Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 25/08/2020 lúc 10:25:55(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2781 lần trong 407 bài viết

UserPostedImage
Kính Đàn Chuẩn Đề 9 chữ Thánh Phạn: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

ẢO VỌNG CHÂN THẬT CHỈ LÀ MỘT CON ĐƯỜNGThiền quán Mật chú Chuẩn đề luôn thể hiện ở những chi tiết nội dung Thiền quán. Ở đây nội dung cùng những chi tiết thiền quán rất đa dạng. Đủ trên cơ bản Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Người hành giả phải luôn luôn có đời sống chân thật, thực chứng hiện tại trong giờ phút hành quán niệm hành thiền quán mật chú hay trong những lúc sinh hoạt tại xã hội. Mỗi nơi đều biết ngay đó những niệm tưởng nào đang thể hiện và niệm tưởng nào đang bế tàng .Và phải biết thật rõ ràng những hiện tượng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nó duyên hợp như thế nào. Tức ngay những giờ phút đó người hành giả phải biết sự duyên hợp diễn biến từng niệm tưởng. Ngay đây ta thấy rất khó nhưng hãy kiên nhẫn thực hiện. Một lần chưa được thì hai, ba, bôn lần cho đến nhiều lần hơn nữa để biết thật rõ cuộc sống chân thật ngay chính mình. Người hành giả nên biết ngay đây sự thực hiện như thế đó là một sự huân tập tu học. Chậm có thể rất chậm nhưng hành giả hãy kiên nhẫn “ nhẫn nhục” từng bước thấy nghe cho rõ. Chỉ thấy nghe cảm nhận được một nội dung chi tiết Thiền quán nào đó, thì đồng nghĩa với ta đã chứng ngộ và ngay đó ta đã thực sự có điều đó, không ai dành giật của ta được. Đừng bao giờ nóng nảy để bỏ qua đốt giai đoạn tu học của mình. Người hành giả phải biết rằng khi ta thực hành pháp tu này gia công tu học này, làm bất cứ mọi điều kiện để thực hiện pháp. Thì ngay đây người hành giả ta cũng đang thực hiện sự vọng tưởng vọng chấp. Nếu ta không có tỉnh giác để cái ngã, cái ta lẫn lộn vào trong đấy. Ngay đây người hành giả phải hết sức tỉnh thức. Hãy soi xét qua tam pháp ấn. Tam pháp ấn là “ không”, “ vô thường”, “ vô ngã”. Ba cái đó là Đức Phật để lại cho chúng ta để tự chứng ngộ, chứng thật đều đang thể hiện và bế tàng. Nó “ vô ngã” thì ngay đó đang thực hiện pháp tu đó người hành giả hãy tâm niệm và biết một cách khách quan rằng tất cả pháp niệm - Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng đều duyên hợp. Khi đã duyên hợp thì không có “ Tự ngã” đồng nghĩa với “ vô ngã”, và khi các pháp vạn niệm thể hiện lên trên nền tảng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng duyên hợp không thực ngã nên “ vô thường”. Nên “ không” người hành giả phải biết rõ như vậy đó để trong quá trình tịnh tấn tu tập không bị trở ngại. Khi bị trở ngại tức “ Chúng ta” đã bị ngừng trệ bị “ chấp giữ” chấp ngã ta thì chấp có người “ nhân” rồi chấp pháp đang thực hành, và pháp chấp đang lưu trú trong tàng thức. Ngay đó đã thể hiện thành tướng chấp “ thọ giả”. Bốn tướng đã có đủ. Ngay trong những bài viết tôi hay biết thể hiện ra cái “ ngã chấp, “ pháp chấp” nó đều nằm ở 5 cái Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Năm cái này gọi là ngũ ấm. Năm thứ này gom lại thành “ ngã” của chúng ta. Khi nói như vậy, khi thể hiện như vậy bạn hãy ngay đây coi xem quán sát lại cái tự ngã của mình. Ngay khi đọc Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – Sắc nó rất rộng nghĩa – Tưởng của nó cũng không thể nghĩ bàn được đâu chỉ có người thực hành và chứng ngộ được đời sống chân thật ngay nơi đó. Sắc – hư không cũng sắc, âm thanh cũng sắc, tướng cũng sắc, vô tướng cũng sắc ….rất nhiều chi tiết. Nhưng nó quan trọng là ngay nơi xảy ra cái sắc đó thì 4 cái kia cũng đã lẫn lộn vào trong đó.
Như để biết những hiện tượng chi tiết Sắc vừa nêu trên, thì nếu không có Thức làm sao để biết những điều đó. Thông qua cái biết đó “ Thọ” xúc cảm sanh thọ nhiệt năng lạnh nóng ma sát cũng có cái Sắc Thọ cảm xúc ngay đó. Những cái đó được hình thành chắc chắn để thành một tướng nào đó trong thể hiện và bế tàng cũng phải có “ Tưởng” sự tưởng tượng. Sợi dây ban đêm chúng ta thấy sáng đều ( Sắc) “Tưởng” con rắn ngay đó cái tưởng xảm xúc đó ma sát với những chủng tử ngay tim, ruột “ sắc trái tim” tạo thành “ thọ cảm” sanh sợ sệt và những cái tướng cùng thọ tưởng đó liên tục không ngừng nghĩ hết cái này lại đến cái kia gọi là “Hành”. Như vậy mặc dù chia ra ngũ uẩn ; Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thấy nó riêng rẽ nhưng thực chất trong 1 đã có 5 – Trong 5 đã có 1. Tất cả chúng luôn luôn giả hợp với nhau và tan rã cũng với nhau. Cho nên người hành giả phải biết những điều đó là như vậy và hơn nữa. Vì vạn pháp đều do ngay tâm chúng ta không ngoài tâm tánh này. Hãy quay về với cái tỉnh giác chân thật này để chứng ngộ tất cả những pháp bảo đang lưu giữ nơi tàng thức này. Cái lấy cái Thọ nhận pháp bảo là “ là lấy” nhưng không có người lấy, không có sự thọ nhận mới là pháp bảo. Còn nếu không tỉnh thức được “chúng ta” vì chúng ta là ngã thì pháp là chông gai. Đã biết và thực hành như vậy thì tâm ta đã có phần thanh tịnh ( ở đây nói một phần thanh tịnh vì tất cả pháp ngay nơi tâm một người hành giả tỉnh giác tỉnh thức thì không có phiền não, Bồ đề nơi đây – Không , Vô ngã, Vô thường, Bất, Vô, Phi, Ly. Nên tạm gọi là phần thanh tịnh.

Qua những ý niệm quán niệm quán tưởng duyên hợp và hợp của Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì tâm người thực hiện được thiền quán như thế đó. Thì cũng bằng như thực hiện thiền quán hơi thở ở Tứ Thiền, hay thiền quán tứ đại – Đất, Nước, Gió, Lửa, Không đại, Kiến đại, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ ….v.v. Ngay đây quí bạn thấy thiền quán, thiền tánh mật chú luôn thực hành trên pháp hành thiền quán tuệ quán song song với mật chú chuẩn đề, hay mật chú khác. Qua những pháp quán thực hành thực hiện từng chi tiết nội dung trên nền tảng kinh điển phật đạo để lại. Qua những pháp thực hiện thể hiện tu tập thiền quán, thiền quán mật chú Chuẩn đề. Ngay nơi những mật chú thể hiện lên song song với thiền quán đều là tâm chú của chư Phật chư Bồ tát, như Chuẩn Đề Phật Mẫu, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Thích Ca, Nhiên Đăng, Câu Thi Na, Ca Diếp Phật, Chư vị A La Hán, Bồ Tát Thánh Chúng. Những năng lực cùng những tha lực như thế thì tất cả những sự thực hành trì niệm quán tưởng không có sai khác với giáo pháp của Đức Phật được. Thiền quán thì có tam pháp ấn Không, Vô thường, Vô ngã, Bất, Vô, Phi, Ly – Mật chú có Tam mật gia trì cùng năng lực thủ hộ - Tha lực của chư Thiên, Thiên Long Bát bộ , Chư Phật, Chư Bồ tát thì bước đường tiến tu của một vị hành giả thật nhẹ nhàng an lạc, bình an đầy đủ sự bảo trợ.

Để chứng minh những điều này tôi sẽ thể hiện lại sự sống chân thật tu học của bản thân tôi. Ngay đây tôi cũng lấy thể hiện lại những pháp bảo đau khổ bệnh tật đói nghèo của tôi. Mượn những pháp bảo này để thể hiện chi tiết nội dung tu học thật tế ngay trong tôi .
Qua những ngày tháng đau bệnh nó đã ung nấu cho tôi một nhiệt huyết tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Vì ngoài những điều đó không gì khác hơn, không gì có khác hơn danh vọng học thức tiền tài thân thế tài sản chỉ là con số không. Cảnh nghèo hoàn cảnh nghèo của tôi không phải than vãn ở đây, nhưng không có cảnh nghèo nào hơn ở đây. Chắc có lẽ đứng hạng một của tỉnh Bến Tre. Hoàn cảnh như thế đó. Tôi tự nghĩ trong lòng của mình phải đi lên bằng con đường phật đạo và khi khởi sự tiến tu vào pháp tu mật chú Chuẩn đề tôi đã thể hiện được. Chư Phật 3 đời đã từ bi cho tôi chứng thật một điều mà trên thế gian này tôi nghĩ ít có. Đó là tôi trì chú vào mắc tre khô. Mắc tre đó lại sống lại trở thành một bụi tre. Y như trong kinh nói rằng: “Mật chú này có công năng gia trì vào cây khô cũng sống lại sinh hoa trái”. Lời nói đó câu kinh đó chính bản thân tôi đã thực hành tu học điều đó và năng lực đó đã thực hiện 100% ngay nơi tôi. ( Câu chuyện này tôi cũng có viết ra vài điều, vài chi tiết ở những quyển sách khác của tôi. Ngay đây tôi chỉ tạm gợi lại vài nét vài chi tiết tô điểm cây chuyện tôi muốn thể hiện). Từ năng lực hiện hữu đó tôi đã phát nguyện thọ trì hoằng hóa chia sẻ mật chú Chuẩn đề này trong vô lượng kiếp. Lời phát nguyện này khi tôi cầm mắc tre. Mắc tre khoảng 2 phân tôi đã phát lời đại nguyện: “Nếu mật chú này công năng làm cho mắc tre này sống lại như trong kinh đã viết tôi nguyện thọ trì mật chú này và hoằng hóa mật chú Chuẩn đề này trong vô lượng kiếp cho đến ngày đến lúc, đến tất cả chúng sanh đều giải thoát đắc qui phật vị”.
Lời phát nguyện đó đã hiện thực cho đến ngày hôm nay hơn 30 năm thọ trì và chia sẻ hoặc hóa mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì tất cả nội dung, phát hiện ao ước đó đã thành sự thật mắc tre đó đã sống lại trở thành một bụi tre có mấy chục cây tre và măng. Sự tín tâm đó đã đưa tôi vào con đường hành thiền quán mật chú Chuẩn đề miên mật suốt thời gian 5, 6 năm tôi chỉ ở trong nhà khuôn viên hàng rào nhà đến chùa hàng ngày phải trì niệm đủ số 70 chục xâu chuỗi 108 hạt. và với số lượng thời gian như vậy tôi đã thực hiện tất cả phép quán tưởng trong pháp mật chú Chuẩn đề ghi ở kinh sách. Và qua những pháp quán đó nội tâm nội thức đã thể hiện những điều bí mật huyên diệu ngay nơi tâm. Ngay nơi đời sống tâm chân thật với Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi tôi thực hiện phép quán cửu tự Thánh phạn trên kính đàn. Phương pháp tôi tu rất đơn giản và bình thường. vì ngay đó đời sống tâm sinh lý của tôi sự đói nghèo bệnh tật là trở duyên giúp tôi tu học. Những vị đại Bồ tát cho tôi những bài học cao xa nguy hiểm rất nguy hiểm, mất mạng, mất thân, mất tâm này như chơi. Nhưng ngay đó giờ phút đó tôi không có sư sợ sệt gì cả vì cái chết tôi nghĩ nó đã gần kề sát bên tôi có bao nhiêu ngày không ngủ đau đớn, nóng nhiệt hoàn cảnh như vậy phải quyết tâm sống còn với cơn bệnh tật lấy mật chú đi đừng nằm ngồi đều trì niệm để nhanh chóng tìm một con đường đi giải thoát cho bản thân mình. Một cuộc chạy đua với bệnh tật.
Quí bạn có biết không trước khi gặp pháp Chuẩn đề này tôi đã tìm gặp quyển kinh quán vô lượng thọ kinh, Kinh tịnh độ dạy những phép quán cảnh giới cực lạc quốc. Tôi đã miệt mài với nội dung phương pháp tu quán đó. Thấy rõ cảnh giới cực lạc quốc thật rõ ràng. Câu chuyện quán rõ cực lạc quốc này nhân duyên những bài viết sau tôi sẽ thể hiện rõ từng chi tiết nội dung rõ ràng để chứng minh những điều tôi nói y như trong kinh quán Vô lượng thọ kinh. Ở nội dung bài này tôi xin tiếp tục thể hiện lại nối tiếp đoạn trước.

Khi thực hiện phép quán cửu tự trong kinh đàn theo thứ tự. Người hành giả phải quán chữ ÚM ngay chính giữa kính đàn. Chữ Úm có ánh sáng của vầng nhật nguyệt. Ánh sáng tròn sáng như mặt trăng mặt trời người hành giả tâm tưởng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay nơi đây trong giờ phút này tâm tỉnh thức lặng nhẹ nhàng thoải mái tâm niệm mật chú, quán tưởng chữ Úm sáng trắng rồi kim vàng trắng ánh sáng hào quang của chữ ÚM đó phát ra ngay chữ ÚM ánh sáng vàng kim đó. Bất chợt tôi thấy khói bốc lên khói xanh lam sáng y như để một bóng đèn mang chữ Úm. Ánh khói sáng bốc lên thật ngộ và đây cũng là một điều bí mật mà hôm nay tôi nói kể ra cùng quí vị ( vì theo bản nguyện tôi nguyện tôi được biết chứng đắc chứng ngộ được an lạc. Nguyện đem chia sẻ cùng pháp giới chúng sanh được hoan hỉ với tôi. Vì bản nguyện này tôi xin thể hiện kể ra cho mọi người cùng biết. nếu thấy tốt chứng thật an lạc hãy thực hành. Còn như có điều gì còn gây ra nội kết thì hãy để đó lại gởi đó để một ngày khác một cơ duyên khác thâm nhập xem sao. Đừng buông bỏ theo dục vọng si mê mà làm cho tâm mình không hoan hỉ”.

Khi ánh sáng chữ Úm bốc lên kèm theo ánh sáng màu lam rồi đỏ vàng trắng xanh lục….ngay trong ánh sáng đó phát ra Om Ma Ni Pad Me Hum rồi mới phát ra Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây nói phát ra ngôn ngữ chứ thật ra đó ngôn ngữ tưởng thức thọ cảm phát ra âm thanh như vậy. Âm thanh đó phát ra mật chú Chuẩn đề, Lục tự đại mình, Úm Xỉ Lâm, Úm Lam không nghĩ bàn được vì có rất nhiều âm thanh sắc tướng phát ra thể hiện trên nền tảng ngã ngũ ấm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Người hành giả chỉ có tỉnh giác tỉnh thức có giác niệm ý giác thân giác cảm nhận và đến lúc sống chân thật với loại âm thanh đó, âm thanh bất khả tư nghì .

Như quí bạn biết trên thế giới vũ trụ con người, vạn niệm, vạn pháp phá vỡ thành tựu kiến tạo thể hiện bế tàng các pháp đều có âm thanh sắc tướng trong đó. Một quả bom nguyên tử hủy diệt thế giới này cũng do những nguyên tử cấu kết xoay chuyển ma sát từng chi tiết cũng đều có âm thanh chủ xướng trong đó. Cuối cùng sự xoay chuyển cuốn hút như những lỗ đen, hố đen trong thiên hà. Cuối cùng sinh ra bung nở cũng có âm thanh chủ xướng. Từ đó chúng ta sẽ tỉnh ngộ thấy thật rõ chân ngôn âm thanh ban đầu của vạn pháp ( Hóa thân), ( Báo thân) phát ra từ Pháp thân. Sự quán trong như vậy thì chúng ta sẽ thấy được huyền năng công đức trí tuệ của Đà la ni chân ngôn mật pháp không thể nghĩ bàn được. Tại sao quán chữ ÚM. Ngay chữ Úm lại phát ra ánh sáng cùng khói ánh sáng lại nghe Om Ma Ni Pad Me Hum rồi đến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chữ Úm sinh ra tất cả Đà la ni chân ngôn và ngay đây nói lên hiện tượng đó là vì Lục tự đại minh chân ngôn cùng mật chú Chuẩn đề không hay không khác. Một đời này chỉ là một người thực hiện quán tưởng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Tai của mình ( lỗ tai nhĩ căn) nghe Om Ma Ni Pad Me Hum. Người thực hiện được phương pháp đọc tụng nghe nhìn mật chú. Theo phép quán nhĩ căn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát công đức sẽ vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn được. Khi thực hiện được phép quán này người hành giả khoan hãy nói đến vấn đề giải thoát vì giải thoát là chắc ăn. Mà nói đến vấn đề tiền tài danh vọng. Người hành giả đó không cầu cũng đắc thành tài lộc không nghĩ bàn được. Đọc tụng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tai mình nghe rõ ràng âm thanh Om Ma Ni Pad Me Hum. Tu quán như vậy là tu quán nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gọi là nhĩ căn viên thông. Con mắt nhãn căn chỉ thấy ở phía trước. Trừ khi đi sâu vào thiền định thì lúc đó tâm nhãn mới thấy xung quanh khắp mọi nơi con người tu theo quán nhĩ căn. Nhưng sao gọi là viên thông. Vì tánh nghe ở đâu cũng có trước sau trái phải trên dưới âm thanh đều được nghe. Người quán tu niệm, quán tưởng nhĩ căn này hành giả vào thiền định tâm tưởng tự ngay đó phát ra Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đó tâm nhĩ căn tánh nghe liền cùng khắp nghe Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi đó có thể Om Ma Ni Pad Me Hum chỉ là những hạt hạ nguyên tử xoay chuyển với nhau trong không gian tâm thức hư không của người hành giả. Ngay đó người hành thấy nghe cảm nhận những hạt xoay động dụng đó phát ra Om Ma Ni Pad Me Hum. Pháp tu này tôi cũng đã từng tu học. Nhưng được dạy dỗ và chứng ngộ những điều như vậy là ngay chỗ nơi mà tôi quán chữ Úm phát ra ánh sáng vàng kim trắng. Ánh sáng đó, ngay nơi đó những nội dung chi tiết từng bước được thể hiện dạy cho tôi và ngay nơi đó tôi tâm chứng bất thoái chuyển pháp môn này. Vì liền đó những hạt sáng đó phát ra Om Ma Ni Pad Me Hum và ngay nơi đó mỗi ánh sáng đó đều phát ra thể hiện hình tướng siêu pháp với đầy đủ sự an lạc thanh khiết của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện ra trên từng hạt đó. Ngay đó từng đóa sen từng đóa hoa đủ màu từng đám mây từng ánh sáng đủ màu không thể nghĩ tưởng được vô lượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và những cánh tay vàng sáng trắng xanh như những cánh bông sen sờ đầu quán đảnh cho tôi. Trong giờ phút đó sự ngây ngất an lạc cộng hưởng với ánh sáng hương thơm âm thanh Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vang lên vang lên mãi cho đến lúc nào đó tôi cũng không để ý thời gian đó và ngay đây cũng để ứng chứng cho lời tôi nói. Cùng theo kinh của chư Phật để lại là tất cả 9 chữ Phạn đó là quốc độ phật và là một vị phật.

Những câu chuyện chi tiết nội dung tôi vừa thể hiện ra coi như huyền thoại. Nhưng đây là một điều sự thật, một cuộc sống chân thật ngay trong tôi. Những sự kiện linh ảnh đó nó là một trong những con đường những ánh sáng, những lý tưởng nó chân thật đã đưa tôi về với chư Phật về cực lạc quốc hay những quốc độ của chư Phật. Con đường đó tôi đã tuyên bố chính thức với bản ngã này tôi đã có con đường và dù là thế gian cuộc sống này có chông gai gì đi nữa tôi cũng không sợ vì tôi đã có con đường Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm - Úm Lam – Úm A Hùm – A Mi Đà Phật. tất cả hồng danh mật chú, ý niệm, vô niệm phiền não , niết bàn đều là kho báu của chính tôi.

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tườngcòn tiếp ..................

Sửa bởi người viết 27/08/2020 lúc 02:37:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 26-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 26-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 26-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 25/08/2020 lúc 11:11:54(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 59 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 10 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#3 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 12:36:17(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 231 lần
Được cảm ơn: 209 lần trong 40 bài viết
“ Tôi đã có con đường Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Xỉ Lâm . Úm Lam . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật. Mật Chú Uế Tích Kim Cang . Con đường đó tôi đã tuyên bố chính thức với bản ngã này tôi đã có con đường và dù là thế gian cuộc sống này có chông gai gì đi nữa tôi cũng không sợ . “
Đệ tử chúng con được Thầy gieo duyên cho chúng con cùng được đi trên con đường Mật Chú Chuẩn Đề là hành trang quan trọng nhất chúng con mang theo trong cuộc đời này và con nguyện xin được thọ nhận pháp Bảo Mật Chú Chuẩn Đề Ngũ Bộ Chú trong vô lượng vô biên kiếp sau , lời Thầy dạy cùng những thực hành chân thật trên con đường tu học hoằng hoá Mật Chú Chuẩn Đề con nhận biết tu học thiền quán Mật Chú là điều cần thiết nhất trong sự sống , trong từng nhịp đập con tim . Thầy luôn ân cần dạy chúng con hãy luôn tỉnh giác tỉnh thức lựa chọn con đường đi của mình cho thật chính chắn và vững chắc . Trong sự sống tu học cùng tạo dựng cuộc sống của chúng con ngoài xã hội luôn luôn được nương nhờ lòng đại từ đại bi đại trí tha lực của Mười Phường Chư Phật , Chư Đại Bồ Tát , Chư Tổ Thầy , Chư Vị Hộ Pháp che chở bảo vệ cho thân và tâm con được an ổn , chúng con được nương nhờ trí huệ bao dung phước đức của Thầy luôn uốn nắn chúng con đi đúng trên con đường chánh đạo . Con thật may mắn rất may mắn khi trong thời gian mà con nghĩ rằng đó là khoảng thời gian con khổ nhất trong cuộc đời này , khổ vì sự vô minh và mù quáng tham ái đã che hết tâm trí trong con , con được thọ nhận Pháp Bảo Mật Chú Chuẩn Đề Ngũ Bộ Chú Mật Chú Uế Tích Kim Cang , được Thầy trao truyền cho chúng con những phương pháp tu học tinh nghiêm đã ấn chứng thực hành trong từng bước tu học thiền quán từ Thầy đã đi trên con đường đầy những trông gai đó và Thầy đã mở ra lối đi sạch đẹp nhất , an toàn tốt nhất , một con đường thiền tánh Mật Chú Thầy đã vẽ sẵn chỉ bày ra cho chúng con tinh tấn lên lấy đó làm động lực làm sự phấn khởi để tu học cho tốt , những điều đó chỉ với một ý nguyện đều mang lại lợi ích tốt đẹp nhất cho chúng sinh cho những người hành giả đang ngày đêm tìm kiếm phương pháp tu , con thật mong tất cả cùng được thọ nhận pháp bảo này để cùng cầu trí huệ tu học cầu sự giải thoát cùng cầu được hộ trì Phật Đạo đời đời cửu trụ . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum .
Con thành kính xin đảnh lễ tri ân ơn Thầy . Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 26/08/2020 lúc 12:42:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#4 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 03:55:47(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 169 lần trong 23 bài viết
Ảo vọng, chân thật chỉ là một con đường. Ngay nơi tựa đề Thầy đã nói lên cái chân lý không hai của sự thường hằng như là, như vậy. Nhưng vì chúng sinh khi sinh ra phải chịu qui luật thường hằng tự nhiên của quốc độ Ta Bà bởi nghiệp lực luân hồi. Chỉ những hành giả tỉnh thức sống được trọn vẹn với tự nhiên cùng vũ trụ mới có được sự thoải mái an vui chủ động cùng nghiệp lực. Khi chúng sinh tự xây những tường thành với minh thì phải có những phương pháp phá thành. Và những âm lực năng lực vi diệu của mật chú Chuẩn đề là một trong những phương pháp đó.
Từ trước tới nay đệ tử đã nghe qua xem qua rất nhiều nhưng chưa từng được va chạm cảm xúc, năng lực, quốc độ như những gì Thầy ruột gan chia sẻ. Những bí mật này, những bí mật về sự thật hành thật chứng chứng ngộ tâm chú năng lực của 9 chữ Thánh Phạn thật không thể nghĩ bàn. Ngay chữ Úm là một quốc độ của chư Phật mười phương 3 đời. Ngay chỗ đó cũng tròn đầy viên mãn âm lực Chuẩn đề, Lam Tự, Lục tự đại mình chân ngôn cùng vô lượng ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát . Sự viên Thông âm lực đồng vọng nơi tâm thức. Thầy mô tả thật vi diệu. Từ đây đệ tử cũng thấy được cái diệu dụng của Sắ, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Nếu tâm thức người hành giả tỉnh thức thấy rõ được Tam pháp ấn Không, Vô Thường, Vô Ngã. Thì chủ động được Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức ngay chỗ nó từng tạo tác nghiệp luân hồi sinh tử, Thì những công cụ này sẽ là những tác nghiệp tạo tác nghiệp Lành tạo tác những công Đức phát sinh trí Huệ cho người hành giả.

Thầy đã chứng minh điều này đệ từ để có thể nếm được hương thơm, ma sát thọ cảm được quốc độ vi diệu mà Thầy chia sẻ chỉ là hãy kiên nhẫn với phương pháp Thầy đã đưa. Hãy ôm lấy mẹ sinh ra các câu chú Úm. Hãy kiên nhẫn quán tưởng kính đàn này, chữ Úm thánh quốc độ này sẽ có lúc đặt được dấu chân như vậy. Hãy kiên nhẫn cho sự tự do của mình.

Úm Chiết Lệ Chù Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 10 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 27-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#5 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 04:45:48(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 579 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 20 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 5 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
chuctinh trên 27-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 27-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#6 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 01:28:07(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 341 lần trong 67 bài viết
“Cái lấy cái thọ nhận pháp bảo là “là lấy” nhưng không có người lấy,không có sự thọ nhận mới là pháp bảo.Còn nếu không tỉnh thức được “chúng ta” vì chúng ta là ngã thì pháp là chông gai.”
Một chìa khóa quan trọng cho sự tu học tinh tấn.Vì thật tế,con cũng được gặp nhiều vị có thâm niên tu học,nhưng vì không khéo chỗ này,nên càng tu càng xây dựng một bức tường thành kiên cố của ngã chấp và pháp chấp.Pháp Phật là để thực hành,là sự sống sinh động nhưng nếu không khéo giáo pháp sẽ trở thành khô cứng,những khuôn mẫu vô hồn mà mọi người tranh nhau bảo vệ,hơn thua.
Nắm được yếu chỉ này,sự tu học của con trở nên nhẹ hơn,bớt đi sự gồng cứng trong tư tưởng của mình.Về sự tướng,con luôn lấy gương hạnh tinh tấn của Thầy,luôn nhớ hình ảnh Thầy miệt mài trì niệm 70 xâu chuỗi mỗi ngày trong 5,6 năm như vậy,để tự động viên,khuyến tấn mình.Đồng thời khi đó,nhờ cái chìa khóa Tam pháp ấn này,để giữ cái tâm thái quân bình.Nói như vậy,nhưng thật ra sự thực hành là rất khó,vì cái chấp này đã là bản năng,bản ngã hình thành từ vô lượng kiếp rồi,nó dễ dàng kéo ta khỏi con đường Trung đạo trong phút chốc.Nhưng con tin,nếu mình một lòng kính tin Pháp bảo,kính tin sự nghiệp tu học của Thầy,nương theo tu học thì tựa như mình leo núi mà có 1 sợi dây dẫn đường;Cứ nương theo,nắm giữ sợi dây “mực thước” đó,lần theo dấu chân Người Xưa thì không sợ bị lạc đường.
Đệ tử con ngưỡng vọng ân đức phổ hóa giáo pháp của Thầy!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 8 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 29-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#7 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 04:10:13(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 918 times
Được cảm ơn: 251 lần trong 102 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#8 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 02:53:04(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum
thanks 4 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Thuong76 trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#9 Đã gửi : 29/08/2020 lúc 12:10:26(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 535 lần
Được cảm ơn: 265 lần trong 83 bài viết
Khúc hát Chuẩn đề vẫn luôn âm vang từ ngàn xưa, nay, và mai sau luôn là như vậy. Sự thể hiện năng lực đưa giúp chúng sinh tỉnh thức thoát ly sinh tử.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
thanks 3 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.