngay đây chúng ta bắt đầu phân tích mổ xẻ giải phẫu phương pháp thiền quán chữ Lam này như sau.

Khi chúng ta đã dính nó theo hơi thở ra vào ...dài ngắn, sâu cạn đều hiểu rõ cảm nhận “ thấy biết”. Cái thấy biết đó là tâm thức. Sự kiện nội dung chi tiết đó diễn biến thể hiện đó trong suốt một thơi gian thanh tịnh “ như vậy”. Dùng từ như vậy là để chúng ta đừng so đo đúng sai phân biệt lung tung vọng tưởng sẽ theo đó mà thể hiện lên. Nếu giữ đúng như vậy “ thấy biết” rõ ràng theo hơi thở ra vào, dài ngắn sâu cạn thì ta nói theo từ ngữ Thiền là “ nhất tâm” vì ngay đó không ý niệm hình sắc nào khác, không âm thanh nào khác. Lam tự hơi thở - Tức “ ý thức hơi thở Lam tự”. Như vậy hiện tượng này thể hiện ra trong suốt thời gian chúng ta an tịnh nơi đó không vọng tưởng thì liền sanh từ ngữ thiền là “ Hỉ lạc”. Tâm nhất không vọng tưởng thì ngay đó thấy an bình hỉ lạc. Như vậy thiền quán Lam tự này đưa tâm thức ta tạm gọi là đạt “ Sơ thiền”. Vì tướng sơ thiền trong kinh đưa ra như vậy; Tầm, Tứ, Nhất tâm, Hỉ lạc . Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục thấy trong quá trình thiền quán này như sau. Tất cả những cái thấy nghe cảm nhận hơi thở ra vào dài ngắn sâu cạn cùng Tầm, Tứ, Nhất tâm, Hỉ lạc. Ngay đây chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất là thấy hơi thở ....cùng tất cả tướng cảm thọ.....xảy ra như ta vừa phân tích, thì cái biết cảm thọ .....đó là tâm. Hơi thở ra vào dài ngắn sâu cạn chúng được thể hiện ngay đó tạm gọi là thân. Như vậy ngay đây thân tâm tách ra chúng ta thấy thật rõ. Ngay khía cạnh chi tiết nội dung này tôi không dẫn giải tiếp trong bước Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền nữa tạm ngưng. Trong những bài kế tiếp theo từng cơ duyên thể hiện sẽ được phơi bày. Ngay đây chỉ nói đến tướng sơ thiền để nhằm chứng minh rằng Mật tông và Thiền tông luôn cả Tịnh độ tông không tách rời đều từ một nguồn mà thể hiện và bế tàng theo từng cơ duyên tâm thức tư tưởng đạt sai biệt từng ....” như thế”.

Để trở lại vấn đề thiền quán Lam tự , khi thân tâm chúng ta tách rời tạm gọi như vậy đi chứ không phải như vậy trong tâm thiền quán các bạn sẽ chứng thật từng niệm giác nơi đây. Chúng ta sẽ thấy tâm thức chữ Lam lớn, nhỏ, xa gần ( thực tế khi đi vào chiều sâu của nó không có lớn nhỏ xa gần, tức không có thời gian, không gian nơi đó). Vì vô ngã, vô pháp. Khi thấy những hạt nhỏ chữ Lam trong không gian tâm thức đó, quí vị nên khởi niệm. Cái khởi niệm này là do sự chủ động của chúng ta. Ta làm chủ được ngay đây. Khởi niệm thấy chúng xoay chuyển rung động phát ra ánh sáng....đó ngay đó tưởng Úm Lam, Úm Lam, Úm Lam. Trên từng hạt đó, trên từng ánh sáng đó. Mới ban đầu vài hạt ta thấy như vậy cho đến một lúc nào đó trong hư không tâm thức đó toàn là những hạt( cũng như những vì sao mang sự sống và đang niệm, đã niệm Úm Lam, Úm Lam, Úm Lam”. Những hạt đủ màu “ như vậy”, “ như vậy”. Một thời gian nào đó chúng ta sẽ vào “ định” an tịnh trong đó một thời gian nào đó tất cả những hạt đó động chuyển tâm ta quán sát kiểm chứng chúng thấy được đời sống của chúng như thấy chúng xoay theo quĩ đạo của chúng. Khi phát ra ánh sáng hay năng lực làm xoay rung động những hạt đó chúng luôn luôn có những ngôn nhữ cảm thọ biết của chúng. Vì sao chúng có cái đó vì tất cả vạn pháp là tâm, ly tất cả vạn pháp là tánh. Câu nói này là của Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa chữ Tâm, chữ Tánh:” có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Để chứng minh câu nói đó chúng ta hãy quán sát sự kiện sinh hoạt sống của những Lam tự hạt hạ ánh sáng đó thì thấy chúng là ta, ta là chúng và tất cả chủng tử thiện ác đau khổ cùng niết bàn cũng nằm ngay chỗ cửa ngõ đó “ không vô ngã môn”, “ Bất, Vô, Phi, Ly ngôn”. Ở ngay tư tưởng trí tuệ này chúng ta thấy trong thời gian an định trong thiền quán đó là “ định”. Trong thời gian quan sát từng chi tiết xoay chuyển năng lực ánh sáng của những hạt đó, thời gian đó là thiền quán. Ngay nơi hay chi tiết đó thực hiện thể hiện liên tục tự nhiên sẽ nhập vào diệu quan sát trí thức biết phân biệt thứ sáu. Ngay đây sự phân biệt của thức biến thành trí. Đem tất cả những chi tiết nội dung đó vào đời sống chân thật của hành giả thì ngay nơi thân họ sẽ thấy vô lượng vô biên hạt chữ Lam đó. Những hạt đó cũng là những tế bào, nguyên tố, phân tử, nguyên tử cũng là chủng tử nghiệp chuyển biến thể hiện bế tàng cũng do một phần lớn những chủng tử đó thành. Người hành giả biết tất cả đều là sự duyên hợp do các hạt đó hình thành, do từng chủng tử đó hình thành nơi con người tâm thức cùng vạn sự vạn vật hình thành nên. Như vậy ngay nơi đây người hành giả sẽ tiếp tục thiền quán thấy rõ thật rõ càng lúc càng tinh tế hơn nhỏ nhiệm hơn. Từng hạt đó cảm nhận thấy nghe hay biết đều là Lam tự. Lam tự đã được cùng khắp trong thân, trong tâm cùng vạn vật, vạn niệm thế giới vụ trụ này cùng tất cả ý niệm khổ vui được mất. Thì ngay nơi đó người hành giả sẽ thấy trung đạo của Đức Phật, phiền nào tất Bồ đề và cuối cùng của sự cuối cùng muôn thở vẫn không có bao giờ. Quán như thế, như thế để thâm nhập vào vũ trụ thế giới chúng sanh để cổ vũ mọi chủng tử vi tế phân nguyên tử của vũ trụ thế giới chúng sanh đều thể hiện bế tàng “ danh sắc” Úm Lam, Úm Lam, như vậy, như vậy Tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam ba đời ngay nơi tâm Phật đó được chư phật tuyên thuyết một lần nữa tại cõi diêm phù để này Úm Lam, Úm Lam. Những chủng tử đó phân nguyên tử, tâm thức đó, ngày đêm cuồn cuộn trùng trùng duyên khởi không dừng trụ, cổ vũ Úm Lam, Úm Lam. Như vậy có phải “ đó là”, “ đó là” tịnh pháp giới chân ngôn không?

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Ngày ấy – chốn ấy, ngày kia không có thật. Úm Lam – Úm Lam – Úm Lam.
Chỉ có tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum.

UserPostedImagecư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 03/08/2020 lúc 08:41:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 13 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 18-07-2020(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 19-07-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 19-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 19-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 19-07-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 20-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 20-07-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 20-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 22-07-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 19/07/2020 lúc 09:41:03(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 492 lần
Được cảm ơn: 143 lần trong 66 bài viết
Thầy hướng dẫn cách quán thực hành Lam tự, em cũng đang bị mắc ở chỗ này thật may Thầy đã tháo gỡ cho em.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm
thanks 4 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 20-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#3 Đã gửi : 19/07/2020 lúc 03:54:17(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 119 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 28 bài viết
Mật chú Úm Lam giúp cho thân tâm người hành giả được thanh tịnh trong sạch là cảm nhận gần nhất con thấy biết trong đàn pháp vừa qua khi Thầy thiết lập đàn lễ cúng dường chư Phật Chư Tổ cầu pháp bảo . Trong đàn lễ đó khi đang trì niệm thần chú Úm Lam Úm Lam Úm Lam con lắng trong tâm thấy những mạn đà la Úm Lam Úm Lam Úm Lam bao phủ xung quanh đàn tràng cảm nhận được sự thanh tịnh đó , các linh phù Lam Tự là những chữ Lam hiện sáng lên trong tâm con , tâm con quán tưởng Lam Tự từ đó con biết rằng nhờ Thầy gia trì thần chú thiết lập mạn đà la ngay nơi tu học đó chúng con mới có duyên phước được thọ nhận những linh cảm mạn đa la Lam Tự thanh tịnh trong tâm , trong giờ phút đó đàn lễ trang nghiêm thanh tịnh con chỉ biết chuyên tâm trì chú quán tưởng cùng nguyện cầu pháp bảo tu học báo hiếu ơn Chư Phật Chư Tổ . Nhân đây Thầy con xin được sám hối với Thầy vì những si mê vọng tưởng đã thôi thúc con quên mất những ý nguyện tu học . Khi mắc lại những lỗi lầm cũ , con đã suy xét lại bản thân và hiểu rằng mình cầu đạo học tu cho chính mình vậy mà mình vẫn còn luôn ỷ lại vào sự gia trì của Thầy mà lơ là , Thầy từng dạy chúng con những hành động của mình có đúng với ý nguyện của mình hay không ? . Bài học đắt giá đã dạy con thức tỉnh . Con xin sám hối với Thầy , con chân thành biết ơn những lời dạy pháp bảo của Thầy để từ nay con không còn u mê tham lam nữa con xin được quyết trí rũ bỏ xuống những vướng bận sai lầm đó quyết tâm nuôi dưỡng tâm cầu đạo .
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 4 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
chuctinh trên 20-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 08:05:46(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 565 lần
Được cảm ơn: 2991 lần trong 767 bài viết
Thầy đưa ra rất nhiều phương pháp quán Lam tự cơ duyên mỗi người mỗi khác. Chỉ cần người hành giả nhất tâm thực hành thực hiện sẽ thâm nhập được vào năng lực của mật chú Lam tự tuỳ theo cấp độ tư tưởng. Nhờ ơn Thầy mà tôi ít nhiều nếm trải được vị ngọt tinh tuý của năng lực Lam tự. Dù sự trải nghiệm chứng nghiệm này chưa phải là sự thuần thục thường hằng nơi tâm, nhưng ngay nơi đó có một sự xác quyết rõ ràng, kính tin vào lời của Đức Phật về sự chuyển hoá tiêu trừ tập nghiệp mà từ đó thường hằng trong mọi hành trạng của sự sống luôn luôn thực hành thực hiện sự quán tưởng xuyên suốt. Tại sao tôi nói đã ít nhiều thực chứng được năng lực của Lam tự vì tôi đã sử dụng Làm tự trị bệnh cho người khác có sự thuyên giảm, đã tự thực hiện Lam tự quán tưởng trên thân thể các vùng thể hiện sự đau bệnh của chính mình thấy rõ sự chuyện hoá của cơn đau, cũng thấy những hạt phân tử trong có thể nói lên thể hiện lên cảm xúc của Làm tự và rất nhiều những sự thế thiện khác nữa nếu có duyên tôi sẽ cùng chia sẻ. Nhưng trên tất cả đó là sự chân thật nơi tâm muốn nói cùng các bạn hãy thực hành thực hiện cùng Lam tự các bạn sẽ thực thấy lợi ích an lạc từ Lam tự, các bạn là những người tự thực chứng nó chứ không phải đi nghe người khác nóii.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Úm Lam
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 20-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 20-07-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày
haiha232  
#5 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 08:45:43(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 32 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm
thanks 3 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 20-07-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 22-07-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#6 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 11:43:47(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 755 times
Được cảm ơn: 212 lần trong 86 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Kim Cang Phổ Tịnh  
#7 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 04:19:05(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 40 lần trong 14 bài viết
Úm Lam
Úm Lam
Úm Lam
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#8 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 06:46:09(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 256 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 9 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Thuong76  
#9 Đã gửi : 23/07/2020 lúc 12:10:06(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1027 lần
Được cảm ơn: 247 lần trong 75 bài viết
Tịnh pháp giới chân ngôn: Úm Lam Úm Lam Úm Lam chúng con được Thầy chỉ dạy thuyết giảng về năng lực vi diệu của Mật Chú Úm Lam là tâm chú của ba đời mười phương chư Phật,làm cho mọi vật dâng cúng được thanh tịnh.Thầy chỉ dạy chúng con phương pháp quán tưởng Lam Tự kết hợp mật chú Chuẩn Đề.nhưng kết hợp với hơi thở thì con chưa được liên tục chưa được xuyên suốt con chỉ quán thấy từng nét của chữ Lam thôi chưa thấy chữ Lam phát sáng như Thầy giảng.hôm con đọc bài viết của Thầy con mới hiểu mình thực hành chưa đúng với lời Thầy chỉ dạy,chưa kết hợp với hơi thở ra vào,ngắn dài.bài viết hôm nay Thầy giảng rất kỹ về thiền quán Lam Tự.con nguyện xin thọ nhận pháp bảo tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam để tu học cầu trí huệ giải thoát: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hum:A Mi Đà Phật: Úm Lam Úm Lam Úm Lam.
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 23-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.