Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
cuiyang07 , 02-08-2022 lúc 09:40:29(UTC)

chính nhờ lòng sùng kính đó của quí bạn sẽ nhận được sự ân sủng phước lành từ lòng bi mẫn của Thầy ban cho mình và bạn sẽ trực nhận kinh nghiệm tâm của rất nhiều tầng tư tưởng rất nhiều rất nhiều lần để một ngày nào đó thể nhập hòa hợp bản tâm nơi Thầy
[+1]
cuiyang07 , 25-09-2022 lúc 03:11:00(UTC)

ngay nơi đó người hành giả được ấn chứng ấn tâm bằng ý biết – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Câu niệm đó không tướng, không dài, không ngắn, âm thanh không lớn nhỏ, cũng không có âm thanh nơi đó. Ngay đó chỉ có ý sanh thân – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, ý sanh thân này nó có khắp trong mọi nơi, mọi lúc, không sớm không muộn, không tới ,
cuiyang07 , 05-09-2022 lúc 09:10:13(UTC)

Nhưng cái biết ở đây là cái thường biết, nó không chạy theo vọng niệm để phân biệt. Nếu chạy theo vọng niệm để phân biệt, tức là cái biết vọng động. Còn cái biết của trí Bát Nhã hằng có không vọng động. Một cái biết chân thật! Cái biết đó bao đời, bao kiếp từ vô thủy vô chung đến nay
cuiyang07 , 21-09-2022 lúc 09:48:18(UTC)

Rồi ngay chỗ đó đem những cái biết đó quăng vào thùng rác đi. Ngay chỗ đó đức Lục Tổ bảo rằng : “Ông phải một niệm tự biết lỗi”. Ngay chỗ thời gian tích tắc sát na đó, mình hãy tự biết lỗi thì nó mới: “Tự kỷ linh quang thường hiển hiện”.
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 12-09-2018 lúc 03:25:06(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Dominh , 09-09-2021 lúc 07:16:27(UTC)