Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 02/09/2020 lúc 02:21:38(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2968 lần trong 420 bài viết


UserPostedImage

CHUẨN ĐỀ MẬT CHÚ TÂM HIỂN BÀY
( Quốc độ cách quán chữ CHỦ)


Qua những bài viết nói về nội dung quán cửu tự Thánh phạn trong kính đàn chắc quí bạn cũng có nhìn thấy cảm nhận năng lực của Mật chú Chuẩn đề, và ngay đó thấy phép quán này rất quan trọng trong pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề 9 chữ Thánh phạn được tàng chứa không biết bao nhiêu bí mật nơi ấy và cũng tùy theo tâm tưởng trí tuệ công đức của từng hành giả mà đạt sự chứng ngộ trong đó. Nơi đó với một kho tàng có vô số điều huyền vi mà đối với Thánh trí cũng chưa biết rõ được, chỉ có Phật trí nơi đây mới hiển bày rõ ràng. Khi người hành giả đó đạt được sự chứng ngộ tương đương với trí tuệ công đức đó, quốc độ công đức Phật, phương pháp tu học vô lượng năng lực Đà la ni cũng nằm trong đó. Để tiếp tục diễn đạt sự tu học cùng thể hiện những gì tôi có nơi đó. Những cái có của tôi chỉ là hạt cát, hạt bụi trong một sa mạc mênh mông không bờ bến. Khi quí vị xem thấy cảm nhận những gì nơi đây. Mong rằng hãy bình tâm tỉnh thức dừng lại nơi đây phút giây nào đó trong tâm thức của mình để tự lóe lên ánh đạo mầu của chính bản thân tâm trí tuệ công đức phước báu của chính mình. Để có một đời sống chân thật trong vạn pháp vạn niệm. Để có một đời sống chân thật sống trong hiện thực những gì ta đang có nơi sâu thẳm cạn cợt bình thường, bình vị của mình. Những giờ phút đó mới chính là của mình và ngay nơi đây đời sống đó, sự sinh khí đó nó sẽ mãi mãi là của bạn không ai chiếm đoạt lấy của mình được và ngay nơi đó mới thật sự là chư Phật Bồ tát và chính bạn. Và ngay đó có ai đó nói gì làm gì đi nữa vạn pháp vạn niệm sụp đổ hình thành cũng chỉ là vậy thôi. Đức Phật Mẫu chuẩn đề thật sự đang ôm ấp trong vòng tâm từ hòa của Ngài. Cũng chính bạn đang là thật sự sống trong nguồn sinh lực của 3 đời chư Phật. Sự thật nó là hiển nhiên như vậy không có gì quá lố quá ý niệm đó đâu. Vì tất cả khoa học gia thành tựu lãnh vực năng lực chỉ nói ngay lãnh vực nguyên tử, hạ nguyên tử mà khoa học thấy nó rất nhỏ vi diệu. Những sức sống công phá hình thành vụ trụ này không thể nghĩ bàn được. Những hạt nguyên tử, hạ nguyên tử đó kết hợp lại chúng xoay theo cực thu hút trên nền tảng sanh trụ dị hoại diệt, tạo tác thể hiện và bế tàng luôn gây ra những chấn động năng lực không thể tưởng tượng được. Đó như vậy, những hạt đó chúng chỉ là những hạt thô còn nhìn thấy qua những hình thức phương pháp cấu tạo hình thành phương tiện công cụ thiện xảo thấy được chúng, cùng một loại kính hiển vi cực đại và cực đại cho đến cực đỉnh sự soi rọi đó để sau này thấy những hạt tiếp sau cực nhỏ hơn nữa. Vì sao có những hạt nhỏ hơn nữa. Bằng chứng và chứng minh điều đó ngay hiện thực bây giờ khoa học, một nền khoa học hiện đại họ đã nhìn ngắm và thấy một sự sống, một vũ trụ đen trong vòm trời vụ trụ xa xăm không thể tính đếm được vũ trụ đen đó. Đến ngày nay khoa học chỉ biết nhìn ngắm nó thôi và chỉ có một chút gì khi ma sát bằng tâm nhãn căn, nhãn thức, bằng sự thọ cảm cảm nhận Tưởng mà thôi chứ thật tế đối với vụ trụ đen đó không thể đến hiện bây giờ. Nhưng tất cả những vũ trụ đen cùng các vô lượng thiên hà quốc độ chư Phật các cung các cõi hiện bây giờ tất cả cũng được giao thoa quan hệ mật thiết qua đời sống chân thật của những nguyên tử, qua sự rung động chấn động của vô lượng vô biên ánh sáng hạt sáng tia sáng cực nhỏ nữa mà ta chưa thấy. Nên khoa học chưa thấy. Nhưng nó đã thể hiện nên một tập khí đen tạm gọi là vũ trụ đen trên và ngay trên vũ trụ đen xa thẳm vời vợi huyền bí huyền diệu trên có ai bảo đảm và quyết định nói rằng nơi đó con đường đi đến đó sự hình thành vụ trụ đen đó. Có những hạt nhỏ gấp hàng tỷ lần hạt hạ nguyên tử, hạt hạ nguyên tử và nhỏ gấp tỷ tỷ tỷ lần. Viết chữ tỉ lượng này khắp trong hư không giới vũ trụ đó thì bạn có thật sự bảo rằng không có những hạt đó không? Có chứ. Vì “ Sắc tức thị không?, “ không tức thị sắc” hạt nhỏ nhất đến hạt nhỏ nhất cứ như vậy thì ngằn mé biên giới mức độ nào ngăn chia giữa sắc và không này. Ai tìm được mức gạch điểm phân chia giữa sắc và không đó. Ngay đây chỉ có tâm Phật, tâm ấy hỏi ở đâu. Ở ngay nơi phát xuất ra nó. Mà ngay nơi đó nó cũng chỉ và một sự vô minh bất chợt sinh ra hành thức – lục nhập….một chuỗi nhân duyên – Thập nhị nhân duyên đây cũng là một chuỗi nhân duyên và đây cũng chỉ là những hạt bụi, những hạt chủng tử nằm trong đại dương vụ trụ đen bao la đó. Đó cũng là một chủng tử cũng là một sự sống chân thật mà ngày ấy đức Phật chư Phật đã qua đời sống đó đã gửi lại hay rớt lại “ Tủm” của hạt mưa trên biển cả mênh mông.

Thực hành giáo pháp của Đức Phật là sống thể hiện bế tàng của những hạt sinh động sống chân thật đó trong bao la của muôn vàn rung động chuyển biến hóa hiện trên pháp ấn Không – Vô Ngã – Vô thường của nền tảng chỉ là Bất, Vô, Phi, Ly để thị hiện thể hiện sự tu tập của bản thân tâm tôi trong quá trình thực hiện bế tàng thể hiện đó. Nó là luôn luôn sống chân thật ngay nơi biển năng lực vũ trụ đó. Mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tổng nhiếp 5 bộ thần chú Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cang Bộ, Bảo bộ, Yết Ma bộ là vậy. Có nghĩa là tất cả năng lực vi diệu nhỏ nhiệm sâu thẳm đến vũ trụ thiên hà hình thành tạo tác thể hiện hóa hiện chuyển dịch chuyển biến bế tàng đều là năng lực của mật chú. Năng lực này đều được thể hiện trong trí tuệ công đức phước báu nền tảng của các bùa chú công năng mạn đà la, đà la ni, linh phù, trong pháp thân, báo thân, hóa thân của 10 phương 3 đời chư Phật. Năng lực không nghĩ bàn được.

Để tiếp lại sự tu học huân tu của những bài viết trước bài viết vừa qua chúng ta sẽ thấy ngay quốc độ chư Phật, Bồ tát, chư Thiên, Thánh chúng quốc độ của Đức Phật Kim cang năng lực . Ngay nơi đó còn có rất nhiều hình sắc thọ cảm nhiều năng lực thể hiện qua tưởng, hành, thức cùng vô thức trong tôi. Nhưng ngay nơi tôi cơ duyên thực hiện, thể hiện một phần nào trong phép quán ngay chữ Thánh phạn “ LỆ” màu sắc âm thanh ở quốc độ này luôn thể hiện lên năng lực kỳ bí trong suốt thời gian tu học quán tưởng mật chú “ LỆ” này. Đã giúp tâm tôi vững mạnh và năng lực ngay nơi đây đã giúp tôi hình thành những thế võ bài quyền năng lực khí công trong việc thực hiện pháp bảo. Lúc tôi đi huấn luyện võ thuật. Để chứng minh điều này năng lực phước báu đó trí tuệ công đức đó nó đã giúp cho tôi từ một người bình thường nhất hay mất bình thường nhất dưới sự bình thường về sức khỏe. Nhưng trong những ngày tháng năm tu tập pháp bảo mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Năng lực này đã đưa tôi đến một tông võ thuật, tông năng lực huyền bí trong vô hình gọi là Thần võ, Thánh võ, Phật võ. Ngay nơi đây tôi được sự chỉ dạy của nhiều vị vô hình trên hình thức huấn luyện tu tập theo tâm chú, mật chú. Vừa rèn luyện trí tuệ và thể xác. Từ cõi chết tôi cũng về được là cũng nhờ những phương pháp rèn luyện này và cơ duyên ẩn hiện đưa đẩy rất thuận duyên đưa tôi ngay vào xã hội này, vào những trường lớp vào những võ phái hữu hình và với thời gian tôi đã được theo học huân tập vừa rèn luyện trong vô hình vừa rèn luyện hữu hình và tham gia nhiều khóa học đào tạo huấn luyện viên võ sư. Cuối cùng tôi tự nhiên trong cơ duyên đưa đẩy tôi trở thành võ sư Thiếu lâm – cổ truyền – huấn luyện viên trọng tài Penkatsilak , huấn luyện viên Thái cực quyền, huấn luyện viên Teakondo….Trong một quá trình chuyển biến đó luôn luôn được sự chỉ dạy huân tập của những vị thầy vô hình trong mật chú. Ở đây tôi dạy võ huấn luyện là một cơ duyên trong tập nghiệp nội thức mục đích rèn luyện, sức khỏe, có sức khỏe để tu học hoằng hóa mật chú, chứ không phải ngay khía cạnh cạnh tranh trong đấu trường võ thuật. Nhưng trong quá trình huấn luyện dạy dỗ đệ tử học trò đến nay. Đệ tử, đệ tử của tôi cũng là võ sư, huấn luyện viên. Và nghề nghiệp này nó cũng mang một chút tiền gạo manh áo cho tôi trong suốt thời gian mấy mưới năm chứ không ít. Nó cũng đồng hành với tôi trong sự tu học, đồng hành với tôi trong việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vì bản thân tôi là Y sĩ Đông y chuyên ngành y học cổ truyền. Cũng đã mở phòng mạch điều trị bệnh trên suốt quá trình mấy mươi năm. Nói và kể ra đây không phải phơi bày cùng nâng cao ngã chấp của mình. Nhưng khởi nói ra để chứng minh sự hành pháp thực hiện tu pháp của chư Phật. Chứng thật đời sống của mình trong quá trình tu học thiền quán thiền tánh mật chú Chuẩn đề. Đó là một phần tu học quán tưởng chữ “ CHỦ”. Trong suốt thời gian quán tưởng đã thể hiện ẩn tàng trên năng lực của mật chú. Để tiếp theo chu kỳ quán tưởng chín chữ Thánh phạn này. Tôi sẽ thể hiện lại tâm nguyện cùng phương pháp thực hành pháp bảo quán tưởng mật chú. Cũng như hàng ngày hàng giờ những lần ngồi tu tập quán tưởng tôi luôn thực hành pháp thiền hơi thở để dùng tâm định lực của hạt sáng Tứ Thiền này vào quán tưởng chữ Thánh phạn. Lần này cũng vậy.

Hơi thở nhẹ nhàng đến lúc thể nhập vào trong tâm hạt hạ nguyên tử đó. Tâm tôi tưởng ngay hạt đó là kính đàn tròn. Tiếp theo thể nhập chữ “ CHỦ” vào điểm sáng hạt đó khế nhập chữ đó là Lam tự cho đến lúc Lam tự đó sáng rõ ràng trong sáng vàng rực như lửa. Lam tự sáng lên liền đó tôi tự ý niệm thấy ngay đó chữ “ CHỦ” sáng lên rõ ràng màu trắng sáng. Tôi nhớ lại trong đêm đó. Tức là ngay giờ phút đó chữ CHỦ sáng nằm trong vòng tròn của mặt trăng giống như vậy. Xung quanh ánh sáng chữ “CHỦ” đó trong sáng như một lần nào đó quí bạn thấy ánh trăng. Mặt trăng sáng trong bầu trời trong xanh yên bình. Thấy như vậy chỉ một cảm giác và cái thấy cùng cái cảm tưởng như vậy nó đã thể hiện ngay trong tâm tôi sự thanh khiết và ngay nơi đó thân này không có đó mà tại sao có một cơ duyên lớn làm như ngay nơi đó tôi thiếu hơi thở và tự nhiên tôi thấy tướng giãn nở hít thở của mình. Mà thân tướng là hư không và ngay nơi đó sự chuyển động rung động do sự chuyển hóa hơi thở đó làm cho tâm tôi thanh tịnh và rộng lớn như hư không và liên nơi đó chữ “ CHỦ” cũng lớn theo mang ánh sáng trắng đó và cũng như những lần trước. Ngay bản thân chữ đó bốc hỏa lửa trắng kim, trắng tinh cùng khói tỏa ra hương thơm, liễm vào tâm thức tôi. Sự liễm vào xâm nhập vào làm cho tôi có một sự tỉnh thức lan rộng thấy những hạt nhỏ sáng tinh chất. Sự sáng tinh chất này không có một loại ánh sáng nào mà tôi sống tại thế gian này chưa thấy được sự tinh sáng của ánh sáng đó. Ánh sáng đó bung ra như những ánh sáng bung ra của những lần xem thấy bắn pháo hoa. Những ánh hạt sáng đó bắn vang ra cùng với tiếng niệm. Tiếng niệm này văng vẳng trong hư không, tiếng niệm rất vi diệu âm thanh khi nghe được cảm xúc thọ cảm an lạc không thể tả được. A Mi Đà Phật – A Mi Đà Phật - A Mi Đà Phật – Om Ma Ni Pad Me Hum – Om Ma Ni Pad Me Hum. Viết ngay đây những âm hanh năng lực này như vậy. Nhưng với thực tế ấn chứng ngay đó nó là một âm thanh không thể tả lại được. Âm thanh đó trong tâm nơi thực Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật phát ra. Ngay tâm của Ngài phát ra vô lượng vô biên ánh sáng cùng vô số tướng của Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật. Trong vô số Đức Phật đó đã hình thành một tướng tạng đầu đội mão Kim quang thân tướng Ngài cưỡi rất nhiều linh thú, chim. Tất cả loài chim đủ màu đủ sắc. Tất cả âm sắc, thanh sắc tướng đó hòa lại trở thành âm thanh Om Ma Ni Pad Me Hum và trong hư không chữ Hum, Hùm, Hùm cũng đem theo âm tiết niệm Om Ma Ni Pad Me Hum.

Trong Hư Không Tạng đó phát ra rất nhiều linh ảnh hình tướng của Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật. trong hư không Hoa tạng đó phát ra A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm A Hùm. Rất ngộ là trong suốt quá trình diễn ra như vậy Mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vẫn thể hiện trong tâm tôi và lúc nào cũng nghe thấy như vậy. Cho nên mật chú Chuẩn đề tàng chứa những tâm chú khác là vậy. mật chú vang lên và trong sự tĩnh lặng tỉnh giác đó. Cái tỉnh giác lúc đó là thân tôi. Ngay trong những giờ phút đó chỉ có sự tỉnh giác và mọi sự niệm tụng đều do vạn pháp vạn niệm vạn sắc tướng ngay đó tự niệm tưởng cũng như hư không Hoa Tạng đó. Tức là những ánh sáng tự niệm mật chú xoay chuyển ma sát với nhau tạo thành những Hoa Tạng Mật Bảo tự niệm. Vì những hình cong dài vô số cấu hình ánh sáng tạo dựng thành những Mạn đà la mật phù chư Phật, Chư Bồ Tát, chư vị Thánh chúng an trú nơi đó trong mạn đà la là mật phù này. Những quốc độ cõi phật không thể nghĩ bàn được đã không thể nghĩ bàn được thì chỉ có những loại ngôn ngữ từ bí mật mơi diễn đạt được và chỉ ngay đó mới chứng ngộ được điều đó cho nên xin mạn phép dùng một loại ngôn ngữ nào đó bí mật và thông thường, bình vị và vượt thoát để giúp phần nào đó trong sự diễn đạt giúp quí bạn trong sự ma sát nhãn căn nhãn thức trên hình danh sắc tướng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức bí mật tạng vi nhiệm trong thể hiện bế tàng trên. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật. Nam Mô Hư không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật – Nam Mô Hoa Tạng Bảo Mật Quốc độ Như Lai Tạng- Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam – Úm A Hùm – A Mi Đà Phật.


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 07/09/2020 lúc 10:16:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 02-09-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 03-09-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 03-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 03-09-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 03-09-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 03-09-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 03-09-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 07-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 10:30:01(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 448 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 7 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 04-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày
KimCang ĐạoNguyên  
#3 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 04:22:16(UTC)
KimCang ĐạoNguyên

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2019(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 27 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 4 bài viết
Thưa Thầy bài Pháp thật hay thật hiếm có trên đời , khi đọc bài con thấy mình đang tĩnh lặng nghe và quán tưởng theo nội dung của bài Pháp con chưa có được sự thực hành thực chứng liễu ngộ được lời pháp thâm sâu huyền diệu , thâm nhập các quốc độ cảnh giới của Chư Phật Mười Phương tàng chứa trong tâm chú mật pháp Đà La Ni Chuẩn Đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Cơ duyên thiện lành nhờ phước báu công đức tu học của Thầy nhờ năng lực của mật pháp gia hộ cho chúng con được thọ nhận những pháp bảo để cầu sự tín tâm tu học chuyển hoá thân tâm . Những thời khắc sớm hôm Thầy dòng dã tâm huyết viết lên những mật ngôn thể hiện năng lực trí huệ của Mười Phương Chư Phật 3 đời để biểu lộ pháp phật chân chánh thường hằng luôn có trong vạn pháp vạn niệm của thế gian . Ẩn tàng với người vô minh , hiển bày với người tỉnh trí , tất cả đều cùng được sự dày công chân tu miệt mài ngày đêm huân tập thực chứng pháp bảo nơi tâm thức Thầy để những tinh tuý ba la mật được hiển hiện trong Pháp , Pháp là Đức Phật , Đức Phật trọn vẹn trong tâm là Thầy . Cùng giúp đệ tử chúng con tỉnh thức , tiêu trừ đi vô minh si mê ngã chấp tiếp dẫn chúng con về với quốc độ của Chư Phật , quốc độ đó không xa không gần ở ngay tâm này người hành giả tín tu .

Đệ tử con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Thầy , những bài pháp vừa qua Thầy dạy chúng con phương pháp thiền quán Mật Chú Chuẩn Đề 9 chữ cửu tự , đưa tâm thức chúng con về với chư Phật trong quốc độ của Mật chú ÚM - CHIẾT - LỆ - CHỦ đem đến cho con hương vị pháp là ánh sáng trong sáng như mặt trăng những tia sáng ấy như pháo hoa tủa ra vô lượng Phật Quang cho con tỉnh giác trí huệ kính tin pháp bảo của Chư Phật mỗi chữ đều là Đức Phật vô lượng Đức Phật kính yêu của chúng con trong đó , con bắt đầu thực hành quán tưởng - tưởng trong tỉnh biết hình dung ánh sáng trắng của Mật Chú , Để viên mật thực hành pháp chân thật và sâu nhiệm trong tâm để chạm nếm được pháp vị chỉ bằng một cách duy nhất là thực hiện tu thiền quán mật chú dù con non kém cũng hãy tỉnh trí kiên định vững tâm niệm , dù đi chậm cũng không bao giờ bỏ cuộc , khi hiểu được thì dũng khí càng phải mạnh mẽ hơn . Sự thực hành quán tưởng Mật chú giúp con nhận ra bản tâm mình , con thấy tâm này ích kỷ , si mê ngã chấp sâu dày nhiều đời nhiều kiếp , nó đã làm con khổ khi không biết buông bỏ cứ hoài chấp giữ , con không muốn tiếp tục khổ trong vô minh nữa , con thấy con trống không không tài trí , không năng lực tất cả đều là năng lực phước báu công đức của Đức Phật của Tổ Thầy của Thầy cho con . Con muốn quyết tâm thực hiện pháp tu thiền quán Mật Chú để thật sống chân thật hạnh phúc trong pháp . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Xỉ Lâm . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật . Úm Lam

Sửa bởi người viết 03/09/2020 lúc 04:30:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn KimCang ĐạoNguyên cho bài viết.
chuctinh trên 04-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#4 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 09:46:41(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 674 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 70 bài viết
“Khi quí vị xem thấy cảm nhận những gì nơi đây,mong rằng hãy bình tâm tỉnh thức dừng lại nơi đây phút giây nào đó trong tâm thức của mình để tự lóe lên ánh đạo mầu của chính bản thân tâm trí huệ công đức phước báu của chính mình.”
Một lời nhắc nhở cho con quay lại sự thực hành.Tất cả những phương pháp,sự cổ vũ tinh thần,chỉ bày những khúc mắc…,rốt lại để đưa người hành giả trở về sự thực hành.Phải vững chắc bước đi,đôi lúc sẽ vấp ngã,nhưng hãy mạnh dạn bước đi.Bởi lộ trình Phật đạo là Văn,Tư ,Tu,không thể khác được.Phải “Tu” ,phải thực hành thì mới “tự lóe lên ánh đạo mầu”của chính mình được.Phải có sự “lóe sáng” lên ấy thì mới khế hợp với ánh đạo mầu của Chư Phật,Tổ,Thầy.Có vậy,mới không phụ cái thâm ân tâm huyết trao gửi,dạy dỗ,hiển bày những điều khó hiển bày của Thầy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Đọc bài viết đoạn diễn bày cảnh giới Phật độ nơi chủng tử”CHỦ”,con cảm nhận khế hợp với diệu lý trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy “Cái hư không vô biên đều nằm trong cái tâm của ông.”Cho nên trong cảnh giới thiền định của Thầy,hiển bày quốc độ Hoa Tạng Mật Bảo,Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật,chư Bồ tát,Thánh chúng…Tất cả cảnh giới vi diệu trên đều biểu hiện nơi sự tỉnh giác của Thầy (“cái tỉnh giác lúc đó là thân tôi”).Tựa như trong tông Tịnh độ hay nói câu: Phật là Phật trong tâm chúng sanh,chúng sanh là chúng sanh trong tâm Phật.Tâm Phật và tâm chúng sanh không hai không khác.
Bởi vậy ,khi đọc những bài pháp của Thầy con thấy hay ở chỗ Thầy không dùng ngôn ngữ như trong Kinh mà mọi người vẫn thường hay mượn;vậy mà,những lời pháp của Thầy,sự hiển bày của Thầy cùng những diệu lý trong các bộ Kinh lớn không hề sai khác.Điểm này khiến con đọc bài xong và cứ thấy vui vui,phấn chấn trong lòng .
Đây là những kiến giải chỉ dừng ở mức độ đọc hiểu của con.So với cảnh giới thắng giải thiền chứng của Thầy thì như 1 hạt bụi trong hư không vô tận.Nhưng con cũng mạnh dạn viết lên,để tri ân,để cảm thán cái ân đức Thầy đã xây dựng ,kiến tạo,thai nghén tư tưởng chúng con trở nên những người đệ tử Phật tập học “Tu” giáo lý Phật Đà.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 7 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
KimCang ĐạoNguyên trên 05-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#5 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 07:46:41(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 152 lần
Được cảm ơn: 170 lần trong 29 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
thanks 7 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
KimCang ĐạoNguyên trên 05-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#6 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 02:50:23(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 602 lần
Được cảm ơn: 62 lần trong 26 bài viết
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật. Nam Mô Hư không Tạng Bồ Tát Như Lai Phật – Nam Mô Hoa Tạng Bảo Mật Quốc độ Như Lai Tạng- Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam – Úm A Hùm – A Mi Đà Phật.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.