Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 12/01/2019 lúc 09:16:35(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3128 lần trong 437 bài viết

UserPostedImage

BÀI 16Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Không như lại tạng
Vạn pháp vị hình
Nhất chân tuyệt tướng


Việt dịch: Một câu A Di Đà
Là không như lại tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng


Ở đây người hành giả cũng không còn thấy mình niệm nữa , mà tất cả từ tâm vạn niệm tự khởi lên A Di Đà Phật một thể tự nhiên như nhiên lục căn, lục trần, lục thức chỉ là A Di Đà Phật. Người hành giả ngay đây không còn sự tác ý – tư, niệm nữa ngay A Di Đà Phật là tâm biết rõ ràng cùng thể hiện cùng ẩn tàng. Tất cả vạn niệm cảm xúc, cảm thọ, động chuyển thanh tịnh, nháy mắt nhướng mày đều là A Di Đà Phật. Quốc độ của chư Phật hiện tiền nơi tâm ấy vô số kể không nghĩ bàn được. Ở nơi nào cũng là an lạc A Di Đà Phật không lúc nào không là an lạc A Di Đà Phật. Ngay đây người hành giả luôn ở trong sự an lạc lục căn, lục trần, lục thức đều A Di Đà Phật. Sắc thấy hiện lên thể hiện A Di Đà Phật, biết sắc, thọ, tưởng, hành đều A Di Đà Phật cái giận nó cuồn cuộn mang theo sự nóng, khó chịu. Nhưng hôm nay trạng thái đó cũng cuồn cuộn nhưng an lạc và A Di Đà Phật buồn thương cũng vậy, vì tất cả những niệm khởi danh sắc đều thấm tẩm ướt an lạc A Di Đà Phật. Hiện tượng của danh sắc cảnh giới cực lạc quốc không có bờ mé an lạc, không ngăn che an lạc. An lạc không chỗ đến không đi, không trụ, không dị, không hoại, không diệt tức là cực lạc cõi ấy trong tâm .

Nhất tâm tự tướng A Di Đà.
Pháp giới mênh mông không giới an lạc A Di Đà.
Một niệm, vạn niệm
Sắc , thọ, tưởng, hành, thức.
An lạc A Di Đà.
Đóa hoa, sương trắng,
Lạnh,
Tuyết phủ,
Côn trùng trong đông reo
An lạc A Di Đà Phật.
Tôi khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không tôi không pháp an lạc A Di Đà.
Nước chảy trong hư không – an lạc A Di Đà.
Một điểm cơn gió ru hư không,
An lạc A Di Đà.
Hư không, không tướng cơn lốc hư không,
An lạc A Di Đà.
A Di Đà – A Di Đà – A Di Đà Phật.
Giọt nước rớt trong hư không.

tỏang - Hư không mất
Giọt nước an lạc A Di Đà PhậtBÀI 17


Hán Dịch: Nhứt cú Di Đà
Viên mãn Bồ Đề
Thiên cảnh vô thượng
Vân biết dữ tế

Việt Dịch: Một câu A Di Đà
Tròn đủ Bồ Đề đạo
Ráng mây đều ở thấp
Lại không có trời cao

Nơi đây người hành giả cùng vạn pháp là an lạc A Di Đà . Mây cũng là an lạc A Di Đà là nơi chốn A Di Đà. Trời cao cũng an lạc A Di Đà đến không có mây, không trời cao. Tất cả là an lạc A Di Đà.

Một câu A Di Đà ở đây luôn ở trong tâm của người hành giả trong thức, trong những sắc ẩn hiện. Ở nơi thọ cảm, tất cả thọ cảm danh sắc mà người hành giả tự thể hiện trong tâm của mình đều là A Di Đà. Nỗi buồn thể hiện đến chúng mang theo những chủng loại rung động ma xát với nhau thành những âm thanh, âm thanh đó đều là A Di Đà Phật. Niềm vui cũng vậy, cái đau. Bình thường chúng ta thấy cuộc sống rất bình lặng, nhưng bên trong có rất nhiều sự chấn động, nóng lạnh ma xát với nhau chúng tạo dựng liên tục những danh sắc thể hiện sanh diệt liên tục. Trong những khoảng sát na thời gian đó mỗi đều thể hiện A Di Đà Phật – A Di Đà Phật. Một sự dụng thể hiện lên sắc, thể hiện lên danh đều A Di Đà Phật. Tất cả như vậy cho đến ngay sự biết đó đều A Di Đà Phật. Như vậy toàn bộ vạn pháp tâm niệm đều viên dung A Di Đà Phật. Niệm tưởng là A Di Đà Phật, an lạc A Di Đà Phật động dụng A Di Đà Phật . Tất cả đều nhất niệm như như viên dung.

Người hành giả thực hiện tâm hạnh đó vào vạn pháp, vạn niệm để làm lợi ích chúng sinh. Nhưng không có một lợi ích nào cả. Tất cả vạn niệm, vạn pháp chúng sinh đều A Di Đà Phật, nhưng ngay nơi đó vì tất cả cảm thọ, cảm xúc, thân, tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đều thể hiện A Di Đà Phật thì người hành giả như có, như không, không khác, không thật, không chân v,v…chẳng đồng, chẳng khác, chẳng có, chẳng không.

A Di Đà Phật – A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma ni Padme Hum


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: T.Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 31/07/2021 lúc 04:56:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 12-01-2019(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 12-01-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-01-2019(UTC) ngày, chuctinh trên 14-01-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 05-02-2019(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-02-2019(UTC) ngày, Thiên Trang trên 12-02-2019(UTC) ngày, Lốc cốc lão nhân trên 04-03-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 17/01/2019 lúc 10:06:21(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,389

Cảm ơn: 748 lần
Được cảm ơn: 3504 lần trong 860 bài viết
"Nhất tâm tự tướng A Di Đà.
Pháp giới mênh mông không giới an lạc A Di Đà.
Một niệm, vạn niệm
Sắc , thọ, tưởng, hành, thức.
An lạc A Di Đà.
Đóa hoa, sương trắng,
Lạnh,
Tuyết phủ,
Côn trùng trong đông reo
An lạc A Di Đà Phật.
Tôi khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không tôi không pháp an lạc A Di Đà.
Nước chảy trong hư không – an lạc A Di Đà.
Một điểm cơn gió ru hư không,
An lạc A Di Đà.
Hư không, không tướng cơn lốc hư không,
An lạc A Di Đà.
A Di Đà – A Di Đà – A Di Đà Phật.
Giọt nước rớt trong hư không.

tỏang - Hư không mất
Giọt nước an lạc A Di Đà Phật"
- cư sĩ Thanh Hùng

Nói về tự tánh, ai nói tự tánh cũng được bởi văn tự, ngữ ngôn bây giờ được tự do phóng túng sử dụng. ngôn ngữ ấy như một phông nền chung được cộng đồng tu sử dụng để thể hiện cái danh với nhau. Nhưng thể hiện lên được tự tánh Di Đà từ tự tâm đời sống thì mấy ai làm được, thậm chí người tu chuyên sâu về dòng pháp này khó chứng ngộ được nó.

Nhưng nếu đã chứng ngộ được rồi thì người hành giả ấy có thể sử dụng đủ mọi vạn pháp sự sống vẫn không dời được tự tánh hiển nhiên như nhiên này. Thầy nói : Tôi khỏi nghĩ an lạc A Di Đà
Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà
Nước chảy trong hư không....một điểm cơn gió ru hư không. Vì ngay nơi đó vạn pháp vạn niệm đều là pháp giới của Ngài thì còn có đâu khởi và không khởi, còn có đâu nhân duyên với không nhân duyên. Ai thấy được nước chảy trong hư không, ai thấy cơn gió ru, cơn lốc hư không ấy. Nếu người hành giả không có tuệ quán, con mắt tuệ của thiền Vipassana thì sao thấy được nó sự hình thành ẩn hiện của nó hiện hữu trong hư không bởi nó là những hạt chủng tử vi tế li ti kia . Tất cả mọi chủng tử ấy đều có sự sống riêng của nó, ngôn ngữ nó được đồng thể hiện lên. Nhưng cuối cùng cái âm thanh ấy " Toảng" sự rơi rớt nó hiện hữu đồng hư không ấy phá vỡ sự sâu nhiệm vi tế hơn của sự dính chấp cái an lạc, của cái trụ hỷ lạc ấy để đi vào cái cùng tận kia là không gì cả, không vật, không ta, không người nơi ấy chỉ là sự như như.

Tổ Triệt Ngộ, Thầy đã cất bước sự vi diệu của vạn pháp ở nơi ấy không Thiền, không Tịnh, không Mật sự dung thông viên thông hòa hợp Phật tánh, tự tánh. Hai thời, thế hệ khác nhau. Nhưng tư tưởng được hội nơi đây không khác. Con xin nguyện được in dấu chân lên nơi ấy cùng Tổ, cùng Thầy.

Cuiyang07 - Nguyên Thúy
Kim Cang Đạo Nhất

Sửa bởi người viết 17/01/2019 lúc 10:07:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 05-02-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#3 Đã gửi : 05/02/2019 lúc 09:11:14(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 294 lần trong 118 bài viết
A Di Đà Phật - A Di Đà Phật - A Di Đà Phật 🙏
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Phuc An trên 19-06-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 08:27:30(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lạc Vương Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Sư Tử Hống Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Từ ngày con chưa biết đến Phật đạo con đã biết niệm:A-Di-Đà-Phật.từ ngày được Thầy chỉ dạy giảng về diệu lý của Đức A Di Đà Phật,Đức Phật A Di Đà Phật từ bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh có tấm lòng thành kính,kính tin trì niệm nhất tự A Di Đà Phật thì được giải thoát.
A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm-A-Hum
A-Mi-Đà-Phật
Úm Lam
Mai Phuong  
#5 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 10:07:01(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 201 lần
Được cảm ơn: 66 lần trong 20 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Ma Ni Pad Me Hum . A Mi Đà Phật
Kim Cang Phổ Tạng  
#6 Đã gửi : 21/09/2020 lúc 09:45:13(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 24 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.