Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 02:34:53(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2744 lần trong 404 bài viết

UserPostedImage

CHÂN SƯ MẬT KHẢITrong quá trình tu học Thiền quán mật chú người hành giả luôn luôn phải thể hiện qua các phép quán để từ đó người hành giả mới chứng ngộ được những gì mình đang thể hiện, từ đó để đi sâu vào phép tu ngay nơi đó mới hiểu rõ như thế nào là năng lực, thế nào là tha lực.

Những bài viết qua tôi đã thể hiện lại những cái gì đã trải qua trong thời gian tu học thiền quán mật chú. Thiền quán mật chú ở đây là muốn nói lên phép quán này ở khắp tất cả chú: Chuẩn Đề Đà la ni, Lục tự, Hộ thân, Uế tích, Lục vương chú....lần lượt sẽ thể hiện qua những phương pháp tu của chính bản thân xuyên qua giáo pháp của Đức Phật. Những pháp tu này những phép quán này và tất cả mật chú tôi thể hiện ra và sắp thể hiện đều được Thầy, Sư phụ, Chân sư truyền dạy rõ ràng, được uốn nắn thời gian nhất định chứ không phải tự ý, tự phát ra. Được trao truyền bằng những kinh nghiệm thật sự, bằng sự chứng ngộ của những bậc Thầy minh sư. Dùng chữ Minh sư không phải quá đáng đâu vì Thầy tôi là Hòa Thượng, Thượng Tọa, thiện tri thức ( cư sĩ nhưng có một bề dày tu học mật chú 5, 6 mươi năm) Thầy trong nước và nước ngoài Thái lan, Myanma, Campuchia, Tây Tạng. Và trong quá trình tu học hành pháp trong tâm thức có rất nhiều vị thầy Chư Thiên, Chư Bồ Tát, Chư Phật. Trong quá trình tu học quán tưởng Thiền định, quán Mật chú bất cứ người hành giả nào nếu có trí tuệ, công đức phước báu đầy đủ sẽ thấy Chư Thiên, Chư Bồ Tát, Chư Phật thị hiện quán đảnh trực tiếp truyền trao dạy đạo ngay trong tâm thức của mình. Những chi tiết này nói ra sẽ có những quí bạn coi đó là một chuyện gì đó theo sự suy nghĩ và sự hiểu biết của mình qua từng cấp độ tư tưởng phước báu. Họ có thể phát biểu và suy nghĩ suy tư quán xét đủ điều tất cả, nhưng suy nghĩ suy tư đó cũng đều nằm trên một sự không giãi bày được ngay trong tâm tư nguyện vọng của mình, Vì sao? Vì tất cả đó ngay đó ai ấn chứng cho mình cái biết ấn chứng đó từ đâu, ở đâu cũng không ai biết. Nói ngay đây để chúng ta cùng nhìn lại mình, nhìn lại tư tưởng cấp độ tư tưởng tâm thức của chính mình để chúng ta có những bước đột phá bén nhạy tỉnh giác trong vấn đề tu Mật chú. Quán pháp tánh này, nếu chúng ta bỏ qua những chi tiết nội dung hoàn cảnh sự kiện trong vô hình tâm thức này thì chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ một bước và nhiều bước nữa trong sự tu học. Hãy bước và tỉnh thức có phải những thứ đó chúng ta chưa biết, sự tu học quán sát đó chưa có phương pháp giảng giải chưa một lần thấy. Như vậy là tại ta những âm thanh, những hình ảnh, những cảm xúc, cảm thọ, những quyết định thọ giữ, những quyết định bỏ . Tất cả tất cả phải được thực chứng bằng sự thật khách quan. Ngay đó để có những quyết định sáng suốt tiến tu vì có những sự kiện hình danh sắc tướng thể hiện ra mà không có một ai, không có một vị thầy hữu hình, không có một thiện tri thức nào dạy ta cả. Ngay đây phải tỉnh thức, tỉnh giác quán sát vấn đề ngay đó bằng kinh điển bằng giáo lý của Đức Phật để lại mà trong thời gian vừa qua ta đã từng huân tập tỉnh thức quán sát bằng một tâm thức chân thật đầy khách quan đừng để cái ta, cái pháp đó đừng để sự cảm nhận chi phối cái tỉnh thức của mình, thì ngay đó chúng ta sẽ thấy được những điều huyền diệu từ chân tâm, từ những vị thầy vô hình ngay đó. Trong những vấn đề nội dung chi tiết vừa thể hiện qua tôi sẽ lấy một câu chuyện của bản thân trong một lần cúng cầu an cho 1 tín chú nữ.

Trong thời gian giữa đàn tụng chú. Ngay lúc đó tôi thấy vị tín chủ đó tâm thức mê mê không tỉnh. Ngay nơi đó vị tín chủ ở một đỉnh núi rất cao, người đó rơi xuống với vận tốc thật nhanh, tâm thức ngay đó cũng phù hợp với hình sắc động tác rơi của tín chủ đó. Trong pháp tu quán chữ Lam của tôi, tôi đã thể hiện ( Trong những bài viết thường hay dùng chữ tôi, đây là một điều không tốt vì khi sử dung từ ngữ đó chính là chấp ngay cái ngã liền đó, nhưng bài viết phổ thông đến với mọi người tạm mượn văn tự này để thể hiện, nếu có sự ngã chấp pháp chấp nào thì nó “ cũng là”, “ như thế”. Vì bản nguyện mãi mãi trong chúng sinh vạn pháp, mãi mãi trong chư Phật, Bồ tát trong giáo pháp của Ngài, cứ thể hiện rồi bế tàng. Phiền não rồi niết bàn). Pháp tu quán này thành ý sanh thân, tức là ý ở đâu thì thân ở đó. Ngay đó ý tới thể hiện thành Lam tự đỡ người tín chủ đó vận tốc nghiệp lực nhanh và rất mạnh nó cuốn trôi tôi ( chữ Lam) theo chiều rơi. Ngay đó cảm nhận của tâm nhãn sự cảm nhận này là “ Tâm thân” tôi. Thấy nó rơi rất nhanh, nhìn xuống không thấy gì cả, chỉ thấy sâu thẳm. Ý nghĩa chữ sâu thẳm ngay đây tôi chứng thực được tướng ý nghĩa đó. Thật là sâu không thể tính, không thể dùng tâm thức thô của nhãn căn để biết điểm đến của sự rơi đó. Trong đàn pháp như vậy mà thấy sự rơi nghiệp lực như vậy thì bất thần hoang mang, nhưng liền ngay chỗ đó sự tỉnh giác sáng suốt lại đến ( ý niệm sự tỉnh giác này là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề là năng lực của mật chú, ý niệm tỉnh giác này là chư Thiên, chư Bồ Tát, chư Phật ngay trong tâm ta . Liền ngay đó ngay trong ý niệm tỉnh giác đó ). Nói dạy bằng ngôn ngữ chân thật, vì ngôn ngữ đó sự chỉ dạy đó là năng lực mật chú Chuẩn Đề, Quan Âm, Văn Thù, Uế Tích....cũng là tâm của các Ngài. Ngay trong pháp thân vi diệu đó chư Phật, chư Bồ tát đã thể hiện ra rằng: “ Tâm chân thật, tâm phật năng lực không có thấp cao, nhanh, mạnh, chậm. Đã không thân , không còn ý thức ngã mạn thì cái gì sợ tu để trở về với cái đó. Sau hôm nay trong giờ phút này đạt như vậy sau còn sợ hãy tỉnh thức”. Đó là những lời chân thật ngay nơi tâm phật, tâm Đà la ni, là năng lực của mật chú....như vậy một sự kiện nội dung chi tiết đó chắc có lẽ quí bạn người tu hay chưa tu. Người tu Mật chú, tu Tịnh độ, tu Thiền tôi nghĩ chắc rằng chắc quí bạn cũng có một hay hai lần hay nhiều hơn nữa được cái tâm chân thật, tâm diệu lý Đà la ni đó dạy, hay được chư Thần, chư Thánh, Chư Thiên, Chư Bồ Tát, chư Phật dạy bằng hình thức này hoặc bằng hình thức khác, ở khía cạnh tôn giáo khác nhau, ở khía cạnh tín ngưỡng khác nhau, tin tưởng khác nhau của sự cầu nguyện, của sự kính tin. Ta không có tôn giáo không có lòng tín ngưỡng ở một khía cạnh nào, nhưng có một lúc nào đó ngay nơi tâm của mình nảy lên một sự tin chắc chắn rằng điều đó tôi làm được, tôi làm có tiền và ngược lại điều đó tôi làm không được không có tiền. Sự kính tin kính ngưỡng ở một điểm tựa nào đó trong tâm, trong hư không vô tận tâm thức đó lóe lên một niệm, một ánh sáng cảm nhận ngay đó người ta gọi là tâm. Tâm đó đúng là hóa thân của Đức Phật, chư Bồ Tát ,chư Thiên. Nếu người hành giả ngay đó kính tin điều đó là năng lực, là an lạc, thì ngay nơi đó sự cảm nhận đó sẽ đem lại sự hoan hỉ, hỉ lạc, sự biết mà không ai biết thấy cảm nhận điều đó qua tâm đang thể hiện, điểm ý niệm đó, điểm sáng đó ngay nơi đó ta thấy nó là chữ Lam, thì tâm chữ Lam ngay nơi ý niệm tâm đó trong tâm thức đó người đó thể hiện Lục tự đại minh chân ngôn – Om Ma Ni PadMe Hum hay thấy biết cảm nhận ngay tâm đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thì tâm đó diệu dụng đó là tâm của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay tất cả những tâm chú khác cũng như thế.

Những ý niệm sự kiện đó để chứng minh rằng tất cả hành giả đều được thấy, cảm nhận đều được sự quán đảnh tâm pháp, đều được thọ nhận chân truyền bí pháp qua tâm mật đó. Đây cũng là ý nghĩa mà diễn đàn được đặt tên thành “ Tâm Mật”. Ngay tâm mật đó nó có đầy đủ tất cả diệu dụng để thực hiện phạm hạnh thực hiện năng lực và ngay nơi đó có vô lượng vô biên những bài pháp vi diệu mà thế gian chưa từng có. Vì tất cả là phật ngôn, Bồ Tát, chư Thiên ngôn thuyết chỉ có những hành giả thể hiện ngay nơi năng lực đó, và cũng ngay nơi đó có những bài thực tập lớn huyền bí tầm cỡ tùy theo công đức phước báu của người hành giả. Vì tất cả những chủ xướng, người chủ đàn chủ Mạn đàla đó đều là chư Thiên, chư bồ Tát, chư Phật những bậc Thánh trí, Trí tuệ giải thoát lòng từ vô hạn để được chỉ dạy người hành giả phải chuyên tâm tỉnh thức thọ dụng bố thí, giữ giới hạnh. Phải có một đời sống an lạc hoan hỉ nhẫn nhục, kiên trì, kính tin nơi giáo pháp Đức Phật. Kiên nhẫn, kiên nhẫn thực hiện hành niệm hành trì miên mật để cảm nhận sự chứng ngộ đó. Chứng ngộ sự học tập chứng ngộ sự thọ nhận từ những chân sư trên. Như thế thì mới thấy rõ ràng năng lực của chương cú Đà La Ni, năng lực phật pháp mới thấy thật sự Phật thân, Phật pháp, Báo Phật, Hóa Phật sự thị hiện cùng khắp trên khắp vạn niệm vạn pháp. Như vậy Phật pháp mới vi diệu.

Trở lại sự kiện dùng ý pháp Lam tự cứu người tín chủ đó sa vào nơi u tối xa xăm lạnh lẽo đó. Qua sự kiện đó tôi đã thấy như vậy và hôm nay viết như vậy để thể hiện lại những phút giây thời gian qua bế tàng lưu trú trong khoảnh khắc tưởng nó đã mất nhưng hôm nay lại thể hiện.
Cứ ngỡ xuân tàn hoa rơi rụng hết
Nhưng hôm nay sân trước một cành hoa
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum – Úm A Hùm – Úm Lam – Úm Xỉ Lâm

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 03/08/2020 lúc 08:38:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 15 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 02-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 02-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 02-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 02-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 03-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 03-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#2 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 04:20:51(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 110 lần trong 25 bài viết
Con thành kính cảm tạ ơn bài Pháp quý của Thầy . Khi đọc bài pháp làm con nhớ đến những lần trong tâm thức con khởi lên những câu hỏi khúc mắc trong tu học mà ở trong tâm con ngay lúc đó con hỏi Thầy thì ngay đó con liền nhận được lời giải đáp cho những khúc mắc trong tâm lúc đó bằng lời dạy của Thầy , sau mỗi lần như vậy con tự nói với mình phải chăng đó là hoá thân pháp thân của Thầy chăng . Qua bài pháp trên con càng thêm vững tin hơn khi trọn lòng kính tin giáo pháp , kính tin Đức Phật , kính tin Chư Tổ Thầy chuyên tâm trì niệm Mật Chú thì sẽ luôn ứng nghiệm những lời chỉ dạy sâu sắc từ trong tâm để mọi việc đều được thể hiện lên bằng tâm tỉnh giác trí huệ của Đức Phật , Chư Tổ , của Thầy truyền trao .
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 02/08/2020 lúc 04:23:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
chuctinh trên 02-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 02-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 03-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#3 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 05:56:33(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 383 lần trong 55 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm
thanks 9 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Phuc An trên 02-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 03-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 04-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 02/08/2020 lúc 08:54:22(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1172 lần
Được cảm ơn: 382 lần trong 89 bài viết
Trí huệ của Thầy luôn tỏa sáng trong từng ý niệm của bài pháp.Thầy ngồi viết bài cả một vầng hào Quang toả sáng bao trùm cả chỗ ngồi con nhìn thấy ánh sáng đó tâm con một lòng thành kính đảnh lễ Thầy.ánh từ thân Thầy phát ra chúng sanh nào được diện kiến Thầy đều phát tâm tu học.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe a
Úm-A-Hum
A-Mi-Đà-Phật
Úm Xỉ Lâm
Úm Lam
thanks 9 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Vũ đình Vinh trên 03-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 03-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 03-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 04-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 11:04:51(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn: 3128 lần trong 784 bài viết
Tôi nhớ lần đó cùng Thầy hành thiền ở chùa Từ Hiếu, khi đó trong sự quán tưởng tôi thấy thân tâm mình chao đảo ngồi không vững, cảm giác từng hạt tế bào trong cơ thể như muốn nổ bung ra. Ngay chỗ đó tôi điều hòa hơi thở quán xét lại xem thân tâm đang vướng mắc ở chỗ nào? Ngay trong tích tắc sát na đó tôi thấy trong tâm thức một luồng lực, khí giống như cơn gió, đấy là cái cảm thọ, cái thấy ngay chỗ đấy là như vậy tôi mượn từ gió để mô tả lại cái thấy trong tâm ngay chỗ đó. Cái luồng khí lực gió đó di chuyển rất mạnh ập vào thân tâm tôi và tôi thấy cơ thể tôi chao nghiêng cái sự chao nghiêng đó được ma sát bởi những tia sáng luồng điện, chao nghiêng mà không phải chao nghiêng. Chỉ trong chớp mắt tích tắc của ánh sáng sát na đó nó diễn đạt đầy đủ sự chao nghiêng của thân tâm. Tôi nghe rõ sự chỉ dạy của chư vị nơi tâm thức rằng...Con hãy thực hiện những phép quán như vậy, như vậy....để có sự thật chứng nơi tâm.!

Các bạn hữu như Thầy nói ngay nơi tâm thức ấy có đầy đủ sự hướng dẫn chỉ bày của chư Phật, Chư Bồ Tát, chư Vị Thánh Chúng, chư Thiên, chư Hộ pháp, chư Thần...Tùy theo cấp độ tư tưởng mà thấy được sự hướng dẫn chỉ dạy đó. Nhưng phải thật khéo léo thiện xảo trí huệ ngay nơi tâm ấy thì mới không bị dính mắc bởi cái ngã Thánh, phàm, ma quỉ. Chỉ bởi đường tơ kẽ tóc cũng đi xa vạn dặm khó lui. Các bạn hữu hãy cứ ôm lấy thần chú Chuẩn Đề tỉnh biết được cùng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đó bạn sẽ có lối vào.

Để được sự Mật Khải Chân Sư như Thầy!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thiên Trang trên 03-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 04-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#6 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 03:16:29(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum
thanks 3 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.