Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/07/2020 lúc 03:44:24(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2781 lần trong 407 bài viết

UserPostedImage


LỬA PHIỀN NÃO VÀ NIẾT BÀN KHÔNG HAI


Trong những bài viết vừa qua quí bạn sẽ nhìn thấy đôi chút về năng lực tu học của phương pháp quán Lam tự. Ngày xưa khi tôi đi vào tu pháp môn này tu quán tích cực qua cũng nhiều thời gian quán sát đến một ngày đó chữ Lam trong Tam nguyệt luân ấy sáng lên, màu càng ngày càng sáng lên do sức Tuệ Quán của mình phát triển ( cũng do nhiều duyên khác nhau hỗ trợ). Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm luôn luôn là nền tảng trong tu quán niệm. Chúng ta cứ trì niệm quán niệm mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm cho thuần thục. Nghĩa là khi chỉ tưởng đến mật chú là hiện ngay lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Muốn được như vậy cũng như tôi đã nói là phải tu quán hơi thở khi thân tâm ta tách rời ra. Ngay đó có một cái thấy, cái hay biết cảm nhận và ngay đó có một hạt, một đốm sáng rõ ràng từ lớn đến nhỏ nên quán chúng từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn cho đến khi chúng trở thành một hạt nhỏ ánh sáng mà ngay đó tâm ta và nó như một. Thì ngay đây hạt hạ nguyên tử đó nó luôn luôn chớp chớp chớp sáng những động dụng chớp sáng đó ta nên tưởng đó là Lam, là Úm Lam cho đến lúc nào đó ta tưởng chúng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hay Om Ma Ni Padme Hum, Úm Xỉ Lâm. Càng ngày sự tưởng của mình bén nhạy rõ ràng nhanh cho đến lúc nhanh hơn cả thời gian và đến lúc nào đó không có đối tượng thời gian ngay đây nữa. Chỉ có cái không tướng ngay đây. Ngay đây chúng ta đi vào định. Ngay không gian tâm thức đó những động dụng ánh sáng đó ta thấy rất rõ, và ngay nơi đó nếu hỏi ta và hạt đó có khác không? Hạt đó ở đâu? Ta ở đâu? Và rất quan trọng ngay nơi đây nên biết rõ ràng là thân ta mất ( biến mất). Nếu nó còn nằng nặng ngay nơi ta ngồi vị trí ta ngồi nên quán đó là cảm thọ ( ngay nơi đây cái “ thọ”, cái “ tưởng” lên làm ngã thân ta. Ngay nơi đây mới hình dung biết hiểu rõ đôi chút về lời nói của Đức Thế Tôn “ Ngã là do duyên hợp, kết hợp, giả hợp của 5 thứ sắc thọ, tưởng, hành, thức”. Trong quá trình tu học chúng ta sẽ lần lượt phát tuệ, thông tuệ quán sát được sự kiện tâm sinh lý ngay trong những giờ phút tu học ( đó là thiền quán). Ngay đây mật và thiền không khác chúng chỉ là một. Cho nên gọi là “ Hiển mật viên thông cứu cánh thành phật”. Thiền và Mật luôn cả Tịnh độ hồng danh, sắc tướng, quốc độ của chư Phật Bồ Tát cũng ngay những tâm thức khi chúng ta tu thiền quán mật chú chúng sẽ xuất hiện tùy theo từng cấp độ tư tưởng hiểu biết trí tuệ của từng hành giả. Ngay trong sự thiền quán sâu thẳm đó người hành giả mới bắt đầu đem thể hiện những cái sở tri pháp của mình ra đem những phương pháp thiện xảo của Phật pháp mà trong những ngày qua người hành giả huân tập, chấp và không chấp có và không ngay đây hãy lấy lời Phật, giáo lý của Phật mà thực hành trên căn bản không tham, sân, si không chấp chặt vào bất cứ cái gì sự kiện sắc, thọ, tưởng, hành thức cũng không buông bỏ những gì qua những giáo lý, giáo pháp sự kiện trên. Hãy tỉnh tỉnh lăng lặng thật khách quan. Vì ta đâu có nơi đó. Nếu ta cảm thấy có ta có pháp thì không phải ta cảm thấy cái đó là như vậy và không như vậy tất là ngay đó ta chấp sự thọ giả vì tất cả vạn pháp, vạn niệm, vạn vật chỉ là duyên hợp. Nhưng ngay nơi đó cũng không thấy sự chấp có duyên hợp hay không duyên hợp cho đến lúc chúng là “ như vậy”, “ như là”. Ngay đó mới là không ta không người, không thọ giả, không chúng sinh. Tất cả những chuỗi văn tự thể hiện ý nghĩa hình thướng âm thanh đó nó cũng chỉ là “ như vậy”. Đừng lấy tâm cảm nhận nơi đây hãy tỉnh để trong trạng thái thiền quán, định tuệ kia mà chúng ta có....cái có đó là cái biết trong thiền quán, cũng như tôi đã kể cho quí vị nghe là tôi ngồi quán chữ Lam trong vòng Tam nguyệt luân thì trong một ngày đó thờ gian đó nó phát sáng, từ lờ mờ đến sáng thật sáng và ngay đó chữ Lam đó nó phát thành lửa. Chữ Lam ấy phát thành lửa, lửa cháy lên càng lúc càng lan rộng ra. Trong cháy chúng có âm thanh của gió hù hù hù, lắc rắc, lửa cuồn cuộn lên. Ngay đó lúc đó tâm tôi cũng “ lo sợ” cái lo sợ này là “ xúc cảm thọ” dù thân tôi đã mất rồi xung quanh chỉ thấy có lửa và lửa chúng cháy cuồn cuộn. Tiếng kêu trong lửa nó có hàng vạn âm thanh lớn nhỏ, có lúc làm như kết hợp nhưng âm thanh đơn có lúc kết hợp thành những âm kép đôi, ba ...rồi nhiều hơn nữa, rồi tiếng như tiếng hú làm cho tâm tôi hơi “ bấn loạn”. Lúc đó “ nhãn căn” vẫn còn tâm nhãn thấy quá trời lửa vụt trong xa thẳm, sâu thẳm ấy nghe lên tiếng nói, tiếng nói này do cảm nhận bảo tôi xung quanh là lửa không, làm sao chạy thoát. Câu này lặp đi lặp lại rất nhiều lân. Thật cái kỳ bí là ngay đó lại thấy thân mình, mồ hôi ướt cả quần áo hơi thở hơi lộn xộn. Hiện tượng thấy sợ đó là do cảm xúc thọ làm thân. Trong thiền định đó nó vi tế cho nên lấy thọ cảm xúc tưởng ngay đó làm thân mình. Ngay đây chúng ta sẽ thấy cái “ Câu sanh ngã chấp” nó liền sanh ngã chấp trong cái vi tế đó để chúng ta mất đi cái tĩnh lặng mất định. Ngay đây nếu chúng ta đánh mất đi cái tỉnh thức đó chúng ta sẽ vào ngay trong địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh “ Tẩu hỏa nhập ma” tức là lửa thọ cảm xúc tưởng đó nó loạn, nó chạy lung tung trong không gian tâm thức đó để rồi chúng ta thành “ ma”. Ma đây là một sự sợ sệt u tối điên cuồng không còn biết gì nữa điên đảo. Ngay nơi đây tôi sẽ tả tiếp cho quí bạn biết, ngay giờ phút đó tôi thấy thân trở lại. Thấy như vậy là chuẩn bị tiêu rồi và tôi nghe sự thúc dục sâu thẳm trong tâm là chạy đi, đứng dậy chạy đi. Tôi nghe như vậy là tôi tỉnh ngay. Vì câu chuyện tẩu hỏa nhập ma này tôi đã đến nơi một vị tu sĩ nhập thất. Trong lúc nhập thất trong đêm đó ông ta tâm thức bấn loạn đá tung cửa, bể cửa, bẻ khóa chạy trong đêm cho đến lúc chúng tôi tham quan đến thiền viện. Ngay nơi xảy ra câu chuyện đó thì cũng chưa biết tung tích vị tu sĩ đó hiện ở đâu. Ngay trong giờ phút đó tâm thức tôi thúc dục như vậy tôi lại nhớ đến câu chuyện này, nhớ đến rất rõ giáo lý Thiền tánh, nhớ rất rõ đến năng lưc Úm Xỉ Lâm, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nhớ rõ năng lực Om Ma Ni PadMe Hum, nhớ rõ năng lực của Uế Tích. Liền ngay nơi tâm thức đó tôi nói thầm trong tâm tôi là. Đã không còn thân nữa ngay đây là thân giả do sắc thọ tưởng hành thức không còn thân mạng thì lửa và nước làm sao đốt và nhấn chìm mình được. Không thể bỏ chạy được. Bỏ chạy là sẽ bị “ Tẩu hỏa nhập ma” điên cuồng. Ngay đó tôi bèn phát nguyện dù cho thân và tâm này biến mất trong lửa, nước, đất, gió hay những cái gì đi nữa con nguyện thực hiện tu quán phép quán chữ Lam này thành tựu. Dù cho thân tâm này thành than, thành bụi vẫn mãi mãi tu theo giáo lý thực hiện giáp pháp Đức Phật cứu độ chúng sinh hộ trì phật pháp.
Khi đọc tụng niệm như vậy sự tỉnh giác đó thấy trong lửa không gian đó chúng kết hợp lại thành lửa là do những hạt hạ nguyên tử, những hạt nguyên tử mang âm thanh Lam tự đủ màu sắc hình thành và ngay đây tỉnh thức an lành đã đến sự mát dịu thanh thoát vang lên trong âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Lam.

Đây là một bài học xương máu đầy đủ sự hỉ lạc ái ố, an lạc, hạnh phúc, lo sợ thanh thoát trong bài này chỉ chia sẻ như thế. Một ngày nào đó giờ nào đó tôi sẽ thể hiện lên chỉ mong quí bạn thực hành pháp hãy tin tuyệt đối vào Đức Phật, vào năng lực ....để được có những cái “ như là” tôi vừa kể. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum

UserPostedImage
cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 03/08/2020 lúc 08:39:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 31-07-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 31-07-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 31-07-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 01-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#2 Đã gửi : 31/07/2020 lúc 08:11:58(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 231 lần
Được cảm ơn: 209 lần trong 40 bài viết
Con xin được tạ ơn bài Pháp của Thầy , trong bài pháp Thầy hướng dẫn dạy về pháp quán Lam Tự trong tam nguyệt luân cùng những kinh nghiệm thực chứng vi tế nơi tâm thức Thầy , con xin trích lại đoạn trong bài pháp :

“ Ngay trong giờ phút đó tâm thức tôi thúc dục như vậy tôi lại nhớ đến câu chuyện này, nhớ đến rất rõ giáo lý Thiền tánh, nhớ rất rõ đến năng lưc Úm Xỉ Lâm, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nhớ rõ năng lực Om Ma Ni PadMe Hum, nhớ rõ năng lực của Uế Tích. Liền ngay nơi tâm thức đó tôi nói thầm trong tâm tôi là. Đã không còn thân nữa ngay đây là thân giả do sắc thọ tưởng hành thức không còn thân mạng thì lửa và nước làm sao đốt và nhấn chìm mình được. Không thể bỏ chạy được. Bỏ chạy là sẽ bị “ Tẩu hỏa nhập ma” điên cuồng. Ngay đó tôi bèn phát nguyện dù cho thân và tâm này biến mất trong lửa, nước, đất, gió hay những cái gì đi nữa con nguyện thực hiện tu quán phép quán chữ Lam này thành tựu. Dù cho thân tâm này thành than, thành bụi vẫn mãi mãi tu theo giáo lý thực hiện giáp pháp Đức Phật cứu độ chúng sinh hộ trì phật pháp.
Khi đọc tụng niệm như vậy sự tỉnh giác đó thấy trong lửa không gian đó chúng kết hợp lại thành lửa là do những hạt hạ nguyên tử, những hạt nguyên tử mang âm thanh Lam tự đủ màu sắc hình thành và ngay đây tỉnh thức an lành đã đến sự mát dịu thanh thoát vang lên trong âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Lam.

Đây là một bài học xương máu đầy đủ sự hỉ lạc ái ố, an lạc, hạnh phúc, lo sợ thanh thoát trong bài này chỉ chia sẻ như thế. Một ngày nào đó giờ nào đó tôi sẽ thể hiện lên chỉ mong quí bạn thực hành pháp hãy tin tuyệt đối vào Đức Phật, vào năng lực ....để được có những cái “ như là” tôi vừa kể. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum “

Trong sự sống thực hành giáo pháp của Đức Phật Thầy đã công phu tu luyện viên mật tỉnh giác viên mãn . Con nhớ Thầy từng dạy viên giác là tròn đầy , phải có đầy đủ những chứng ngộ trong tâm về khổ đau , sợ hãi , chấp ngã , vô chấp , tỉnh giác , trí huệ , an lạc , tuệ giác . Phiền não và niết bàn , phải trải qua biết bao nhiêu sự hy sinh giữa sự sống và cái sợ tẩu hoả nhập ma đó Thầy đã trọn một lòng kính tin nơi giáo lý Đức Phật và ôm giáo lý đó để tỉnh tỉnh lặng lặng đi qua sinh tử bằng trÍ huệ thiền quán năng lực Mật Chú , kinh nghiệm xương máu . Đôi khi không khéo là sẽ tán loạn mất mạng như chơi , nhưng Thầy vì một nguyện lực Bồ Tát đã xâm nhập vào các cảnh giới , thực chứng , chứng ngộ pháp để đúc kết lại những tinh tuý hoằng pháp độ sinh . Con không biết nói gì hơn , chỉ biết nghiền ngẫm lại những lời Pháp Thầy dạy để được như là . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 31/07/2020 lúc 08:15:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 14 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 01-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#3 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 10:55:50(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 48 lần trong 16 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 9 người cảm ơn Kim Cang Đạo Nguyệt cho bài viết.
Thiên Trang trên 01-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#4 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 12:37:37(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 59 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum
thanks 14 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Thiên Trang trên 01-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 03:04:26(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 681 lần
Được cảm ơn: 3141 lần trong 785 bài viết
Tôi nhớ có lần quán chữ Lam trong không gian tâm thức đó cả căn phòng cháy, toàn lửa cháy, căn phòng đó không có cửa. Tâm thức khi đó tôi bấn loạn làm thế nào để thoát thân khi nhìn bốn bề là lửa, là tường bao quanh. Khi đó tôi cũng nhớ tới lời Thầy chỉ dạy cái thân này là giả, lấy cái biết làm thân thì không có gì chướng ngại đi qua được đất, nước, gió, lửa...cảm thọ khi ấy thật chân thật vì chỉ trong tích tắc cái ngã thân làm cho người hành giả hoảng loạn sợ hãi vì sợ mất cái thân này. Cho nên cho dù tu ở bất cứ phương diện nào luôn luôn phải có mình sư cận kề bên cạnh qua từng hành trạng tu học màn có những sự chỉ dạy phù hợp cho từng cấp độ để vượt qua được những thử thách tâm thức đó. Dù những thử thách này không phải ngày một ngày hai mà thành sẽ là cả một quá trình tu học xa thẳm.
Hãy đồng hành cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum - Úm Lam . Hãy đồng hành cùng Thầy tôi.
thanks 13 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thiên Trang trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#6 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 03:54:05(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 180 lần
Được cảm ơn: 236 lần trong 35 bài viết
Trong pháp thiền quán mật chú quán tưởng Lam Tự chúng con đã được Thầy dạy nhiều năm nay nhưng do sự biếng nhác nên con không siêng năng huân tập quán tưởng mật chú . Con cứ mải mê để tâm thức vọng tưởng theo những vui , khổ , bận bịu trong cuộc sống mà quên mất việc Thầy dạy về Tứ Diệu Đế dạy người tu Phật biết khổ là để thoát khổ , cũng như vậy phương pháp quán tưởng Lam Tự sẽ giúp ích rất lớn cho chúng con phát triển trí huệ cũng như khi quán tưởng Lam Tự giúp thân tâm thanh tịnh tiêu trừ nghiệp chướng . Hàng ngày sau khi hành thiền cần tiếp tục thực hiện pháp quán Lam Tự cả trong những sự sống bình thường , trong hành động như ăn cơm , đi lại , làm việc ... khi tiếp tục quán như vậy thì tư tưởng được thông suốt bớt vọng tưởng lan man bớt phiền não . Môt điều đơn giản như vậy từ trong sự sống thường nhật của Thầy , từ lời Thầy dạy bao năm nay mà giờ con mới ngộ ra . Con xin từ nay bám sát những lời dạy của Thầy để tinh tấn kiên nhẫn trì niệm quán tưởng mật chú Chuẩn Đề Lam Tự .
Úm Lam . Úm Xỉ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Úm A Hùm
thanks 12 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
cuiyang07 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 01-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#7 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 04:35:28(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 169 lần trong 23 bài viết
Đối với người hành giả tu mật tại sao phải đòi hỏi sự hiển mật viên thông mới đi xa được trên bước đường thực hành giáo pháp của Đức Phật. Vì giáo lý đó trong những sự nguy nan tâm thức diễn ra mới thấy được năng lực gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, Chư Thánh, Chư Thiên, chư Hộ Pháp gia hộ thủ hộ cho người hành giả đó, cùng bậc mình sư thiện tri thức chỉ dạy mới tinh tấn được.

Tôi nhớ có lần trong lúc hành thiền quán tưởng chủng tự Bộ Lâm. Ngay nơi tâm thức tâm sân của tôi nổi lên, một chuỗi hình ảnh ngôn ngữ mà tôi cho là đã làm tổn thương mình. Ngay lúc đó những ý niệm sân hận thù oán kết thành nỗi uất hận tủi hờn. Tâm thức bấn loạn một loạt ý nghĩ hành động điên rồ tái diễn xúi dục tôi hãy cầm dao mà tự đâm vào mình, có như vậy mới hết khổ, có như vậy những người làm tổn thương tới mình sẽ phải ân hận về việc làm của họ. Nhưng ngay lúc đó giáo lý của Đức Phật hiện về thầm nói với tôi rằng. Cái sân kia là do sự chấp ngã si mê của chính tôi cho rằng mình hay, cái thân này là giả tất cả những gì xảy đến chỉ là những ngoại duyên nhiều đời kiếp tạo tác xây dựng. Ngay đây tỉnh giác để thấy sự nóng giận đó nó không hại ai cả. Chỉ do chính bản thân người hành giả cho rằng nó hay nó phải, những hình ảnh đó, ngôn ngữ đó chỉ là cái bóng, ngay giờ phút hiện tại này nó vô thường. Cái vô thường này nó là nguyên nhân của sự khổ nhiều đời nhiều kiếp đã làm khổ biết bao nhiêu người chịu luân hồi sinh tử. Ngay đây phải tỉnh giác thấy biết đó nó không dính đến cái thân này. Sao ta phải ôm chấp nó cho nó là thân khổ của mình...mồ hôi tôi chảy ướt áo. Nhưng thật vi diệu chỉ trong tích tắc sát na đó là hàng chuỗi nghiệp tập sinh diệt diễn ra trong tâm thức tôi lúc đó. Chữ Bộ Lâm phụt sáng bao trùm khắp thân thể tôi, chúng là những chủng tự Bộ lâm hạt sáng chuyển động khắp thân thể từ đầu tới chân. Rồi những ý niệm tự hủy hoại thân mình cứ trôi tuột, trội tuột đi khi ánh sáng Bộ lâm trùm tới. Bạn cứ hình dung được cái cảm giác lột vỏ thật chân thật ngay lúc đó. Khi ánh sáng bộ lâm trùm khắp cơ thể tôi cũng là cảm giác nhẹ nhàng an lạc thanh thới tâm thức. Tôi ra thiền !
Xúc cảm, thọ cảm khác hoàn toàn lúc trước. Danh giới an lạc với tẩu hoa nhập ma thật mong manh. Nhưng bao giờ khi vượt qua được những chướng ngại tâm thức bài học đó thi người hành giả nếm được những vị ngọt pháp vị làm cho người hành giả luôn tinh tấn dũng mãnh đúng như năng lực thanh gươm trí Huệ Bộ Lâm của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chặt đứt những tà kiến, rừng ma cản bước chân người hành giả đưa người hành giả đi xa hơn.


Đệ tử con nguyện đời đời kiếp kiếp phụng sự cho giáo pháp Đức Phật, nhờ sự gia hộ của các Ngài mà đệ tử con được bước đi trên con đường ánh sáng của chư Như Lai, nguyện phụng sự cho trí Huệ của Đức Văn Thù để đền ơn sự gia hộ của Ngài cho đệ tử con trong vô lượng kiếp luôn luôn thể hiện được trí Huệ giải thoát. Nguyện đời đời kiếp kiếp được sống trong chánh pháp của chư Như Lai. Ơn Thầy những bài học xương máu để đệ tử có sự sống bước đi vững chãi.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 01/08/2020 lúc 04:47:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 13 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 01-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 01-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#8 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 11:40:51(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1197 lần
Được cảm ơn: 386 lần trong 90 bài viết
Trên bước đường tu học về mật chú Thầy đã chao truyền chỉ dạy chúng con các phương pháp thiền quán về mật chú rất kỹ càng,công năng vi diệu và oai lực của từng thần chú để giúp cho người hành giả thân tâm được thanh tịnh chợ duyên trong tu học.biết là pháp bảo rất quý cho những người được thọ nhận chúng con chỉ được cái tâm ban đầu tu học rất tinh nghiêm sau một thời gian do vô minh bị các nghiệp lực điên đảo vọng tưởng,si mê tà kiến ngã chấp bị cuốn trong ngũ dục không còn xuyên suốt trong thiền quán mật chú tu hoài mà không tiến bộ.những lời Thầy chỉ dạy chúng con như nước đổ đầu vịt.những bài pháp vừa qua của Thầy với tâm ý với phương tiện thiện xảo để đánh tan đi những sự vô minh tà kiến ngã chấp trong lòng của chúng con.bản thân con tự ý thức được là mỗi khi tác trì chú thấy biết được hỏi thở ra vào hơi thở ngắn dài rất dõ quán tưởng chữ Lam và nghe dõ từng âm thanh của thần chú.nguyện những chủng tử lam tự giúp cho chúng con được tinh tấn trong tu học thiền quán về mật chú được dõ dàng hơn.Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hùm:A Mi Đà Phật: Úm Lam.
thanks 9 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#9 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 09:45:27(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 918 times
Được cảm ơn: 251 lần trong 102 bài viết
Ơn Thầy thật lớn, con vì vô minh, tham sân si giận hờn si mê tà kiến mà mãi chẳng áp dụng được những lời Thầy dậy, trả ơn Thầy chỉ có thể bằng sự tu học, mọi lời nói xuông, mọi hành động xuông đều ko thể đền đáp công ơn Thầy ngày đêm tận tâm dậy dỗ truyền trao. Những bài pháp quý của Thầy cứ mãi trôi tuột trong con 😔

Đệ tử con từ vô thủy vô chung tới nay do tập nghiệp tập khí, do vô minh, vô trí, vô ký nên đã không sống chân thật trong giáo Pháp của Đức Phật mà Thầy con: Cư Sĩ Thanh Hùng hằng truyền trao, nay trước tấm lòng đại nguyện, đại từ đại bi, đại hùng đại lực của sư phụ, trước những hồi chuông tỉnh thức mà sự phụ đã đánh lên đệ tử con cầu ăn năn sám hối tội lỗi.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Lam........
thanks 6 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#10 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 02:58:44(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 146 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 27 bài viết
Úm Lam Úm Lam Úm Lam Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Xỉ Lâm
Thưa Thầy nhờ lời pháp Thầy dạy con bắt đầu thực hiện pháp thiền quán Lam Tự trì niệm Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích Chân Ngôn con kiên nhẫn trì niệm và quán tưởng trong tâm thức mật chú Úm Lam trong tam giác cân trong vòng tròn của kính đàn quán các chữ Lam trong không gian tâm thức , cùng huân tập hơi thở trì niệm mật chú giúp cho tâm con tỉnh giác tĩnh tâm quán chữ Lam hiện lên từng nét trắng sáng thành hình Lam Tự , cứ bình tĩnh thoải mái vừa niệm vừa quán tưởng Lam Tự cùng quán hơi thở .

Sau buổi hành thiền giúp tinh thần con minh mẫn sáng suốt vui khoẻ hơn , nhờ có Pháp thiền quán Thầy dạy giúp cho tâm trí con tỉnh giác quán xét lại con thường rơi vào trạng thái hôn trầm cũng do con không xuyên suốt quán hơn thở , không quán tưởng mật chú đều đặn dễ để tâm thức vọng tưởng vì vọng tưởng lung tung làm hơi thở hỗn loạn dễ chìm vào hôn trầm vô kí . Đó là bài học sai con nhiều lần mắc phải , con xin sám hối với Thầy cùng tự nhắc nhở mình do bấy lâu nay do con si mê mới sinh vọng tưởng mới làm mệt nhọc thân tâm thường chủ quan lơ là nhưng từ nay chỉ cần con phấn đấu kiên trì nhẫn nại học hỏi thấm được lời Thầy dạy thì con tin con sẽ tiến bộ tỉnh giác hơn .

Con nhớ đến lời Thầy từng dạy về Vô thường , khổ , vô ngã nếu không có vô thường thì sẽ không phát triển được , không có ai đang ở trong đó , đó là năng lực của mật chú của Phật Pháp Tăng . Nhờ có lời dạy cùng lòng từ bi tác duyên của Thầy mách bảo chúng con khi biết đó là chánh pháp của Đức Phật , là con đường đúng đắn giúp mình thoát khổ hãy một lòng chắc chắn tin tưởng vào giáo lý năng lực của Đức Phật Mật Chú để vững tâm kiên nhẫn , kiên nhẫn thì sẽ có trí huệ . Con xin gợi nhớ lại lời Thầy dạy , vì nếu như không có lời dạy của Thầy sao sát tâm thức chúng con , chúng con sẽ mãi loạng choạng sai đường .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 02/08/2020 lúc 03:31:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#11 Đã gửi : 06/08/2020 lúc 10:44:08(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 535 lần
Được cảm ơn: 265 lần trong 83 bài viết
phiền não và niết bàn không hai, chỉ là như vậy, như vậy!

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm - Úm Ah Hùm
thanks 5 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
cuiyang07 trên 11-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.