Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 24/03/2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
Những điệu vũ ấn pháp - Giới thiệu tiếp những ấn pháp cơ bản

Trong quá trình tu học, trì niệm mật chú có rất nhiều hành giả thắc mắc về các ấn pháp, cũng như tên gọi của các ấn pháp, sự kết hợp trong trì niệm, công phu, hành pháp. Nhưng trên thực tế trong quá trình tu học trao truyền những bước căn bản Thầy chỉ chia sẻ những ấn pháp căn bản, cơ bản cho các hành giả để thực hành, thực nghiệm. Tại sao chỉ là những ấn pháp cơ bản? Vì khi ta đưa ra một danh từ để đặt để , ràng buộc những hình ảnh đó bằng một văn tự, thì vô hình chung những hành giả khác do sự chưa thông đạt lý sự sẽ tự mình ràng buộc chấp nê, dính vào đó để cho rằng nó là A, là B, và rất nhiều khía cạnh của sự dính mắc tâm thức, làm hạn chế, cản trở sự tu học của chính những hành giả ấy

Cho nên Dưới đây tôi chia sẻ những hình ảnh pháp ấn của Thầy cư sĩ Thanh Hùng. Tất cả những hình ảnh pháp ấn này cũng chỉ là mượn hình danh sắc tướng nói đến vạn pháp tự tâm sinh. Nên có những ấn pháp cơ bản chúng ta đã biết tên như : Ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề, ấn Kim Cang, ấn kiết tường, ấn liên hoa...nhưng cũng có những ấn pháp được tàng vận động nhung năng lực bí mật để thể hiện tâm lực của chu phật ,bồ tát ,thánh chúng . Nhằm mục đích hóa độ chúng sinh, thể hiện trí Huệ năng lực chân ngôn , cùng công Đức nên không thể phơi bày rộng rãi mang tính chất phổ Thông sẽ tùy theo cấp độ tư tưởng, tu học , tu chứng mà có những sự hướng dẫn khác nhau dưới nhiều hình thức, phải được tho nhận nơi tâm ấy với một vị thầy, Bổn sư hướng đạo của mình, cùng những pháp môn .

Qua nhung hình ảnh pháp ấn này để nói lên một phần chi tiết nào trong pháp môn tu mật tông , vi diệu như thế nào.
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImageUserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu : Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 11/04/2017 lúc 10:36:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 13 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 25-03-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 25-03-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 25-03-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-03-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 15-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 16-04-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 17-04-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 19-04-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, nguyentritien040488 trên 28-12-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 03-11-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-07-2021(UTC) ngày
Huyentrang89  
#2 Đã gửi : 25/03/2017 lúc 06:52:12(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 2 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
Thuong76 trên 23-09-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#3 Đã gửi : 27/03/2017 lúc 06:27:32(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 294 lần trong 118 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Mê Hum.
thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 23-09-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 11/04/2017 lúc 10:46:40(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage
cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 15-04-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 17-04-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, nguyentritien040488 trên 28-12-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 23-07-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-07-2021(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#5 Đã gửi : 15/04/2017 lúc 10:53:50(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 97 lần trong 38 bài viết
Ấn pháp là sự chuyển động năng lượng của vũ trụ , chuyển động những năng lực vi diệu của mật pháp. Đó là những điều người hành giả tu mật pháp luôn hướng tới sự mong cầu, tham cầu này. Sự khéo tu sẽ luôn là những trợ duyên tốt cho người hành giả trên bước đường tu tập. Cảm ơn những sự chia sẻ chỉ dạy của Thầy.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. bộ lâm.
thanks 2 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Thuong76 trên 23-09-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#6 Đã gửi : 23/07/2020 lúc 12:47:21(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
Những Ấn Pháp này thể hiện lên sự tu học của một Người Thầy để giáo hoá chúng sanh hộ trì Phật Đạo:Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề:Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát:Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hùm:A Mi Đà Phật: Úm Lam.
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Minh Phuong trên 09-07-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#7 Đã gửi : 03/11/2020 lúc 08:15:55(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 24 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm: Om Ma Ni PadMe Hùm: Úm-A-Hùm:A Mi Đà Phật: Úm Lam.
thanks 2 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tạng cho bài viết.
Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-07-2021(UTC) ngày
Minh Phuong  
#8 Đã gửi : 09/07/2021 lúc 05:37:30(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 382 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.